2024. 07. 20. szombat
Illés
: 391 Ft   : 360 Ft Benzin: 616.4 Ft/l   Dízel: 623.5 Ft/l   Írjon nekünk

Tovább húzódik a centrum közlekedését nehezítő probléma megoldása - Kivették a belvárosi elkerülő utat a településrendezési terv módosításából

Zsiga Ferenc  |  2023. 02. 27., 14:09

Amit sejteni lehetett, beigazolódott: a „Kalocsa Város Település Rendezési eszközeinek módosítása” című előterjesztés, közérthetőbb nevén a településrendezési terv aktuális módosítása komoly és elhúzódó vitát váltott ki a városi képviselő-testület november 23-i ülésén. Jóstehetség nélkül is tudható volt, hogy az érzelmekkel és politikával átitatott üggyé vált belvárosi elkerülő útnak már csak a lehetséges nyomvonalak szerinti tervezői vizsgálata is kritikussá teszi a 16 pontba foglalt módosítási javaslatok egy határozattal történő elfogadását. A téma megvitatásakor az érintett városrészben élők közül is többen megszólaltak.

Holott az előterjesztők elmondásuk szerint mindent megtettek a cél érdekében: az érintett lakókat összehívták, mintegy 30 fő el is ment a polgármester és a körzet képviselőjével, dr. Körmendy Szabolccsal folytatott egyeztetésre, és a témát előzetesen a bizottságok is tárgyalták. Dr. Filvig Géza az érsekségtől kapott, a város által L szabályozási vonalnak nevezett, pontos méretekkel ellátott dokumentumot még az ülés előtt megküldte a képviselőnek, és a téma tárgyalása során legalább négy alkalommal, nyomatékosan elmondta: a 14. pontba felvett „Hunyadi utca és Petőfi utcai átkötés és Petőfi utca kiszélesítése. A 364 hrsz-ú ingatlan (műemlék kanonokház, Katona ház) telkéből történt L alakú útleadás a 367, 368 hrsz-ú ingatlanok felhasználásával” című rész

NEM JELENTI AZT, HOGY MOST AZ ELKERÜLŐ ÚTRÓL DÖNTENÉNEK. NINCS MÁSRÓL SZÓ, MINTHOGY A SZAKEMBEREK ÁTGONDOLJÁK, KÖRBE JÁRJÁK A LEHETŐSÉGEKET. EBBŐL KÉSZÜL EGY SZAKMAI JAVASLAT, A TÉMA EZT KÖVETŐEN KERÜL VISSZA A TESTÜLET ELÉ, HOGY VÉGÜL A LEGJOBB ÉS LEGNAGYOBB TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÚ VÁLTOZATRÓL DÖNTSENEK, MAJD ANNAK FINANSZÍROZÁSÁHOZ KÉRJEN A VÁROS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET.


Forrás: KALOhírek


A polgármester szerint ha most az elkerülő utat kiveszik a 16 pont közül, tovább húzódik a megoldás. Ugyanis ha bent marad, a mondott változatok még akkor is csak 2-3 hónap múlva kerülnek vissza a testület elé.

Mielőtt a különösen felelős döntésre sarkalló ügy, az inkriminált 14. pont tárgyalásába belemennénk, azért vegyük száma az amúgy szintén fontos és elfogadott témákat: Kinizsi utcai zöldterületből építési telek kijelölése; Meszes Kék Duna vendéglő melletti út szabályozás, átnézés, rendezés; Meszes Kishajó kikötő kialakításának érdekében megközelítő út kijelölése (komplejáró és kikötő között; Paksi köz garázsterület keresés-kijelölés, meglévő (gázvezeték fölötti) kijelölés módosítása vagy törlése; Bátyai út és Meszesi út közötti feltáró út kiszabályozás átgondolás; Bem utcai Szociális Otthon bővítési lehetőség biztosítása. Kunszt utcai épület kiváltása; Bátyai út Möbel bútorbolt feletti zöldterületből kijelölni a valóságnak megfelelő közlekedési területet (közterület, közlekedési terület) – hogy csak a fontosabbakat említsük.

