2022. 01. 19. szerda
Márió, Sára
: 356 Ft   : 314 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Nagyobb számban engedélyezik az este 10 óra utáni zenés rendezvényeket ? –Állandó felszólalókban ezúttal sem volt hiány a közmeghallgatáson

Nagyobb számban engedélyezik az este 10 óra utáni zenés rendezvényeket ? –Állandó felszólalókban ezúttal sem volt hiány a közmeghallgatáson
Zsiga Ferenc  |  2019. 12. 10., 09:19

Kicsit tréfásan szólva, állandó felszólalókban nem volt hiány az önkormányzat december 5-i közmeghallgatásán. Az évek óta hosszú listával érkező Szántó Éva és Szabóki László ezúttal is szót kértek és számos, nem csak a lakókörzetüket érintő kérdésről fejtették ki véleményüket, vagy tettek javaslatot. A többi hozzászóló mások mellett a város üzemeltetéséről, a köztisztaságról, parkgondozásról, játszóterek állapotáról, közbiztonságról, és most először, a 22 óra utáni zenei szolgáltatásról mondta el meglátását, illetve ezekben a kérdésekben kért támogatást az önkormányzat és annak hivatala részéről.

Szántó Évának a Csajda kert újrafásításával és egyebekkel kapcsolatos számos, hosszú perceken át tartó véleménynyilvánítását, kérdéssorát egyszerűbb Filvig Géza polgármester és Boromisza Viktor osztályvezető válaszai alapján érzékeltetni.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc


Filvig Géza megköszönte Szántó Éva felvetéseit, majd válaszában elmondta: az utcanév táblákat folyamatosan pótolják, cserélik, de ha bárki problémát észlel, azt jelezze az illetékes osztálynak vagy a választókörzet képviselőjének.

A polgármester úgy vélekedett, az 51-es főút lakótelepi oldalán lévő érdekes fakompozíció lefestése csak időleges, ráadásul költségigényes megoldás lenne, ezért azt nem támogatja. Szerinte ennek a sajátos faszerkezetnek a szükségességéről, létjogosultságáról az ott élőknek kell dönteni.

A városban jó pár szökőkút van, de hogy a volt EMITEL székház előtti, korábban szökőkútként, jelenleg padként és virágtartóként funkcionáló egykori szökőkutat újra kell-e éleszteni, az felfogás kérdése, amiről igény esetén szintén a környéken élőknek kell véleményt alkotni- mondta a polgármester.

Hozzátette, a lakótelepi füvön parkolás az ott jelentkező parkoló hiánnyal lehet összefüggésben. Ezért párbeszédet kell folytatni az ott élőkkel, hogy a zöldfelületnek van elsőbbsége, vagy annak kárára, a szabályos parkolás érdekében is, további parkolókat kell kialakítani, csökkentve ezzel a füves területeket.

Szántó Éva Csajda-kerti fakivágásokkal, a telepített fák fajtájával kapcsolatos felvetésére Boromisza Viktor válaszolt. Az osztályvezető elmondta: a Csajda kertben két főközlekedési út van, a Hősök útja, illetve a Csajda utca felöli sétány.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc


A 10 ÉVE TELEPÍTETT PLATÁNFÁK BEVÁLTOTTÁK A HOZZÁJUK FŰZÖTT REMÉNYEKET, ÍGY A KIVÁGOTT FÁK HELYÉRE, AZ EGYSÉGES ARCULAT JEGYÉBEN 14-16 CENTIMÉTER TÖRZSKERÜLETŰ PLATÁNFÁKAT ÜLTETTEK.

Azért ilyen méretűek a fák, mert a szakemberek szerint ezeknek a megeredésére van a legnagyobb esély. A tapasztalat is ezt igazolja, hiszen a korábban ültetett platánfáknak már szép a lombkoronája, egy sem pusztult ki közülük.

Az osztályvezető aláhúzta,

AZ ÚJRAFÁSÍTÁS HELYSZÍNE MUNKATERÜLET, JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN NEM A VÉGSŐ KÉPET MUTATJA, UGYANIS A TEREPRENDEZÉSI MUNKÁLATOK MÉG HÁTRA VANNAK.

Az elhanyagoltsága miatt kifogásolt dr. Ilk Viktor sírhelye magánsír, ezért azt a hozzátartozóknak kellene rendben tartani. Erre az önkormányzatnak csak akkor volna lehetősége, ha dr. Ilk Viktor főorvos nyughelyét a képviselő-testület kiemelt díszsírhellyé nyilvánítaná. Ám ilyen kérés nem érkezett az önkormányzathoz - mondta Szántó Éva erre irányuló kérdésére válaszolva Filvig Géza.

Tihanyi Tiborné képviselő Szántó Éva felvetésével kapcsolatban elmondta: maga is gyakran tapasztalja, hogy a város több pontján elhelyezett ruhagyűjtő konténerek ajtaját felfeszítik, majd a ruhák kiválogatása után a maradékot szétdobálva hátrahagyják.

Mások a konténer környékét szemétlerakó helynek használják, például a napokban egy rozoga fotel és más lom volt a konténer mellé rakva. A problémát ismerik, annak megoldásán dolgoznak.

Szabóki László felszólalásában azt kérte, valaki adjon választ az önkormányzati választásokkal kapcsolatos, Bagó Zoltán mandátumszerzésével összefüggő kérdésekre. Erre Filvig Géza reagált. A polgármester válaszában rámutatott: a törvény szerint az az egyesület, amelyik jelölőszervezetté válik, az politikai szerepet vállal. Ebből adódik, hogy az érintett egyesület jogosult a nyilvánosság és az arra illetékesek tájékoztatására. Az önkormányzatnak erre nincs ráhatása.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc


Szabóki László szerint a város kulturális élete jónak nevezhető, de annak szervezésével, irányításával már bajok vannak. Például a közmeghallgatást követő napon két rendezvényt tartanak egy időpontban. A felszólaló szerint öt év kevés volt ahhoz, hogy egy egységes éves, illetve időszakos olyan programfüzetet állítsanak össze, amelyben a városi rendezvények dátumszerűen vannak felsorolva, illetve bemutatva.

Szabóki László részéről kritika érte a városi önkormányzat tájékoztatási munkáját, és mint elhangzott részéről, a Városi Televíziót is alacsony színvonalúnak találja.

Szabóki László egy kemény véleményt is megfogalmazott, amikor azt mondta:

Az előző városvezetés, képviselő-testület nem volt őszinte a lakossághoz.”Hozzátette, felháborítja a hivatal egy dolgozójának vele szemben tanúsított magatartása. Szerinte amikor kérdést, javaslatot intézett hozzá, nem elfogadható hangnemben válaszolt, „holott azért vannak, hogy segítsék és ne hátráltassák” a javaslatok megvalósítását.

A felszólaló ugyancsak a kulturális életet érintette, amikor elmondta: szerinte a könyvtár épülete nyáron használhatatlan a látogatók számára, ugyanis ott klíma híján elviselhetetlen meleg van.

Az is elhangzott, hiba, hogy a város múzeumai a téli hónapokban nincsenek nyitva. Azt javasolta, a termek őrzését próbálják önkéntes nyugdíjasokkal megoldani.

A polgármesteri hivatal egykori munkatársa bírálta a városban uralkodó közlekedési morált, ezen a területen hatékonyabb rendőri és polgárőri fellépést, munkát szorgalmazott.

Végül azt javasolta, az önkormányzat tematizálja a lakossági fórumokat. Külön – külön foglalkozzanak a városfejlesztési, kulturális, egészségügyi, közlekedési és egyéb kérdésekkel, hiszen látszik, mennyire szerteágazó az önkormányzati munka.

Filvig Géza válaszában kitért arra, hogy a Kulturális Központ vezetésével, működésével kapcsolatban már mások is megfogalmaztak kritikát. Ám mivel a korábbi vezető összeférhetetlenség miatt lemondott, ez a kérdés majd az új vezető kinevezésekor kerül napirendre. A polgármester utalt arra, az új városvezetés a hatékonyabb lakossági tájékoztatás, a kommunikációs csatornák egyéb lehetőségeit is vizsgálja.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc


A városvezető leszögezte, ha valakinek a polgármesteri hivatal munkatársaival kapcsolatban problémája van, az forduljon hozzá, vagy a jegyzőhöz. Szerencsére neki kedvezőek a tapasztalatai a hivatal munkatársai hozzáállásával.

Az óvodafejlesztéssel összefüggő parkolóhelyekről szólva a polgármester megerősítette, hogy a beruházás részét képezik az új parkolóhelyek kialakítása.

Turi Tibor azt javasolta,hogy a Széchenyi út 57-59-es szám alatti árkádok oszlopainak közét falazzák fel, hogy azok között ne tudjanak szemetet lerakni.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc

Részéről az is elhangzott, a lakótelepi játszóterek állapota felülvizsgálatra szorul. Azt kérte, vizsgálják meg a játszótéri berendezéseket, és ahol szükséges, végezzék el a javításokat, pótlásokat és a rendszeres karbantartásról is gondoskodjanak.

Turi Tibor a parkgondozással kapcsolatban rámutatott: több évtizedes tapasztalat, hogy „amikor tavasszal a természet megindul”, hagyják megnőni a füvet.

A már így megerősödött, megnőtt füvet aztán már nehéz lenyírni, lekaszálni. Mint javasolta, a képviselők bevonásával célszerű lenne lakóövezetenként olyan személyeket találni, akik az adott területet ellenszolgáltatásért időben és rendszeresen karbantartják, ez esetben nem kellene várni a város alkalmazásában állók parkgondozó munkájára.

Turi Tibor felszólalásában a közbiztonsággal is foglalkozott. Szerinte a Csajda kertben megvalósuló fejlesztések nagyon jók, de arról nem szabad megfeledkezni, hogy egy elég elhagyatott területről van szó.

GYAKRAN VANNAK OTT FIATALOK, VAGY ÉPPEN NEM ODAILLŐ SZEMÉLYEK, AKIK BIZONY MEGKÉRDŐJELEZIK A KÖZBIZTONSÁGOT. EZÉRT AZ IDŐSEBBEK A CSAJDA KERTBE FÉLVE MENNEK LE, UGYANIS OTT ELŐFORDULHAT KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT, ITALOZÁS.

Turi Tibor azt kérte, az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel és polgárőrséggel, hogy a járőrözés fokozottabb legyen azon a környéken.

Filvig Géza megköszönte az építő jellegű javaslatokat, majd kitért arra, hogy Kalocsán a hatalmas zöldfelületek miatt ahol csak lehetséges, a parkgondozást gépesíteni kell, hogy ezzel is segítsék ennek a fontos feladatnak a jobb ellátását.

Balogh Róbert azt a problémát vetette fel, hogy a polgármesteri hivatal szinte valamennyi esetben 22 óráig ad engedélyt a hangosítás melletti zenés rendezvények megtartásra.


Forrás: KALOhírek / Zsiga Ferenc

Ez nagyban behatárolja a tavasztól őszig tartó rendezvények végének időpontját. A felszólaló szerint Kiskőrösön, Soltvadkerten, Baján és más városokban ettől a főszabálytól rugalmasabban eltérnek. Mint mondta, jól ismeri az ezzel kapcsolatos Kormányrendeletet, ami a hangnyomás mértékét határozza meg.

Ugyanakkor biztosra veszi, van olyan rugalmas megoldás, amivel ezt a helyzetet ki lehet küszöbölni. A felszólaló kérdése végül arra irányult: tervezi-e az önkormányzat, illetve a jegyző vagy a képviselő-testület, hogy ezt a kérdést napirendre tűzi és megoldást talál erre a problémára?

Először Filvig Géza reagált a felvetésre. Mint elhangzott, Kecskeméten éppen az éttermek, zenés szórakozóhelyek kérésére nyúltak hozzá a korábban szigorúbb szabályozáshoz, mert erre lakossági és vállalkozói igény egyaránt mutatkozott. A polgármester rámutatott, azt szeretné, ha a kalocsai önkormányzat úgy működne, hogy a lakossági igényeket kiszolgálná. Ugyanakkor ezt a kérdést összegészében kell vizsgálni, lakossági és vállalkozói oldalról egyaránt.

Dr. Kiss Csaba azzal egészítette ki a polgármester által elmondottakat: a jelenlegi szabályozás szerint nyilvános szórakozóhelyeken 22 óráig lehet hangosítással járó rendezvényeket tartani. Ugyanakkor városi szintű, a lakosság jelentős részét érintő nagyrendezvények esetében ettől a kormányrendelet értelmében is el lehet térni, és természetesen el is térnek. Ugyan határozott ígéret nem hangzott el, de valószínű, hogy Balogh Róbert felvetése előbb vagy utóbb az ügyben illetékes bizottság elé kerül. 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 01. 14., 09:01
A beruházás során egy 5.300 négyzetméteres csarnok létesül, melyben egy 1600 négyzetméteres üzem és gyártórész, egy 3700 négyzetméteres logisztikai raktár, valamint egy 500 négyzetméteres irodarész kerül kialakításra. A kivitelezési munkálatok heteken belül indulnak és a tervek szerint 2023 júniusában fejeződnek be.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>
2022. 01. 19., 10:43
Online kérdőíves kutatás keretében kérdezik a kalocsai ifjúságot. Most mondjátok, srácok, lányok! Még >>>
2022. 01. 19., 07:37
A Kalocsa Vagyon Kft. munkatársai a mai napon is folytatják a vegetációs időszakra ütemezett fagondozásokat. Még >>>
2022. 01. 18., 19:06
Főképp az ország északi, északnyugati részén okozott károkat a viharos szél. Folyamatosan csörögtek a Katasztrófavédelem telefonjai. Még >>>
2022. 01. 18., 18:11
Ez a szám még tovább nőhet, az adatok ugyanis még nem tartalmazzák a decemberi bér- és járulékadatokat. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés