2023. 03. 27. hétfő
Hajnalka
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Dr. Filvig Géza: Abszolút átláthatók a vagyonnyilatkozatok most is, és nyilvánosak - Az elmúlt öt évben ez nem volt fontos Bolvárinak és Baloginak

Zsiga Ferenc  |  2020. 01. 28., 15:00

A csak alig három hónapja letett képviselői eskü tükrében a városi önkormányzat tablóján nehéz elhelyezni a testület január 23-i ülésén Balogi József, listán bejutott képviselőnek a vagyonnyilatkozatok nyilvános közzétételéről, Király Róbert képviselőnek a szilveszteri tűzijátékokról szóló, a többség által kimondottan is politikai indíttatásúnak tartott, politikai haszonszerzés céljából tett előterjesztését. A Balogi féle javaslat előtt a vagyonnyilatkozatok internetre való feltöltését lebegtető, a helyi közéletből a választók akaratából mind polgármester-jelöltként, mind képviselőjelöltként kiszorított Bolvári Ferdinánd a közösségi médiában újságolta el: kikérte az új képviselő-testület tagjainak egyébként nyilvános, előzetes regisztráció alapján bárki által szabadon megtekinthető vagyonnyilatkozatát. Ehhez csak annyit, miközben elvitte másokét, ezzel egy időben Bolvári a sajátját – nem várva meg, hogy azt kipostázzák – magához vette, így a városházán már nincs nyoma - mivel már nem közszereplő, nem is kell hogy legyen - a környék varróasszonyai körében, a városban Ferdiként ismert ex közszereplőnek, a Ferdinánd és Tása Kft. egyik tulajdonosának milyen vagyona, bevételei, készpénze, egyéb értékei voltak, a rövid idő miatt vélhetően vannak.

Igaz, jóérzésű ember általában nem is kíváncsi ezekre, de azért az internetes bejegyzéseket, postaládánkat látva, a polgármester és a képviselők hozzászólásait hallva igencsak furcsa, hogy az elmúlt fél évtizedben ez nem volt fontos Bolvárinak sem a saját, sem az akkori polgármester, a többséget alkotó képviselők, vagy akár a többiek vonatkozásában. Balogi sem vette eddig a fáradságot, hogy ilyen ügyben annak a jegyzőnek az ajtaján kopogtasson, akitől

AZ ELTELT ÉVEK ALATT LEGFELJEBB KETTEN-HÁRMAN KÉRTÉK KI A NAGYON EGYSZERŰ KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ KÖTÖTT KÉPVISELŐI VAGYONNYILATKOZATOT.

 

Az önkormányzati kampány hevében egyetlen médium sem tette meg, hogy az újrainduló képviselők, a volt polgármester, alpolgármester vagyoni helyzetéről kérjen ki adatokat.

És ekkor jött Balogi József, aki mint az alábbi, szinte szó szerinti tudósításból olvasható, képviselő-társai szerint a háttérből irányítottan - ugyan azzal a témával rukkol ki, mint a vele egy egyesületben lévő Bolvári, majd a tanácskozás jelentős része ezzel telik.

Az hab a tortán, hogy az a jogszabályi hivatkozás, illetve annak melléklete, amire Balogi és esetleges háttérsegítői az előterjesztésében hivatkoznak, ebben a kérdésben irreleváns. Nem is az önkormányzati képviselőkre vonatkozik, de mint kiderült, az előterjesztéssel egyéb bajok is vannak.

Itt most terjedelmi okok miatt csak a képviselői-vagyonnyilatkozatok nyilvános közzététele című napirend tárgyalásáról tudósítunk.

A képviselő-testület január 23-i ülésén dr. Filvig Géza polgármester a Vagyonnyilatkozatok közzététele címet viselő napirendi ponthoz érve mondta: megadom a szót az előadónak, Balogi Józsefnek.

Balogi József azzal kezdete: „Ennek az előterjesztésnek a lényege, ugye mindannyian tudjuk, hogy „Magyarország helyi törvényeiről szóló, kormányzati működést szabályzó törvény” rendelkezik arról, hogy polgármester, alpolgármester, képviselők, illetve a nem képviselő bizottsági tagok, azok családtagjai vagyonnyilatkozatot tesznek és ezekből a polgármester, alpolgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatai nyilvánosak. Ezek a nyilvános vagyonnyilatkozatok jelenleg is hozzáférhetőek, megtekinthetők a jegyző úrnál, a jegyzői irodában, előre egyeztetett időpontban ezt bárki megnézheti.


Forrás: KALOhírek


Arra gondoltam, kövessük több város példáját, ahol ugyan nem kötelező ezt a vagyonnyilatkozatot közzé tenni, de mégis közzé tették. Hasonlóképpen, mint az országgyűlési képviselőknél is történik, ugyan ott kötelező ez a dolog. Én azt szeretném, ha Kalocsa városa is részt venne ebben a dologban. Meggyőződésem, hogy azzal, hogy közzé tesszük ezeket az adatokat, az átláthatóságunkat nagyban növeljük, és ezzel a bizalmat a lakosság részéről, és azt gondolom, mint új önkormányzat, igencsak nagy szükségünk van, mit megszereztünk bizalmat, azt fönt is tartsuk. Ez az előterjesztés konkrétan erről szólna.” 
[Szó szerinti leirat. -A szerk.]

Dr. Filvig Géza ezt követően Tihanyi Tiborné képviselőnek adta meg a szót, aki azt mondta: „Nekem az előterjesztőhöz volna kérdésem, szokott-e élni azzal a jogával, hogy betekint a vagyonnyilatkozatokba? Őszintén, miért tartja fontosnak a vagyonnyilatkozatok közzétételét?"

Balogi József azt válaszolta: „Én magam nem szoktam megtekinteni ezeket a vagyonnyilatkozatokat, de ez nem jelenti azt, hogy más esetleg nem szeretné ezt megnézni. Tudom, hogy nagyon kevesen jönnek el és nézik meg ezeket a vagyonnyilatkozatokat, de ezek nem titkos adatok. Azt gondolom, nem kell ettől félni, nincs abban semmi titkolni való, ha valaki nem a képviselői munkájával van elfoglalva, hanem mondjuk egy családi vállalkozásban dolgozik, és ezért ne adj isten tisztességes jövedelmet kap, és ez benne van a vagyonnyilatkozatában, édes istenem, mi van akkor? Vagy valaki állami alkalmazott, szorgalmasan tanult, sokat dolgozik, rengeteg túlórát vállal, és ezért tisztességesen meg van fizetve, ez benne van a vagyonnyilatkozatában. Nem értem, mi ezzel a probléma. Ez több városban is már élő dolog, meg lehet nézni. Én nem szoktam megnézni, de ha ott van a honlapon, otthon a fotelből két kattintással meg lehet nézni, de nem rólam szól ez a történet, hanem a választópolgárainkról, legyünk minél nyitottabbak.”

Simon Zoltán alpolgármester mint később kiderült, igencsak célirányosan tett fel kérdést Balogi Józsefnek: „Azt szeretném kérdezni, hogy képviselő úrnak az egész állítása és érvelésre a 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletére vonatkozik ugye?"

Balogi József válasza így hangzott: „Az előterjesztésben foglalt törvényi hivatkozásokról szól az előterjesztésem.”

Jánosi György képviselő, bizottsági elnök azt kérdezte:

Egy kérdésem lenne, és ehhez idéznék az előterjesztésből: „A tisztségviselők adjanak számot a vagyonuk eredetéről”- mire gondolt az előterjesztésben?


Balogi József azt válaszolta: „A vagyonnyilatkozatunkban szerepelnek ezek az adatok, a vagyonnyilatkozatunk közzétételéről szól ez az előterjesztés.”

Dr. Körmendy Szabolcs képviselő, bizottsági elnök azt mondta: „Tekintettel arra, hogy más fontos napirendi pontban kikérték a lakosság véleményét internetes szavazás formájában, ezt megtették-e most? Ha ön szerint a lakosságról van szó, nem rólunk, akkor –mert igazából bárki bejöhet, nem titkosak ezek, nem félünk ettől, bár hozzá kell tennem, én azt gondolom, ha valakinek kötelessége vagyonnyilatkozatot tenni, azzal még neki is vannak jogai. Tehát azzal, hogy a vagyonnyilatkozat nyilvános, még nem veszt el bizonyos jogokat saját személyes jogaival kapcsolatban. A kérdésem az, történt-e ilyen szavazásra való kérés, vagy kérdés, és ha igen, akkor mi volt a lakosságnak a véleménye?”

Balogi József válaszában kijelentette: „Lehet, hogy tájékozatlan vagyok ebben a témában, de én nem kértem szavazást ebben az ügyben. Itt szeretnék szavazást kérni a testülettől, hogy elfogadjuk, hogy közzétegyük ezeket az adatokat, vagy ne fogadjuk el.”

Dr. Körmendy Szabolcs: „Én értem, csak miután más fontosnak tartott témakörben sikerült a lakosság véleményét kikérni, és miután ez a lakosságról szól a véleménye szerint, akkor miért nem kérték ki a lakosság véleményét ebben a témában is, hasonló módon?”

Balogi József visszakérdezésére, hogy hol kellett volna válaszokat kérni, dr. Körmendy Szabolcs azzal folytatta: „Konkrétan van egy honlap, amely az önök kezelésében áll. Miért nem lett megkérdezve a lakosság ugyan ezen a fórumon, hiszen ott teljesen szabadon bárki kinyilváníthatta volna a véleményét?”

Balogi József azt válaszolta: „az „önök kezelésében” nem, mert én nem is értek hozzá, nem is értem, mit kellett volna megszavaztatnunk. Akkor viszont szörnyű hibát vétettünk, hogy nem kértük ki a lakosság véleményét. Én a testület véleményére vagyok kíváncsi. Lehet, hogy én gondolom rosszul, hogy olyan fontos ez a dolog, de é2n úgy gondolom, az átláthatóság érdekében ezt megtehetnénk.

Dr. Körmendy Szabolcs:

A pénzügyi bizottság ülésén az volt az egyik fő aggály, hogy ami kikerül az internetre, azt hiába vesszük le mondjuk a mandátum lejártakor, az fönn fog maradni. Aki nem indul a következő képviselői ciklusban, azé utána már nem lesz nyilvános, tehát azt onnan el kell távolítani. Esetleg utána nézett-e képviselő úr, hogy ez megoldható-e számítástechnikailag?"Balogi József: „Igen, ez az internet világában valóban így van, ezzel szembe kell nézni annak, aki erre a pályára adja a fejét. Az országgyűlési képviselőt nem kérdezik meg, hogy szeretné vagy nem szeretné, fölrakják és kész, de legjobb tudomásom szerint van olyan védelmi rendszer, amivel ezt meg lehet oldani, ki lehet küszöbölni, csak alkalmazni kell.”

A kérdések után dr. Filvig Géza megnyitotta a vitát, a vélemények, hozzászólások következtek.

Kákonyi István
képviselő elsőként szólalt fel és rámutatott: ”Én szakmailag annyit szeretnék hozzászólni, amit dr. Körmendy képviselő úr is jelzett: ami az internetre fölkerül, az ott is marad, sajnos.

Utána néztem, utána olvastam, jelenleg nincs lehetőség arra, ha valakinek megszűnik a közszereplői pozíciója, az lekerüljön az internetről, vagy lekerüljön onnan, ahová azt valaki lementette, vagy másolatát csinált róla.”

Simon Zoltán
alpolgármester elmondta:

A kérdéseknél nem volt véletlen, hogy megkérdeztem az ön által hivatkozott törvényt, hiszen az úgynevezett infó törvénynek az 1. számú mellékletében erről, amire ön hivatkozik, nincs szó. Ez amit ön itt megemlített – itt van, kimásoltam- ebben egyáltalán nincs szó az önkormányzati képviselőkről, ez közfeladatot ellátó szervekre vonatkozik. Az egész 1. számú melléklet az összes pontjában a különböző szervek információ- közzétételi kötelességére vonatkozik. Én azért lepődtem meg, mert ön az egész anyagában egy olyan törvényre hivatkozik,ami nem releváns, mert nem erről szól."

„Képviselő úr! Ennek azért utána nézhettek volna. Én kimásoltam az egészet, szívesen kölcsönadom önnek, hogy nézze meg. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy ön azt mondta, hogy aki ezt fölvállalja, azt tartsa magát ahhoz, hogy fönnmarad az interneten. Ebben a törvényben, az 1. számú mellékletben, ami egyébként közfeladatot ellátó szervekre vonatkozik, ott áll, hogy „frissítés, megőrzés. A frissítést követően az előző állapot törlendő.” Magyarul ezt is rosszul írta - bocsásson meg - a határozati javaslatban, mert ön azt írta, a mandátum végéig, de nekünk a mandátumunk öt évre szól.

Viszont a frissítések évente történnek, ergo évente az előző adat törlésre kerül. Ne haragudjon, de ebben is nagyot tévedett, mert ez nem így van, ahogy ön ezt leírta.
Ön hivatkozik még arra, hogy az nem elégséges, amit a törvény előír, amit mi maximálisan betartunk. Azaz, hogy gyakorlatilag a jegyző irodájában bárki megtekintheti bármelyikünknek a vagyonbevallását. Ez teljes mértékben kimeríti a törvény elvárását. Egyetértek képviselő kollégámmal, az internetre való felkerülés az egy állandó fönnmaradást eredményez.

Számtalan olyan példát tudnék mondani, hogy valaki valamit 5-10 éve föltett, és ma is ott van. Innentől kezdve ez jogszerűtlen, innentől kezdve azé a felelősség, aki ezt föltette. Azt hiszem, a jelenlegi gyakorlat, hogy akit érdekel, az bejön és megnézheti, az megfelelő. Utána néztünk, az elmúlt években három, azaz három embert érdekelt, aki bejött és megnézte ezeket az adatokat. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezek az adatok nyilvánosak, azzal viszont nem, hogy ellenőrizetlen módon mindenkinek az adatai felkerüljenek az internetre.Nem tudom, miért gondolja, hogy ez jó, de ez semmiképpen nem megfelelő, és még egyszer mondom, ebben a törvényben, amire hivatkozik, mindenhol ott van, hogy az előző állapot törlendő, törlendő, törlendő. Ez teljesen ellentétes azzal, amit ön javasol, mert a törvény nyilatkozik úgy, hogy az előző állapot törlendő. Az előző állapot pedig már nem nyilvános adat, mert az törlendő.

Éppen ezért képviselő úr, ez az anyag, amit ön előterjesztett ez tele van hibával, ellentmondásokkal, átgondolatlan és szakszerűtlen.”
Amiket elmondtam, ezeket alátámasztottam, de mivel az időm lejárt, nem tudok több szakszerűtlenséget felsorolni.

Azt kérem, ha a jövőben beterjesztenek anyagot, nézzék át jobban azok hátterét, és készüljenek föl alaposabban!”Jánosi György képviselő, bizottsági elnök (egykori rendőrtiszt) a következő észrevételt tette:

Azt szokták mondani, az internet sokak részére áldás, mások részére átok. Vagyonvédelmi szempontból aggályosnak tartom, hogy felkerüljenek ezek az adatok az internetre, mert főként azt tanítjuk a gyerekeinknek is, hogy fölöslegesen ne posztoljanak ki bizonyos dolgokat. Főként az otthonunkról, vagyontárgyainkról. Tisztában vagyok azzal, hogy nyilvánosak a jövedelmi forrásaink, ezek felkerülnek. Igen, ez rendben van, csakhogy akik bejönnek, és megtekinti a jegyző úrnál ezeket a nyilatkozatokat, azok regisztrálva vannak. Így viszont, ha felkerülnek az internetre, mindenféle regisztráció nélkül mások is hozzáférhetnek olyan adatokhoz, melyek felkelthetik bizonyos bűnöző csoportok figyelmét. Ön vállalja a felelősséget, hogyha esetleg nekem egy nagy értékű festményem van otthon, akkor holnapután nem fognak hozzám betörni?”


Forrás: KALOhírek


Dr. Bagó Zoltán
képviselő hozzászólása elején leszögezte:

A vagyonnyilatkozatok kezelése pillanatnyilag Kalocsa Város Önkormányzatánál jogszabályszerű. A hivatal minden jogszabályt betart és annak megfelelően kezeli a vagyonnyilatkozatokat.„Annak viszont semmi akadálya nincs, hogy a képviselő-testület adott esetben egy kiterjesztő szabályt hozzon. Abban mindenki egyetért, hogy a képviselőknek nincsen semmi takargatnivalója, úgyhogy ha ez az előterjesztés fennmarad, módosító indítványt szeretnék beadni. E szerint egy 3. pontot szeretnék beiktatni az előterjesztésbe, ami úgy szólna, amiről egyébként a bizottsági ülésen hosszas vitát folytattunk: „A honlapon a vagyonnyilatkozatot technikailag olyan formátumban kell megjeleníteni, hogy az ne lehessen letölthető, elmenthető, képernyő - fotózható, másolható, sokszorosítható, átszerkeszthető, hivatkozható, vagy egyéb eljárással alakítható.”

Dr. Bagó Zoltán szerint mindez rendszergazda szinten megoldható. 

A módosító indítvány 2. pontja úgy hangzott: „A nyilatkozatok megtekintése legyen olyan adatvédelmi szempontok szerint is szabályos digitális regisztrációhoz kötött, ahol olyan személyes adatokat kell megadni, amelyekből jogszabálysértés esetén az elkövető kiléte megállapítható.” - Ezt a módosító indítvány nyújtom be a testületnek és az előterjesztőnek is.

Dr. Bagó Zoltán felvetésére dr. Kiss Csaba reagált. A jegyző úgy fogalmazott: Kedves képviselő úr!

Az első módosító indítványát, hogy ne lehessen másolni, azt nem tudom milyen technikai módon lehetne megakadályozni, én ilyenről nem tudok. Valaki behoz egy gépet, lefényképezi, ezt nem lehet kivédeni.A másik, hogy mennyire kell regisztrálni, mennyire nem. Jelenleg egy írásbeli kérelmet kell benyújtani, név, aláírás, és hogy honnan jön. Akármilyen e-mail-címről kérik meg a vagyonnyilatkozatot, azt el kell küldeni, nincs mód a visszaellenőrzésre, hogy ki van az e-mail - cím mögött. Tehát technikailag nem megoldható.”

Dr. Bagó Zoltán reagálásában elmondta: „Azért szól így a módosító indítvány, mert az esetben, ha mégis úgy dönt a testület, hogy felrakja a honlapra ebben a védett formátumban, akkor a belépéshez digitális regisztráció kell, amelyet blokkol a rendszer. Az önkormányzat rendszergazdájának az IP-címet, vagy egyéb személyes adatokat meg kell adni. Ez egyébként más műfajokban működik, nyilván szándék kérdése, hogy a képviselő-testület felvállalja, vagy sem.

Abban egyetértek, a saját személyes példám is azt mutatja, ami egyszer az internetre felkerül, az ott is marad.”


Forrás: KALOhírek

 
Simon Zoltán
alpolgármester rámutatott: „Dr. Bagó Zoltán képviselő úr által mondottaknak én is próbáltam utána nézni. Viszont itt van egy másik kérdés, azaz hogy ez nem törölhető, örök időre fennmarad.

Innentől kezdve ez a törvényhozó szándékával ellentétes, mert a törvény azt mondja ki: nyilvános, -aminek mi maximálisan eleget teszünk- viszont az előző lejárt adatok törlésre kerülnek, és pontosan ennek nem tesz eleget ez a javaslat, mert akár egy év, akár öt év után ezeket nem lehet törölni.”


Forrás: KALOhírek


Dr. Körmendy Szabolcs
képviselő, a pénzügyi és vagyonellenőrzési bizottság nevében kijelentette: 

A bizottság az ittenihez hasonló heves és részletes vita után a határozati javaslatot 1 fő tartózkodás és 5 fő ellenszavazat mellett nem támogatja.


Forrás: KALOhírek


János György
képviselő, bizottsági elnök szintén elmondta:

A jogi és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot 1 fő tartózkodás és 5 fő ellenszavazat mellett elutasította.”Balogi József ezzel szembesülve kifejtette: „Meghallgatva a képviselőtársaim észrevételét, alpolgármester úr kritikáját, észrevételét, egyrészt bocsássanak meg, ha nem olyan formában adtam be ezt a határozati javaslatot, ami a nagykönyvben meg van írva, de életemben először csináltam ilyet. Majd lehet, hogy a következő jobban fog sikerülni, azon leszek. Továbbra is szeretném, ha megszavaznánk ezt az előterjesztést, viszont módosítani szeretném a határozati javaslatot: legyen példánk Pécs városa, ahol még Páva polgármester idején vezették be ezt a dolgot, de mondhatnám Veszprémet is, és így legyen ez önkéntes alapú.

Amelyik képviselő hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonnyilatkozata megjelenjen a honlapon, annak jelenjen meg, aki nem járul hozzá, annak ne jelenjen meg.”A módosított határozata javaslat úgy szólna:
1. Kalocsa város Önkormányzata képviselőinek (polgármester, alpolgármester, képviselők) az évente, illetve beiktatásukat követően tett vagyonnyilatkozatukat Kalocsa város hivatalos honlapján (www.kalocsa.hu) a közérdekű menüpont alatt, képviselői vagyonnyilatkozatok menüpontban a képviselő hozzájárulásával, az ellenőrzésre szolgáltatott azonosító adatok kivételével kell egységes formátumban feltölteni. A képviselőnek a nyilvános közzététel elfogadásáról, vagy annak elutasításáról a vagyonnyilatkozat leadásakor a jegyzőnél kell egységes formanyomtatványon nyilatkoznia.

2. A tárgy évi vagyonnyilatkozatok feltöltését a benyújtást követő 15 napon belül kell elvégezni, és legfeljebb a mandátum végéig kell szerepeltetni.

Balogi József azt is elmondta:3. pontként befogadta dr. Bagó Zoltán módosító indítványát.

A vitát dr. Filvig Géza polgármester összegezte:

Nagyon-nagyon irigylem Balogi József képviselő urat. Három hónapja tagja a képviselő-testületnek, és azt a témát tartja a legfontosabbnak Kalocsa városában, hogy az első előterjesztése arról szóljon, hogy a vagyonnyilatkozatokat rakjuk ki nyilvánosan. Nem vagyok róla meggyőződve sajnos, hogy öntől jön ez az indíttatás, mivel ön még nem kérte ki soha a vagyonnyilatkozatot, nem végzett semmiféle tágabb körben igényfelmérést.Elég sokat járok itt Kalocsán, sokat vagyok az emberek között, rengetegen jönnek hozzám sok problémával, igénnyel, feladattal, de ez a vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozása valahogy eddig még nem merült fel. Én 2010 óta vagyok a képviselő-testület tagja, most kezdem a harmadik ciklusomat, nem nagyon emlékszem, - és most nézek a képviselő asszonyra, alpolgármester úrra, mert velem együtt ők is a harmadik ciklusukat kezdik –

mert nem merült ez fel sosem, mert nekünk nem ez a munkánk. Nekünk az a munkánk, hogy az önkormányzatunkat, a városunkat építsük, szépítsük. Nagyon-nagyon hangzatos az, amit ön tetszik itt említeni, átláthatóság, bizalom fenntartása, de abszolút átlátható a vagyonnyilatkozat most is, és nyilvános. Soha senkinek a vagyonnyilatkozat iránti igénye nem volt elutasítva, mindenki megnézhette. Ez a rendszer 2006 óta működik. Azóta már megfordult egy-két képviselő-testület ebben a teremben, és azóta ez így van. Csodálkozom rajta, hogy ön abban látja a fontosságot, abban érzi a választóknak a felhatalmazását, hogy ön most a vagyonnyilatkozatokat nyilvánosságra hozza. Van egy volt képviselő, aki ezzel a témával mostanában foglalkozott a közösségi oldalán és azt hiszem, az ottani kommentekből le lehet szűrni, hogy erre a lakosság mekkora igényt tartana.
Viszont a kockázati oldalt azt azért elég nagynak látom. Van egy mondás, hogy a kibicnek semmi sem drága, nyilván a kártyából jön. Aki a partin kívül van, az mondhatja a nagy ukázokat, meg hogy mekkora téteket tegyenek fel, mert neki az öt is páros.

Megtehette volna, az elmúlt öt évben miért nem tette meg? Balogi József, önnek is van Facebook oldala, tegye fel a vagyonnyilatkozatát, tegyen fel bármit! Az én vagyonnyilatkozatom nyilvános, jöjjön be bárki. Tavaly kikérte kettő személy, abból az egyik eljuttatta az egyik sajtótermékhez, azóta is az interneten fenn van, ráadásul tévesen, tele sugalmazásokkal.1986-ban gyerek voltam, 10 éves, betörtek a családi házunkba. Borzasztó felfordulást csináltak, beszórták fűszerrel, nagyon rosszul aludtunk ott hónapokig. Én nem szeretném ennek a családomat kitenni. Hozzáteszem, átlátható a vagyonnyilatkozatom, fenn is van, de nem szeretném azt, hogy ez végezetlenül így legyen. És amikor egyszer azt mondom, hogy a közéleti tevékenységemet nem folytatom, akkor otthonról, a fotelből ne lehessen nézni Borsod megyéből is, kinek milyen vagyontárgya van, készpénze van. Nem azért, mert rejtegetni valóm van, hanem hogy ne legyen felhívás a keringőre. Nagyon egyetértek János György úrral, mert nagyon jól tudja miről beszélünk. Amikor a fiatal gyerekek drága telefonokkal fotózzák magukat és felrakják magukat a Facebookra ékszerekkel, és egyszer csak utána hoppá, eltűnik a telefon meg az aranylánc. Ezt a felelősséget ki vállalja fel? 2011-ben volt egy törvénymódosítás, addig a vagyonnyilatkozatok folyamatosan bent voltak, most viszont a régi vagyonnyilatkozatot vissza kell adni.


Forrás: KALOhírek


Tehát most, január 31-én le kell adni a vagyonnyilatkozatunkat és a régit visszakapjuk. Ön is vissza fogja kapni, haza viheti. Az internetről hogy szedi le, hogy? Van egy törvényi szabályozás, ennek eleget teszünk, most ebben látja a képviselőségének a fontosságát?
Én nem ebben látom. Én egy tisztességes életet élek, tisztességesen végeztem mindig a munkámat, amim van, azért megdolgoztam, de mondom, bári megtekintheti. De azt, hogy az interneten Borsodból, vagy Budapest akármelyik kerületéből nézegessék, és ezen csámcsogjanak, ennek a kockázatnak nem szeretném kitenni a családomat. Én nem ezt érzékelem Kalocsán a legfontosabb problémámnak.

A focipályát nem kell bemutatni önnek, nyilván látja az ottani hálókat, azt, hogy egy magánembernek kell megvennie, hogy az helyrejöjjön. Nem érzékel több feladatot saját szűk munkaterületén, hogy hol tudná hasznosabbá tenni magát?

Nem szeretnék személyeskedni, lehet hogy megtévesztették önt, lehetséges hogy felspanolták, és ezért használtam azt a szót, hogy a kibicnek semmi sem drága. Nézzen már körül a városban, szerintem van ettől fontosabb feladatunk, de ezt tárgyaljuk fél órája.
Egyébként teljesen jó, tegye ki a vagyonnyilatkozatát, én nem szeretném kitenni a vagyonnyilatkozatomat. Én nem érzékelem ezt, mert a szabályozásnak 100 százalékosan eleget teszünk. Én nem érzékelek bizalmatlanságot ilyen irányból. Valamilyen jogunk nekünk is legyen, illetve a családtagjainknak. Nem könnyű a közélet, de nem kell ilyen tévútra elvinni, és nem kell olyan irányt venni, amellyel egy negatív sugalmazást tesz. Ön azt mondja, a vagyonunk eredetéről adjunk számot. A vagyonunk eredete az hogy jön ide? Itt minden képviselőnek meg van a képviselői munka melletti állása, és igen, dolgoznak, gyarapodnak, hála istennek. Minden kalocsai legyen így! És azt nézzék Borsodból, hogy mennyi a készpénz, milyen ékszer van? Azon csámcsogjanak, hogy ezt hogyan lehet megszerezni?

Balogi József azt válaszolta: „Nem kérdőjeleztem meg, hogy amilyen van, azért becsületesen megdolgozott. A focipálya hálói nem tudom, hogy jönnek ide, évek óta jelzem a cégvezetés felé, hogy ezt meg kell csinálni. Azt hogy ezt most egy magánszemély felvállalta, arról én nem tehetek.”

Dr. Filvig Géza:Balogi úr, az Ön előterjesztéséből idézek: a választópolgárok joggal várják el, hogy az adójukból fizetett választott tisztségviselők érdemben adjanak számot a vagyonuk eredetéről. Ön írta ezt le, de nem tudom, mit érthetek ebben félre? Lehet, hogy ön értette ezt félre, amikor mondták önnek.

A vita zárását követően jött a szavazás. Mivel dr. Bagó Zoltán módosító javaslatát Balogi József befogadta, a Balogi által módosított határozati javaslatról szavaztak.


Forrás: KALOhírek

Négy igen, nyolc nem szavazattal a képviselő-testület nem fogadta el Balogi József módosított határozati javaslatát, a képviselői vagyonnyilatkozatok nem kerülnek fel a város hivatalos honlapjára.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2023-03-21 13:01:32
A Kalocsai Városi Balesetmegelőzési Bizottság első alkalommal rendezi meg a Szelidi-tó kerülő túrát, melyre nevezni a Holdfény Campingben lehet reggel 9 órától. Az utolsó túrázók 12 órakor indulnak útnak.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 27., 09:23
Jelentősen visszaesik a hőmérséklet a hét elején: kedden a csúcshőmérséklet mindössze 5 és 10 Celsius-fok között valószínű, és visszatérnek a kemény éjszakai fagyok is, a szélvédett helyeken akár mínusz 10 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Még >>>
2023. 03. 27., 09:09
A balesetben ketten megsérültek, egy ember pedig a helyszínen életét vesztette. Még >>>
2023. 03. 26., 16:15
Már jelentkezhetnek az iskolák a nyári balatoni Erzsébet-táborokba - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Még >>>
2023. 03. 26., 15:01
A konferencián hosszútávú stratégiai keretmegállapodású keretek között együttműködési megállapodást kötöttek. Még >>>
2023. 03. 25., 11:49
Magánszemély belföldön csak nemzeti dohányboltban szerezhet be dohánygyártmányt, azaz "snüsszt" is. Még >>>
2023. 03. 25., 08:37
Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót: 20 óra 30 perctől a bolygó számos nevezetessége elsötétül egy órára. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK