2023. 09. 23. szombat
Tekla
: 387 Ft   : 363 Ft Benzin: 641.8 Ft/l   Dízel: 646.0 Ft/l   Írjon nekünk

Változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai 2022. január 1-től

Változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai 2022. január 1-től
2022. 03. 17., 12:22

A gyermektartásdíj megelőlegezése azon gyermeket nevelő családok számára, életkörülményeik javítása érdekében nyújtott pénzbeli ellátás, ahol a gyermek különélő szülője a terhére megállapított tartási kötelezettségének nem tesz eleget, azaz nem fizeti meg a jogosult szülő részére a bíróság által megállapított gyermektartásdíjat, továbbá a gyermektartásdíj végrehajtása iránti eljárás eredménytelen, mert a kötelezett letiltható jövedelemmel, végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik és ezért az eljáró végrehajtó megállapítja, hogy a végrehajtási eljárás szünetel. E szabályozás változott 2022. január 1-től. Itt vannak az új szabályok!

A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha

 • a bíróság a tartásdíjat jogerős ítéletben/végzésben már megállapította és
 • a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, azaz a jogosult szülő kezdeményezte a megállapított tartásdíj végrehajtás útján történő érvényesítését és az nem vezetett eredményre.


2022. január 1. napjától tehát a gyermektartásdíj megelőlegezése nem függ a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem nagyságától, melyre tekintettel a jövedelmi viszonyokat sem kell a jogosultnak igazolni.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelmet a gyermeket gondozó szülő/gyám nyújthatja be, kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány IDE kattintva érhető el. A kérelmet a jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal gyámügyi osztályán ( A kalocsai járás esetén Kalocsa, Városház u.1.) terjesztheti elő személyesen vagy postai úton, illetve elektronikus úton, e-papír alkalmazásával és a szükséges mellékletek csatolásával.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
 • középfokú tanulói jogviszony igazolás  a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatásának igazolására, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú
 • a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó, 3 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat


Ha a végrehajtási eljárás eredménye még nem ismert, a jogosult a kérelmet akkor is előterjesztheti, ebben az esetben a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását kell igazolnia.

A hatóság a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, azaz a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül.

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.

A megelőlegezett tartásdíj összege

A gyámhatóság a bíróság ítéletében/végzésében meghatározott tartásdíjat előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként a kötelező legkisebb munkabér 30 %-át.

2022. évben a minimálbér  a kötelező legkisebb munkabér  (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021.(XII.15.)Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében 200.000.- Ft, így a megelőlegezhető gyermektartásdíj legmagasabb összege gyermekenként 60.000.- Ft/hó összeg lehet, amennyiben ilyen összegű tartási kötelezettséget állapított meg a bíróság a különélő szülő terhére.

Ha a tartásdíj összege változik, akár csökken, akár emelkedik,  a megelőlegezés összegét a gyámhatóság  felülvizsgálja és az ellátást a változás időpontjára visszamenőlegesen  módosított összegben rendeli folyósítani.

A megelőlegezett tartásdíj folyósítása

A gyermektartásdíj folyósítása a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem benyújtásától és csak a jövőre nézve esedékes, azaz nincs lehetőség annak a tartásdíj hátraléknak  a megelőlegezésére, amely a kérelem benyújtása előtt keletkezett és amelynek végrehajtását kérte a jogosult.

Ha a kérelem  tárgyhónap 15-ét követően került benyújtásra,  akkor az első hónapban a megállapított megelőlegezett tartásdíj 50 %-a kerül folyósításra, a 15-e előtt benyújtott kérelem esetén pedig teljes havi ellátás.

A megelőlegezett tartásdíj utólagosan, azaz a jogosulti hónapot követő hónap 5. napjáig kerül folyósításra, a december hónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj pedig december 30. napjáig, azaz január hónapban utalás nem történik.

A folyósítás a jogosult választása szerint történhet postai úton vagy a jogosult bankszámlájára történő utalással. Ez utóbbi tényét a formanyomtatványon a bankszámlaszám és az azt vezető pénzintézet nevének megadásával jelölni szükséges.

A folyósítás időtartama

A gyermektartásdíj megelőlegezése a kérelem benyújtásának napjától számított három évig tart a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén. Ugyanazon gyermekre tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Ha a megállapított megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása 15-e előtt megszűnik, úgy az utolsó hónapban a megelőlegezett tartásdíj összegének 50 %-a kerül folyósításra, a 15-e után megszűnő megelőlegezés esetén  pedig teljes havi  ellátás.

Ha a kötelezett közvetlenül fizet tartásdíjat a jogosultnak

Mind a jogosult, mind pedig a kötelezett köteles a gyámhatóságnak bejelenteni, ha a kötelezett a tartásdíj megelőlegezésének ideje alatt közvetlenül fizet a jogosultnak tartásdíjat. Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj előlegezésének ideje alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat vett fel, az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles visszafizetni.

Az előlegezés ideje alatt közvetlenül adott, illetve kapott tartásdíj az előlegezés elrendelése előtt keletkezett hátralék összegébe nem számítható be.

A folyósítás felfüggesztése

Ha a kötelezett a kérelmező részére legalább négy egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80 %-át meghaladja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat hónapra felfüggeszti.

A folyósítás felfüggesztésének van helye akkor is, ha a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj 80%-át meghaladja.

A felfüggesztést követő vizsgálat eredményeként a gyámhatóság elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egyösszegű kifizetését rendeli el vagy a folyósítást megszünteti.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének megszüntetése

A gyámhatóság megszünteti a tartásdíj előlegezését, ha

 • a gyermek a jogosult háztartásából a különélő másik szülőhöz vagy más személy gondozásába kerül,
 • a gyermek nagykorúvá válik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,
 • a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette és gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél helyezte el,
 • a kötelezett szülő meghalt.


A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem kerülhet sor azonban a gyermektartásdíj megelőlegezésére, ha

 • a tartásra kötelezett szülő lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonyosság alapján nem érvényesíthető, vagy
 • a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
 • a jogosult és a kötelezett közös háztartásban él,
 • részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80%-át  meghaladja, illetve
 • lejárt gyermektartásdíj esetén.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 09. 18., 14:13
Első kézből kaptak információt a településvezetők a Paks II. beruházás előrehaladásáról, fontos mérföldköveiről a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács fórumain. A hatállomásos tájékoztatósorozatra 99 település polgármesterei kaptak meghívást. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 09. 22., 11:06
Kezdő vagy, de egyelőre kerülnéd a termeket? Egy hosszabb kihagyás után térnél vissza az edzéshez, és előtte alapoznál otthon egy kicsit? Esetleg kizárólag otthoni edzésben gondolkodsz, és a lehetőségekhez mérten szeretnéd magadból kihozni a maximumot? Segítünk megtenni az első lépést! :) Még >>>
2023. 09. 22., 10:50
A héten diagnosztizált esetekkel a 2023. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma 25-re nőtt. Még >>>
2023. 09. 21., 15:17
Egy csengődi asszony görög hatósági jelzést szerelt fel autójára, amit a közelmúltban vásárolt. A történtek vizsgálatát a Kiskőrösi Rendőrkapitányság befejezte. Még >>>
2023. 09. 20., 16:55
Kalocsa Város Önkormányzata rajzpályázatot hirdet általános iskolás gyerekek részére. Még >>>
2023. 09. 20., 07:59
A nyughelyre helyezett pénzérméket soha ne mozdítsuk el a helyükről, mert az emlékezők érzelmeit tükrözik. Még >>>
2023. 09. 19., 13:56
A kormányablakbusz szeptember 20-án, szerdán 8:30 és 14:30 között a Polgármesteri Hivatal épületénél várja a lakosságot ügyfélfogadásra. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK