2021. 10. 24.
Salamon
: 363 Ft   : 312 Ft Benzin: 492.0 Ft/l   Dízel: 506.5 Ft/l   Írjon nekünk

Átadták Kalocsa város kitüntető címeit

Átadták Kalocsa város kitüntető címeit
Illés György Cinó  |  2020. 08. 21., 11:26

Idén rendhagyóan a város díszpolgárát is az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülés keretében avatták, majd a települési elismerések átadására került sor. Cikkünkben olvashatják a díjazottak méltatásait. Tekintsék meg portréikból és a díjátadási ceremónia képeiből készült galériánkat is!

A díszpolgári cím átadásáról már beszámoltunk egy önálló cikkben, amelybe ágyazva egy videót is láthatnak olvasóink a Főszékesegyházi Énekkar helyszíni produkciójának zenei aláfestésével, mellé a díjazottak közelképeivel.

A március 15-én elmaradt díszpolgáravatást is a mostani nemzeti ünnepen tartották meg, a kitüntető díjak, elismerések hagyományosan ilyenkor történő átadásával együtt.
bővebben ...


A díszpolgári cím átadása után sorra szólították a városi kitüntetések, elismerések díjazottjait, s miután dr. Kiss Csaba jegyző fölolvasta az adományozás jogalapjául szolgáló testületi határozatokat, az elismerések díjazottjainak méltatása hangzott el, az alábbiak szerint, majd az elismerésekben részesülők dr. Filvig Géza polgármestertől vették át a nekik ítélt díjak tárgyi velejáróit.

Címzetes Főorvosi díszoklevelet vehetett át Kovácsné Dr. Szeitz Klára, valamint Konczné dr. Török Ildikó

„Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevelet adományoz Kovácsné Dr. Szeitz Klára és Konczné Dr. Török Ildikó gyermekorvosok részére, Kalocsa városban több mint 20 éven át végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Aranyoklevelet vehetett át Mácsai Ferencné

„A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Mácsai Ferenc Imréné részére az 50 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesített hivatása elismeréséül Aranyoklevelet adományoz.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Csáky Imre-díjban részesül dr. Zahorecz László

„1970-ben végzett a Semmelweis Egyetemen fogorvosként, pontosan 50 éve, így ebben az évben fogják átadni az aranydiplomáját, amelyhez ezúton is gratulálunk. A diploma kézhezvételét követően rögtön Kalocsán helyezkedett el, 50 éve kezeli a kalocsai és környékbeli lakókat. Munkáját alázattal és tisztelettel végzi, számára a betegek a legfontosabbak. Ha szükség van rá, hétvégén vagy késő este segít a betegeknek. Sok évtizede járnak hozzá vissza a páciensek, akik száma nem ritka, hogy egy nap a 30-40 főt is elérik. Betegei, a város lakosai, kollégái tisztelik, szeretik, 50 éves alázatos munkájával, segítőkészségével kiérdemelte az emberek szeretetét, munkája elismeréseként a Képviselő-testület Kalocsa Városért – Csáky Imre-díjat adományozza.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Laczkó Zoltán a Dreisziger Ferenc-díj elismerésében részesült

„1952-ben végezte el a Szegedi Tudományegyetemet, matematika -fizikaszakos tanárként. A diploma megszerzését követően Kalocsán kezdte pályafutását, majd több mint 30 évig, nyugdíjazásáig Kalocsa középiskoláiban tanított. „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg." E gondolatot Gilbert Keith Chesterton fogalmazta meg. Nagy dologra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoznak a pedagógusok, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, és a mindennapokban példaként állnak előttük. Tanítványaival igyekezett megszerettetni a matematika, fizika tudományát, sok diákját indította el természettudományi pályán. Emberi tulajdonságai és kiemelkedő szakmai tudása tekintélyt vívott ki és példaképül áll a város pedagógus társadalma előtt. Évekig megyei fizika szakfelügyelőként dolgozott. Munkáját az ’Oktatásügy Kiváló Dolgozója’ és ’Kiváló Pedagógus’ kitüntetésekkel ismerték el. Most az ifjúságáért végzett munkáját szívből köszöni a képviselő–testület, ezért Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért - Dreisziger Ferenc-díj elismerésében részesíti.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek

E díjazott számára ez az év nem csak a Dreisziger-díj, és nem is a koronavíírus-járny miatt lesz emlékezetes.

laczkó tanár úr számára ez az esztendő kifejezetten unikális alkalom, ami csak keveseknek adtik meg - hogy mi volna az, ebben a napi gyors hírben olvashatják!

Tóth Mike-díjat vett át Csupor Zsolt Jánosné

„Egyetemi végzettségű gyógypedagógus, mesterpedagógus. Oktatási intézményének vezetése mellett jelentős tudományos munkát is végez szakterületén. Éveken keresztül a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyógypedagógiai Tanszékén és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán tanított, jelenleg is főiskolai hallgatók mentora és gyakorlatvezetője. Vendégoktatóként dolgozott több ausztriai főiskolán, a bécsi pedagógiai főiskolán is vezetett kurzust. Nemzetközi gyógypedagógiai alprogramok magyarországi koordinátora. Az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Osztályának felkérésére társszerzőként tankönyveket és a hozzá kapcsolódó munkafüzetet írt, amely 2020-tól a hivatalos tankönyvjegyzékre felkerült. Több országos és helyi szakmai konferenciát és rendezvényt is szervezett. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesületének alelnöke. Tudományos és szakmai pedagógiai munkájával hozzájárul intézményének magas színvonalú tevékenységéhez, az ide járó nebulók fejlesztéséhez, fejlődéséhez, ezért méltán érdemelte ki Kalocsa Város Tudományos Munkájáért – Tóth Mike Díját.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Kákonyi Istvánné Király Ilus-díjban részesült

„Szívügyének tekinti Kalocsa népművészetét, értékeinek ápolását, továbbadását és e területen magas szintű tevékenységet folytat. 1978-1980 között a Kalocsai Népi Együttes utánpótlás csoportjában táncolt, amelyet Demjén Péter vezetett. 1989-től napjainkig a Piros Rózsa Tánceggyüttes Egyesület tagja, aktív táncosa. 1996-ban C-kategóriás táncoktatói végzettséget szerzett, és Tóth Ferenc munkáját segítette; tanította a szakmári és a kalocsai óvodás gyermekeket. 2008-ban Fülöp Ferenc-díjban, 2016-ban pedig Pécsiné Ács Sarolta-díjban részesült. A kalocsai népművészet iránti őszinte szeretetét, hagyománytiszteletét nem szükséges bizonygatni, személyét mindenki ismeri. Köztiszteletnek örvend és számtalan módon bizonyította már, hogy számíthatnak rá, amikor Kalocsa és a szállások páratlan hagyománykincsét kell képviselni. Erőn felül, sokszor nem kis áldozatot hozva van jelen minden rendezvényen, táncol, hímez vagy kölcsönöz ruháiból, ha éppen arra van szükség.Több évtizedes munkásságával méltán érdemelte ki az emberek szeretetét és tiszteletét valamint a Kalocsa Város Népművészetéért – Király Ilus Díjat.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Farkas Tibor szobrászművésznek Haynald Lajos Díjat adományoztak

"Édesapja asztalosként dolgozott, így ő általa korán kialakult a fafaragás iránti érdeklődése. Még tizenévesen Szebényi Béla kalocsai kőszobrász és kőfaragó mester műhelyében kapott mesterségbeli segítséget, tanítást, s fordult a kőszobrászat felé.1987. és 1991. között került az óbudai kőszobrászokhoz és vett részt a Sándor Palota és más műemlékek helyreállításában, kődíszítések, motívumok pótlásában. Az 1990-es évek eleje óta már önálló szobrászként dolgozik. Élete során számtalan szebbnél szebb munkája készült. A teljesség igénye nélkül Kalocsán az ő keze munkáját dicséri a Viski Károly Múzeumban található „Történelmi spirál” vagy a kórházban látható „Napbanéző” műve. Kalocsa mellett számos település büszkélkedhet az ő műveivel, Kalocsa jó hírét öregbítve. A több évtizedes munkája elismeréseként a Képviselő-testület Kalocsa Város Művészetéért –Haynald Lajos-díjat adományozza részére.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Tóth Emese Marianna
Cziráki Imre-díjat vehetett át

„35 éve dolgozik a közművelődésben. Munkája során szabadidős és közművelődési programokat szervezett gyermekek és felnőttek részére, gyermekújságot szerkesztett, szakköröket irányított. Megszervezte a Kreatív Hobbi Klubbot, amely a fiataloknak alkotó tevékenységet biztosított, a „családi hétvégék” sok család számára jelentettek folyamatos szórakozást. A városi nagy rendezvények fő szervezője, tapasztalatával nagyban hozzájárul a rendezvények sikeréhez. Tevékenységi körébe tartoztak Kalocsa város külső megjelenésével kapcsolatos feladatok, mint kiállítások szervezése. Vezetői munkája mellett kézműves foglalkozásokat szervezett gyerekeknek és értelmi fogyatékossággal élő felnőtteknek. A hagyományos adventi rendezvénysorozatnak szervezője és irányítója. Vezetői munkája során jó munkahelyi légkört alakított ki, csapatot hozott létre. Fontosnak tartja, hogy az általa vezetett intézmény rendezvényeivel, programjaival tovább ismertesse és népszerűsítse Kalocsa kulturális örökségét.Élete során végzett munkája elismeréseként Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki Imre-díjat kap.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Dr. Kovács Györgyöt Bozsó Ferenc-díjjal ismerték el

„A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola légvédelmi szakán szerezte meg diplomáját, majd hadnaggyá avatták. A főiskola és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia elvégzése után több helyőrségben szolgált különböző parancsnoki beosztásokban, Kalocsán 1981-ben parancsnok helyettesként kezdte meg a szolgálatát. Kiemelt terület volt számára a katonák kiképzése, felkészítése, a doktori disszertációjában is e témakörrel foglalkozott. Nyugállományba vonulását követően aktívan bekapcsolódott Kalocsa kulturális és sport életébe. A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Körének alapító tagja és megalakulása óta elnöke, a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, de a Kalocsai Sport Egyesület vezetőségi tagja is volt több éven keresztül.Az egyesületek vezetőjeként számos olyan rendezvény ötletgazdája és aktív szervezője, mely a kalocsai lakosok és iskolák körében a honvédelem eszméjének jobb társadalmi elfogadtatásának, célját és megbecsülését szolgálta. A városi megemlékezések aktív résztvevőjeként közreműködik azok színvonalas megrendezésének biztosításában a díszőrség és katonai zenekar jelenlétének elősegítésével. A város lakóiért végzett munkájáért Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó Ferenc-díj elismerésben részesül.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Az Ilk Viktor-díj elismerésben dr. Csábi Péter részesült

„1951-ben született Kalocsán. Tanulmányait Kalocsán végezte. Édesapja példáját követve – aki a város köztiszteletben álló háziorvosa volt – az orvosi pályát választotta. Az egyetem elvégzése után a városi kórház psychiátriai osztályán kezdett dolgozni. Psychiátriai szakvizsgát 1981-ben tett, emellé 1986-ban ideggyógyász, 1992-ben addiktologiai, 2005-ben pedig pszichiátriai orvosi rehabilitációs szakvizsgát szerzett, ezzel a kórház egyik legjobban képzett, legnagyobb szaktudású orvosa. Munkatársaival rendszeres résztvevői nemzetközi klinikai kutatásoknak. Több mint harminc éve végez országos igazságügyi szakértői tevékenységet.1996-tól a kalocsai kórház orvosigazgatója volt kilenc éven keresztül. Ez idő alatt a kórház jelentős beruházáson és szakmai fejlődésen ment keresztül. Osztályok átszervezésével, protokollok bevezetésével lényegesen jobb és gyorsabb ellátást tudtak a betegek számára biztosítani.2003. július 14-től a psychiátriai és krónikus psychiátriaiosztály vezető főorvosa. Kórházi munkáján kívül jut ideje egyéb társadalmi tevékenységekre is, 1994-98 között önkormányzati képviselő volt, évtizedek óta oszlopos tagja a Főszékesegyházi Kórusnak, és hosszú ideje a belvárosi egyházközség képviselő-testületének tagja is. Dr. Csábi Péter a kórház olyan emblematikus alakja, akire nem csak a kórház dolgozói, hanem a város lakossága is méltán büszke. Az egészségügyben eltöltött 42 év alatt mind a kollégák, munkatársak, mind a betegek bizton számíthattak és számíthatnak szaktudására, empátiájára, mindezért Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk Viktor-díj elismerésben részesül.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Csábi Péter betegsége miatt nevében dr. Máthé Éva vette át az telismerést. A díjazott orvos üzenetét dr. Körmendy Szabolcs tolmácsolta. Abban a többi nagy múltú kalocsai gyógyító család munksságára hívta föl a figyelmet, és a mostani díját a szintén nemrégiben átvett miniszteri eismerésével összevetve pedig elmondta: e mostani fontosabb, hiszen azt az őt és munkáját személyesen ismerő közösségtől kapta, míg a miniszteri elismerést mutatók, pontszámok és egyebek alapján ítélik oda ismeretlenek.
A díjat megköszönve reményét fejezte ki, hogy egészségi állapota engedi, és visszatérhet még a gyógyító munkához.

A Vidats István-díjat Gál István vehette át


„A gépészeti főiskolán szerezte meg a szaktudását igazoló diplomáját. Az iskola elvégzését követően Kalocsán alapított családot, azóta is itt él és dolgozik. Első munkahelye az AFIT szervizben volt, mint műszakvezető. Az iskolai tudás és a szervizben végzett munka szakmai tapasztalata meghozta a rutint és megalapozta a kellő jártasságot, így idővel családi vállalkozást alapított és megnyitotta autószervizzel és műszaki alkatrészek kereskedelmével foglalkozó üzletét, amely közel 30 éve működik. Munkájára a vevők érdekeinek figyelembe vétele, becsületes, magas színvonalú kiszolgálása a jellemző. A hosszú évek alatt végzett tevékenységével nagymértékben hozzájárult a városi műszaki kereskedelmi ellátása biztosításához.Kalocsa város képviselő-testülete a városban végzett munkájáért Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats István-díjat adományoz.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Németh Zoltán Vatai László-díjban részesül

„1972-ben született. Iskoláit Kalocsán végezte. Ebben az időben 4 pár evezős utánpótlás válogatott volt, a nemzetközi Ifjúsági Barátság versenyen társaival 6. helyezést értek el, ugyanebben a hajóosztályban pedig magyar bajnokságban ezüstérmet nyertek. 1990-ben végezte el az edző tanfolyamot. 18 éven keresztül rendőrként dolgozott városunkban. 2013 óta foglalkozik a KSE evezős szakosztályának sportolóival. Munkájának eredményeit felsorolni is nehéz. Az azóta eltelt hét évben tanítványai számtalan versenyen jeleskedtek. Említendő ezek között a diákolimpiai első helyezés, amelyet a Kertvárosi Iskola sportolóival ért el, a mini kupa korosztályban három tanítvány országos bajnok lett, további tízgyermek dobogós helyezést ért el. Az ifi korosztályban is ketten magyar bajnokok lettek a keze alatt, és csaknem húszan értek el dobogós helyezést. Több tanítványa ergométeres versenyben lett országos bajnok, illetve léphetett fel a dobogóra. Nemzetközi sikereket is magáénak tudhat, tanítványai közül kerültek ki serdülő válogatottak, akik nemzetközi versenyeken érmeket, illetve Európa-bajnoki hatodik helyezést is elértek. Munkáját szerényen, kitartóan végzi, személyisége példakép a fiatal sportolók előtt. Mind a gyermekek, mind azok szülei tisztelik, szeretik. A város fiataljaiért végzett munkája elismeréseként Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László-díjban részesül.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Elismerés a Szociális Központ ápolói, gondozói kollektívájának

„A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet nagyon nagy feladat elé állította a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központjának gondozóit, ápolóit, mivel meg kellett akadályozniuk a vírus bejutását az intézménybe. A látogatási tilalom és a kijárási korlátozás nagyon megviselte az otthon lakóit, ebben a válságos helyzetben a dolgozóknak fokozott fizikai és lelki segítséget kellett nyújtani a bentlakóknak. Nagy feladatot jelentett az épületek folyamatos fertőtlenítése. A dolgozóknak figyelniük kellett, hogy egyéni életvitelükkel ne veszélyeztessék az ellátottakat. Az intézmény dolgozói munkájukkal megvalósították a legfontosabb célt, hogy egyetlen ellátott sem fertőződött meg, amelyet csak önfeláldozó csapatként tudtak megvalósítani. Nélkülözhetetlen munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a bentlakásos idősellátás a járványhelyzetben is magas színvonalon működjön. Munkájuk elismeréseként Kalocsa Város Szociális Munkájáért Díjat kapnak.”

Ifj. Kovács Miklós Ifjúsági-díjas

 

„1995 májusában született Budapesten. Szüleivel Dunaszentbenedekre költöztek, és itt alakították ki családi életüket. A Kertvárosi Általános Iskola tanulója volt, ahol felső tagozatban diák-önkormányzati tagként vett részt az iskolai élet szervezésében. A Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolában töltött évei alatt az iskolai diákönkormányzat elnöke lett, majd 2010- ben elindult a városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati választáson, ahová be is jutott képviselőként. 2010- 2012 -ig ifjúsági alpolgármesterként tevékenykedett, és szervezte a diákság életét. 2010-ben Török Ferenc akkori polgármester megkereste a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot, hogy a várossal közösen rendezzék meg az első sárkányhajó versenyt. Miklós, mint evezős szakosztályi tag azonnal segítséget nyújtott. Szakmai és emberi értékei egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény azóta is töretlenül megrendezésre kerülhessen Kalocsán.2012-ben egy pályázat kapcsán sikerült megnyerni a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Találkozójának rendezési jogát. Ennek lebonyolításában főszervezőként vett részt. 2014- től felnőtt segítőként van jelen a Sárkányhajó Kupán. Munkája elismeréseként Kalocsa Város Ifjúsági Díjban részesül.’

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


A polgármester a Kalocsai Szent Kereszt Kórház dolgozóit díjazta

„A Covid-19 járvány magyarországi megjelenését követően a kalocsai kórház példamutatóan ellátta feladatát a lakosság egészségének megóvása, a járvány hatásainak minimalizálása és terjedésének megakadályozása érdekében. Kialakították a fertőzésgyanús betegek ellátására szolgáló egységet, nem sérült a területi ellátási kötelezettség teljesítése. A lakosságot folyamatosan tájékoztatták az egészségügyi intézkedésekről. Biztosították a betegek számára a telefonos konzultáció lehetőségét, az e-receptek kiállítását. Minden esetben biztosították a sürgős felvételt igénylő betegek elhelyezését, otthonukba kizárólag azokat a betegeket bocsájtották, akiknél ez egészségkárosodást nem okozhatott.Kialakítottak egy olyan előjegyzési rendszert, amely a vírus elmúltával is jobbá fogja tenni a betegek ellátását. A kórház minden dolgozója magas színvonalon ellátta feladatát a lakosság egészségügyi ellátása érdekében. Köszönettel tartozunk áldozatos munkájukért, az emberek egészégét szem előtt tartva végzett mindennapos tevékenységükért, ezért a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházának dolgozói Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díjában részesülnek.”

Képgaléria megtekintése (46 db kép)

Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 10. 22., 15:51
Mit csinál a TDM? Mit csinál a Kalocsa mellett több települési önkormányzat, valamint több közcélú civil és gazdálkodó szervezetek közös tulajdonában álló Kalocsa és Térsége Turisztikai Kft.? Kevesen látnak bele a nonprofit Kft. működésébe, ők most a társaság működéséről szóló beszámoló elfogadását célzó képviselő-testületi előterjesztés mellékletéből kaphatnak választ kérdéseikre.
2021. 10. 21., 15:31
Még az előző kiállítás – Magyar Zita kerámiái – is látható volt a Fazekas Alkotóházban vasárnap délután, ahol a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai által a krumplis pogácsa készítésének tudományával, egyúttal, a házigazda Kovács László jóvoltából a kemencés sütés-főzés fortélyaival ismerkedhettek az érdeklődők.
2021. 10. 20., 13:18
Az ellátásbiztonságot garantáló Paks II. beruházáshoz jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul. A beruházási terület elérését, a munkaerő- és áruszállítást elősegítő közút-, illetve vasútfejlesztés, amelynek már látható eredményei vannak, csak egy kis szelete a feladatoknak – tájékoztatott Dr. Becskeházi Attila államtitkár. (x)
2021. 10. 20., 08:21
Gépész-, vegyész-, villamosmérnök-hallgatók sora kereste fel a Paks II. standját a BME jubileumi állásbörzéjén. Más műszaki, illetve egyéb szakokon tanulók közül is sokan érdeklődtek a szakmai gyakorlati lehetőség, valamint a nyitott pozíciók iránt. (x)
2021-10-19 14:50:00
A nyár folyamán a kalocsai Cigány Szív Egyesület és a Kultúrpart csapata szervezésében, pályázati forrás felhasználásával négy alkalommal utazhattak roma gyerekek és felnőtt kísérőik a fővárosba, hogy ott megtekintsék a főbb látványosságokat, izgalmas programokon vehessenek részt. A kirándulásokról egy vidám videofilm készült, amelyet most tettek közzé – tekintsék meg a KALOhíreken!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 10. 24., 11:13
Kettős nemzeti ünnepünket szentmisével és evezős bállal zárta Kalocsa Város polgármestere. Még >>>
2021. 10. 23., 15:23
Lakatos György, fagottművész és Gábor-Nagy Nóra, zongoraművész adott csodálatos koncertet péntek este a Kamarateremben Liszt Ferenc születésnapjának 210. évfordulójára! Még >>>
2021. 10. 23., 14:04
Kalocsa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságát, hogy a Sörház köz forgalomkorlátozását 2021. október 29-ig meghosszabbították a csapadékcsatorna elvezető rendszer javítása miatt. Még >>>
2021. 10. 23., 09:38
Országszerte és a határokon túl is tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulóján. Még >>>
2021. 10. 23., 09:33
Az egészségügyi szakértők egyre inkább hangsúlyozzák, hogy lehet valaki fitt és kissé túlsúlyos egyszerre, a testtömegindex nem mérvadó és ez alapján nem lehet megfelelő képet kapni valakinek az egészségi állapotáról. Még >>>
2021. 10. 22., 15:40
A Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Tagiskolájának 7. és 8. osztályos diákjai rendhagyó történelemóra keretei között mutatták ma be a 65 évvel ezelőtt történteket. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

Az Európai Védelmi Ügynökség égisze alatt futó Helikopter Harcászati Oktatói Kiképzés (Helicopter Tactics Instructor Course, HTIC) vette kezdetét az MH Pápa Bázisrepülőtéren október elején.
Második alkalommal rendezték meg Balatonakarattyán a helikopter pilóták és fedélzeti technikusok találkozóját, ahol - a műszaki állomány mellett - a polgári szakszolgálatnál tevékenykedő pilóták is tiszteletüket tették október 9-én, szombaton.
Az Air France Nizza és Párizs – Orly között teljesített járatot az eddigieknél jóval nagyobb arányban, 30 százalékban fenntartható kerozint használó repülőgéppel.
Friss hírek a KC-390-es gyártósoráról, ezúttal azonban még nem a magyar szállítógépekről, hanem az első portugál példányról. Mutatjuk az Embraer videóját!
hirdetés