2022. 01. 21. péntek
Ágnes
: 357 Ft   : 315 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Az elmúlt 10 év legjobb eredményeit érték el a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – Dr. Dávid Károly dandártábornok a megyei közgyűlést tájékoztatta

Az elmúlt 10 év legjobb eredményeit érték el a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – Dr. Dávid Károly dandártábornok a megyei közgyűlést tájékoztatta
Zsiga Ferenc  |  2020. 06. 30., 09:04

Bács-Kiskun megyében a kiemelten kezelt bűncselekményeket tekintve az elmúlt 10 év legkevesebb bűncselekményét regisztrálták tavaly, miközben a nyomázás-eredményességi mutató 8 éve folyamatosan javul. A legsúlyosabb bűncselekmények, az emberölések száma 2019-ben hatról ötre csökkent, ezen belül a szándékos emberölések száma háromról kettőre, valamennyi elkövető rendőrkézre került - egyebek mellett erről tájékoztatta az Akasztón április 26-án ülésező megyei közgyűlés tagjait Dávid Károly rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Az egyes szakterületeken elért eredmények részletesebb ismertetése érdekében a beszámolót fejezetekre osztottuk. Íme az I. rész!

A tábornok a szerteágazó rendőri munkából adódóan, amelyhez a határvédelmi, határrendészeti feladatok, a migrációs nyomás kezelése is hozzá tartozik, nem volt irigylésre méltó helyzetben. Különösen azért, mert vállalta, hogy a részletes, visszatekintéseket tartalmazó írásos beszámoló hangsúlyosabb részeit szóban is összefoglalja. Az ügyrend szerint rendelkezésre álló 10 perces időkeretet nézve az egyetemi docens főkapitány e tekintetben is helyt állt.

NEM IS MARADT EL AZ ELISMERÉS, AMI SZEMÉLY SZERINT NEKI ÉS RAJTA KERESZTÜL A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG EGÉSZ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK SZÓLT.

A beszámolót részekre bontottuk, így a következő napokban a bűnügyi munkán kívül a közlekedésrendészeti és a határrendészeti feladatok ellátásról, a valamennyi területen pozitív változásokat hozó egyéb rendőri munkáról is tájékozódhatnak olvasóink.

I..A rendőri munka jellemzői

Dávid Károly írásos beszámolójából, a szóban elmondottakból, itt szó szerint idézve kiviláglik:

„A főkapitányság illetékességi területe Magyarország legnagyobb (8445 km2) területű megyéjére, az ország 1/12 részére terjed ki. A lakosság jelentős – kétharmad - része városban él..Megyénk településszerkezetére emellett a kisebb települések elszórtsága és a tanyavilág nagy területi kiterjedése jellemző. Említésre méltóak a településeken kívül eső nagyobb üdülőövezetek, ahol a nyári szezonban a megnövekedett lakossági létszám, szezonon kívül pedig az üdülőkben őrizetlenül hagyott értékek védelme adott jelentős rendőri feladatot.

SZERB VISZONYLATBAN 112,763 KM HOSSZÚ HATÁRSZAKASSZAL RENDELKEZÜNK, AMELYNEK ŐRIZETÉT NÉGY (KELEBIA, BÁCSALMÁS, BÁCSBOKOD ÉS HERCEGSZÁNTÓ) HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉGÜNK LÁTJA EL.

A határrendészeti kirendeltségek munkájának köszönhetően a 2019. évben is fenntartottuk a határrendet, megakadályoztuk a növekvő számban megjelenő migránsok illegális bejutását. A határforgalmat a hercegszántói, a tompai, a bácsalmási és a bácsszentgyörgyi közúti, a kelebiai vasúti, továbbá két légi és egy vízi ideiglenes átkelőhelyen ellenőriztük.
Rendőrkapitányságaink - a Kecskeméti, a Bajai, a Kalocsai, a Kiskunhalasi, a Kiskőrösi, a Kiskunfélegyházi és a Kunszentmiklósi a 2019. év során is megfeleltek a velük szemben támasztott szakmai és lakossági elvárásoknak, valamint az évek óta jól működő mélységi ellenőrző rendszerben, az illegális határátlépők kiszűrésében is aktívan részt vettek.

A rendőrkapitányságok területén 14 rendőrőrs működik, amelyből 7 osztály (Tiszakécske, Lajosmizse, Bácsalmás, Izsák, Jánoshalma, Kiskunmajsa, Solt) és 7 alosztály jogállású (Nagybaracska, Tompa, Kecel, Soltvadkert, Szabadszállás, Kecskemét Széchenyi város és Kecskemét Műkert város). A rendőrkapitányságok és rendőrőrsök székhelyén kívül a rendőri jelenlétet alapvetően a körzeti megbízotti szolgálat biztosította.

A megye bűnügyi és közbiztonsági helyzete

Bűnügyi helyzet
(A zárójelekben feltüntetett adatok a 2018. évre vonatkoznak.)

Bács-Kiskun megyében a 2019. évben összesen 8148, (9764) bűncselekményt regisztrált a statisztika. Ebből a rendőri szervek a 2018. évinél 13%-kal kevesebb, 7867 (9038) bűncselekmény ügyében nyomoztak.

AZ ELMÚLT 10 ÉV LEGALACSONYABB ESETSZÁMÁT REGISZTRÁLTUK A 2019. ÉVBEN. A VÁLTOZÁSRA ALAPVETŐEN A KIEMELTEN KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK KÖRÉBŐL A LOPÁSOK ÉS A TESTI SÉRTÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE VOLT HATÁSSAL.

A rendőri szervek által nyomozott, Bács-Kiskun megyében elkövetett bűncselekmények elkövetési helyét vizsgálva, a megyeszékhelyen a 2018. évben bekövetkezett 20%-os csökkenés után a 2019 évben további 1,3%-os bűncselekményszám csökkenés történt.
A rendőrkapitánysági székhelyi városokban - Kecskemét kivételével - jelentősen, 11,8%-kal, a megye más városaiban 27,1%-kal, az egyéb településeken 14,4%-kal csökkent a bűncselekmények száma a 2018. évhez képest.

A LEGTÖBB BŰNCSELEKMÉNYT, 2493-AT (2525) – A MEGYÉBEN TÖRTÉNT ÖSSZES BŰNCSELEKMÉNY 31,7%-ÁT – KECSKEMÉTEN KÖVETTÉK EL, A MEGYESZÉKHELYET KÖVETI 611-GYEL (649) KISKUNHALAS, 539-CEL (559) BAJA ÉS 381-GYEL (518) KISKUNFÉLEGYHÁZA.

A legkevesebb bűncselekményt a 2019. évben Móricgáton és Bácsszentgyörgyön követték el, egyet-egyet mindkét településen.

A közterületen elkövetett bűncselekményekszáma rendőreink hatékony fellépése következtében 12,1%-kalcsökkent a 2018. évhez képest, így az elmúlt 10 év legalacsonyabb esetszámát, 2995 (3407) bűncselekménytregisztrált a statisztika.

A TÖBB ÉVE TARTÓ JELENTŐS CSÖKKENÉST KÖVETŐEN, A 2019. ÉVBEN A 100.000 LAKOSRA JUTÓ BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA A 2018. ÉVHEZ KÉPEST 12,6%-KAL TOVÁBB CSÖKKENT, MEGYÉNK BŰNÜGYI FERTŐZÖTTSÉGE 1562-VEL (1788) AZ ELMÚLT 10 ÉVES IDŐSZAKOT TEKINTVE A 2019. ÉVBEN ALAKULT A LEGKEDVEZŐBBEN


Forrás: Zsiga Ferenc / KALOhírek


A KIEMELTEN KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE 2013 ÓTA FOLYAMATOS. A 2019. ÉVBEN A 2018. ÉVHEZ KÉPEST 6,2%-OS - CSÖKKENÉST MUTAT, A 4265 (4543) BŰNCSELEKMÉNY AZ ELMÚLT 10 ÉVES IDŐSZAK LEGALACSONYABB ESETSZÁMA.

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények kapcsán az alábbiak emelhetők ki:

Emberölés 5 (6) történt a megyében, amiből 2 (3) volt szándékos befejezett emberölés.

A TESTI SÉRTÉSEKET TEKINTVE AZ ELMÚLT 10 ÉVES IDŐSZAKBAN A 2019. ÉVBEN REGISZTRÁLTUK A LEGKEVESEBB ESETET, A 2018. ÉVHEZ KÉPEST 17%-KAL CSÖKKENT A SZÁMUK. A 319 (384) ELKÖVETETT TESTI SÉRTÉSEN BELÜL 148 (168) SÚLYOS TESTI SÉRTÉS VOLT, HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS NEM TÖRTÉNT.

A kiskorú veszélyeztetésedeliktumok száma a 2018. évi 57-ről 38-ra csökkent, ez 2010 óta szintén a legalacsonyabb érték. Az embercsempészések esetében is jelentős csökkenésről tudunk beszámolni, a 2015-2016. évi 100-at közelítő esetszám a 2018. évben 15-re, majd a 2019. évben 10-re esett vissza, A garázdaságok száma a 2015. évben bekövetkezett 7,4%-os visszaesés után folyamatosan csökkent, és 2019. évben is tovább mérséklődött, 5,1%-kal 370-re (390).

A lopásoktették ki a megyénkben elkövetett bűncselekmények 39,9%-át (36,1%), ezen belül a kiemelt deliktumok mintegy 73,5%-át (71,9%), számuk a 2019. évben 4%-kal 3136-ra (3267) csökkent.
Ezen belül

A LAKOSSÁGOT LEGJOBBAN IRRITÁLÓ LAKÁSBETÖRÉSEK ELKÖVETÉSE 2016 ÓTA FOLYAMATOSAN MÉRSÉKLŐDIK, ÍGY A 2018. ÉVI 18%-OS CSÖKKENÉST KÖVETŐEN A 2019. ÉVBEN TOVÁBBI 19,2%-OS VISSZAESÉS KÖVETKEZETT BE, 598-RÓL 483-RA.

E jogsértések jelentős részét a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén követték el, így a megyében bekövetkezett kedvező változás elsősorban a megyeszékhelyi esetszám csökkenésnek volt köszönhető. A rablásokszáma a 2019. évben 44-re (46) mérséklődött, ez az elmúlt 10 évet vizsgálva a 3. legalacsonyabb esetszám.

A 2019. ÉVBEN TOVÁBB, 203-RÓL 186-RA CSÖKKENT A RONGÁLÁSOK SZÁMA, A KÁBÍTÓSZERREL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 19-RŐL 9-RE MÉRSÉKLŐDÖTT.

A 2019. évben csökkent az orgazdaságokszáma is, 26-ról 17-re, ugyanakkor minimálisan, 51-ről 53-ra nőtt a jármű önkényes elvitele bűncselekmények száma.
A nem kiemelten kezelt bűncselekmények közülindokolt külön vizsgálni a

JÁRMŰVEZETÉS ITTAS ÁLLAPOTBAN BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSÉT, EZEK A 2019. ÉVBEN AZ ÖSSZBÜNCSELEKMÉNYSZÁM 15,5% ÁT (16,4%) TETTÉK KI, 17,7%-OS, 1221-RE TÖRTÉNŐ CSÖKKENÉSE ELLENÉRE. KEDVEZŐ VÁLTOZÁS UGYANAKKOR, HOGY A KÖZLEKEDÉSI MORÁLT BEFOLYÁSOLÓ BŰNCSELEKMÉNYEK KÖZÜL A KÖZÚTI BALESETEK OKOZÁSA A 2019. ÉVBEN TOVÁBB-150-RŐL 136-RA CSÖKKENT.

A bűnüldöző munka értékelése

NYOMOZÁSAINK EREDMÉNYESSÉGE A 2014. ÉVBEN BEKÖVETKEZETT 5,6 SZÁZALÉKPONTOS NÖVEKEDÉST KÖVETŐEN FOLYAMATOSAN NŐTT A 2018. ÉVIG, AMIKOR AZ ELMÚLT 10 ÉV LEGEREDMÉNYESEBB IDŐSZAKÁT ZÁRTUK 72%-OS EREDMÉNNYEL.

A 2019. ÉVBEN AZ ELMÚLT 10 ÉV MÁSODIK LEGJOBB EREDMÉNYÉT ÉRTÜK EL 69,6%-OS NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI MUTATÓVAL.

A közterületen elkövetett deliktumok esetében a 2013. óta folyamatosan javuló nyomozáseredményességi mutatónk a 2018. évben 81,9%, a 2019. évben 80% volt.
A kiemelten kezelt bűncselekményektekintetében a nyomozáseredményességi mutatónk a 2013. évtől kezdődően folyamatosan emelkedett a 2018. évig, 56%-ra, majd a 2019. évben 55,5%-ot értünk el.
Az emberölések nyomozáseredményességi mutatója a 2019. évben is 100% (100%) volt, így valamennyi ügyben nemcsak felderítettük a tettest, hanem bizonyítottuk is az elkövetést. A testi sértéseknyomozása folyamatosan magas szinten folyik, a 2019. évben 91,6%-ot (95,1%) – írta, illetve mondta a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés előtti beszámolójában Dávid Károly rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány.

A beszámolót a közlekedésbiztonság, az illegális migráció elleni fellépés bemutatásával folytatjuk.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 20., 18:02
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr már második alkalommal érkezett körzetünkbe annak érdekében, hogy a vezetése alatt álló Magyar Falu Programról személyesen tájékoztassa településeink polgármestereit. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
Az utóbbi hat évből négyben hullott hó a világ legnagyobb sivatagában, de 2017. előtt 1979. óta nem volt ilyen. Nálunk a meteorológusok cudar hidegre figyelmeztetnek. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Még >>>
2022. 01. 19., 19:54
Filvig Géza polgármester és kísérete a TOP Plusz források adta lehetőségekről a megyei közgyűlés elnökével és a megyei fejlesztési ügynökség képviselőivel egyeztetett a megyeszékhelyen. Még >>>
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés