2023. 12. 01. péntek
Elza
: 380 Ft   : 347 Ft Benzin: 603.6 Ft/l   Dízel: 651.3 Ft/l   Írjon nekünk

Frappáns, szakszerű választ adott a polgármester Király Róbert és az ellenzéki portál álságos kérdéseire – Egyetlen fillért nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten

Frappáns, szakszerű választ adott a polgármester Király Róbert és az ellenzéki portál álságos kérdéseire – Egyetlen fillért nem bukott a város a Kertvárosi csapadékvíz-projekten
2020. 11. 09., 09:14

Király Róbert ellenzéki képviselő és a Békés Kalocsáért Egyesülethez, a Bolvári családhoz köthető helyi portál szerint a város sokmillió forintot bukott a Kertvárosban megvalósult csapadékvíz beruházáson. Az erről szóló, nyilvánvalóan politikai indíttatású, hangsúlyosan a polgármester felelősségét firtató, hamis tényállításoktól hemzsegő irományt a széles nyilvánossággal is megosztották. A választások során sikeres vállalkozóként bemutatott, azt csak néhány szavazatkülönbséggel megnyerő, de felszámolt cége révén a Magyar Államnak tízmilliókkal tartozó Király a kérdéseit testületi ülésen tette föl a polgármesternek, aki a részletes választ írásban ígérte. Ezt nem várta meg a 6300.hu, Király kérdéseire koncentrálva, egyoldalúan megszellőztette a sztorit, de úgy, hogy az ezzel foglalkozó szakembereket meg sem kérdezték, számos információt hamis színben tüntettek fel, nem a valóságot tükröző felvételekkel manipuláltak. Az ügynek jelenleg politikai vetületei vannak, de könnyen a bíróságon folytatódhat, hiszen egy cég jó hírnevét is sérti. Olvasóink most a teljes kép láttán ítélhetnek: hibázott-e az önkormányzat, Filvig Géza polgármester, vagy épp újabb nemtelen, alaptalan támadás érte a közéletből a választók akaratából kiszorított, de most a saját médián keresztül befolyást szerezni akaró Bolvári és felesége, valamint Király Róbert részéről. Nézzük a tényeket!

Az előző ciklusban Kalocsa 200 millió forintot nyert a Kertváros csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére. A beruházás immár a tavaly ősszel felállt, új városvezetés regnálása alatt kezdődött, és mostanára be is fejeződött. Vagy mégsem. Ezért aztán vaskos kötbér ütheti Kalocsa markát. Vagy mégsem. A projekt kapcsán a Békés Kalocsáért Egyesület színeiben mandátumot szerzett Király Róbert önkormányzati képviselő kérdezte a polgármestert a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. A témára lecsapott a kalocsai ellenzéki online médium is. A portál támadására dr. Filvig Géza polgármester – igazodva az önkormányzathoz és az őt ért támadás széles nyilvánosságához - a közösségi médiában nyílt levélben reagált, mégpedig szakszerűen, számokkal, határidőkkel, tényadatokkal alátámasztva. A Királyhoz és az online médiumhoz köthető alaptalan vádak szerint az önkormányzat és a polgármester tízmilliós veszteséget okozott Kalocsa városának. A szakszerű, jogilag is megalapozott válaszból azonban kiviláglik, hogy a megjelent anyagban a jóhiszemű lakosság számára megtévesztő és félrevezető megállapítások, felvetések, fotók szerepelnek. A teljes kép bemutatása érdekében az alábbiakban mindkét álláspontot közvetítjük.

A Békés Kalocsáért Egyesülethez köthető, 6300.hu című internetes oldalnak a témában íródott cikkét, amelyre Filvig Géza polgármester Facebook oldalán reagált, alul, a polgármesteri válasz alatt olvashatják!
Filvig Géza válaszát csorbítatlanul, de – mivel alapossága miatt meglehetősen bő terjedelmű – fejezetcímekkel és formai kiemelésekkel, általunk tagolva adjuk közre:

Filvig Géza válasza a 6300.hu cikkére


Király Róbert (Békés Kalocsáért Egyesület) önkormányzati képviselő  hasonló témájú kérdései kapcsán úgy gondolom, reagálok a 6300.hu (Békés Kalocsáért Egyesület) hírportál oldalán megjelent „Kalocsa Város csapadékvíz- elvezető hálózatának fejlesztése” TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 azonosítószámú önkormányzati beruházással kapcsolatos írásra.

A CIKKBEN SZEREPLŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, FELVETÉSEK, VALAMINT FOTÓK A JÓHISZEMŰ LAKOSSÁG SZÁMÁRA MEGTÉVESZTŐK ÉS FÉLREVEZETŐK.

NYILVÁNVALÓ SZÁMOMRA, HOGY A PORTÁL ÜZEMELTETŐIT A SZEMÉLYES LEJÁRATÁSOM MOTIVÁLJA.

A 6300.HU NEM KÉRDEZTE MEG A HIVATAL OSZTÁLYVEZETŐJÉT VAGY AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRŐL BÁRKIT, HOGY A BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZÓDJON.

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a cikkben szereplő téves, nem kellően körüljárt, információhiányon alapuló megállapítások és következtetések megelőzhetőek lettek volna, ha a kérdések felmerülését követően a szakmai megvalósításban részt vevőknek lehetőségük nyílt volna ezeket előzetesen a kétkedők részére megválaszolni, elkerülve ezzel a lakosság feltételezéseken alapuló, téves tájékoztatását.
Reméljük, a jövőben alaposabban jár el a hírportál, tájékozódik, mielőtt leír valamit, és nem követnek el ilyen hibát.

A TÉVES MEGÁLLAPÍTÁSOKKAL SZEMBEN A TÉNYEK AZ ALÁBBIAK:

A kivitelezési munkálatok elvégzésére megkötésre került vállalkozási szerződés 15. pontja alapján Megrendelő, azaz önkormányzatunk az ÁFA és tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a vállalkozó részére, a szerződés aláírását követően.
Ennek megfelelően az előleg igényléssel a vállalkozó élt és számlát állított ki önkormányzatunk részére 2019.12.19-én.

A vállalkozási szerződés 54. pontja alapján a teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. Részszámlát 25-50-75 %-os műszaki készültségi foknál volt jogosult a Vállalkozó benyújtani a vállalkozói díj 25-25-25 %-áról. Ez alapján

  • a 25 %-os készültségi fokot igazoló teljesítésigazolás 2020. február 21-én (alpolgármester írta alá),
  • az 50 %-os készültséget igazoló teljesítésigazolás 2020. május 31-én (polgármester írta alá),
  • a 75 %-os készültséget igazoló teljesítésigazolás 2020. július 29-én (alpolgármester írta alá), míg
  • a 100 %-os műszaki teljesítést igazoló teljesítésigazolás 2020. október 7-én (polgármester írta alá) került aláírásra.


A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS TARTALMÁT AZ ÖNKORMÁNYZATTAL SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN ÁLLÓ MŰSZAKI ELLENŐR ÉS AZ ILLETÉKES HIVATALI OSZTÁLYVEZETŐ KÖTELES ELŐZETESEN ÉRTÉKELNI, ELLENŐRIZNI ÉS ELFOGADÁSRA JAVASOLNI A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS KIADÁSÁRA JOGOSULT POLGÁRMESTER RÉSZÉRE.
EZ A SORRENDISÉG JELEN ESETBEN IS VALAMENNYI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ESETÉBEN ÍGY TÖRTÉNT.

A vállalkozási szerződésben szereplő munkák műszaki átadás–átvételi eljárása 2020. október 7-én lezárásra került, mert az eljárásban résztvevő valamennyi fél (engedélyező hatóság, közműszolgáltatók, műszaki ellenőr, illetékes hivatali osztályvezető) a szerződés szerinti teljesítést helyben hagyta, mert az

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN, ILLETVE ANNAK MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓBAN, JOGERŐS VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYBEN ÉS A VÁLLALKOZÓ NYERTES AJÁNLATÁBAN SZEREPLŐ MŰSZAKI TARTALOM SZERINT KÉSZÜLT EL.

A cikkben megjelent tartalom azt a látszatot próbálja kelteni téves következtetések és a teljes projekt részletes műszaki tartalmának ismerete hiányában, mintha az önkormányzat és szerződött partnerei, valamint munkatársai nem kellő alapossággal látták volna el feladatukat a megvalósítás során, illetve, hogy önkormányzatunk nem gyakorolt kellő presszúrát a kivitelezést végző vállalkozó irányába, megkárosítva ezzel a város lakosságát.

Szerződésen túli munkák, „ajándékba”

Ezzel szemben, épp ellenkezőleg,

ÖNKORMÁNYZATUNKNAK SZÁMTALAN OLYAN, A SZERZŐDÉSBEN NEM SZEREPLŐ, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, LAKOSSÁGI IGÉNYEN, VAGY MŰSZAKI RACIONALITÁSON ALAPULÓ TÖBBLETMUNKÁT SIKERÜLT A VÁLLALKOZÓ KONSTRUKTÍV HOZZÁÁLLÁSA MELLETT TÉRÍTÉSMENTESEN MEGVALÓSÍTTATNIA

(szennyvíz gerinchálózat kiváltás, több víznyelő akna, folyókák, nagyobb felületű burkolat felújítás, kapubejáróknál sok esetben az eredeti állapothoz képest jobb minőségű burkolat kiépítése stb.),

AMI NEM KÉPEZTE A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RÉSZÉT, ÍGY AZOK MEGFIZETÉSÉRE JOGOSAN TARTHATOTT VOLNA IGÉNYT A VÁLLALKOZÓ, DE NEM TETTE.

Emellett fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatosan fellépő, a szerződéses műszaki tartalmon felül elvégzett feladatok ellenére az igazság az, hogy tárgyi projektünk kapcsán késedelem nem történt, hiszen

A „KÉSZRE JELENTŐ” LEVÉL ÉS ENNEK NYOMÁN A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS IS SZERZŐDÉSSZERŰEN TÖRTÉNT, ÍGY A KÉSEDELMI KÖTBÉR ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE NINCS OK ÉS JOGI LEHETŐSÉG.

A FENTIEKBEN HIVATKOZOTT CIKKBEN SZEREPLŐ FOTÓKON LÁTHATÓ MÉG FOLYAMATBAN LÉVŐ, VAGY BEFEJEZETLENNEK TŰNŐ MUNKÁK EGYIKE SEM KÉPEZTE A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RÉSZÉT,

 
ezért erre való hivatkozással a műszaki átadás–átvétel és a teljesítésigazolás sem tagadható meg.


Részletesebben az alábbiak szerint:

A KÉPEKEN SZEREPLŐ FÖLDMEDRŰ ÁRKOK BURKOLÁSA NEM KÉPEZTE A PÁLYÁZAT ÉS A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RÉSZÉT. A KÉPEKEN LÁTHATÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ ÁROKBURKOLÁSOK MÁR LAKOSSÁGI BERUHÁZÁS KERETÉBEN ZAJLANAK, AMELYHEZ AZ ÖNKORMÁNYZAT A CIKKBEN HIVATKOZOTT LAKOSSÁGI FÓRUMON IS ELHANGZOTTAKNAK MEGFELELŐEN BIZTOSÍTJA A MEDERBURKOLÓ LAPOT, TEHÁT EZ SEM KÉPEZTE A VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉSÉNEK RÉSZÉT.

A képen szintén látható Menyhárt u.–Veres P. utca csomópontjában található járda helyreállítása helyett az adott csomópontban mindkét irányban új, a beruházást megelőzően meg nem lévő új járdakapcsolatok kerülnek kiépítésre a vállalkozó által térítésmentesen, a vállalkozási szerződésen felül.

A VERES P. UTCA–MENYHÁRT UTCA CSOMÓPONTJÁBAN A KANYARODÓ ÍV KISZÉLESÍTÉSE, AMI A NAPOKBAN TÖRTÉNT MEG, SZINTÉN NEM SZEREPELT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI MŰSZAKI TARTALOMBAN, AZT A VÁLLALKOZÓ A SZERZŐDÉSEN FELÜL, KÉRÉSÜNKRE TÉRÍTÉSMENTESEN VÉGEZTE EL.

A képeken szereplő Liszt F. utcában kiépített folyókák „átjárásának” kiépítése (autóval) szintén nem volt a vállalkozási szerződés része, azt önkormányzatunk a későbbiekben várhatóan saját forrásból fogja megvalósítani. E nélkül is azonban biztosított a vízelvezető létesítmény rendeltetésszerű használata.

A KÉPEKEN LÁTHATÓ FÖLD DEPÓNIA A MŰSZAKI ÁTADÁS ÁTVÉTEL LEZÁRÁSAKOR NEM VOLT A HELYSZÍNEN, AZT SEM ÖNKORMÁNYZATUNK, SEM A VÁLLALKOZÓ NEM SZÁLLÍTOTTA ODA.

A mű átvételének megtagadására nem volt törvényes ok

Abban az esetben, ha a fentiekben szereplő munkák valamelyike is a vállalkozási szerződés részét képezte volna - de mint említettük nem képezte – akkor sem lett volna megtagadható a műszak átadás – átvételi eljárás lezárás, ugyanis a Polgári Törvénykönyv 6.247.§ (3) bekezdése kimondja, hogy

Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”
Vagyis amennyiben a csapadékvíz-elvezető hálózatnak, rendszernek a működését sem maga a hiba, sem pedig annak a kijavítási folyamata nem zavarja, akkor nem tagadhatja meg az Önkormányzat a munka átvételét, tehát le kell zárni a műszaki átadás-átvételt.
A Vállalkozónak ettől függetlenül természetesen ilyen esetben a még fennálló hibákat, hiányosságokat ki kell javítania.

A kötbér vonatkozásában az alábbiakat fontos megjegyezni:
Tárgyi projekt az Európai Uniós támogatási rendszer részeként, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósult meg, így a vállalkozási szerződés fedezetét is a pályázati támogatás biztosítja.

Ha járna a kötbér, akkor sem a városé lenne

Amennyiben kötbérigénye merül fel Önkormányzatunknak, abban az esetben

A KÖTBÉR ÖSSZEGE A SORON KÖVETKEZŐ - JELEN ESETBEN A VÉGSZÁMLÁBAN ÉRVÉNYESÍTENDŐ -, MELY ÍGY ALACSONYABB SZÁMLÁZOTT ÉRTÉKET, TEHÁT ALACSONYABB ÁTUTALÁSI ÖSSZEGET, VÉGSŐ SORON PEDIG ALACSONYABB TÁMOGATÁSI ÖSSZEG LEHÍVÁSÁT EREDMÉNYEZI A SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKHOZ KÉPEST.

Azon felvetésre tehát, hogy „a késedelmes teljesítés miatti kötbérre, ami a nettó vállalkozási díj 0,5%-a összeg szerűen napi 747.592 Ft, tart-e az Önkormányzat mint megrendelő igényt” egyrészt jelen esetben csak elvi válasz adható, hiszen a végszámla már kiállításra került, mivel a teljesítés a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően megtörtént; másrészt pedig, amennyiben – tényleg történt volna késedelem, és mégiscsak - lenne lehetősége az Önkormányzatnak a késedelmi kötbér igénnyel élni, úgy az érvényesített kötbér a csökkentett összegű végszámla elszámolásán keresztül a támogatás összegét csökkentené, tehát

MEGTAKARÍTÁSKÉNT AZ EURÓPAI UNIÓNÁL (VAGY ÉPP MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNÁL) JELENTKEZNE, NEM PEDIG KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL, MELY ÍGY A KÖTBÉR ÖSSZEGÉT EGYÁLTALÁN NEM TUDNÁ MÁS CÉLRA FELHASZNÁLNI, ÍGY A KERTVÁROSI VÁROSRÉSZ, DE EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSRE SEM.

A FENTI LEVEZETÉSEK ALAPJÁN EGYÉRTELMŰEN LÁTHATÓ, HOGY ÖNKORMÁNYZATUNK KELLŐ ALAPOSSÁGGAL ÉS JOGSZERŰEN JÁRT EL A TÁRGYI FEJLESZTÉS MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTELE ÉS A TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ALÁÍRÁSA SORÁN

– zárul Filvig Géza polgármester közleménye, aki a képviselőnek címzett, tartalmában a föntebb idézettel azonos hivatalos válaszának fotómásolatát is közzétette egy másik posztjában:


Ez a válasz az után született meg, hogy a választásokon mind polgármesterként, mint egyéni képviselő-jelöltként a közéletből kiszorult Bolvári Ferdinándhoz és Bolváriné Gattner Anikóhoz köthető 6300.hu, mondhatni, nem bánt kesztyűs kézzel a polgármesterrel, tényként kezelve, hogy Filvig Géza (valójában nem ő) a szerződésben leírt munka lezárulta előtt (valójában azt követően) írt alá teljesítésigazolást, így lemondva a napi 750 ezres kötbérről, amely a várost illetné (valójában a támogató szervezetnél maradna).

Az internetes oldal cikkének azt a címet adták:

Ön sem szokott emlékezni 200 millió forint elköltésére?

Az alábbiakban a teljes kép kialakítása végett ezt a cikket változatlan formában olvashatják:

2020.október 22-én Testületi ülést tartott az Önkormányzat, melyen több kérdést tárgyaltak/szavaztak meg a képviselők. Többek között napirendi pont volt a szociális városrehabilitációs pályázat beadása, az óvodafejlesztés során felmerülő talajcsere költségének önkormányzati büdzséből való fedezése, de ingatlaneladások, szociális bérlakások kérdése is. (Ezekről később majd bővebben értekezünk).

Az ülés utolsó 10 percében Király Róbert képviselő kért szót és tett fel kérdést a polgármesternek a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatban (ő annak a körzetnek a képviselője, ahol a munkálatok folynak, így napi szinten találkozik a problémával).

BÁR ELSŐRE NEM TŰNIK NAGY HORDEREJŰ DOLOGNAK, MÉGIS AZ! NAGYON IS AZ! NÉZZÜK MIÉRT?

Egy gyors összefoglaló a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének pályázatáról:

2017. júliusában Kalocsa város önkormányzata a kertvárosi csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének érdekében elindult egy EU-s pályázaton.

Ez a pályázat sikeres volt, a város 200 millió forintból valósíthatja meg a fejlesztést., ezt a pénzt  100%-ban az Európai Unió adja.

2019. októberében a kivitelező is kiválasztásra került a VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Kft. személyében, aki a munkát nettó  149 518 313, (brutto 189 888 258 Ft) vállalta.

A szerződés megköttetett, a munka elindult. Azonban a befejezéshez közeledve egyre több lett az elégedetlen lakó, így

2020. szeptember 3-ra a polgármester a projekt lezárása előtt Lakossági Fórumra hívta az érintett terület lakosait. Ezen a fórumon elhangzott, hogy szeptember 7-én indul a projekt műszaki átadása-átvétele, mely 30 napig tart. Ezalatt az idő alatt a kivitelező minden addig feljegyzett hibát kijavít, “ellenkező esetben beáll a szerződés szerinti késedelmi kötbér veszélye a vállalkozó irányába, […] ezért október 7-vel legkésőbb minden ilyen hiányzó dolognak a helyére kell kerülnie.” – Boromisza Viktor (Városüzemeltetési osztályvezető)

Mindez tehát azt jelenti, hogy 2020. október 7-én a vízelvezető-fejlesztési projekt lezárul, az Önkormányzat a teljesítésigazolás aláírásával elfogadja az elvégzett munkát, további elvárása nincs a kivitelező felé a jövőben. Ezután a vállalkozó már benyújthatja a végszámlát (ami csak a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be). Végül megkapja a teljes 150 millió forintot.

Egy ideális világban ez így is történik. De a valóságban bármikor becsúszhat valami probléma. Az ilyen helyzeteket szabályozza a megkötött vállalkozási szerződés, mely világosan rendelkezik például arról, hogy mi történik akkor, ha a kivitelező nem végez időben a munkával?

A mi esetünkben a szerződés 65. pontja ezt így szabályozza: A Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem időtartamára.

Egy gyors kalkuláció: október 7. óta eltelt 17 nap.

A KÖTBÉR ÖSSZEGE NAPONTA A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 0,5%-A, AZAZ  747 600 FT

Tehát, ha a vállalkozó nem végzett október 7-ig a munkálatokkal, akkor onnantól naponta majdnem 750 000 Ft-ot kell fizetnie az önkormányzatnak egészen addig, míg el nem készül mindennel*

[A cikk végén ezt így pontosítják:*A kötbér mértéke maximum 40x 750e Ft lehet, azaz 40 nap csúszás után már nem emelkedik.A cikkben található adatok, dátumok a kalocsa.hu oldalon közölt információkból és a testületi ülésekről, közmeghallgatásokról készült közvetítések anyagából származnak.]

Ezek alapján a vállalkozónak eddig több, mint 12 millió forintot kellett utalnia az önkormányzatnak, és az összeg minden egyes nap duzzad.

Nos, ezek tükrében nézzük meg a testületi ülésen történt rövid kérdezz-feleleket:

Király Róbert a következő kérdést intézte a polgármesternek:

“A kertvárosi csapadékvíz-elvezető rendszer pályázatának a teljesítés igazolását Ön fogja aláírni / vagy már aláírta, ezért Önhöz szólna a kérdésem. A lakossági fórumon elhangzott az, hogy a műszaki átadás-átvétele szeptember 7-én megkezdődött és ez 30 napig tartott, hogy a feltárt hibákat orvosolni tudja a pályázó. Én a körzetemet járva még a múlt héten is találkoztam dolgozó emberekkel, tehát az október 7-i határidő véleményem szerint lejárt, illetve láttam olyan hiányosságokat, ami azt sugallja nekem,hogy a vállalkozó ezt még nem fejezte be. […] Azt szeretném tehát megkérdezni polgármester úrtól, hogy aláírta-e már a teljesítésigazolást? Ha igen, véleményem szerint nem volt befejezett a pályázat. Ha nem, akkor a pályázatban szereplő napi 750e Ft kötbért az önkormányzat felé fizeti-e a vállalkozó?”

Dr. Filvig Géza polgármester válasza:

“Most erre nem tudok választ adni, hogy a teljesítés igazolást aláírtam-e vagy sem? Most itt jegyző úrtól kérdeztem. Egy nap 80-100 dokumentumnak az aláírását teszem meg […] meg fogom adni Önnek, hogy aláírtam-e vagy sem. De van egy olyan sejtésem, hogy igen”

Nos, miért is érdekes a fent idézett kérdés-felelet?

Ez volt az utóbbi idők egyik legjelentősebb pályázata és a jelenlegi polgármester regnálása alatt talán ekkora projekt még nem is volt. Ennek ellenére a polgármester nem emlékszik arra, hogy 2 héttel ezelőtt aláírta-e a 150 millió forintos szerződés lezárását és ezzel a kifizetés engedélyezését? Ez hihető?

Ha aláírta október 7-ig, úgy, hogy még mindig folyik a munka, akkor miért tette? Miért mondott le a város nevében több, mint 12 millió forintról? Amely összeg ráadásul naponta 750ezer forinttal még növekszik is?

Ha nem írta alá, és a vállalkozó fizeti a napi 750e Ft-os kötbért, akkor mi lesz a befolyó összeg sorsa? Nem lehetne-e az előre be nem tervezett helyreállítási munkákra fordítani?A polgármester válaszából ítélve – mely szerint nem emlékszik, hogy aláírta-e, de úgy sejti, hogy igen – az aláírás valószínűleg megtörtént. Király Róbertnek a kérdésre 15 napon belül fog írásban válaszolni (az még 15 x 750ezer Ft).

REMÉLJÜK VAN MEGGYŐZŐ MAGYARÁZAT ARRA, HOGY MIÉRT NEM FONTOS A VÁROSNAK NAPI 750 000 FT?

Megkérdeztük Király képviselő urat, Ő hogyan használná fel a kötbért:

“A hozzám beérkező panaszok és a lakossági fórumon elhangzottak alapján rengeteg olyan igény, és hiányosság merült fel, amelynek teljesítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a munkát befejezettnek mondhassuk, viszont költségei nem voltak bekalkulálva. A kötbér ily módon lehetőséget ad a terület rekonstrukciójára. Az ott lakók plusz feladatait kiválthatná, amiket koruk, vagy anyagi lehetőségeik miatt nem is tudnának teljesíteni. Így létre jöhetne egy egységes városkép a kertvárosban is, hiszen ott legalább olyan fontos, mint a főutcán”


A cikk október 25-én készült, galériában is megtekinthető fotókkal zárul. Azt, hogy a képeken mit láthatunk, a polgármesteri válaszból már tudhatjuk, hogy azok megtévesztőek és nem a valós állapotokat rögzítik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2023. 11. 29., 12:25
A paksi bővítés már nem a papírmunkáról, hanem a valódi építkezésről szól – mondta Szijjártó Péter miután Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával tárgyal a következő időszak feladatairól. A külgazdasági és külügyminiszter ezt megelőzően az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának meghallgatásán arról beszélt, hogy a két új blokk építése a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően zajlik. A Joint Venture Szövetség pécsi fórumán is kiemelt téma volt a Paks II. beruházás. (x)
2023-11-24 10:01:49
Érkezik a Mikulás, puttonya pedig ajándékcsomagot rejt minden résztvevő gyermek számára! Sőt, pattanjatok fel ti is a Mikulás szánjára!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 12. 01., 08:45
Gyerekeink számára tenné izgalmasabbá az ünnepvárást idén is Simó Fanni. Első lépésként a versben furfangosan elrejtett címet kell megtalálni, majd az ablakban, esetleg az udvarban elhelyezett számot. Az első feladvány a cikkben! Még >>>
2023. 11. 29., 09:20
A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kórház fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítésére az ambulánsan is ellátható betegektől. Még >>>
2023. 11. 28., 15:15
Dr. Filvig Géza: az önkormányzati választás tétje, hogy a kalocsai laktanyában migránsokat fognak elhelyezni, vagy az épülő Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó feladatokat fogja kiszolgálni. Még >>>
2023. 11. 27., 12:03
Fenyőtermesztésből Magyarországon csaknem 600-700 családi gazdaság él meg. Még >>>
2023. 11. 24., 12:30
A mák és a sajt meglepően jól passzol egymáshoz, így nem csoda, ha tortában köt ki mindkét alapanyag. A meggyes réteg pedig már szinte elengedhetetlen, ha mákos süti készül. Még >>>
2023. 11. 22., 12:15
A vendégek fogadása miatt egy nagytakarítás beütemezése például mindenképpen hasznos, de ha nem akarod túlterhelni magad, az a biztos, ha elosztod több hétre a teendőidet. Így ha december elején nekilátsz a rendrakásnak, szentestére már biztosan minden szép lesz. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK