2017. 12. 18. hétfő
Auguszta
: 314 Ft   : 266 Ft Benzin: 364 Ft/l   Dízel: 368 Ft/l   Írjon nekünk

Horthy Miklós utolsó élő testőre, a fajszi Ernő bácsi

Téglás Boglárka  |  2017. 10. 06., 20:56

Farkas Ernő volt magyar királyi lövész-testőr szakaszvezető, az egykori elitegység, a magyar királyi testőrség utolsó élő tagja, sorsfordító történelmi események részese volt 1944 októberében, amelyről exkluzívan, a szemtanú hitelességével nyilatkozott az Origónak.

Amit mi történelem órán hallhattunk, azt Farkas Ernő személyesen átélte. 

Erről a vészterhes időszakról beszélgetett Ernő bácsi az Origo munkatársaival.

1941. október 13-án, három és fél hónappal Magyarország hadba lépése után kaptam meg a katonai behívót a szegedi V. hadtest Kalocsán állomásozó 20. gyalogezredébe, ahol a 2. zászlóalj 4. századához osztottak be honvédként.- kezdte beszámolóját Farkas Ernő, akit az alapkiképzés befejezése után tisztesiskolára vezényeltek, amit kitűnő eredménnyel végzett el, ezért egyből tizedesnek léptették elő, és a századparancsnok mellé osztották be írnoknak.

Farkas Ernő 1941-ben vonult be a szegedi V. hadtest 20. gyalogezredébe Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

1943. február derekán a Kormányzóság fejlécével ellátott levél érkezett a századhoz,

amelyben az állt, hogy a Magyar Királyi Testőrségen belül felállítandó lövész századba keresnek erre alkalmas katonákat.

Farkas Ernő azonnal jelentette az elöljárójának, hogy nagyon szívesen jelentkezne testőrnek. Ő magát is meglepte, hogy rögtön támogatta a kérését, így 1943. március 10-én kellett jelentkeznie a szegedi V. hadtest parancsnokságán.

Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

65 kiszemelt közül csak tizenöten feleltek meg a követelményeknek:

  • legalább 175 cm magas,
  • színmagyar származás,
  • kifogástalan állóképesség,
  • kifogástalan egészségi állapot,
  • arányos testalkat ,
  • megfelelő katonai előélet, illetve minősítés.

A szegedi válogatáson még nem közöltek semmit, csak azt, hogy az eredményről értesíteni fogják az alakulatunkat. Két héttel később, 1943 húsvétján érkezett meg az alegységemhez a távirat, hogy azonnal vonuljak be Gödöllőre, a királyi kastélyban állomásozó testőralakulathoz.

Rövid időre rá magához hívatta a századparancsnok, Pásztóy Artúr testőr-alezredes, aki feltette a kérdést: „Te vagy a Farkas Ernő?" 

Igenlő válaszára rövid úton közölte, hogy kinevezi maga mellé írnoknak.

Még Gödöllőn beadtam a továbbszolgálói kérvényemet, amit el is fogadtak. Így 1943. november 7-én már mint továbbszolgáló testőr-szakaszvezető vonultam be a Magyar Királyi Testőrség körletébe, a budai Várban lévő Nádor-laktanyába. Amikor megérkeztünk, a laktanyában a folyamőrség zenekara várt bennünket. Innen egyből a várpalotába, a kormányzói rezidenciához vonultunk, ahol felsorakoztunk a díszszemléhez.


Forrás: Origo

Farkas Ernőtől megtudhattuk, hogy a laktanyában volt elszállásolva a teljes testőr-zászlóalj, mintegy 400 katona, altiszt és tiszt. Ehhez az egységhez tartozott a koronaőrség, a 60 fős lovas testőrség, a Főméltóságú Úr és családja közvetlen védelmét ellátó udvarlaki őrség, valamint az ő századuk, a 162 fős testőr-lövész alegység is.

Farkas Ernő magyar királyi testőr-szakaszvezető Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

[Az alábbi, vastagon szedett kérdéseket tette fel az Origo újságírója interjúalanyának, aki eddig nem ismert részletekről is beszélt - A szek.]

- Amikor megkezdte a szolgálatát, a Harmadik Birodalom és a vele szövetséges országok, köztük Magyarország számára is egyre borúsabbá vált a hadi helyzet. Az év elején befejeződött  a megsemmisítő német vereséggel végződött sztálingrádi csata, ami után Németország végleg defenzívába szorult a keleti fronton. A Donnál elpusztult a 2. magyar hadsereg, júliusban a szövetségesek partra szálltak Szicíliában, megbukott Hitler legfőbb szövetségese, Mussolini, majd 1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot. Önök mit érzékeltek akkoriban ezekből a vészterhes változásokból?

- Az akkori kormányfő fia, ifj. Kállay Miklós testőr-főhadnagy szakaszparancsnokként szolgált a századunkban. Közvetlen, szimpatikus ember volt, aki gyakran megosztott velünk az apjától, Kállay Miklós miniszterelnöktől származó bizalmas információkat. Tőle hallottam, hogy a németek rendkívül súlyos helyzete miatt a kormány titokban már az angolszász szövetségesekkel tárgyal a fegyverszünet lehetőségéről. Azt ugyan tudtuk, hogy a Főméltóságú Úr - talán március 17-én - kiutazott Hitlerhez, de a küszöbön álló megszállásról semmit sem sejtettünk. Arról, hogy a németek bevonultak Budapestre, a századparancsnokunk tájékoztatott minket március 19-én, a reggeli órákban. 

A német megszállásból mi nem sokat éreztünk, nem is riadóztattak bennünket. 

Két héttel az október 15-i fegyverszüneti proklamáció előtt fokozott harckészültséget rendeltek el a laktanyában, amit már le sem fújtak. 

Hitler és von Ribbentrop Horthyt fogadja Klessheimben Forrás: AFP/Roger Viollet
Forrás: Origo

Ez azt jelentette, hogy ruhástól és a fegyverünkkel együtt kellett aludnunk, készen állva a riadóztatásra, és az azonnali bevetésre.Október 2-án a parancsnokunk felsorakoztatta a századot, és drámai beszédet tartott előttünk. Közölte, hogy rendkívül súlyos a helyzet, majd – még ennyi év távlatából is jól emlékszem a szavaira – ezt mondta: "Fiúk, lehet hogy rövidesen mind meghalunk itt a Főméltóságú Úr és a családja védelmében. Lépjen ki, aki nem akar ebben a harcban részt venni, és az visszamehet az eredeti alakulatához.

Horthy utolsó testőre, Farkas Ernő, még ma is szó szerint emlékszik századparancsnokuk drámai beszédére Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

Néma csend fogadta a parancsnok beszédét, de senki, egyetlen testőr sem lépett ki a sorból, hiszen valamennyien arra esküdtünk fel, hogy az életünk árán is megvédjük a Kormányzó Urat. Október 8-án Zólyomi főhadnagy – a szakaszparancsnokom - közölte, hogy aznap hajnalban a németek elrabolták Bakay Szilárd altábornagyot, a budapesti I. hadtest parancsnokát.

Vitéz Bakay Szilárd altábornagyot, a budapesti I. hadtest parancsnokát október 8-án Skorzeny emberei elrabolták Forrás: Nyugat
Forrás: Origo

Csak később tudtam meg, hogy a kormányzó mindenbe beavatta Bakay altábornagyot, akit mint bizalmas hívét az átállás katonai biztosításával bízott meg.

- Így érkezünk el 1944. október 15-e, a fegyverszüneti proklamáció bejelentésének eseményekben dús, ám tragikus napjához. Hogyan emlékszik vissza erre a sorsfordító vasárnapra?

- Kora délelőtt két sebesült bajtársunk érkezett vissza a laktanyába, akik beszámoltak a Főméltóságú Úr fia, ifjabb Horthy Miklós elrablásáról. Aznap reggel a Kormányzó Úr fia az Eskü térre (ma Március 15. tér, a szerk.) ment tárgyalni, mint megtudtuk, állítólag Tito képviselőjével. Ifj. Horthy Miklós kíséretére három fegyveres testőrt rendelt ki a parancsnokunk.

Horthy Miklós családja körében, a kenderesi kúriában. A kép jobb szélén ifj. Horthy Miklós, a "kiugrási iroda" vezetője Forrás: Origo
Forrás: Origo

Bajtársaink beszámolója szerint az ifjabb Horthy bement a Duna-part közelében álló házba, az egyik testőr vele tartott, a másik két társunk pedig kint várakozott. Ám alighogy beléptek az épületbe, tíz német érkezett a helyszínre, majd lövések csattantak, és tűzharc alakult ki. A két bajtársunk felvette a harcot a németekkel, de már nem tudták megakadályozni a Főméltóságú Úr fiának elrablását, akit a németek - állítólag gestapósok - leütöttek, és egy szőnyegbe csavarva hoztak ki az épületből.

A foglyukat feldobták a ház előtt várakozó teherautóra, majd sietve elhajtottak. A hír hallatán a laktanyaparancsnok utasítására az egyik Nimród könnyűpáncélosunk azonnal elindult a helyszínre, de mire odaért, a németek már rég felszívódtak a foglyukkal együtt. 

Kora délután élő adásban hallottuk a rádióból sugárzott fegyverszüneti proklamációt. 

Már kezdett alkonyodni, amikor Papp-Kökényesdy alezredes telefonon arra utasította a lövész-század helyettes parancsnokát, hogy azonnal vonuljon az alegységgel a királyi palotához, teljes fegyverzetben. A testőrök Zólyomi főhadnagy parancsnoksága alatt futólépésben, fegyverüket tűzkész állapotban tartva siettek az oroszlános kapu, a kormányzóság bejárata felé.

Közben mi, akik a laktanya védelmére maradtunk hátra, kinyitottuk az ablakokat, és homokzsákokból golyófogó mellvédeket kezdtünk építeni. 

Minden második ablakba egy-egy könnyű géppuskát állítottunk fel, és teljes riadókészültségben várakoztunk.

A rádió késő délutántól csak a Szálasi-nótát meg német indulókat sugározott, és ezt nagyon rossz jelnek tartottuk.

A nyilasokhoz átállt alegység masíroz a budai Várban, 1944. október 16-án. A kép jobb szélén egy német Tiger-II "Királytigris" nehézpáncélos látható Forrás: Bundesarchiv
Forrás: Origo

Ennek ellenére készen álltunk a harcra. Este tíz óra körül hallottuk, hogy a várat aknavetővel kezdik el lőni a Horvát-kert felől. Csak később tudtam meg, hogy ezek nem is németek, hanem a Kormányzó Úr szegedi háziezredének alakulatai voltak, akiket a Vár védelmére vezényeltek fel Budapestre, ám áruló parancsnokaik elsőként álltak át Szálasi oldalára. 

A folyamőrség ugyancsak a nyilasokhoz átállt egyik naszádja közben a Duna felől lőtte a várpalotát.

Október 16-ára virradóra, kora hajnalban befutott egy parancs, amely elrendelte az ellenállás beszüntetését. A tömör utasítás így szólt: 

A Főméltóságú Úr parancsot adott, minden ellenállást be kell szüntetni.Ezt rögtön jelentettem az udvarlaki alegység ügyeletben lévő alezredesének. Miközben visszasiettem a szolgálati helyemre, erős motorzúgást és iszonyatos csörömpölést hallottam a Bécsi kapu irányából. Mivel a leereszkedett sűrű köd miatt nem lehetett látni, csak feltételeztem, hogy a zaj forrásai német harckocsik lehettek. 

Még csodálkoztam is, hogyan tudnak ilyen simán bejutni a Vár területére, 

amit előző nap felsőbb parancsra erős aknazárral vettek körbe. Jól emlékszem, hogy október 15-én este két felismerhetetlenségig szétroncsolt holttestet, egy főhadnagy és egy zászlós fehér lepedőbe csavart tetemét hozták be a laktanyába, akik véletlenül aknára léptek.

- Mi történt ezután, október 16-án?

- Hajnalban egy kis időre ledőltem. Amikor felébredtem, már világosodott. Kinéztem az ablakon, és azonnal megpillantottam a laktanya előtt leparkolt legmodernebb német Királytigris nehézharckocsit. 

A félelmetes tank 88-as lövege éppen a szobámra volt irányozva, így nem csoda, hogy azonnal elpárolgott az álom a szememből.

Német Királytigris harckocsi a Kapisztrán téren, 1944. október 16-án Forrás: Bundesarchiv/Faupel
Forrás: Origo

A Királytigris mellett nyolc-tíz állig felfegyverzett Waffen-SS katona ácsorgott. Nem kaptak semmilyen parancsot, ezért várakoztak. Kora reggel a palota irányából gépfegyver és puskaropogás hangjai hallatszottak. Később kiderült, hogy nem mindegyik védelmi körletbe jutott el a hajnali, az ellenállás beszüntetésére vonatkozó parancs, így amikor a németek megindultak, több helyen is puskatűzzel fogadták őket a testőrök.
Ifj. Kállay Miklós főhadnagy a szakaszával a palota déli végén, a királyi kerteknél foglalt el tüzelőállást, emlékezetem szerint.


Forrás: Origo

Farkas Ernő elmondása szerint a németek közül többen is beszéltek magyarul, mert mint kiderült, ők a Waffen-SS-be besorozott magyarországi svábok voltak. Módfelett megkönnyebbültek, hogy sikerült ilyen olcsón megúszniuk a kalandot. Megemlítették, hogy nem csak ők, hanem a Vár ostromára kivezényelt SS-egység katonái is nagyon tartottak a testőrségtől. Mint meséli, lementek az udvarra, és a szélesre nyitott kapun át észrevették, amint a Bécsi kapu felől egy szakaszra való karszalagos nyilas érkezik, Gömbös Ernő főhadnagy, a néhai miniszterelnök nyilassá lett fiának vezetésével. 

A puccsista nyilasvezért, Szálasi Ferencet német fegyverek és a belső árulás juttatta hatalomra. Szálasi mögött, nyilas karszalaggal a karján, Gömbös Ernő látható Forrás: Bundesarchiv/Faupel
Forrás: Origo

Farkas Ernő egy olyan titkot árult el az Origo munkatársainak, amit előtte még soha senkinek.

- Nos legyen, elmondom, amit 1944. október 16-án láttam, illetve hallottam, közvetlenül a lefegyverzésünk után. A laktanya kapujánál álldogáltam, és nem voltunk ugyan foglyok, de még nem tudtuk, mi lesz a további sorsunk.
Ekkor figyeltem fel arra, hogy a Kapisztrán templom melletti sárga épület, a Magyar Nemzeti Bank akkori székháza előtt megáll öt teherautó, amelyeket géppisztolyos nyilasok felügyelnek.
Kis idő múlva kinyílt az alagsor ablaka, amelyen át egy futószalagról faládákat kezdtek felküldeni. A ládákat a fegyveresek a teherautókra pakolták fel. Igencsak furdalta az oldalamat a kíváncsiság. Én is egyenruhában voltam, így odaléptem az egyik barátságosabbnak tűnő nyilashoz, és szóba elegyedtem vele. A beszélgetés közben megkérdeztem, hogy mi van a faládákban. A nyilas ekkor közelebb hajolt, és bizalmasan elmondta, hogy 186 mázsa színarany, amit „Szálasi testvér" jóváhagyásával átadnak a németeknek, úgymond megőrzésre. A nyilas azt is közölte, hogy a teherautók a Kelenföldi pályaudvarra hajtanak, ahonnan az átadott aranykészletet vonaton szállítják tovább Németországba.
A háború után sokat beszéltek a híres-hírhedt aranyvonatról, meg a nyilasok által Németországba hurcolt nemzeti vagyonról, amelynek egy része soha többé nem került haza. De arról soha és sehol nem találtam semmilyen forrást, hogy a németek 1944. október 16-án rátenyereltek volna a Nemzeti Bank aranykészletének egy részére. Csak azt tudom mondani, amit akkor láttam és hallottam. Ki tudja, mi lett ennek az aranynak a sorsa...

Farkas Ernő még soha senkinek nem beszélt a Nemzeti Bank kifosztásáról Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

- Mi történt a Szálasi-puccs után?

- Még október 16-án este – már teljesen sötét volt – megérkezett egy szakasz nyilas, és zárt ponyvás teherautókra parancsoltak fel bennünket. Fogalmunk sem volt, hogy hová megyünk, negyedórás zötykölődés után egy katonai épületnél fékezett a tehergépkocsi, minket pedig letereltek az alagsorba. Másnap este a Kelenföldi pályaudvarról nyilas felügyelet alatt mentünk tovább, egész éjszaka vonatoztunk. Csak amikor reggel megállt a szerelvény, akkor derült ki, hogy Pápára érkeztünk. 

Az ejtőernyős laktanyába kísértek, majd bezártak bennünket egy helyiségbe, 

és másfél napig felénk sem néztek, ott voltunk étlen-szomjan. Végül a fogságunk második napján benyitott hozzánk egy nyilas karszalagot viselő főhadnagy egy zászlós kíséretében, és impertinens hangon a következőket mondta: „Ide figyeljenek, mától a Szent László hadosztály kötelékébe tartoznak. Parancsnokuk vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy. Holnap pedig felesküsznek Szálasi Ferenc nemzetvezető testvérre." 

Vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy (középen, a térkép fölé hajolva) a Szent László hadosztály parancsnoka Forrás: www.vitezirend.co.hu
Forrás: Origo

A főhadnagy mindehhez fenyegető éllel hozzáfűzte, ha megtagadnánk az esküt, megtizedelnek bennünket, majd még "viccesen" hozzátette, hogy mivel csak hatan vagyunk, az eskü megtagadására kilátásba helyezett tizedelést úgy értsük, hogy a csoportunkból minden második embert agyonlőnek. Így kerültem a Szent László hadosztályhoz.

- Hogyan alakult a sorsa a Szent László hadosztálynál, és részt vett-e harcokban?

- December elsejéig voltunk Pápán, onnan Mórra, majd Bodajkra vonultunk. Az ezredemet 1944 karácsonya előtt vetették be a Vágnál az oroszok ellen, az első összecsapásban azonnal 30 embert vesztettünk, és az egységünket szétszórta a szovjet túlerő. Sokan, köztük én is elszakadtam az alakulattól. December 27-én másodmagammal éppen egy mély, meredek falú horhoson haladtunk át.

A Vág térségében történt az első véres összecsapás a túlerőben lévő szovjet egységekkel (a kép illusztráció) Forrás: Origo
Forrás: Origo

Nem sokkal korábban súlyos harcok folyhattak itt, 

három kilőtt német harckocsi és vagy negyven katona holtteste között próbáltunk kijutni a szakadékból.

Amikor kiértünk a horhos végére, egy szovjet T-34-es harckocsival és vagy tizenöt, a tank körül álló orosz katonával találtuk szembe magunkat. Az oroszok rögtön integetni és kiabálni kezdtek, hogy „gyertek ide magyarok".

Nem volt mit tenni, odaléptünk hozzájuk. Nem viselkedtek velünk ellenségesen, a tisztjük, látva a csillagaimat a hajtókámon, azt kérdezte, hogy „officer", azaz tiszt vagyok-e. Miután közöltem vele, hogy "nyet", levette az acélsisakomat, eldobta, és egy orosz usánkát nyomott a fejembe.

Farkas Ernő, Horthy utolsó élő testőre történelmi események részese volt Fotó: Csudai Sándor - Origo
Forrás: Origo

Farkas Ernő magyar királyi testőr-szakaszvezető számára 1944. december 27-én fejeződött be a második világháború, amikor szovjet hadifogságba esett. Csak hat évvel később, 1950. december 6-án léphetett ismét hazai földre.

Farkas Ernőről nem is olyan rég, a július 29-én megtartott fajszi falunapot követően írtunk, ahol "Fajsz községért" kitüntető címet kapott. Az akkor írtakat most újra felidézzük:

Farkas Ernő
(1920. X. 20.)

Fajsz település legidősebb polgára. Eredeti szakmája női-, férfifodrász, azonban ezt a pályát rövid ideig folytathatta, mert közbeszólt a háború. A kormányzó testőrségénél szolgált, majd a háború végén a frontra vezényelték őket a Dunántúlra, ahol számos település térségében folytattak kemény harcokat a szovjet offenzíva nyomasztó túlerejével szemben, azonban a Garam-Kicsind vonalnál fogságba esett. A mai Ukrajna területén volt fogolytáborban, ahol még hat évig dolgozott borbélyként, hazatérve azonban a Kalocsai Paprika Vállalatnál helyezkedett el, és ott – illetve mindenkori jogutódjánál – dolgozott nyugdíjazásáig. Lakóhelyén, Fajszon a közösségi és szövetkezeti élet aktív tagja volt, nagy empátiával állt ki a helyiek és a dolgozók érdekei mellett. Korára és egészségi állapotára tekintettel ma már Budapesten él, ám szülőfalujába rendszeresen ellátogat, az ott élőkkel közvetlen kapcsolatot ápol.


Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.
2017. 12. 08., 17:14
Az első hó megihlette vloggerünket, Tóth Danit, így arról forgatta a Patron című videósorozatunk legújabb kisfilmjét. Sétakocsikázás a behavazott Kalocsán, Meszesen, Szeliden. Ott a parton volt hely a pokrócnak, sőt, akadt látnivaló is: ponty kifogták a karácsonyi halászlének valót… Még egy kis határles, aztán egy ritmusváltással, hopp, Mikulások hada futkározik az Érsekkertben! Persze, Mikulásfutás! De hoppá! Az egyik mikulásról kiderült, hogy nem is igazi!
2017. 10. 16., 20:40
Bár ezt az egyszerű „lebirkázást” a juhtenyésztők valószínűleg kikérnék maguknak, pláne ezen OMÉK-nagydíjjelölt tenyészjuhoknak az esetében. Izguljunk együtt Tóth Danival, hogy az uszódi juhtenyésztő, Holló Mátyás jószágai – akik felkészítésének utolsó nagyon izgalmasra sikerült pillanatait is nyomon követhetjük – hogyan szerepeltek az ország egyik legrangosabb, és legrégebbi mezőgazdasági seregszemléjén!

Még több friss hír

2017. 12. 13., 21:46
A Patron hetedik részéből többi közt kiderül, miért is jó megyei válogatott meccsre menni. Talán mert biztosan magyarok nyerik?! Na igen! Tóth Dani vloggerünk, ezúttal a Bács-Kiskun megyei csapattal csapatta, Pécsett. Végigkísérte a srácok küzdelmeit a győriekkel szemben, egészen a taktikától, a ráhangolódás különös ízével és a mulatós zenével átitatott öltözőn át, a pályán történtekig.
2017-12-13 22:44:53
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hamarosan akasszák majd a hóhért, ugyanis Kohány Balázsból, a pengés egykori dunaújvárosi, majd bajai és kalocsai focistából immár edző lesz, azaz az ő kezében lesz már a korbács, ő tart majd ínszaggató edzéseket egykori csapattársainak. Igaz, a KFC jelenlegi helyzetében azért mint játékosra is szüksége lenne még a klubnak, de a tavaszt – ha ideje engedi –, Géderlakon akarja még pályán tölteni.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2017. 12. 17., 11:26
Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után szombaton Budapesten elhunyt Fábián Juli. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt Még >>>
2017. 12. 15., 16:18
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt december 14-én Soltvadkert közelében, amelyben egy idős férfi életét vesztette, a balesetnek pedig egy súlyos sérültje is van. Az eset kapcsán napvilágot látott információk szerint, annak kialakulásában fontos szerepet játszott az is, hogy a kanyarban kisodródott Suzukin, nyári gumik voltak Még >>>
2017. 12. 15., 15:30
A karácsonyhoz és az ünnepi készülődéshez ugyanúgy hozzá tartozik a mézeskalács, mint a fenyőfa, vagy épp egy mennyei gőzölgő halászlé. Önmagában a sütemény is nagyon karácsonyi, fűszeres illata és különleges íze miatt. A készítése pedig kellemes készülődés az ünnepre. Még >>>
2017. 12. 14., 11:44
A hétvégén, vagyis December 15. és december 17. között fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a közlekedők az ország területén. Az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőröket akarják kiszűrni a TISPOL akció keretében. Még >>>
2017. 12. 14., 10:00
Boda József, akit sokan a Paprikából ismernek, többen pedig a focistaként emlegetik. Közösségi oldalán tette közzé ezt az emlékét, amin csapatképe látszik, ahogy írja is: "Ha ránézek erre a csapatképre öröm és bánat jár át. Öröm, hogy láthatom volt munkatársaimat, felidézhetem a megélt emlékeket, de bánat is, mert a játékosok közül már többen nincsenek közöttünk...eltelt 54 év." Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2017-12-03 21:03:10
 1 De egy majom ez a Ferdinánd!

A Kossuth Lajos út 22. szám alatti, egykor egészségügyi, majd könyvtári célokat szolgáló épület korábbi értékesítési pályázata – „balekok” híján – meghiúsult. Most állítólag jelentkezett egy. Lehet vele versengeni, a pályázat nyilvános, de nagyon sietni kell majd! A kiírásáról szóló önkormányzati döntést megelőző vitában Angeli Gabriella újra a Fidesz-KDNP álláspontjára helyezkedett, Filvig Géza megtapsolta, Bálint József is örült neki, Bolvári Ferdinánd felszólalását pedig Simon Zoltán köszönte meg.

 botkormány
 2017-11-30 11:43:23
 2 Először: a "Művház" szót kisbetűvel kell írni, mert ebben a formában nem tulajdonnév. (Az már csak apróság, hogy a pont is hiányzik a köz...

Év eleje óta tudott Bálint József polgármester a reneszánsz szobormásolatok elszállításának szándékáról, mégis meglepetésként érte, amikor a hónap elején érte jöttek. Angeli Gabriella és Simon Zoltán is kérdőre vonta a polgármestert, Angeli szerint jogilag lett volna keresnivalónk a szobrok itt tartásáért, Simon szerint hallgatásunk a másik felet is meglepte.

 MrSmith
 2017-12-15 15:33:52
 2 amit nem fizettek ki az a vagyonod? :)

Helyt kell-e állnia az önkormányzatnak a város gazdasági társaságának adósságaiért? Erre jogi kötelezettsége nincs. Vagy nyeljék le a beszállítók? Ez nem túl elegáns. Korábbi testületi ülésen több képviselő az adósság rendezését sürgette, erkölcsi okból és üzleti észszerűségből, a csütörtök délutáni ülésen azonban mégis ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett dr. Bálint József polgármester.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

Az afganisztáni misszióra történő felkészülés keretében magashegyi harcászati repülőkiképzésen vettek részt a szolnoki szállítóhelikopter-zászlóalj pilótái, fedélzeti technikusai és műszaki katonái a horvátországi Zadarban.
2017. december 1-én elkezdődött Ulan-Udenszki Repülőgépgyár (U-UAZ) által modernizált Mi-171E berepülése. Az „Orosz Helikopterek” holdingba tartozó üzemben a modernizálás során új hajtómű és módosított forgószárny-mechanizmus került a helikopterbe.
A Wizz Air, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága bejelentette, hogy elnyerte az Aviation 100 „Az Év Európai Légitársasága” címet.
Egy F-22 Raptor ötödik generációs harci repülőgép kiképzési repülés közben - pilótahibából – még 2012 májusában súlyosan megsérült leszállás közben. A légierő hat év után kapta vissza a javításból.