2024. 07. 21.
Dániel, Daniella
: 391 Ft   : 360 Ft Benzin: 616.4 Ft/l   Dízel: 623.5 Ft/l   Írjon nekünk

Újjáalakult a FIDESZ Kalocsai Csoportja

Zsiga Ferenc  |  2016. 08. 11., 11:02

A megújulás és folytonosság jegyében újjáalakult a FIDESZ Kalocsai Csoportja. Az elmúlt héten megtartott ülést dr. Kerényi János, a FIDESZ Dél-alföldi régióigazgatója vezette, aki Font Sándorral, a választókerület elnökével egyetértésben Simon Zoltánt javasolta elnöknek. A megújult csoport tagjai Simon Zoltánt egyöntetűen megszavazták a tisztségre, majd a régi-új elnök javaslatára Tihanyi Tibornét és Illés Attila Ádámot választották alelnöknek. Simon Zoltán szerint ezzel az aktussal új mérföldkőtől indul a FIDESZ Kalocsai Csoportjának párt és közéleti tevékenysége.

– Elnök úr! Az elmúlt héten fontos, sokak által kíváncsisággal várt esemény történt a FIDESZ Kalocsai Csoportja életében. Kérem, ossza meg velünk az ezzel kapcsolatos információit!

– Úgy gondolom, a kérdésben szereplő „fontos” szót nyugodtan a „meghatározóra” cserélhetjük, de hogy az esemény jelentőségét a kívülállók is megértsék, néhány dolgot ismerni szükséges. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Alapszabálya kimondja: az a csoport, amelyik egy adott határidőre nem tudja a tisztújítást elvégezni, az önmagát „automatikusan” feloszlatja. Gyakorlatilag ez történt Kalocsán tavaly ősszel. Mindez hosszú előzményekre vezethető vissza, amelyeknek azonban egy az eredője: a csoporton belül komoly véleménykülönbségek alakultak ki. Ennek alapvető oka a 2014-es helyhatósági választás eltérő megítélése, amelyről köztudott, hogy azt Kalocsán a FIDESZ-KDNP szövetség elvesztette. Ez a tény sajnos a már meglévő személyi és nézetbeli különbségeket rendkívüli módon felerősítette.
Ha az alapszabály szerint egy csoport feloszlik, attól az időponttól az Országos Választmány feladata és jogköre meghatározni a csoport összetételét és az újjáalakulás időpontját. Az újjáalakuló ülést a múlt héten tartottuk, de előtte az Országos Választmány az egyes tagok tagságáról szóló határozatát az érintetteknek, azaz az újjá alakulás előtti FIDESZ Csoport valamennyi tagjának, köztük a megújuló csoport tagjainak kézbesítette. Ebből vált mindenki számára egyértelművé, hogy ki távozik és ki marad immár a FIDESZ megújuló Kalocsai Csoportjában.
Az Országos Választmány felkérésére az újjáalakuló ülést dr. Kerényi János, a FIDESZ Dél-alföldi régióigazgatója vezette, és mi sem természetesebb, hogy azon Font Sándor, országgyűlési képviselőnk, a választókerület elnöke is részt vett. A megújuló csoport elnöki tisztére dr. Kerényi János tett javaslatot. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy régióigazgató úr az én személyemben látott biztosítékot a csoport vezetésére, de legalább ekkora megtiszteltetésnek éreztem, hogy a csoport egyhangú szavazással elfogadta a személyemet, teljes egyetértésben választott meg elnöknek.
Ezt követően én tettem javaslatot a két alelnök személyére. Erre a posztra Tihanyi Tibornét és Illés Attila Ádámotláttam a legalkalmasabbnak. Nagy öröm volt számomra, hogy a csoport egyhangúan szavazott a két alelnök személyéről, és azzal gyakorlatilag megalakult a megújult FIDESZ csoport és annak háromtagú vezetősége. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Alapszabály értelmében a kalocsai FIDESZ Csoport működése az „önfeloszlatás” ellenére jogfolytonos.


Forrás: Zsiga Ferenc / KALOhírek

– Felvetődik a kérdés, az Országos Választmány milyen információk alapján döntött, mire alapozta határozatát a régi, valamint a régi-új tagokat illetően? A megújulást követően hány tagja lett a FIDESZ Kalocsai Csoportnak?

– Amint már az elején említettem, az „önfeloszlatást” követően az Országos Választmányé volt a feladat és jogkör, hogy döntsön a személyi kérdésekben. Az Országos Választmányra nagy felelősség hárult, hiszen az volt a cél, hogy egy minden tekintetben hatékony, összetartó és jól működő csoport jöjjön létre. Mielőtt a döntést meghozták, a Választmánynak megfelelő információkkal kellett rendelkeznie mind a csoport életét, mint az egyes személyeket illetően. Az Országos Választmány már csak a választási eredményekből kiindulva is ismerte azokat a problémákat, amelyek Kalocsán sajnos felütötték a fejüket, így aztán még inkább figyelemmel kísérték a csoportot és annak tevékenységét. Ne felejtsük el, hogy minden csoportülésről részletes, majdnem szó szerinti jegyzőkönyv készül, amit kötelező a központi vezetőségnek megküldeni. Ezekből a jegyzőkönyvekből az Országos Választmány elnöksége egy nagyon plasztikus képet kapott az egyes személyekről, azok vélemény-alkotásáról, ami természetesen alapját képezhette a végső döntésnek.
Az is természetesnek mondható, hogy Kövér László, az Országgyűlés elnöke, egyben a FIDESZ Országos Választmánya elnöke Budapesten a Parlamentben nyilván szót váltott dr. Kerényi Jánossal és Font Sándorral,tájékoztatást kért a kalocsai helyzetről. Így formálódott, alakult ki az Országos Választmány tagjainak az a véleménye, amely alapján végül meghozták azt a felelősségteljes döntést, hogy 21 főben jelölik meg az újjá alakítandó kalocsai csoport taglétszámát.

– Személyi kérdésekről mindig nehéz dönteni, de mégis, mi volt a fő cél, ami ezt motiválta?

– Az Országos Választmány célja az egységes és működőképes kalocsai csoport megteremtése volt. Ez azonban csak úgy volt lehetséges, hogy a szélsőséges, valamint az egymással is vitatkozó személyeket, csoportokat leválasztják, hogy ezzel a káros belső vitákat, folyamatokat megszűntessék. Én tudomásul vettem a magasabb pártfórum döntését, és azt kérem mindenkitől, hogy fegyelmezetten, ugyanezt tegye meg. A kitűzött célt és az annak érdekében hozott döntést a megújult csoport tagjai elfogadták és tudomásul vették. A megteremtett egységet jól reprezentálja, hogy az új vezetés egyhangú szavazással nyerte el a tagok bizalmát. A megújuló csoporton kívül rekedt, sok tekintetben természetesen értékes jobboldali gondolkodású és érzelmű emberek együttműködésére és támogatására továbbra is számítunk. Mindettől függetlenül nyitottak vagyunk új tagok felvételére, a FIDESZ Kalocsai Csoportjába várjuk az új, a jobboldallal, a fidesszel szimpatizálók jelentkezését.

– Egy pártnak, pártcsoportnak helyben is vannak rövid és középtávú tervei. A megújult kalocsai FIDESZ Csoport az emberek többsége bizalmának visszaszerzésén túl milyen közelebbi és távolabbi célokat tűzött maga elé?

– Úgy gondolom, a FIDESZ megújult kalocsai szervezetével egy közös célért, adott időszakban a választási győzelemért megosztottság nélkül, vállvetve dolgozó csoport jött létre. Alapvetően ebben látom a sikeres munka biztosítékát és feltételét. Rövidtávú célkitűzésként rögtön itt van az október 2-i népszavazásra való mozgósítás. Valamennyien tudjuk, hogy az emberek ezen a napon közvetlenül is állást foglalhatnak: támogatják-e a kormány politikáját a kötelező migráns betelepítés ellen, támogatják-e, hogy Magyarországon ne alakuljon ki olyan helyzet, mint az unió más államaiban? Talán hasznos, ha e tekintetben áttekintjük a nemzetközi reakciókat is. Amikor a kormány a migráns áradat legális mederbe terelése, megfékezése, az unió határainak törvényes megvédése, ellenőrzött keretek közötti átlépése érdekében kerítést épített a déli határon, vehemensen, hatalmas ellenszenvvel támadták. Most pedig azt látjuk, hogy ebben a kérdésben egyre nagyobb az egyetértés, a támogató országok egymás után küldik a rendőri egységeiket, hogy hazánkkal karöltve állítsák meg, tereljék ellenőrzött keretek közé ezt az egész Európára veszélyes folyamatot. Úgy érzem, az unióban sikeresen egyedül Magyarország tudott a migráns áradattal megbirkózni. Emlékeztetnék arra, ami egyáltalán nem demagógia, csupán a puszta tények számba vétele, hogy egyetlen év alatt 1,5 millió migráns lepte el Európát, 300 ember halt meg különböző Iszlám terrorszervezetek által végrehajtott terrorcselekmények következtében. Sokan persze úgy gondolhatják, hogy jó-jó, ez a hírekben ott van, de tőlünk távol, Kalocsát és környékét nem érintheti. Én azt mondom, aki így gondolkodik, rosszul teszi, mert ezzel a népszavazással rendkívüli módon segíthetjük a kormány tiltakozó politikáját a kötelező migráns betelepítés ellen. Viszont ha az unió keresztül tudja vinni a kötelező migráns betelepítést, akkor akár Kalocsán is befogadó tábor létesülhet. Kérdezem én a kalocsaiakat: látva a nyugat-európai eseményeket, akarja-e valaki, hogy több száz, vagy több ezer ellenőrizetlen múltú és személyiségű ember járjon-keljen közöttünk? Október 2-án tehát óriási a felelősségünk! Még egy adalék. Kalocsához 50 kilométerre van a kiskunhalasi menekülttábor. Mindenki láthatja a tévében, hogy az ottani táborban időről időre mennyi probléma van, mennyi zűrzavart okoz ez a városnak. Biztos vagyok abban, hogy Kalocsa, a kalocsai emberek nem szeretnének ebbe a helyzetbe kerülni.

Rövid és hosszú távú céljaink között egyaránt szerepel, hogy az önkormányzati frakcióban a konstruktív ellenzéki munkát valósítsuk meg. Az elmúlt két év alatt bebizonyítottuk, hogy teljes mértékben a város érdekeit szolgáljuk, képviseljük. Bárki láthatja, tapasztalhatja, hogy minden olyan előterjesztést, ami a városnak, a lakosságnak jó, azt a négytagú jobboldali frakciónk megszavazza. Csak abban az esetben emeljük föl szavunkat és tiltakozunk, ha valaki nem a város érdekeit képviseli, ha az előkészített döntés a város értékeinek az elárverezését, kiárusítását teszi lehetővé, vagy ha az a szűk városvezetés érdekét képviseli. Más esetekben mindig konstruktívan és támogatóan álltunk és állunk ezekhez a kérdésekhez.

Ugyanakkor had tegyem fel a kérdést, és mondjam ki őszintén: mi lehet a FIDESZ megújult Kalocsai Csoportjának a célja? Természetesen nem más, mint hogy minél egységesebb és minél hatékonyabb munkával a 2018. évi parlamenti, majd a 2019-es helyhatósági választásokon a lehető legjobb eredményeket érjük el. Konkrétan is kimondva:

azt szeretnénk, hogy Kalocsán a FIDESZ-KDNP pártszövetség nyerje a választásokat.

Ezért még sokat kell tenni, de az újjáalakult és egységes kalocsai FIDESZ csoport addig is a városért dolgozik és a lakosság érdekeit képviseli – mondta Simon Zoltán, a FIDESZ Kalocsai Csoportja elnöke.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 4 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (4 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
m.drienn
2016-08-17 17:46:54
Azt tudja valaki, hogy kit szeretne majd indítani polgármesternek a fidesz? Simon Zoltánt?
Réfy Vilmos
2016-08-16 23:04:19
Megpróbáltam figyelmesen elolvasni a riportot; lehet,hogy a következtetéseim, ill. megállapításaim nem egyeznek mindenki véleményével; én így értem. A helyi szervezet feloszlása után valaki csak informálta a FIDESZ választmányt a saját -személyes- szimpátiája vezérelte módon. Ez a személy biztos olyan belső ismerője kell, hogy legyen a kalocsai tagságnak, aki a most megválasztott személyekkel szimpatizál és felsőbb - megyei-, vagy országos szinten-jó kapcsolatokkal rendelkezik. A kizárt kalocsaiak szemében áruló, a felsőbb szintek számára informátor, szerintem inkább besúgó. Az a magyarázat, hogy az országos választmány az információszerzéshez az ülések jegyzőkönyveit olvasgatja, az nevetséges. Az új elnök pozitívumként értékeli a szavazások egyhangúságát és azt, hogy -ezek szerint- az összes más véleményen lévő- és annak hangot is adó tagot kizárták; szerintem ez siralmas eredmény. Kihallik a riportból, hogy az egész folyamat kiváltója a helyi választások elvesztése volt. Viszont, ha így van, akkor hogy lehet a szervezet új vezetője a vesztes városvezetés alpolgármestere és ugyanez az ok miért nem okozott ilyen vihart a helyi KDNP szervezetben? Szerintem az októberi választások tétje, a déli határhelyzet, az európai terrorcselekmények és a Jóisten tudja, még mi nem lett össze-vissza "zatyakolva" a riport erről szóló fejezetében. Migráns, iszlám terrorista, halasi lázadás az embertelen körülmények miatt,stb. Egyről nem tett említést Simon Zoltán; arról,hogy a menekültkvóta regisztrált menekültek viszonylag kis számú betelepítéséről szól, arról, hogy ezt a kötelezvényt már Orbán Viktor aláírta -hónapokkal ezelőtt- Brüsszelben, és arról, hogy se a választás, se a betelepítés nem fogja megszüntetni az áldatlan déli határhelyzetet, tehát feleslegesen csinálnak belőlünk bohócot októberben. Viszont békés gyűlésekre lehet számítani, egyhangú szavazásokkal a továbbiakban e népes helyi szervezetben. (huszonegyen a tizenhatezres városban). Izzadságszagú ez az egész nekem.
kisbéta
2016-09-11 07:54:31
Réfy Úr így látja , más meg másképp látja. Nagy szerencse , hogy nem az Ön verzióját kell kötelező szerűen elfogadni, mint valami helyi megmondóemberét (habár ebben a színben díszeleg mindenhol) Az Ön által kedvelt baloldalban is vannak besúgók, hisz hogyan is kapaszkodnának fel az uborkafára , ha nem így . Egy párton belül összefogás és nem széthúzás kell hogy legyen . Ha pedig nincs egyezés az egymás között kell egyeztetni , nem szórva azt a bizonyosat keresztül-kassul a városban (sajnos voltam ennek fültanúja) Ön sem díjazná azt az alkalmazottat , aki a cégében lévő problémákat kivinné a kapun kívülre. (és most ne jöjjön nekem azzal , hogy ez hogyan is jön ide, mert a lojalitás, együttműködés azonos egy párton belül és egy cégen belül is ) Nem volt ott mégis úgy beszél mint aki mindent tud, ezek szerint önnek is van egy informátora? (Vagy csak a képzeletére bízta? )Akkor pedig min csodálkozunk? Besúgó , informátor lett mindenki ? Ön is elfogadta tényként az információt . Vagy kiváló fantáziával rendelkezik és tutira tudja a tutit .
Réfy Vilmos
2016-09-12 22:07:12
kisbéta! Biztos,hogy nem olvasta el az első mondatot a hozzászólásomból. Ott azt próbáltam megfogalmazni - Önnek is- hogy nem vagyok megmondóember. Minden hozzászólásom a saját véleményem és senkire nem kényszerítem rá az akaratomat. Nem voltam ott, mint Ön (borzasztó ez az önözés), nem is az ottani tapasztalatimról írtam; ha figyelmesen olvasna kisbéta egy hozzászólást,most nem kellene magyarázkodnom. A Simon Zoltán interjút olvastam és az ott elmondottakból tudom azt a keveset, amihez írtam. Ha én valamit nem díjazok a cégemen belül, azt megmondom és nem ködösítek; egyébként nincs is cégem; tönkrement. Nem a bal oldalt kedvelem, főleg nem az "uborkafáikat", hanem a mostani másikat nem. kisbeta! El kell olvasni figyelmesen a Simon interjút, meg kell próbálni megérteni, amit olvas és akkor rájön, hogy felesleges ez a besúgó-és informátorfóbia. Jó egészséget és további jó kommentelést kívánok. Kezicsókolom!

Még több friss hír

2024. 07. 16., 14:32
Életének 77. évében elhunyt a Kalocsai SE hajdani elnöke, szakosztályvezetője, edzője és nagyszerű játékosa Farkas András, a „Bandika”. Mert mindenki csak így ismerte és nevezte nyugdíjasként is a sütőipari vállalat egykori gazdasági igazgatóját, aki ekkor már több száz embert irányított.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 07. 20., 09:43
Az állatok egyre gyakrabban támadnak emberre, ennek ellenére civil szervezetek tiltakoznak a törvény ellen. Még >>>
2024. 07. 19., 19:28
Az üzletvezető felismerte, a kecskeméti rendőrök pedig elfogták a tolvajokat. Még >>>
2024. 07. 19., 18:16
Itt megtudhatja, hogyan alakult folyóink vízállása szerdán. Még >>>
2024. 07. 19., 11:31
A új pszichoaktív anyagok a legveszélyesebb kábítószerek. A rendőrség látókörébe egyre több ilyen szert áruló társaság kerül. Ezúttal Jánoshalmán csaptak le az egyenruhások - VIDEÓVAL! Még >>>
2024. 07. 19., 09:46
Rendőrök, katonák és a lánglovagok közös erővel mentették az állatokat. Még >>>
2024. 07. 17., 15:33
A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK