2021. 12. 06. hétfő
Miklós
: 364 Ft   : 322 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Választási fórumot tartott a Szövetségben Városunkért Egyesület - Faragó szakértői városvezetést szeretne

Illés György Cinó  |  2019. 09. 27., 09:07

A Szövetségben Városunkért Egyesület kedd este a Kubikus parkban tartott lakossági fórumot, amelynek keretében a jelölőszervezet három jelöltje, Angeli Gabriela, Mácsai Lajos István képviselőjelöltek, valamint Faragó László polgármesterjelölt mutatta be programját, majd kérdésekre is válaszoltak. A fórumon megjelent kis számú érdeklődő körében megjelent az egyesület választási szövetségese, az MSZP helyi elnöke, Cserháti Ákos is.

A kedden este a Kubikus parkban tartott fórumon Faragó László köszöntötte a megjelenteket, majd Angeli Gabriella számolt be az elmúlt öt évben a választói kerületben elért eredményekről, később pedig Mácsai Lajos Istvánhoz hasonlóan a következő ciklusra vonatkozó elképzeléseiről is számot adott. Faragó László polgármester-jelöltsége elvállalásának indokairól, valamint politikai csoportosulásuk céljairól is beszélt.

Faragó László a városért szeretne dolgozni és nem a városból élni

Öt éve is indult a választásokon képviselőjelöltként, akkor minimális célként, mint Kalocsa sportéletében húsz éve dolgozó vezető, a sportbizottságba szeretett volna bekerülni. Ez sikerült is, és úgy vélte, jól működő bizottságot tudtak létre hozni.


Forrás: Illés György Cinó

A mostani választási kampány közeledtével megkeresték őt olyan személyek, akik már eddig is sokat tettek a városért, és fölkérték, hogy legyen polgármesterjelölt. Ebből az együttműködésből jött létre a Szövetségben Városunkért Egyesület, amely mögé beállt az MSZP helyi szervezete és annak tagsága is.

Eredetileg pártok nélkül szerették volna a kampányukat lefolytatni, azonban a mai politikai helyzetben a pártokat még nem lehet mellőzni – vélekedett Faragó –, ezért elfogadták az MSZP közeledését, különösen, mert  az egyeztetések során kiderült, hogy nagyon hasonlóak a város jövőjével kapcsolatos elképzeléseik.

Szövetségként szívesen együttműködnek minden olyan szervezettel és kalocsai lakossal, akik a városért akar tenni, nem pedig a városból akar megélni.
Innen ered egyesületük jelmondata:

NEM A VÁROSBÓL, HANEM A VÁROSÉRT!

Faragó úgy vélte, egy város vezetőjének a gazdasági és jogi ismeretektől a marketingen át sokféle tudással, készséggel kell rendelkeznie, hasonlóan egy nagyvállalat vezetőjéhez. Ennek kapcsán elmondta: neki két diplomája van, egyik műszaki, másik marketing jellegű, és sokféle területen dolgozott már, jelenleg pénzügyi tanácsadóként tevékenykedik.


Forrás: Illés György Cinó

Sportvezetőként pedig bejárta a világot, egyesületi vezetőkkel és városvezetőkkel tudta fölvenni a kapcsolatot, így sok mindenre van rálátása. Ennek fényében vállalta el a polgármester-jelöltséget, és a csapatát is úgy igyekeztek összeállítani, hogy szakmai alapon tudják majd irányítani a várost, amennyiben a választóktól felhatalmazást kapnak erre.

Ezért kerestek szakembert az oktatás, a jog, a gazdaság, a városmarketing, a vállalkozókkal való kapcsolattartás, az időskorúak szolgálatának feladataira.

A gazdasági programjuk szerint külön foglalkoznának a nagyvállalkozások és a kisvállalkozók problémáival, de abban egységesen, hogy az adóterheket mindkét szegmensben csökkenteni szeretnék, hogy ne csak ők viseljék a terheket.


Forrás: Illés György Cinó

Faragó kifejtette: az előző városvezetésekről sem lehet azt mondani, hogy csak rosszat csináltak, ahogy biztosan ők sem dolgoznának hiba nélkül, ha bizalmat szavaznának nekik.

Azt kérem, hogy nyugodtan dörgölje bárki az orrunk alá, hogy nem erről volt szó!Kiemelte a pályázatfigyelés és pályázatírás fontosságát, de azt is hangsúlyozta, hogy a pályázati beruházások kedvezményezettjeivel is egyeztetni kell a hibák elkerülése végett.

Azzal az érvvel kapcsolatban, hogy ha nem kormánypárti lesz a vezetés, akkor nem lesz pénz, azt mondta, amit gyerekkorában, ha kártyázás közben valamelyik társuk nem a szabályok szerint játszott:

Ezért Texasban már lőnek.”Jó példának Veresegyházát hozta föl, amely, mint mondta, „örök ellenzéki” város volt, mégis az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. Még ma is az egykori tanácselnök a polgármester, aki sikerük kulcsáról azt mondta neki, hogy nem nyernek annyi pályázatot, mint a kormánypárti települések, de mindig arra nyernek, amire valóban szükség van, abból nincsen „visszaosztandó”, a valóban szükséges fejlesztésekre pedig a gazdasági szereplőkkel együttműködve teremtik elő az önrészt.

Ennek eléréséhez a városvezetőknek elsősorban diplomáciai érzékre van szükség, mondta Faragó László, hozzátéve, hogy ő személy szerint ezt a hozzáállást szeretné képviselni Kalocsán.

Angeli ötévi eredményei

Angeli Gabriella beszámolója keretében szóba került a Kubikus-parkban a játszótér játékainak felülvizsgálata, a büfé bérbeadása és a futballpálya rendbetétele és karbantartása. Angeli említette a Csokonai utcai tagóvodának egy 2015. évben elnyert, 50 millió értékű uniós pályázat keretében történt épületenergetikai felújítását, illetve a Csokonai utca szennyvíz-elvezetési gondjainak megoldását, a körzet útburkolati jeleinek kialakítását és karbantartását, valamint a villanyoszlopra a gólyák biztonságos fészekrakását elősegítendően az ő javaslatára elhelyezett rácsot. 


Forrás: Illés György Cinó

Az eredmények között került említésre a Kertvárosi tagiskola új játszótérének az ő kérésére történt létesítése, az illegális szemétlerakó megszüntetése és parkoló kialakítása, az Ecetgyár és Vörösmarty utca kereszteződésében lévő körforgalom virágosítása, a KSE pályán a műfüves pálya rendbetétele, a buborékcsarnok átadása, nem elhallgatva, hogy a fejlesztések nem csekély része a Kalocsa Szíve program keretében történhetett meg.

Így történt a Vajas-parti tűzrakó helyek, illetve a Csilás park turisztikai buszparkolója esetében is, bár utóbbinak a létesítését ő eredendően ellenezte, de mostanára a lakók is kezdik megszokni. Elkészültek a Vajas-híd látványelemei is. A Katonai emlékmű elhelyezése viszont már újabb lakossági kezdeményezésre történt meg.

A Foktői úti és Alkotmány utca kereszteződésének tervezési hiba miatti túlzott meredekségét is megszüntették a város és a kivitelező finanszírozásával, hasonlóképpen a Foktői úti híd kerékpáros forgalmának balesetveszélyes kialakításának módosításához. A híd lábánál csónakkikötő létesült és a Vajas medrét is kitisztítatták búvár módszerrel, a város költségén. Az Alkotmány utca új aszfaltburkolatot kapott, bár Angeli hiányolta az útszegélyt, ami esztétikusabbá és tartósabbá tehette volna a burkolatot.

… és tervei a következő ciklusra

A következő ciklusban kiemelten fontos feladatai között említette a képviselő-jelölt a Fényi Gyula, Tamási Áron, Magyar László, Csokonai, Kiss Jenő utcákban, a Verseny utca és a Foktői út kereszteződésében az utak és járdák felújítását – utóbbira a közmunkaprogram adhat lehetőséget. A Simonyi utcában a csapadékvíz elvezetését kell megoldani, de felül kell vizsgálni a csapadékelvezető árkok állapotát a Fényi, Csokonai, Simonyi utcákban is.


Forrás: Illés György Cinó

A Csilás-parki buszparkolóban az ott késő estig hangoskodó fiatalok okoznak problémát, ezt a számukra megfelelő közösségi terek – skate park, kresz park – kialakításával lehet orvosolni. Angeli további parkolók kialakítását sürgette a Kertvárosi tagiskola mellett a Jókai utcában, a szervezetük Zöld programja keretében pedig a zöld hulladék elszállításához zöld fedelű kukák bevezetését javasolja igény szerint, emellett a közterületek zöldfelületeinek, fáinak gondosabb karbantartását a közterületre kirakott zöld hulladék gyakoribb elszállítását sürgette Angeli aki emellett minden háztartásnak egy facsemete ingyenes biztosítását ígérte.

Mácsai Lajos István programja

A továbbiakban Mácsai Lajos István képviselőjelölt szólt a választókerületét illető elképzeléseiről.

Az 51-es út, a Meszesi út és Móra utca forgalomnövekedése zaj és porterhelése mellett a balesetveszélyt is növeli, amit részben forgalomtechnikai eszközökkel – új gyalogátkelőhelyek létesítésével, esetenként forgalomlassító eszközökkel, vagy egyes útszakaszok egyirányúsításával –, részben a várost elkerülő út kialakításával kellene orvosolni. Az elkerülő útnak először a Bátyai útig vezető szakaszát építené meg, de a Miskei útig továbbvezető ág megépítését is szükségesnek vélte Mácsai.

A meszesi Duna-part fejlesztését elengedhetetlennek vélte mind gazdasági, mind turisztikai szempontból. Ott egyfelől a kikötő bővítésére volna szükség, másrészt az ottani szolgáltatások fejlesztését, pihenőhely, játszótér kialakítását is célszerűnek vélte a képviselőjelölt. A turizmus élénkítése szempontjából az itt töltött vendégéjszakák számának növelése, emiatt egy szálloda építése is elengedhetetlen volna, hiszen meglévő szállodánk sem működik.


Forrás: Illés György Cinó

Mácsai a központosítás alá vont szolgáltató ágazatoknak, kiemelten a szennyvízkezelést és ivóvízellátást, valamint a hulladékkezelést a város fennhatósága alá való visszavételét is sürgette. Ez utóbbival kapcsolatban a vaskúti társasággal hulladékkezelő való szerződés újratárgyalását javasolja, mivel a kalocsai szemétdíj az előnytelen szerződésünk miatt kirívóan magas, illetve körzetének problémáira visszatérve a kertvárosiak szempontjából kiemelten fontos kérdésként a zöldhulladékok elszállításának, illetve az elektronikus hulladékok begyűjtésének megoldását említette.

Mácsai fölidézte a foktői sertéstelep okozta, korábban nagy felháborodást keltő szaghatásokat is, amelyek megoldására a telepet birtokló BAFAMI vezetőjének tett javaslata nyomán egy amerikai szabadalom révén sikerült csökkenteni a bűzt.

A Zöld Kalocsáért programjukból a közterületek fásítását, illetve az „ültess egy fát” programjukat emelte ki a jelölt.
A jelölt említette az elsorvadt főiskolát is, amelynek a Paks 2 projekt kapcsán is fontos feladatok juthattak volna, és a fiatalok helyben tartásában is jelentős szerepe volt.

Lakossági kérdésre szóba kerültek a tervezett Duna-híd várható következményei – ezúttal az előnyök mellett a várost érintő kihívások is, mint például a forgalomnövekedés –, illetve az ivóvízbázisunknak az atomerőmű okozta kockázata, illetve a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kérdései.

Elhangzott: a globális felmelegedés kapcsán víztározók kialakítására volna szükség, és fölvetődött egy duzzasztómű építésének gondolata.

Vízlépcsőépítés az MSZP megyei programjában

Ehhez kapcsolódva Cserháti Ákos, az MSZP helyi elnöke emlékeztetett, hogy pártja megyei programja is tartalmazza a Duna vízlépcsőzésének a tervét. Erre, illetve víztározók építésére szerintük a paksi bővítés miatt is szükség volna, a kellő mennyiségű hűtővíz biztosítása végett, az üzembiztos, folyamatos működés érdekében.

Az elnök emellett kritikával illette a kormány nyugdíjasokat érintő lépéseit, elégtelennek vélve az országos vezetés által időközönként nyújtott kiegészítő juttatásait, „alamizsnának” titulálva ezeket.

Cserháti azt is elmondta, hogy programjukkal kapcsolatos egyeztetésben a városban tevékenykedő többi „álfüggetlen” civil szervezet nem volt partner, ami szerinte azt jelzi, hogy azok jelöltjei nem a városért, hanem a városból kívánnak élni, fő céljuk a hatalom megszerzése, hogy azt saját javukra, haszonszerzésükre fordítsák.

Magának és családtagjainak osztott fizetést pályázati pénzből a DK megyei listás képviselőjelöltje, Magóné Tóth Gyöngyi – hangzott el a Szövetségben Városunkért–MSZP választási fórumán, kedden este. Ő volt az egyetlen alkalmas e többletmunkákra? Biztos, hogy a plusz pénzért mindig munkaidőn kívül dolgozott meg? „Könyörgött-e” neki az MSZP, hogy polgármester-jelöltjük legyen? Ehelyett állítólag támogatásáért cserébe a művelődési ház igazgatói állását kérte. Angeli Gabriella és Cserháti Ákos kérdéseinkre adott válaszai újabb kérdéseket vetettek fel...
bővebben ...

A találkozó végén munkatárunk kérdést intézett a magóné Tóth Gyöngyi sajtótájékoztatóján elhangzott azon kijelentéssel kapcsolatban, amely szerint személyes ellentét nyomán érik támadások szocialista berkekből, holott öt éve könyörögve kérték, hogy vállalja el a polgármester-jelöltséget.

A válaszban, amelyről már bővebben is írtunk, Angeli Gabriella közpénzek gyanús felhasználásáról beszélt, Cserháti Ákos helyi pártelnök, a ’14-es választások szocialista kampányfőnöke pedig cáfolta Magóné megjegyzését állítólagos polgármester-jelölti felkérésérről.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 12. 01., 18:59
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Egyre többet gondolunk szeretteinkre – és egyre többször érezzük szorítóan rövidnek az adventi készülődésből hátra lévő időt. Ez az időszak arra is szolgál, hogy sorra vegyük, fölkeressük ismerőseinket, barátainkat, jókívánságokkal köszöntve őket az ünnep közeledtével. A szeretet szép kifejeződése a meghitt ünnepen az ajándékozás is – annál nagyobb gondot jelent, hogy kinek mit és hol vegyünk meg. Segítünk!
2021. 12. 02., 09:50
Napokon belül több mint kétszáz ajándékcsomagot juttat el gyermekotthonban élő gyerekeknek a Paks II. Zrt. A két új blokk létesítéséért felelős társaság Mittler István kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint idén – ahogy az előző években is – több karitatív akcióhoz csatlakozott. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 12. 06., 19:35
Kedves Gyerekek! Bízunk benne, minden kiscsizma megtelt már ma reggelre! Még >>>
2021. 12. 06., 13:34
A több tagcserén is áteső Omega a legnépszerűbb hazai beatzenekarok egyike lett, Kóbor pedig idővel a gitár helyett csak az éneklésre koncentrált. Még >>>
2021. 12. 06., 10:52
Embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, a nyomozók előterjesztést tesznek a férfiak letartóztatásának indítványozására. Még >>>
2021. 12. 06., 08:04
Íme a hatodik feladvány, jó keresgélést! :) Még >>>
2021. 12. 05., 16:22
A szervezők négy éven át események százaira látogattak el az egész világon, mintegy 3500 jelölt közül válogatták ki azokat, akik a címért megmérkőzhettek Bolognában. Még >>>
2021. 12. 05., 13:15
A Mikulásoknak ma a csomagokat kell összekészíteniük, és elázni se lenne jó... Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

hirdetés