2018. 03. 20. kedd
Klaudia
: 311 Ft   : 253 Ft Benzin: 356 Ft/l   Dízel: 363 Ft/l   Írjon nekünk

„Bakó, teljesítse kötelességét!” – Felszámoló kezére adták a Menza Kft.-t

Illés György Cinó  |  2018. 03. 05., 19:59

Elkészült a korrigált végelszámolói nyitómérleg, amely szerint 65,9 millió a cég vagyonával nem fedezett beszállítói tartozás. A képviselő-testület legutóbbi ülésén hozott döntése értelmében az önkormányzat nem fizeti be a követelések fedezetét, így a végelszámolónak indítványoznia kell a társaság felszámolását.

A Kalocsa Menza Kft. végelszámolását végző Hartkontir Kft. nevében eljáró Frits Mártonné végelszámoló a tevékenységet lezáró beszámoló mérleg adatai alapján végelszámolási nyitó mérleget készített, amelyet 2017. november 30-án elfogadott a testület.
A nyitómérleg elfogadását követően a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján korrigált végelszámolói nyitómérleget kell készíteni a hitelezői jegyzék alapján. A korrigált mérleg elkészítésére 75 nap áll rendelkezésre, majd azt a testület elé kell terjeszteni. Ha ez alapján a cég vagyona nem elegendő a hitelezők követeléseinek fedezetére, kezdeményezik, hogy a hiányzó összeget fizessék be – foglalt össze az előzményeket és a jogi környezetet a február 22-ei testületi ülésre készült előterjesztés, azt is hozzátéve, hogy a

A KALOCSA MENZA KFT. ESETÉBEN A KÖVETELÉSEK FEDEZETÉHEZ HIÁNYZÓ ÖSSZEG 65.878.417 FORINT.

Ha ezt nem fizeti be 30 napon belül, haladéktalanul köteles felszámolási eljárást lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. Ennek előterjesztéséhez nincs szükség a testület hozzájárulására, csak tájékoztatni kell azt.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A Menza Kft. állományában 3 fő van, 1 fő az előző évekről felhalmozódott szabadságát tölti, 1 fő gyesen lévő kismama és 1 fő keresőképtelen. A többi munkavállalóval 2017. december 31-én megszűnt a foglalkoztatási jogviszony – teszi hozzá az előterjesztés.

A dodonai döntést meghozó testületi ülésen a végelszámoló asszony szóban is kiegészítette az általa az önkormányzatnak átadott anyagot, indokolva egyes korrekciókat a mérlegadatokban.

Másfélmilliós pályázati visszafizetési kötelezettség

Ezek közül az egyik egy 2013-as pályázat, amelynek fenntartási időszaka még nem zárult le, ezért időarányos visszafizetési kötelezettség keletkezik, ugyanis a támogatási szerződés szerint, ha bármely okból – akár megszűnés, vagy egyszerű nem teljesítés miatt nem valósul meg a támogatási szerződésekben foglaltaknak egy része, akkor időarányosan vissza kell fizetni a támogatási összeget.

Eszerint a fönnmaradó 24 hónapra 1.432.800 forintot mindenképpen vissza kell fizetnie a Menza Kft.-nek – fejtette ki a végelszámoló, hozzátéve, hogy ez volt a legjelentősebb korrekciós tényező.
A pályázat keretében egyébként egy felújítás valósult meg 2014 szeptemberében, és a beruházáshoz kapcsolódóan ötéves gyakorlati képzési kötelezettséget is vállaltak, de ez a kötelezettség tavaly augusztus 31-ével már megszűnt.

Kisebb korrekcióra szorult az eszközleltár is, ott selejteztek kisebb tételeket, amelyek nem voltak fellelhetőek, de találtak a kimutatásokban nem szereplő eszközöket is.

A lényeget pedig így foglalta össze a Hartkontir Kft. szakembere:

Látható, hogy a Menza Kft. vagyona nem elegendő arra, hogy a hitelezői állományt kifizesse. A végelszámoló ezért azt javasolta az önkormányzatnak, hogy a korrigált nyitómérleget a képviselő-testület fogadja el, másrészt pedig, hogy a hitelezők felé teljesítse a kötelezettségeket.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Simon Zoltán a végelszámolást végző cég jelentését elfogadta, korrektnek tartja, azonban az előterjesztés szerint a végelszámoló utóbbi javaslatát nem fogadná el a testület, míg szerinte a Menza Kft. tartozásaira pótbefizetést kellene eszközölnie az önkormányzatnak, így kérte a képviselőtársait ennek a 2. határozati javaslatnak is az elfogadására.

Simon azt is elmondta: tudomása szerint a követeléseket támasztó cégek egy levelet is írtak, amelyben felajánlják, hogy akár részletfizetést vagy bármilyen megoldást elfogadnának, ugyanakkor nehezményeznék, ha a képviselő-testület kategorikusan visszautasítaná a tartozásokért történő helytállást.
Simon Zoltán azt sürgette, hogy induljon tárgyalás a cégek vezetői és az önkormányzati vezetés között, hogy lehetőség maradjon arra, hogy ezek a cégek, a számukra jogos pénzt megkaphassák.

Járni jár, csak jutni nem jut!

Az én álláspontomat mindenki ismeri, nem ismétlem meg. Jelen pillanatban a költségvetésünk nem áll olyan helyzetben, hogy ezt finanszírozni tudja – foglalta össze már korábban is közzé tett álláspontját dr. Bálint József polgármester, hozzátéve, hogy a követelések rendezéséhez kormányzati segítséget kért. Konkrétan egy levelet írt Lázár János miniszternek, amelyről a költségvetési rendelet vitája során – amelynek keretében a Menza Kft. adóssága is szóba került – részletesen is beszámolt. [Lásd a cikk alján! – A szerk.] Kérelmünk kedvező elbírálás esetén a végelszámoláson, illetve a felszámoláson kívül rendezik az adósságot.

Egyébként nem tudjuk jelen pillanatban teljesíteni. Bármennyire fájlalom, gyakorlatilag a Ptk. eljárására hagyatkoznánk addig, de döntést kell hoznunk ma. Katus Attila a pénzügyi bizottságát ismertetve a polgármesterével hasonló álláspontról számolt be: az első határozati javaslatot támogatták, de a pótbefizetést nem.
A jogi bizottság álláspontját ismertető Angeli Gabriella mindkét javaslat tekintetében 3 igen mellett 2 tartózkodásról számolt be, tehát a jogi bizottság egyetértett azzal, hogy az önkormányzat fizesse ki az adósságot, amihez Angeli hozzáfűzte személyes, Simon Zoltán álláspontjával azonosuló véleményét.

A végelszámoló tájékoztatta a képviselőket, hogy a szállítói tartozást az önkormányzat tulajdonosként nem fizeti ki, akkor haladéktalanul át kell adnia a felszámolónak az ügyet, ha pedig úgy döntenek, hogy fizetnek, akkor erre 30 nap áll rendelkezésükre, annak elmaradása esetén pedig haladéktalanul tájékoztatnia kell a felszámolót.

Mindehhez a polgármester azt főzte hozzá, hogy a tartozást az eljárástól függetlenül, a 30 napon túl is lehet rendezni, ha az önkormányzat megkapja a kormányzati támogatást.

Végül a végelszámoló által összeállított dokumentációt 12 igen szavazattal elfogadta a testület, míg az adósságrendezésre vonatkozó javaslatot öt igen szavazattal öt nem ellenében és két tartózkodással elutasította a testület.

A DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN KALOCSA VÁROSA EGYELŐRE NEM ÁLL HELYT A MENZA KFT. ÁLTAL FELHALMOZOTT BESZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOKÉRT.

Mindezt Bálint József polgármester így konstatálta:

Végelszámoló asszony tegye a kötelességét, ahogy szokták mondani a bakónak annak idején. A 30 nap leteltével intézkedjen, hogy felszámolás alá kerüljön. [A 30 nap a szándék megléte esetén a befizetés határidejére vonatkozott volna, a második határozati javaslat elutasítása nyomán a végelszámoló haladéktalanul felszámolónak adja át az ügyet az ülésen elhangzottak szerint, amit Frits Mártonné meg is erősített portálunknak – A szerk.]


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József levelét megírta

A Kft. adósságainak rendezésére Bálint József polgármester a kormányzat segítségét kérte. Erről a költségvetés vitája során számolt be, fölolvasva a miniszternek írott levelet, amelynek leiratát az alábbiakban közöljük:

Bálint József polgármester Lázár János miniszterhez írott levele

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. augusztus 30-án döntött arról, hogy a 100%-os tulajdonában lévő Kalocsa Menza Kft. ismételt feltőkésítésében nem kíván részt venni.

A testület a Ptk. alapján 2017. október 31-én, törvényi kötelezettségeit megtartva döntött a Kft. végelszámolásáról 2017. november 1. napjától. A képviselő-testületnek a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján van lehetősége dönteni arról, hogy többletforrást biztosít-e a cégnek a hitelezői igények kielégítésére. (…) 2015. évben a saját tőke helyreállítása érdekében 63.604 ezer forint 2016. évben 28.268 ezer, azaz összesen 92.372 ezer [92,4 millió] forint pótbefizetés történt. Ezen felül 2015. évben a Ptk. előírása alapján jegyzett tőke emelés befizetést is végrehajtott a tulajdonos önkormányzat. Ezt követően a Kft. 2016. évi gazdálkodása újabb 26.481 ezer Ft veszteséget generált, melynek eredményeként saját tőke 2017. december 31-ei állománya –23.481 ezer forint.

A Menza Kft. közbenső beszámolója alapján a 2017 első félévében további 9.824 ezer veszteség képződött. A Kft. saját tőke állománya már –33.305 ezer forint összeget mutat 2017. június 30-ával. A 2017. szeptember 30-ai állapot szerint a Kft. kötelezettségének és követelésének egyenlege – 57.976 ezer forint. A gyermek és diák étkeztetés kötelező önkormányzati feladatot 2017. február 1-től a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény látja el, majd 2018. január 1. napjától a város intézményei egyéb közétkeztetési és étkeztetési feladatokhoz kapcsoló szolgáltatást és az intézmény látná el. A Menza Kft. további működtetése fentiekben kifejtettek nyomán nem indokolt, és egy korábbi tanulmány alapján – OTP által készített elemzés – nem is lett volna indokolt intézmény helyetti gazdasági társaság létrehozása 2012-ben.

Az önkormányzat nem képes a veszteséges céget tovább finanszírozni, azonban a beszállítók felé az önkormányzat költségvetési helyzete és a cég vagyona valószínűleg nem teszi lehetővé a teljes beszállítói tartozás kiegyenlítését.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Miniszter Urat, hogy egyéb támogatást nyújtson az önkormányzat részére a beszállítói tartozás kiegyenlítéséhez!

Kalocsa, november 6-án.
Bálint József a levél ismertetéséhez hozzátette, hogy a levelet megkapta a miniszter, tud róla, és megígérte, hogy intézkedni fog, tud róla, hogy március 2-ig ebben intézkedni kell.
Amint a polgármester mondta: Várjuk a válaszát, hogy igen vagy nem, de az mindenképp önálló napirend lesz majd.

Tehát nem igaz az, hogy nem próbáljuk meg rendezni a szállítói állományt, de saját erőből nem tudjuk

– jelentette ki akkor, mintegy félórával a Kft.-ről szóló döntés előtt a polgármester.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2018. 03. 03., 09:11
Ez idő tájt, a télutón zajlanak a térség borversenyei. Ennek kapcsán, Patron című sorozatunk új epizódjában Tóth Dani a környékbeli szőlőszüretektől a borkészítés fortélyain át a borbírálat szakzsargonjáig ad ízelítőt három település, Dunapataj, Szakmár és Hajós élő szőlész-borász hagyományiból. A filmen látható borbíráknak azt üzenjük, a poharat nem kell kidobni! Jó lesz még, ha másnak nem, gyertyatartónak! Daninak pedig a rohadt káposzta „ülte meg a gyomrát”.
2018. 01. 02., 11:05
Az év utolsó napjára egyesek otthoni programmal, pezsgővel, tűzijátékkal készültek, míg mások házibuliban, vagy épp a környék szórakozóhelyeink várták az újévet. Tóth Dani vloggerünk a kamerája mellett a szilveszter éjszakát is a nyakába vette. Hogy milyen kalandokban volt része, az kiderül a Patron 8. részéből! Na ezt ne hagyd ki!!!
2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.

Még több friss hír

2018. 03. 18., 20:59
Szabó Vilmos pár éve már a Magyar Labdarúgó Szövetség kötelékében áll, sőt 2015 júniusától az Eseményszervezési Osztály vezetőjének is kinevezték. Azóta már Vilmos az UEFA Mérkőzés Ellenőri kinevezését is magáénak tudhatja, azaz felelős személyiséggé lépett elő Európa nagy stadionjaiban is a különböző nemzetközi találkozókon.
2018-03-18 22:21:56
Március 11-én, vasárnap annak az Érdnek az otthonában szerepelt a KSE női röplabdacsapata az NBII. rájátszásában, amely gárda az alapszakaszt a csoport utolsó helyén zárta mindössze egy győzelemmel és tizenhét (!) vereséggel. A Kalocsa ezzel szemben kilenc sikert tudhatott magáénak, így több mint meglepő volt az érdi fiatalok elleni már-már dehonesztáló fiaskónk.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2018. 03. 20., 17:02
A barátságtalan időjárás miatt átütemezik a szalonnasütéssel és előadással egybekötött, barákai vízbázishoz tervezett biciklitúrát Még >>>
2018. 03. 20., 13:27
Immáron nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az ünnepi ételosztás városunkban, idén 5 helyszínen várják Kalocsa város lakosságát egy közös ebédre. Még >>>
2018. 03. 20., 10:09
Évek óta szokás, hogy szépségkirálynő választást is tartanak a kalocsai romák Romajális elnevezésű, május elsejei programjuk részeként. Az idei megmérettetésre már lehet jelentkezni! Még >>>
2018. 03. 20., 09:16
Lezajlottak a jogorvoslati „körök”, így a helyi választási bizottság mindegyik jelölttel kapcsolatos döntése már jogerős: 14-et bejegyeztek, 8-at elutasítottak. Most már csak apadhat a létszám. Bejegyezték a döntést előzetes letartóztatásban váró jelöltaspiránst is. Még >>>
2018. 03. 19., 20:27
Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet két évfolyamának papnövendékei tettek látogatást március 16-án Kalocsán. Még >>>
2018. 03. 19., 17:44
Szívvel-lélekkel, apait-anyait beleadva készültek a Belvárosi Általános Iskola tanulói a március 15-ei ünnepi műsorukra. Állítólag az utolsó pillanatig senki sem szólt nekik, hogy a városi ünnepségen más adja majd az ünnepi műsort… Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2018-02-28 14:44:47
 1 Ezek képtelenek építeni valamit. Csak rombolni tudnak. :(

A város két maradék Kft.-je közül a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetőjét vonták be a hivatali munkatársak mellett a két cég összevonásának előkészítésbe, a másik gazdasági társaság, a Parkgondozó Kft. ügyvezetője már korábban tanulmányt tett erről az asztalra. A mostani előkészületek többnyire alátámasztották Loibl korábbi számításait, így a két Kft. egyesítésével közel húszmillió forint lesz megtakarítható.

 Kovács István
 2018-02-28 15:26:28
 1 "Angelinek az ÖKO Pont irodában fönntartott állásából, a jogi bizottság éléről, sőt tagjai közül, illetve a közbeszerzési bizottságból va...

Fideszes ukáz helyett baloldali nyomás és saját hintapolitikája miatt fogyhatott el a levegő Angeli Gabriella körül, akinek személye a jelek szerint megosztja a parlamenti választásokon őt jelölő párt tagságát is. Bálint szerint több rendben hivatali titkot sértett a képviselő asszony, akit képviselői esküjével is szembesített hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján, amelyet azért tartott, hogy tisztázza Angeli Gabriellának számos posztjáról való leváltása tényleges okait, illetve a városnak megküldött OLAF-jelentés tartalmát.

 Kovács István
 2018-02-24 15:41:54
 5 Ha jól értelmezem az eseményeket,akkor mindenki lapít mint ... a fűben. Tehát minden képviselőnek érdeke a beruházás részleteinek "nagyon...

Ma délután fél egyre szimpátiatüntetést hirdetett a kalocsai városháza elé az MSZP és a Párbeszéd, hogy kiálljanak közös országgyűlési képviselőjelöltjük, Angeli Gabriella mellett, aki már országos sajtóban is beszélt arról, hogy szerinte a közvilágítási projektről szóló OLAF-jelentésről tartott sajtótájékoztatója miatt, munkahelye és bizottsági tagságai megszűntetésével akarják őt ellehetetleníteni.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

Harmadik nekifutásra talán már valóban új hajtóműveket kaphatnak az amerikai légierő nagypapakorú B–52H stratégiai bombázó repülőgépei.
2022-ig kell elvégeznie a MiG repülőgépgyárnak Bulgária MiG-29-esein a nagyjavítást. A munkálatokban 15 darab, még a szovjet időkből származó vadászrepülőgép érintett.
A 2018. március 6-án, Szíriában bekövetkezett An-26-os katasztrófa okát a fékszárnyak meghibásodása okozta – ezt állapította meg az eset kivizsgálásával megbízott bizottság.
A Wizz Air, Európa egyik leggyorsabban növekvő légitársasága, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága ma megkezdte történetének legnagyobb fejlesztését, amellyel a teljes hálózat tevékenységét felfuttatja.