A téma részletes megvitatása előtt dr. Filvig Géza polgármester elmondta: a képviselőknek még a testületi ülése előtt megküldte az érsekség által készített azon tervrajzot, amelyen az érsekség területátadási szándéka látható, és amit az egyház az egy - vagy kétirányú forgalom érdekében ingyenesen bocsátana a város rendelkezésére. Mint emlékezetes, erről dr. Bábel Balázs érsek és Vörös Márta főépítész interjút adott szerkesztőségünknek.

A folytatásban dr. Bagó Zoltán tisztázó kérdésére adott válasz után dr. Körmendy Szabolcs azt fejtegette, hogy szerinte nem kellene a történelmi belvárost egy úttal kettéválasztani. Véleménye szerint egy többszörösen 90 fokos szögben megtört út fokozza a balesetveszélyt, lassítja a közlekedést, főleg akkor, ha kétirányú lenne. Képviselőként és magánemberként is osztja a hozzá forduló lakók véleményét abban, hogy az érintett régi lakóházak tégla alapja nem bírja majd a fokozott forgalomból adódó terhelést; ezáltal nem csak a belváros hangulata, hanem az épületek minősége és piaci értéke is romlik majd. Az elmondottak alapján az előterjesztést nem tudja megszavazni.


Forrás: KALOhírek


Erre reagálva a polgármester rámutatott: dr. Körmendy Szabolcsnak, mint a belváros képviselőjének az ott élők érdekeit kell képviselni. Nincs is ezzel probléma, ugyanakkor az önkormányzatnak, és személy szerint neki, mint polgármesternek az egész város érdekét kell szem előtt tartania, egyebek mellett ezért is összetett a probléma.

A polgármester itt újra elmondta: most csak arról van szó, hogy mérnökök megvizsgálják a lehetőségeket, és még az is lehet, hogy nem javasolják azt a szabályozási vonalat, amit dr. Körmendy Szabolcs nem támogat. Ám most nem erről van szó, dr. Körmendynek is arról kell szavaznia, hogy a vizsgálódás, a lehetőségek keresése meginduljon.

HA MOST ERRE NEM AD A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELHATALMAZÁST, NEM TUDJÁK EZT A TERÜLETRÉSZT MEGVIZSGÁLNI, A KANYAROK SZÖGÉT ELEMEZNI.

Kákonyi István, a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elsősorban a 14. pont volt a téma, majd Boromisza Viktor műszaki osztályvezetőt kérte fel, hogy a bizottság által javasolt módosító indítványt ismertesse. Az osztályvezető gyakorlatilag azt fogalmazta meg, amit a polgármester folyamatosan hangsúlyozott: most csak a jogszabályoknak is megfelelő tervvariációk készülnének, az azokról szóló döntés később kerül a testület elé.

Dr. Bagó Zoltán elmondta: a véleménye gyakorlatilag megegyezik dr. Körmendy Szabolcséval. Felidézte, hogy a 2022. november 22-i képviselő-testületi ülésen jegyzőkönyv szerint az hangzott el, hogy az érsekség a Huber ház és a Katona István ház területéből ad területet az új átkötő útnak. Időközben a tér az érsekség vagyonkezelésébe került, az önkormányzat négy verziót is kidolgozott, majd a most beérkezett L alakú szabályozási vonal változat csak az egykori ígéret egyik felét tartalmazza. Ráadásul a megvalósításhoz szükséges forrás nem látszik. Mindezek alapján úgy látja, hogy ez az ügy másfél év elteltével is kitárgyalatlan. Egy ilyen helyzetben kinyitni Pandòra szelencéjét, és a tervet ràbìzni egy olyan, nem Kalocsán élő mérnökre, aki nem itt képzeli el a jövőjét, esetleg épületek bontását javasolja - azt nem tudja támogatni.


Forrás: KALOhírek


Dr. Filvig Géza újra elmondta, hogy a jelenlegi napirend a rendezési terv módosításáról, a kérdés megoldására készülő javaslatokról szól, és nem az elkerülő út nyomvonaláról.

Dr. Vincze András annak a véleményének adott hangot, hogy a testületnek először az elkerülő út alapkoncepciójáról kellene dönteni: egyáltalán szeretnénk-e ott átkötést, áttörést a Hunyadi utca és a Petőfi Sándor utca között. Ha ez eldőlt, teljesen fölösleges a rendezési terv módosításába energiát és pénzt ölni. Ha úgy dönt a testület, hogy ott nem akar átkötést, akkor nem kell módosítani a rendezési tervet. A képviselő azt javasolta:

AZ ELŐTERJESZTÉSBŐL VEGYÉK KI A VITATOTT 14. PONTOT, MERT EZ MEGKÖNNYÍTI A SZAVAZÁST A TÖBBI 15 KÉRDÉSBEN, HISZEN AZOK IS FONTOSAK.

A hallgatóság először dr. Bagó Zoltán, majd dr. Vincze András hozzászólása után is tapsolt, ezért a polgármester felkérte a jelen lévőket, hogy tetszésnyilvánítással ne zavarják az ülést.


Forrás: KALOhírek


Majd újra elmondta: a 14. pont csak a megvizsgálásról szól, hogy legyen-e átkötő út, vagy sem. A teremben helyet foglaló három érintett lakóhoz fordulva a polgármester kijelentette:

Önök azt szeretnék, hogy ne a házuk előtt menjen el az út. Most ennek a mérnöki vizsgálata történne meg, nem több. Ez a mérnöki munka – ha a képviselők most megszavazzák a 14. pontot - 2-3 hónap múlva kerül ismét vissza a testület elé, a többi 15 ponttal együtt – ezért a képviselők most egy kicsit előre szaladtak az időben.”Ha majd a tervezői javaslat megérkezik, és a szerint a szakemberek a szabályozási vonalat a vitatott területen képzelik el - akkor majd elfogadja a képviselők jelenlegi érvelését.


Forrás: KALOhírek


Király Róbert képviselő annak a véleményének adott hangot: szerinte sem a bemutatott térkép, sem a 14. pont megfogalmazása nem arról szól, hogy vizsgálódnak, hanem arról, hogy kettő darab ingatlant bevonnának a szabályozásba. 

Másfél éve arra várunk, hogy vizsgáljuk meg, de másfél éve nem történt semmi, és most, amikor látjuk, hogy társadalmi feszültség van az úttal kapcsolatban, csak olaj lenne a tűzre, ha most konkrétumokkal kezdenénk el foglalkozni, hiszen mindeközben sem lakossági, sem műszaki ötlet nincs még ezzel kapcsolatban.”
A képviselő azt kérte, azzal vegyék ki ennek a problémának a méregfogát, hogy a 14. pontot kiemelik a határozati javaslatból. Erre vonatkozóan a határozati javaslat módosítását is felolvasta. Azt kérte, ebben a képviselők a szavazásnál támogassák.

Hozzászólásában erre erősített rá dr. Bagó Zoltán, aki szintén a 14. pont kivételét kérte. Mint mondta, ha a 14. pont az eredeti formájában benne marad az anyagban, az egész előterjesztésre nemet kell mondania. Egyébiránt a változtatások közös kezelésével azért sem ért egyet, mert az érsekség jelenlegi L alakú változatát nem tudja támogatni. Ő az érsekség 2022. novemberi ajánlatával- Huber ház, Katona István ház ingatlanból terület átengedés – tud egyetérteni. A képviselőknek azt javasolta, támogassák Király Róbert módosító javaslatát. A 14. pontot tárgyalják külön, akár zárt ülés keretében, majd ha ott elhatározásra jutottak, azzal keressék meg az érsekséget.

Dr. Filvig Géza erre reagálva leszögezte:

AZ ELMÚLT HÉTEN VOLT AZ ÉRSEKSÉGGEL EGYEZTETÉS, AZ A VÁLTOZAT ÉL RÉSZÜKRŐL, AMIT MOST LETETTEK AZ ASZTALRA. EZT A FŐÉPÍTÉSZ ASSZONY A MÉDIUMOKON KERESZTÜL IS TÖBBSZÖRÖSEN MEGERŐSÍTETTE, MINDENKI ÉRTESÜLHETETT RÓLA.

Továbbra is azt kéri, a lehetőségét nem zárják ki a 14. pontban foglaltaknak, és hagyják benne a határozati javaslatban.

Szabó Balázs hozzászólásában élesebben fogalmazott:

A 14. pont szerint most azt vizsgálják meg a szakemberek, hogy mi jó az érsek úrnak? – ezzel ez a nagy bajom. Nézzük meg azt, hogy mi jó a városnak, azt adjuk oda Font Sándor képviselő úrnak, hogy ahhoz szerezzen forrást. Úgy tudom, hogy nem csak magánházakat lehet kisajátítani közcélra.”Dr. Vincze András egy hozzászólásra jelentkező lakost látva azt kérdezte a polgármestertől, hogy ad-e szót a lakóknak? Dr. Filvig Géza kifejtette: most nem kíván lakossági fórumot nyitni, az érintetteknek volt alkalmuk az előző napokban elmondani az álláspontjukat. Találkozott az ott lakókkal, és fogadóórán is jártak nála.

Végül Király Róbert és Szabó Balázs ügyrendi témában tett kezdeményezését a polgármester befogadta, így a megjelent érintett lakosok közül két fő, 3 - 3 perc időtartamban kapott szót.

Hermann Thu Hien Petőfi Sándor utca 8. szám alatti lakos bemutatkozása után a belváros történelmi hangulatának elvesztését vizionálta, ha a L út terv megvalósul. Mint mondta, a kanyargós úton a járművek lassítása, gyorsítása környezetvédelmi okból sem kívánatos. Mint ahogy az sem, ahogy Vörös Márta főépítész fogalmazott, „az is erre jár, akinek erre nincs dolga”.

Nem azt kérem önös érdekből, hogy ne építsenek utat, hanem azt, hogy ne építsenek átmenő utat, védjék meg a belvárost azzal is, hogy nem kötik össze a Szent István király utat és a Kossuth Lajos utat. Nem egy főút mellett, hanem egy óvárosban szeretnék lakni.”


Forrás: KALOhírek


Ifj. Dr. Kasziba István
 hozzászólásában rámutatott: szerinte a kérdés kezelésekor nincs szükség a Hunyadi utcai érintett ingatlan bevonására. Ő a saját Hunyadi utcai ingatlanát a műemlékvédelemmel egyeztetve, így jóval magasabb költségen újíttatta fel, mert azt képviseli, hogy a belváros értékeit óvjuk, hagyjuk meg úgy, ahogy az most kinéz. (Mondanivalója alátámasztására egy 8 fényképfelvételt tartalmazó lapot is bemutatott, ami azután körbejárt a képviselők között.) A mellette lévő ingatlanról is ezt gondolja, mert az ugyancsak a történelmi, ezer éves városnak a része – zárta mondanivalóját Ifj. Dr. Kasziba István.


Forrás: KALOhírek


A szavazás a módosító indítványról, tehát hogy a 14. pont kerüljön ki a határozati javaslatból úgy alakult, hogy Balogi József, Szabó Balázs, dr. Bagó Zoltán, dr. Körmendy Szabolcs, Király Róbert igennel szavazott, míg Dr. Filvig Géza, Simon Zoltán, Pécsi Vivien, Kákonyi István, Schmidt Rajmund tartózkodott. Ennek megfelelően az inkriminált pontot kivették a határozati javaslatból, az előterjesztés egyéb részeit pedig elfogadták a képviselők.

A szavazás után dr. Filvig Géza elmondta: sajnos ezzel csak tovább húzódik a már eddig is másfél éves probléma megoldása.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 07. 16., 14:32
Életének 77. évében elhunyt a Kalocsai SE hajdani elnöke, szakosztályvezetője, edzője és nagyszerű játékosa Farkas András, a „Bandika”. Mert mindenki csak így ismerte és nevezte nyugdíjasként is a sütőipari vállalat egykori gazdasági igazgatóját, aki ekkor már több száz embert irányított.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 07. 19., 19:28
Az üzletvezető felismerte, a kecskeméti rendőrök pedig elfogták a tolvajokat. Még >>>
2024. 07. 19., 18:16
Itt megtudhatja, hogyan alakult folyóink vízállása szerdán. Még >>>
2024. 07. 19., 11:31
A új pszichoaktív anyagok a legveszélyesebb kábítószerek. A rendőrség látókörébe egyre több ilyen szert áruló társaság kerül. Ezúttal Jánoshalmán csaptak le az egyenruhások - VIDEÓVAL! Még >>>
2024. 07. 19., 09:46
Rendőrök, katonák és a lánglovagok közös erővel mentették az állatokat. Még >>>
2024. 07. 17., 15:33
A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. Még >>>
2024. 07. 17., 14:55
Visszajártak lopni, a kamera, a szerencse és a tulajdonos szemfülessége buktatta le a két dabasi és két soltvadkerti fiatalt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK