2024. 06. 15. szombat
Jolán, Vid
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Bálint József vizsgálatot indít: magánberuházás önkormányzati pénzből?! – Politikai petárda a testületi ülésen

Illés György Cinó  |  2017. 09. 14., 14:50

Kinyóné Lakatos Melinda kérdésére válaszolt a napirendek lezárulta után dr. Bálint József polgármester, súlyos gyanút lebegtetve az előző városvezetéshez köthető magánszemélyek, illetve azok által alapított gazdasági társaság vonatkozásában. Az SZMSZ szerint ebben a helyzetben az érintettek választott képviselői nem szólhattak hozzá a témához. A kérdés és a felelet nélkülözte a spontaneitás látszatát is, inkább politikai támadásként volt értelmezhető. A fölvetés kapcsán megkezdett tájékozódásunk során bizonyos ellentmondások vetődtek föl a Bálint József által elmondottakkal kapcsolatban. A kérdéseket a polgármester által bejelentett vizsgálat válaszolhatja meg.

Kinyóné ezt kérdezte dr. Bálint József polgármestertől:

Hogyan lehetséges az, hogy egy, az önkormányzat egyik Kft.-je 2014 augusztus 14 és október 25-e közt 2.626.729 forint értékben különböző cégeknek kifizetést eszközölt a Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet Kossuth Lajos utca 34-36. szám alatt működő varroda felújításának céljából, holott ez az ingatlan ezen időszak alatt már nem volt az önkormányzat és Vagyonhasznosítási Kft. tulajdonában sem.

Kinyóné hozzátette: tudomása szerint ezen az ingatlanon már 2014 előtt végzett az önkormányzat felújítást, amikor még az önkormányzat tulajdonában volt, de az említett, augusztus 14 és október 25 közötti időszakban az ingatlan már nem képezte Kalocsa város tulajdonát, ugyanis a képviselő-testület 2014. május 29-én, a 122/2014-es számú határozata szerint ezt az ingatlant is átadta a Magyar Államkincstár és a GYEMSZI részére. Az átadás – átvételi és birtokba adási jegyzőkönyv is elkészült 2014. június 6-án, tehát ez a varroda, ami egy magáncég, amelynek a felújítása, ami már nem önkormányzati tulajdonon történt, önkormányzati pénzből valósult meg – fejtette ki az alpolgármester, majd azt is megkérdezte:


Hogyan köthetett az akkori ügyvezető igazgató bérleti szerződést erre az ingatlanra 2014. október 1-jén, amikor ez az ingatlan nem volt az önkormányzat, illetve a Vagyonhasznosítási Kft. tulajdonában sem? A váratlan kérdés a polgármestert nem lepte meg

Bálint József elmondta, hogy hozzá is „érkeztek ezzel kapcsolatban jelzések”, de hozzátette „nem foglalkozott mélységében” a kérdéssel. Ennek ellenére a folytatásban viszonylag részletes információkat tett közzé, ezek szerint, csak úgy, emlékezetből.

Kijelentette:

EGYÉRTELMŰ VOLT, HOGY NEM VOLT ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN, HISZEN AZT ’13-BAN ÁT KELLETT ADNI.

Amint a polgármester kifejtette: a folyamatot végignézve azt lehetett látni, hogy az akkori önkormányzat próbált kezelői jogot szerezni egy-két épületre, és ezért a földhivatali határozatot megtámadta. Ezek közt volt a kérdezett ingatlan is, és gyakorlatilag erről vonta vissza a föllebbezését, tehát

EGYÉRTELMŰVÉ VÁLT, HOGY A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBA MENT ÁT, TEHÁT SEMMINEMŰ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON ÉS ÖNKORMÁNYZATI KEZELŐI JOG NEM ÁLLT FÖNN ABBAN AZ IDŐSZAKBAN.

A szerződésekre vonatkozó kérdés kapcsán a polgármester elmondta, hogy két szerződés került megkötésre, egyik a kórházzal kapcsolatosan, 2014. október 1-től, és szintén október 1-től bérleti szerződést kötöttek a Vagyonhasznosítóval, noha nem volt tulajdonos és nem volt használati joga erre az épületre, ami

bizonyára elkerülte a jogi szekértők figyelmét
– vélekedett Bálint József, majd így folytatta a történtek kibontását:

Egy részlet kifizetése után egy levélben jelezte a kórház, hogy ez az ő tulajdona, ezért a továbbiakban nem fizet. Viszont október 1-től érvénybe léptették a kórházzal a szerződést, ami természetesen jogszerű volt, és ott érdekes módon tett egy jogi nyilatkozatot a Kft., ez a nyilatkozat gyakorlatilag egy bővített mondat: 
"A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő saját költségén, a bérbeadóval történő előzetes egyeztetés alapján varroda üzemeltetésére alkalmassá alakította a bérleményt." 
Erre fölhívtam az ügyvezetőt, hogy akkor legyen szíves, egy számlát mutasson már be, hogy a Kft. [ez alatt valószínűleg a szövetkezetre gondolt Bálint József] kifizette-e ezt a pénzt, ezt a 2,6 milliót, amennyibe került állítólag a felújítás.
BÁLINT JÓZSEF EGYÉRTELMŰVÉ TETTE, HOGY A KFT. SEM MEGRENDELŐT NEM ADOTT A VAGYON KFT.-NEK SEM SZÁMLA ÚTJÁN NEM FIZETTE KI AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁST.

Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, nem tudom, de majd a vizsgálat megállapítja, hogy a Vagyonhasznosító pénzéből lett megcsinálva – mondta Bálint József, aki utánanézett – és amint hangoztatta, mivel nyilvános adat, „el is merte mondani” –, hogy a tudomása szerint jelenleg csődeljárás alatt álló, tehát vagy nem működő, vagy teljesíteni kifizetéseit nem tudó Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezetnek a cégkivonat alapján az alapítói a következők voltak:

Dávid István Gáborné, Lakatos László, Katusné Dávid Edit, Szakál Tibor, Szakálné Cselik Mariann, Kanyó Péter, dr. Faragó Gábor.

[Ez az közlés szerkesztőségünk információi szerint téves – lásd alább!]

Ezért a polgármester már fölszólította a [Vagyonhasznosítási] Kft. ügyvezetőjét, hogy e kérdést vizsgálja ki, és az esetleg szükséges intézkedéseket tegye meg.
Ez a cégvezető szándékaival is egybeesett, annál is inkább, mert az Állami Számvevőszéktől kapott értesítés szerint a Vagyonhasznosítási Kft. 2013-14-15-16-os tevékenységét vizsgálni fogja.

Bálint József leszögezte:

ANNYI LÁTHATÓ, HOGY NEM CSAK ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁS TÖRTÉNT.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy az ügy lezárulta után világossá válik, hogy semmilyen szabálytalanság nem történt, a pénzügyek rendezésre kerültek. Ellenkező esetben ez is abból a feltőkésítésből lett fedezve, amit a KalocsaKOM árából csoportosítottak át – mondta.

Bálint József várja a vizsgálat eredményét és az ügyvezető intézkedéseit, a további fejleményekről pedig tájékoztatni fogja a testületet.
Az alpolgármester asszony a választ elfogadta, azonban az ellenzéki oldalon némi zúgolódás támadt.

Sorry, nincs kérdés, nincs hozzászólás! – reagált Bálint József az SZMSZ-re hivatkozva, így nem tudhattuk meg, hogy mások miként értékelnék a fölvázolt helyzetet.

Nem Moszkvában, hanem a Moszkva-téren…

A vizsgálat eredményét mi is izgatottan várjuk, és közöljük majd olvasóinkkal, annál is inkább, mivel rövid tájékozódás után több ellentmondást látunk körvonalazódni az ügy körül. Az ülés óta tájékozódva olyan információkra tettünk szert, amelyek több részletben nem fedik pontosan a polgármester értesüléseit, illetve cáfolni látszanak az azokból levonható következtetéseket.

Egyrészt úgy tudjuk, hogy az említett szövetkezetnek e fölsorolt személyek – kettő kivételével – nem voltak alapító tagjai. Értesüléseink szerint a Bálint József által nyilvánosság előtt fölsorolt személyek az alapítók helyett a jelenlegi tagok voltak – ez azonban a lényegen nem, esetleg a történtek politikai vetületén változtathat.

…nem Mercedeseket, hanem Moszkvicsokat…

Másrészt azonban úgy tudjuk – bár, mivel értelmezésünk szerint mondandója kifejtése során Bálint József a szövetkezetet többször Kft.-nek nevezte, és a Vagyonhasznosítási Kft.-től sem különböztette meg, így egyes kijelentéseinél nem volt világos, hogy kijelentései mely társaságokra vonatkoztak –, hogy

A SZÖVETKEZET RÉSZÉRŐL A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ALAPFELTÉTELE VOLT A FELÚJÍTÁS ELŐTT MÉG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ INGATLANNAL KAPCSOLATBAN, HOGY AZ ÉPÜLETET ELŐZŐLEG MŰSZAKILAG TEGYÉK ALKALMASSÁ A VARRODAKÉNT VALÓ ÜZEMELTETÉSRE.

Így részükről az épület felújítása nem merült föl, az üzem fölszerelését pedig más forrásból oldották meg. Ugyanakkor

AZ ÁTVETT HELYISÉGEKÉRT ÜZLETILEG ÉRTELMEZHETŐ BÉRLETI DÍJAT FIZETTEK ÉS FIZETNEK.

Ezt erősíti meg a szövetkezetnek az eset kapcsán a Korona Rádió portálján megjelent cikkhez kapcsolódó sajtónyilatkozata is (Lásd keretes írásunkat alább!).

… nem osztogatnak, hanem fosztogatnak!

Információink szerint a polgármester által említett, folyamatban lévő csődeljárásról szóló közlés sem volt pontos, mivel a szövetkezethez köthető forrásunktól származó, hivatalosan még meg nem erősített információi alapján úgy tudjuk, hogy

A SZÖVETKEZET ELLEN KORÁBBAN VALÓBAN INDULT CSŐDELJÁRÁS, AMELY A HITELEZŐKKEL TÖRTÉNT MEGEGYEZÉS, ILLETVE ANNAK BÍRÓSÁG ÁLTALI TUDOMÁSULVÉTELE NYOMÁN A NYÁR FOLYAMÁN MEGSZŰNT, A TÁRSASÁG AZÓTA IS MŰKÖDIK ÉS TELJESÍTI KÖTELEZETTSÉGEIT.

A rádiónak nyilatkozott a szövetkezet

Később az érintet szövetkezet sajtóközleményben reagált az elhangzottak kapcsán a Korona Rádió „A kalocsai szövetkezeti varroda épületének ügyében vizsgálódnak” címmel megjelent cikkére.

A cikkben a polgármester válasza alapján az a következtetés szerepelt, hogy „egy magáncég épületének felújítása történt meg önkormányzati pénzből.”. A társaság a rádiónak megküldött levélben nehezményezi, hogy a cikk szövegéből úgy tűnik, mintha a Szövetkezet tulajdonában lévő épület felújítására költött volna az önkormányzat, vagy annak cége. Erre válaszul nyilatkozatában a szövetkezet kijelentette, hogy

„A valóság az, hogy a Szövetkezet egy közel 200 négyzetméteres, varrodának alkalmas ingatlanra kötött határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződést a Vagyonhasznosító Kft.-vel 150 ezer forint / hó + ÁFA bérleti díj ellenében, ahol 2014. október 1-jétől 18 főnek biztosított munkát.” – írják a cikkre adott reakciójukban.

Úgy tűnik tehát, az önkormányzat pénzéből az állam gazdagodott, a vagyon átvétele miatt a városi beruházás megtérülésre esély sem volt – ezt mintegy másfél éves időtartamra kalkulálhatták.

Arról egyelőre semmilyen vonatkozásban nem esett szó, hogy az állami tulajdonba vett vagyon átadása-átvétele során a kérdéses felújítás, illetve az erre irányuló beruházás értéke miért nem képezte az egyezség tárgyát a Vagyonhasznosítási Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Kórház között.

Az oldalt támogatta a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós
termékekért ide kattints!

Nagyításért kattints a képre!

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 5 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (5 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
kisbéta
2017-09-15 07:26:37
Igen , követeljük, hogy számoljon el a Kalocsa-Kom pénzzel !!!!!!!
Az a baj , hogy a sok seggnyalói csak a vastagon szedett részt olvassák , és telefossák a várost , tényként állítva , hogy a régi vezetés mááá megint ........
Reméljük eljön az a 2019 és nem látjuk itt ezt a bagázst többé, mert ha igen . lehet ásni egy sírt és beletolni a várost .
Joco
2017-09-14 20:01:14
Ennek az embernek tök mindegy. Saját töketlenségét próbálja leplezni. Mindenhez amihez hozzá fognak balfaszságba fullad. Most is országos projektekkel kerkedik amihez semmi köze. 3 eve semmi fejlődés es most terel. Remélem egyre többen látnak át rajta. Kicsinyes kistérségi bunkó aki tönkre vágja az egész várost.
m.drienn
2017-09-14 17:26:08
Ezt nem a Vagyonhasznosító vezetőjével kellene tisztázni?
Ágika
2017-09-14 17:12:33
A jelenlegi vezetés kimagasló teljesítményét nyújt: színjátékban, hazudozásban és visszamutogatásban. Ja, nem van itt még személyek nagy nyilvánosság előtti lejáratása, hamis tényállítás és egy kis rágalmazás is. Már megint miről akarják elterelni a közvélemény figyelmét? Legutóbb akkor volt ilyen jellegű megnyilvánulása bólintjóskának, amikor eladta a Kalocsakomot. Tényleg, annak a bevételével elszámolt már a közvélemény felé?
Tora Tora Tora
2017-09-14 15:53:04
Véget kellene már vetni a boszorkányüldözésnek, elfedve ezzel a város valós broblémáit és a sok bénázását és semmittevést :)

Szánalmas ez az egész visszamutogatásdi :)

Közben meg elmegy mellettünk a teljes régió :)

Még több friss hír

2024. 06. 12., 15:53
Családias légkört, magas színvonalú szakmai munkakörnyezetet és mások mellett munkába járási támogatást is kínálnak leendő munkatársuknak. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 14., 12:18
A Bács-Kiskun vármegyében lévő többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Még >>>
2024. 06. 14., 08:36
A kulturális, művészeti tematikájú portál a ma kezdődő Kék Madár Fesztivál kapcsán készített interjút a fesztiváligazgatóval. Még >>>
2024. 06. 13., 15:53
Az ösztöndíjat a KIMBA Birkózó Akadémia, a Birkózószövetség és a Testnevelési Egyetem által alapított ösztöndíj évente egy személynek ítélhető oda. Még >>>
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK