2024. 06. 15. szombat
Jolán, Vid
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Általános bizalomvesztés, avagy „Te is, fiam, Brutus?” – Bálint József sajtótájékoztatón terített lapot Angeli és az OLAF ügyében

Illés György Cinó  |  2018. 02. 27., 10:42
Kapcsolódó
téma cikkei (36)

Az önmagában is viccesnek tűnhet a helybelieknek, hogy az országos hír- és kommentfolyamban – Angeli Gabriella tetemes csúsztatása folytán – Bálint József már mint Fidesz-párti polgármester jelenik meg, sőt a helyi baloldali pártok által támogatott, hivatalosan függetlenként indult képviselőket és városvezetést is szimplán „lefideszezik”, ami ellen az érintettek és a névadó párt is bizonyára tiltakozna. Igaz, ezt nem kérte ki magának Bálint József polgármester tegnap (hétfő) délelőtt fél tízkor a Városháza kis házasságkötő termében tartott sajtótájékoztatóján, ám a képviselő asszonynak az elmúlt időszakban az országos média nyilvánossága előtt tett kijelentéseiből többet is határozottan visszautasított, illetve cáfolt, és összességében is rendkívül kedvezőtlen képet festett az MSZP-Párbeszéd–DK (+…?) közös országgyűlési képviselőjelöltjéről. Angelinek az ÖKO Pont irodában fönntartott állásából, a jogi bizottság éléről, sőt tagjai közül, illetve a közbeszerzési bizottságból való eltávolítását egy emberként szavazta meg a baloldali-független többségű testület, ami már önmagában is bizonyítja, hogy – diplomatikusan fogalmazva – Angeli Gabriella, illetve az MSZP olvasata az esetről hamis.

Hétfő délelőtt fél tízkor a dr. Angeli Gabriella által kampánytémává emelt OLAF-jelentés, illetve a képviselő asszony személye körüli változásokkal kapcsolatban kommunikált mártíromsága kapcsán tartott visszafogott, de őszinte hangnemű sajtótájékoztatót dr. Bálint József polgármester. A vezető számos ponton megerősítette az Angeli pozícióiból történő kiszorítása kapcsán portálunkon megjelenteket, ami a történtek okait, és hátterét illeti, illetve ki is egészítette azokat.

Másrészt tiszta vizet öntött a pohárba az OLAF-jelentésben, egész pontosan az azzal összefüggésben a kalocsai polgármesternek megküldött levélben foglaltakkal, illetve az abból Angeli által nyilvánosságra hozott részinformációkkal kapcsolatban.

A múlt héten a képviselő-testület bizonyos döntéseket hozott, és a városban szélsőséges megnyilatkozások mennek, anélkül, hogy a másik felet, a mi álláspontunkat megkérdezték volna – indította mondandóját a polgármester, bizonyára elsősorban az Angeli Gabriella melletti „szimpátiatüntetésen”, illetve annak nyomán elhangzottakra utalva, és már előre hangsúlyozva, hogy az országos sajtónak nem kíván nyilatkozni, csak a helyi, illetve regionális médiumoknak.

A sajtótájékoztató első részében „az úgynevezett OLAF-jelentéssel” foglalkozott a polgármester, a második részben pedig dr. Angeli Gabriellának számos tisztségéből való fölmentése ügyével, míg végül kérdésekre válaszolt dr. Bálint József.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Oil of OLAF

A polgármester elmondta: 2017. 10. 16-án tájékoztatta az OLAF, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, hogy vizsgálatot indított a KEOP támogatási rendszer keretében megvalósult számos beruházással kapcsolatban fölmerült „állítólagos szabálytalanságok” tárgyában. Bálint József hangsúlyozta, hogy az idézőjeles kifejezés az OLAF szóhasználata, tehát nem ő állítja ezt, hanem a levél feladója.

Az OLAF fölhívta az önkormányzat figyelmét, hogy 13 tényt állapított meg. Egyidejűleg fölhívták az önkormányzatot, hogy tegyen észrevételt 20 naptári napon belül. Ezt november 2-án elküldték az OLAF-nak.
Később, 2018. január 10-én tájékoztatták a polgármestert a vizsgálat lezárásáról, amely tájékoztatást szó szerint idézett:

A vizsgálat eredményei alapján a OLAF úgy határozott, hogy a vizsgálatot ajánlással zárja le. A végleges vizsgálati anyagokat és az ajánlásokat a Magyar Kormány kapta meg. Ez az anyag tehát nincs az önkormányzat birtokában, jelenleg nem ismerik annak tartalmát, sem azt, hogy a kormányzat milyen lépéseket tesz ez ügyben.

Több lehetősége lesz a kormánynak, de intézkedési tervét az Európai Bizottsággal is el kell fogadtatnia. Ezt követően az utóbbi szerv teszi meg a maga intézkedéseit a kormány felé, és amennyiben olyan döntés születik, hogy vissza kell fizetni a támogatást, akkor a kormány ezt kifizetheti, vagy részben átháríthatja az érintett önkormányzatokra.

A kalocsai önkormányzatnak is érdeke, hogy a fenti ügy tisztázásra kerüljön, és az esetleges szabálytalanságok esetén megtesszük a szükséges lépéseket. Tehát, mi nem kampány alapján dolgozunk, hanem okiratok alapján. Bálint József információi szerint a Legfőbb Ügyészség már elrendelt egy nyomozást is az ügyben, amelynek célja egyrészt az esetleges visszafizetési kötelezettség megállapítása, másrészt a büntetőjogi felelősség kérdésének vizsgálata. Amennyiben annak során olyan adatok látnak napvilágot, hogy az ügynek vannak helyben felelősei, akkor megteszik majd a szükséges intézkedéseket – fejtette ki a polgármester.

Amennyiben pénz-visszafizetési kötelezettség áll fönn, és azt részben vagy egészében át kívánja hárítani a kormányzat, akkor szabálytalansági eljárást kell kezdeményeznie az érintett önkormányzattal szemben. Ennek lezárása után, az eljárás eredményének ismeretében tehet intézkedéseket az önkormányzat az esetleges személyi felelősség kérdésének tisztázására.

Hamis mártíromság

„NEM IGAZ, HOGY ANGELI KÉPVISELŐ HÖLGYET AZÉRT MENTETTÜK FÖL, MERT AZ OLAF-ÜGYET KISZIVÁROGTATTA.”

Ő kikérte ezt az anyagot, és azt a záradékolt rész kivételével ki is adták neki, de

HANGSÚLYOZOTTAN A KÉPVISELŐI MUNKÁJÁHOZ KAPTA MEG A LEVELET ANGElI. Ő AZONBAN MÁSHOL HASZNÁLTA EZT FÖL

– mutatott rá Bálint József, hozzátéve:

Lelke rajta, ezzel neki kel majd elszámolnia!

Bizalomvesztés

Ezzel kapcsolatban később arra is fölhívta a sajtó figyelmét, hogy az ominózus testületi ülést megelőzően két nappal egy országos televízió stúdiójában pedig a visszahívásának, pozícióiból való leváltásának hírét – egy zárt ülésre előkészített, tehát bizalmas képviselő-testületi anyagot – teregetett ki ország-világ előtt, amellyel kapcsolatban titoktartás kötötte volna, ráadásul meghamisítva annak okait.
Erről így beszélt tegnap Bálint József:

Angeli képviselő asszony felmentésével kapcsolatban azt kívánom elmondani, hogy nem az Elios ügye nyilvánosságra hozatala miatt került sor az intézkedésekre, hanem, mert mind a baloldali képviselők, mind a polgármester részéről vele szemben bizalomvesztés következett be.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ezt a bizalomvesztést azzal indokolta a polgármester, hogy úgy értékelték:


ANGELI GABRIELLA KÉPVISELŐI MUNKÁJÁBAN NEM A VÁROS ÉRDEKEIT RÉSZESÍTETTE ELŐNYBEN, HANEM A SAJÁT, ÖNÖS ÉRDEKEIT.

Mivel zárt ülésen döntött a testület ezekről a kérdésekről, részletesebb ismertetésbe nem bocsátkozott Bálint József. Úgy vélte, ez a testületre tartozó kérdés, az eredményt mindeniki ismeri:

A KÉPVISELŐ ASSZONYT VISSZAHÍVTÁK POZÍCIÓIBÓL, MÉGPEDIG 11–1 SZAVAZATI ARÁNNYAL, TEHÁT EGYSÉGES VOLT A TESTÜLET.

A polgármester reagált Gőgös Zoltán utalására is, amellyel az Angeli mellett Kalocsán megtartott szimpátiatüntetésen elmondott szavaival azt engedte sejteni hallgatóságának, hogy e döntés Font Sándor közbenjárására született volna meg.
Bálint így fogalmazott:

Nyomásgyakorlás? Balról!

Semmiféle beavatkozás nem történt egyik párt részéről sem. Bizonyos nyomások nehezedtek ránk a baloldalról, de ezt nekünk mérlegelni kellett, és így döntöttünk. Ennek sajnálatos következménye a két MSZP-tagra van, de ez a pártnak a belügye, és ebben szintén nem kívánok részt venni és nem nyilvánítok véleményt. A vezető ezúton is emlékeztette a képviselőket esküjükre, amelynek törvény szerinti szövegét idézte, hogy „vonja le belőle a megfelelő tanulságot az is, aki az önkormányzatot bizonyos elfogultsággal vagy mással vádolja”:

"Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az önkormányzati tisztség tisztségemből eredő feladataimat Kalocsa város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom." Ebből is kitűnik, hogy a pártérdekeket félre kell tenni, és csak a város érdekét szem előtt tartani – hangsúlyozta Bálint, aki szerint eddig is erre törekedtek, amit a jövőre nézve megerősített elvárásként tárt a képviselők elé, megjegyezvén, hogy maga is így járt el – magánvéleményét félretéve hozott döntést, a város érdekét figyelembe véve.

A tét: költségvetés, plusz három és fél milliárd

Veszélyeztetve volt a város költségvetésének az elfogadása, és gyakorlatilag ezeknek az intézkedéseknek a következtében lehetett biztosítani az önkormányzati költségvetés elfogadását, hiszen nem lehet veszélyeztetni három és fél milliárdos, elnyert pályázati pénzeszköz felhasználást, illetve az 5,8 milliárdos főösszegű költségvetés teljesítését a 2018-as évre – fejtette ki a drasztikus lépések közvetlen okát Bálint József, tökéletesen megerősítve a korábbi cikkünkben közölt háttérfeltáró – akkor még csak feltételezéseken nyugvó – megjegyzéseinket.

A költségvetés vonatkozásában azt is elmondta a polgármester, hogy az Angeli által elmondottaktól eltérően a nyugdíjasoknak juttatandó húsvéti pénz számfejtésre és kifizetésre kerül. Valóban módosították a költségvetést olyan tartalommal, hogy a karácsonyi kétezer forintok fedezetét – mintegy hétmillió forintot – tartalékba helyezték, és annak kifizetését a második félév eredményétől teszik függővé.

Tehát ezt a forrást nem törölték, a költségvetés helyzetének megfelelő alakulása esetén egyszerű módosítással visszahelyezhető az eredeti előirányzatba, és megnyitható folyósításra.


Forrás: Illés György / KALOhírek

2-szer 2000 a kalocsai igazság!

Ez a rendszer a továbbiakban is így marad az elhangzottak szerint, tehát húsvéti pénz lesz, a karácsonyi 2000 forintok kifizetése pedig a költségvetés alakulásának figyelembevételével történhet meg, amennyiben előre nem látott kiadások föl nem emésztik a költségvetési tartalékot. Erről a testületnek kell majd döntenie a második félévben.

Bálint József kijelentette: ezen a sajtótájékoztatón túlmenően sem Angeli leépítésének és visszahívásának ügyéről, sem az Elios LED-lámpás közvilágítási projektjeiről nem kíván nyilatkozni.

A lakosság további tájékoztatása akkor történhet meg, ha újabb konkrét tényekről szerez tudomást az önkormányzat.

Az önkormányzatnak legalább olyan érdeke, mint a város lakóinak , hogy tisztázásra kerüljön, hogy mi és hogyan történt ebben az ügyben

–  mondta Bálint József, amiben mindnáyájan egyetérthetünk.

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz…”

Kérdésre válaszolva a polgármester – újra csak, mintha a KALOhírek kottájából játszana – elmondta, hogy az az „ellehetetlenítés”, amiről Angeli az országos médiában beszélt, azért is abszurd, mert a nem hivatalos döntés már korábban megszületett.

„A BALOLDALI KÉPVISELŐK EGYÉRTELMŰ NYOMÁS ALÁ HELYEZTÉK A POLGÁRMESTERT, HOGY MEGFELELŐ MÓDON MOST MÁR VESSÜNK VÉGET ANNAK AZ ÁLDALTLAN ÁLLAPOTNAK, AMI IDE VEZETETT, HOGY BIZALOMVESZTÉS VAN, NÁLUK IS NEM CSAK A POLGÁRMESTERNÉL”

– bontotta ki az előzményeket dr. Bálint József, a datálási adatokat is egyértelműsítve.

Eszerint a – korábban már konszenzusra vitt javaslatról – február 14-én készült az előterjesztés, amelyet 15-én küldtek a képviselőkhöz és Angeli képviselő asszony 15-én tartotta meg sajtótájékoztatóját – mondta Bálint József, ám az utóbbi dátummal kapcsolatban – a lányeget nem értintő módon – egy napot tévedett: valójában az előterjesztés postázása és a sajtótájékoztató is 16-án történt.

Erről a médiaakcióról – amelyet Bálint a képviselő magánügyének mondott – nem tudott előre sem a polgármester, sem a testület. A hivatalos döntés február 22-én született, azonban a február 8-ai testületi ülés után,

amikor Angeli nem szavazta meg a költségvetést, már egyértelműen úgy döntött a baloldal, hogy megvonja a bizalmat tőle.

Takarékossági szempontok

A képviselőnek a közbeszerzési bizottságból való eltávolítása azzal függ össze, hogy a költségvetéshez érkeztek be képviselői javaslatok a költségek lefaragására. Ezek közül az egyik szerint a közbeszerzési bizottságot úgy alakították át, hogy azt mostantól a bizottsági elnökök alkotják, ugyanis ebben az esetben azért javadalmazás nem jár.
Így nemcsak Angelit, hanem több más képviselőt is eltávolítottak a bizottságból, amelyben csak az elnök maradt, majd a távozók helyét a többi bizottság elnökeiivel töltötték föl.

Az ÖKO Pont esetében a munkáltató nem az önkormányzat, hanem a KKKK intézményvezetője, így az ő hatásköre lesz az átszervezés lebonyolítása és annak ütemezése. Az átszervezések előkészítésének határideje április 1., de a polgármester információi szerint Angeli elbocsátására a választások lebonyolításáig nem fog sor kerülni dr. Magóné Tóth Gyöngyi tervei alapján.

Partvonalon a végkielégítéssel

Végül még egy motívum a KALOhírektől Bálint József tolmácsolásában:

Képviselő asszony szóvá tette, hogy ez az összeg nem jelenik meg a költségvetésben. Nem jelenhet meg, hiszen munkajogi szabályok vannak. Amennyiben ő megfelelő díjazást kap azért, mert fölmentik, akkor annak fedezetét biztosítani kell. Tehát: Angeli Gabriella már vagy két és fél éve dolgozik az ÖKO Pont irodában, amiért az idén áprilisban várható lelépéséért 2019 áprilisa közepéig – információink szerint egy év teljes bér jár neki – még fizethetünk, előre, egy összegben, miközben az utolsó néhány hetét – kampányfinis – fizetett szabadságon töltheti.

Arról, hogy összegszerűen mekkora fedezetet kell biztosítani Angeli Gabriella végkielégítésére, a polgármester nem tudott pontos információt adni, mivel nem ismeri részleteiben a munkaszerződését, sem a vonatkozó, hatályos törvényekben nem mélyedt el.

Ezt az indoklást polgármesterünk estében némi kétkedéssel fogadva megkezdtük tájékozódásunkat az Angeli Gabriellának járó végkielégítés mértékének pontos meghatározására.

A BÉRSZÁMFEJTÉS EREDMÉNYÉVEL HAMAROSAN JELENTKEZÜNK!

Lakatos Melinda levelét megírta…

A kérdésekre adott válaszok közt szó esett még arról a Kirchheim testvérvárosunk önkormányzatához írott levélről is, amelyet Angeli Gabriella a saját szimpátiatüntetésén Lakatos Melinda alpolgármesternek tulajdonított, és olyan összefüggésben említett, hogy annak következményeként mondták volna vissza kirchheimi partnereink a Kertvárosi Általános Iskola német szakos diákjainak németországi tanulmányútját.

E témakörben külön cikkünk készül!


Az oldal támogatója a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós termékekért ide kattints!

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 1 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (1 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Kovács István
2018-02-28 15:26:28
"Angelinek az ÖKO Pont irodában fönntartott állásából, a jogi bizottság éléről, sőt tagjai közül, illetve a közbeszerzési bizottságból való eltávolítását egy emberként szavazta meg a baloldali-független többségű testület". Az én olvasatomban ez annyit jelent, hogy mind benne voltak a "bizniszben".

Még több friss hír

2024. 06. 12., 15:53
Családias légkört, magas színvonalú szakmai munkakörnyezetet és mások mellett munkába járási támogatást is kínálnak leendő munkatársuknak. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 14., 12:18
A Bács-Kiskun vármegyében lévő többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Még >>>
2024. 06. 14., 08:36
A kulturális, művészeti tematikájú portál a ma kezdődő Kék Madár Fesztivál kapcsán készített interjút a fesztiváligazgatóval. Még >>>
2024. 06. 13., 15:53
Az ösztöndíjat a KIMBA Birkózó Akadémia, a Birkózószövetség és a Testnevelési Egyetem által alapított ösztöndíj évente egy személynek ítélhető oda. Még >>>
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK