2022. 01. 21. péntek
Ágnes
: 357 Ft   : 315 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Fogy a levegő a Menza Kft. körül – Új intézményhez kerül a gyermekétkeztetés

Illés György Cinó  |  2016. 12. 17., 10:12

A korábbi „intézmény kontra Kft.” vita fényében meglepő fordulatoktól sem mentes, bár nem túl hosszú vita után, majdnem teljes egyetértésben döntöttek a Kalocsa Közétkeztetési Intézmény megalapításáról, amit a törvényi környezet változása miatt tartottak szükségesnek, és határoztak a gyermekétkeztetés feladatának az új intézményre bízásáról. Ezzel viszont a város 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának, a Menza Kft.-nek a működésére is komoly csapást mértek: így ugyanis a piacának mintegy felét elveszíti, és a cég várhatóan további piacszűkülés előtt áll a közeljövőre nézve. A gyermekek étkezését mégis így látták biztosítottnak a képviselők: 2017. január elsejével megalakul az új intézmény, a feladat ellátását bejegyzése után, előreláthatólag február 1-jétől kezdheti meg. A vezetői posztra pályázatot írnak ki, de átmeneti vezetőt is kijelöltek.

Az előterjesztés a lépés indokaként a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi CX. t. 2. melléklet II.5. pontjában foglaltakra hivatkozik, amely a központi támogatás feltételeit szabja meg. Ennek alapján a feladatot saját vagy társulásban fönntartott költségvetési szerv útján lehet ellátni, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással lehet biztosítani.

Az előterjesztés indoklása szerint azonban a vásárolt szolgáltatás esetében a személyi jellegű ráfordításokat is csak számla ellenében tudná finanszírozni – szemben a Menza Kft.-nek nyújtott közvetlen támogatással –, ami által többlet ÁFA-fizetési kötelezettség áll elő. Ez a 27%-os ÁFA-kulcs mellett a jelenlegi adatokból kivetített kalkuláció szerint 11-13 millió forint pénzügyi hátrányt jelentene az önkormányzatnak.

Ennek kiküszöbölésére javasolta az előterjesztő a Kalocsa Közétkeztetési Intézmény létrehozását 34 fős létszámkerettel. Az átmeneti időszakra szerződést hosszabbítottak a Menza Kft.-vel. Egyúttal a vezetői pályázat kiírásáról is döntöttek, annak elbírálásáig a vezetői feladatok ellátásával Kiss-Ilka Anikót bízták meg. A leendő vezető ötéves megbízással láthatja majd el feladatát.

Intézmény kontra Kft. – Szerepcsere

A testületi ülésen a témáról folytatott, mintegy húszperces vita egyik érdekességét az adta, hogy a korábban a városi Kft.-ket megalapító jobboldalhoz köthető több képviselő most az intézményalapítás mellett kardoskodott, míg a kalocsai patkó bal oldalán helyet foglaló, DK-s kapcsolatokkal is hírbehozott, független dr. Angeli Gabriella a társasági formában történő feladatellátást pártfogolta.

Simon Zoltán szerint a Kft.-k megalakítása idején teljesen más volt a jogszabályi és gazdasági környezet, ám a jelenlegi helyzetben mindenképp célszerűbb az intézménymegalapítása. Azóta sok minden változott, a Kft.-k gazdálkodása hiányosságaival a testület rendszeresen szembesült. Rengeteg pénz folyt bele a többi közt ebbe a Kft.-be is. Emiatt a fönntarthatóság biztonsága sem volt szavatolt. Ezért, már csak a gyermekétkezés prioritást élvező biztonsága érdekében is stabil hátteret kell nyújtani, és a jelenlegi jogszabályi környezet elsősorban az intézményi formában, másodsorban a vásárolt szolgáltatás útján történő feladatellátást támogatja.
Az egészséges gyermekétkeztetésre vonatkozó ajánlások is az ilyen feladatot végző létesítmények elkülönítését javasolják a felnőtt-étkeztetéstől.

Angeli Gabriella egyetértett abban, hogy elsődleges a gyerekek étkeztetésének biztonsága, ám ez szerinte Kft. formában is megoldható lenne, ahogyan a főzés célcsoportok szerinti elkülönítését is meg lehet oldani a Kft. keretei közt is.

A képviselő asszony csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az előterjesztés a javaslatot oly módon tálalta, mintha nem volna más lehetősége az önkormányzatnak a gyermekétkeztetés ellátására, mint egy új intézmény megalapítása, holott a törvényi kötelezettségeknek háromféle módon is megfelelhet az önkormányzat.

Első megoldásként kínálkozik a Kft. változatlan formában történő fönntartása. A képviselő szerint nem igaz, hogy a Kft. általi feladatellátás 11-12 milliós többletköltséggel járna. Ennek igazolására a testületi ülés előtti napon érkezett, a polgármester által az előterjesztés bevezetőjében fölolvasott minisztériumi állásfoglalást hozta föl, amely szerint az önkormányzat 100%-os tulajdonú Kft.-je közszolgáltatási szerződés keretében átvállalhatja a feladat ellátását.

A polgármester szerint azonban a törvényi normaszöveget kell alapul venni, mert a NAV eltérő jogértelmezése esetén később mégis kellemetlen adókötelezettségekkel, illetve adóhiánnyal kellene szembenéznie az önkormányzatnak.

Angeli Gabriella viszont arra hívta föl a figyelmet, hogy a szabályozás értelmében a számla tartalma megbontható támogatott és nem támogatott tételekre, és minden olyan adag után visszaigényelhető az ÁFA, amelyhez térítési díjbevétel kapcsolódik, így csak az ingyenesen étkező gyermekekre eső nyersanyag és rezsiköltség után nem volna visszaigényelhető az ÁFA.

Másik lehetőség az előterjesztés által is javasolt megoldás, a Kertvárosi Általános Iskola konyhájának intézménnyé alakítása. Ehhez a Kft.-től mintegy harminc fő alkalmazott kerülne át ide. A Kft. a megmaradó munkaerővel, immár önkormányzati támogatás nélkül látná el a maradék feladatait, a vállalkozási szolgáltatásokat, a szociális otthon ellátását, a felnőtt étkeztetést, illetve egy darabig még a kórházi étkeztetést, és így, „amíg tud, életben marad” – ezt nem tartotta Angeli jó megoldásnak, szerinte a Kft. működésének biztonsága megérné a várakozása szerint nem túl nagy ÁFA többletköltséget.

A képviselőasszony arra is fölhívta a figyelmet, hogy a társaságnál jelentős adósságállomány van – ezeket nyílt ülés révén nem részletezte –, amelynek a működéséből származó bevételekből tudná törleszteni, ha hagynák.

Itt, ha bármilyen probléma adódik, akkor elképzelhető, hogy lesznek olyan vállalkozások, amelyek nem jutnak majd a pénzükhöz.”

Életben marad a Menza Kft?

A gyermek közétkeztetés várhatóan februártól való elveszítésével a Menza Kft. piacának mintegy feléről kénytelen lemondani a mostani döntések következtében. A kórházzal kötött szerződése is hamarosan lejár, a kiírandó közbeszerzési eljáráson pedig információink szerint szerény esélyekkel száll ringbe, amennyiben beadja pályázatát. Ezzel a megrendelések másik nagy bázisától is elesik a társaság, ami megkérdőjelezheti fönntartásának ésszerűségét, illetve üzletileg is ellehetetlenítheti a Kft.-t.
A kórházi közétkeztetésre az új közbeszereztetés egyes jelzések szerint csúszni fog, és az átmeneti időszakra történő szerződés-hosszabbításra a Menza Kft. és a kórház között kétoldalú szándék mutatkozik, a testületi ülésen elhangzottak, és más, nem hivatalos forrásaink szerint is. Ám ez legföljebb hónapokat jelenthet, utána pedig nem maradna más, mint a nehezen kiszámítható piaci megrendelések, a „Tiszti Klub” ellátása, és a szociális intézmények.


A harmadik lehetőség a közbeszerzés lenne, amellyel megyénkben is sok város él.
Angeli nem tartana a közbeszerzéstől sem, de a mostani döntést elhamarkodottnak vélte, mondván, nem szorít annyira az idő, hogy januártól mindenképpen létre kelljen hozniuk egy új intézményt.
Végül a jogi, ügyrendi és EU-kapcsolatok bizottságának álláspontját ismertette dr. Angeli Gabriella: a bizottság 2 igen és 4 tartózkodás mellett nem támogatta az intézmény létrehozását.

A közbeszereztetéssel kapcsolatban a polgármester arra hívta föl a figyelmet, hogy annak nyílt, minden gazdasági szereplő felé nyílt eljárásnak kellene lennie, és amennyiben azt nem a saját társaság nyeri, akkor a Kft.-nél leépítésre volna szükség, létszám és egyéb gondok keletkeznének.

Mi ez a 13 millió?!
Molnár Gábor pénzügyi osztályvezető a polgármester kérésére az ÁFA többletteherről elmondta: amikor az előterjesztést készítették, még nem állt rendelkezésükre az előző nap érkezett minisztériumi állásfoglalás, de a törvény szövege most sem tartalmazza, hogy a 100%-os tulajdonú Kft.-k esetében el lehet térni a főszabálytól.

A 11-13 milliós ÁFA-többletet a Menza Kft.-nél éves szinten jelentkező, a teljes, 42 milliós bér-járulék-tervezetet alapul véve kalkulálták. Mivel ez az adóalapot képező nettó árba beépül, így 27% ÁFA-teher tevődik rá, így állt elő a 11-13 milliós szám. A kalkuláció ugyanakkor nem számolt a küszöbön álló garantált bérminimum-növekedés hatásával – mutatott rá az osztályvezető –, így a béremelés hatására ez a szám még emelkedne is.


Filvig Géza úgy vélte, nem a Kft. vagy intézmény vitáról  van szó, hanem a gyermek-közétkeztetés biztonságos ellátásáról, amely az önkormányzat kötelező feladata. A képviselő nagyon sajnálatosnak vélte, hogy egy január elsejei átállást december 8-án tárgyalnak, ahogyan az egy nappal korábban érkezett állásfoglalás alapos tanulmányozására sem volt kellő idő. Azt kérte, hogy hasonlóan fajsúlyos témákkal kapcsolatban a jövőben több időt adjanak a testületnek, hogy áttanulmányozza és megvitassa a kérdést.

Ugyanakkor úgy vélte, az adott helyzetben nincs más lehetőségük, mint az előterjesztésben foglaltakat elfogadni, ezzel a kalocsai gyerekek étkeztetését megnyugtatóan tudják rendezni.

Bálint József a késedelemre vonatkozó kritikát azzal hárította el, hogy az időzítés nem rajta múlott, hiszen az állásfoglalás is csak előző nap 16 óra 20 perckor érkezett. Mégis behozta, hogy nehogy az a vád érje, hogy elhallgatja azt.

Katus Attila a pénzügyi bizottság egyhangú támogatását tolmácsolhatta.
Kati László a Menza Kft. felügyelőbizottságának álláspontját ismertette: ők 1 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatták az intézmény létrehozását.

A szavazásnál öt kérdésről döntöttek.

  • Határoztak a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény létrehozásáról 2017. január 1.-jével – 11 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadták.
  • Meghatározták az intézmény létszámkeretét, ez 34 fő lesz, és az intézményvezető pályázati úton történő kijelöléséig a vezetői feladatok ellátásával Kiss-Ilka Anikót bízták meg – ugyanúgy 11 igen szavazat és 1 tartózkodás volt.
  • Az intézmény számviteli és pénzügyi feladatainak ellátására feladat-megosztási megállapodás megkötésére hatalmazták föl az intézményvezetőt és a jegyzőt – ez ugyancsak 11 igennel és egy tartózkodással került elfogadásra.
  • Fölhatalmazták a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy az intézmény működésének megkezdéséig kössön szerződést gyermekétkeztetési feladatok ellátására a Menza Kft.-vel – ez is 11 igen szavazatot kapott egy tartózkodás mellett.
  • Végül pályázat kiírásáról határoztak a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény vezetői állására, február 15-ei elbírálási határidővel – a korábbiakhoz hasonlóan 11 igen szavazat érkezett és egy képviselő tartózkodott.


A mindvégig tartózkodással szavazó képviselő dr. Angeli Gabriella volt. Ezzel a képviselő asszony folytatta az előző ülésen megkezdett különutas politikát. 

Megvan a Vagyonhasznosító átmeneti vezetője: tegnapi ülésén, megbízott ügyvezetőt jelölt ki a tulajdonos kalocsai önkormányzat a Vagyonhasznosítási Kft. Loibl László lemondásával megüresedett vezetői pozíciójára. A poszt betöltésére pályázatot írnak ki. Az ügyvezetőnél egy korábbi előterjesztés verte ki a biztosítékot.
bővebben ...

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 20., 18:02
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr már második alkalommal érkezett körzetünkbe annak érdekében, hogy a vezetése alatt álló Magyar Falu Programról személyesen tájékoztassa településeink polgármestereit. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
Az utóbbi hat évből négyben hullott hó a világ legnagyobb sivatagában, de 2017. előtt 1979. óta nem volt ilyen. Nálunk a meteorológusok cudar hidegre figyelmeztetnek. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Még >>>
2022. 01. 19., 19:54
Filvig Géza polgármester és kísérete a TOP Plusz források adta lehetőségekről a megyei közgyűlés elnökével és a megyei fejlesztési ügynökség képviselőivel egyeztetett a megyeszékhelyen. Még >>>
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés