2023. 03. 31. péntek
Árpád
: 381 Ft   : 350 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Nagy papírlobogtatás a városházán – Polgármesteri visszakozás átvilágításügyben

Illés György Cinó  |  2015. 10. 07., 22:18

A polgármester által előterjesztett egyik sürgősségi javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cégek átvilágítására érkezett ajánlatok elbírálásáról szólt. Ám ahelyett, hogy kiválasztották volna a legkedvezőbb ajánlatot, némi huzavona, rövid szünet és kedélyes vita után a javaslatot levették napirendről. A szünetben kinyomtatták, utána bőszen tanulmányozták, majd a vita során kommentálták is az utolsó pillanatban az asztalra tett ajánlatokat. A határozati javaslatot dr. Bálint József polgármester végül levétette a napirendről. Egy biztos: a kalocsai városházán a képviselők annyit még nem nézegettek és mutogattak egymásnak és a hallgatóságnak papírokat – térképvázlatot, ajánlatokat, szakvéleményt –, mint ezen a testületi ülésen.

A papírlengetést Szabó Balázs kezdte az egyik önkormányzati tulajdonú szántó terület értékesítéséről folytatott vita során, amikor az előterjesztés mellékletét képező, általa elégtelennek minősített térképvázlatot két ujjal fölemelve sürgette a vagyonértékesítéseket megelőző alaposabb, rutinszerű eljárásrend kialakítását. Később ugyanő folytatta, amikor a terület kezelésével megbízott Vagyonhasznosítási Kft.-től beszerzett térképet mutatta föl a testületnek, amely alapján még mindig nehézségekbe ütközött a terület azonosítása.
A jobbikos képviselő mozdulatairól sajnos azonban nem készült fényképünk, amint azt a téma kapcsán írott cikkünkben is jeleztük. Később a város cégeinek átvilágítására adandó megbízásról folytatott vita során egyenesen vezérmotívumává avanzsált a papírlobogtatás.
Nézzük sorjában!

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

A szervezeti átalakítások előkészítéséhez kell

A testület már korábban is foglalkozott a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégek ügyeivel, és akkor egy tanácsadó cégtől kért átvilágítás alapján döntöttek a Kft.-k feltőkésítésének kérdéséről, abban a tanulmányban a könyvvizsgálók jelezték, hogy egy tételes vizsgálatra volna szükség ahhoz, hogy felelősségteljes döntést alapozzanak meg a cégek további működésének szervezeti kérdéseiről, esetleges intézményi átalakításukról, vagy egyesítésükről, esetleg egyes tevékenységek leválasztásával működjenek tovább. Ehhez mindenképp szükséges a december 31-i zárás, de ezt meg kell előznie ennek az átvilágításnak – vezette be dr. Bálint József polgármester a napirendet, hozzátéve, hogy erre kért három árajánlatot. Az egyik kétmillió forintos, a másik 1,9 milliós, a harmadik 2,5 milliós nettó áron vállalná el a munkát. A legalacsonyabb ajánlat Makra Zsolt egyéni vállalkozótól érkezett. A polgármester ezt javasolta elfogadásra a testületnek.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Oldalanként ötvenezerért

Dr. Filvig Géza meglepődve kapta kézbe az előterjesztést a testületi ülés kezdő időpontjában, amelyet egyáltalán nem állt módjában tanulmányozni. Ennek ellenére, tiszteletben tartva az előterjesztőt, megszavazta, hogy a napirendi pont sürgősséggel tárgyalásra kerüljön. Bízott abban, hogy a polgármester az SZMSZ 13. szakasz (2) bekezdésének megfelelően indokolja majd, hogy miért kell erről sürgősséggel dönteni. Számára az indoklásból nem derült ki, hogy miért kell erről ilyen gyorsan dönteni, úgy, hogy 2014 októberében, miután az új testület fölállt és a polgármester elfoglalta székét, akkor átfogó vizsgálatot rendelt meg, ami kétmillió forintjába került a városnak. Ezért kaptak egy 42 oldalas anyagot, vagyis ötvenezer forint volt egy oldal.
Filvig emlékeztetett: azon a testületi ülésen megkérdezte képviselőtársait, és ketten olvasták el az anyagot. Most újra itt egy előterjesztés a cégek átvilágítására, sürgősségi indítványként. A felelős döntés érdekében azt kérte, rendeljen el a polgármester öt perc szünetet, amíg a képviselők áttanulmányozhatják az előterjesztést, és tegye lehetővé, hogy magukat az árajánlatokat is áttekintsék a testület tagjai. Kétségét fejezte ki, hogy képviselőtársai tudnak-e felelősen dönteni az adott körülmények közt, de ő nem, ezért kérte, hogy tartsanak szünetet, és az ajánlatokat a jegyző hozza be az ülésre tanulmányozásra.

Másfél hét múlva létrehozták

Bálint József azt válaszolta, ő fölolvasta az indokot, betartva az SZMSZ rendelkezéseit. Újra fölolvassam? – kérdezte.
– Legyen szíves, mert elkerülte a figyelmemet, hogy a sürgősségnek mi az oka – kérte Filvig Géza.
2016. évben végleges döntés szükséges arról, hogy az önkormányzat mely tevékenységeit folytassa társasági, vagy intézményi formában. Ehhez szükséges egy pénzügyi elemzés. Szeptember végét írjuk. Konzultáltam szakértőkkel, körülbelül kettő, kettő és fél hónap kell ennek az elvégzéséhez, és nekünk december végén döntést kell hoznunk, hogy hogyan tovább.” – mondta a polgármester. A korábbi vizsgálatnak más volt az oka, de meg is lett az eredménye, hiszen négy cég fölszámolás, illetve végelszámolás alatt van – tette hozzá. A korábbi szakvélemény alapján kérnék ezt a vizsgálatot a felelős döntés meghozatalára, de nem úgy, hogy megrendelünk egy munkát, ott leírják a véleményüket, és az ellenkezőjét tegyük.
„Nem akarok újra visszahivatkozni, hogy leírták önöknek komoly szakemberek könyvvizsgálati anyagban, hogy nem javasolják a Kft.-k létrehozását, másfél hét múlva létrehozták.”
Ezekkel a szavakkal zárva gondolatait a Filvig által kért szünetet elrendelte, és fölkérte a jegyzőt az igényelt dokumentumok rendelkezésre bocsátására.

Lobogtat: Bálint József, felkészül: Filvig Géza

A szünet különösebb izgalmak nélkül telt, eltekintve attól, hogy már az is komoly papírsusogással járt, amíg dr. Kiss Csaba jegyző kiosztotta a sebtiben kinyomtatott árajánlatokat. Ezeket a képviselők azonnal buzgón tanulmányozni kezdték, az ülés előtt kapott előterjesztéssel együtt, hiszen elvileg Bálint József kivételével mindegyikük számára újdonság volt. Bőszen forgatta tehát mindenki a három ajánlat és az előterjesztés lapjait, amelyekkel szinte borítva volt előttük az asztal.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

A következő nagy papírlobogtatás mégis a polgármesterhez köthető.
A szünetben dr. Bálint József előkereste a korábban általa hivatkozott, a feltőkésítést megelőző könyvvizsgálói dokumentumot, és azt a magasba emelve mutatta föl, így demonstrálva, hogy álláspontja megalapozott. A tanulmány kilenc pontba szedett javaslatait föl is olvasta:

  • Részletes átvilágítás szükséges a társaságok tevékenységéről, azok szükségességéről, eredményességéről, költségstruktúrájáról.
  • Az ügyvezetők készítsenek tervet 2015-2016. évekre.
  • Tárgyalás kezdeményezése a nagyobb beszállítókkal a tartozás részeges elengedéséről.
  • Ezt követően, látva a társaságokból hiányzó működő tőke mértékét, a likviditási probléma rendezése haladéktalanul, javasoltan tagi kölcsönök nyújtásával. Ennek ellenére, ha a társaságok gazdálkodása stabilizálódik, a forrást az önkormányzat visszakaphatja.
  • Az átvilágítás megállapításainak figyelembevételével preferáltan év végén, hogy ne kelljen évközi zárást végezni és beszámolót készíteni, döntés az egyes társaságok megszüntetéséről, egyes tevékenységek önkormányzatnak történő visszaadásáról, és/vagy egyesülésekről, ezzel párhuzamosan a tőkehelyzet rendezése elsősorban tagi kölcsönök konvertálásával és tárgyi eszköz apporttal, ahol lehetséges, másodsorban, és ha még szükséges, készpénzes tőkeemeléssel.
  • A fennmaradó gazdasági társaságok és az önkormányzat között kötendő támogatási szerződések felülvizsgálata az átvállalt tevékenységek finanszírozási igényének tükrében.
  • Jelenlegi ismeretink birtokában, nem megelőzve az átvilágítás megállapításait, gazdságilag egy racionálisnak tűnő, lehetséges megoldás lehet a Kalocsa Menza Kft. végelszámolása, kötelezően ellátandó tevékenységek visszaadása az önkormányzat számára, Kalocsai Vagyonhasznosítási és a Parkgondozó Kft.-k összeolvadása, tevékenységeinek fölülvizsgálatával, például nehezen érthető, hogy miért kell egy önkormányzati társaságnak ügyviteli szolgáltatást nyújtania, mivel ez a piacon széles körben elérhető szolgáltatás.
  • Tulajdonosi kontroling bevezetése a megmaradó társaságoknál.
  • Társaságok eredményességéhez kötött javadalmazási rendszer bevezetése a vezetői szinten.

Ez motiválta – mondta Bálint kiegészítésképpen –, és az, hogy a cégekkel decemberben mindenképp kell valamit kezdeni, és úgy ítélte meg, hogy ennyi idő szükséges, ezért hozta most a testület elé.

Lobogtatás a hallgatóság felé

A következőkben Filvig Géza kapott szót, aki látta értelmét a kért szünetnek, mert át lehetett tekinteni az ajánlatokat.
Ez az ajánlat, amelyet most el szeretne fogadni a testület, egy oldalas, négy pontmutatta föl színpadias gesztussal a dokumentumot a hallgatóság és a sajtó felé, majd elkezdte fölolvasni a benne foglaltakat, de még csak az első mondatnál tartott, amikor a polgármester ezt félbeszakította. 

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Képviselő Úr! Ide dolgozik a képviselő-testületnek, vagy a sajtónak? – kérdezte. Fölhívnám a figyelmét, hogy nem a sajtóra tartozó kérdés, de ha gondolja, zárt ülést fogok elrendelni – mondta.
– Nyugodtan megteheti, hogy zárt ülést rendel el, Ön a levezető elnök – válaszolta Filvig, de Bálint József még egyszer, közbevágva, nyomatékkal intette a képviselőt, hogy nem a sajtónak dolgozik, hanem Kalocsa városért. A kritikáját elmondhatja, de nem a sajtó felé.
– Polgármester Úr! Ez titok? Mert akkor rendeljen el zárt ülést!
Nem titok, csak akkor én is odaállítom az egész testületet a sajtó elé és ide rakjuk eléjük az anyagokat. Egy kis intelligenciát kérnék szépen a testületi ülésekhez – gördítette tovább a párbeszéddé alakult hozzászólás dramaturgiáját a polgármester, majd visszaadta a szót a KDNP-s városatyának.

Lobogtatás a polgármester felé

Kifizetni kettőmillió forintot egy ilyen árajánlat után? Nevetséges – mondta Filvig Géza, sajnálkozva azon, hogy neki kellett kikérnie az árajánlatokat, hogy tanulmányozhassák a képviselők. Örült ugyanakkor, hogy mindenki megkapta, így láthatja, hogy milyen árajánlatokról van szó. Azt kérdezte a polgármestertől és a jegyzőtől, hogy milyen pályázat, megkeresés vagy ajánlatkérés ment ki ezekhez a cégekhez, amire ilyen rövid, silány árajánlatot adtak? Volt, aki aznap küldte el.

Én legyek diplomatikus? Nem a sajtónak mondom, csak szeretném, ha tudnák az emberek, hogy a jelen városvezetés mire költi a pénzt, miért kellett értékes vagyonelemeket eladni, miket kell belőle finanszírozni. Vidéki vállalkozókat? Gondolom nem.

Ha a polgármester felelős döntéseket akar hozni, akkor sokkal körültekintőbb kollégákat kell választania, nem olyanokat, akik ilyen árajánlatot adnak – mutatta föl ezúttal dr. Bálint József felé a legkedvezőbb ajánlatot.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

Minek újra átvilágítani?

Szabó Balázs azt kérdezte, mik az érdemi különbségek a tíz hónappal ezelőtti és a most esedékes átvilágítás közt, és mi történne akkor, ha ezt most nem tennék meg.

A korábbi átvilágítás egyértelmű választ adott, hogy mi az első lépés, ezt megtettük: négy cég végelszámolás alatt áll, ebből egy majd átfordul felszámolás alá – mondta a polgármester. Később derültek ki dolgok a Vagyonhasznosítónál, hogy milyen manipuláció ment a könyvelésnél. Egy halom dolog nem volt lekönyvelve, újra kellett könyvelni, és új mérleget megállapítani – tette hozzá.

Létrejött egy intézmény, az végrehajtja a feladatokat, és most a párhuzamosságokat szüntetik meg – derült ki Bálint válaszából. Tudták, hogy következik még egy lépcső, amikor a Kft.-k fönntarthatóságát kell megvizsgálni. Egyiket, a Vagyonhasznisítási Kft.-t mindenképp fönn kell tartani, mert általa nem ismert okból oda telepítették a Kalocsa Szíve önkormányzati projektjeit, nem közvetlenül az önkormányzathoz, így az ötéves fenntartási időszak alatt a Kft.-hez nem nyúlhatnak – mondta a polgármester. Ebbe a Kft.-be a többi társaság beolvadhat nyereségorientált tevékenységeivel, a nem piaci tevékenységeket pedig intézményi formában kell tovább vinni. A feltőkésítéssel a törvényi kötelezettségeknek eleget tett az önkormányzat, de ezzel a Kft.-ket még nem tették teljesen rendbe. A költséghatékonyan nem elvégezhető feladatok forrását biztosítani kell, a gazdaságosság javítására pedig csak a költségek csökkentése, vagy a bevételek növelése révén van lehetőség – mutatott rá Bálint József, visszautasítva az őt többször ért vádat, hogy csak vagyoneladás révén tudja biztosítani az egyensúlyt, mert átszervezéssel is növelni szeretnék a hatékonyságot. A szóban forgó vizsgálatokra a testület Kft.-ket érintő döntésének előkészítéséhez, megalapozásához van szükség.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

„Honnan tudjuk? Sehonnan!”

Simon Zoltán rámutatott: a polgármester épp az imént fejtette ki, hogy milyen fontos feladatra kérnénk föl egy vállalkozást az önkormányzati cégek átvilágítására. Mivel a feladat nagyon fontos, és nagyon fontos a végeredmény, hisz az dönti majd el, hogy milyen formában működnek tovább a Kft.-k, ezért úgy vélte, nagyon fontos a szakmaiság is, hogy a lehető legjobb fölkészültségű szakembert kérjék föl erre a feladatra. Szerinte egy árajánlatból ki kellene derülnie az ajánlattevő referenciáinak, fölkészültségének. Egy lapra bárki fölírhat egy árat, de „honnan tudjuk mi ezek az árajánlatok alapján, hogy ezek az illetők és cégek, akik ezt beadták, milyen szakmai fölkészültséggel rendelkeznek? Sehonnan!”
Csupán egy szám alapján döntjük el, hogy ki lesz az, aki a szakmai döntő véleményt kimondja a Kft.-kről? – kérdezte, elfogadhatatlannak és támogathatatlannak nevezve ezt az eljárást.

Bolvári Ferdinánd
azt kérdezte: Miért épp ez a három cég, hogy került ki egyáltalán, ki pályáztatta meg, mi alapján? Személyesen ezt a három céget keresték meg, vagy volt egy nyílt pályázat?

„Hajlandó vagyok elnapolni”

Bálint József így válaszolt:

Én kértem föl az egyik céget, és azt kértem, hogy más ajánlatokat is kapcsoljanak be. Megtehetem, ajánlatkérésről van szó. Tehát valóban ez nem abban a formában történt meg, pont az időre való tekintettel, de hajlandó vagyok elnapolni ezt a döntést.

Újra kiírják megfelelő formában a pályázatot és utána visszahozza a testület elé – tette hozzá. Ezzel szavazásra bocsátotta a javaslat napirendről történő levételét, azaz bocsátotta volna, mert Filvig Géza ügyrendi kérdésben kért szót.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

„Jól értettem?”

Azt kérdezte:
Polgármester Úr! Jól értettem az előbb, azt tetszett mondani, hogy fölkért egy céget, és azt kérte, hozzon még két ajánlatot?
– Nem jól értette.
– Szeretném, ha a jegyzőkönyvből visszaidéznénk, amit mondott, mert a mellette ülő képviselők is azt mondják, hogy az hangzott el, hogy a polgármester felkért egy céget, és megkérte, hogy hozzon még kettő ajánlatot. Szeretném a jegyzőkönyvet visszahallgatni – ismételte meg kérését Filvig.

Én ezt a céget fölkértem, és mivel tudtam, hogy egy ajánlat kevés, kértem, hogy két hasonló céget keressen meg, és adjanak be pályázatot. Ezt mondtam.
Természetesen még egyszer mondom, hogy kezdeményezem, hogy napirendről levegyük, Megfelelő módón kiírásra kerül, újabb ajánlatokat kérünk be erre a feladatra.

Végül 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendről való levételt megszavazta a testület.

A határozat kimondásakor a napirendet dr. Bálint József e szavakkal zárta:

Ezzel késni fog az egész, de nem érdekel, belefér az időnkbe, az öt évbe.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek

„Nagyon erősen félreérthető”

Filvig Géza visszatért még korábbi ügyrendi kérdésére, hogy hallgassák, olvassák vissza a jegyzőkönyvet. Mivel erre nem kapott választ, újra megkérte, hogy rendelje el a hangfelvétel visszahallgatását, kérte továbbá az adott napirend szó szerinti jegyzőkönyvezését, és a napirendről írásos jegyzőkönyv-kivonatot is kért. Még egyszer megkérdezte, van-e lehetőség a hangfelvétel azonnali visszahallgatására. Ezt így indokolta:

„Polgármester Úr egy törvénykövető, törvényt betartó polgármester, azt hangsúlyozza, azt nyilatkozza legnagyobb örömömre, hogy ha bármi törvénytelenséget észlel, Önnek meg kell tennie a szükséges lépéseket. Én ugyanilyen törvénytisztelő ember vagyok, és nekem is meg kell tennem. Amit Ön most mondott, az nagyon erősen félreérthető, és azt szeretném tisztázni.”

A polgármester biztosította a képviselőt, hogy a kért kivonatot meg fogja kapni, mihelyt elkészülnek a lejegyzésével, a hanganyaggal együtt, hogy Filvig összevethesse, hogy ugyanaz hangzott el. Ehhez dr. Kiss Csaba jegyző azt fűzte hozzá: az újrahallgatásra ott nem is volna lehetőség, csak miután lezárták a jegyzőkönyvet.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2023. 03. 29., 08:23
Kalocsán ugyan némileg csökkent a munkaerő iránti igény, de ezúttal vidéken jóval több munkahelyre keresnek dolgozókat, mint egy hete. Így összesen már 134 munkahelyre várják a jelentkezőket térségünkből, ami a múlt hetinél hárommal több, miközben Szegedre továbbra is létszámkorlát nélkül toborozzák a határvadászokat.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 31., 10:31
Húsvétkor is ér mézeskalácsot sütni, de most turbózzátok fel egy kis répával. Nem beszélve arról, hogy így a gyerekek egy kicsivel több zöldséget is tudnak enni, teljesen észrevétlenül. Még >>>
2023. 03. 30., 10:55
A rókák veszettség elleni immunizálására idén tavasszal is sor kerül, melyhez kapcsolódóan az ebzárlat és a legeltetési tilalom életbe lépése sem marad el az érintett térségekben. Még >>>
2023. 03. 30., 09:49
Alig két perc, néhány kattintás, pár adat, és már hozzá is járultunk a Kék Madár Alapítvány céljaihoz, a fesztivál megszervezéséhez, illetve a beteg gyerekek támogatásához, ráadásul úgy, hogy az nekünk egyetlen fillérünkbe sem kerül! Hogyan? – Ebből a kevesebb mint két perces videóból kiderül! Még >>>
2023. 03. 29., 16:00
Zöld erdőben jártunk már sokszor, most íme néhány tradicionális húsvéti vers gyerekeknek, felnőtteknek. Még >>>
2023. 03. 28., 16:57
Már nagyban zajlanak a Paprikfaesztivál előkészítő munkálatai! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK