2017. 11. 18. szombat
Jenő
: 312 Ft   : 265 Ft Benzin: 364 Ft/l   Dízel: 368 Ft/l   Írjon nekünk

Megszűnnek a kispiacok – Változik a kalocsai piacrendelet

Illés György Cinó  |  2017. 10. 30., 21:16

Az ivóvíz-vételezési lehetőség biztosítása, illetve az illemhely hiánya az egyik nagy akadály, amely miatt ellehetetlenülnek a kispiacok, de az állandó árusítóhelyek, boltok 150 méteres körzetben az ott árult termékekre vonatkozó korlátozás is nehezíti az utcán árusítók helyzetét. Az önkormányzat a jegyző tájékoztatása szerint a rendelettel nem fölszámolni akarja a termelői piacokat, keresi a jogszabályoknak megfelelő köztes megoldásokat és helyszíneket a termelői piacok további működésének lehetővé tételére. De nem ingyen.

A megyei kormányhivatal törvényességi javaslatára, az utolsó módosítás óta életbelépett jogszabályok beépítésre határozta el egy új piaci rendelet elkészíttetését az önkormányzati testület.
Az új rendeleti szövegből kikerültek a magasabb szintű jogszabályban rendezett kérdésekre vonatkozó kitételek, illetve amely részleteket illetően az önkormányzatnak nincs hatásköre. A korábbi rendelet más rendelkezései, amelyek a törvényi előírások változása és a kialakult piaci gyakorlat és tapasztalatok szerint nem igényeltek módosítást, változatlan formában kerültek átvezetésre.

Az időközben elkészült, új rendelettervezetről legutóbbi ülésén tárgyalt a kalocsai képviselő-testület, végül azt nagy többséggel el is fogadta.

A MOST ELFOGADOTT RENDELET AZOKAT ÉRINTI ÉRZÉKENYEN, AKIK AZ ELLEHETETLENÜLŐ „KISPIACOKON”, AZ EPERFÖLDI TEMPLOMMAL ÁTELLENES SARKON, ILLETVE A HELLER-SAROKNÁL ÁRUSÍTOTTAK, VAGY SZÍVESEN VÁSÁROLTAK OTT.

A napirend bevezetőjében dr. Bálint József polgármester arra is utalt, hogy szigorodtak a boltok piacát védelmező jogszabályok is, így bármely termék utcai árusítása csakis olyan helyen folyhat, ahol 150 méteren belül nincs az adott termékféleséget árusító üzlet. Ez például az utcai virágárusokat érintheti érzékenyen.

„Társadalmi hatása nincsen…”

Szabó Balázs többek közt azt tudakolta, hogy a hatásvizsgálati lapot ki készítette, mivel azon az áll, hogy a rendelet életbe lépésének közvetlen társadalmi hatása nincsen. Mekkora szegmenst kell, hogy érintsen? – kérdezte a képviselő, hiszen családok számára jelent bevételt ez a tevékenység, és ha csak 20-25 ember árusít, az ugyanennyi családot jelent, plusz több ezer ember vásárol ott.

A polgármester szerint azonban Szabó számai túlzóak, hiszen a Heller-saroknál csak 4-5 árus, az ABC-nél pedig 1-2 árus tevékenykedik, ennél csak nyáron van több – érvelt Bálint József, hozzátéve, hogy az utóbbi helyszínen a virágárusítás továbbra is megoldható lesz.

Az egész város területe nem lehet piacterület, maradjunk annyiban!Szabó azonban mégis úgy vélte, hogy igenis vannak társadalmi hatások, és rosszallotta, hogy megint úgy akarnak dönteni emberek sorsáról, embereket közvetlenül érintő dologról, hogy őket nem kérdezték meg. Szerinte ezt előzetes egyeztetés nélkül nem szabadott volna.

A képviselő arra is javaslatot tett, hogy az Ökopont épülete is segíthetne az ivóvíz biztosítása terén, szükség szerint az illemhelyet is rendelkezésre bocsáthatnák, áthidalva a jogszabályi aggályokat.

Dr. Kiss Csaba jegyző erre válaszul elmondta, hogy nem a megszüntetés a cél, hanem megtalálni, hogy milyen formában működhet tovább. Rámutatott: termelői piacot bárki működtethet, ráadásul ingyen.
Ám ennek az adott helyen jogszabályi akadályai vannak. Emellett

az Ökopont nem nyilvános vécé. A javasolt megoldással szemben további aggály, hogy úgy az Ökopont nyitva tartását a termelői piachoz kellene igazítani, amely pedig nyitva lehet akár reggel öttől este tízig, ez nem megoldható. Emellett piacfelügyeletet is biztosítani kellene a nyitva tartás idejére, és további számos jogszabálynak való megfelelés nehezítené a jogszerű fönntartást.

Nem azt mondom, hogy el kellene vetni a termelői kispiac létrehozásának a lehetőségét, csak azon a helyen nem.
Ennek alátámasztására egy mondatot idézett a jogszabályból, utalva az ottani nagy forgalmi terhelés miatti légszennyezésre:

Vásárpiac, vásárcsarnok, ideértve a termelői piacot is, csak olyan helyen létesíthető és működtethető, ahol az ott lévő személyeket, élelmiszereket, élelmiszer-nyersanyagokat a környezetből származó káros mértékű szennyeződés nem veszélyezteti. Káros mértékű légszennyezés gyanúja esetén levegőtisztasági vizsgálat eredménye alapján kell dönteni.

Alternatív helyszínen esetleg?

Simon Zoltán részben egyetértett Szabó Balázs álláspontjával, hogy igenis, sok családot érint, és vásárlói is igény is van rá, ám azt sem vitatta, hogy ha a törvényi feltételeknek nem felel meg, akkor ott nem működhet.

A jegyzőnek más helyszínre vonatkozó fölvetésére azt a javaslatot tette, hogy

A KOSSUTH LAJOS ÚT VASÚTÁLLOMÁS FELÉ VEZETŐ SZAKASZA MELLETTI ÜZLETSORON, A PATIKA SORÁN VAN EGY ÜRES TELEK, EGYIK ÜZLETTULAJDONOSSAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSSAL BIZTOSÍTVA AZ ELŐÍRT FELTÉTELEKET AZON KIALAKÍTHATÓ VOLNA EGY KISPIAC.

Simon szerint az a vásárlói igényeknek is megfelelne, és az árusok is megfelelőbb helyszínen kínálhatnák áruikat.

Simon Zoltán javaslatához később dr. Filvig Géza is csatlakozott, azzal, hogy előzőleg meg kell vizsgálni az ott lakók igényét egy ilyen termelői piac létesítésére, bár a maga részéről, amint fogalmazott, nem érzékel akkora távolságokat Kalocsán, hogy a fedett, kulturált, minden előírásnak és igénynek megfelelő központi piac ne tudná ellátni a lakosságot.

De, hogy kiállok egy utcasarokra három vödörrel, már elnézést, és elkezdek árulni, erre nincsen lehetőség. Ezt tudomásul kell venni, ez nem ’akarom, vagy nem akarom’ kérdése! – mondta.

Szabó a jegyző által idézett rendelkezésre utalva azt válaszolta, hogy

MEG LEHETNE MÉRNI A LÉGSZENNYEZÉST A KISPIACOKON 30 CM-RE AZ ÁRUSTÓL, ÉS ÖSSZEHASONLÍTANI A NAGYPIACON HASONLÓKÉPP MÉRT ADATOKKAL, NEM BIZTOS, HOGY A KISPIACON LENNE NAGYOBB A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.

Lehetne egyeztetni az érintettekkel

A képviselő úgy vélte, a társadalmi hatásvizsgálat ellentmondása miatt nem volna szabad most tárgyalni ezt a rendeletet, hiszen szerinte elfogadásának a vizsgálat állításával szemben igenis számításba veendő társadalmi következménye volna.

Ezeket a társadalmi hatásokat úgy lehetne legjobban vizsgálni, ha az érintetteket megkérdezzük, az érintettekkel beszél az önkormányzat, szerintem ez nem történet meg – mondta, ezért azt javasolta, hogy vegyék le napirendről a javaslatot, hiszen, amint a jegyző is rámutatott, 30 napja van az önkormányzatnak hosszabbítást kérni a rendelet megalkotási határidejére, ez alatt kellene kezdeményezni egy egyeztetést az érintettekkel, akár a Simon Zoltán által felvetett javaslat lehetőségét is megvitatva.

Képviselő úr elment populista irányba. Törvényeket nem vitatunk meg, a törvényi szabályozást végre kell hajtani! - mondta a polgármester, úgy tűnik, kissé félreértve Szabót, aki értelmezésünk szerint a törvényesség határain belül maradó „időhúzásra”, és az így nyert időben az életbelépő szabályozáshoz való alkalmazkodásnak közösségi kialakítására igyekezett javaslatot tenni.

Abban viszont a polgármester is egyetértett, hogy ettől függetlenül Simon javaslatát meg fogják vizsgálni, de társadalmi vitát nem tartanak a kérdésről.

A jogszabályi előírásokat be kell tartani, illetve a piacfelügyelettel, piacüzemeltetővel be kell tartatni! – zárta a vita e vonulatát a polgármester, és Szabó Balázs sem nyomta meg a napirendi hozzászólást jelző gombot a vita elnapolására irányuló hivatalos javaslatétel végett, akkor sem, amikor – szándéka esetleges fönntartása esetén – ennek szükségességére figyelmeztette őt a jegyző.
Így erről nem is döntött a testület.

Simon Zoltán más kérdést is fölvetett, amely a rendeletalkotáshoz általánosságban nem, sokkal inkább a piaci gyakorlathoz kapcsolódik: Emlékeztetett, hogy Kalocsán van egy élelmiszer és virágpiac, és onnan 100 méterre egy iparcikk piac. Azonban föltűnt neki, hogy az élelmiszerpiacon óriási tömegű művirágot árulnak, ami szerinte nem oda való, hiszen a művirág iparcikk. A képviselő fölidézte, hogy erről már többször esett szó, de sohasem történt semmi, ezért kérte, hogy tiltsák ki onnan a művirágárusokat.

Van más megoldás is!

A jogi bizottság álláspontját tolmácsoló dr. Angeli Gabriella, egy pontot emelt ki a bizottság ülésének tapasztalataiból:

Egyetértve abban, hogy jelenlegi helyén nem működhet ilyen piac, azoknak, akik most a Heller-saroknál és az eperföldi ABC előtt árulnak, arra a lehetőségére hívta föl figyelmüket a bizottság, hogy

BEADHATNAK KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYT A POLGÁRMESTERHEZ, ÉS HA A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEKNEK MEGFELELNEK, ÚGY FOLYTATHATJÁK A TEVÉKENYSÉGÜKET.

Mint elmondta, jelenleg is van egy árus, aki közterület-használati engedéllyel árul.

Hozzászólásában Filvig Géza visszautalt dr. Bálint József szavaira – ritka esetként teljesen egyetértőleg –, és hozzá kapcsolódva azt hangoztatta, hogy a szabályokat be kell tartani, de eddig nem tartották be azokat. Most a rendeletalkotás lehetőséget ad erre, ezért sürgette a javaslat megalkotását.
Eklatáns példaként azt hozta föl, hogy maga is látta több alkalommal, amint valaki a fa mögött „végzi a dolgát”.

Most miért kell a főút mellett Kalocsán ilyen körülményeket engednünk? – kérdezte Filvig, akit a piac után gyakran ottmaradó hulladék is nagyon zavar. Úgy vélte, a rendelet az árusok számára biztosan sérelmes, de eddig ők nem tartották be a rájuk vonatkozó előírásokat, sok szemetet hagyva maguk után, olyan közterületen, amelynek nem ez a funkciója.

A vita tapasztalatait dr. Kiss Csaba foglalta össze:

Legfontosabb, azaz legdrágább az ivóvíz. De a piacfelügyelet biztosítása személyi költségekkel jár, fertőtlenítésről, a hulladék összegyűjtéséről is gondoskodni kell. Azonban a jogszabály nem tartalmazza, hogy a termelői piacon ingyenesen lehetne árulni, így

A KÖLTSÉGEK FEDEZETÉNEK ELŐTEREMTÉSÉBE AZ ÁRUSOKAT IS BE LEHET VONNI, VAN IS ERRE KIALAKULT GYAKORLAT MÁSHOL.

Ugyanakkor mindenképpen javasolt a mérsékelt díjazás kialakítása. – mondta a jegyző.

Szabó Balázsnak a változásra való összehangolt felkészülést, alkalmazkodást sürgető javaslatára végül még elmondta a jegyző, hogy nem véletlen, hogy a rendelet életbelépését december elejére tervezik, hiszen ezeknek a termelői piacoknak „van egy időbeni kifutásuk”, és így

A TÉLI IDŐSZAKBAN LESZ MÓD OLYAN HELYET TALÁLNI, AHOL AZ EDDIGI „KISPIACOK” HELYETT AZ ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ TERMELŐI PIACOK MEGNYÍLHATNAK A REGISZTRÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ÁRUSOK ÉS VEVŐIK SZÁMÁRA.

Miután Szabó Balázs módosító javaslata végül nem került előterjesztésre, így az eredeti előterjesztésről hoztak döntést. Ennek során 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett megszavazták az új piaci rendeletet.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2017. 10. 16., 20:40
Bár ezt az egyszerű „lebirkázást” a juhtenyésztők valószínűleg kikérnék maguknak, pláne ezen OMÉK-nagydíjjelölt tenyészjuhoknak az esetében. Izguljunk együtt Tóth Danival, hogy az uszódi juhtenyésztő, Holló Mátyás jószágai – akik felkészítésének utolsó nagyon izgalmasra sikerült pillanatait is nyomon követhetjük – hogyan szerepeltek az ország egyik legrangosabb, és legrégebbi mezőgazdasági seregszemléjén! Kövessük végig Danival és a #DOKU harmadik epizódjával együtt az utat a hanyatt eséstől (szó szerint) a döntőig. Nézzük meg együtt, ott mi történt!
2017. 09. 27., 19:08
Itt az új Patron! Falunap, pályaavató focimeccs. Az első helyzet kimarad. Hogyan lehetett volna gól? Egyszerű. Megjön az univerzális ember. Az ellenfél elesik baráti tűzben. Süsü is belendül. Pedig már előző nap is lendületben volt! Tóth Dani legújabb videójából nem utolsó sorban az is kiderül, hogy honnan ered a bizonyára legismertebben csengő nevű dunapataji kőműves legendája, hogyan lehetett volna gól az első kimaradt helyzet, és egyáltalán, mi az összefüggés a patron és egy falunapi focimeccs közt.
2017. 09. 07., 13:07
Kitalálta, ki az? Aki ismeri őt, meg fogja nézni ezt a filmet. A többiek, ha rákattintanak Tóth Dani legújabb rövidfilmjére, meg fognak lepődni, nem csak a világszínvonalú, egyedi szemléletű szobrokon. A filmben nyilatkozik régi mestere, a rajztanár Kiss István is, akinek megláthatjuk a fejfáját is. Nem vicc! Pedig nem is ő a főszereplő. Hanem Farkas Tibor, aki 4:15-nél, csak úgy visszakézből elkapja a babakocsit is. De a lényeg nem ez, hanem… Ám ezt mondja el ő maga!

Még több friss hír

2017. 11. 15., 21:36
A reformáció 500 éves évfordulójának ünnepségei szolgáltattak apropót a mezőbergenyei Kálvin-szobor felállításához. A fölavatott szobor a kalocsai Farkas Tibort alkotása. Nemrégiben a fővárosban is kiállítása volt Farkas Tibor szobrászművésznek, méghozzá az egész eddigi életművét felölelő válogatással. Mindezek kapcsán készült vele interjú.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2017. 11. 17., 16:21
Eltűntek a „Művház” szobrai! Ismeretlenek vitték el őket tegnap. Még >>>
2017. 11. 17., 10:04
Kalocsán is van varázsa az Amerikából indul Black Fridaynek. A Hufbau-Akker műszaki szaküzlet előtt már reggel hatkor a fél 9-es nyitásra vártak a vásárlók. Még >>>
2017. 11. 16., 17:46
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kalocsai Mikulásfutás és bringázás esemény a Futóbarátok által. Még >>>
2017. 11. 15., 19:40
Szent Asztrik érsek liturgikus ünnepén, november 12-én délelőtt tíz órakor tartották a főszékesegyházban azt az istentiszteletet, amire az államfő is ellátogatott. Még >>>
2017. 11. 14., 22:11
Dani úton volt a forradalom 61. – és a köztársaság kikiáltásának 28. évfordulóján. A hosszú vonatozás alkalmat adott neki egy mély és őszinte elmélkedésre, s arra, hogy visszatekintsen a forradalomra, az azóta eltelt időre, benne saját életére, és a mienkre is. Nagyon mai tükörből… Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Joco
 2017-10-24 12:36:15
 1 Elmegy ez a polgármester a .......! Hihetetlen ami aa városban történik! Majd minket vállalkozókat nem fizetnek ki azért mert a város és ...

Helyt kell-e állnia az önkormányzatnak a város gazdasági társaságának adósságaiért? Erre jogi kötelezettsége nincs. Vagy nyeljék le a beszállítók? Ez nem túl elegáns. Korábbi testületi ülésen több képviselő az adósság rendezését sürgette, erkölcsi okból és üzleti észszerűségből, a csütörtök délutáni ülésen azonban mégis ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett dr. Bálint József polgármester.

 kisbéta
 2017-10-19 10:38:16
 3 Milyen játszóterek ? Azonkívül, hogy fodrászhoz jár , nem nagyon csinál semmit . A körzetében lakom, de nem nagyon hívott össze lakosság...

Botka László miniszterelnök-jelölt hétvégi lemondása után Angeli Gabriella is visszaadta az MSZP felkérését a jövő évi választásokon országgyűlési képviselőjelöltként történő megmérettetésre – erről szóló sajtónyilatkozatát ma délután küldte meg portálunknak.

 kisbéta
 2017-10-29 12:55:23
 6 Nem normális, a hidat nem 5 perc alatt lehet felépíteni, nem győzi meg néhány kapavágás....., ostoba liba

Pénteken Botka László országjáró kampányának keretében jelöltbemutató utcafórumot tartott az MSZP a sétálóutcában. A párt miniszterelnök-jelöltje Angeli Gabriella támogatására biztatott. Angeli a Fidesz intézkedéseit bíráló, győzelem esetén népszerű intézkedések sorát ígérő beszédet mondott, majd másnap a párt országos rendezvényén is bemutatkozott.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

A napokban zajló Dubai Airshow 2017 szakkiállításon, az emirátusok légierejének vezérőrnagya, Abdulla Al Said Al Hashemi bejelentette, hogy aláírták a szerződést a Lockheed Martin vállalattal 80 darab Block 60 F-16E/F modernizációjáról.
Az amerikai Draken International vállalat a napokban 22 darab spanyol, már hadrendből kivont Mirage F1M-et vásárolt. A most beszerzett repülőgépek tovább növelik a vállalat amúgy sem kevés példányszámú, közel 100 gépes flottáját.
Az Airbus Defence and Space (DS) a C295 szállító repülőgép speciálisan átalakított és felfegyverzett változatát mutatta be a nagyközönségnek, amelyet kifejezetten felderítő-hírszerző-előrejelző szerepkörre szánnak - erre utal az ISR (intelligence surveillance and reconnaissance) rövidítés a nevében.
Alig nyolc hónappal az építési munkák megkezdése után máris elérte a legfelső szintet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az új, 2B oldali utasmóló (Pier B) fejlesztése.