2022. 01. 20. csütörtök
Fábián, Sebestyén
: 357 Ft   : 315 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

„Társasági adó” – Megszavazták a százmilliós tőkepótlást a város két cégének

Illés György Cinó  |  2016. 08. 26., 13:09

Törvényi előírások miatt döntéskényszerbe került az önkormányzat két Kft.-jét illetően: a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. és a Menza Kft. újra elveszítette saját tőkéjét, a negatív gazdasági eredményességet pedig vagy pótolni kell, megemelve a társaság tőkéjét a törvényben előírt 3 millió forintos szintig, vagy megszűntetni, más társaságformává alakítani a céget. Amennyiben ezt a tulajdonos elmulasztja megtenni, akkor szankciók is bekövetkezhetnek, illetve a társaság cégbíróság útján megszűntethető lenne. Ezt elkerülendő – mintegy egyórás vitát követően – a két említett cégnek összességében közel százmilliós tőkeinjekciót szavazott meg a kalocsai önkormányzat múlt pénteki testületi ülésén. Érintőlegesen szóba került a város cég- és intézményhálózatának átszervezése is. Erről már idén döntés születhet.

Az írásos előterjesztés a Ptk. 3.133. § rendelkezéseire hivatkozva mutatott rá a két érintett társaság esetében a tőkehelyzet rendezésének kötelezettségére, mivel ellenkező esetben vagy megszüntetni, vagy más társaságformává alakítani kellene a cégeket.
A törvény kimondja, hogy amennyiben két egymást követő évben a társaság saját tőkéje alul marad a törvényben előírtnál, akkor lépni kell.

Az előterjesztő dr. Bálint József polgármester a tavalyi évhez hasonlóan pótbefizetésre tett javaslatot, a Menza Kft. esetében a 2015. évi gazdasági adatok, valamint az időközben befizetett, de a könyvelésben még meg nem jelent korábbi tőkeinjekció figyelembevételével 28 millió 768 ezer forintos pótbefizetésre tett javaslatot, amint azt már előzetesen is megírtuk.
A Vagyonhasznosítót a tavalyi eredmények, mérlegadatok figyelembevételével ennek többszörösével, 70 millió 144 ezer forinttal lehetett csak visszabillenteni a törvény által előírt stabilitási helyzetébe.


Forrás: Illés György / KALOhírek

’Nyolcsoros’

A mostani, valamint a társaságok további sorsának alakítását célzó későbbi döntések előkészítéséhez a két Kft. ügyvezetőjének intézkedési terv készítését írta korábban elő a testület nyári házi feladatként.
Ennek megfelelően a Menza Kft. ügyvezetője, Kapitány Lászlóné egy négyoldalas dokumentumot tett az asztalra, amely helyzetelemzést, célkijelölést, a folyamatban lévő, hatékonyságnövelő változtatások leírását is tartalmazta, és megfogalmazott javaslatokat, illetve terveket a további ésszerűsítésekre.

Ezzel szemben a Vagyonhasznosító élén álló Loibl László egy nyolcsoros takarmánykukoricával válaszlevéllel oldotta meg a feladatot, amelybe már az előzmények is belefértek. A lényegi tartalom annyi volt, hogy a mérlegadatok alapján egy kivonási művelettel kimutatta a cég jegyzett tőkéje és saját tőkéje közötti 70,144 milliós különbözetet, és ennyi pénzt kért föltőkésítésre az önkormányzattól mint tulajdonostól az augusztus 31-ei határidőig.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ennek elégtelen voltát maga Bálint József is szóvá tette a napirend bevezetőjében, mondván:

Máskor kérném az ügyvezető urat, hogy kicsit részletesebben határozza meg, és ne a mi feladatunkat határozza meg, hogy mit tegyünk (…), hanem elvárható lett volna, hogy bizonyos intézkedési javaslatokat említsen meg. „Többször több pénz nem lesz beletéve…”

Szabó Balázs felelevenítette, hogy jó pár hónapja fölállt a Vagyonhasznosító Kft.-t átvilágító eseti bizottság, amelybe maga is szívesen ajánlotta föl segítségét, ám azzal nem éltek. Úgy vélte, e bizottság szerepe az lett volna, hogy mostanára dolgozzon ki alternatív javaslatokat, hogy lehetőleg ne kelljen az önkormányzatnak készpénzt bele tenni a cégekbe, vagy legalább a jobb működést szolgáló átalakításra kellett volna alternatívákat kidolgozniuk. Ezért azt kérdezte a képviselő, hogy milyen eredményekre jutott ez a bizottság.

