2022. 08. 19. péntek
Huba
: 405 Ft   : 398 Ft Benzin: 754.8 Ft/l   Dízel: 786.9 Ft/l   Írjon nekünk

Kalocsa végleg bukta a szennyvízpert – Értelmetlen pereskedés, fölösleges kiadások, megromlott kapcsolat a községekkel

Zsiga Ferenc  |  2018. 11. 22., 16:12

Nem kis presztizs és anyagi veszteséget könyvelhet el Kalocsa Önkormányzata, de leginkább polgármestere és a hivatali szervezet vezetése, miután az elhíresült szennyvízperben a legmagasabb bírói fórum, a Kúria is elutasította a város Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek ellen indított, bruttó 44 millió 450 ezer forint megfizetésére irányuló, jogalap nélküli keresetét. Mindez csak nyomatékot kapott az Uszódon, november 21-én, szerdán tartott sajtótájékoztatón, ahol Bedi Gyula Uszód, Vargyas Mihály Dunaszentbenedek, Katona György Géderlak polgármestereként ült a sajtó képviselői elé, hogy a tények tükrében, a nyilvánossággal is megosszák azokat az információkat, amelyek mindenképpen tanulságként kell, hogy szolgáljanak az ilyen jellegű, mint látszik, talán hozzáértéssel és a polgármesterek szerint sajnos kulturált párbeszéddel sem párosuló ügyekben.

Sportnyelven szólva Kalocsa, mint kihívó, kiütéses vereséget szenvedett az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek ellen indított szennyvízperben. Ha a Kúria, régi szóhasználattal élve Legfelsőbb Bíróság 14 pontba szedett, valamennyi kérdésben elutasító ítéletét nézzük, ez már csak a végső rászámolás volt a felperesre, akit először a Kecskeméti Törvényszék, majd a Szegedi Ítélőtábla, végül az akkor már sokak számára érthetetlen fellebbezése folytán a Kúria küldött a padlóra, végérvényesen.


Forrás: Zsiga Ferenc

Bedi Gyula, Uszód község polgármestere prezentáció keretében mutatta be azt a folyamatot, amely

Kalocsa Város Önkormányzatának csak az alperes községek ügyvédi számlájának kifizetése miatt közel 3 millió forintjába került.

Ám mivel az önkormányzatok, a megyében ezt leszámítva példa nélküli pereskedése ingyenes, a Magyar Államnak végül 7,5 millió forintjába került a per.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a város milyen ügyvédi, munkabér és utazási költséget fizetett ki az elveszített per következtében.

Mint emlékezetes, és korábban beszámoltunk róla Kalocsa Város Önkormányzata képviselő-testülete 2017. szeptemberében döntött úgy, fut még egy utolsó kört a községekkel szemben jogerősen elveszített szennyvízperben. Ugyan a Kecskeméti Törvényszék január 17-én hozott ítéletében a város bruttó 44 millió 450 ezer forint megfizetésére irányuló keresetét, mint jogalap nélkülit elutasította, majd másodfokon a Szegedi Ítélőtábla 2017. május 25-én az ítéletet, csak az indokolási részen változtatva jóváhagyta, Kalocsa a Kúrához is fellebbezett.

Ezzel kapcsolatban dr. Bálint József polgármester akkor arról számolt be portálunknak: a Törvényszék által megítélt ügyvédi költség rendelkezésre áll, azt elkülönítették, de törvénysértésre hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel fordultak a legmagasabb bírói fórumhoz, a Kúriához. A Kúriához benyújtott kereset elbírálásig nem fizetnek, e tekintetben a Budapesten születő ítéletet tekintik majd mérvadónak.

Az előzményekhez az is hozzá tartozik, hogy a városi képviselő-testület dr. Kiss Csaba jegyző kérésére hozott egyhangú határozatot a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról. A képviselők, beleértve az ellenzékieket is, ebben a kérdésben a város érdekeit kötelezően szem előtt tartó esküjüknek megfelelően szavaztak.


Forrás: Zsiga Ferenc

A felülvizsgálati kérelem benyújtásáról szóló kalocsai döntés ellenére több képviselő is annak a véleményének adott hangot portálunknak: nem jogászok, kalocsaiként viszont nem tehették meg, hogy ne adjanak még egy, valószínűleg utolsó esélyt a községekkel szembeni követelés érvényre juttatásának. Megszavazták a fellebbezést, még ha annak, hogy a Kúria a város számára előnyös döntést hoz, maguk is csak kevés valószínűségét látják.

Hogyan kezdődött?

