2021. 11. 29. hétfő
Taksony
: 368 Ft   : 326 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

7 nap, 120 km gyalog, 3 mise + 1 audiencia – Rómában járt a Kalocsai Főszékesegyházi Énekkar

Illés György Cinó  |  2018. 05. 09., 14:09

A Zsebics Ilona és Leányfalusi Vilmos karnagy vezetésével tevékenykedő Kalocsai Főszékesegyházi Énekkar április 27. és május 4. között Rómában vendégszerepelt, fokozva három szentmise – köztük a Mindszenty bíboros emlékére bemutatott, nemzetközi diplomáciai jelentőségű mise – ünnepélyességét. Emellett egyszerű zarándokként is sok templomot fölkerestek, a különleges akusztikájú liturgikus terekben lehetőség szerint elénekelve repertoárjukból egy-egy oda illő darabot. A részben saját forrásaikból finanszírozott, részben a Római Magyar Nagykövetség, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma hathatós támogatásával és Kalocsa város önkormányzata hozzájárulásával megvalósult útról pénteken tért haza a kalocsai kórus.

Az énekkar külföldi útját eredendően az egykori bíboros címtemplomában tartandó Mindszenty-emlékmise alkalmából kezdték szervezni. Az elgondolásnak tényleges realitást az adott, hogy hazánk diplomáciai testületei anyagi támogatásukkal is a kezdeményezés mögé álltak.
Így az út sikeréhez főtámogatókét az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap forrásaiból 3,5 millió forintos támogatást nyújtott, amit jelentékeny összeggel, 2000 euróval egészített ki a Római Magyar Nagykövetség. Kalocsa városa a Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság keretéből, valamint a polgármesterhez dedikált költségvetési tartalékból támogatta a római „turnét”, több környező település, így Foktő és Géderlak önkormányzata, illetve a Kalocsai Belvárosi Plébánia pedig azzal segítette a kalocsai énekeseket, hogy a települések mikrobuszaival ingyenesen szállították őket a reptérre és onnan haza.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Az utazás szervezése közben kiderült, hogy a kórust a római szolgálatra meghívó, illetve beajánló Tóth Tamás pápai káplán, a római Pápai Magyar Intézet rektorát hazánkba áthelyezik, aki így római szolgálatát most befejezve itteni búcsúmiséjére is meghívta a korábban városunkban már hallott csapatot.

Az énekkar a Rómában töltött időt – amelynek kötött programja egy hétre vetítve szerencsére viszonylag szellős volt – arra is kihasználta, hogy fölkeresse a város legfőbb nevezetességeit, így ókori, birodalmi emlékeket is, élükön a Colosseummal, de köztük mindenekelőtt számos emblematikus templommal, ahol egy-egy Ave Maria, vagy Stabat Mater eléneklésével hozzájárultak az épp ott tartózkodók imádságos elmélyüléséhez is.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Az önként, „dalolva” vállalt program feszességét jelzi, hogy az egyik kórustag biometrikus okosórája szerint a közösen töltött időben – nem számolva a tömegközlekedéssel megtett utat – napi átlagban 20 kilométert gyalogolt a csoport. Elhivatottságukat kiemelkedő példaként jól mutatja vezetőjük, a 81 éves Leányfalusi Vilmos kitartása, aki egyetlen közös programot sem mulasztott el, így az egy hét során mintegy 100 kilométert gyalogolva ő is teljesítette a tervbe vett programot.

Akinek erejéből tellett, emellett további, fakultatív „távokkal” igyekezhetett további élményeket szerezni, és egyúttal még jobban kimeríteni szervezetének energia- és magnéziumtartalékait – jelentem, nem kevés sikerrel!

Ám a kórus római tartózkodásának fő célja mégis az egyházzenei szolgálat volt, amelynek négy állomásáról az alábbiakban számolunk be.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

A Szent Péter bazilikában

A Szent Péter bazilika útvesztőnek beillő altemplomában mindössze három nemzetnek van „saját” kápolnája. Ezek egyike magyaroké, amelyet Szent II. János Pál szentelt föl. Kalocsai vonatkozású érdekesség, hogy akkor városunknak is hírét keltette a népszerű, lengyel származású pápa, mivel kalocsai hímzésű miseruhát viselt.

További érdekesség, hogy a katolicizmus szívét jelentő bazilika altemplomában lényegében folyamatosan miséznek – a kalocsai énekkar ott tartózkodásakor is két-három mise zajlott egyszerre az altemplom különböző szegleteiben, és érkezésükkor még a magyarok kápolnájában is egy másik misét mutattak be éppen.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

A Rómába érkezés másnapján, szombaton az énekkar szolgálatával bemutatott szentmise szomorú apropóját adta, hogy épp a római útra való elindulás napján hunyt el egyik korábbi, az énekkart hónapokkal ezelőtt súlyos betegsége miatt elhagyni kényszerült kórustársuk. A szentmisét érte ajánlotta föl az énekkar római útját egyengető, hosszabb ottani szolgálat után Magyarországra hazatérő Tóth Tamás atya és a koncelebráns Leányfalusi Vilmos.
Az elhunyt kórustársukért, Bachstetter Ferencért akkor elmondott imákat többen hétfőn, immár a kalocsai Nagytemplomban bemutatott gyászszertartáson egészítették ki.

Búcsúmise a régi római „Főutcán”

A már első nap is az énekkar szolgálatával miséző Tóth Tamás atya múlt vasárnap délelőtt vett búcsút a mostanáig általa pasztorált római magyar gyülekezettől. A szentmise kalocsai vonatkozását adta az énekkar szolgálatán túlmenően az is, hogy a most hazatérő Tóth Tamás a Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye papja.

Ebben a templomban egyébként is havonta egyszer magyar misét tartanak, a mostaninak ez a búcsúzás adta különös jelentőségét.

A híres via Giulián (azaz Gyula(i) utcán) található Santa Maria del Suffragio templomban bemutatott szentmisén részt vett Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet is.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Pápai audiencia, elmaradt szolgálattal

Amikor Rómában tartózkodik a pápa, minden szerda délelőttjén audienciát tart a Szent Péter téren. Eredendően ezeket az alkalmakat zárt térben tartották, és ténylegesen személyes meghallgattatást jelentett, amelynek során bíráskodást, kegyelmet, kegyet kérhettek a pontifex maximustól az audienciára érkezők.

A napjainkban az audienciákon megjelenő több tízezer emberrel ez már nem volna kivihető, így alkalmanként egy-egy szentírási idézettel – esetünkben Jézus megkeresztelkedését leíró evangéliumi sorokkal –, majd a Szentatya arról való – több nyelven tolmácsolva megosztott – elmélkedésével zajlik a meghallgatás.

A térre egyébként sem egyszerű a belépés, de ilyenkor többkörös biztonsági ellenőrzés – és előzetes bejelentés – után lehet csak bejutni. Mivel a mostani alkalom hivatalos programján egy zenemű erejéig szerepelt a kalocsai énekkar is, rájuk még egy további beléptetés is várt, míg elfoglalhatták a kordonon belüli, bemikrofonozott, „kiváltságos” helyüket.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

Némi csalódásukra azonban az énekes szolgálatra ezúttal mégsem került sor, mivel az alkalom végén, amikor az éneknek el kellett volna hangoznia, hirtelen hozzájuk lépett a szektort felügyelő biztonsági őr, és azt közölte, hogy valamilyen – pontosabban meg nem jelölt – váratlan dolog miatt azonnal el kell mindenkinek hagynia a területet. A tér kiürítésének okáról egyébként utólag sem érkezet hír.

Így a meghallgatás kissé kurtán-furcsán ért véget, azonban a „mieink” nem hagyták annyiban: a kifelé hömpölygő tömegben egy kellően forgalmas, de alkalmas helyen, valahol a tér „derekán” megálltak, és mégis elénekelték Arcadelt Ave Mariáját, amit a közelben állók tapssal jutalmaztak, és amit – utólagos hírek szerint – maga a pápa is hallott távolabbról.
Az esetről a hallgatóság mobiljain számos videó is készült, amit ismeretlen készítőik már bizonyára meg is osztottak Facebook oldalaikon világszerte…

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

A pápai kihallgatásokat egyébként élőben közvetíti a Vatikán Youtube-csatornája, természetesen így volt ez most is, és a közvetítés – amelyen a kórus is megjelenik, és több kalocsai arcon el is időz a kamera – felvételről utólag is megtekinthető a videomegosztó oldalon.

Aki nem akarja végignézni, de a kalocsaiakat látni szeretné, annak itt egy kis segítség: 04:00, 06:54, 36:55 és 49:40-nél a kórus is fölbukkan, 05:39-nél 14:33-nál pedig egy-egy kórustagot premier plánban is mutat a kép.

Olasz nyelvű, bíborosi Mindszenty-emlékmise

Az énekkar római szolgálatának legfőbb állomása mégis a Szent István vértanúnak szentelt, ősi körtemplomban, a Santo Stefano Rotondo nevű, V. századi, antik körtemplomban, Mindszenty József bíboros római címtemplomban május 2-án, érte bemutatott emlékmise volt, amelyre a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Római Magyar Nagykövetség, valamint a római magyar közösség, több római magyar világi és egyházi intézmény közös szervezésében került sor.

A szentmisén megjelenteket, köztük Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövetet, valamint a szentszéki diplomáciai testület számos képviselőjét Habsburg-Lotharingiai Eduard vatikáni magyar nagykövet köszöntötte.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

A szentmise főcelebránsa Beniamino Stella bíboros, a Klérus Kongregációja prefektusa volt, koncelebrált Irynej Bilyk ukrán görögkatolikus püspök, a Santa Maria Maggiore-bazilika kanonokja, a föntebb már említett Tóth Tamás pápai káplán, Németh László prelátus, olaszországi magyar főlelkész, Stefan Dartmann, a római Pápai Német–Magyar Kollégium rektora, Franz Xaver Brandmayr, a római Santa Maria dell’Anima Pápai Kollégium rektora, Melo Lajos, a Santa Maria Maggiore-bazilika gyóntatója, továbbá a Pápai Magyar Intézet és a Német–Magyar Kollégium papjai.

Jelen voltak a szertartáson Magyarország, Panama, Kelet-Timor, Burkina Faso, Tajvan és Horvátország állami, illetve szentszéki nagykövetei, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének első beosztottja, valamint a Római Magyar Akadémia igazgatója – amint közli a tekintélyes listát a Magyar Kurírnak a Vatikáni Rádióra hivatkozó, tartalmas cikke, amelyben az elhangzott szentbeszédből is hosszasan idéznek.

Képgaléria megtekintése (10 db kép)

A szentbeszédről itt általánosságban csak annyit, hogy abban Stella bíboros példaképként szólt Mindszenty bíboros egyházáért és hazájáért felajánlott papi életéről, amelynek során „számos erényt hősies fokon gyakorolt” – amint azt a Magyarország Vatikáni Nagykövetségének blogján az alakalomról megjelent összefoglaló is kiemeli.

A szentmise egyik részletéről, amikor Liszt Ferenc Ave Maris Stella című művét énekli a kórus, a kalocsai csoportot elkísérő Lakatos Adél egy videót is készített a KALOhírek olvasói részére:

Az elvárt szolgálatot megfelelő színvonalon teljesítve, élményekkel gazdagodva, spirituálisan is feltöltődve, de rendkívül fáradtan pénteken koradélután érkezett haza városunkba a Főszékesegyházi Énekkar.


Videó és fotók: Lakatos Adél


Az oldal támogatója a Hufbau-Akker szaküzlet. További akciós termékekért ide kattints!

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 11. 27., 14:25
A kalocsai Török „Töce” Tibor, A-MAFOSZ-fotóművész 16 éves pályafutása legeredményesebb évét zárta. A fotográfus 2021-ben 30 díjat nyert. A több mint 150 kiállításra javasolt képe négy földrészen és 20 különböző országban került bemutatásra. A pályázatokon díjazott képeinek 90 százaléka Kalocsán és annak vonzáskörzetében készült!
2021. 11. 26., 08:05
Két napja, a közmeghallgatáson még hiányolták, máris megnyílik a kalocsai Infopont. Az iroda napi nyolc órán át tart majd nyitva. Feladatai között szerepel a turizmus kiszolgálása, kulturális és más rendezvények népszerűsítése és belépőjegyek árusítása, tájékoztatás, valamint az önkormányzattal való kapcsolattartásban is segítséget nyújt.
2021. 11. 25., 08:40
Évekig valóban csatatérre emlékeztetett Kalocsa főtere. Mire egyre nagyobb felületen készül el az új díszburkolat, hétfőn megütközött a városházán a képviselő-testület és a kivitelező érsekség. Egy újabb határidő-hosszabbítási kérelem volt a casus belli. A testület nem engedett. Eben a cikkben a kérelmezők érvrendszerét ismertetjük, dr. Filvig Géza polgármester bevezetőjével.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 11. 28., 16:00
Az ANDA Present Kft. 10 000 db gyermekmaszkot adományozott a Kertvárosi Általános Iskoláért-Gyermekeinkért Alapítványnak. Még >>>
2021. 11. 28., 14:56
A vádlott szándékosan segítséget kívánt nyújtani 4 szír migráns személynek abban, hogy a szerb-magyar államhatár közeléből Nyugat-Európába, Ausztriába eljussanak. A sikeres szállítást követően Belgrádban 1000 eurót kapott volna fizetségül. Még >>>
2021. 11. 28., 11:55
Személyautó árokba hajtott a Dunapataj táblától 100 méterre, Ordas irányában. Még >>>
2021. 11. 27., 19:15
Személyi sérüléssel járó baleset történt az 5301-es számú úton. Még >>>
2021. 11. 26., 13:15
A tamási rendőrök egy koporsók és urnák forgalmazásával foglalkozó vállalkozót vettek őrizetbe november 24-én késő este, aki legális üzlete mellett kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott. Még >>>
2021. 11. 26., 11:42
Egy lószállítót vontató személyautó és egy másik gépkocsi karambolozott csütörtök este Miske belterületén. Két személyt szállítottak a mentők a kalocsai kórházba. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei