2022. 09. 27. kedd
Adalbert
: 407 Ft   : 423 Ft Benzin: 754.8 Ft/l   Dízel: 786.9 Ft/l   Írjon nekünk

Búcsú a „berkenyefáktól” – Jövő héten indul a tarvágás első üteme

Illés György Cinó  |  2019. 10. 25., 09:14

A főutcán álló, a kalocsai népnyelvben gyakorta téves névvel illetett nyugati ostorfák cseréjéről többfordulós testületi és társadalmi vita után még januárban döntött a képviselőtestület. A végrehajtáshoz szükséges kivitelezői pályáztatás megtörtént, majd szerződést kötöttek a nyertessel. A munka első üteméhez tartozó fakivágásokat jövő hét elejétől két héten át végzik el, azt követően a tuskók kitermelése, majd megfelelő előkészítés után az újratelepítés következik, aminek a végső határideje jövő április elseje, azonban az e témában tegnap sajtótájékoztatót tartott Boromisza Viktor műszaki osztályvezető szerint szerencsés esetben már idén is lezárulhatnak a munkálatok.

Csütörtök délelőtt tízórai kezdettel az első ütemben érintett szakaszon található Belvárosi Általános Iskola bejárata előtt tartott sajtótájékoztatóján Boromisza Viktor ismertette a küszöbön álló munka részleteit, majd sajtókérdésekre is válaszolt.

Fölidézte, hogy a munka hosszas előkészítésre tekint vissza, hiszen már 2011-ben a zöldfelületeket kezelő Parkgondozó Kft. indítványára az akkori önkormányzat is megrendelt egy tanulmányt a fasor, illetve a város más közterületein – a Csajda keretben, Kossuth Lajos úton és másutt – található faállomány kezelésének, illetve kiváltásának lehetőségeiről, majd közmeghallgatásokon elhangzott egyes lakossági észrevételek is sürgették a beteg, kiöregedett főutcai fasor rekonstrukcióját.

Szerény érdeklődés mellett zajlott múlt csütörtökön délután megtartott idei közmeghallgatás, amelyen számos örökzöld téma, köztük a közterületek, a zöldfelületek, városi fasorok, parkok és a temető állapota és a hulladékkezelés kérdései is szóba kerültek. Mások az állattartás helyi szabályairól, a Szentháromság-tér átalakításának részleteiről, a régészeti eredményekről kérdeztek.
bővebben ...

A megrendelt szakvélemény eredményeket összegző szakértői csapat egyenként vizsgálta a fákat, és megállapították, hogy a zöldellő lombkorona csalóka látszata ellenére a faállomány jelentős része elöregedett, a belseje korhadt, és megjelölték az azonnali kivágandó fákat, a többire pedig további rendszeres felülvizsgálatot irányoztak elő. Később azonban e téren nem történt előrelépés.

Képgaléria megtekintése (5 db kép)

Aztán 2018-ban a Parkgondozó Kft. ügyvezetője és kertészeti részlegvezetője is jelezte, hogy a Szent István úti fasor állapota megítélésük szerint kritikus, és fölmerült az újrafásítás igénye, aminek nyomán újabb külső kertészeti szakvéleményt rendelt az önkormányzat a rekonstrukció előkészítésére, a fásítási, fapótlási terv elkészítésére.

A tavalyi év második felében elkészült tervezet a fák mintegy 70%-át azonnal kivágandónak, menthetetlen állapotúnak minősítette, az általuk okozott balesetveszély miatt.

Először 2018. december 6-án került a képviselő-testület elé a tervdokumentáció és a benne foglalt fatelepítési program kérdése, ám ez az előterjesztés akkor több képviselő javaslatára lekerült a napirendről, azzal az indokkal, hogy a döntés előtt szükséges a lakosság véleményének a meghallgatása, lehetőséget biztosítva a tervek megismerésére, és javaslatok megtételére.

Erre a tervismertető lakossági fórumra ez év január 9-én került sor, ahol a kertészeti tervet készítő Pfliegel Tibor ismertette a terveket, amelyről mintegy húsz hozzászóló mondott véleményt. Sokan fogalmaztak meg ellenérzéseket is, de elhangzott számos javaslat is, amelyeket megfelelő tervezői konzultáció után a tervekbe is beépítettek. A módosítások a tervezett fafajokat érintették. Eredetileg a belvárosi részen a Nagytemplomtól indulva a sétálóutcával bezárólag oszlopos virágos kőrist, onnan tovább a buszmegállóig egybibés galagonya fák telepítését javasolta a terv, amelyeket a lakosság észrevételei alapján mezei juharra, illetve gömbkőrisre módosítottak.

Képgaléria megtekintése (5 db kép)

Ilyen előzmények után, a január 24-ei testületi ülésena grémium két határozatot is hozott a fásítási programmal kapcsolatban:

  • egyrészt elfogadta Pfliegel Tibor kertészmérnök, kertépítő szakmérnök által készített, a Szent István király út újrafásításának – a lakossági észrevételek figyelembevételével módosított – kertépítészeti engedélyezési tervdokumentációját, mint a jövőben irányadó fatelepítési programot,
  • másrészt arról is döntött, hogy a szakértői vélemények alapján a Szent István király úton balesetveszélyesnek ítélt fák szakszerű eltávolítása a főutca teljes hosszában a 2019. év őszi időszakában megtörténjen, valamint, hogy a jóváhagyott kertépítészeti tervdokumentációban I. ütemként jelölt szakaszon – a Szentháromság tér és a Batthyány utca közti szakaszon a terv szerinti fakivágás és fatelepítés még a 2019. év őszi időszakában megkezdődjön, amihez a szükséges bruttó 15,4 millió forintos költségvetési fedezetet is elkülönítették.

Analógiák és alternatívák

Portálunk a döntéshozók munkájáról való tudósításokon túlmenően is foglalkozott akkoriban a kérdéssel. Egyrészt magunk is fölmértük, hogy a fasorok eltávolításával mennyi egészséges, fiatal fát terveznek kivágni, és milyen alternatív javaslat volna megfogalmazható annak érdekében, hogy a fürdővízzel együtt ki ne öntsük a gyereket.
Másrészt tágabb pátriánkra tekintve szabadkai példát is górcső alá vettünk, ugyanis ott is a városkép meghatározó elemét jelentik az ostorfák, amelyeket a kalocsaiakkal közel egyidejűleg telepíthettek. Információink szerint ott a lakosság mellett a döntéshozók is ragaszkodnak e fafajhoz.

Képgaléria megtekintése (5 db kép)

Több felől megerősített szakmai álláspont

Kalocsán viszont a föntiek szerint másképpen határozott a képviselő testület, majd a döntés kapcsán több szakértőt is megkeresett a műszaki osztály, így három szakmérnöki vélemény is megerősítette az elfogadott koncepciót.

Az egyik szakvéleményből, amelyet okleveles erdőmérnök készített, Boromisza Viktor, idézett is egy részt, amely a fák leromlott egészségi állapotát, a gesztrész néhány fiatal fa kivételével minden egyedre jellemző korhadtságát ecsetelte, és annak kapcsán ara figyelmeztetett, hogy ez a fák állékonyságát veszélyezteti.

A szemrevételezett, fejes fa üzemmódban kezelt ostorfák egészségi állapota fokozatosan leromlott. (…) Szemmel láthatóan a gesztrész minden egyes egyednél elkorhadt. Néhány olyan, fiatal fegyeddel találkoztunk, amelyekre nem vonatkozik a fenti megállapítás.

Az idősebb faegyedek kivétel nélkül közveszélyt okoznak, erős szélhatás esetén bármikor eltörhetnek, akár tőből is kidőlhetnek. Ezen kritikus egészségi állapotú faegyedek közterületről történő eltávolítása azonnali hatállyal indokolt. Javaslom, hogy ne szakaszosan, hanem egyszerre történjen meg. Amennyiben ezen faegyedek továbbra is a közterületen maradnak, úgy fokozott élet és vagyonbiztonsági kockázatot okoznak”– írta  szakvélemény.

Meghívásos tender

A szakértői tanulmányok birtokában meghívásos pályázati eljárás keretében négy ajánlattevő közül választották ki azt a kertészeti vállalkozást, amelyik közreműködhet az újrafásítási program első ütemében, ám a fadöntéses kitermelés szakaszát az önkormányzat kertészeti vállalata végzi majd el – tudtuk meg. A külső vállalkozásnak a tuskók kitermelésében, a talajcserében és a telepítendő szaporítóanyag beszerzésében és kiültetésében jut majd szerep.

Képgaléria megtekintése (5 db kép)

A céggel kötött szerződést ez év augusztus 6-án írták alá, 2019. november 4-ei munkaterület-átadással, és 2020. április 1-jei záró határidővel. Az időjárási körülmények figyelembevételével akár hamarabb is elkészülhetnek a munkával.


Költségek

A Szent István király út fasorának teljes rekonstrukciója minden járulékos költséggel együtt mintegy 50 millió forintra rúg majd az előzetes becslések szerint. A munka szakaszokra bontása miatt egy-egy ütem költsége nem éri el a 25 milliós közbeszerzési értékhatárt. A most megvalósuló, első ütem bekerülési költségét pedig 15,4 millióra rúgnak majd.

Az első ütem két szakasza

Az első szakaszon 102 darab celtis fa kerül kivágásra – ezt a munkát a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. munkatársai fogják elvégezni, és a faanyagot, valamint a gallyakat is elszállítják a munkaterületről, hogy azt megtisztítva adhassák át a külső szakvállalkozásnak.

A külső vállalkozás feladata a tuskók eltávolítása, ami a területen található közművek figyelembevételével hol gépi, hol kézi erővel történhet meg, továbbá a bennmaradt gyökérzet „eloltása” – azaz újrafakadásának meggátlása –, a szükséges termőföld pótlása és a testület által jóváhagyott, 14-16 cm törzskerületű, előnevelt mezei juhar facsemeték telepítése, karózása, és a rügyezésig való gondozása.

A munkálatok október 28-án, azaz jövő hétfőn a fakivágásokkal megkezdődnek. A most megvalósuló első ütem a Szentháromság tértől a Batthyány utcáig – a sóhajok hídja utcájáig terjed –, de a közlekedéssel való összehangolás érdekében azt is két szakaszra bontották:

  • Először az Esze Tamás utcától – a főutcai körfogalomtól – a Batthyány utcáig terjedő szakaszon végzik el a munkákat, előreláthatólag október 28-tól 30-áig,
  • azt követően az Esze Tamás utcától a Szentháromság térig folytatódik a fakitermelés és -pótlás, erre várhatóan november 4. és 8. között kerül sor.

Az első szakasz ütemezésénél figyelembe vették az őszi szünet idejét, hiszen a munkálatok által érintett szakaszon található a Belvárosi Általános Iskola.

Képgaléria megtekintése (5 db kép)

Igaz a véghatáridő jövő év április 1., de Boromisza Viktor reményét fejezte ki, hogy az időjárás kedvező alakulása esetén már ebben az évben lezárulhatnak a munkálatok a fák és gyökérzetük eltávolításától a talajpótláson át a csemeték telepítéséig.

Mi lesz a faanyaggal?

Kérdésünkre válaszolva az osztályvezető elmondta, hogy a faanyag a Vagyonhasznosítási Kft. Paksi közi, leendő telephelyén kerülnek raktározásra, és abból lehetőség szerint kiemelik majd a bútor- illetve épületfa célú használatra alkalmas részeket, az ilyen fölhasználásra nem alkalmazható faanyag pedig a szociális tűzifa program keretében kerülhet kiosztásra.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 09. 25., 15:17
Az elvi döntés már korábban megszületett Kalocsa víziközmű-vagyonának és az ivóvíz és szennyvíz ellátás – benne a rendszer fejlesztése és karbantartása – feladatainak az állam részére történő átadásáról. Kedden a testület zárt ülésen véglegesítette a döntést. A testületi ülés után Király Róbert képviselő tartott sajtótájékoztatót.
2022-09-23 09:23:00
Budapesti és pécsi állásbörzéken vesz részt a következő hetekben a Paks II. Zrt. – Karrierportálunkon minden fontos információt közzéteszünk, de az ilyen rendezvények a személyes találkozás lehetőségét teremtik meg, ami meghatározó lehet egy életpályára vonatkozó döntés során – fogalmazott Mittler István kommunikációs igazgató. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 09. 27., 16:15
Az 5106-os úton akadályozza a forgalmat a baleset. Még >>>
2022. 09. 27., 11:17
Ha jártatok már gyerekekkel játszótéren, a következő anya-típusokkal már biztos, hogy találkoztatok! Még >>>
2022. 09. 26., 11:26
Az eseményen gratuláltak Dr. Maráz Róbert PhD. Általános Sebészeti Osztály főorvosának „Az Európai Sebészeti Testület tagja Emlősebészet területén" címéhez. Még >>>
2022. 09. 25., 17:49
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől szombatig a vasúti biztonság érdekében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján. Még >>>
2022. 09. 25., 15:33
Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel. Még >>>
2022. 09. 25., 09:27
Egy 56 éves férfi vesztette életét a balesetben. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés