2018. 01. 19. péntek
Márió, Sára
: 309 Ft   : 252 Ft Benzin: 364 Ft/l   Dízel: 368 Ft/l   Írjon nekünk

Diktátum? 2010 előtt! – Éleződő belső ellentétek a Parkgondozó finanszírozása kapcsán

Illés György Cinó  |  2018. 01. 10., 23:09

A hó csak nem akar esni, miközben a városházán már majdnem megkopasztották egymást a képviselők a hóügyelet, illetve annak állítólagos szüneteltetése miatt… Az év elején reflektorfénybe került feszültségek Bálint József polgármester és Loibl László, a Parkgondozó Kft ügyvezetője között jó apropó, hogy áttekintsük kettejük ütközőpontját megvilágító, a december 21-ei testületi ülésen a Parkgondozó üzleti tervéről és önkormányzati támogatásáról folytatott képviselő-testületi vitát. Annál inkább, mert azon meglepő álláspontok is elhangzottak. Például Bálint József szerint: a diktátum szót 2010. előtt lehetett használni, nem mostanában.

Az előzmények

Emlékezetes: bő egy évvel korábban Loibl László, a Parkgondozó Kft. ügyvezetője a Vagyonhasznosítási Kft. éléről való lemondása kapcsán nyílt levelében azzal hozta kellemetlen helyzetbe dr. Bálint József polgármestert, hogy hatáskörén túlterjeszkedő utasításokat tulajdonított neki nagy nyilvánosság előtt.

Az óta napirend előtti felszólalásban Simon Zoltán firtatta többször is, hogy akkor az ügyvezető állított-e valótlant, vagy valóban a polgármester lépte túl hatáskörét, mert annak megfelelően vagy egyiknek, vagy a másiknak távoznia kellene pozíciójából.

Legutóbb január 3-ai sajtótájékoztatóján festett szomorú képet az ügyvezető cége kilátásairól, illetve a közfeladat-ellátás jövőbeni színvonaláról, mivel az üzleti tervben szerepeltetett önkormányzati támogatást csak részben kapta meg a Kft. a képviselő-testület karácsony előtti döntése értelmében. Loibl elmondta: a forráshiány ellentételezésére a készenléti rendszer szüneteltetéséről rendelkezett, ami azt jelenti, hogy csak munkanapon, munkaidőben végeznének síkosságmentesítést és hóeltakarítást a Parkgondozó Kft. munkatársai.

Nyilatkozatára a Korona Rádióban a közfeladat kötelezően ellátandó voltára figyelmeztetve reagált dr. Bálint József polgármester, akit az ügyvezető által elmondottak egy része személyében is érintett. Ezért, miután rádiós nyilatkozatának tartalmát közvetítettük olvasóink felé, megkérdeztük a polgármestert a hitelességét ért kritikát, illetve a cégvezető esetleges távozását illető álláspontjáról, válaszait tegnapi cikkünkben tettük közzé.

Most a konfliktushoz vezető testületi döntést, illetve annak előzményeit tekintjük át, annál is inkább, mert a vita során rendkívül szórakoztató érvek, kérdések és következtetések hangzottak el.

Például:

  • intézménnyé alakítják-e a Parkgondozó Kft.-t?
  • Diktátum volt e az előterjesztés?
  • A nyúl visszalőtt:
    BÁLINT JÓZSEF SZERINT DIKTÁTUMRÓL CSAK 2010 ELŐTT LEHETETT BESZÉLNI.
  • Tudja, vagy nem tudja?

Diktátum?!

Simon Zoltán képviselő a vitát megelőző, tisztázó kérdések során – a Vagyonhasznosítási Kft. támogatásáról szóló vita előtt annak ügyvezetőjéhez intézett kérdéshez hasonlóan – azt tudakolta, hogy

történt-e megfelelő egyeztetés a Parkgondozó Kft vezetőjével? Mert én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megfelelő egyeztetés történt.” Simon hasonló tartalmú kérdésén a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetője, Pécsi Tiborné ugyanazon az ülésen, egy napirendi ponttal később egyszerűen átsiklott, több kérdésre egyszerre válaszolva talán nem érezte ezt olyan fontosnak, és később a kérdező sem firtatta ezt tovább.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Loibl László azonban válaszában határozottan kijelentette:

Ez nem egyeztetés volt, hanem diktátum. Loibl fölidézte, hogy a gazdaságfejlesztési bizottság ülésén még hajlottak rá a jelenlevők, hogy elfogadják az általa felhozott kompromisszumos javaslatot. Később azonban „diktátummal találkozott, ahol azt mondták: ennyi és csak”, ezért nem tartotta megfelelőnek az előzetes egyeztetést.

Bálint József polgármester kérdésére Molnár Gábor fölidézte, hogy október 19-én kiment a cégek, intézmények felé a tervezési felhívás, amelyben azt kérték, hogy a támogatási igény növekedése ne haladja meg a minimálbér-emelés, illetve járulékcsökkentés együttes hatásaival indokolt mértéket. A cég erre gyakorlatilag változatlanul nyújtotta be az üzleti tervét. Az ülést megelőző napon volt egy egyeztetés a pénzügyi bizottság keretében, ahol az ügyvezető is megjelent – idézte föl Molnár. Ott Loibl László kifejtette azon véleményét, hogy ilyen önkormányzati finanszírozással nem tudja a Kft.-t megfelelően működtetni a 2018-as évben. Az óta nem volt újabb egyeztetés, ezek január első felében fognak megtörténni – mondta az osztályvezető, hozzátéve, hogy ez után kerül a bizottságok elé, majd a képviselő-testület elé a 2018-as költségvetési rendelettervezet.

Tudja, vagy nem tudja?

Szabó Balázs képviselő a cég idei finanszírozhatóságának kérdését az ügyvezető személyére vetítve próbált fordítani a kockán, ha jól értettük kérdését:

Ez igaz? Vagy nem igaz akkor? Tudja, vagy nem tudja? El tudja vállalni a 18-as évet? Az ügyvezető azonban a lehetőséget arra ragadta meg, hogy a Kft. pillanatnyi helyzetét ismertesse meg a testülettel:

A 2018-as év ezzel a költségvetési támogatással katasztrofális helyzetbe hozza a céget és a működésének a határait súrolták már eddig is – mondta Loibl, majd emlékeztetett, hogy a közfeladatra szolgáló támogatást évről-évre csökkentik, olyan mértékkel, hogy a társaság folyamatosan veszteséges. Ez lett bekódolva a ’18-as évre is. Az ügyvezető elmondta: az üzleti tervhez képest 8 millió forint a csökkentési javaslat. Hogy ennek mértékét érzékeltesse, elmondta, hogy a teljes évi üzemanyag költségük 10 millió forint. Végül a polgármester figyelmeztette, hogy szorítkozzon a válaszadásra, amire kijelentette:

Ebből a támogatási összegből nem lehet drasztikus takarékossági intézkedések nélkül megoldani a 2018-as évet. Jelentős veszteséggel fogjuk zárni, már most jelzem.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az FB elfogadta az üzleti tervet

Dr. Angeli Gabriella képviselő a cég felügyelő bizottságának az üzleti tervről hozott döntése felől érdeklődött. Erre Loibl elmondta, hogy az FB egyhangúlag elfogadta a döntést, és a testületnek elfogadásra javasolta, amely vélemény és határozat a jegyző úr birtokában van.

Kft. versus intézmény

Török Ferenc azt kérdezte, hogy ha ez a Kft. is arra a sorsra jut, hogy belekényszerítik, hogy intézmény legyen, helyesen gondolja-e, hogy akkor is ugyanennyi pénz kell-e majd, hogy a feladatokat ellássa. Ezt Loibl megerősítette, mondván, hogy a feladatok adottak, pénzbe kerülnek, ugyanennyibe fog kerülni

csak akkor intézmény lehet. A célt én is látom. – mondta Loibl László, amire a polgármester ekképp tiltakozott:

Én nem tudom, hogy ezt a kérdéskört ki dobta föl, hogy intézmény lesz. Szó sincs arról, hogy intézmény lesz!  – mondta határozott hangon Bálint József, hozzátéve azonban, hogy akkor szigorúbb lenne az ellenőrzés, majd Török Ferencet az általa sokszor hangoztatott érvvel szembesítette, mondván: a Kft.-knek gazdálkodniuk kell, és meglátása szerint itt nem teljeskörű a gazdálkodás.

El sem olvasták a tervet?

Angeli Gabriella elfogadhatatlannak tartotta, hogy az előterjesztés szerint a Parkgondozó Kft. részére 8 millióval kevesebb támogatás megítélését javasolják a testületnek, főleg úgy, hogy – amint a pénzügyi bizottság előző napi ülésén kiderült:

Az illetékes el sem olvasta a kft üzleti tervét. Megnézte a végösszeget, azt soknak ítélve azonnali átdolgozását követelte.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Angeli úgy vélte, hogy az önkormányzatnak nem okozhat gondot 5-10 millió Ft megítélése, hiszen tudomása szerint jól áll a költségvetés.

Véleménye szerint a 8 millió Ft elvonása azt jelenti, hogy a Kft. ennyivel kevesebb közfeladatot tud ellátni, így a lakosságtól veszi el a testület, ha megszavazzák. Nevek említése nélkül azt is fölhozta, hogy egyes képviselők olyan feladatokat követelnek a Kft.-től, amelyek nem tartoznak a közfeladat-ellátáshoz.

Ám ő is hallott erről szóló szóbeszédet, ezért fölszólalását azzal zárta:

Ha az a cél, hogy a Parkgondozó Kft.-t olyan helyzetbe hozzák, hogy a jövőben intézményként működjön, akkor a legjobb úton halad a testület. Erre válaszul a polgármester nyomatékosította:

Hogy véget vessünk ennek az intézményesdinek, arról volt szó, hogy a két Kft. összeolvad, szó sem volt arról, hogy intézmény lesz. Még egyszer mondom, hogy ezt verje ki a fejéből! Úgy látszik, hogy Ön is és az ügyvezető úr ezzel kelnek és fekszenek, hogy a polgármester minden áron intézményt szeretne csinálni belőle. A végén számolunk!

Másrészt a költségvetés helyzetével kapcsolatban arra is figyelmeztetett a polgármester, hogy még nincs az év lezárva, majd a zárszámadás után tudjuk meg. Ahogyan az üzleti terv számai is hozzávetőlegesek, ezért, amikor a beszámolója elkészül, akkor a képviselő-testület visszatér rá, mert

a képviselő-testületnek kutyakötelessége finanszírozni a céget. A polgármester szerint, majd ha – reményei szerint március végére – meglesznek a beszámolók, akkor tudnak felelősséggel dönteni a továbbiakról.

Török Ferenc arról beszélt, hogy a cég közterület-fenntartással kapcsolatos feladatai nemigen változtak megalakulása óta, így a vezetőnek van tapasztalata, és az a dolga, hogy legjobb tudása szerint számolja ki, hogy amit a testület elvár, az mennyibe kerül. Ehhez az önkormányzatnak annyi pénzt kell hozzáadni, hogy a polgárok elvárásának megfelelő szinten tudja elvégezni feladatait, amivel kapcsolatban úgy a köztisztaság, mint a fűnyírás terén hiányosságok vannak. Török úgy vélte, ha ehhez még nyolcmillió forintra van szükség, akkor azt oda kell adni. Különös jelentősége van ennek vendégek, delegációk fogadása esetén, és a városunkban kiemelkedő jelentőségű turizmus szempontjából. A 8 milliós kiadás pedig a város 3,5-4 milliárdos költségvetéséhez képest elenyésző. [Török Ferenc tőle szokatlan módon kicsit összezavarodott a költségvetés főösszegének mértékét illetően, de a polgármester helyreigazította – A szerk.]


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József szerint azonban az ügyvezető által megfogalmazott igény nem eléggé átlátható. Nem mutattak ki fajlagos költséget, ami alapján meghatározható, hogy lehet-e csökkenteni a feladatot, vagy nem.

Meghatározták nekünk koncepcióként azt, hogy minden vezetőnek a pénzhez kell terveznie a feladatot, és nem a feladathoz kell a pénzt. Ez nekem szokatlan volt, de tudomásul kell venni! – mondta Bálint József, hozzátéve, hogy a zöldfelületekre semmiféle állami támogatást nem kapunk, ezt kimondottan az önkormányzat bevételeiből kell finanszírozni.
Egyébként egyetértett Török Ferenccel, de rámutatott:

- Az ügyvezető is csak akkor tudja megmondani pontosan, hogy 8 millió, vagy több, esetleg kevesebb kell, ha meglesznek a végleges számai. Addig ’17-es szinten fog menni a finanszírozás, azzal is el tud indulni, de ha most úgy látja, hogy a téli feladatait az egyhavi támogatásból nem tudja finanszírozni, akkor kérhet előfinanszírozást, amit meg fog kapni, hiszen közös érdek, hogy a város feladatai normálisan el legyenek látva. A cél nem az, hogy ellehetetlenítsük a várost – zárta Török Ferenc felszólalására tett reflexióját a polgármester.

„Nézzen ki úgy a város”

Bolvári Ferdinánd pedig így reagált a Török Ferenc által elmondottakra:

Volt egy olyan mondata, hogy „nézzen ki úgy a város”… Igen! Ennyi pénzünk van most. Jövőre nézzen ki úgy a város, hogy félévkor, vagy év közben örömmel adjuk oda azt, amivel többe került. De érezzük már azt, hogy úgy néz ki a város! (…) Ne úgy, hogy azt érezzük, hogy múlt évben oda volt adva, de nem nézett ki úgy, sokan ezt mondják. Másrészt úgy vélte, a megfelelő színvonalú közfeladat-ellátáson kívül a költségek lefaragása mellett az is feladata volna a Kft. vezetőjének, hogy mindent megtegyen a piaci bevételek növelése érdekében. Ha később azt látják, hogy ez ugyan nem is járt a remélt sikerrel, de a vezetőség jó munkát végzett, és „úgy néz ki a város”, akkor örömmel adják majd meg a kért forrást.

Bolvári később a helyzetet azzal példázta, hogy ha egy családfő azt mondja párjának, hogy erre a hónapra ennyi van, az nem diktátum, hanem egy helyzet. Abból kell kijönni, és ha nem sikerül, akkor ismét a családfőhöz kell fordulni, hogy valahogyan oldjuk meg. Ezért szerinte képviselőtársai a bolhából csinálnak elefántot, érzelmi ügyet kreálva az egészből.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Szabó Balázs szerint nem áll úgy pénzügyileg Kalocsa, hogy kontroll nélkül kifizesse a cég által kimutatott finanszírozási igényt, ehelyett akkor végzik felelősségteljesen a dolgukat, ha ezeket a vitákat lefolytatják.

Megszavazhatjuk, amit most leadott az ügyvezető úr, de van rá fedezetünk? Nem biztos. Ez így nem felelősségteljes, és ezért kellenek ezek a viták. Azt is fölidézte a képviselő, hogy most diktátumról beszél az ügyvezető, holott a város által támogatott költségterv a tavalyival azonos, beszámítva a törvényi változások következményeit, a cégnek új feladatai nincsenek, és tavaly nem volt szó diktátumról.

Ehhez Bálint József azt fűzte hozzá, hogy tavaly az év vége közeledtével már érzékelte az ügyvezető a várható veszteséget, ezt jelezte, és kérése nyomán született testületi döntés a törzstőke leszállításáról. Ezzel a polgármester szerint átmenetileg megoldották a problémát, de vissza kell térni rá, ha már a végleges számokat ismerik.

„Nyúzópróba”

Simon Zoltán szerint az ügyvezető által összeállított üzleti terv reális, és az a véleménye, hogy az elmúlt években tudatosan volt alulfinanszírozva a Kft., hogy indítsa az évet egy adott összegből, később pedig hozzáteszik a hiányzó összeget. Amikor 2016-ban és ’17-ben a Kft. többletköltségei miatt fordult kéréssel az önkormányzathoz, akkor a testület minden alkalommal megszavazta a kért összeget.

Ha egy üzleti terv reális, és a feladatkörök pontosan meg vannak határozva, akkor miért játszunk így a tűrőképességgel? – kérdezte Simon, kifejtve, hogy ha a város egy adott összeget szán e célokra, akkor a Kft.-től annyit lehet elvárni, amennyi abból a pénzből megvalósítható. Pedig a Kft. nagyon is látványos feladatokat lát el, ezért a vitatott, egy a városi költségvetésben elenyésző pár millió forinton szerinte kár vitatkozni, ezért úgy vélte, hogy a Kft. által igényelt összeget biztosítani kell.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ugyanakkor

„Diktátum?!” – „2010. előtt!”

SIMON MEGDÖBBENÉSSEL HALLOTTA, HOGY AZ ELŐTERJESZTÉSBEN SZEREPLŐ ÖSSZEG DIKTÁTUM VOLT, AHELYETT, HOGY A KÉT FÉL ÁLLÁSPONTJÁT KÖZELÍTŐ KOMPROMISSZUM SZÜLETETT VOLNA.

Bálint József rövid, de igen velős megjegyzéssel reflektált Simon hozzászólására, bár mondanivalóját nem is kimondottan Simonnak célozta:

„KARÁCSONY VAN, EZÉRT CSAK MINIMÁLISAN SZÓLOK HOZZÁ, ANNYIT, HOGY A DIKTÁTUM SZÓT LEHET, HOGY 2010. ELŐTT LEHETETT HASZNÁLNI, DE MOSTANÁBAN NEM LEHETETT HASZNÁLNI."

Ha valaki ezt szokta meg, akkor természetesen a szóhasználatában ez benne van. Nem a képviselőúrnak szólt ez, hozzáteszem. – mondta a polgármester.

BÁLINT JÓZSEF EZZEL NEHEZEN FÉLREÉRTHETŐ KRITIKÁT FOGALMAZOTT MEG A 2010., AZAZ TÖRÖK FERENC POLGÁRMESTERSÉGE ELŐTTI, ÁLTALA JEGYZŐKÉNT BELÜLRŐL SZEMLÉLT, ÉS RÉSZBEN ÉPP LOIBL LÁSZLÓ NEVE ÁLTAL FÉMJELZETT VÁROSVEZETÉS IRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREIT ILLETŐEN.

„Most hirtelen alkalmas lett”

Szabó Balázs pedig arra emlékeztette Simon Zoltánt, hogy az előző években ugyanígy a feladatellátáshoz szükséges források elnyerésére hivatkozva kértek különböző jogcímen történő többletfinanszírozást a cégek, legtöbbször éppen Loibl László, nemcsak a Parkgondozó, hanem akkor még a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetőjeként is.

Akkor, ha jól emlékszem, ez a sor [végigmutat a patkó jobboldali felén] ezeket az igényeket leszavazta, és mindig azzal jött elő, hogy az ügyvezető hibája, az ügyvezető nem jól tervez, nem alkalmas. (…) Most hirtelen az ügyvezető lett az alkalmas. Feszültség a városvezetésben?

Szabó és Bolvári fölvetéseire Filvig Géza reflektált azzal, hogy amikor voltak a nagy igények a cégek részéről, és még volt is pénze a városnak, mert eladták a KalocsaKOM Kft.-t, akkor az volt a felvetésük, hogy nézzék meg, hogy mire.


Forrás: Illés György / KALOhírek


És ha a családfőhöz odamegy a gyerek, és azt mondja, hogy apu adjál nekem egy ötezrest! Mire kisfiam? Nem mondom meg! – akkor lehet, hogy apa nem adja az ötezrest, mert lehet, hogy a gyerek rossz dologra fordítja. De ha azt mondja, hogy adj egy ötezrest, mert elmegyek egynapos sporttáborba, és ennyit kell befizetni az osztályba, akkor örömmel odaadja az ember az ötezrest.” A kialakult helyzetet értékelve kijelentette, hogy nem ők csinálnak ebből politikai kérdést.

HOGY MILYEN FESZÜLTSÉG VAN A DOMINÁNS VÁROSVEZETÉS ÉS A CÉGVEZETŐK KÖZÖTT, AZ NEM RÁJUK TARTOZIK, NEM ŐK ALAKÍTOTTÁK KI EZT A HELYZETET, EMIATT NE RÁJUK TOLJÁK A FELELŐSSÉGET!

– kérte Filvig, aki szerint ők abból indulnak ki, hogy oda kell adni a pénzt, haladni kell előre, ők haladnak is.

Angeli Gabriella utolsó felszólalóként az ügyvezetőt kérte, hogy „tegye végre rendbe ezeket a dolgokat”, mivel „sajnálatos módon egyes képviselő-társaitól óriási butaságok hangzanak el ezen a testületi ülésen”.

Loibl László „kottája” 

Erre Loibl László az olvasóink által a sajtótájékoztatóján elmondottakból már megismert üzeneteit hangoztatta, de itt a képviselő-testület számára csomagolva. 

Fölidézte, hogy a 2016-os év üzleti tervénél átszámolták a tényszámokat, és az előző évi 142 milliós önkormányzati támogatás helyett csak 127 milliót kértek, de levitték a támogatást 114 millióra. Ő elmondta, hogy ebből képtelenség ellátni a feladatokat, és kérte a testületet, hogy határozzák meg, hogy miből vegyenek vissza, ami nem történt meg. Végül 120 millióra emelték a támogatást, és az évet 6,4 millió veszteséggel zárták, az ellátott közfeladatokkal elszámolva pedig az derült ki, hogy annak keretösszegénél körülbelül épp ugyanennyivel költöttek többet. 

Az ügyvezető azzal folytatta, hogy a 2017-es év „egy vesszőfutás volt”, mert a végén még 2,6 millió levonásra került Szabó Balázs javaslatára, az ügyvezetői javadalmazás csökkentése miatt. A végére már nekik is követhetetlen volt, hogy mikor mit csökkentenek – fogalmazott Loibl. A 2017-es évre cégét ötmilliós veszteségre kalibrálták be, ami a pénzügyi osztályvezető szerint nem nagy szám, az ügyvezető szerint azonban csak a város büdzséjéhez viszonyítva nem nagy, de céges szinten igen jelentős.

A 2018-as üzleti tervet az előző évek tapasztalataira építve dolgozták ki, csak elkerülhetetlen költségelemeket jelenítettek meg, mint az értékcsökkenési leírás, amely törvényi előírás, és arra semmilyen fedezetet nem kapnak. 
A cégnél nagyon jelentős a készenléti finanszírozás és a túlóra. A hókotrók, sózógépek éjjel mennek, a temetkezési szolgálatoknál is folyamatos ügyelet kell. A városi rendezvényeken, vasárnap reggelenként takarítják a várost, ami túlóraköltséggel jár. 

Túl két veszteséges éven a cég egyre nehezebb helyzetbe kerül, és a veszteség mögött előbb utóbb kifizetetlen számlák lesznek. Nem szeretne a 2014-es helyzetbe kerülni, amikor inkasszók voltak a cég számláin, és a NAV mindent elvitt. Büszkén hangoztatta, hogy a cég 2015 februárja óta a NAV pozitív listán szerepel, azaz nem rendelkezik semmilyen hátralékkal az állam felé.

Loibl kijelentette: ha ez a nyolcmilliós csökkentés megtörténik, akkor erre neki lépnie kell a hiányzó fedezetet költségtakarékossági lépésekkel kell lefednie, hiszen polgármesteri ígéretből nem tud számlákat, bért, járulékot fizetni. 

Mivel a közalkalmazotti létszám is csökken, és három dolgozó nyugdíjba vonult, ezért a létszám tekintetében már nincs mozgástér, csak egy dolgot tehet: az egyéb béren kívüli költségeiket csökkenti drasztikusan. Ez azt jelenti, hogy sem a takarítás, sem a hóügyelet tekintetében nem tud készenlétet és túlórát fizetni. 

JANUÁR ELEJÉTŐL A CÉG CSAK MUNKAIDŐBEN TUD HÓELTAKARÍTÁST VÁLLALNI, ÉS EZ IS A CSÖKKENTÉSNEK CSAK A FELÉD FOGJA FEDEZNI. A MÁSIK FELÉT MÉG FOGALMA SINCS, HOGY FOGJÁK ELŐTEREMTENI – JELENTETTE KI LOIBL. 

Mindezért kompromisszumos javaslattal állt elő, mondván, hogy további hárommilliót még ki tudnak gazdálkodni, de kérve a hiányzó ötmilliót, ám javaslatát elő sem terjesztették. Kérte a testületet, hogy fontolják meg az elhangzottakat, ne lehetetlenítsék el a Kft.-t, hiszen a város egyik legfontosabb közszolgáltató cégéről van szó. 

A polgármester szerint azonban az ügyvezető „fordítva ül a lovon”, ugyanis az önkormányzat nem határozhatja meg az ügyvezető helyett, hogy milyen feladatot lásson el. Ha viszont finanszírozási problémái vannak, jelezze, mivel van lehetőség többletfinanszírozásra a havi folyósításhoz képest.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József kérte az ügyvezetőt:

Ne essen abba a hibába, mint a polgármester, hogy visszamutogat 14-re, hátha egyeseknek a lelkivilágát itt karácsony előtt felrázza! Végül, miután Katus Attila ismertette a pénzügyi bizottság támogató álláspontját, a polgármester szavazásra bocsájtotta a kérdést, az előterjesztésben foglalt 145,33 millió forintos önkormányzati támogatással, és a javaslat 7 igen szavazattal zöld utat is kapott.

Emlékezetes: sajtótájékoztatóján Loibl László köszönetet mondott annak az öt képviselőnek – Angeli Gabriellának, Filvig Gézának, Simon Zoltánnak, Tihanyi Tibornénak és Török Ferencnek –, hogy megértették érveit, és nem szavazták meg a megkurtított önkormányzati támogatást.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 0 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (Legyen Ön az első)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.

 legfrissebb videók

2018. 01. 02., 11:05
Az év utolsó napjára egyesek otthoni programmal, pezsgővel, tűzijátékkal készültek, míg mások házibuliban, vagy épp a környék szórakozóhelyeink várták az újévet. Tóth Dani vloggerünk a kamerája mellett a szilveszter éjszakát is a nyakába vette. Hogy milyen kalandokban volt része, az kiderül a Patron 8. részéből! Na ezt ne hagyd ki!!!
2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.
2017. 12. 08., 17:14
Az első hó megihlette vloggerünket, Tóth Danit, így arról forgatta a Patron című videósorozatunk legújabb kisfilmjét. Sétakocsikázás a behavazott Kalocsán, Meszesen, Szeliden. Ott a parton volt hely a pokrócnak, sőt, akadt látnivaló is: ponty kifogták a karácsonyi halászlének valót… Még egy kis határles, aztán egy ritmusváltással, hopp, Mikulások hada futkározik az Érsekkertben! Persze, Mikulásfutás! De hoppá! Az egyik mikulásról kiderült, hogy nem is igazi!

Még több friss hír

2018. 01. 16., 10:30
A Bajai Tankerületi Központ évértékelőjén annak működése mellett, számos fontos változás is napvilágot látott. A központ három járás 24 intézményét, 19 tagintézményét és 2 telephelyét fogja össze és koordinálja. Szemléletük, hogy a munkájuk során elért pozitív változásokat gyermek, szülő és pedagógus egyaránt érzékelje.
2018. 01. 15., 11:22
A Kalocsai FC elnökségének, és szűk baráti körének köszönhetően ismét megidézték a régi idők fociját a Városi Sportcsarnokban, ahol teltházas publikum előtt léphettek pályára az egykori paksi és kalocsai közönségkedvencek. A rendezők önzetlen igyekezete és a „hajdani gladiátorok” csatája ezúttal is méltó módon ápolta a dicső elődök hagyományait.
2018-01-17 18:30:59
Egy férfi a poggyászfeladás megúszása miatt nyolc réteg ruhában akart felszállni Izlandon egy repülőre, de meggyűlt a gondja a repülőtársasággal. Kíváncsiak voltunk, vajon van-e bármilyen szabály arra, hogy hány pulóverben vagy nadrágban lehet utazni, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren futott-e már bele hasonló helyzetbe a repülőtéri vagy a biztonsági személyzet.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2018. 01. 19., 10:28
Két személyautó ütközött össze nem sokkal ezelőtt a Szent István király út és az 51-es főút kereszteződésében. Jelenleg is tart a helyszínelés! Még >>>
2018. 01. 18., 20:13
A Vajas-parti vízi turisztikai és tömegsport célú projekt részeként kerülnek városunkba az itt egyre népszerűbb sportág gyakorlásához nélkülözhetetlen hajók. Mostantól nincs mentség: a rutin és összeszokottság nem lesz kiváltság, annak hiánya nem lesz kifogás többé! Még >>>
2018. 01. 18., 16:31
Ezt – konkrétumok említése nélkül – Bálint József polgármester jelentette ki a mai, egyébként egészen más tárgyú sajtótájékoztatója záróakkordjaként. Még >>>
2018. 01. 18., 00:13
Földink ráadásul figyelemfelkeltő jelenség lesz, hiszen alaposan kilóg a február 5-én tartandó születésnapi koncert fellépőinek sorából, ahol a magyar rock-, pop- és tánczene hírességei közt lép színpadra – Hogy miért?! Még >>>
2018. 01. 17., 19:12
Az Oroszlán ma gyors és hatékony, a Nyilast felfalja a rendetlenség. Még >>>
2018. 01. 16., 22:02
Ha senki nem él elővásárlási joggal, akkor heteken belül nyélbe üthetik az adásvételt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2017-12-03 21:03:10
 1 De egy majom ez a Ferdinánd!

A Kossuth Lajos út 22. szám alatti, egykor egészségügyi, majd könyvtári célokat szolgáló épület korábbi értékesítési pályázata – „balekok” híján – meghiúsult. Most állítólag jelentkezett egy. Lehet vele versengeni, a pályázat nyilvános, de nagyon sietni kell majd! A kiírásáról szóló önkormányzati döntést megelőző vitában Angeli Gabriella újra a Fidesz-KDNP álláspontjára helyezkedett, Filvig Géza megtapsolta, Bálint József is örült neki, Bolvári Ferdinánd felszólalását pedig Simon Zoltán köszönte meg.

 MrSmith
 2018-01-15 08:47:27
 3 Az alabbi cikk margojara : "Spoiler: megnyertük a CLLD pályázatot! – Újabb cicaharc a Városházán Angeli és Kinyóné közt" Annyit beszel...

Év eleje óta tudott Bálint József polgármester a reneszánsz szobormásolatok elszállításának szándékáról, mégis meglepetésként érte, amikor a hónap elején érte jöttek. Angeli Gabriella és Simon Zoltán is kérdőre vonta a polgármestert, Angeli szerint jogilag lett volna keresnivalónk a szobrok itt tartásáért, Simon szerint hallgatásunk a másik felet is meglepte.

 MrSmith
 2017-12-15 15:33:52
 2 amit nem fizettek ki az a vagyonod? :)

Helyt kell-e állnia az önkormányzatnak a város gazdasági társaságának adósságaiért? Erre jogi kötelezettsége nincs. Vagy nyeljék le a beszállítók? Ez nem túl elegáns. Korábbi testületi ülésen több képviselő az adósság rendezését sürgette, erkölcsi okból és üzleti észszerűségből, a csütörtök délutáni ülésen azonban mégis ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett dr. Bálint József polgármester.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

A Changhe Aircraft Industries Group (CAIG) Z-18A típusjelű szállító helikoptere megkezdte szolgálatát a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg szárazföldi hadseregének légierejében – legalábbis erről közölt cikket a kormányzati China Central Television (CCTV) hírműsora.
Gyűlnek a viharfelhők a bolgár repülős égen, legalábbis ami a hadrendben lévő típusok üzembentartását illeti. Legújabb áldozat a Szu-25-ös flotta, mely 2017. december 14. óta nem repülhet és komoly kérdés, hogy fog-e újra.
2018. január 17-én, szerdán délután egy havas domboldalra zuhant a Török Légierő egyik CASA CN-235 típusú katonai teherszállító repülőgépe. A repülőgép 3 fős személyzete életét vesztette.
A Magyar Honvédség már az ország légterébe történő berepülés előtt jelzett arról a kisgépről az illetékes szerveknek, amelyről később kiderült, hogy tizenegy migránst szállított, s amit hétfő este találtak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kállósemjén határában - közölte a Honvédelmi Minisztérium.