A bemutatott, eredeti dokumentumokat felvonultató  prezentáció szerint a jogvita alapját végig az adta, hogy a kalocsai önkormányzat az utólag bíróságon követelt pénzt még 2003-ban azért kérte, hogy eladja a kalocsai szennyvíztisztító szabad kapacitását a három községnek, ugyanis a települések akkoriban nyújtották be a később több éven át eredménytelennek nyilvánított szennyvízhálózat – fejlesztési pályázatukat.

Ennek lett volna a végpontja, befogadó helye a befolyt pénzen is fejleszteni, korszerűsíteni kívánt kalocsai szennyvíztelep. Ezt a 2003-as megállapodásnak nevezett szerződést annak rendje és módja szerint megkötötték, aláírás és pecsét is került a papírokra. Ám mivel a pályázatot sem akkor, sem az azt követő, egészen 2006-ig tartó években nem fogadták be, az az eredeti elképzelés szerinti formájában soha nem valósult meg, Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak álláspontja az volt, hogy

a merőben más feltételekkel induló, immár Kalocsával közös nyertes pályázat után, a három községnek nincs miért fizetni.

Bedi Gyula itt mutatott rá, hogy ugyan a 2003-as megállapodás több pontját átemelték a várossal közös megvalósítást kitűző konzorciumi szerződésbe, de ebbe a szerződésbe a községek korábbi fizetési kötelezettsége nem került bele.

Ugyanakkor a községekkel nyertes pályázat révén

Kalocsa 320 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az egyébként a kibocsátási határértéket már korábban nem teljesítő, emiatt korszerűsítésre szoruló szennyvíztisztító telepe felújítására.

Bedi Gyula itt említette meg, hogy személy szerint több alkalommal, de a jelen lévő polgármesterek is, még az ügy bíróságra kerülése előtt kezdeményezték dr. Bálint József polgármesternél, hogy üljenek le és tárgyaljanak az ügyben. Elmondása szerint erre még a közvetítők útján történő kísérletezésre is „nem” volt a válasz. Egész konkrétan azt üzente a polgármester, hogy „nem tárgyalok a községekkel.”

Holott TEIT üléseken, egyéb rendezvények alkalmával bőven lett volna lehetőség arra, hogy emberi hangon, partneri viszonyban beszéljék meg a vitás kérdéseket. A három település polgármestere között

volt is egy olyan hallgatólagos megegyezés: bár a jogalapot vitatják, egyezzenek meg egy méltányos összegben a várossal, ne menjenek perre.

Azóta is változatlan álláspontjuk az volt: rosszul venné ki magát, ha egymásra utalt települések, Kalocsát is beleértve, bíróságon rendeznék a vitás ügyeiket. Ez mind tőlük, mind az eddigi gyakorlattól idegen.

Mint Bedi Gyula mondta: egészen eddig ezért nem álltak a nyilvánosság elé, inkább elviselték, hogy az ügy több résztvevője hamis, nem tényszerű állítások terjeszt, mert vártak az ítéletre. Nem akartak még nagyobb, a kapcsolatokat még jobban terhelő feszültséget gerjeszteni. Immár azonban, a jogerős ítélet birtokában, a valós tények tükrében tájékoztatják a közvéleményt.

A per lényege

Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak és a város a korábban sikertelen pályázatok után 2008-ban nyújtott be pályázatot, ami már eredményes volt. Ám ebben már Kalocsa, mint a konzorcium tagja vett részt. Kalocsa azért is lehetett részese a pályázatnak, mert a városban is történt egy kisebb hálózatbővítés a még le nem fedett területeken.

A három település azóta átadott szennyvíz-hálózatán érkező vizet a kalocsai szennyvíztisztító telep fogadja be, de mint a bíróság előtt is sikeresen érveltek: a telep technológia fejlesztése más okból is indokolt volt, ugyanis a tisztítás utáni kibocsátási paraméterek esetenként már 2002-től nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

Az eredetileg kötött, Török Gusztáv Andor, Bedi Gyula, Sill László és Füri Bálint polgármesterek által aláírt, nettó 35 milliós szerződés másra vonatkozott, és egyébként is öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az újabb, megváltozott feltételekhez igazított pályázat eredményes legyen.

Bedi Gyula arról is beszámolt: azt remélték, hogy a Szegedi Ítélőtáblán kihirdetett, jogerős ítélet után nem maradt más hátra a városnak, minthogy a megállapított közel 2,9 millió forint ügyvédi költséget kifizeti, hiszen a Kúriához csak nagyon szűk körben és feltételek esetén lehet fellebbezni. Nem ez történt, a város a Kúriához fordult, és mint a csatolt, portálunkon olvasható ítéletből látszik, a végső pofont is megkapta az ügyben.


Megszólaltak a tárgyalást hiányoló polgármesterek

A prezentáció végén Katona György, Géderlak község polgármestere elmondta: sajnálattal vették tudomásul, hogy kezdeményezésük és megegyezési szándékuk ellenére dr. Bálint József nem volt hajlandó tárgyalni velük, majd a képviselő-testület is, - nyilván az eléjük terjesztett információk alapján - a pert választotta.

Még az elsőfokú eljárás előtt és alatt is, személyesen három kalocsai képviselővel beszélt, hogy ne pereskedjenek, beszéljék meg az ügyet. Akkor a képviselők azt mondták, több olyan dolog van, amiről most hallanak először. Még az eljáró bíró is azt mondta, nem volt példa arra a bíróságon, hogy önkormányzatok perét tárgyalják.

Katona György azt hangsúlyozta:

a települések közötti kapcsolatoknak a partneri viszonyról kell szólni, és nem arról, hogy Kalocsa a pénzhiány miatt a kisebb településeket szapulja és próbál meg pénz beszedni tőlük.

A továbbiakban a közös jövőben és közös együttműködésben kell gondolkodni, és nem abban, hogy egymást bíróság elé citáljuk - zárta mondanivalóját a géderlaki polgármester.

Vargyas Mihály, Dunaszentbenedek polgármestere hozzászólásában elmondta: úgy érzi, Kalocsa és a három település közötti viszony az ügy miatt erősen megromlott. Többször is elítélő cikkek jelentek meg egyes médiumokban, amelyek Kalocsa elmarasztaló véleményét adták közre, de erre szándékosan nem reagálták. Az igazukba vetett hittel várták a végső ítéletet.

Vargyas Mihály szerint hiba volt, hogy amikor a városi képviselő-testület tárgyalta az ügyet, arra nem hívták meg őket és nem kértek be anyagokat sem. Álláspontja szerint, ha a kalocsai képviselő-testületet hitelesen tájékoztatják az előterjesztők, más döntés születhet. Érthetetlen számára, hogy a kezdeményezés ellenére miért nem ült le velük tárgyalni a város vezetése. A járásban 22 település van. Szerinte a jövő azt kívánja, hogy ezen az ügyön felül emelkedjenek és a tanulságokat levonva, szorosabban együttműködjenek.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 08. 17., 08:25
Pénteken indult az a hatalkalmas kerekasztalbeszélgetés-sorozat, amely Kalocsa értékeit helyezi fókuszba, és a különbségek helyett a közös pontok kiemelésével az itteni lokálpatrióták közti együttműködés erősítését tűzi célul. Elsőként a lokálpatriotizmus mibenlétét igyekeztek megragadni a résztvevők. Ma a népművészet lesz a téma.
2022-08-16 15:57:56
Hirtelen zuhant rá a gyász és vele együtt a váratlan élethelyzet sok nehezen megoldható problémája arra a kalocsai családra, amely fiatal édesanyját néhány hete veszítette el. Az apa segítség nélkül maradt, a gyermeket felügyelet nélkül nem hagyhatja, így fővárosi állását föladni kényszerült. Könnyű belátni: e helyzetben minden segítség jól jön!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 08. 19., 09:11
Balotaszállás külterületén, az előre megadott helyszínen 13 migráns személyt vett fel a gépjárművébe és elindult velük a nyugati határ felé. Még >>>
2022. 08. 19., 08:14
Csütörtök délután gyulladt ki az aljnövényzet Pécs külterületén, az Akó dűlőn, ahol lángra kapott egy ház is, majd az erős szél miatt sebesen terjedő lángok miatt egyre több ingatlan került veszélybe. Még >>>
2022. 08. 18., 13:24
Egyelőre az látható, hogy „labilisabb lesz a légállapot”, növekszik az ismétlődő záporok, zivatarok esélye, és akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, ismertette a meteorológiai szolgálat. Még >>>
2022. 08. 18., 12:50
Nem lehet vele hibázni. Eredetileg gyümölcstortából alakult a recept, ami mindig túl kevés volt. Még >>>
2022. 08. 18., 12:37
Szintén augusztus 15-én nyílik újra a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program Még >>>
2022. 08. 18., 08:27
A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület és és a Piros Rózsa Néptánc Egyesület elsődleges célja a megalakulástól kezdve a gyermekek, a fiatal korosztály és a felnőttek népi játékkal, néptánccal való megismertetése volt, és ennek a tudásnak a bemutatása helyi, térségi, országos és nemzetközi rendezvényeken. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés