2021. 12. 05.
Vilma
: 364 Ft   : 322 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Visszapassz – Bálint József: Nálunk demokrácia van és nem pártfegyelem

2016. 11. 25., 19:37

Dr. Bálint József polgármester Simon Zoltán, helyi Fidesz csoportelnök múlt pénteki sajtótájékoztatójára reagálva elutasította a Kalocsa gazdálkodása miatt őt ért vádakat, bemutatta az elmúlt két év költségvetésében bekövetkezett folyamatokat, kitérve az önkormányzati Kft.-k helyzetére, részletezve az elmúlt évek tőkepótlásait, végül együttműködésre, a stabilitás és fejlődés feltételeit megteremtő javaslatok december 13-ig történő letételére kérte fel a képviselő-testület tagjait. Kijelentette: többsége a testületben nem oszladozik, de sajnálja, hogy „a fideszes képviselő társak nem tudnak önállóságban gondolkodni, és ezért a másik párt különvéleményét lázadásnak veszik”.

Portálunk is tudósított Simon Zoltán, a Fidesz Kalocsai Csoportjának elnöke múlt pénteken tartott sajtótájékoztatójáról, aki szerint drámai helyzet alakult ki a város gazdasági helyzetében és a város irányításában is. Úgy vélte, Kalocsa láthatóan elindult lefelé a lejtőn, dr. Bálint József polgármester kezéből kicsúszott az irányítás, és a város eladósodva csúszik a csőd felé.
Emlékezetes, Simon akkor arra szólította fel a polgármestert, hogy vonja le a megfelelő konzekvenciákat.

Bálint József ezekre a kijelentésekre kívánt reagálni a szerda délelőttre összehívott sajtótájékoztatóján, amit felütésként Cato római szenátor szavaival kezdett.
„Ceterum Censeo Carthaginem esse delendam” – „Egyébként javaslom, hogy Kárthágót el kell pusztítani” – hangzott az idézet, mint mondta, ez jutott eszébe arról, hogy az ellenzéki képviselők úgy gondolják, a város lakossága elhiszi nekik, amit „szajkóznak”, azaz, hogy Kalocsa város költségvetése pazarló, a város a csőd szélére jutott, és ez miatt lemondásra kényszeríthetik a polgármestert.

A tény ezzel szemben az, hogy a város gazdálkodása és költségvetése relatíve kiegyensúlyozott, és nem áll a csőd szélén
– szögezte le a polgármester, bár rögtön hozzátette azt is, hogy Kalocsa város költségvetése már a rendszerváltás óta szerkezeti hiánnyal küzd, amelyet a bevétel-kiadás egyensúlya érdekében közép és hosszú távon meg kell oldani, törekedve arra, hogy a hiányt ne állami támogatásból kelljen pótolni. Emlékeztett: a pénzügyi egyensúly megteremtéséért fogadta el a képviselő-testület a stabilitási rendeletet.

Simon Zoltán azon kijelentésére, hogy a Fidesz-kormány Kalocsa városának 2014. után is megfelelő és igen jelentős támogatásokat nyújtott, válaszul felvázolta a költségvetésben bekövetkezett folyamatokat 2014. október 13-tól napjainkig.


Forrás: Borbély-Juhász Ágnes / KALOhírek

Az időrendi felsorolást azzal kezdte, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint

145.790.000 forint hiánnyal vette át a várost.

Mint mondta, az előző városvezetés már ezt megelőzően tudta, hogy működési hiánnyal küzd, ezért a 2014-es évre 232.700.000 forint rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtott be a kormány felé. Ebből 2014. július 31-én 46.537.000 forintot kapott meg, amely összeg azonban nem oldotta meg a problémákat, ezért 2014. október 10-én újabb, 152.432.000 forint ismételt rendkívüli támogatási igénnyel fordult a kormányhoz. Ebből 2014 decemberében már az új önkormányzat 25.000.000 forint kiegészítő támogatást kapott meg.
Ezzel a polgármester arra kívánt rámutatni, hogy a Simon Zoltán által említett 2014-es 71.527.000 forint állami támogatást valóban megkapták, csak épp abból az átadásig az előző vezetés már 46.537.000 forintot felhasznált, így az új önkormányzatnak már csak 25.000.000 forint állt rendelkezésére.

[Simon Zoltán a sajtótájékoztatón egyébként a 2014-es év állami támogatásáról nem szólt, csak a 2015. és 2016. években megítélt összegeket említette, így a polgármester erre való „reflektálása” nem egészen világos. A 2014-es adatokra azonban Bálint József későbbi ok-okozati fejtegetésében többször is utal, ezért mindenképpen fontosnak tartottuk ennek részletezését – A szerk.]

Bálint József az átadás-átvétel utáni rájuk váró intézkedések sorát négy fő témakör köré csoportosította, ki is fejtve, hogy az egyes esetekben mennyire kellett a városi pénztárca mélyére nézni.
– a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél 2014 decemberére kialakult pénzügyi helyzet,
– az önkormányzatok számára kötelezően előírt év végi nullás folyószámla,
– a Démász tartozás,
– az önkormányzati kft-k helyzete.

DOMINÓ

Lássuk sorjában!

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a polgármester szerint 2014. december 2-án a csőd szélére került. Sem a fizetéseket, sem egyéb kiadásait nem tudta finanszírozni. Az önkormányzat ezért – bízva a már említett, még az előző önkormányzat által igényelt 152 milliós póttámogatásban – pótlólagosan 24 millió forint támogatásban részesítette a Kft-t, elhárítva ezzel a csőd veszélyét.

Az önkormányzat köteles minden év december 23-ig nulla szintre hoznia a folyószámláját. A Parkgondozó említett támogatásának kifizetése, valamint a vártnál jóval csekélyebb mértékű támogatás miatt e feltétel teljesítése szintén veszélybe került. Ezt a problémát ingatlanok értékesítésével sikerült elhárítani.

Még mindig 2014 decemberében az önkormányzat értesítést kapott a Démásztól, hogy rendezze felé fönnálló tartozását, mindösszesen 230.722.571 forint értékben. Amíg ezt nem teszi meg, a Démász, mint tulajdonos nem járul hozzá a közvilágítás energiatakarékos átalakítási projektjének befejezéséhez. Bálint József fölidézte, 2015. február 19-én megállapodás született a Démász és Kalocsa város között, hogy a tartozásból elismert részt – 174.387 178 forint – rendezzük.

A megállapodás miatt azonban a város ismét pályázatot kényszerült benyújtani kiegészítő önkormányzati támogatásra, amit meg is kapott, rendezte tartozását, és elhárult az akadály a projekt befejezése elől.

Számtenger

Negyedik passzusként a polgármester az önkormányzat tulajdonában álló cégek átadás-átvétel utáni átvilágításakor meghozott döntésekre, illetve ezek kiváltó okaira emlékeztetett. Mint mondta, három cég esetében szándékoztak végelszámolást végezni, azonban közülük kettőt felszámolásba kellett átfordítaniuk a fölhalmozott tartozások miatt.

Az ismertetett adatok szerint a Kalocsai Városmarketing Kft-nél
az adóhiány: 16.223.000 Ft
a bírság: 1.503.000 Ft
a késedelmi kamat: 8.111.000 Ft
Mindösszesen: 25.837.000 Ft

A Kalocsa Security Kft-nél
az adóhiány: 25.381.000 Ft
a bírság: 12.688.000 Ft
a késedelemi pótlék: 377.000 Ft
a mulasztási bírság: 80.000 Ft
Mindösszesen: 38.526.000 Ft

A Városfejlesztési Kft-nél nem volt adótartozás, így annak tudták kezdeményezni a végelszámolását, s jelenleg a végső határozatra várnak ez ügyben.

Még mindig a kft-knél maradva, de áttérve azok tőkepótlására Bálint József a 2015. augusztus 31-ei dátumra hívta föl a figyelmet, amely határidőig a polgári törvénykönyv szerint rendezni kellett a Kft.-k pénzügyi helyzetét. Ezt csak a KalocsaKOM Kft. értékesítéséből befolyó összeggel tudták megoldani. Emlékeztetett, e bevétel felhasználását a legutóbbi testületi ülésen is részletesen ismertette.

Kalocsa Menza Kft. pótbefizetések:
2015-ben 63.604.000 Ft,
2016-ban 28.768.000 Ft,
Összesen: 92.372.000 Ft.
Ezen felül a cég külső tartozásait is ki kellett fizetni a tulajdonos önkormányzat segítségével az alábbi negatív eredmények miatt.
2013. mérleg szerinti (adózott) eredmény: –12.566.000 Ft
2014. mérleg szerinti (adózott) eredmény: –51.498.000 Ft
2015. mérleg szerinti (adózott) eredmény: –28.768.000 Ft

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. pótbefizetés:
2015-ben 50.207.000 Ft
2013. mérleg szerinti (adózott) eredmény: –51.801.000 Ft
[Más év mérleg szerinti eredményét a polgármester nem ismertette – A szerk.]
Bálint József szerint a 2015-ös pótbefizetés óta ez a cég „egyensúlyban van, nincsen vele pénzügyi gond”.

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. pótbefizetés:
2016-ban 70.144.000 Ft
2014. mérleg szerinti (adózott) eredmény –69.161.000 Ft,
2015. mérleg szerinti (adózott) eredmény –2.625.000 Ft.

Bálint József szavai szerint a 2014. évi eredmény először úgy volt feltüntetve, hogy 110.000 forint nyeresége van a cégnek. „Amikor az ügyvezető távozott, akkor derültek ki, hogy nincsenek lekönyvelve, el vannak halasztva a kifizetések, és akkor bukott ki a mínusz 69.161.000 Ft. Így jutottunk el a mai napig”.

– zárta a száraz számadatok fölsorolását a polgármester, majd határozottan kijelentette:

a 2016. évi költségvetés teljesítése biztosított

A 2017. évi költségvetés tervezése folyamatban, és stabilitási rendeletben foglaltak figyelembevételével Kalocsa város költségvetése középtávon biztosítható lesz – tette hozzá.

Később a stabilitás kérdésére visszatérve Simon Zoltán Fidesz-elnök mondandójából a költségvetés teljes pénzügyi rehabilitációjáról szóló kitételt csúsztatásnak mondta a polgármester, mivel az csak a hitelekre vonatkozott, azokat váltotta ki a magyar állam. Így fordulhatott elő, hogy amikor átvették a várost, még mindig ennyi finanszírozatlan költségvetési hiány maradt.

A kormányzati beavatkozással kapcsolatban elismerte Bálint József, hogy az által stabilabb irányba mozdulhatott el a költségvetés, ugyanakkor emlékeztetett, hogy egyidejűleg elrendelték, hogy evégett helyben is intézkedéseket kell hozni.


Forrás: Borbély-Juhász Ágnes / KALOhírek

Több tízmilliós büntetések

A polgármester szólt több olyan pénz-visszafizetési kötelezettségről is, amelyek korábbi projektek után keletkeztek, de a városnak most kell teljesítenie őket.

Ilyen az Öveges József program, amelynek keretében a Szent István Gimnázium kapott új természettudományos labort. Itt az állam durván 50 millió forint büntetést szabott ki az önkormányzatra, amit a mostani önkormányzatnak kell kifizetnie.

Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak szennyvíz programmal kapcsolatban az uniós ellenőrzés 126 millió forint visszafizetésére kötelezi az önkormányzatokat. Ebből a Kalocsára eső rész még alku tárgya, alsó hangon nyolcmillió, legrosszabb esetben 26 millió forint is lehet.

A LED-lámpás közvilágítás kérdésköre még nyitott: most folyik nálunk uniós ellenőrzés, amelynek keretében az összes ilyen jellegű beruházást vizsgálják hazánkban. Bűntető feljelentés is történt a LED-projekt kapcsán, amely a polgármester információi szerint vizsgálati szakaszban van.

Lehet azon elmeditálni, hogy mennyire pazarló és mennyire nem a költségvetésünk. Ilyen helyzetben vettük át, ezeket az intézkedéseket kellett megtenni, hogy előre tudjunk haladni, és ezért kellett meghoznunk a stabilitási rendeletet is. – foglalata össze álláspontját a költségvetés helyzetének kialakulásáról a polgármester. Ennek alátámasztására portálunknak az elbukott építményadó-emelésről írott cikkünk alatt megjelent kommentet is idézte.

KALOhírek-interaktív

ForzaKalocsa ezt írta:
(…) nincs ingyen ebéd! A költségvetés helyzetét és stabilitását 2008. tájékán a vesztét érző Török Gusztáv Andor és a szabályozatlan, káoszos önkormányzati finanszírozási rendszer (akkor még oktatással, egészségüggyel megterhelve) kezdte el lelökni a lejtőn. 2010-re katasztrofális helyzetet örökölt a helyi Fidesz-KDNP, aki népszerűtlen lépések sorozatát volt kénytelen végrehajtani.
Hiába volt a konszolidáció, a rendszerben még akkor is maradt 150-200 millió hiány, ami minden évben újra termelődik, ha nem tesznek ellene. Ez a szám valamennyire mérsékelődött a 2013-ban indított energetikai fejlesztések által hozott megtakarításokkal, valamint a 2015-ös új normatívákkal, de még akkor is ott maradt közel 100 millió éven belüli hiány! Mit lehet rövid távon tenni:
1. További megszorításokat eszközölni, költséget csökkenteni (létszámleépítés, fölös szerződések megszüntetése, önként vállalt feladatok átgondolása leadása stb.)
2. Bevételt hozni adók, vagy vagyonértékesítés formájában
.
Rövid távon nincs más választás!!! Valakinek fizetni kell a révészt!
Hosszú távú gondolkodást meg sajnos nem látok...


– idézte hozzászólónk bejegyzését a polgármester majdnem szó szerint, abból mindössze ForzaKalocsa által a leadandó önként vállalt feladatok közt nevesített „2000 forintokat” hagyva ki. A hozzászólást Bálint József úgy aposztrofálta, hogy a jobboldalon is érzékelik, hogy milyen helyzetben van a város, kommentelőnkről pedig tudni véli, hogy jól ismerte az önkormányzat helyzetét, ezért merte kijelenteni, hogy van szerkezeti hiány, amit Török Ferenc képviselő is megerősített. A polgármester személyes emlékei szerint pedig már a tanácsi rendszer utolsó öt évben is küzdött ezzel a város, amikor ő osztályvezetőként tevékenykedett, de akkor az állam finanszírozta ezt, később pedig évente sikerült pótlólagos állami költségeket hozni rá.

A másik kommentet kimondatlanul is annak érzékeltetésére idézte a polgármester, hogy a lemondására való felszólításokat nyilvánosságnak szóló politikai PR-fogásnak, ellene szóló médiahecc-kampánynak tekinti.
Az egész cirkusz a médiának, azon keresztül a lakosságnak szól. Nem SZMSZ-t kell módosítani, hogy mindenki annyit beszélhessen, amennyit csak akar, hanem kamerák nélkül összeülni a testületi előtt, és ott már tisztázni a legnagyobb összeférhetetlenségeket. Megkímélnének mindenkit, de a tv-nézőket különösen, mert már szánalmas volt, ahogy mindenki kifelé játszotta az agyát. Aki a városért dolgozik, az tegye azt alázatosan, és ne csak akkor legyenek okos javaslatai, amikor veszi a TV, meg a Kalohírek. Az ellenzék úgy akarjon polgármestert buktatni, hogy közben a város ne bukjon bele!
– idézte másik kommentelőnk riposztját a polgármester, hozzátéve, maximálisan egyetért mind a kettő hozzászólóval.

A tájékoztató végén a sajtó kérdéseire is válaszolt a polgármester. Érdekesség, hogy az első két kérdésre annyira számított Bálint József, hogy előre megírt válaszát papírról olvasta föl.

Olvadó többség?

Az első kérdés arra irányult, hogy valóban olvadozik-e a mögötte álló testületi többség, amint arra Simon Zoltán utalt.

Sajnálom, hogy a fideszes képviselőtársak nem tudnak önállóságban gondolkodni, és ezért a másik párt különvéleményét lázadásnak veszik. Azonban a demokrácia így működik – mondta, hozzátéve, hogy minden képviselő a saját meggyőződése alapján voksol.


Forrás: Borbély-Juhász Ágnes / KALOhírek

Csődközelben?

A másik ilyen kulcskérdésre, hogy valóban csőd közeli helyzetben van-e Kalocsa, a polgármester által elmondottakból kiderült:

a 2016. költségvetésének sikeres végrehajtása már nem kérdéses.

A 2017-es költségvetés most van tervezés alatt, és abban már érvényesíteni kell bizonyos elveket a stabilitási törvényből, így az intézmények költségvetése további megszigorításokat szenved, rendezvények maradnak el.

A Kft.-k felszámolása, illetve végelszámolása is a stabilitás célját szolgálták, ahogyan egyes vagyonelemek bérbeadása, mint a farm, vagy a záportározó, de ezek a pénzügyi a cél mellett a város számára más szempontok szerint is előnyösek. E téren

a következő nagy lépés az uszoda bérbeadása lehet,

amely a döntés-előkészítés stádiumában van, és a polgármester elsősorban szakmai érvek alapján reménykedik annak sikerében.

Bálint József mindazonáltal sajnálja, hogy egyes képviselők saját pártjaik érdekeit előbbre valónak tartják a kalocsaiak érdekénél. Egyértelműsítette, hogy egyik párt igényeit sem kívánja kielégíteni, kizárólag a kalocsaiak jólétéért akar dolgozni. Az foglalkoztatja, hogy miként lehet Kalocsa városát még stabilabb, kényelmesebb helyzetbe hozni az itt élők javára, amihez kérni fogja képviselőtársai együttműködését is.

Ekkor Bálint József a sajtó útján kérte föl az összes megválasztott képviselőt, hogy 2016. december 13-ig juttassanak el hozzá olyan javaslatokat, amelyek szerintük a stabilitást és fejlődést szolgálják.

Mutassák be ők is, hogy fontos számukra nem csak a rövidtávú népszerűség, hanem a városlakók érdeke is. Bizonyítsuk be együtt, hogy az önkormányzatban képesek vagyunk arra, hogy az önös érdekeink mellett a városlakókra is koncentráljunk – mondta Bálint József, hozzátéve, hogy a beérkezett javaslatokat és ötleteket megvizsgálják és a sajtó útján is közzéteszik.

Arra a kérdésre pedig, hogy kíván-e bármilyen változtatást eszközölni az oly' sokat támadott, az önkormányzatnak magánszemélyekkel fennálló megbízási szerződéseiben, az válaszolta:

Igen, fogok tenni intézkedéseket bizonyos esetekben.

Azt azonban konkrét kérdésre sem árulta el, milyen intézkedésekre gondol.

A fejlesztések elmaradására vonatkozó észrevételekre válaszképpen Bálint elmondta: a pályázatok is eleve csúsznak, a magyar állam is leállított fejlesztéseket. Az uniós forrásokra pénzügyi zárlat volt, amelyet most oldottak föl, így csak most fogják kiírni a pályázatokat, például a TOP pályázatokon még csak a ’16-os év kerül kiírásra.
Ennek ellenére voltak fejlesztések, és jelenleg is van beadott igényünk, amelyek megvalósulása a Paks II projekt kapcsán realizálódhat.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 2 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (2 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
m.drienn
2016-11-30 22:32:22
Nahát, médiasztár lettem.
Az ott leírt véleményem tartom.
Kalotroll
2016-11-28 09:32:31
A polgármester kommentekből tart felolvasóestet! Ez elmond valamit a mentális állapotáról. Ha már ennyire olvasgat polgármester úr, itt egy vélemény:
1. Az előző vezetés sokkal nagyobb hiánnyal vette át az irányítást 2010-ben. Szóval Önnek ez a munkája, amit végezzen becsülettel. Azt mondta, hogy nem lesz visszamutogatás. Csak azt csinálja 2 éve a függetlenség jegyében. Meg a leszámolásokat.
2. Amit ön demokráciának hív, az a szememben káosz, színjáték! Ezeket a balhékat házon belül is lejátszhatnák és az ellenzék és a politikafogyasztó polgárok nem látnák, hogy micsoda belső ellentétek vannak önök között.

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 12. 02., 09:50
Napokon belül több mint kétszáz ajándékcsomagot juttat el gyermekotthonban élő gyerekeknek a Paks II. Zrt. A két új blokk létesítéséért felelős társaság Mittler István kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint idén – ahogy az előző években is – több karitatív akcióhoz csatlakozott. (x)
2021. 12. 01., 18:59
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Egyre többet gondolunk szeretteinkre – és egyre többször érezzük szorítóan rövidnek az adventi készülődésből hátra lévő időt. Ez az időszak arra is szolgál, hogy sorra vegyük, fölkeressük ismerőseinket, barátainkat, jókívánságokkal köszöntve őket az ünnep közeledtével. A szeretet szép kifejeződése a meghitt ünnepen az ajándékozás is – annál nagyobb gondot jelent, hogy kinek mit és hol vegyünk meg. Segítünk!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 12. 04., 15:17
Az igazoltatás előtt egy őzet ütött el a férfi, és a tetemet az autójába rakta, hogy azt ellopja. Még >>>
2021. 12. 04., 08:57
A negyedik játéknaphoz értünk, nézzük a feladványt! Még >>>
2021. 12. 04., 08:52
A TEIT támogatásával tette egy-egy mikuláscsomaggal örömtelibbé a kalocsai óvodás gyerekeknek a Mikulás-napot a koronavírus-járvány árnyékában a kalocsai önkormányzat. Még >>>
2021. 12. 03., 17:15
Sajnálattal tudatjuk, hogy elhunyt a kedd délután történt Vasút utcai baleset sérültje. Még >>>
2021. 12. 03., 14:15
A dekoratív mikulásos ajtódíszeket akár kisgyerekkel együtt is el lehet készíteni. Még >>>
2021. 12. 03., 13:12
December 5-én, Advent második vasárnapján délután 17.00 órakor érseki szentmise keretében megáldják a Szent István király (egykori Jezsuita) templomban az idei év új főzésű pálinkáit Szent Miklós püspök, a pálinkafőzők védőszentje közbenjárását kérve. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

hirdetés