2017. 10. 20. péntek
Vendel
: 308 Ft   : 261 Ft Benzin: 363 Ft/l   Dízel: 352 Ft/l   Írjon nekünk

Horthy Miklós utolsó élő testőre, a fajszi Ernő bácsi

Téglás Boglárka  |  2017. 10. 06., 20:56

Farkas Ernő volt magyar királyi lövész-testőr szakaszvezető, az egykori elitegység, a magyar királyi testőrség utolsó élő tagja, sorsfordító történelmi események részese volt 1944 októberében, amelyről exkluzívan, a szemtanú hitelességével nyilatkozott az Origónak.

Amit mi történelem órán hallhattunk, azt Farkas Ernő személyesen átélte. 

Erről a vészterhes időszakról beszélgetett Ernő bácsi az Origo munkatársaival.

1941. október 13-án, három és fél hónappal Magyarország hadba lépése után kaptam meg a katonai behívót a szegedi V. hadtest Kalocsán állomásozó 20. gyalogezredébe, ahol a 2. zászlóalj 4. századához osztottak be honvédként.- kezdte beszámolóját Farkas Ernő, akit az alapkiképzés befejezése után tisztesiskolára vezényeltek, amit kitűnő eredménnyel végzett el, ezért egyből tizedesnek léptették elő, és a századparancsnok mellé osztották be írnoknak.

Farkas Ernő 1941-ben vonult be a szegedi V. hadtest 20. gyalogezredébe Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

1943. február derekán a Kormányzóság fejlécével ellátott levél érkezett a századhoz,

amelyben az állt, hogy a Magyar Királyi Testőrségen belül felállítandó lövész századba keresnek erre alkalmas katonákat.

Farkas Ernő azonnal jelentette az elöljárójának, hogy nagyon szívesen jelentkezne testőrnek. Ő magát is meglepte, hogy rögtön támogatta a kérését, így 1943. március 10-én kellett jelentkeznie a szegedi V. hadtest parancsnokságán.

Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

65 kiszemelt közül csak tizenöten feleltek meg a követelményeknek:

  • legalább 175 cm magas,
  • színmagyar származás,
  • kifogástalan állóképesség,
  • kifogástalan egészségi állapot,
  • arányos testalkat ,
  • megfelelő katonai előélet, illetve minősítés.

A szegedi válogatáson még nem közöltek semmit, csak azt, hogy az eredményről értesíteni fogják az alakulatunkat. Két héttel később, 1943 húsvétján érkezett meg az alegységemhez a távirat, hogy azonnal vonuljak be Gödöllőre, a királyi kastélyban állomásozó testőralakulathoz.

Rövid időre rá magához hívatta a századparancsnok, Pásztóy Artúr testőr-alezredes, aki feltette a kérdést: „Te vagy a Farkas Ernő?" 

Igenlő válaszára rövid úton közölte, hogy kinevezi maga mellé írnoknak.

Még Gödöllőn beadtam a továbbszolgálói kérvényemet, amit el is fogadtak. Így 1943. november 7-én már mint továbbszolgáló testőr-szakaszvezető vonultam be a Magyar Királyi Testőrség körletébe, a budai Várban lévő Nádor-laktanyába. Amikor megérkeztünk, a laktanyában a folyamőrség zenekara várt bennünket. Innen egyből a várpalotába, a kormányzói rezidenciához vonultunk, ahol felsorakoztunk a díszszemléhez.


Forrás: Origo

Farkas Ernőtől megtudhattuk, hogy a laktanyában volt elszállásolva a teljes testőr-zászlóalj, mintegy 400 katona, altiszt és tiszt. Ehhez az egységhez tartozott a koronaőrség, a 60 fős lovas testőrség, a Főméltóságú Úr és családja közvetlen védelmét ellátó udvarlaki őrség, valamint az ő századuk, a 162 fős testőr-lövész alegység is.

Farkas Ernő magyar királyi testőr-szakaszvezető Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

[Az alábbi, vastagon szedett kérdéseket tette fel az Origo újságírója interjúalanyának, aki eddig nem ismert részletekről is beszélt - A szek.]

- Amikor megkezdte a szolgálatát, a Harmadik Birodalom és a vele szövetséges országok, köztük Magyarország számára is egyre borúsabbá vált a hadi helyzet. Az év elején befejeződött  a megsemmisítő német vereséggel végződött sztálingrádi csata, ami után Németország végleg defenzívába szorult a keleti fronton. A Donnál elpusztult a 2. magyar hadsereg, júliusban a szövetségesek partra szálltak Szicíliában, megbukott Hitler legfőbb szövetségese, Mussolini, majd 1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot. Önök mit érzékeltek akkoriban ezekből a vészterhes változásokból?

- Az akkori kormányfő fia, ifj. Kállay Miklós testőr-főhadnagy szakaszparancsnokként szolgált a századunkban. Közvetlen, szimpatikus ember volt, aki gyakran megosztott velünk az apjától, Kállay Miklós miniszterelnöktől származó bizalmas információkat. Tőle hallottam, hogy a németek rendkívül súlyos helyzete miatt a kormány titokban már az angolszász szövetségesekkel tárgyal a fegyverszünet lehetőségéről. Azt ugyan tudtuk, hogy a Főméltóságú Úr - talán március 17-én - kiutazott Hitlerhez, de a küszöbön álló megszállásról semmit sem sejtettünk. Arról, hogy a németek bevonultak Budapestre, a századparancsnokunk tájékoztatott minket március 19-én, a reggeli órákban. 

A német megszállásból mi nem sokat éreztünk, nem is riadóztattak bennünket. 

Két héttel az október 15-i fegyverszüneti proklamáció előtt fokozott harckészültséget rendeltek el a laktanyában, amit már le sem fújtak. 

Hitler és von Ribbentrop Horthyt fogadja Klessheimben Forrás: AFP/Roger Viollet
Forrás: Origo

Ez azt jelentette, hogy ruhástól és a fegyverünkkel együtt kellett aludnunk, készen állva a riadóztatásra, és az azonnali bevetésre.Október 2-án a parancsnokunk felsorakoztatta a századot, és drámai beszédet tartott előttünk. Közölte, hogy rendkívül súlyos a helyzet, majd – még ennyi év távlatából is jól emlékszem a szavaira – ezt mondta: "Fiúk, lehet hogy rövidesen mind meghalunk itt a Főméltóságú Úr és a családja védelmében. Lépjen ki, aki nem akar ebben a harcban részt venni, és az visszamehet az eredeti alakulatához.

Horthy utolsó testőre, Farkas Ernő, még ma is szó szerint emlékszik századparancsnokuk drámai beszédére Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

Néma csend fogadta a parancsnok beszédét, de senki, egyetlen testőr sem lépett ki a sorból, hiszen valamennyien arra esküdtünk fel, hogy az életünk árán is megvédjük a Kormányzó Urat. Október 8-án Zólyomi főhadnagy – a szakaszparancsnokom - közölte, hogy aznap hajnalban a németek elrabolták Bakay Szilárd altábornagyot, a budapesti I. hadtest parancsnokát.

Vitéz Bakay Szilárd altábornagyot, a budapesti I. hadtest parancsnokát október 8-án Skorzeny emberei elrabolták Forrás: Nyugat
Forrás: Origo

Csak később tudtam meg, hogy a kormányzó mindenbe beavatta Bakay altábornagyot, akit mint bizalmas hívét az átállás katonai biztosításával bízott meg.

- Így érkezünk el 1944. október 15-e, a fegyverszüneti proklamáció bejelentésének eseményekben dús, ám tragikus napjához. Hogyan emlékszik vissza erre a sorsfordító vasárnapra?

- Kora délelőtt két sebesült bajtársunk érkezett vissza a laktanyába, akik beszámoltak a Főméltóságú Úr fia, ifjabb Horthy Miklós elrablásáról. Aznap reggel a Kormányzó Úr fia az Eskü térre (ma Március 15. tér, a szerk.) ment tárgyalni, mint megtudtuk, állítólag Tito képviselőjével. Ifj. Horthy Miklós kíséretére három fegyveres testőrt rendelt ki a parancsnokunk.

Horthy Miklós családja körében, a kenderesi kúriában. A kép jobb szélén ifj. Horthy Miklós, a "kiugrási iroda" vezetője Forrás: Origo
Forrás: Origo

Bajtársaink beszámolója szerint az ifjabb Horthy bement a Duna-part közelében álló házba, az egyik testőr vele tartott, a másik két társunk pedig kint várakozott. Ám alighogy beléptek az épületbe, tíz német érkezett a helyszínre, majd lövések csattantak, és tűzharc alakult ki. A két bajtársunk felvette a harcot a németekkel, de már nem tudták megakadályozni a Főméltóságú Úr fiának elrablását, akit a németek - állítólag gestapósok - leütöttek, és egy szőnyegbe csavarva hoztak ki az épületből.

A foglyukat feldobták a ház előtt várakozó teherautóra, majd sietve elhajtottak. A hír hallatán a laktanyaparancsnok utasítására az egyik Nimród könnyűpáncélosunk azonnal elindult a helyszínre, de mire odaért, a németek már rég felszívódtak a foglyukkal együtt. 

Kora délután élő adásban hallottuk a rádióból sugárzott fegyverszüneti proklamációt. 

Már kezdett alkonyodni, amikor Papp-Kökényesdy alezredes telefonon arra utasította a lövész-század helyettes parancsnokát, hogy azonnal vonuljon az alegységgel a királyi palotához, teljes fegyverzetben. A testőrök Zólyomi főhadnagy parancsnoksága alatt futólépésben, fegyverüket tűzkész állapotban tartva siettek az oroszlános kapu, a kormányzóság bejárata felé.

Közben mi, akik a laktanya védelmére maradtunk hátra, kinyitottuk az ablakokat, és homokzsákokból golyófogó mellvédeket kezdtünk építeni. 

Minden második ablakba egy-egy könnyű géppuskát állítottunk fel, és teljes riadókészültségben várakoztunk.

A rádió késő délutántól csak a Szálasi-nótát meg német indulókat sugározott, és ezt nagyon rossz jelnek tartottuk.

A nyilasokhoz átállt alegység masíroz a budai Várban, 1944. október 16-án. A kép jobb szélén egy német Tiger-II "Királytigris" nehézpáncélos látható Forrás: Bundesarchiv
Forrás: Origo

Ennek ellenére készen álltunk a harcra. Este tíz óra körül hallottuk, hogy a várat aknavetővel kezdik el lőni a Horvát-kert felől. Csak később tudtam meg, hogy ezek nem is németek, hanem a Kormányzó Úr szegedi háziezredének alakulatai voltak, akiket a Vár védelmére vezényeltek fel Budapestre, ám áruló parancsnokaik elsőként álltak át Szálasi oldalára. 

A folyamőrség ugyancsak a nyilasokhoz átállt egyik naszádja közben a Duna felől lőtte a várpalotát.

Október 16-ára virradóra, kora hajnalban befutott egy parancs, amely elrendelte az ellenállás beszüntetését. A tömör utasítás így szólt: 

A Főméltóságú Úr parancsot adott, minden ellenállást be kell szüntetni.Ezt rögtön jelentettem az udvarlaki alegység ügyeletben lévő alezredesének. Miközben visszasiettem a szolgálati helyemre, erős motorzúgást és iszonyatos csörömpölést hallottam a Bécsi kapu irányából. Mivel a leereszkedett sűrű köd miatt nem lehetett látni, csak feltételeztem, hogy a zaj forrásai német harckocsik lehettek. 

Még csodálkoztam is, hogyan tudnak ilyen simán bejutni a Vár területére, 

amit előző nap felsőbb parancsra erős aknazárral vettek körbe. Jól emlékszem, hogy október 15-én este két felismerhetetlenségig szétroncsolt holttestet, egy főhadnagy és egy zászlós fehér lepedőbe csavart tetemét hozták be a laktanyába, akik véletlenül aknára léptek.

- Mi történt ezután, október 16-án?

- Hajnalban egy kis időre ledőltem. Amikor felébredtem, már világosodott. Kinéztem az ablakon, és azonnal megpillantottam a laktanya előtt leparkolt legmodernebb német Királytigris nehézharckocsit. 

A félelmetes tank 88-as lövege éppen a szobámra volt irányozva, így nem csoda, hogy azonnal elpárolgott az álom a szememből.

Német Királytigris harckocsi a Kapisztrán téren, 1944. október 16-án Forrás: Bundesarchiv/Faupel
Forrás: Origo

A Királytigris mellett nyolc-tíz állig felfegyverzett Waffen-SS katona ácsorgott. Nem kaptak semmilyen parancsot, ezért várakoztak. Kora reggel a palota irányából gépfegyver és puskaropogás hangjai hallatszottak. Később kiderült, hogy nem mindegyik védelmi körletbe jutott el a hajnali, az ellenállás beszüntetésére vonatkozó parancs, így amikor a németek megindultak, több helyen is puskatűzzel fogadták őket a testőrök.
Ifj. Kállay Miklós főhadnagy a szakaszával a palota déli végén, a királyi kerteknél foglalt el tüzelőállást, emlékezetem szerint.


Forrás: Origo

Farkas Ernő elmondása szerint a németek közül többen is beszéltek magyarul, mert mint kiderült, ők a Waffen-SS-be besorozott magyarországi svábok voltak. Módfelett megkönnyebbültek, hogy sikerült ilyen olcsón megúszniuk a kalandot. Megemlítették, hogy nem csak ők, hanem a Vár ostromára kivezényelt SS-egység katonái is nagyon tartottak a testőrségtől. Mint meséli, lementek az udvarra, és a szélesre nyitott kapun át észrevették, amint a Bécsi kapu felől egy szakaszra való karszalagos nyilas érkezik, Gömbös Ernő főhadnagy, a néhai miniszterelnök nyilassá lett fiának vezetésével. 

A puccsista nyilasvezért, Szálasi Ferencet német fegyverek és a belső árulás juttatta hatalomra. Szálasi mögött, nyilas karszalaggal a karján, Gömbös Ernő látható Forrás: Bundesarchiv/Faupel
Forrás: Origo

Farkas Ernő egy olyan titkot árult el az Origo munkatársainak, amit előtte még soha senkinek.

- Nos legyen, elmondom, amit 1944. október 16-án láttam, illetve hallottam, közvetlenül a lefegyverzésünk után. A laktanya kapujánál álldogáltam, és nem voltunk ugyan foglyok, de még nem tudtuk, mi lesz a további sorsunk.
Ekkor figyeltem fel arra, hogy a Kapisztrán templom melletti sárga épület, a Magyar Nemzeti Bank akkori székháza előtt megáll öt teherautó, amelyeket géppisztolyos nyilasok felügyelnek.
Kis idő múlva kinyílt az alagsor ablaka, amelyen át egy futószalagról faládákat kezdtek felküldeni. A ládákat a fegyveresek a teherautókra pakolták fel. Igencsak furdalta az oldalamat a kíváncsiság. Én is egyenruhában voltam, így odaléptem az egyik barátságosabbnak tűnő nyilashoz, és szóba elegyedtem vele. A beszélgetés közben megkérdeztem, hogy mi van a faládákban. A nyilas ekkor közelebb hajolt, és bizalmasan elmondta, hogy 186 mázsa színarany, amit „Szálasi testvér" jóváhagyásával átadnak a németeknek, úgymond megőrzésre. A nyilas azt is közölte, hogy a teherautók a Kelenföldi pályaudvarra hajtanak, ahonnan az átadott aranykészletet vonaton szállítják tovább Németországba.
A háború után sokat beszéltek a híres-hírhedt aranyvonatról, meg a nyilasok által Németországba hurcolt nemzeti vagyonról, amelynek egy része soha többé nem került haza. De arról soha és sehol nem találtam semmilyen forrást, hogy a németek 1944. október 16-án rátenyereltek volna a Nemzeti Bank aranykészletének egy részére. Csak azt tudom mondani, amit akkor láttam és hallottam. Ki tudja, mi lett ennek az aranynak a sorsa...

Farkas Ernő még soha senkinek nem beszélt a Nemzeti Bank kifosztásáról Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

- Mi történt a Szálasi-puccs után?

- Még október 16-án este – már teljesen sötét volt – megérkezett egy szakasz nyilas, és zárt ponyvás teherautókra parancsoltak fel bennünket. Fogalmunk sem volt, hogy hová megyünk, negyedórás zötykölődés után egy katonai épületnél fékezett a tehergépkocsi, minket pedig letereltek az alagsorba. Másnap este a Kelenföldi pályaudvarról nyilas felügyelet alatt mentünk tovább, egész éjszaka vonatoztunk. Csak amikor reggel megállt a szerelvény, akkor derült ki, hogy Pápára érkeztünk. 

Az ejtőernyős laktanyába kísértek, majd bezártak bennünket egy helyiségbe, 

és másfél napig felénk sem néztek, ott voltunk étlen-szomjan. Végül a fogságunk második napján benyitott hozzánk egy nyilas karszalagot viselő főhadnagy egy zászlós kíséretében, és impertinens hangon a következőket mondta: „Ide figyeljenek, mától a Szent László hadosztály kötelékébe tartoznak. Parancsnokuk vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy. Holnap pedig felesküsznek Szálasi Ferenc nemzetvezető testvérre." 

Vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy (középen, a térkép fölé hajolva) a Szent László hadosztály parancsnoka Forrás: www.vitezirend.co.hu
Forrás: Origo

A főhadnagy mindehhez fenyegető éllel hozzáfűzte, ha megtagadnánk az esküt, megtizedelnek bennünket, majd még "viccesen" hozzátette, hogy mivel csak hatan vagyunk, az eskü megtagadására kilátásba helyezett tizedelést úgy értsük, hogy a csoportunkból minden második embert agyonlőnek. Így kerültem a Szent László hadosztályhoz.

- Hogyan alakult a sorsa a Szent László hadosztálynál, és részt vett-e harcokban?

- December elsejéig voltunk Pápán, onnan Mórra, majd Bodajkra vonultunk. Az ezredemet 1944 karácsonya előtt vetették be a Vágnál az oroszok ellen, az első összecsapásban azonnal 30 embert vesztettünk, és az egységünket szétszórta a szovjet túlerő. Sokan, köztük én is elszakadtam az alakulattól. December 27-én másodmagammal éppen egy mély, meredek falú horhoson haladtunk át.

A Vág térségében történt az első véres összecsapás a túlerőben lévő szovjet egységekkel (a kép illusztráció) Forrás: Origo
Forrás: Origo

Nem sokkal korábban súlyos harcok folyhattak itt, 

három kilőtt német harckocsi és vagy negyven katona holtteste között próbáltunk kijutni a szakadékból.

Amikor kiértünk a horhos végére, egy szovjet T-34-es harckocsival és vagy tizenöt, a tank körül álló orosz katonával találtuk szembe magunkat. Az oroszok rögtön integetni és kiabálni kezdtek, hogy „gyertek ide magyarok".

Nem volt mit tenni, odaléptünk hozzájuk. Nem viselkedtek velünk ellenségesen, a tisztjük, látva a csillagaimat a hajtókámon, azt kérdezte, hogy „officer", azaz tiszt vagyok-e. Miután közöltem vele, hogy "nyet", levette az acélsisakomat, eldobta, és egy orosz usánkát nyomott a fejembe.

Farkas Ernő, Horthy utolsó élő testőre történelmi események részese volt Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

Farkas Ernő magyar királyi testőr-szakaszvezető számára 1944. december 27-én fejeződött be a második világháború, amikor szovjet hadifogságba esett. Csak hat évvel később, 1950. december 6-án léphetett ismét hazai földre.

Farkas Ernőről nem is olyan rég, a július 29-én megtartott fajszi falunapot követően írtunk, ahol "Fajsz községért" kitüntető címet kapott. Az akkor írtakat most újra felidézzük:

Farkas Ernő
(1920. X. 20.)

Fajsz település legidősebb polgára. Eredeti szakmája női-, férfifodrász, azonban ezt a pályát rövid ideig folytathatta, mert közbeszólt a háború. A kormányzó testőrségénél szolgált, majd a háború végén a frontra vezényelték őket a Dunántúlra, ahol számos település térségében folytattak kemény harcokat a szovjet offenzíva nyomasztó túlerejével szemben, azonban a Garam-Kicsind vonalnál fogságba esett. A mai Ukrajna területén volt fogolytáborban, ahol még hat évig dolgozott borbélyként, hazatérve azonban a Kalocsai Paprika Vállalatnál helyezkedett el, és ott – illetve mindenkori jogutódjánál – dolgozott nyugdíjazásáig. Lakóhelyén, Fajszon a közösségi és szövetkezeti élet aktív tagja volt, nagy empátiával állt ki a helyiek és a dolgozók érdekei mellett. Korára és egészségi állapotára tekintettel ma már Budapesten él, ám szülőfalujába rendszeresen ellátogat, az ott élőkkel közvetlen kapcsolatot ápol.


Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2017. 10. 16., 20:40
Bár ezt az egyszerű „lebirkázást” a juhtenyésztők valószínűleg kikérnék maguknak, pláne ezen OMÉK-nagydíjjelölt tenyészjuhoknak az esetében. Izguljunk együtt Tóth Danival, hogy az uszódi juhtenyésztő, Holló Mátyás jószágai – akik felkészítésének utolsó nagyon izgalmasra sikerült pillanatait is nyomon követhetjük – hogyan szerepeltek az ország egyik legrangosabb, és legrégebbi mezőgazdasági seregszemléjén! Kövessük végig Danival és a #DOKU harmadik epizódjával együtt az utat a hanyatt eséstől (szó szerint) a döntőig. Nézzük meg együtt, ott mi történt!
2017. 09. 27., 19:08
Itt az új Patron! Falunap, pályaavató focimeccs. Az első helyzet kimarad. Hogyan lehetett volna gól? Egyszerű. Megjön az univerzális ember. Az ellenfél elesik baráti tűzben. Süsü is belendül. Pedig már előző nap is lendületben volt! Tóth Dani legújabb videójából nem utolsó sorban az is kiderül, hogy honnan ered a bizonyára legismertebben csengő nevű dunapataji kőműves legendája, hogyan lehetett volna gól az első kimaradt helyzet, és egyáltalán, mi az összefüggés a patron és egy falunapi focimeccs közt.
2017. 09. 07., 13:07
Kitalálta, ki az? Aki ismeri őt, meg fogja nézni ezt a filmet. A többiek, ha rákattintanak Tóth Dani legújabb rövidfilmjére, meg fognak lepődni, nem csak a világszínvonalú, egyedi szemléletű szobrokon. A filmben nyilatkozik régi mestere, a rajztanár Kiss István is, akinek megláthatjuk a fejfáját is. Nem vicc! Pedig nem is ő a főszereplő. Hanem Farkas Tibor, aki 4:15-nél, csak úgy visszakézből elkapja a babakocsit is. De a lényeg nem ez, hanem… Ám ezt mondja el ő maga!

Még több friss hír

2017. 10. 17., 12:44
Kétéves programot finanszírozhatnak az elnyert, 100%-os intenzitású támogatásból. Képzések, rendezvények valósulnak meg a forrás fölhasználásával, emellett kiépül egy mentori hálózat, amely a legrászorultabbakat segíti majd a közszolgáltatások elérésében, elősegítve egyéni boldogulásukat és társadalmi hasznosságuk fokozását egyaránt.
2017. 10. 16., 20:40
Bár ezt az egyszerű „lebirkázást” a juhtenyésztők valószínűleg kikérnék maguknak, pláne ezen OMÉK-nagydíjjelölt tenyészjuhoknak az esetében. Izguljunk együtt Tóth Danival, hogy az uszódi juhtenyésztő, Holló Mátyás jószágai – akik felkészítésének utolsó nagyon izgalmasra sikerült pillanatait is nyomon követhetjük – hogyan szerepeltek az ország egyik legrangosabb, és legrégebbi mezőgazdasági seregszemléjén! Kövessük végig Danival és a #DOKU harmadik epizódjával együtt az utat a hanyatt eséstől (szó szerint) a döntőig. Nézzük meg együtt, ott mi történt!
2017. 10. 16., 19:35
Múlt hét csütörtökön az El Camino és számos más nagy sikerű könyv szerzője Sándor Anikó volt a Városi Könyvtár vendége. Az írónő színes előadásában ismerhettük meg könyvei keletkezésének és magának az írói indulásnak a történetét.
2017-10-18 20:55:05
Egy francia kutatócsoport azt állítja, hogy megtalálták a diszlexia okát. A gyógyíthatónak látszó kiváltó okot az emberi szem fényérzékelő sejtjeinek apró hibája okozhatja. A diagnózis viszonylag egyszerűen felállítható: csak meg kell vizsgálni a páciens szemét.
2017-10-17 19:22:48
Október 17-én 45 éves lett az 1972-ben született Marshall Mathers, vagyis Eminem, aki már több mint húsz éve van a pályán. Díjakat nyert, filmekben szerepelt, és bár évek óta nem jelent meg új albuma, folyamatosan turnézik. Hogyan jutott el az egyedülálló anya által nevelt srác egy apró kis házból odáig, hogy világsztár és Oscar-díjas rapper legyen?
2017-10-16 18:38:39
A télre való felkészülésről tanácskozott a Helyi Védelmi Bizottság a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán megtartott ülésén, amelyen a védelmi igazgatásban résztvevők, a polgármesterek, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a vízügyi igazgatóság, a gáz- és áramszolgáltató, a közútkezelő vezető beosztású képviselői voltak jelen.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2017. 10. 19., 20:23
Horgászszerelésbe gabalyodott hattyút mentettek a Kalocsa Gerilla Kertészek a Vajas kalocsai szakaszán. Horgászurak! A felszerelésükre, kérjük, vigyázzanak! Még >>>
2017. 10. 18., 21:03
Kati László, dr. Angeli Gabriella és Balogh Imre lemondtak tiszteletdíjukról. Még >>>
2017. 10. 17., 15:08
2 alkalom, a legfontosabb tudnivalókról minden leendő anyukának. Itt az összes felmerülő kérdésre választ kaphatsz. Még >>>
2017. 10. 17., 12:18
Aki ma délután akarta kézbe venni a Kalocsai Járási Hivatal Kormányablakában intézendő ügyeit, kénytelen lesz elhalasztani ezt a programot. Még >>>
2017. 10. 17., 11:00
Múlt szombati bemutatkozó rendezvényük után újra hallatott magáról a Momentum kalocsai szervezete, akik a párt országos plakátátragasztó-kampányához csatlakoztak ezzel a megmozdulásukkal. Még >>>
2017. 10. 16., 17:14
Folyamatosan várja az önéletrajzokat az Emika. Is. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 kisbéta
 2017-10-19 10:38:16
 3 Milyen játszóterek ? Azonkívül, hogy fodrászhoz jár , nem nagyon csinál semmit . A körzetében lakom, de nem nagyon hívott össze lakosság...

Botka László miniszterelnök-jelölt hétvégi lemondása után Angeli Gabriella is visszaadta az MSZP felkérését a jövő évi választásokon országgyűlési képviselőjelöltként történő megmérettetésre – erről szóló sajtónyilatkozatát ma délután küldte meg portálunknak.

 MrSmith
 2017-10-10 11:24:18
 5 Botka fabotkat sem ert es el is tunt,

Pénteken Botka László országjáró kampányának keretében jelöltbemutató utcafórumot tartott az MSZP a sétálóutcában. A párt miniszterelnök-jelöltje Angeli Gabriella támogatására biztatott. Angeli a Fidesz intézkedéseit bíráló, győzelem esetén népszerű intézkedések sorát ígérő beszédet mondott, majd másnap a párt országos rendezvényén is bemutatkozott.

 kisbéta
 2017-09-15 07:26:37
 5 Igen , követeljük, hogy számoljon el a Kalocsa-Kom pénzzel !!!!!!! Az a baj , hogy a sok seggnyalói csak a vastagon szedett részt olva...

Kinyóné Lakatos Melinda kérdésére válaszolt a napirendek lezárulta után dr. Bálint József polgármester, hírbe hozva egy kalocsai szövetkezetet és súlyos gyanút lebegtetve az előző városvezetéshez köthető magánszemélyek vonatkozásában.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

2017. október 17-én 2 darab F-22 Raptor és egy KC-135 Stratotanker landolt a lengyelországi Powidz légibázison. A Raptorok kiszolgálásra egy 10 fős műszaki csapat is érkezett.
Negatív következményekkel jár a pilóták motivációját tekintve a bolgár parlament illetékes bizottságának azon döntése, mely szerint újra kell tárgyalni a vadászgéptendert.
A Lufthansa Csoport légitársaságai mintegy 12,7 millió utast szállítottak 2017 szeptemberében, 17,8%-kal többet, mint az előző év hasonló időszakában. A rendelkezésre álló utaskilométerek száma 11%-kal haladta meg az előző évit, miközben az árbevétel 12,9%-kal nőtt.
Az Iraki Légierő pilótáinak harmadik csoportja is végzett az L-159-es elméleti átképzéssel a Prága melletti Aero Vodochody üzemben. Az átképzés most a műszaki szakemberek és az oktató pilóták felkészítésével folytatódik.