Szabó Balázs emlékeztetett, hogy decemberben 80 milliós többlettámogatást szavazott meg a testület a Vagyonhasznosítónak, azzal, hogy ezt márciusban visszafizeti a társaság. Később ezt a határidőt elhalasztották, amint a képviselő rámutatott, épp augusztus végéig, a feltőkésítés törvényi határidejéig.
A képviselő fölidézte, hogy e teremben is, jegyzőkönyvbe, kamerák előtt, maga a polgármester is többször elmondta, hogy

többször több pénz nem lesz beletéve a Kft.be, és mindig kimondta, hogy az apportot tartja a legjobb megoldásnak arra vonatkozóan, hogy a Kft. tőkeállományát helyrehozza. Szabó nem értette, hogy a törvény által lehetővé tett megoldások közül miért csak a pótbefizetést vizsgálták, miért nem készült alternatív javaslat a többi megoldási lehetőségre.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A bizottságról a polgármester elmondta, az még nem fejezte be munkáját, csak bizonyos részeredményeket ért el. Bálint József pontosította a többlettámogatások kérdését, elmondván, hogy a nyolcvanmillióból egyszer harmincmilliót kapott a cég egy trafóház létesítésére, később a Kalocsa Szíve előfinanszírozására kellett további 50 milliót a Vagyonhasznosítási Kft. rendelkezésére bocsátani. Ebből a Kft. húszmilliót már visszafizetett, és augusztus 31-éig a különbözetet is vissza kell fizetnie.

Átszervezések már január 1-ei hatállyal?

A cégek jövőjével kapcsolatban a polgármester kijelentette:

Az már látszik, hogy a Kft.-kről átfogóan kell döntenünk még ebben az évben, hogy január 1-től új konstrukcióba kerüljön átalakításra. Amint hozzátette, részben épp ezzel kapcsolatban hiányolta a Vagyonhasznosító ügyvezetőjének az esetleges átszervezésekre irányuló javaslatait.

Az apportra irányuló felvetésre Bálint József kifejtette, hogy az valóban szóba került korábban, de megvizsgálva a kérdést belátták, hogy nincs olyan vagyonelem, amely alkalmas volna erre, ráadásul kockázatos lépés is lenne a társaságok mostani helyzetében, amikor veszteséges a működésük, mivel ez esetben – ha később végelszámolásra, felszámolásra kerülne sor – a társaság kötelezettségeinek behajtására első lépésben a vagyon terhére történne végrehajtás. Elismerte ugyanakkor, hogy ő is az apportot tartotta korábban a jó megoldásnak, de a lehetséges következmények miatt fölülvizsgálta álláspontját. Tette ezt azért is, mert a szóba jöhető ingatlanok nagy részét jelzálog terheli, vagy más okból forgalomképtelen így nem is lettek volna alkalmasak a tranzakcióra.

Kényszerpálya

A testület pillanatnyi helyzetét kényszerpályának nevezte a polgármester, hiszen, ha a pótbefizetést most nem szavazza meg, akkor rendelkeznie kell a Kft.-k megszüntetéséről, vagy a törvénynek megfelelő formában történő átalakításáról.

Török Ferenc azt tudakolta, hogy – mivel a Menza Kft. esetében 2015-ben 63 millió 604 ezer forint pótbefizetés történt a saját tőke helyreállítása érdekében – jól értelmezi-e, hogy a Menza Kft.-t egyszer már rendbe hozták, és most újra [közel] harmincmilliót kell befizetni. Ezt a polgármester megerősítette, fölhívva a figyelmet, hogy most sokkal kisebb összegről van szó, és a társaság a külső adósságállományát is „szépen lefaragta”, a tőkeemelést is nagyrészt erre használta föl.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Félreértés történt

A vita során először az ülésen több kritikát is fogadott ügyvezető, Loibl László kapott szót. Az intézkedési tervét ért kritikára a Vagyonhasznosító ügyvezetője elmondta: a 14. évi mérleg szerint 69 milliót meghaladó volt a veszteség. 15-ben ezt lefaragta 2,6 millió forintra. Ez intézkedések nélkül nem valósulhatott volna meg – mondta Loibl, aki úgy vélte, 180 milliós éves árbevétel esetén a hetvenmilliós veszteséget nem lehet kigazdálkodni, így nem látott más lehetőséget, mint a tulajdonosi beavatkozást.

Erre a polgármester úgy reagált, hogy félreértés történt, mivel nem a tulajdonos törvény által szabott kötelezettségeit kellett volna összefoglalni, hanem azt, hogy a gazdálkodás kérdéseiben milyen további változtatásokat javasolnak.

70 millióból fizetik vissza az 58-at

Szabó Balázs a kérdéseire adott válaszokat nem tartotta kielégítőnek, mert szerinte az átvilágító bizottságnak az lett volna a feladata, hogy már a mostani ülésre dolgozzon ki alternatív javaslatokat, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy a városnak a több éven át tartó, többszöri tőkeinjekciók után újra 70 millió közpénzt a Kft.-re kelljen fordítani, és hogy hogyan lehetne esetleg még a feltőkésítés előtt úgy átalakítani a céget, hogy ezt a pénz megspórolhassák.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A visszafizetendő kölcsönről Szabó annak a helyzetnek a fonákságára mutatott rá, hogy a fönnálló 58 milliós kötelezettséget abból a 70 millióból fizeti vissza, amelyet a várostól kap. Ráadásul az általa tudakolt december 3-ai 80 milliós áthidaló összegből 50 milliót a Kalocsa Szíve előfinanszírozására kértek, amit tehát elvileg visszakaptak a támogatótól. Miért kell most mégis a városnak befizetnie 70 milliót, hogy a társaság visszafizethesse tartozását? – kérdezte a képviselő.

Végül újra a törvény adta lehetőségeket felölelő alternatívákat hiányolta Szabó Balázs. Mint elmondta, ezt fölvetette a jogi bizottság ülésén is, ahol elkezdték elmagyarázni neki, hogy melyik üzletjogi megoldás mit jelent. Azonban, mint mondotta, ő is „be tudja ütni a Google-ba, hogy mit jelent például a tőkeemelés ázsióval”, ehelyett arra várt volna alternatív javaslatokat, hogy miként lehetne elkerülni, hogy közpénzt kelljen befizetni a társaságba.

Az apporttal kockáztatnánk a vagyont

A polgármester erre válaszul elmondta, hogy a Kalocsa Szíve program pénzügyi zárása még nem ért véget, így az előfinanszírozott költségek még nem állnak rendelkezésre tudomása szerint, ezek az összegek az elszámolás lezárulta után folyhatnak csak be.
Az apport kérdésére azt mondta Bálint József, hogy ezt vizsgálva egyedül a kollégium épületét tudták volna e célra fölajánlani, azonban ez nagyon nagy kockázatot jelentett volna, mert ha valamelyik Kft. bedőlne, akkor először azt értékesítenék. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy „jövőre már nem kell ilyen mértékben a föltőkésítésükkel foglalkozni, vagy semmilyen mértékben”.

Egy fenékkel két lovat…

Dr. Filvig Géza az eseti bizottság összetételét tudakolta, csatlakozva ahhoz a véleményhez, hogy legkésőbb erre az ülésre a társaságok működését átfogóan bemutató elemzéssel kellett volna készülnie, hogy annak alapján „lehessen meghozni ezt az igen felelős döntést”.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Tavaly 80 milliót, idén hetvenmilliót fizetett ki az önkormányzat a megállapított támogatási összegen felül – mondta Filvig majd fölidézte, hogy részben visszatérítendő támogatásként kérte a Kft. a pénzt, amit később átminősítettek vissza nem térítendőre – ezzel ők már akkor sem értettek egyet.

Kifogásolta a képviselő azt is, hogy költségoldalról sohasem vizsgálják a Kft-k tevékenységét, nincs tulajdonosi ellenőrzés. Ennek a monitorozásnak a szükségességét már korábban is fölvetette Filvig, például a jövő évre vonatkozó költségvetési stabilitási rendelet vitája során. Az önkormányzat nagy tulajdonosi felelősségére is figyelmeztetett, hiszen közpénzt, önkormányzati vagyont fizetünk ki a Kft-nek, miközben részletes intézkedési terv híján a kérdéskör nem átlátható kellőképp a képviselő szerint.

Filvig Géza szerint nem szerencsés, hogy két meghatározó cégnek, a Parkgondozó Kft.-nek és a Vagyonhasznosító Kft.-nek egy személy a vezetője. Hangsúlyozta, hogy nem Loibl László személye ellen van kifogása, hanem hogy egy ember tölti be e két igen szerteágazó feladatokat ellátó tisztséget. Úgy vélte, mindenki hibázhat munkája során,
s a tévedés vagy hiba belátása nem baj, de az baj, ha a felismert hibát nem orvosoljuk – fejtette ki a képviselő.

A „bizottság” háromtagú, azt az alpolgármester asszony, a jegyző és a gazdasági vezető alkotja – válaszolt a föltett kérdésre dr. Kiss Csaba jegyző, bár a bizottság titulust túlzónak ítélte. Mint mondta, a polgármester három kollégáját fölkérte, hogy készítsen egy elemzést, ám úgy vélte, hogy az anyag belső használatra készült, annak nem kellene nyilvánosnak lennie. A képviselők nem szavaztak erről a testületről. Külső átvilágítókról döntöttek két ízben is, de nem fogadták el az ajánlataikat. Ez a munkacsoport legjobb tudása szerint igyekszik szakmai javaslatokat előkészíteni a Kft.-knél, bár a Parkgondozóval kapcsolatban kissé megakadtak – ismerte el a jegyző. A Menzánál történt belső ellenőri vizsgálat után arra készül javaslat, hogy a közfeladat-ellátást és a piaci tevékenységet hogyan lehetne ésszerűen elválasztani egymástól.

Új oktatásfinanszírozás: csökkenő költségek?

Simon Zoltán arra hívta föl a figyelmet, hogy 2016-ban a Vagyonhasznosítási Kft. helyzetét jelentős költségcsökkentő tényező is javítja majd: a költségvetés készítésekor az iskolák működtetésével járó költségeket bekalkulálták, ugyanakkor egy kormánydöntés következtében

a továbbiakban az összes oktatási intézmény működtetése állami hatáskörbe kerül.

Ez jelentős bér- és közműköltség megtakarítást hoz a következő tanév első féléve során. Simon azt javasolta, hogy számolják ki a várható megtakarítás mértékét, és azt vonják le a feltőkésítés összegéből, mert ez a Kft. zsebében fog maradni.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József csatlakozott a képviselő reményeihez, de hozzátette:

Gondolom a képviselő úr is tisztában van vele, hogy amennyiben ez bekövetkezik, akkor [a megtakarításokat] nem hagyjuk a Kft.-nél. Ekkor költségvetés-módosítással kell rendelkezni a pénz sorsáról, amit meg is tesz majd a testület – jelentette ki. Erről a következő költségvetés-módosítás alkalmával lehet majd tárgyalni, most azonban nem számolhatnak vele, mert a jelen helyzetben a cégbíróság sem fogja figyelembe venni.
A remélt pénzügyi hatások tekintetében a polgármester óvatosságra intett, mondván, meg kell várni a végrehajtási utasítást, „nehogy drágább legyen a leves, mint a hús”.

Dr. Angeli Gabriella szerint az állami részvétel az iskolák üzemeltetésében egyelőre nem határidőhöz kötött, az országos híradásokban január 1-jét is szokták említeni lehetséges határidőként, a tőkehelyzet rendezését pedig augusztus 31-éig mindenképp el kell végezni.
Simon Zoltán szerint azonban a képviselő asszony információi tévesek. Az ő ismeretei szerint az új Klik szakmai és az állam finanszírozói szerepvállalása közel egyidejűleg meg fog valósulni.

Veszélybe kerülhet a Kalocsa Szíve?

Bolvári Ferdinánd azt kérdezte, milyen következményekkel járhat, ha ezt most nem szavazzák meg, tekintettel arra, hogy január 1-jétől úgyis átszervezésekre készülnek.
A polgármester kifejtette: ha az augusztus 31-ei határidőig ezt nem rendezik, akkor a törvény erejénél fogva kilencven napon belül meg kell szüntetni a Kft.-t, vagy átalakítani más társaságformává.
Bolvári később arra is figyelmeztetett, hogy a Vagyonhasznosító Kft. esetleges „bedőlésével” a Kalocsa Szíve program is veszélybe kerülne, hiszen a társaság a projekt gazdája. Az ellenzéki képviselőktől azt kérdezte, hogy ha ezt most nem szavazzák meg, akkor mit javasolnak a folytatásra?


Forrás: Illés György / KALOhírek

Kérdését később Filvig Géza válaszolta meg, értetlenkedve, hogy miért nekik, ellenzéki képviselőknek kellene javaslatokat adni, hiszen van egy, a testület többségének támogatását élvező polgármester, a Kft.-k élén a többség által megválasztott ügyvezető áll, az irányítás az ő felelősségük.

Inkorrekt az, hogy szó nélkül, karba tett kézzel nézzük, hogy egy Kft.-nk szinte havi szinten tízmilliós veszteségeket termel, nem vizsgáljuk meg, és utána, tíz nappal a törvényi határidő előtt idejövünk, hogy meg kell tenni, és kényszerpálya.
Hetvenmillió forint.
Filvig kifejtette, hogy ha ezt most nem szavazzák meg, 90 napon belül még akkor is vannak lehetőségeik, hogy hogyan tudják ezt megoldani a Kalocsa Szíve program veszélyeztetése nélkül.

Döntöttek: fizetünk

Angeli képviselő asszony a jogi bizottság álláspontját ismertetve elmondta, hogy a kérdésről hosszasan tárgyaltak, végül a Vagyonhasznosítási Kft. esetében 2 igen és 4 tartózkodás mellett nem támogatja, míg a Menza Kft. esetében 4 igen 2 tartózkodás mellett támogatta a feltőkésítésre tett javaslatot.

A Vagyon felügyelőbizottsága egyetértett a tőkeemeléssel – tájékoztatott Katus Attila, aki később a pénzügyi bizottság 3 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellet mindkét Kft. pótbefizetését támogatta.

Szabó a vita tapasztalatait így összegezte:

Meddig lehet még következmények nélkül mindig csak az mögé bújni, hogy ezek régi dolgok, régi adósságok, és ezt most bele kell rakni, mert ha nem rakjuk bele, akkor nem lesz fűtés, világítás?
Ez éppen a negyedik alkalom, amikor toljuk bele a harminc, ötven, nyolcvan, hetvenmillió közpénzeket. Akkor én kérdezem, igen:
Hol a felelősség és a felelősségre vonás?
Végül a Menza Kft. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó javaslatot 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással, a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. tőkestabilizálásához szükséges pótbefizetést 7 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 2 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (2 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Ágika
2016-08-29 08:36:47
Ez a feltőkésítés már egyszer tavaly is megtörtént. Akkor a Parkgondozó Kft. 50.207.000, a Menza Kft. 65.604.000 forintot kapott. Most már minden évben így lesz? Loibl elvtárs és Kapitány elvtársnő elkalkulálja magát, a város meg fizet!?
Kalotroll
2016-08-29 15:51:49
Igen, így lesz. Amíg nem jön a csődbiztos. Akkor egy kávéval többet kérnek a kávékevergetők!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 20., 18:02
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr már második alkalommal érkezett körzetünkbe annak érdekében, hogy a vezetése alatt álló Magyar Falu Programról személyesen tájékoztassa településeink polgármestereit. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
Az utóbbi hat évből négyben hullott hó a világ legnagyobb sivatagában, de 2017. előtt 1979. óta nem volt ilyen. Nálunk a meteorológusok cudar hidegre figyelmeztetnek. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Még >>>
2022. 01. 19., 19:54
Filvig Géza polgármester és kísérete a TOP Plusz források adta lehetőségekről a megyei közgyűlés elnökével és a megyei fejlesztési ügynökség képviselőivel egyeztetett a megyeszékhelyen. Még >>>
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés