2018. 03. 23. péntek
Emőke
: 312 Ft   : 253 Ft Benzin: 356 Ft/l   Dízel: 363 Ft/l   Írjon nekünk

Megszűnnek a kispiacok – Változik a kalocsai piacrendelet

Illés György Cinó  |  2017. 10. 30., 21:16

Az ivóvíz-vételezési lehetőség biztosítása, illetve az illemhely hiánya az egyik nagy akadály, amely miatt ellehetetlenülnek a kispiacok, de az állandó árusítóhelyek, boltok 150 méteres körzetben az ott árult termékekre vonatkozó korlátozás is nehezíti az utcán árusítók helyzetét. Az önkormányzat a jegyző tájékoztatása szerint a rendelettel nem fölszámolni akarja a termelői piacokat, keresi a jogszabályoknak megfelelő köztes megoldásokat és helyszíneket a termelői piacok további működésének lehetővé tételére. De nem ingyen.

A megyei kormányhivatal törvényességi javaslatára, az utolsó módosítás óta életbelépett jogszabályok beépítésre határozta el egy új piaci rendelet elkészíttetését az önkormányzati testület.
Az új rendeleti szövegből kikerültek a magasabb szintű jogszabályban rendezett kérdésekre vonatkozó kitételek, illetve amely részleteket illetően az önkormányzatnak nincs hatásköre. A korábbi rendelet más rendelkezései, amelyek a törvényi előírások változása és a kialakult piaci gyakorlat és tapasztalatok szerint nem igényeltek módosítást, változatlan formában kerültek átvezetésre.

Az időközben elkészült, új rendelettervezetről legutóbbi ülésén tárgyalt a kalocsai képviselő-testület, végül azt nagy többséggel el is fogadta.

A MOST ELFOGADOTT RENDELET AZOKAT ÉRINTI ÉRZÉKENYEN, AKIK AZ ELLEHETETLENÜLŐ „KISPIACOKON”, AZ EPERFÖLDI TEMPLOMMAL ÁTELLENES SARKON, ILLETVE A HELLER-SAROKNÁL ÁRUSÍTOTTAK, VAGY SZÍVESEN VÁSÁROLTAK OTT.

A napirend bevezetőjében dr. Bálint József polgármester arra is utalt, hogy szigorodtak a boltok piacát védelmező jogszabályok is, így bármely termék utcai árusítása csakis olyan helyen folyhat, ahol 150 méteren belül nincs az adott termékféleséget árusító üzlet. Ez például az utcai virágárusokat érintheti érzékenyen.

„Társadalmi hatása nincsen…”

Szabó Balázs többek közt azt tudakolta, hogy a hatásvizsgálati lapot ki készítette, mivel azon az áll, hogy a rendelet életbe lépésének közvetlen társadalmi hatása nincsen. Mekkora szegmenst kell, hogy érintsen? – kérdezte a képviselő, hiszen családok számára jelent bevételt ez a tevékenység, és ha csak 20-25 ember árusít, az ugyanennyi családot jelent, plusz több ezer ember vásárol ott.

A polgármester szerint azonban Szabó számai túlzóak, hiszen a Heller-saroknál csak 4-5 árus, az ABC-nél pedig 1-2 árus tevékenykedik, ennél csak nyáron van több – érvelt Bálint József, hozzátéve, hogy az utóbbi helyszínen a virágárusítás továbbra is megoldható lesz.

Az egész város területe nem lehet piacterület, maradjunk annyiban!Szabó azonban mégis úgy vélte, hogy igenis vannak társadalmi hatások, és rosszallotta, hogy megint úgy akarnak dönteni emberek sorsáról, embereket közvetlenül érintő dologról, hogy őket nem kérdezték meg. Szerinte ezt előzetes egyeztetés nélkül nem szabadott volna.

A képviselő arra is javaslatot tett, hogy az Ökopont épülete is segíthetne az ivóvíz biztosítása terén, szükség szerint az illemhelyet is rendelkezésre bocsáthatnák, áthidalva a jogszabályi aggályokat.

Dr. Kiss Csaba jegyző erre válaszul elmondta, hogy nem a megszüntetés a cél, hanem megtalálni, hogy milyen formában működhet tovább. Rámutatott: termelői piacot bárki működtethet, ráadásul ingyen.
Ám ennek az adott helyen jogszabályi akadályai vannak. Emellett

az Ökopont nem nyilvános vécé. A javasolt megoldással szemben további aggály, hogy úgy az Ökopont nyitva tartását a termelői piachoz kellene igazítani, amely pedig nyitva lehet akár reggel öttől este tízig, ez nem megoldható. Emellett piacfelügyeletet is biztosítani kellene a nyitva tartás idejére, és további számos jogszabálynak való megfelelés nehezítené a jogszerű fönntartást.

Nem azt mondom, hogy el kellene vetni a termelői kispiac létrehozásának a lehetőségét, csak azon a helyen nem.
Ennek alátámasztására egy mondatot idézett a jogszabályból, utalva az ottani nagy forgalmi terhelés miatti légszennyezésre:

Vásárpiac, vásárcsarnok, ideértve a termelői piacot is, csak olyan helyen létesíthető és működtethető, ahol az ott lévő személyeket, élelmiszereket, élelmiszer-nyersanyagokat a környezetből származó káros mértékű szennyeződés nem veszélyezteti. Káros mértékű légszennyezés gyanúja esetén levegőtisztasági vizsgálat eredménye alapján kell dönteni.

Alternatív helyszínen esetleg?

Simon Zoltán részben egyetértett Szabó Balázs álláspontjával, hogy igenis, sok családot érint, és vásárlói is igény is van rá, ám azt sem vitatta, hogy ha a törvényi feltételeknek nem felel meg, akkor ott nem működhet.

A jegyzőnek más helyszínre vonatkozó fölvetésére azt a javaslatot tette, hogy

A KOSSUTH LAJOS ÚT VASÚTÁLLOMÁS FELÉ VEZETŐ SZAKASZA MELLETTI ÜZLETSORON, A PATIKA SORÁN VAN EGY ÜRES TELEK, EGYIK ÜZLETTULAJDONOSSAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSSAL BIZTOSÍTVA AZ ELŐÍRT FELTÉTELEKET AZON KIALAKÍTHATÓ VOLNA EGY KISPIAC.

Simon szerint az a vásárlói igényeknek is megfelelne, és az árusok is megfelelőbb helyszínen kínálhatnák áruikat.

Simon Zoltán javaslatához később dr. Filvig Géza is csatlakozott, azzal, hogy előzőleg meg kell vizsgálni az ott lakók igényét egy ilyen termelői piac létesítésére, bár a maga részéről, amint fogalmazott, nem érzékel akkora távolságokat Kalocsán, hogy a fedett, kulturált, minden előírásnak és igénynek megfelelő központi piac ne tudná ellátni a lakosságot.

De, hogy kiállok egy utcasarokra három vödörrel, már elnézést, és elkezdek árulni, erre nincsen lehetőség. Ezt tudomásul kell venni, ez nem ’akarom, vagy nem akarom’ kérdése! – mondta.

Szabó a jegyző által idézett rendelkezésre utalva azt válaszolta, hogy

MEG LEHETNE MÉRNI A LÉGSZENNYEZÉST A KISPIACOKON 30 CM-RE AZ ÁRUSTÓL, ÉS ÖSSZEHASONLÍTANI A NAGYPIACON HASONLÓKÉPP MÉRT ADATOKKAL, NEM BIZTOS, HOGY A KISPIACON LENNE NAGYOBB A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.

Lehetne egyeztetni az érintettekkel

A képviselő úgy vélte, a társadalmi hatásvizsgálat ellentmondása miatt nem volna szabad most tárgyalni ezt a rendeletet, hiszen szerinte elfogadásának a vizsgálat állításával szemben igenis számításba veendő társadalmi következménye volna.

Ezeket a társadalmi hatásokat úgy lehetne legjobban vizsgálni, ha az érintetteket megkérdezzük, az érintettekkel beszél az önkormányzat, szerintem ez nem történet meg – mondta, ezért azt javasolta, hogy vegyék le napirendről a javaslatot, hiszen, amint a jegyző is rámutatott, 30 napja van az önkormányzatnak hosszabbítást kérni a rendelet megalkotási határidejére, ez alatt kellene kezdeményezni egy egyeztetést az érintettekkel, akár a Simon Zoltán által felvetett javaslat lehetőségét is megvitatva.

Képviselő úr elment populista irányba. Törvényeket nem vitatunk meg, a törvényi szabályozást végre kell hajtani! - mondta a polgármester, úgy tűnik, kissé félreértve Szabót, aki értelmezésünk szerint a törvényesség határain belül maradó „időhúzásra”, és az így nyert időben az életbelépő szabályozáshoz való alkalmazkodásnak közösségi kialakítására igyekezett javaslatot tenni.

Abban viszont a polgármester is egyetértett, hogy ettől függetlenül Simon javaslatát meg fogják vizsgálni, de társadalmi vitát nem tartanak a kérdésről.

A jogszabályi előírásokat be kell tartani, illetve a piacfelügyelettel, piacüzemeltetővel be kell tartatni! – zárta a vita e vonulatát a polgármester, és Szabó Balázs sem nyomta meg a napirendi hozzászólást jelző gombot a vita elnapolására irányuló hivatalos javaslatétel végett, akkor sem, amikor – szándéka esetleges fönntartása esetén – ennek szükségességére figyelmeztette őt a jegyző.
Így erről nem is döntött a testület.

Simon Zoltán más kérdést is fölvetett, amely a rendeletalkotáshoz általánosságban nem, sokkal inkább a piaci gyakorlathoz kapcsolódik: Emlékeztetett, hogy Kalocsán van egy élelmiszer és virágpiac, és onnan 100 méterre egy iparcikk piac. Azonban föltűnt neki, hogy az élelmiszerpiacon óriási tömegű művirágot árulnak, ami szerinte nem oda való, hiszen a művirág iparcikk. A képviselő fölidézte, hogy erről már többször esett szó, de sohasem történt semmi, ezért kérte, hogy tiltsák ki onnan a művirágárusokat.

Van más megoldás is!

A jogi bizottság álláspontját tolmácsoló dr. Angeli Gabriella, egy pontot emelt ki a bizottság ülésének tapasztalataiból:

Egyetértve abban, hogy jelenlegi helyén nem működhet ilyen piac, azoknak, akik most a Heller-saroknál és az eperföldi ABC előtt árulnak, arra a lehetőségére hívta föl figyelmüket a bizottság, hogy

BEADHATNAK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYT A POLGÁRMESTERHEZ, ÉS HA A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEKNEK MEGFELELNEK, ÚGY FOLYTATHATJÁK A TEVÉKENYSÉGÜKET.

Mint elmondta, jelenleg is van egy árus, aki közterület-használati engedéllyel árul.

Hozzászólásában Filvig Géza visszautalt dr. Bálint József szavaira – ritka esetként teljesen egyetértőleg –, és hozzá kapcsolódva azt hangoztatta, hogy a szabályokat be kell tartani, de eddig nem tartották be azokat. Most a rendeletalkotás lehetőséget ad erre, ezért sürgette a javaslat megalkotását.
Eklatáns példaként azt hozta föl, hogy maga is látta több alkalommal, amint valaki a fa mögött „végzi a dolgát”.

Most miért kell a főút mellett Kalocsán ilyen körülményeket engednünk? – kérdezte Filvig, akit a piac után gyakran ottmaradó hulladék is nagyon zavar. Úgy vélte, a rendelet az árusok számára biztosan sérelmes, de eddig ők nem tartották be a rájuk vonatkozó előírásokat, sok szemetet hagyva maguk után, olyan közterületen, amelynek nem ez a funkciója.

A vita tapasztalatait dr. Kiss Csaba foglalta össze:

Legfontosabb, azaz legdrágább az ivóvíz. De a piacfelügyelet biztosítása személyi költségekkel jár, fertőtlenítésről, a hulladék összegyűjtéséről is gondoskodni kell. Azonban a jogszabály nem tartalmazza, hogy a termelői piacon ingyenesen lehetne árulni, így

A KÖLTSÉGEK FEDEZETÉNEK ELŐTEREMTÉSÉBE AZ ÁRUSOKAT IS BE LEHET VONNI, VAN IS ERRE KIALAKULT GYAKORLAT MÁSHOL.

Ugyanakkor mindenképpen javasolt a mérsékelt díjazás kialakítása. – mondta a jegyző.

Szabó Balázsnak a változásra való összehangolt felkészülést, alkalmazkodást sürgető javaslatára végül még elmondta a jegyző, hogy nem véletlen, hogy a rendelet életbelépését december elejére tervezik, hiszen ezeknek a termelői piacoknak „van egy időbeni kifutásuk”, és így

A TÉLI IDŐSZAKBAN LESZ MÓD OLYAN HELYET TALÁLNI, AHOL AZ EDDIGI „KISPIACOK” HELYETT AZ ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ TERMELŐI PIACOK MEGNYÍLHATNAK A REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ÁRUSOK ÉS VEVŐIK SZÁMÁRA.

Miután Szabó Balázs módosító javaslata végül nem került előterjesztésre, így az eredeti előterjesztésről hoztak döntést. Ennek során 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett megszavazták az új piaci rendeletet.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2018. 03. 03., 09:11
Ez idő tájt, a télutón zajlanak a térség borversenyei. Ennek kapcsán, Patron című sorozatunk új epizódjában Tóth Dani a környékbeli szőlőszüretektől a borkészítés fortélyain át a borbírálat szakzsargonjáig ad ízelítőt három település, Dunapataj, Szakmár és Hajós élő szőlész-borász hagyományiból. A filmen látható borbíráknak azt üzenjük, a poharat nem kell kidobni! Jó lesz még, ha másnak nem, gyertyatartónak! Daninak pedig a rohadt káposzta „ülte meg a gyomrát”.
2018. 01. 02., 11:05
Az év utolsó napjára egyesek otthoni programmal, pezsgővel, tűzijátékkal készültek, míg mások házibuliban, vagy épp a környék szórakozóhelyeink várták az újévet. Tóth Dani vloggerünk a kamerája mellett a szilveszter éjszakát is a nyakába vette. Hogy milyen kalandokban volt része, az kiderül a Patron 8. részéből! Na ezt ne hagyd ki!!!
2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.

Még több friss hír

2018. 03. 21., 10:01
Az ezredfordulón már a tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Vatai László országos serdülő kötöttfogású egyéni birkózóversenyt Kalocsán, a hajdani kiváló birkózó, edző, az FTC örökös bajnoka emlékének adózva, aki a római olimpiáról egy sajnálatos „buli-focimeccs” során szerzett sérülése miatt maradt le, pedig már a formaruháját is átvette.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2018. 03. 22., 17:49
Életmentő tetoválás cukorbetegeknek, ingyen. Három nap alatt országos mozgalommá nőtte ki magát a magyar tetoválóművész kezdeményezése Még >>>
2018. 03. 22., 16:47
Az Óbecsei Gimnázium vendégei voltak a Szent István Gimnázium diákjai és tanárai. Még >>>
2018. 03. 22., 15:58
Áprilistól tilos a fecskék fészkeinek leverése, ezt még a ház átalakítása, szigetelése vagy festése sem indokolhatja Még >>>
2018. 03. 22., 08:32
Tudományos szenzáció kellett ahhoz, hogy megtudjuk, mi, laikusok, hogy a jég tök másmilyen is lehet, mint amilyennek ismerjük. Pedig a tudományos szempontból műveltebbek már tudhatták, hogy a világűrben van ilyen, ám most kiderült: a Földön is lehetséges! Még >>>
2018. 03. 21., 17:13
Szekeres Erzsébet „Gyümölcsoltó Boldogasszony” című kiállítását Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek nyitja meg Virágvasárnap 15:00 órai kezdettel Még >>>
2018. 03. 21., 10:57
Sorsdöntő választásra készülünk – jelentette ki egy solti kampányrendezvényen Szájer József, aki prófétához méltó szakállával okozott meglepetést az Európa parlamenti munkáját naprakészen nem követő hallgatóságnak. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2018-02-28 14:44:47
 1 Ezek képtelenek építeni valamit. Csak rombolni tudnak. :(

A város két maradék Kft.-je közül a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetőjét vonták be a hivatali munkatársak mellett a két cég összevonásának előkészítésbe, a másik gazdasági társaság, a Parkgondozó Kft. ügyvezetője már korábban tanulmányt tett erről az asztalra. A mostani előkészületek többnyire alátámasztották Loibl korábbi számításait, így a két Kft. egyesítésével közel húszmillió forint lesz megtakarítható.

 Kovács István
 2018-02-28 15:26:28
 1 "Angelinek az ÖKO Pont irodában fönntartott állásából, a jogi bizottság éléről, sőt tagjai közül, illetve a közbeszerzési bizottságból va...

Fideszes ukáz helyett baloldali nyomás és saját hintapolitikája miatt fogyhatott el a levegő Angeli Gabriella körül, akinek személye a jelek szerint megosztja a parlamenti választásokon őt jelölő párt tagságát is. Bálint szerint több rendben hivatali titkot sértett a képviselő asszony, akit képviselői esküjével is szembesített hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján, amelyet azért tartott, hogy tisztázza Angeli Gabriellának számos posztjáról való leváltása tényleges okait, illetve a városnak megküldött OLAF-jelentés tartalmát.

 Kovács István
 2018-02-24 15:41:54
 5 Ha jól értelmezem az eseményeket,akkor mindenki lapít mint ... a fűben. Tehát minden képviselőnek érdeke a beruházás részleteinek "nagyon...

Ma délután fél egyre szimpátiatüntetést hirdetett a kalocsai városháza elé az MSZP és a Párbeszéd, hogy kiálljanak közös országgyűlési képviselőjelöltjük, Angeli Gabriella mellett, aki már országos sajtóban is beszélt arról, hogy szerinte a közvilágítási projektről szóló OLAF-jelentésről tartott sajtótájékoztatója miatt, munkahelye és bizottsági tagságai megszűntetésével akarják őt ellehetetleníteni.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

Az ötödik egymást követő alkalommal nyerte el a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a Skytrax „Kelet-Európa legjobb repülőtere” díját.
A német kormány le kívánja cserélni a kiöregedő Panavia Tornado vadászbombázóit, ez már köztudott. Március 8-án a defensenews.com internetes portálon megjelent egy cikk, amelyben Daniel Gouré, a Lexington Intézet alelnöke nyilatkozott arról, hogy a Luftwaffe-ban miért nincs alternatívája az F-35 Lightning II-nek.
2018. március 20-án, kedden lezuhant a Brit Királyi Légierő világhírű Red Arrows bemutató csapat, illetve az Indiai Légierő egy-egy Hawk típusú kiképző repülőgépe.
Harmadik nekifutásra talán már valóban új hajtóműveket kaphatnak az amerikai légierő nagypapakorú B–52H stratégiai bombázó repülőgépei.