2017. 09. 23. szombat
Tekla
: 310 Ft   : 258 Ft Benzin: 364 Ft/l   Dízel: 351 Ft/l   Írjon nekünk

Zümmögő Méhecskék, zúgolódó lakók – Nyílt sportbizottsági ülés a „Selyemerdőnél”

Illés György Cinó  |  2017. 04. 25., 15:23

A Méhecskék SE meglévő pályája mellé újabbal tervezte bővíteni TAO forrásból az általa használt sporttelepet, a Hunyadi pályát. A projekthez a szomszédos park, játszótér területéből vettek volna igénybe egy részt, annak terepszintjét a pályáéra mélyítve. A karókat már le is tűzték, bár – amint kiderült – még építési engedély sincs. Az önkormányzat hiányos információk alapján támogatta a beruházás megvalósítást – a felelősség kérdése vitatott –, de úgy tűnik, e döntés önmagában semmire sem elég, a fejlesztéshez – ha megvalósul – még további döntések is szükségesek volnának. A téma megvitatására a sportbizottság Szabó Balázs elnök kezdeményezésére múlt kedden kihelyezett, nyilvános ülést tartott. Ott némileg közeledtek, de nyugvópontra nem jutottak az álláspontok. A Méhecskék elnöke, Faragó László a terveket részletesebben is kibontotta, de a lakókat nem győzte meg. Többen kompromisszumos megoldást sürgettek.

Kiderült: a folyamatosan „műfüves pályaként” emlegetett beruházás mostani, első ütemében csak a megvalósításhoz szükséges tereprendezés valósulna meg, a pálya egyelőre élőfüves borítást kapna, amelynek helyén a későbbiekben – esetleg több ütemben – nem is egy, hanem három 20 x 40 méteres, műfüves pálya létesülne, amint sikerül forrást rendelni az elképzelésekhez. A szükséges, 60 x 40 méteres terület biztosításához volna szükség a kerítés egy szakaszának elbontására, majd új telekhatáron történő áthelyezésére, jelentős területet kihasítva a jelenleg már valóban csak névleg játszótér, de közösségi célú zöldfelületként a környékben lakók által kedvelt, ilyen célú fejlesztésekre komoly potenciállal rendelkező Selyemerdő parkból.

Ragaszkodnak is hozzá a környék lakói, akik a munkaterület kijelölésére letűzött karók láttán kelt riadalmukban levélben fordultak körzetük képviselőjéhez, Simon Zoltánhoz, több tucatnyi aláírással.

A képviselő a legutóbbi testületi ülésen napirend előtt tárta a lakossági észrevételt a képviselők elé, zászlót bontva álláspontjuk „minden törvényes eszközzel” való támogatása mellett, mondván, hogy ők erről nem döntöttek, amikor a Méhecskék kérelmét tárgyalták, akkor, és később is a Hunyadi Sporttelep területét jelölték meg, és a tereprendezés szándékáról vázlatrajzot sem mellékeltek az előterjesztéshez. Ennek kapcsán közte és Szabó Balázs közt éles szócsata alakult ki, végül a polgármester bejelentette, újra napirendre veszik a kérdést – amint azt már megírtuk.

Angeli is beszáll

A testületi ülésen, amelyen Simon közvetítette a lakók kifogását, más, halaszthatatlan teendői miatt nem volt jelen dr. Angeli Gabriella képviselő, de a történtekről értesülve egy blogbejegyzésben reagált, politikai támadást intézve Szabó Balázs ellen.

A Selyemerdő park kapcsán gondolkodtam el azon, honnan veszi egy-két sportfan képviselő a bátorságot, hogy félrevezesse képviselőtársait, a „jobb, ha nem tudod az igazságot, különben nem fogod megszavazni” stílust alkalmazva. A lakosság életkörülményeit semmibe véve, az emberek megkérdezése nélkül olyan változtatásokat akarjon, amelyek kizárólag saját érdekeiket szolgálják. Ráadásul tudják, hogy ebből baj lesz.”– írta Angeli, a testület tudatos félrevezetésével vádolva Szabót. Angeli Gabriella abban is szándékosságot lát, hogy a sportbizottság üléseit olyan időpontokban tartják, ami egyes képviselőknek – köztük nyilván neki – nem megfelelő. Úgy tudjuk, azon a bizottsági ülésen, amikor a Méhecskék projektjéről egyeztettek, valóban nem tudott jelen lenni Angeli Gabriella. A képviselő most Szabó Balázst választók ítéletével is riogatta, és a testületi számonkérését is kilátásba helyezte az MSZP oldalán elhelyezett írásában.

Szabó Balázs „előremenekül”

Az önkormányzati képviselőkön és a hivatal munkatársain kívül a környékben lakók és a média is meghívást kapott a múlt kedden a Selyemerdő parkban tartott, kihelyezett sportbizottsági ülésre, amelyet Szabó Balázs bizottsági elnök a kérdések tisztázására kezdeményezett. Azon több képviselő és a polgármester meg is jelent, közülük Simon Zoltán, Angeli Gabriella és dr. Bálint József föl is szólalt.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A formálisan bizottsági ülést, amely lényegében lakossági fórummá alakult, Szabó Balázs nyitotta meg, fölidézve az előzményeket. Elismerte, hogy a testületi döntés előkészítése során hibák történtek, mivel a tereprendezés és a telekviszonyok átalakításának szándékára az előterjesztés nem tért ki, és a bizottság által még látott térképvázlat sem került csatolásra. Ebben azonban szándékosság nem volt.

Hangsúlyozta: az előterjesztés műszaki, szakmai előkészítése és ellenőrzése nem az ő feladata volt, így igazságtalannak vélte az őt ért vádakat, azt ugyanakkor elismerte, hogy ő tereprendezési elképzelések ismeretében szavazott igennel, föltételezve, hogy a többi képviselő is tisztában van e részletekkel. Azt is elismerte, hogy a lakók tájékoztatása is elmaradt, azonban úgy vélte, ez nem az ő feladata lett volna, hiszen a projekt tervezésében, előkészítésében nem vett részt.

Mi épülne itt?

A lakók azonban másra voltak kíváncsiak. Mint mondták, ők „még csak a stupfnikat látták, meg a rémhíreket olvasták a Néplapban”, miközben a cövekeket letűző munkások azt mondták, hogy két héten belül el is kezdődik az építkezés, de még mindig nem tuják, hogy tulajdonképpen mint terveznek ide.
Ezért a továbbiakban a terveket Faragó László, a Méhecskék SE elnöke ismertette, kitérve a tervezés több évre visszanyúló előzményeire is.

A mi tervünk az, amit fölvállaltunk annak idején, hogy Kalocsa város gyermekeinek kulturált és megfelelő sportolási lehetőséget biztosítsunk – kezdte Faragó, majd elmondta, ezért újították föl a pályát, amelyet azonban kinőttek, ezért már az előző önkormányzattól kérték a bővítés lehetőségét. Akkor azt a választ kapták, hogy a Városi Sporttelep rendbetétele prioritást évez, de az után erre is sor kerülhet.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A tervezési munkához hozzá is láttak, erre a célra készült 2013-ban a most is szóban forgó vázlatterv. Faragó úgy vélte, már akkor tájékoztatni kellett volna a lakókat ezzel a szándékkal.
[Az emlegetett terv a később elhangzottak, illetve háttérbeszélgetések alapján valószínűleg csak egy megvalósíthatósági tanulmányterv, mondhatni „skicc” – A szerk.]

A lakosság tájékoztatásának elmaradásáért magát is hibáztatta, úgy vélte már hamarabb meg kellett volna őket kérdezni. Most ismertette az eredeti koncepciót. E szerint a park és a sporttelep területét összevonták volna, bekerítették volna, a játszóterületet a kerítésen belül újították volna föl, a területnek így gazdája volna, aki gondoskodna az állagmegóvásáról. A játszótér fölújításával kapcsolatban a lakók jelezték, hogy oda alkoholisták, drogosok járnak tivornyázni.
Ennek bizonyítékaként egy beton aknafedő nyílásába begyömöszölt fecskendőket mutatott a sajtó képviselőiek, amire a terület bejárásakor bukkantak.


Forrás: Illés György / KALOhírek

(Egyelőre) nem lenne éjszakai foci

Azt az aggodalmat, amely szerint éjszaka is használnák majd a pályát azzal oszlatta el, hogy a villanyvilágításra az őszi, téli időszakokban volna szükség, amikor már kora délután is mesterséges fény mellett lehet csak edzést tartani.

Az elmondottakból az is kiderült, hogy a műfüves pálya még csak terv, arra a későbbiekben adnának be pályázatot, csak annak sikere esetén valósulhatna meg. A mostani ütemben a térbeli lehetőségét teremtenék meg, egyelőre füves pálya kialakításával. Az is pontosításra került, hogy az így létesítendő pálya 40 x 60 méteres – egy fél nagypálya – volna, amelyet később osztanának három különálló, 20 x 40 méteres kispályára.

A lakók félelmeivel ellentétben viszont az új pálya nem a jelenlegi park területén valósulna meg, hanem a terepszintet a mostani pályaszintre süllyesztenék, a meglévő pálya szintjét pedig néhány deciméterrel emelnék, hogy a vízelvezetést megoldhassák.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ekkor az egyik közbe-közbeszólogató lakót önmérsékletre kérve dr. Bálint József a következő kijelentést tette:

Hallgassák meg, hogy elmondja (...) Még nincsen kiviteli terv, nem értem miről beszélnek, nincsen engedélyezési terv sem. Erre a megszólított joggal kérdezett vissza:

Akkor mire föl voltak a stupfnik itt leszúrva? Faragó László elmondta: az önkormányzat tervében ez a terület sportpálya és játszótér. A terület az állagmegóvás és a felügyelet biztosítása végett volna zárható, de onnan senkit nem rekesztenének ki, nem is tehetnék, hiszen a terület az önkormányzaté, nem az egyesületé.
Megjegyezte, hogy – mivel az egyesületnek is vannak problémái a játszótérről a pályára hajigált üres üvegekkel – a játszótérnek a lakók által is jelzett, nem megfelelő használatát is ki lehetne küszöbölni az őrzéssel, de partnerek volnának abban is, hogy közvilágítás épüljön ki ott.

EZ VOLT AZ ELSŐ PONT, AMIBEN EGYETÉRTÉS MUTATKOZOTT.

Az egyik lakó ugyanakkor arra hívta föl a figyelmet, hogy az állagmegóváshoz a Kubikus parkban sem volt szükség a terület bekerítésére.

A lakók a forgalomnövekedés miatt is aggódtak, mert a tapasztalat az, hogy a parkolás időszakonként gondokat okoz a környéken. Faragó szerint ennek romlásától nem kell tartani, hiszen továbbra is ugyanazok használnák a pályát, csak jobb körülmények közt. A távlati tervként szereplő kiszolgáló épületeket sem a lakóterületek mellé terveznék, és a fejlesztések nyomán a környékben élők is jobb szabadidős lehetőséghez jutnának a felügyelt és karbantartott játszótérrel.

De mit jelentenek a cölöpök?

Ez már közelebb állt a lakók elképzeléseihez. Ekkor fogalmazták meg konkrétan, hogy mit jeleznek a cölöpök. Faragó válaszából kiderült: ott volna az új kerítés, mellette a pálya felől egy rézsűt alakítanának ki a terület kimélyítésével, és a tervezett pálya pedig lent jönne létre.

SZABÓ BALÁZS ITT MAGÁHOZ RAGADTA A SZÓT, ÉS BEMUTATTA A TERVRAJZOT, AMELYRŐL HANGSÚLYOZTA, HOGY AZT MÉG 2013-BAN AZ ELŐZŐ ÖNKORMÁNYZAT RENDELTE MEG ÉS FIZETTE KI.

A tervrajz azonban a lakókat nem nyugtatta meg, nem látván rajta sem a játszóteret, sem a parkot, ami nehezen követhető, egymás szavába vágós szóváltáshoz vezetett.
Ezt Faragó László szakította meg, azzal, hogy ők elmondták, mit szeretnének, most pedig várják a lakók javaslatait, elképzeléseit.


Forrás: Illés György / KALOhírek


SIMON ZOLTÁN SZERINT ’EGY CSOMÓ CSÚSZTATÁS’ ELHANGZOTT.

Emlékeztetett, hogy a bizottság januárban megtárgyalta a tervezett fejlesztést. A bizottság javaslatára a testület ezt meg is szavazta, miután meghallgatta az egyesület elnökét is.

AKKOR AZONBAN ERRŐL A TEREPRENDEZÉSRŐL, A JÁTSZÓTÉR IGÉNYBEVÉTELÉRŐL NEM VOLT SZÓ.

Így ő maga is megszavazta, természetesnek gondolván, hogy a beruházás a jelenlegi sporttelepen valósul meg.
Furcsállotta, hogy Szabó negyedéve tud a tervekről, mégis csak most vált fontossá számára a lakosság értesítése.

Emlékeztetett: a testületi ülésen a polgármester is úgy nyilatkozott, hogy erről nem tudott. Eszerint csak Szabó Balázs tudott erről a szavazáskor. Ha pedig semmilyen terv nincs, akkor minek alapján kezdtek el a munkások dolgozni?
Csúsztatásnak vélte azt is, hogy ez a terület játszótér és sportpályaként volna bejegyezve, mivel, amint mondotta, a nyilvántartásban mint játszótér és park szerepel.

Játszóterek: terv van, pénz nincs

Egy lakó fölidézte, hogy annak idején a lakók pályáztak a játszótér létesítésére, és saját költségen többször lefestették, majd a Parkgondozó elvitette, és állítólag most is ott van a társaság telephelyén. Erre később Bálit József válaszolt, mondván, hogy a játszótereket ötévente fölül kell vizsgálni, és amelyik nem megfelelő, azt el kell bontani. A pótlására – nemcsak itt, hanem városszerte 13 helyszínen – a jó szándék megvan, de a forrás egyelőre hiányzik.

Az is fölvetődött, hogy ha a lakók nem figyelnek föl rá, hogy a munkások ott ténykednek, akkor már csak a mélyítést veszik észre, és nem a „játszótérnek, hanem a pályának mélyítenek”.

Milyen tervek alapján?

NINCS SEMMIFÉLE EGEDÉLYEZÉSI TERV, SE KIVITELI TERV. MIRŐL BESZÉLÜNK? HATÓSÁG ENGEDÉLYEZTE? NEM. FŐLTÉTELEZÉSEK VANNAK (…) A NAGY ÉRZELMEKRŐL VITÁZUNK.

– ragadta magához a szót dr. Bálint József polgármester, hozzátéve a kérdés még mindenképp visszakerült volna a testület elé. Mindenkitől azt kérte, hogy próbáljanak kompromisszumra törekedni, mert szerinte mindenkinek egy kicsit engednie kell.

A konkrét tervekről a testület még dönteni fog, majd az MLSZ-nek is jóvá kell hagynia az elképzelést, és utána lehet csak hatósági engedélyt kérni.

Le kell ülni, egyeztetni kell a terveket, megnézni, mit lehet menteni, mint nem lehet, és mit lehet utána csinálni, mert attól, hogy itt néha le van nyírva a fű, attól még nem játszótér. Fölvetődött a leendő műfüves pálya karbantartásának kérdése is, mivel az karbantartás nélkül igen környezetszennyező, és egészségkárosító lelhet, és az eddigiekből nem derült ki, kinek a feladata és költsége lesz ez. A közlekedési infrastruktúra kérdése tekintetében attól tartottak, hogy a park maradékából parkoló lesz.

A klubvezető kijelentette: a beruházást csak akkor fogják végrehajtani, hogyha a föltételek adottak, így a karbantartás kérdése is rendezett. Parkolók már most is vannak kijelölve, de hátul, ahol a lakókat nem zavarja. Ezek bővítésre is máshol keresnek lehetőséget.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ki hibázott?

Faragó végül elismerte, és részben magára vállalta az előkészítés során elkövetett hibákat, de mint mondotta, ő nem szakember, nem ismer minden szükséges lépést.

Ugyanakkor hangsúlyozta:
Ez 2013-ban készült  tervrajz, valaki hozzáértő azóta fölhívhatta volna a figyelmét, hogy ehhez a lakossággal is egyeztetnie kellene. Ezért most kérte, hogy próbáljanak közösen magoldást találni.

A város dolgait ne használjuk föl politikai célokra … ne a gyerekeink hátán másszunk föl a politikai ranglétrán, hanem a problémával foglalkozzunk, és erről döntsünk. – mondta.

A következőkben dr. Angeli Gabriella azon véleményének adott hangot, hogy a lakosság tájékoztatásának elmulasztásában nem csak a klubelnök hibás, mert a testületi tagokat nem tájékoztatták arról, mit szeretnének ott megvalósítani.

Úgy vélte, a tervezett beruházáshoz először a rendezési terv módosítására volna szükség, mivel a park jelenleg zöldterület besorolású. Ez kellett volna, hogy legyen az első lépés, amikor a testület elé került, hogy ehhez rendezési tervmódosítás szükséges, a beruházást annak alapján hatóság engedélyezheti.
Ez időigényes folyamat, de elkerülhetetlen.
A műfüves pályák kapcsán sok mindenről szó esett, de a játszótér, a park, és az, hogy a kerítés áthelyezésre kerül, nem került szóba – mondta. Végül kijelentette, hogy a beruházás csak úgy valósulhat meg, ha a rendezési tervet módosítják, majd szabályos engedélyeztetési eljárás során hatósági engedélyt kapnak rá. Már csak az előbbi lépés pedig akár fél évig, vagy egy évig is eltarthat.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A műszaki osztály álláspontja

Szabó Balázs megkérdezte, hogy az előterjesztést készítő műszaki osztály kíván-e reagálni. Erre végül nem került sor, pontosabban a rendezvény végén, kötetlen formában beszélgettek csak el az osztály munkatársai az érdeklődőkkel, de formálisan nem szóltak hozzá.

Közben Faragó László elmondta, hogy a beadványhoz ő csatolta a térképvázlatot, amely azonban később elsikkadt. Simon ebben látta a sportbizottság elnökének felelősségét, aki azonban azzal hárította ezt el, hogy ő sem előterjesztőként, sem az előterjesztés készítőjeként, sem ellenőrzőjeként nem szerepelt az ügyben, csupán a sportbizottság munkájáért felel.

Ők megfelelően megvitatták, véleményezték a kérelmet, és maga elnökként kiadta a megfelelő felkéréseket az előterjesztés elkészítésére. Sőt a felelősséget visszájára fordította, azzal, hogy rámutatott: az eredeti terv Simon alpolgármesterségének idején készült el, tehát tudhatott róla ő is. Simon azonban azt mondta erre, hogy a tervet nem vitték tovább, nem véletlenül.

Ekkortól kezdve különösebb vezényszó nélkül kisebb csoportokban tovább folytatódó, kötetlen beszélgetések alakultak ki spontán módon, amivel lényegében véget is ért a bizottsági ülés.

Megjegyzésünkre, hogy szívesen meghallgattuk volna a műszaki osztály tájékoztatását is, egy lakó így válaszolt:

Nagyon hallgatnak! Összegezve

Az elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy a tervek e formában – legalábbis idén – nem fognak megvalósulni, amennyiben helytálló Angeli Gabriella álláspontja, mivel legalább két-három további önkormányzati döntésre is szükség lehet, a szükséges tervi előzmények előírás szerinti végigviteléhez, telekviszonyok rendezéséhez pedig súlyos hónapokra, talán egy évre is szükség lesz.
A későbbiekben pedig a lakossági egyeztetés és a további műszaki lehetőségek fölmérésével esetleg módosított, az eltérő igényeket jobban tekintetbe vevő tervekkel állnak majd elő.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 2 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (2 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Tora Tora Tora
2017-05-02 11:41:34
Tragikomikus ez az egész :::))))
Ágika
2017-04-26 10:14:51
Vezeti ezt a várost valaki, vagy mindenki képviselő azt csinál amit akar?

 legfrissebb videók

2017. 09. 07., 13:07
Kitalálta, ki az? Aki ismeri őt, meg fogja nézni ezt a filmet. A többiek, ha rákattintanak Tóth Dani legújabb rövidfilmjére, meg fognak lepődni, nem csak a világszínvonalú, egyedi szemléletű szobrokon. A filmben nyilatkozik régi mestere, a rajztanár Kiss István is, akinek megláthatjuk a fejfáját is. Nem vicc! Pedig nem is ő a főszereplő. Hanem Farkas Tibor, aki 4:15-nél, csak úgy visszakézből elkapja a babakocsit is. De a lényeg nem ez, hanem… Ám ezt mondja el ő maga!

Még több friss hír

2017-09-21 17:28:07
A demencia Európa szerte több mint 7 millió, Magyarországon nagyjából 250 ezer embert és környezetüket érinti nap mint nap. A betegség súlyos terhet ró nemcsak a betegekre, hanem családjukra is, amelyre a Magyar Telekom rendhagyó módon, egy önálló kisfilmmel hívja fel a figyelmet.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2017. 09. 22., 22:00
Kirándulást ne tervezz délutánra, vagy vigyél magaddal esernyőt is! Viszont szerencsére a piacra mehetsz reggel, még eső előtt. Még >>>
2017. 09. 22., 14:02
Még a múlt hétvégi viharban szakadt le ennek a fának az ága. Valószínűleg azért nem takarították el, mert alig lehet észrevenni. Még >>>
2017. 09. 21., 20:54
2019-re négysávos lesz az 54-es főút kecskeméti szakasza. Még >>>
2017. 09. 21., 18:00
A 40 éves kecskeméti nő 2017. szeptember 16-án ismeretlen helyre távozott lakásából. Azóta életjelet nem adott magáról, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. Ha látta, hívja a rendőrséget! Még >>>
2017. 09. 21., 13:39
Egy országos programsorozathoz, az Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozva Nyitott Templomok Napját tartott a Kalocsai Református Egyházközség szeptember 16- án, szombaton Hunyadi utcai templomukban. Még >>>
2017. 09. 20., 09:01
Szabó Gyula is fényképezőgépet ragadott és megörökítette nekünk a kalocsai Dunát alkonyat idején. Köszönjük! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 Ágika
 2017-09-18 21:21:12
 3 Nyugdíjas szavazóknak múmia jelőlt. Jó választás, gratula!

Pénteken Botka László országjáró kampányának keretében jelöltbemutató utcafórumot tartott az MSZP a sétálóutcában. A párt miniszterelnök-jelöltje Angeli Gabriella támogatására biztatott. Angeli a Fidesz intézkedéseit bíráló, győzelem esetén népszerű intézkedések sorát ígérő beszédet mondott, majd másnap a párt országos rendezvényén is bemutatkozott.

 kisbéta
 2017-09-15 07:26:37
 5 Igen , követeljük, hogy számoljon el a Kalocsa-Kom pénzzel !!!!!!! Az a baj , hogy a sok seggnyalói csak a vastagon szedett részt olva...

Kinyóné Lakatos Melinda kérdésére válaszolt a napirendek lezárulta után dr. Bálint József polgármester, hírbe hozva egy kalocsai szövetkezetet és súlyos gyanút lebegtetve az előző városvezetéshez köthető magánszemélyek vonatkozásában.

 MrSmith
 2017-09-08 11:01:24
 5 "Most egy proli kerékpárútra lehet kiteríteni majd a törülközőket? A kisgyerekek veszélyben lesznek a száguldó kerékpárosoktól? " Alaira...

Az elnyert forrásból megújul a már meglévő, de nagyon elhasználódott, töredezett kerékpárút a település és az üdülőterület közt, és egy teljesen új kerékpárutat is kiépítenének, amely a korábban rebesgetett tervektől eltérően a tavat nem kerüli meg. Az első utcától haladna a kilencedik utcáig, végig a parton, majd tovább az erdőbe egy vargabetű erejéig. Sok fát ki akarnak vágni. Állítólag az üdülőtulajdonosok kérték.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

A brit védelmi miniszter, Michael Fellon a napokban arról számolt be, hogy kollégájával, Khalid bin Mohammad Al-Attaiyah katari védelmi miniszterrel, szándéknyilatkozatot írtak alá 24 darab Eurofighter Typhoon eladásáról.
Az idén hetedik alkalommal rendezték meg az ostravai NATO napok egyik kiemelkedő eseményét, a Mi-17-es nemzetközi szimulátor versenyt.
A napokban, 2017. szeptember 14-én megérkezett Izraelbe a soron következő 2 F-35A Lighting II (Adir) típusú ötödik generációs vadászrepülőgép a Nevatim légibázisra.
A Brazil Légierő tervek szerint 2017 októberében-novemberében veheti majd át az utolsó 2, az Embraer Defense and Security által modernizált F-5FM Tiger II típusú vadászrepülőgépeit – írja a Jane’s Defence Weekly.