2022. 01. 21. péntek
Ágnes
: 357 Ft   : 315 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Félgőzzel indul az Öko Pont – két kalocsai fiatal az új munkahelyeken

Illés György Cinó  |  2015. 11. 09., 16:35

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési többletigénye címmel tárgyalták azt a napirendet, amely a pályázat forrásból, meglévő, leromlott állagú épület teljes rekonstrukciójával létesült Öko Pont üzemeltetési feltételeinek megteremtését célozta. Ennek kapcsán újra föllángolt a régi vita a polgármester által képviselt intézménypárti, illetve az ellenzéki képviselők Kft.-ket támogató álláspontja közt. A kompromisszumos közös pontot a fiatal, kalocsai munkavállalók előnyben részesítése jelentette. Az eredetileg tervezett négy főhöz képest egyelőre két fővel indul az Öko Pont.

Az előző önkormányzat, dicséretére mondva, nyert egy pályázatot egy Öko Pont létrehozására, amely, örömmel jelenthetem, hogy elkészült – vezette föl az előterjesztő dr. Bálint József polgármester a napirend vitáját az október 29-én tartott testületi ülésen.

A támogatási szerződés szerint az önkormányzat a létesítmény ötévi fenntartását vállalta, amelyet november 1-jétől kell megkezdeni. Az előterjesztés az évből hátralévő két hónapra eső költségek fedezésére olyan költségvetési átcsoportosításokra tett javaslatot, amelynek értelmében a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (KKK) látná el a Kossuth Lajos és a Pataji út kereszteződésénél létesült Öko Pont üzemeltetésének feladatát. Ehhez módosítani kellett az alapító okiratot, mivel abba az új telephelyet be kell vezetni.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Kft. keretek közt olcsóbb lehetne

Simon Zoltán szólalt föl elsőként, és elmondta: két bizottság ülésén is fölmerült kérdés, javaslat ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.

Én nem tudom, miért kell mindent a KKK égisze alá tenni? Úgy vélte, az intézmény feladatköre már e nélkül is túlságosan szerteágazó, és gazdaságosabb is lenne Kft. keretek között működtetni az Öko Pontot. Az ingatlan maga úgyis a Vagyonhasznosítási Kft.-hez tartozik, és ha ő lenne az üzemeltető, akkor gazdasági társaságként jogosult lenne a Munkaügyi Központtal fölvéve a kapcsolatot, és ennek a feladatnak megfelelő szakembert találva a dolgozók alkalmazásából adódó állami kedvezmények igénybevételére, amit a KKK intézményként nem tehet meg. Ez éves szinten nem kis összeg, több millió forint előnyt jelenthetne a városnak.
Ugyanezt mindkét bizottság ülésén fölvetette, és egyik bizottság sem vetette el, ezért kérte, hogy a bizottsági elnökök is szólaljanak föl ezzel kapcsolatban.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A polgármester jelezte, hogy a bizottsági üléseket követően tárgyalt azok elnökeivel, így van tudomása az ott elhangzottakról. A fölvállalt feladatok zömmel kommunikációs és olyan egyéb feladatok, amilyeneket a KKK szervez, ezért ott látja biztosítottnak e feladat végrehajtását – mondta Bálint József.

Kft.-kből már megjöttem – mondta Bálint, hozzátéve, hogy azokhoz egyelőre nem kíván feladatokat telepíteni. Ez egyébként is nonprofit tevékenység, semmi keresnivalója a Kft.-nél. A kedvezményekre pedig pályázni kellene, és nem biztos, hogy megnyerné a pályázó – mondta, majd még egyszer hangsúlyozta, hogy a feladat ellátását intézményi keretek közt látja biztosítottnak.

Ugyanakkor jelezte, hogy a Kft.-k fölülvizsgálatának következő lépésével a nonprofit, illetve az egyértelműen veszteséges tevékenységeket kiemelik majd azok tevékenységei közül. Erre valószínűleg egy intézményt hoznak majd létre, amiről a későbbiekben a testület fog dönteni.

Intézmény: drága. Kft.: olcsó

Dr. Filvig Géza szerint Simon Zoltán fölvetését a polgármester által elmondottak nem cáfolják, teljesen elbeszéltek egymás mellett.
Már csak erre a két hónapra is 754 ezer forintot kell kifizetni – mondta. A képviselő üdvözölte, hogy két új munkahely jön létre Kalocsán, de rámutatott: ha őket a Vagyonhasznosítási Kft. foglalkoztatná, akkor az pályázna, és olcsóbban tudná ellátni a feladatot.

Intézmény: drága. Gazdasági társaság: olcsó – foglalta össze lakonikus tömörséggel. Érdemes lenne megkérdezni más önkormányzatot, hogy ők a Kft., vagy az intézmény forma felé mozdulnak-e el – tette hozzá, amint fogalmazott, nem kioktató, hanem segítő szándékkal.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Filvig elmondta: tudja, hogy középkorúak és nyugdíj előtt állók is nagy számban keresnek munkát, és az ő biztos megélhetéshez jutása is nagyon fontos, de ő szeretné a figyelmet Kalocsa ifjúságára, a pályakezdő fiatalokra fókuszálni, ezért kérte, hogy az állások betöltésekor a pályakezdő kalocsaiakat részesítsék előnyben.

A munkáltatás költségcsökkentésére irányuló pályázati lehetőségre reagálva Bálint József azt mondta, erről ő annyit hallott, hogy esetlegesen megnyílik egy ilyen pályázat. Korántsem biztos, és akkor is pályázni kellene rá, amit nem biztos, hogy megítélnének, és az sem biztos, hogy önkormányzati tulajdonú cégek pályázhatnak majd rá.

Pénzügyi előnyökért munkaügyi kockázatok?

Bolvári Ferdinánd a kulturális, oktatási és szociális bizottság elnökeként elmondta: ülésükön elhangzott ez a javaslat, és emiatt örömét fejezte ki, mert a bizottságnak épp ez, a döntés-előkészítés volna az egyik fontos szerepe.
A bizottság úgy határozott, hogy a javaslatot a polgármester elé terjesztik. Ugyanakkor megosztotta saját vállalkozói tapasztalatait is, amelyek szerint az ilyen kiközvetített munkavállalók közül háromból három sem vált be hosszú távra saját vállalkozásában, tehát kockázat is van ebben.
A pénzügyi és a szociális bizottságban is példaértékű előkészítő munka folyt, amelynek mindenkori eredményeit ajánlotta a polgármester figyelmébe.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Pénzügyi egyensúly 110 millióból

Filvig Géza kért szó újra, hogy rámutasson:
Az intézmény sincs ingyen: egy év alatt 110 millió forintos támogatásba került, ami nagyon drága – vélekedett a képviselő, majd „üzletet” ajánlott a polgármesternek. E szerint, ha Bálint József megígéri, hogy a két tervezett álláshelyet fiatal kalocsai munkavállalóval töltik föl, akkor megszavazza az előterjesztést.

Az önkormányzatunk fizessen bele kettő hónapra 754 ezer forintot, nekem minden pénzt megér, ha két fiatal munkavállalónak tudunk munkát adni. A polgármester jelezte, hogy ez intézményvezetői hatáskör, így megígérni biztosan nem tudja, majd kérte a „pénzügyminisztert” [Molnár Gábor osztályvezetőt], hogy tájékoztasson az intézmény pillanatnyi pénzügyi helyzetéről.


Forrás: Illés György / KALOhírek


Ő elmondta: az összes intézmény, így a kulturális központ is tartja az előirányzatokat. A 3. költségvetés-módosításnál az előterjesztés ugyan tartalmaz majd költségnövekményeket, de ezek túlnyomó része többletbevételekből kerülhet fedezésre, mivel részben piaci, számlázott tevékenységek révén, részben egyéb források bevonásával sikerült az intézménynél előre nem kalkulált bevételeket szerezni.

Volt erre számítás?

Szabó Balázs elmondta: utánanézett a pályázati előírásoknak, és ott nincs kikötve, hogy kell-e egyáltalán erre embert fölvenni, ha igen, milyen szakképesítésűeket, milyen létszámmal, ugyanakkor amint korábban is elhangzott, a feladatot öt évig el kell látni. Szabó azt kérdezte, hogy ki mérte föl, hogy ez a két ember elegendő lesz-e a feladat elvégzéséhez?
Simon Zoltán javaslatához a Bolvári Ferdinánd által jelzett, a humánerőforrás minőségében rejlő kockázatok és az elérhető előnyök összevetésére pedig azt kérdezte, hogy konkrétan mekkora összeg megtakarítást jelenthetne, hogyha Simon Zoltán képviselő és a bizottságok által javasolt megoldással a munkaügyi központból, támogatott álláshelyekkel töltenék föl az állományt? Föltételezte, hogy erre történtek számítások, ha a polgármester, mint mondotta, megvizsgálta a kérdést.

Az előterjesztésből Szabó, hiányolta a személyi költségek megoszlását, valamint az előterjesztésben szükségesként jelzett intézményi SZMSZ-módosítás részleteit.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József az első fölvetésre azt mondta, a javaslat egy még nem létező pályázatot feszeget. A munkaügyi központnál Kft.-k számára eddig nem írtak ki ilyen pályázatot.
A másik kérdéssel már megint intézményvezetői hatáskörbe „mászott bele” a képviselő.

A közös nevező: kalocsai fiatalok előnyben

Filvig Géza viszontválaszában azt mondta, a polgármester mindig olyan témákat hoz föl, ami megtévesztő. Azt kérdezte az osztályvezetőtől, hogy hogyan áll az intézmény költségvetése. Ő viszont arra volt kíváncsi, hogy mennyi pénzbe kerül Kalocsa Város Önkormányzatának egy évben ennek az intézménynek a fönntartása. Ez 110 millió forint. E mellé még vannak saját bevételei, és ebből gazdálkodik.
Az intézményvezető fölötti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja – mondta Filvig, mire Bálint József így pontosított: csak egyéb munkáltatói jogokat, mire Filvig azzal folytatta, hogy tudja, egyébként is olyan jó a munkakapcsolat a polgármester és az intézményvezető közt, hogy ha csak megemlítené, hogy vele együtt szívesen látna fiatal, kalocsai munkavállalókat ezeken a munkahelyeken, akkor támogatni fogja az előterjesztést.

Bálint József kijelentette, hogy megemlíti majd, amit a képviselő köszönettel fogadott és támogatásáról biztosította az előterjesztést.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Katus Attila a pénzügyi bizottság álláspontjáról elmondta: a szociális bizottsághoz hasonlóan tárgyalták Simon Zoltán javaslatát, és végül levették napirendről, azzal, hogy arról ő a bizottság elnökeként tájékoztatja az előterjesztő polgármestert, és tárgyal vele erről a kérdésről, ami később meg is történt. Meghallgatva a polgármester érveit ő maga azokat elfogadja.

Félgőz

Szabó Balázs jelezte, hogy a humánerőforrás-szükségletre irányuló kérdésére nem kapott választ.

A polgármester elmondta, a feladatok áttekintése után az intézményvezetővel közösen határozták meg a kétfős létszámot, mint jelenleg föltétlenül szükséges és a feladatok ellátásához elegendő humánerőforrást.

Dr. Angeli Gabriella elmondta, a projekt leírásában 4 íróasztal 4 szék és 4 laptop szerepel, így eredetileg föltételezhetően ennyi fővel képzelték el a működtetést.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Végül határozathozatal következett, a javaslat mind a négy pontját a tíz jelenlévő képviselő egybehangzó igen szavazatával elfogadták.

Amint arról Napi Gyors rovatunkban már beszámoltunk, a fenti döntés értelmében november 1-jével megkezdte működését az Öko Pont, ahol az itt megszavazott kétfős alkalmazotti keretet két diplomájuk megszerzése előtt álló fiatallal, Nikolettel és Dániellel töltötte be.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 7 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (7 db)
m.drienn
2015-11-10 14:24:37
Nem ez a bizonyos fiatal lány tehet arról, hogy így működik a világ. Ha valóban ő dolgozik most a kommunikáción, akkor legalább annyi dicséret illeti, hogy valamivel gyakrabban frissül a facebook meg a kalocsa.hu, igaz ez még mindig köszönőviszonyban sincs a korábban megszokottakkal. Az, hogy esetlegesen ezt a munkát más helyről finanszírozzák, a munkaadó felelőssége. Ő valószínűleg csak tapasztalatot és pénzt szeretne, vakon megbízva abban, akitől ezeket reméli.
Ez az összeesküvés elmélet is csak ahhoz a kérdéshez vezet vissza, hogy ha ezt is más csinálja, akkor miért van saját irodája a kommunikációért felelős képviselőnek, milyen tevékenységeket folytat ebben az irodában?
A leglényegesebb kérdés szerintem mégis az, hogy miért nem nevezik nevén a dolgokat? Mi szükség trükközésre, ide-oda ágazó szerződésekre? Ha valaki elvégez egy munkát, kapja meg az érte járó jussát attól, akinek dolgozik és pont.
Kalotroll
2015-11-10 15:45:41
Azért mert nagyon ráépítettek egy hecckampányt a kabinetre. Attól félnek, ha ezt tennék, akkor jönne valaki aki azt mondaná, hogy lám-lám Jóska, csak nem kabinetet tetszett csinálni? Ugye-ugye, milyen jó dolog az, átlátható világos... Ezt arcvesztést nem bírná el az amúgy is repedező imidzs, ezért el kellett ezt is angelizni...
Joco
2015-11-10 11:48:11
Most néztem utána a kislány már alkalmazva volt a Magóné vízfej szervezetében, és az Angeli Gabi viszi mindenhová, ő lett a főkommunikátor jobbkeze. Szerintem kellett neki a fedőállás igy ugy erzem teljesen rossz kézben van ennek a jó kis pályázatnak az irányítása. Még azt is hallottam rokoni jó baráti szálak fűzik az Angelihez. A Bálintnak teljesen kicsúszik a kezéből az irányítás! Nagyon a fejére nőttek a bújtatott DK pénzből kommunikáló emberek.
Ágika
2015-11-10 08:10:02
Bológató Bálintnak nincs önnálló elképzelése, Ő csak elkávézgat az irodájában. Mindenki tudja, hogy az Angeli/Loibl párosnak lassan tejhatalma van a városban. A Magóné féle propagandaminisztérium az évi 110 millió forintot leginkább személyi kifizetésekre költi, jó ha néhány millió marad a programokra. Ezért kellett eladni az évi 30-40 millió hasznot hozó KalocsaKom-ot. Gratulálok a tiszta kezűek szakérteleméhez!
Joco
2015-11-10 07:01:03
Ugy latom a polgármester kezdi elereszteni a gyeplőt és már nem ő hanem mások irányítanak. Magóné és,Angelib Gabi a Loibl meg Guszti a háttérben huzogatják.Jo tudni azt is hogy kalocsának van pénzügyminisztere de lassan a Magóné az összes kalocsakomos pénzt feleli.
Kalotroll
2015-11-09 22:06:43

- Örülök a két fiatalnak
- Aggódom, hogy az Ökopont, hogy fogja betölteni azt a szerepet amiről szólnia kéne! Ugyanis a fenntartható fejlődés, az energetikai pályázatokban való közreműködés, tanácsadás és még sok minden amire én laikus nem gondolnék, nem kulturális feladat! Szakmai szempontból persze igen elvékonyodott ez a stáb ebben a tekintetben. Is.
-110 millió? Tehát a ciklus végére a MagónéMűvek elviszi a KalocsaKOM árát?!
- KFT.-kből már megjött? Pénzügyminiszter? Mi ez? Kocsma? Kicsit több komolyságot ha kérhetem!
Lufi
2015-11-09 19:40:19
Hát ez megint egy érdekes és egyben vicces dolog. Ha jol tudom a hölgy akit felvettek az önkormányzat fotós sajtos szerepét tölti be kellett neki talalni valami pozíciót ahol ki tudják fizetni. Nyilván a DK - s cégen keresztül alakalmazott Angelit kimeríti a sok kommunikáció ezért kellett egy jó fotós aki még csak most diplomázik nyilván ezt nem teljes munkaidőben fogja tenni ugyanis iskolát is vegeznie kell.Mindegy mostmár igy teljes a bújtatott sajtóosztály. Hirtelen ha jól láttam a kislánynak lett egy "saját" profi gépe. Ez belefér a akár a Magóné 110 milliós költségvetésébe. De most ez is számomra egyre kuszább ha mindent összeadok a Magóné kétszer annyi pénzből csinál nívótlan programokat mint ezt előzőleg kft formában tették. De visszatérve az eredeti témára, nyilván a polgármester nem tudja hogy a nonprofit jelleg nem azt takarja hogy nem lehet bevételt termel is csak annyit hogy ebből nem lehet profit! Ebből a szemszögből rengeteg előnnyel járt volna erre a feladatra önálló kft. létrehozni mind,az Áfa. miatt mind a vélhető munkaügyi spórolás miatt.... De mindegy ők már csak ebben tudnak gondolkodni!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 01. 19., 14:00
Indulnak a választási előkészületek. A kampány hivatalosan a február közepén kezdődik, ám az eseményre nem csak a pártoknak és a választóknak, hanem a lebonyolító szerveknek is föl kell készülniük. A kalocsai Választási Iroda felhívást tett közzé a szavazatszámláló bizottságokba való jelentkezésre.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 21., 16:19
Ahogy azt már a kormány bejelentette, az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni védekezés érdekében február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány. Még >>>
2022. 01. 21., 12:10
Ahogy Európában is egyre több tapasztalat gyűlik össze az omikronról, Németország vezető virológusa is korrigálni látszik álláspontját. Szerinte már ki lehet jelenteni, hogy ez a variáns általában kevésbé súlyos megbetegedést okoz, mint elődei. Még >>>
2022. 01. 21., 09:57
2021 májusában a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ közreműködésével Kalocsa is csatlakozott a Digitális Jólét Programhoz, melynek célja az volt, hogy a kalocsai önkormányzat területén minél magasabb szintű okos városfejlesztések valósulhassanak meg - írja dr. Filvig Géza közösségi bejegyzésében. Még >>>
2022. 01. 21., 09:16
Várhatóan 2022. 01. 26-ig a Tomori Pál utca gallyazási munkálatai folytatódnak. Még >>>
2022. 01. 20., 18:02
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr már második alkalommal érkezett körzetünkbe annak érdekében, hogy a vezetése alatt álló Magyar Falu Programról személyesen tájékoztassa településeink polgármestereit. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
Az utóbbi hat évből négyben hullott hó a világ legnagyobb sivatagában, de 2017. előtt 1979. óta nem volt ilyen. Nálunk a meteorológusok cudar hidegre figyelmeztetnek. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés