2023. 09. 23. szombat
Tekla
: 387 Ft   : 363 Ft Benzin: 641.8 Ft/l   Dízel: 646.0 Ft/l   Írjon nekünk

Meghosszabbíthatják az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG15) és az ökológiai gazdálkodásra áttérés, fenntartás (ÖKO15) időszakát

Meghosszabbíthatják az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG15) és az ökológiai gazdálkodásra áttérés, fenntartás (ÖKO15) időszakát
Zsiga Ferenc  |  2020. 08. 26., 14:42

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője tájékoztatást adott ki a VP AKG15 és VP ÖKO15 programokkal kapcsolatosan. A kötelezettségvállalási időszak tervezett meghosszabbítására Szigeti Tamás agrármérnök hívta fel figyelmünket, ugyanis a kalocsai járásban is számos gazdát érinthet érzékenyen a változás. Ám a változások csak akkor hatályosulhatnak, ha az átmeneti időszakot szabályozó rendeletet kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (a továbbiakban: AKG15) és a VP4-11.1-11.2-15 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: ÖKO15) pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását tervezi.

Hangsúlyozni szükséges, hogy

AZ ÁTMENETI IDŐSZAKOT ÉRINTŐ HAZAI RÉSZLETSZABÁLYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS A MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MEGJELENTETÉSÉRE CSAK AZT KÖVETŐEN KERÜLHET SOR, HA AZ ÁTMENETI IDŐSZAK SZABÁLYAIT TARTALMAZÓ RENDELET KIHIRDETÉSRE KERÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN.

Az Agrárminisztérium – egyebek mellett a 2021. évi felkészülés érdekében is – kiemelten fontosnak tartja a gazdálkodók mielőbbi tájékoztatását, azonban a fentiekre tekintettel jelenleg csupán a módosítással kapcsolatos előzetes tervek ismertetésére van lehetőség.

A minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a mostani tájékoztatás nem tekinthető végleges álláspontnak, az AKG15 és az ÖKO15 pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását érintő, az alábbiakban ismertetett tervezett rendelkezések – az átmeneti időszakra vonatkozó további információk ismeretében és az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében – változhatnak!

Az AKG15 és az ÖKO15 pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítására irányuló fontosabb tervezett intézkedések az alábbiak:

- Az átmeneti időszak hosszát illetően az Európai Unió intézményei között még egyeztetések zajlanak, de a jelenlegi információk birtokában az IH a pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának

EGY ÉVVEL TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT TERVEZI.

- A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, amelyről a kedvezményezettek – a pályázati felhívás megjelenését követően, a felhívásban rögzített időszak alatt –

AZ ÁLLAMKINCSTÁR ÁLTAL RENDSZERESÍTETT ÉS AZ ÁLLAMKINCSTÁR ÁLTAL KÖZZÉTETT ELEKTRONIKUS FORMANYOMTATVÁNY ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁVAL NYILATKOZHATNAK.

- Azon támogatást igénylők nyújthatnak be nyilatkozatot a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a nyilatkozat beadásának időpontjában részt vesznek a programban (azaz ebben az időpontban rendelkeznek legalább egy, támogatásban részesülő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel).

- A kedvezményezettek az alábbiak szerint nyilatkozhatnak:

  • Támogatásba vont teljes területük vonatkozásában élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy
  • nem kívánnak élni a kötelezettségvállalási időszak hosszabbításának lehetőségével, így az ötödik év végén, 2020. december 31. napján befejezik a kötelezettségek teljesítését.


A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI IDŐSZAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA VÁRHATÓAN TEHÁT A TÁMOGATÁSBA VONT TELJES TERÜLET VONATKOZÁSÁBAN LESZ LEHETŐSÉG.

- Amennyiben a kedvezményezett nyilatkozata szerint élni kíván a kötelezettségvállalási időszak hosszabbításának lehetőségével, viszont a támogatásban részesülő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területe egészén vagy annak egy részén 2020.12.31-ét követően megszűnik a földhasználati jogosultsága, úgy a kötelezettségvállalás fennmaradó időtartamára vonatkozóan, az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vis maior miatti visszavonására az IH várhatóan lehetőséget fog biztosítani. Ennek keretében a kedvezményezett csak egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek visszavonásáról rendelkezhetne,

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL ÉRINTETT EGYBEFÜGGŐ TERÜLETEK RÉSZLEGES VISSZAVONÁSÁRA VÁRHATÓAN NEM LESZ LEHETŐSÉG.

- A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett 5 évében egyszer, tehát 2020. december 31-ig kell teljesíteni – függetlenül attól, hogy nyilatkozik-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításáról vagy sem. A tervek szerint a hosszabbítás évét érintően is biztosítva lenne a kötelezettség átadásának lehetősége (2020. december 31-ig), így amennyiben a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esne a kötelezettség átadása, úgy a képzési kötelezettséget a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem beadását követő évben kellene teljesítenie a támogatást igénylőnek (azaz a kötelezettség átvevőjének), a pályázati felhívásban foglaltak szerint.

- A jelenleg is szabályozott vis maior esetek miatti visszavonás mellett várhatóan a hosszabbítás évében is lehetőség lesz a vis maior esetek kivételével történő teljes kérelem/teljes tematikus előíráscsoport/kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonására, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint.

Az AKG15 felhívás esetében – az előírásokat érintően – további speciális részletszabályok bevezetését tervezi az IH, az alábbiak szerint:

-Talajvizsgálat: A tervek szerint nem lenne szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie azon kedvezményezetteknek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalás utolsó egy évében nitrátérzékeny területeiken nem használnak fel műtrágyát. Ebben az esetben a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez elegendő lenne a 2020-ban érvényes – 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte. Viszont amennyiben a kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalási időszak utolsó egy évében műtrágyát kíván felhasználni nitrátérzékeny területein (vagy annak egy részén), úgy – a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (JFGK) megfelelve –köteles lesz gondoskodni arról, hogy a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára vonatkozólag folyamatosan rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel.

- Az agrotechnikai előírásokat(így különösen a középmély lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására), valamint a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett (első) 5 évében kellene teljesítenie a Támogatást Igénylőnek. Ennek megfelelve, az ellenőrzésre is az 5. év végén kerül sor. Ugyanakkor a hosszabbítás évében, azaz a kötelezettségvállalás 6. évében – ezen előírások tekintetében – az IH nem tervez újabb kötelezettségre vonatkozó előírást.

- A vetésszerkezeti előírásokat érintően mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a korábbi 5 év átlagában tervezett és megvalósított vetésszerkezeti arányok a 6 év átlagában nem lesznek elegendőek!

Várhatóan a 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a kötelezettségvállalási időszak első 5 évében összevontan, a 6. évben pedig adott évre elkülönülten kell teljesíteni a vetésszerkezeti előírásokat, míg 100 ha feletti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén nem várható változás, évente szükséges teljesíteni az előírást. 100 hektárnál kisebb területen gazdálkodó ügyfelek számára a vetésszerkezeti kötelezettség teljesítése az első öt év vonatkozásában az 5. év végén kerül ellenőrzésre (és az esetleges nem teljesítés akkor kerül szankcionálásra), a 6. évben az adott évet önmagában tekintve kell tehát teljesíteni a vetésszerkezeti előírásokat. Vetésszerkezeti előírások 6. évben történő teljesíthetősége miatt várható a zöldugar fogalmának olyan módon történő módosítása, hogy az az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot jelentsen.

Továbbá a 73., 104., 130. és 156. számú előírások esetében várhatóan lehetőség lesz arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, a tematikus előíráscsoporttal érintett teljes területen évelő növénykultúrák termesztésével vagy a vetésszerkezeti arányok betartásával kerüljön teljesítésre az előírás (az adott előírásban rögzítettek szerint).

Azoknak a gazdálkodóknak, akik vállalták, hogy a gazdálkodásba növényvédelmi és talajvédelmi szakirányítót vonnak be, a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása esetén a szakirányítóval kötött szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítaniuk.

Végezetül fontos tudnivaló, hogy a fenti tájékoztatóban szereplő információk, így a hosszabbítást érintő tervezett szabályok kizárólag előzetes tájékoztatás és a kedvezményezettek előzetes felkészülése érdekében kerültek ismertetése, végleges álláspont megjelentetésére jogalap hiányában nincs lehetőség.

Erre figyelemmel fontos, hogy a gazdák a további, illetve későbbi információk érdekében kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket – áll a Szigeti Tamás, agrármérnök által portálunkhoz eljuttatott tájékoztatóban.

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 09. 18., 14:13
Első kézből kaptak információt a településvezetők a Paks II. beruházás előrehaladásáról, fontos mérföldköveiről a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács fórumain. A hatállomásos tájékoztatósorozatra 99 település polgármesterei kaptak meghívást. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 09. 23., 11:16
A válasz röviden és tömören: igen, öntözzünk. De ha megállunk e túlegyszerűsített válasznál, és ész nélkül locsolunk, nagyobb bajt okozunk, mint amit a szárazság eredményezne! Még >>>
2023. 09. 22., 11:06
Kezdő vagy, de egyelőre kerülnéd a termeket? Egy hosszabb kihagyás után térnél vissza az edzéshez, és előtte alapoznál otthon egy kicsit? Esetleg kizárólag otthoni edzésben gondolkodsz, és a lehetőségekhez mérten szeretnéd magadból kihozni a maximumot? Segítünk megtenni az első lépést! :) Még >>>
2023. 09. 22., 10:50
A héten diagnosztizált esetekkel a 2023. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma 25-re nőtt. Még >>>
2023. 09. 21., 15:17
Egy csengődi asszony görög hatósági jelzést szerelt fel autójára, amit a közelmúltban vásárolt. A történtek vizsgálatát a Kiskőrösi Rendőrkapitányság befejezte. Még >>>
2023. 09. 20., 16:55
Kalocsa Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyerekek részére. Még >>>
2023. 09. 20., 07:59
A nyughelyre helyezett pénzérméket soha ne mozdítsuk el a helyükről, mert az emlékezők érzelmeit tükrözik. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK