2023. 11. 30. csütörtök
András, Andor
: 380 Ft   : 347 Ft Benzin: 603.6 Ft/l   Dízel: 651.3 Ft/l   Írjon nekünk

A Vízimadárpark hattyúdala – A befektetők szándékán áll a park sorsa

Illés György Cinó  |  2016. 07. 07., 15:07

A Vízimadárparkot is meghirdette a kalocsai önkormányzat: akár vásárlására, akár bérbevételére lehet ajánlatot tenni. A minimális vételi ár mintegy 35 millió forint. Az értékelésnél a vételár, illetve a bérleti díj, a fizetés ütemezése a tervezett hasznosítás lesz a fő szempont. Erről a legutóbbi testületi ülésen döntöttek, amit élénk vita előzött meg. Ennek során Loibl László, az üzemeltető Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője olyan kijelentéseket tett, amelyek miatt Filvig Géza zárt ülést kért. Ezt a polgármester elutasította, de a testület megszavazta. A nyilvánosság kizárása mellett folytatott eszmecserén a zárt ajtót igénylő kérdést elnapolták, majd nyílt plénum előtt megszavazták a Vízimadárpark átadását célzó pályázat kiírására irányuló javaslatot. A park sorsát, jövőjét az üzleti, piaci szereplők szándékai jelölik ki, ami hamarosan nyilvánvalóvá is válik.

Egy biztos, hogy valamint kell vele kezdeni

– összegezte mondandóját dr. Bálint József polgármester a Vízimadárpark bérletére vagy értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról szóló napirend bevezetőjében, a legutóbbi testületi ülésen, majd teret adott a tisztázó kérdéseknek.

Filvig Géza azt kérdezte:

Mi a javaslat, adja bérbe, vagy adja el az önkormányzat a parkot? A polgármester elmondta, ő mindkettőt tudja támogatni, a beérkező ajánlatok alapján eldönti majd a testület. De 16 millió veszteséggel az önkormányzat nem tudja a parkot fönntartani. Bálint József hozzátette: előreláthatólag két vételi és két bérlésre irányuló pályázat biztosan be fog érkezni.

Mi lesz az állatokkal?

Szabó Balázs azt kérdezte, hogy ha majd a döntési folyamat és a végrehajtás lezárulta után az önkormányzat azzal szembesül, hogy az új vevő, vagy bérlő az állatállományra nem tart igényt, akkor mit fognak kezdeni az állatokkal? A képviselő ezen kívül a bérbeadás és eladás ’A’, ’B’ verziói mellől ’C’ alternatívaként a további, megváltoztatott konstrukció szerinti működtetésre irányuló elképzeléseket hiányolta.

BÁLINT JÓZSEF SZERINT UGYANAKKOR VAN ’C’ ALTERNATÍVA IS, AZ, HOGY FÖLSZÁMOLJÁK.

Arról is lelhet ötletelni, hogy milyen más módon lehetne hasznosítani az objektumot – mondta a polgármester, példaként a vigalmi negyedet hozva föl, de azt is jelezte, hogyha ilyen igénye van a testületnek, akkor a képviselők is fogalmazzák meg javaslataikat, áljanak elő ötleteikkel.

Az állatokat szükség esetén értékesíteni kell majd, amennyiben az új hasznosító nem akarja fönntartani az állatkerti tevékenyéget. Erre rendelkezésre áll majd a szükséges idő, de varázspálca híján nem is fog menni egyik pillanatról a másikra – válaszolta a polgármseter, majd vitára bocsátotta a javaslatot.

Forrás: Illés György / KALOhírek

„Lehet úgy terelni, hogy egyre veszteségesebb legyen”

SIMON ZOLTÁN SZERINT IS VAN HARMADIK LEHETŐSÉG IS: HELYESEN ÉS JÓL MŰKÖDTETNI.

A képviselő szerint már másfél éve is nyilvánvaló volt, hogy az új vezetés meg akar szabadulni a Vízimadárparktól. Amint fogalmazott, „lehet úgy terelni a dolgokat, hogy egyre veszteségesebb legyen”. A nem kellő odafigyelés miatt tudomása szerint nagy számban hullottak el állatok is.
Az anyagban szerepelt, hogy a belépődíj-bevétel jelentősen csökkent – mondta Simon. De miért? 2014-ben miért volt rá még érdeklődés? Nagylétszámú rendezvények voltak – emlékeztetett a képviselő. Fölidézte, hogy ő maga tárgyalt a Kosssuth Klub vezetőivel, akik nyugdíjas szervezeteket akartak nyaranta utaztatni a Vízimadárparkban. Úgy vélte, a csökkenő érdeklődésnek a marketing utóbbi időt jellemző teljes hiánya is oka lehet.
Szabó Balázshoz hasonlóan ő is kifogásolta, hogy az épületállományról és az állatállományról külön tárgyalnak majd a leendő partnerrel, bár ironikusan megjegyzte, hogy az utóbbi időszakban a nem megfelelő odafigyelés miatt már amúgy is annyira megcsappant az állatállomány, hogy annak fölszámolása bizonyára nem jelent majd gondot.

Forrás: Illés György / KALOhírek

Bérlet igen, eladás nem!

Bolvári Ferdinánd deklarálta: a Vízimadárpark értékeítését nem fogja támogatni, ha majd arra kerül a sor, de a bérbeadást igen. Ezt mintegy a pályázók esélylatolgatásának megsegítésére, a bérletre irányuló ajánlattétel preferálásának ösztönzésére tartotta fontosnak közölni, magával az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt ellenvetése.

Vigalmi negyedre volna igény?

Filvig Géza megrökönyödését fejezte ki a polgármester vigalmi negyed létesítésének lehetőségére vonatkozó fölvetése miatt. Arra van igény?– kérdezte. A képviselő rámutatott: a Vízimadárpark 2012 decembere óta áll a Vagyonhasznosítási Kft. hasznosításában. Ő is felidézte a korábbi sikeres rendezvényeket, a létesített szállásokat, és úgy vélte, a Vagyonhasznosítási Kft.-nek a park hasznosítása volna a feladata, amit a jelenlegi vezetés alatt nem lát el.

Fölvetette, hogy ha Vagyonhasznosítási Kft. „nem boldogul vele”, akkor vegye vissza ezt a feladatot az önkormányzat, és találja meg a hasznosítási formáját, például a falusi turizmus piacán. Úgy vélte, a korábban igényesen, szépen kialakított környezet, a szállás akár kirchheimi vendégeik egy része számára is igen vonzó lehetett volna.
A Vízimadárpark nagyon leépült, a korábban nagy szakértelemmel tevékenykedő személyi állomány ellehetetlenült, nem dolgoznak már ott, így aztán nem várhatjuk, hogy nagy legyen az érdeklődés rá – érvelt Filvig, aki szintén hibának tartaná a vagyon értékesítését.

Forrás: Illés György / KALOhírek

Föld nélkül nem megy

A madárpark hátteréül szolgáló 110 hektár földet az állam elvette – emlékeztetett Bálint József.
Filvig Géza ezt abban pontosította, hogy nem elvették, hanem lejárt a földbérlet, és azt mással kötötték meg újra. Az önkormányzat is pályázott rá, de másnak ítélték, és hibás döntés lett volna az államtól, ha Kalocsának adja, látva a lepusztuló állatállományt, a parkot jellemző állapotokat és gazdálkodást. Ennek alapján most sem valószínű, hogy sikerrel pályáznánk. Más lenne a helyzet, ha bizonyította volna a Vagyonhasznosító és általa az önkormányzat, hogy jó gazda módjára gondozzuk a területet – fejtette ki Filvig.

Bálint József válaszként fölidézte, hogy déli 12-re beidézték Kecskemétre, hogy aláírja a bérleti szerződést, majd

12 előtt tíz perccel szóltak, hogy ne menjek, mert Sztornó – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy később megtudta, hogy

jánoshalmiaknak adták a területet, akik aztán továbbadták, meg kell nézni kinek! A polgármester szerint ezzel a gazdasági alapját húzták ki a park alól.

Szabó Balázs szerint viszont volna esély a terület visszaszerzésére. Az óta újra eltelt két év, amennyire valaha az önkormányzat számára bérbe adták a földet. Ha most is ugyanannyi időre szól a bérlet, akkor ősszel esély nyílhat a visszaszerzésére, amiért minden követ meg kellene mozgatni. Ha ez sikerülne, akkor új távlatok nyílnának a park életében is, azonban önmagában a vízimadárpark funkciót nem tartotta rentábilisan fönntarthatónak Szabó. Mellékfunkcióként fönntartandónak ítélte ezt is, de mellé más hasznosítást is be kellene kapcsolni – vélekedett.

Forrás: Illés György / KALOhírek

Reális az értékbecslés?

A képviselő összefoglalta, hogy miről folyik az eszmecsere, miután fölsorolta, hogy nem a vízimadárpark, mint hasznosítási forma, és nem is a park hanyatlásában a jelenlegi vezetés felelőssége a napirend témája.

Amiről konkrétan ez az előterjesztés szól, hogy van itt nekünk 10 és fél hektár földterületünk, van itt nekünk ezer négyzetméter hasznos alapterületű központi épületünk, van itt nekünk 200 négyzetméter alapterületű magtárunk, van itt nekünk 30 négyzetméter kocaszállásunk, 120 négyzetméter szarvasmarha-istállónk, van, ugye vendégmosdónk, vécénk, egyéb épületeink és mindez saját víz, elektromos és gázművekkel és burkolt útfelülettel. – ismertette a szóban forgó vagyonelemeket a képviselő, majd a hasznosítás lehetőségével kapcsolatban fölidézte, hogy a polgármester megbízatásából alpolgármester asszony pár hónapja részt vett egy találkozón, önfenntartó falvak találkozóján, ahol az volt a téma, hogy hogyan tudták ezek a települések kézbe venni a saját sorsukat. Szabó sajnálkozását fejezte ki, hogy a testület igen foghíjasan jelent meg Kinyóné erről tartott remek prezentációján, és maga Bálint József sem volt jelen, pedig akkor neki is szöget üthetett volna a fejében, milyen hasznosítási konstrukciókat lehetne véghezvinni ezen a területen, majd példákat is sorolt.
Végül a képviselő az értékbecslés reális voltát is relativizálta, mondván:

35 millió? ezért, amit fölsoroltam? nemrég vettünk 22 millióért egy 100 négyzetméteres házat. Ezért, amit fölsoroltam, pedig 35 millió? – tette föl költői kérdését.

Nem kell ötletelni, kész voltak a tervek

Török Ferenc szerint a Szabó által fölvetett komplex hasznosítás mikéntjére már részletekig kidolgozott, konkrét elképzelések voltak, amelyek részben a megvalósulás útjára is léptek. Török fölidézte a parknak a közmunkaprogramban betöltött hangsúlyos szerepét.

A volt polgármester szembenézett a sokszor hangoztatott érvvel, hogy engedély nélkül működtették a parkot. Ezt elismerte, de kiemelte, hogy az engedélyek kérelmezésének folyamatát elindították. Volt megnyert pályázatuk a tűzlépcső kialakítására, ami után kereskedelmi szálláshelyeket is teremthettek volna.
Ezt később Loibl László annyiban pontosította, hogy a megnyert pályázat tálalókonyhára szólt, mert az engedélyeztetés során kiderült, hogy a terület lőszermentesítése nélkül még a szükséges telekosztás sem végezhető el.

[Emlékezetes: ezt a lőszermentesítést végezték el a volt telepvezető Rigó Gábor által szerzett támogatás segítségével – A szerk.]

Török Ferenc szerint az a legfontosabb, hogy a területnek gazdája legyen, mert „ha egy tanyának nincs gazdája, akkor öt éven belül összedől, széthordják”. Úgy vélte, ennek a területnek 2014 ősze óta nincs gazdája.

A képviselő szerint, ha egy időn át még veszteséges is volna a park, akkor is érdemes volna folytatni, hiszen más veszteséges tevékenységekre is fordítanak a lakosság kényelme, jóléte, közérzetének javítása érdekében. Ez is megérdemelné ezt, és Török szerint belátható időn belül rentábilissá is válhatna a működtetés. Nyereséget termelni nem is volna hivatása, hanem ha többletbevétele keletkezik, akkor azt vissza kellene forgatnia fejlesztésre, hogy egyre szebb legyen.

Forrás: Illés György / KALOhírek

Már szaladgálnak a kis emuk!

Loibl Lászlót erre válaszul újabb sikerekről is beszámolt: emutojásokat keltettek ki.

A kis emuk ott szaladgálnak, lehet őket értékesíteni – mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy korábban ilyen eredményről nem szóltak hírek.

Úgy vélte, a látogatószám csökkenését nagyrészt a helyi igény kimerülése okozza. Az érdeklődő helybéliek egyszer, legföljebb kétszer eljönnek, aztán nem. A kecskeméti vadaspark évi 60 ezer látogatóval tud épphogycsak rentábilisan üzemelni.

Az ügyvezető számításai szerint ezt a harmincmilliót jócskán meghaladó értékű beruházásra volna szükség, hogy a Török Ferenc által idilli jövőképként fölvázolt falusi turizmus program megvalósítható legyen, de nincs ennyi pénzünk a beruházásra.
A park tavaly 17 millió veszteséget termelt, idén ezt mintegy négymillióval tudják csökkenteni. De még mindig ott van 13 millió veszteség.

Forrás: Illés György / KALOhírek

Tízmillió fölötti bérköltség, három alkalmazott

Török személyes megszólíttatása miatt viszontválaszra kapott lehetőséget. Ebben azt kérdezte, hogy jelenleg a parkban hány nem közmunkás dolgozik? Mert a bérköltség rovatban tízmilliónál nagyobb összeg szerepel.

„Jelenleg egy, kettő, három főállású dolgozik” – számolta az ujjain Loibl – „Régebben is ennyi dolgozott” – tette hozzá.
„Az alapvető gond az volt Vízimadárparknál, ami végül Rigó úrral való szakításunkhoz is vezetett, hogy ő nem volt hajlandó módosítani a 9-17 óráig tartó nyitva tartáson.

Emiatt rengeteg túlóra gyűlt össze. A közmunkás túlórákat… nem tudom beszéljek-e erről a kamerák előtt, nem beszélek, mindegy, valahogy rendezte. Most hiába nézzük itt a bérköltségbeli különbözetet. – fogalmazott Loibl, majd hozzátette:

Tisztelettel jelentem, hogy a bérköltségbeli különbözet dologi kiadásban jelent meg. Aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, éppen a kamera okán nem magyaráznám el…
Rágalmazás?

Ez a pár mondat élénk érdeklődést váltott ki, legfőképp Filvig Géza részéről, aki úgy vélte, az elhangzottak bűncselekményre utalhatnak, vagy kimeríthetik a rágalmazás tényállását is, ezért zárt ülés elrendelését kérte az ügyvezető meghallgatására.

Loibl ugyanakkor kijelentette, hogy nem rágalmaz senkit, amit mond, azt bizonyítani is tudja. Bálint József ekkor kérte a kérdésről folytatott mellékvágányú vita fölfüggesztését.
Loibl a korábbiakhoz annyit tett hozzá, hogy az új vezetésnek egyetlen bejelentésébe került a Környezetvédelmi felügyelet felé, hogy a nyitva tartásuk úgy változik, hogy hétfőn és kedden zárva vannak, a többi napokon pedig négy órára csökken a nyitva tartás.

Forrás: Illés György / KALOhírek

A testület kikövetelte a zárt ülést

Eközben Filvig Géza kérte, hogy a polgármester szakítsa félbe az ülést, és zárt ülés keretében hallgassák meg az ügyvezetőt. Bálint József azonban jelezte, hogy nem szakítja félbe, amire Filvig ügyrendi kérdésben kért szót.
A képviselő indítványozta, hogy zárt ülésen oszthassa meg az ügyvezető az információit a testülettel, hogy ne zavarja a kamera.
Bálint József nem rendelt el zárt ülést, de szavazásra bocsátotta Filvig ügyrendi javaslatát, amelyet a testület 7 igen, 3 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadott a testület, így zárt ülés következett.

Akkor zárt ülést rendelünk el. Értette mindenki, mire szavazunk? Zárt ülést rendelek el és nem adom meg az ügyvezetőnek a szót. Pont olyan kérdéseket feszegetnek, amibe nem akartunk belemenni. – mondta a Polgármester a vendégek és a sajtó távozása előtt, majd a viszonylag rövid zárt ajtós közjáték során úgy határozott a testület, hogy később újabb zárt ülés keretében megvitatják a Vízimadárparkkal kapcsolatos kérdéseket – hirdette ki a dodonai döntést később a polgármester, immár újra a teljes plénum előtt.

Eredménytelen módosító javaslatok

Szabó Balázs végül javaslatot tett arra, hogy vegyék le napirendről a kérdést, és kíséreljék meg visszaszerezni a korábban elvesztett 100 hektáros termőföldet, majd az után döntsenek a park sorsáról. Ezt azonban a testület elutasította. Később azt a módosító javaslatot tette, hogy csak a bérleti pályázat kerüljön kiírásra, de ez sem kapott kellő többséget. Végül azt is javasolta, hogy az értékbecslő által meghatározott 35 milliós ár helyett legalább 50 milliós ajánlathoz kössék a sikeres ajánlattételt, ám ez sem kapott támogatást.

A pénzügyi bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést – derült ki Katus Attila tájékoztatásából a vita során, míg dr. Angeli Gabriella a jogi bizottság álláspontjáról számolt be, akik hosszas tárgyalás után, 1 igen 2 tartózkodás és 3 nem szavazattal nem támogatták a pályázat kiírását.
Végül a testület az eredeti javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta.

Mi lehet a helyén?

A kocka tehát el van vetve: az önkormányzat a pályázat augusztusi lejáratát követően dönteni fog a Vízimadárpark további sorsának kérdéséről.

Forrás: KALOhírek archív

A legjobb esetben vízimadárpark marad, középkategóriás turisztikai és diákszállóval, értékteremtő közmunkaprogrammal, mezőgazdasági termelő ágazattal kiegészülve. A legrosszabb esetben olajfinomítóval kombinált sugárzó hulladék raktár, esetleg atom-, vagy szénerőmű, vasöntőmű és acél-hengermű lesz a helyén.
A bekövetkezési valószínűség Gauss-eloszlás szerint, valószínűségi maximum valahol a vigalmi negyed környékén.

A fejlemények őszre várhatóak, azokról majd tájékoztatunk!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 3 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (3 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
kisbéta
2016-07-08 22:59:55
Elpusztultak az állatok , mert nem volt megfelelő odafigyelés az állatokra? Akkor talán jelezve lesz ez az állatvédők felé !!!!!!!!!!!!! Azonnal. Ezt magyarázza meg bólint. Mert ezek szerint az a acél , hogy az állatok elhulljanak és akkor nincs velük további gond. bólint meg gondolkodjon el , hogy miből fizeti a bírságot az állatok nem megfelelő tartása miatt.
Eladni -eladni , ehhez értenek ezek . Szakértő vezetés , hát ez csakugyan az ! Idióták !

Kalotroll
2016-07-07 18:13:02
2 év alatt tönkre vágták azt amit 2+ év alatt mások felépítettek. Ehhez értenek, rombolni, kirúgni, eladni, megszorítani, megfélemlíteni, felelősséget másra kenni.

Ezért kell a várost olyan emberekre bízni akikben van hit, akarat, képesség építeni. Ezzel a nyugdíj mellett dolgozó bagázzsal öregek otthona lesz Kalocsa. De hosszú még ez a 3 év...
m.drienn
2016-07-07 16:51:20
Na, ezt is jól eladják, aztán meg majd felélik az árát. Elmegy arra az "olcsó" rendszerre, amit sikerült létrehozniuk a "drága" helyett. Hihetetlen, hogy közben meg egyesek új autóval mászkálnak. Közben meg olvasom másik cikkben, hogy megszorítások jönnek. Kinek? Biztos nem nekik. Azok a választók szívják meg, akik rájuk szavaztak. De ami rosszabb, azok is, akik NEM! Még három év van a ciklusból! Beütemezték már, hogy 17-18-19-ben miket fognak eladni? Marad még mit? ....

Még több friss hír

2023-11-24 10:01:49
Érkezik a Mikulás, puttonya pedig ajándékcsomagot rejt minden résztvevő gyermek számára! Sőt, pattanjatok fel ti is a Mikulás szánjára!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 11. 29., 09:20
A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kórház fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítésére az ambulánsan is ellátható betegektől. Még >>>
2023. 11. 28., 15:15
Dr. Filvig Géza: az önkormányzati választás tétje, hogy a kalocsai laktanyában migránsokat fognak elhelyezni, vagy az épülő Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó feladatokat fogja kiszolgálni. Még >>>
2023. 11. 27., 12:03
Fenyőtermesztésből Magyarországon csaknem 600-700 családi gazdaság él meg. Még >>>
2023. 11. 24., 12:30
A mák és a sajt meglepően jól passzol egymáshoz, így nem csoda, ha tortában köt ki mindkét alapanyag. A meggyes réteg pedig már szinte elengedhetetlen, ha mákos süti készül. Még >>>
2023. 11. 22., 12:15
A vendégek fogadása miatt egy nagytakarítás beütemezése például mindenképpen hasznos, de ha nem akarod túlterhelni magad, az a biztos, ha elosztod több hétre a teendőidet. Így ha december elején nekilátsz a rendrakásnak, szentestére már biztosan minden szép lesz. Még >>>
2023. 11. 22., 10:58
Bár a kivágott ruhák már jó ideje uralják a divatot, a csípő- és deréktájon stratégikusan elhelyezett lyuk, ami néha még a fenék tetejét is éppen hogy megmutathatja, a saját műfajává nőtte ki magát. Olyannyira, hogy 2023-ban sorra tűntek fel a sztárok csípővillantós ruhában, illetve nadrágban. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK