2022. 01. 24. hétfő
Timót
: 359 Ft   : 317 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Eddig is, a jövőben is cél a kalocsai vállalkozások helyzetbe hozása - Módosították az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát

Illés György Cinó  |  2021. 10. 28., 13:55

A Király Róbert képviselő által benyújtott, az október 21-i testületi ülésen tárgyalt előterjesztés indoklása szerint az elmúlt években „sokszor érte vád” az önkormányzatot, vagy intézményeit, illetve az illetékes osztályt „esetleges elfogultság, a gazdasági verseny tisztasága” miatt, és tapasztalható volt az is, hogy a pályázók „nem jutottak kellő információhoz”. Ám ezeket az állításait a képviselő a vita során egyetlen példával sem nem tudta alátámasztani. Ennek ellenére az általa előterjesztésében megfogalmazott célokkal minden képviselő egyetértett, így ellenszavazat nélkül megszavazták a módosítást, amely többletterhet ró majd a beszerzéseket kezelő osztály munkatársaira, és időveszteséggel járhat a beszerzések során.

Az előterjesztő Király Róbert bevezetőjében elmondta: a beszerzéseket szabályozó rendelete a városnak 2014-ben készült, és úgy vélte, hiányoznak belőle bizonyos tételek, amelyek a mai kor igényeihez formálhatják.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Módosítási javaslata arra irányul, hogy bármilyen eszköz, szolgáltatás beszerzése esetén azt a város honlapján hirdessék meg, a pályázáshoz szükséges adatlapokat onnan lehessen letölteni, ott juthassanak a szükséges információhoz, és

MEGHÍVÁSOS BESZERZÉS ESETÉN HÁROM HELYETT NÉGY BESZÁLLÍTÓTÓL KÉRJENEK ÁRAJÁNLATOT, AMELYEK KÖZÜL AZ EGYIK KÖTELEZŐ JELLEGGEL LEGYEN KALOCSAI.

Előzetes egyeztetés során felmerült, hogy a módosítási javaslat szövegében, a meghívásos beszerzések esetén nem értelmezhető a „közzététel” szó, ezért annak törlését kérte a végleges javaslatból az előterjesztő, akit a következőkben egy képviselő és a polgármester is kérdésekkel bombázott.


Dr. Körmendy Szabolcs képviselő azt kérdezte, van-e valamiféle kimutatás vagy statisztika arra nézve, hogy mennyire indokolt ez a változtatás, az elmúlt évek beszerzésének hány százalékában fordult elő, hogy nem hívtak meg kalocsai gazdasági szereplőt, holott ez lehetséges lett volna.

Király Róbert válaszából kiderült, hogy ilyen vizsgálatokat nem végzett, már csak azért sem, mert a rendelet – amint később a jegyző pontosított: határozat – nemcsak az önkormányzatra, hanem intézményeire is vonatkozik, így ez szerinte túlságosan szerteágazó lett volna.
Példaként azonban felhozta a Vidats utcai játszótér-fejlesztést, amellyel kapcsolatban kikérte a vonatkozó dokumentumokat korábban, és annak esetében három Tolna megyei vállalkozót hívtak meg, holott Király Róbert véleménye szerint a feltételekből jól látszott, hogy a kalocsaiak is megfelelhettek volna, helyi vállalkozások is elvégezhették volna a beruházást.

A kérdező Körmendy Szabolcs a szándékkal egyetértett, de úgy vélekedett, hogy

A KALOCSAI ÖNKORMÁNYZATNÁL EDDIG IS MINDENT ELKÖVETTEK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AMENNYIBEN ERRE MÓD VAN, KALOCSAI VÁLLALKOZÁSOKNAK ADJANAK LEHETŐSÉGET.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Ezzel kapcsolatban később dr. Filvig Géza polgármester rámutatott, hogy a város cégeinek a beszerzési szabályzata, tehát mind az Innovációs Kft.-nek és a Vagyonhasznosítási Kft.-nek külön szabályzata van, így a jelenlegi beszerzési szabályzat őket nem érinti, de fontosnak tartotta megjegyezni, hogy

JÁTSZÓTÉR TELEPÍTÉSÉRE ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÁS NINCS VÁROSUNKBAN,

de ha a képviselő tud ilyent, akkor jelezze, mert jövőben is terveznek játszótérfejlesztéseket, és csak akkor kérnek fel vidéki vállalkozást, ha nincs a feladatra alkalmas kalocsai cég.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


„Nem jutottak elegendő információhoz”?

A polgármester az előterjesztés indoklásának arra a kitételére is rákérdezett, amely szerint az elmúlt években előfordult, hogy a pályázók nem jutottak elegendő információhoz a beszerzésekkel kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy melyik beszerzésre értette ezt konkrétan, honnan jött ez a következtetése?

Erre Király Róbert újra a játszótér-beruházást említette, mondván, ő arra gondolt, hogy amennyiben a városi intézményei, illetve Kft-i végzik a meghívásos beszerzést, akkor előfordulhat, hogy egyes vállalkozások kiszorulnak, hiszen csak azok értesülnek róla, akiket meghív a kiíró – fejtette ki a képviselő, bár ez inkább az előző kérdésre lett volna válasz.

A polgármester megjegyezte, hogy az előterjesztés arra utal, hogy az elmúlt években előfordult információhiányos kiírás, ám hozzá eddig ilyen visszajelzés nem érkezett, pedig az illetékes osztályvezetőt is megkérdezte.

Erről később dr. Kiss Csaba jegyző elmondta, hogy a közbeszerzésekről általában van egy dokumentáció, aminek ára van. Ezeket ki kell váltani, és abban benne van a megfelelő információ, de hozzátette, hogy bárki, bármikor kért többletinformációt, azt mindig megkapta.

„Sokszor érte vád az önkormányzatot elfogultság miatt”?

A polgármester idézte az előterjesztésnek azt a mondatát, amely szerint „sokszor érte vád az önkormányzatot, akár az illetékes osztályt, vagy a városi intézményeit elfogultság és a gazdasági verseny tisztasága miatt”, majd megkérdezte, hogy milyen konkrét esetet tud említeni a képviselő.

Király Róbert ezt elmondása szerint úgy értette, hogy ennek megelőzésére van szükség a változtatásokra, ezzel is szeretné elejét venni ezeknek a nemkívánatos folyamatoknak, bár az előterjesztésben múlt időben állt ez az észrevétel – mutatott rá a polgármester, aki azt is elmondta, hogy ezeket a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársai, köztisztviselők készítik elő. Ezért arról, hogy amennyiben elfogultan járnának el, annak milyen következményei vannak, a jegyzőt, dr. Kiss Csabát kérdezte.

A jegyző elmondta: amennyiben bármiféle elfogultság áll fenn, azt a köztisztviselőnek azonnal be kell jelentenie. Ha ezt elmulasztja, és az önkormányzatot kár éri, akkor kártérítési kötelezettsége áll fenn, illetve a mulasztásért fegyelmi, vagy adott esetben akár büntetőjogi felelősségre vonás is következhetne.

A polgármester azzal összegezte az elhangzottakat, hogy

AZ ESETLEGES ELFOGULT ELJÁRÁS A KÖZTISZTVISELŐ RÉSZÉRŐL BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGGEL JÁR, ÉS ITTENI ÁLLÁSÁT IS ELVESZÍTHETI.

A Hivatal munkatársai melletti határozott kiállással a polgármester úgy fogalmazott, hogy nagyon korrekten és szabály szerint végzik az eljárást. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a képviselő ezt korrigálta, tehát nincs ilyen tapasztalata az előterjesztésben írottakkal ellentétben.

A bizottságok támogatták a javaslatot

A kérdések tisztázása után, hozzászólásában dr. Vincze András képviselő tájékoztatott arról, hogy a jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak során született az az egyszavas módosító javaslat, amelyet az ott személyesen is jelenlévő előterjesztő beépített javaslatába, amelyet így már egyhangúlag támogattak és elfogadásra javasoltak.
Kákonyi István képviselő a gazdasági és turizmusfejlesztési bizottság támogató álláspontját ismertette.

A polgármester egyetértett azzal, hogy szélesíteni kell a versenyt, és a kalocsai vállalkozásokat kell előtérbe helyezni, e mellett nagyon elkötelezettek.

Ezért volt számomra nagyon sérelmes és megtévesztő, amikor Ön az egyik bejegyzésében az Újvárosi Óvoda villamoshálózatának a felülvizsgálatáról azt írta, hogy én vidéki cégeket bíztam meg, és a kalocsai vállalkozásokat nem támogatom. Ezt utána egyeztetésen tisztáztuk, (…) hogy egy igazságügyi szakértőt kértünk föl, és nincs ilyen kalocsai, és utána semmiféle helyreigazítást nem tett, pedig tisztáztuk, és akkor elfogadta, hogy miért volt akkor pécsi az a szakértő.”– mondta Filvig Géza, egyetértését kifejezve azzal, hogy a kalocsai vállalkozásokat segíteniük kell, és örömét fejezte ki, hogy Király Róbert nem felmérés alapján utalt arra, hogy milyen beruházásoktól esett el kalocsai vállalkozás, és nem tudott ilyent megnevezni, ahogyan ő maga sem tudott ilyen esetről.

Azt is köszönettel vette, hogy az „esetleges elfogultság” kérdését módosította, és a jövőre vonatkoztatja az előterjesztőt. Elmondta: nagyon figyelnek a beszerzéseknél, ha lehet, kalocsai legyen, de ez nem mindig volt így,

hiszen az előző ciklus idején, 2019 októbere előtt bajai vállalkozás végezte a vagyonhasznosító Kft.-nél a tűz- és munkavédelmi szolgáltatást, noha több ilyen kalocsai vállalkozás is van. Szintén bajai vállalkozás végezte a Vagyonhasznosító Kft.-nél a szerver bérleti szolgáltatást, és épp az akkori városvezetés és mögötte álló politikai körök támogatták Király Róbertet is a választáson” – emlékeztetett Filvig Géza, hozzátéve:

Mikor volt hogyan?

Nagyon örülök, hogy ezzel a szemlélettel szakít, és a kalocsai vállalkozásokra ugyanúgy odafigyel, ahogy itt mindannyian és én magam is” – mondta Filvig Géza, hozzátéve, hogy az önkormányzatnál és a hivatalban is az ásványvizeket és üdítőket is kalocsai forrásból szerezik be, és nem multi cégtől, hogy a helyi vállalkozásokat erősítsék, ahogyan a nagyrendezvények esetében is eljárnak. Így volt ez a Halott Pénz koncerten is, ahol három kalocsai vendéglátó jelent meg.

A jelen ismeretek szerint tehát nincs olyan, amikor kalocsai vállalkozást szorított volna ki vidéki, ha pedig [Király] ilyenről tud, akkor azt azonnal jelezze, és mi azt orvosolni fogjuk.”A polgármester úgy vélte, hogy ez a mai módosítás indokolatlan, mivel maximálisan a kalocsai vállalkozások vannak előtérbe helyezve. Ezt bizonyítja az is, hogy az építőipar esetében, amikor a jelenlegi beszerzési szabályzat és a közbeszerzési törvény szerint nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, rendszerint kalocsai vállalkozások nyernek.

Ugyanakkor egyetért azzal, hogy a helyi üzlettel rendelkező vállalkozásokat védjék, ha a törvényi szabályok lehetőséget biztosítanak, őket hozzák helyzetbe, ezért támogatja, hogy a javasolt kitétel kerüljön bele a beszerzési szabályzatba, noha az eddigi gyakorlatunk ezt nem indokolja.

Többletmunkával és késedelemmel járhat a módosítás

Schmidt Rajmund képviselő azt kérdezte a városüzemeltetési osztályvezetőjétől, hogy amennyiben ezt a módosítást elfogadják, az milyen többletmunkával fog számukra járni.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Boromisza Viktor
véleményt nem kívánt nyilvánítani, mondván, hogy nekik a képviselők által elfogadott szabályzatot kell alkalmaznunk, de elmondta, hogy a javaslat elfogadása többletmunkával fog járni, mert a meghívott pályázókat illetően előzetes referenciavizsgálatokat kell majd beiktatniuk.


Ezért kétkörös lesz a beszerzési eljárás, mert attól még, hogy egy kalocsai vállalkozásnak a tevékenységi körében szerepel az adott feladat, még nem biztos, hogy kellő tapasztalattal és referenciával rendelkezik annak elvégzéséhez."


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Emiatt a beszerzés értéknek és a beszerzés tárgyának megfelelően előzetes referenciavizsgálatot kell majd végezni az alkalmasság igazolására, ami a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések esetében is elvárás. Ez többlet idővel is jár majd, ami adott esetben a beszerzéseket lassíthatja.

Dr. Bagó Zoltán képviselő a polgármester által elmondottakra visszautalva azt kérte, hogy a múltra vonatkozó megjegyzéseket, a ”nyolcévezést” mellőzzék, hiszen, ha nem az előző, hanem az azt megelőző ciklust nézzük, amikor a jelenlegi polgármester az alpolgármesteri tisztet töltötte be, akkor például a Vagyonhasznosítási Kft-nél nemcsak a tűzvédelmet látta el bajai cég, hanem bajai volt maga az igazgató is. Vagy a Halott Pénz koncert után is Tolna megyei cég szedte össze a szemetet. Ezért úgy vélte, hogy az ilyen jellegű érveknek nincs értelmük, hanem azt kell szem előtt tartani, hogy a szakbizottságok tárgyalták és egyetértettek a javaslattal, és jelentős többletmunkát, többletterhet nem eredményez.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


Körmendy Szabolcs azonban erre válaszolva emlékeztetett, hogy az osztályvezető szerint ez bizony növeli a beszerzés munka- és időigényét, és csupán annyit mondott az osztályvezető: ők a hatályos rendelkezések figyelembevételével végzik munkájukat, a véleményét pedig szándékosan nem is közölte.

Más hozzászólás nem volt, így a polgármester lezárta a vitát és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet a jelenlévő 11 képviselő – Pécsi Vivien távollétében – 11 igen szavazattal elfogadtak.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 01. 19., 14:00
Indulnak a választási előkészületek. A kampány hivatalosan a február közepén kezdődik, ám az eseményre nem csak a pártoknak és a választóknak, hanem a lebonyolító szerveknek is föl kell készülniük. A kalocsai Választási Iroda felhívást tett közzé a szavazatszámláló bizottságokba való jelentkezésre.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 24., 09:36
A két egyesület az új polgárőr autókat a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapjának pályázati forrásából szerezte be. Még >>>
2022. 01. 24., 09:02
A másik vendéget lopta meg a delikvens, sőt, a keresztelési ajándékát is visszalopta. Még >>>
2022. 01. 23., 19:10
Ma egész délután zajlottak a baráti meccsek az EMIKA koripályán! Még >>>
2022. 01. 23., 18:29
Élhetőbb város kialakításához hozzátartozik, hogy jó nemzetközi kapcsolatokat ápoljunk olyan partnerekkel, akik a térségünkben jelen vannak. Még >>>
2022. 01. 23., 11:25
A tízéves Z. Vika iskolájából tartott hazafelé Oroszország távol-keleti falujában, Uglegorszkban, amikor egy óriási hóvihar érte utol – írja a Bild. Még >>>
2022. 01. 22., 12:58
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új honlapjára hasonlító, minden bizonnyal adathalászatra létrehozott „csaló portál” jelent meg az interneten – figyelmeztetett tegnapi közleményében a hivatal. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés