2022. 12. 07. szerda
Ambrus
: 414 Ft   : 395 Ft Benzin: 704.1 Ft/l   Dízel: 849.7 Ft/l   Írjon nekünk

NAV 9x11 – A kincstári lőszerek a védelem mellett tanúskodtak

Illés György Cinó  |  2016. 01. 19., 08:53

Jóval súlyosabb büntetést is kaphatott volna V. Péter, ha a bíróság az elkövetett bűncselekmények közül törvényi megítélésében súlyosabbat, a lőszerrel való visszaélést szigorúbban ítélte volna meg. E cselekmény társadalomra való veszélyességét a konkrét esetben csekélynek mondta az ítélet indoklásában dr. Schön Ferenc bíró. A lőszereken ugyanis NAV 9x11 felirat volt olvasható, tehát kincstári lőszerek voltak, ami alátámasztotta a védelem narratíváját. Emellett az ítélethozatalkor több enyhítő körülményt is figyelembe vettek. Az elkövető azonban így sem úszta meg olcsón: Halmazati büntetésként négy év börtönre és közügyektől eltiltásra, továbbá a bűnügyi költség megtérítésére ítélték első fokon. A védelem elfogadta az ítéletet. A vádat képviselő ügyész, aki vádbeszédében fegyházban letöltendő büntetést kért a vádlottra, három nap gondolkodási időt kért. Ez tegnap lejárt, az ügyésznek hétfőn kellett nyilatkoznia álláspontjáról.

Emlékezetes: a kalocsai ex-pénzügyőrt hivatali vesztegetés elfogadása során érték tetten májusban, miután másfél millió forintot vett át egy személytől. Ezt követően, a lakásán tartott házkutatás alkalmával – az engedéllyel tartottak mellett – 40 db jogtalanul tartott lőszert is találtak.

Amint azt pénteken megírtuk, négy év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre, mellékbüntetésként négy év közügyektől való eltiltásra ítélték V. Pétert, emellett 93.333 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték a volt pénzügyőrt, akinek ügyét elfogásától, a vádemelésen át, büntetőperének megkezdéséig nyomon követtük, majd a tárgyalásról is írtunk.
Most elmeséljük a történteket a vallomások alapján, és áttekintjük a vád, a védelem és az ítélet indoklásának főbb érveit.

Az előzmények a vallomások tükrében

A csütörtöki tárgyaláson vallomást tett a vádlott, valamint az a kereskedő – nevezzük B. B.-nek –, akitől elfogásakor másfél millió forintot vett át V. Péter. A történteket jelentős átfedésekkel adták elő, kisebb eltérésekkel. Az elmondottakat a többi tanú vallomása is alátámasztotta.

A vádlott a következőket mondta el vallomásában:
Munkatársával együtt pénzügyőrként Solton bírságoltak meg egy kereskedőt, aki fölhívta figyelmüket arra, hogy egy vállalkozás rendszeresen számla nélkül értékesít élő baromfit Solt mellett Kalocsán, Kiskőrösön és Bátyán. Hosszasan előkészített akció keretében egy bátyai helyszínen V. Péter társával együtt próbavásárlást tartott május 22-én, miután a kérdéses kereskedő vállalkozótól Vörös Pál néven előzetesen megrendelte az állatokat. Azt is elmondta, hogy a vásárlás korábban többször meghiúsult. Ez alkalommal is nehezen indult a dolog, mivel a megbeszéltekhez képest a szállítmány több órát késett. Amikor végül az árut átvehették, arról semmilyen bizonylatot nem kaptak, ezért fölfedték magukat, és az állatok származást igazoló iratokat kértek. A sofőr azonban szállítólevélen kívül más okmányt nem tudott mutatni, ezért fölhívta főnökét, B.B.-t, akiről később kiderült, hogy maga is csak alkalmazottja a cégnek, lánya vállalkozásának alkalmazottjaként végzi az élőállat-kereskedelmi tevékenységet.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bátya, május 22.

Amikor B.B. megérkezett a helyszínre, a jegyzőkönyv fölvétele során V. Péter félrevonta őt, és fölhívta a figyelmét a tevékenység más szabálytalan vonatkozására is.
B. B. később azt vallotta erről, hogy ő értetlenségét fejezte ki e szabálytalanságok miatt, mondván, hogy minden lehetséges hatósághoz elmentek, hogy minden szabályos legyen, de ellentmondó tájékoztatást kaptak. Ugyanakkor minden alkalmazottjuk bejelentve dolgozik, a rendelésfelvevők pedig több településen megbízásos jogviszonnyal tevékenykednek.

Ezen a ponton jelentősen eltért a két vallomás. A vádlott úgy emlékezett, hogy a fönnálló szabálytalanságok rendbetételére, illetve később adódó problémák kiküszöbölésére ajánlott segítséget. Szerinte az akkor elhangzottak alapján szakmai tanácsadásban, illetve segítségnyújtásban merült volna ki ez, mivel ő a vonatkozó szabályok tekintetében naprakész. Ő úgy emlékezett, hogy csak később sodródott „rossz irányba” a beszélgetés, amikor még egyszer találkoztak egyeztetésre.

B. B. szerint azonban már az első alkalommal is elhangzott, hogy korábban is sok irat keletkezett a vállalkozásról – a jegyzőkönyvben 40 cm vastag iratköteg került rögzítésre, amit a tanú két kezével mutatott –, aminek következtében mintegy ötmillió forintos bírságra lehet számítani, és a vádlott ennek elkerüléséhez ajánlotta föl szolgáltatásait.

Az alku

Mindenesetre abban maradtak, hogy a vádlott keresi meg az ügyfelet, amikor neki megfelelő. Ez így is történt. Telefonos egyeztetés nyomán a Két Gólya Fogadó parkolójában találkoztak.
Ott V. Péter azt mondta B. B.-nek, hogy a vállalkozást négy szakterületen vizsgálhatják, ezért a négy szakágért területileg felelős munkatársai segítségét is kell kérnie. Azt is fölajánlotta, hogy ha tudomásukra jut, hogy följelentés volt ellene, amire többször volt már példa, akkor arról szólni fognak neki, és ha tudják, hogy konkrétan mi a probléma, akkor azt megoldják, mire megjön az ellenőrzés.

B. B. erről azt vallotta, hogy a pénzügyőr vonakodva bár, de maga mondta ki, hogy „a két szép szeméért” nem fognak segíteni a kollégák. Ez után tett ajánlatot.
Az ellentételezés tekintetében B. B. először 100 ezer forintot ajánlott föl, ami nem bizonyult elegendőnek. Ez után 300 ezer forintról volt szó.
V. Péter ekkor utalt rá, hogy erről meg kell kérdeznie a kollégáit – idézte föl a kereskedő. Ezért az asszony visszakérdezett, hogy „akkor ötször háromszázezer?”

Ezen a vádlott – saját elmondása szerint – először meglepődött az összeg nagysága miatt, de elfogadta a kínálkozó lehetőséget. Abban maradtak, hogy megbeszéli a kollégáival, és jelentkezik.

A rajtaütés napja

Ennek alapján került sor a harmadik találkozóra, amelynek során megtörtént a rajtaütés. Ezt a találkozást is több telefonhívással egyeztették. Ekkor mondta a vádlott, hogy jó lesz úgy, ahogy megbeszélték, utalva az 5-ször 300 ezer, azaz másfélmillió forintra. Végül a Kertvárosban, az EuroCent üzletének parkolójában (Ecetgyár utca) találkoztak, ahonnan a B. B. által vezetett – öccse tulajdonát képező – járművel mentek a terhelt lakásához, a Vörösmarty és Szabó József utca kereszteződéséhez, ahonnan az utcába beljebb hajtva, egy fa alatt megállva került sor a pénz átadására, majd a TEK rajtaütésére.

A tanú által elmondottakból kiderült, hogy a találkozás alkalmával, még a tettenérés helyszínének megközelítése előtt megkérdezte, hogy mi a biztosíték, hogy a másfél millióért cserébe megkapja a beígért segítséget.
E kérdésre V. Péter azt válaszolta, hogy

becsületszavát adja, hogy társai segíteni fognak.

Gondatlanul szerzett lőszerek

A lőszerekkel kapcsolatban azt nyilatkozta a vádlott, hogy lőgyakorlat során azokat a lőszereket a kötelező lövések leadása után gyakorlás céljából kérte, de szórakozottan zsebre tette őket, és amikor váratlanul sürgősen visszarendelték őket szolgálati helyükre, megfeledkezett róluk, így a lőszerek nála maradtak.

Azon kérdésekre, hogy miért nem szolgálati helyén tárolta a töltényeket, és miért nem adta át azokat felettesének, azt válaszolta, hogy a szabálytalanul birtokolt lőszerek miatt retorziótól tartott, a szolgálati helyen pedig nem volt fegyver szakszerű tartására kialakított tároló. Ezért azt találta biztonságosnak, ha a következő lövészetig otthonában tárolja előírás szerinti módon, majd a következő lövészeten megszabadul tőlük.
Elrejteni nem akarta, hiszen az engedéllyel tartott lőszerek mellett tartotta.

Mellékszál

A tárgyaláson elhangzottakból kiderült, a most ellenőrzés alá vonttal azonos vállalkozást korábban a tanúként meghallgatott B. B. vezette, de vállalkozása 2014. november 1-jével megszűnt. Azóta lánya a vállalkozó, ő pedig alkalmazottként végzi a munkát. Maga a tevékenység a szervezeti átalakítás során nem változott, a több mint húsz év alatt bejáratódott üzletmenet szerint, korábbi kapcsolataikkal és szervezéssel folytatják a szolgáltatást, amelyhez minden engedélyük megvan. A váltást költséghatékonysági szempontok indokolták – derült ki az asszony által elmondottakból.

A kereskedő tanúvallomás-tétele végén a védő megkérdezte egykori vállalkozása ellen folytatott korábbi vizsgálatról. Két évvel ezelőtt ugyanis a vállalkozást illegális húsfeldolgozás miatt vonták vizsgálat alá. Ezért megkérdezte, hogy az a vizsgálat milyen eredménnyel zárult.
B. B. elmondta: az illegális húsfeldolgozás terén nem találtak szabálytalanságot, de 800 ezer forintos bírságot szabtak ki be nem jelentett foglalkoztatás miatt. Ezt nem fizették ki, hanem föllebbeztek, a hatóság pedig a munkavégzést nem tudta bizonyítani, mivel a bizonyítékként fölmutatott fotón csak kávézó, cigarettázó emberek voltak láthatóak, munkát végzők nem. Így megszüntették ellenük az eljárást.

Az ügyvéd azt is megkérdezte, hogy ha minden rendben volt a vállalkozás körül, akkor miért működött együtt V. Péterrel?
Az asszony erre elmondta, hogy mindvégig az volt a szándéka, hogy a hatóság segítségét kéri. Először azért ment bele színleg a játékba, mert fenyegetve érezte magát, attól tartott, ha nem működik együtt, akkor a vállalkozást folyamatosan ellenőrizni, zaklatni fogják. Emlékeztetett: ő úgy tudta, hogy a vádlotton kívül négy vezető beosztású, egy-egy szakterületért felelős vezetővel áll szemben.

Szembesítések

A bíró a vallomások ellentmondásaira külön is rákérdezett.
Megkérdezte: igaz-e hogy már Bátyán fölmerült az ötmilliós bírság lehetősége. A vádlott ezt tagadta. B. B. azonban határozottan úgy emlékezett, hogy már akkor elhangzott az ötmilliós fenyegetés.

Megkérdezte továbbá, hogy kinek a részéről hangzott el először az ötször 300 ezer forint, vagyis, hogy nem összesen, hanem fejenként fizetendő az adott összeg.
A válaszokból kiderült: amikor a 300 ezres összeg elhangzott, a vádlott azt mondta, hogy nem tud most választ adni, meg kell beszélnie a kollégáival. Ez után a vádlott szerint B. B. kérdezett vissza, hogy fejenként ennyi-e. A tanú ezzel szemben úgy emlékezett vissza, hogy ekkor a vádlott kérdezte meg, hogy fejenként 300 ezret tudna-e fizetni, amire amaz igennel válaszolt, megállapítva, hogy az másfélmillió forint.

A szembesítések során mindketten fönntartották vallomásukat, és ezekre a részletekre vonatkozóan a többi tanú sem tudott perdöntő vallomást tenni, hiszen ezek négyszemközt történtek. Ellenben más tekintetben a többi tanú is megerősítette az elhangzott vallomásokat.

A vád

A vádat képviselő dr. Czéh Katalin, a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség ügyésze fegyházban letöltendő szabadságvesztést kért a vádlottra, a BTK vonatkozó rendelkezésére hivatkozva a középarányos büntetési tétel figyelembevételével.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A vesztegetés tekintetében arra hívta föl a figyelmet, hogy a vádlott nyomozati vallomásában maga is „vesztegetési pénzként” említette az átvett összeget.

A lőszerrel visszaélés tekintetében rámutatott, hogy a lőszerek megszerzésének módját nem lehetett pontosan megállapítani, de a gondatlanság vélelmének ellentmond a NAV lőgyakorlatok lebonyolítására vonatkozó szigorú szabályozása, így nem fogadta el, hogy azokat véletlenül szerezte meg a vádlott lőgyakorlat alkalmával.

Az ügyész a vádlottra végül fegyházban letöltendő szabadságvesztést kért, és azt, hogy a bíróság a vádlottnak nyomozati vallomását tekintse mérvadónak.

A védelem álláspontja

A védelemmel megbízott dr. Sárga Zoltán ügyvéd védőbeszédében a védence terhére rótt két bűncselekmény elkövetését nem kérdőjelezte meg, hiszen a vádlott már a nyomozati szakaszban magára nézve terhelő vallomást tett, és azt a tárgyalás során is fönntartotta.

Megállapította, hogy a törvény a két cselekmény közül a lőszerrel való visszaélést rendeli szigorúbban büntetni, így a büntetési tétel kiszabásánál az erre vonatkozó rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Ugyanakkor ez esetben ez aránytalanul súlyos büntetéshez vezethet meglátása szerint, hiszen a lőszereknek csak annyi kapcsolata volt a történtekhez, hogy a tettenérést követő házkutatás során lelték föl azokat, a vádlott a lőszereket nem használta bűncselekményre és nem is állt szándékában, és szabályos körülmények közt tartotta azokat.

A védő rámutatott: ezt a bűncselekményt a törvényhozói szándék azért kezeli igen szigorúan, hogy meggátolja a laikus lakosság fegyverhez jutását, hogy azokkal bűncselekmények elkövetése ne valósulhasson meg. Itt azonban ez nem merült föl, hiszen védence a lőszereket otthonában szakszerűen kialakított tároló helyen tartotta, együtt szolgálati fegyverével és az ahhoz engedély alapján tartott lőszerekkel, noha tudhatta, hogy a fegyvertartást bármikor ellenőrizhetik.
Tehát nem akarta azt elrejteni.

Védence elmondása szerint a lőszerekhez véletlenül jutott, és azokat később lőgyakorlaton akarta ellőni. Ezért kérte a bíróságot, hogy mérlegelje a társadalomra veszélyesség csekély mértékét, és fölhívta a figyelmet, hogy ha a lőgyakorlatot a törvény által előírt szigorral hajtották volna végre, akkor ez meg sem történhetett volna.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Dr. Sárga Zoltán enyhítő körülményként kérte figyelembe venni a vádlott büntetlen előéletét, amely ennek a munkakörnek feltétele is volt, szakmai előéletét, hiszen a szolgálatban töltött közel hat év alatt 30 dicsértet kapott. Szintén kérte figyelembe venni fiatal korát, és visszafogott, csöndes személyiségét.
Végül az ügyvéd a középérték alatti büntetési tétel kiszabására tett indítványt.

Az utolsó szó jogán V. Péter elcsukló hangon a következőket mondta:

Nagyon megbántam, amit tettem. Nem is tudom, hogy fordulhatott velem ilyen elő. Egész eddigi életem véget ért. Ezt követően a bíróság határozathozatalra visszavonult, majd ítéletet hirdetett az alábbiak szerint:

A korrupciós tényállással kapcsolatban dr. Schön Ferenc bíró, a Kalocsai Városi Bíróság elnöke rámutatott: a vádlott korábbi vallomásában maga is a „kértem” igét használta, így nemcsak a vesztegetés elfogadása, hanem annak kérése is megvalósult. A nyomozati szakaszban tett vallomása szerint a szabálytalanságok „eltussolását” ajánlotta föl, ez pedig a már megvalósult szabálytalanságok tisztára mosását jelentheti.

A tiltott lőszertartás vádjával kapcsolatban a bíró rámutatott: ezt a bűncselekményt a törvény nagyon súlyosan szankcionálja, mert sok fegyver, vagy annak látszó tárgy szerepel bűncselekmények elkövetése során.

A lőszerekhez a vádlott tisztázatlan körülmények közt jutott, elmondása szerint véletlenül tette el lőgyakorlaton. Nincs olyan tény, amely ezt cáfolná, amint nem cáfolható az sem, hogy a lőszert későbbi lőgyakorlat során szándékozott ellőni.
A vádlott rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, és 26 db legálisan tartott lőszer is volt nála.
De, ha gondatlanul is jutott hozzá a lőszerekhez, szándékosan tartotta azokat magánál, holott lehetősége lett volna felettesének jelenteni, vagy neki átadni a lőszereket.

A lőszerrel visszaélés alapesetben 2-8 évig büntetendő, minősített esetben a fölső határ másfélszerese, tehát 12 év szabható ki. A 2-12 év büntetési tételek középértéke 7 év, ez jelenti a BTK szerint a kiindulópontot.

A bíró elfogadta a védelem azon érvelését, amely szerint ebben az esetben a jogosulatlan lőszertartás társadalmi veszélyessége viszonylag csekély volt, ezért a kisebb büntetéssel fenyegetett, elsődlegesen föltárt cselekményt nagyobb súllyal vette figyelembe.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott – legelső, „nem töredelmes” vallomásától eltekintve – együttműködött a hatóságokkal, bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett, megbánást tanúsított. A vádlott korábbi, dicséretekkel is elismerten jó munkavégzését, valamint visszafogott, csöndes személyiségét is enyhítő körülményként tekintették.

Ezért a vesztegetés büntetési tételének középértékét meghaladó, de a 7 évet el nem érő büntetést szabott ki a bíróság első fokon:

az előzetesben május 25-től január 14-ig letöltött idő beszámítása mellett börtönben letöltendő 4 év szabadságvesztésre és a közügyektől való eltiltásra ítélte, valamint 93.333 forint bűnügyi költség megfizetésére ítélte V. Pétert, a lőszereket pedig elkobozni rendelte. A szabadságvesztés jó magaviselet esetén harmadolható.

A védelem elfogadta az ítéletet, és a büntetés hátralévő részének megkezdéséig az előzetes letartóztatás megszüntetését kérte, amit azonban a bíróság elutasított.
A védelem három nap gondolkodási időt kért, ami hétfőn lejárt.

NAV 9x11 – A kincstári lőszerek a védelem tanúi

Figyelemre méltó tény, hogy az engedély nélkül tartott lőszerek NAV 9x11 felirattal voltak ellátva. Ez megerősítette, hogy a lőszerek a NAV-tól származnak.
Az, hogy e töltényeket a jogszerűen tartottakkal együtt, az előírásoknak megfelelő, szakszerű tárolóban tartotta a vádlott, nem teszi valószínűvé, hogy azokat bűncselekmény elkövetésének szándékával tartotta volna magánál.
Márpedig bármilyen más lőszert találtak volna nála, arra aligha tudott volna elfogadható magyarázatot találni, így e törvénysértése egész biztosan súlyosabb megítélés alá esett volna.

Megkérdeztük egy másik fegyveres testületnél korábban szolgálatot teljesített olvasónkat, mennyire életszerű az, hogy a lőgyakorlatra vonatkozó, szigorú előírások mellett „véletlenül” zsebre tett lőszer úgy tűnik el, hogy azt senki sem veszi észre, ráadásul 40 db, tehát egy egész doboznyi.
Azt a választ kaptuk, hogy ez teljesen hihető. A töltényhüvelyeknek mindegyikével nem is kell elszámolni, lehet bizonyos mértékű hiány, de megkérdezett olvasónk is megerősítette, hogy az éleslövészetre, az ottani lőszernyilvántartásra vonatkozó szabályokat meglehetős „nagyvonalúsággal” kezelik, így akár gondatlanul is kikerülhet onnan szórakozottságból zsebre tett lőszer, amint azt a vádlott is elmondta.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 12. 02., 13:56
Két év alatt 150 millióval csökkentek Kalocsa éves adóbevételei, miközben a következő évben mintegy 350 milliós rezsiköltség-növekedéssel kell számolni, így a bevételek növelése elkerülhetetlen. A Vállalkozói Klub levélben kérte a javaslat elvetését, de a fentiekre tekintettel a szerda délutáni testületi ülésen mégis megszavazta azt a grémium többsége. A döntéstől bő 60 milliós bevétel-növekedést várnak.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 12. 06., 22:49
E percekben is tart Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt MOL elnök-vezérigazgatója. A továbbiakban az ár kutanként és naponként változhat, a ma éjjeltől érvényes árakat már ismertették. Még >>>
2022. 12. 06., 16:15
A Mol a karbantartás után ugyan újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az ellátási problémák, és ahhoz az importnak is helyre kellene állnia a jelenlegi pánikvásárlások és készletfelhalmozások mellett - jelentette be a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Kossuth rádió Déli krónikájában kedden. Még >>>
2022. 12. 06., 16:03
Szilikonból készült muffinsütőformát hívott vissza a forgalomból a Pepco - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján kedden közzétett felhívásban. Még >>>
2022. 12. 06., 09:38
Eltűnt a 16 éves Tóth Alisa Angelika! A fiatal, kalocsai lány december 3-án tűnt el, a rendőrség keresi. Még >>>
2022. 12. 06., 08:40
A hatodik játéknaphoz érkeztünk, nézzük a feladványt! Még >>>
2022. 12. 05., 10:52
Folytatódik a változékony idő a jövő héten is, a hét elején egy érkező hidegfront miatt csapadékra kell számítani, a hét második felében pedig inkább felhős, borult idő várható, többfelé esővel, záporral. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK