2021. 10. 26. kedd
Dömötör
: 365 Ft   : 315 Ft Benzin: 492.0 Ft/l   Dízel: 506.5 Ft/l   Írjon nekünk

75 millió forintot nyert Kalocsa szociális felzárkóztatásra – Sajtótájékoztató a Roma Közösségi Házban

Illés György Cinó  |  2021. 10. 08., 12:12

Hétfő délután két órakor a Roma Közösségi Házban dr. Filvig Géza polgármester és Schmidt Rajmund, az önkormányzat szociális bizottságának elnöke, valamint Rumi László, Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központjának intézményvezetője és Sztojka István a Kalocsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartott közös sajtótájékoztatót, amelyen beszámoltak a város újabb pályázati sikeréről, valamint az elnyert 75 milliós forrás felhasználásának módjáról. A pályázat átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, továbbá a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása. A forrás felhasználásának végső határideje 2023. május 31.

A sajtó megjelent képviselőit Filvig Géza polgármester köszöntötte, majd beszámolt a pályázati sikerről, felütésként emlékeztetve, hogy – amint arról portálunk is beszámolt – a múlt héten hasonló felállásban már tartottak egy sajtótájékoztatót, amikor ugyanezek a szegregált területek felzárkóztatására elnyert, 250 millió forintos infrastrukturális beruházást lehetővé tévő pályázat sikeréről és lebonyolításának részleteiről, a fejlesztések műszaki tartalmáról számoltak be.

A polgármester háláját fejezte ki Rumi László intézményvezetőnek és Sztojka István elnöknek, valamint Schmidt Rajmundnak, az érintett körzet önkormányzati képviselőjének, amiért olyan színvonalú szakmai programot állítottak össze, amelyet a pályázatot kiíró minisztérium alkalmasnak talált arra, hogy száz százalékos támogatási intenzitással azaz önerő-igény nélkül támogassa a pályázati programot.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek
 


A projekt részleteit Rumi László ismertette. Elmondta: a cél a szolgáltatások fejlesztése és a leszakadó régióban lévő lakóknak a felemelése, segítése. A projekthez csatlakozókat a legkisebbektől a legnagyobbakig különböző programok várják majd, köztük számos, kifejezetten a roma kultúrára, a hagyományokra épülő, azok bemutatását lehetővé tevő programelemmel. Szerepet kap az ének, zene, gasztronómia, a hagyományos ruhák készítése, és a művészet is.
A programban szerepel egészségnapok és antidiszkriminációs napok megtartása, gyermektáborokat szerveznek, és nagy hangsúlyt kap a roma pasztoráció, a hitélet élénkítése is.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


A PROJEKT KÖZPONTI ELEMÉT KÉPEZIK AZOK AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK, AMELYEK SZEMÉLYRE SZABOTT ÉLETVEZETÉSI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS KARRIER ÉPÍTÉSI CÉLOKAT FOGALMAZNAK MEG.

Összesen legalább 164 egyéni fejlesztési terv elkészítését vállalták, de amint elhangzott, ezt igyekeznek majd némileg túlteljesíteni, így mintegy 180 főt vonva be az egyéni fejlesztési tervek programjába.

A roma lakosság örömmel fogadta ezt a pályázatot és azt a munkát, amelyet értük végeznek, és már eddig is szép számban csatlakoztak a programhoz – mondta Rumi László, reményét fejezve ki, hogy a továbbiakban is hasonló hatékonysággal tudják a célterületen lakókat elérni, minél több családot bevonva a munkába.

Az intézményvezető arról is beszámolt, hogy

a projekt hét végzett szociális munkás bevonásával zajlik majd.

Amint Rumi László elmondta, a szakirányú végzettségű munkaerő alkalmazása a pályázatban is kikötés volt. Az intézményvezető azt is fölidézte, hogy korábban is volt már egy szociális pályázatuk, amelynek keretében egyéni fejlesztési terveket készítettek, a mostani programmal pedig főképp ezeket kívánják továbbvinni.

A célokat és az eléggé nehezen mérhető eredményeket illető várakozásairól Rumi László azt mondta, hogy ha egy-két-három családot és főleg a gyermekeket sikerül rávezetni egy másik, eredményesebb útra, akkor már elérte a pályázat a célját.
Ehhez a polgármester hozzátette:

Akkor lehetünk elégedettek, ha mindenki a saját helyzetéhez képest egy kis szintet tud lépni, és az érintettek is úgy érzik, hogy érdemes volt ebben a programban részt venni.”


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Filvig Géza bizakodással tekint előre e téren, mivel a tapasztalatai jók. Emlékeztetett, hogy hónapokkal ezelőtt számolta föl az egyik malomszögi háznál fölhalmozódott több tonna szemetet, és örömmel tapasztalta, hogy a szomszéd házak és az utca lakói – köztük sok gyerek – kérés nélkül is jött, hozta a kis gereblyéjét és segített a nagytakarításban.
Szintén örömteli, hogy

AZ A HÁZ ELŐTT AZÓTA IS REND VAN, AZ OTT ÉLŐK VIGYÁZNAK A KÖZÖSEN ELÉRT EREDMÉNYRE.

A polgármester – fölidézve a néhány nappal korábban megtartott Roma kultúra napja rendezvényt, úgy fogalmazott:

Öröm volt látni azt a sok vidám cigánygyereket az ugrálóvárban játszani! Ezzel a pályázattal is őket próbáljuk jó irányba terelni, amit a családjaik esetleg a körülményeik miatt nem tudnának nekik megadni, és ezáltal elérni azt, hogy ők maguk is támaszt lássanak úgy az önkormányzatban, mint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatban.” „NE AZ A NÉHÁNY CSALÁD LEGYEN SZÁMUKRA SEM ÉS A KÍVÜLÁLLÓK SZÁMÁRA SEM A MÉRTÉKADÓ, AKIK NEMCSAK NEM TUDNAK, DE NEM IS AKARNAK BEILLESZKEDNI A TÁRSADALOMBA.”

Filvig Géza polgármester egy sajtóközleményt is kiadott a pályázatról, amelyet az alábbiakban teszünk közé.

Sajtóközlemény

75 millió forint pályázati forrást nyert önkormányzatunk a hátrányos helyzetű emberek és városrészek felzárkóztatásának elősegítésére.

Örömmel értesítem Kalocsa város lakosságát, hogy a képviselő-testület 2020. október 22-i döntését követően a Pénzügyminisztérium „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplexprogramok” című felhívására benyújtott, TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk pozitív elbírálást nyert.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője arról értesített, hogy pályázatunkat az igényelt teljes, 75 millió forint összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A 100 százalékos támogatási intenzitású forrás felhasználásának végső határideje 2023. május 31.

A pályázat megvalósításának átfogó célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, továbbá a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása. Ezáltal javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyén fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Fontos tudnivaló, hogy a legtöbb program az érintett területen élő lakosság teljes korfáját érinti.

Az esetleges infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

A projekt megvalósításának komplexitását tükrözi a folyamatos szociális munka megteremtése, pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata.
Továbbá a szociális munkások a felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége, a szociális munkások szupervíziója. A foglalkoztatás elősegítése, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése. Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen.

Ennek része a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

Az egészségügyi programokkal hozzáférést biztosítanak a preventív jellegű szolgáltatásokhoz, de fontos cél ebben a körben a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének) segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.), jogi tanácsadás, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A pályázat megvalósításának akcióterülete a Szőlők köze városrész, mint a pályázati szempontok szerinti veszélyeztetett terület. A projekt célkitűzései összhangban állnak Kalocsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával.

A TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a célok megvalósítása konzorcium keretében történjen. A konzorciumi partner Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja.

dr. Filvig Géza
polgármester

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 10. 23., 11:49
A kezdeményezés küldetése egy olyan politikától független kitüntető cím adományozása, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. Évek óta több száz jelölés érkezik elbírálásra az előre meghirdetett 10 kategóriában, a jelölt lehet egyetlen személy vagy alkotói csoport, közösség illetve egyesület. A VOSZ kibővült elnökségi ülésén szakmai érveket figyelembe véve választják ki közülük a kategóriagyőzteseket.
2021. 10. 22., 15:51
Mit csinál a TDM? Mit csinál a Kalocsa mellett több települési önkormányzat, valamint több közcélú civil és gazdálkodó szervezetek közös tulajdonában álló Kalocsa és Térsége Turisztikai Kft.? Kevesen látnak bele a nonprofit Kft. működésébe, ők most a társaság működéséről szóló beszámoló elfogadását célzó képviselő-testületi előterjesztés mellékletéből kaphatnak választ kérdéseikre.
2021. 10. 21., 15:31
Még az előző kiállítás – Magyar Zita kerámiái – is látható volt a Fazekas Alkotóházban vasárnap délután, ahol a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai által a krumplis pogácsa készítésének tudományával, egyúttal, a házigazda Kovács László jóvoltából a kemencés sütés-főzés fortélyaival ismerkedhettek az érdeklődők.
2021-10-20 13:18:23
Az ellátásbiztonságot garantáló Paks II. beruházáshoz jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul. A beruházási terület elérését, a munkaerő- és áruszállítást elősegítő közút-, illetve vasútfejlesztés, amelynek már látható eredményei vannak, csak egy kis szelete a feladatoknak – tájékoztatott Dr. Becskeházi Attila államtitkár. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 10. 26., 08:50
33 sofőr esetében helyszíni bírságot alkalmaztak, 39 személynek közigazgatási bírságot szabtak ki, és 173 fővel szemben közigazgatási eljárás indult. Még >>>
2021. 10. 25., 13:39
A pályázat kiírásáról a legutóbbi testületi ülésen döntöttek a képviselők. A határidő: december 7. Még >>>
2021. 10. 25., 08:30
A férfit három nappal később ellenőrizték, miközben ismét vezette járművét. A férfit ismét előállították a rendőrkapitányságra. Még >>>
2021. 10. 24., 11:13
Kettős nemzeti ünnepünket szentmisével és evezős bállal zárta Kalocsa Város polgármestere. Még >>>
2021. 10. 23., 15:23
Lakatos György, fagottművész és Gábor-Nagy Nóra, zongoraművész adott csodálatos koncertet péntek este a Kamarateremben Liszt Ferenc születésnapjának 210. évfordulójára! Még >>>
2021. 10. 23., 14:04
Kalocsa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságát, hogy a Sörház köz forgalomkorlátozását 2021. október 29-ig meghosszabbították a csapadékcsatorna elvezető rendszer javítása miatt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

Az Európai Védelmi Ügynökség égisze alatt futó Helikopter Harcászati Oktatói Kiképzés (Helicopter Tactics Instructor Course, HTIC) vette kezdetét az MH Pápa Bázisrepülőtéren október elején.
Második alkalommal rendezték meg Balatonakarattyán a helikopter pilóták és fedélzeti technikusok találkozóját, ahol - a műszaki állomány mellett - a polgári szakszolgálatnál tevékenykedő pilóták is tiszteletüket tették október 9-én, szombaton.
Az Air France Nizza és Párizs – Orly között teljesített járatot az eddigieknél jóval nagyobb arányban, 30 százalékban fenntartható kerozint használó repülőgéppel.
Friss hírek a KC-390-es gyártósoráról, ezúttal azonban még nem a magyar szállítógépekről, hanem az első portugál példányról. Mutatjuk az Embraer videóját!