2021. 10. 23. szombat
Gyöngyi
: 363 Ft   : 312 Ft Benzin: 492.0 Ft/l   Dízel: 506.5 Ft/l   Írjon nekünk

Simon Zoltán: A digitális oktatásban tanárok, tanulók, szülők összetartozásból, empátiából is vizsgáznak – Pozitív városi tapasztalatok

Zsiga Ferenc  |  2020. 04. 08., 15:00

Simon Zoltán alpolgármestert, Kalocsa Város Önkormányzata kulturális és oktatási területéért felelős városvezetőt folyamatos tájékozódását követően, a tavaszi szünet előtti napon kértük fel: összegezze a városban megvalósuló, a tantermen kívüli digitális oktatásról, a digitális munkarendre való áttérésről szerzett tapasztalatait. Simon Zoltánt úgyis, mint több évtizedes szakmai múlttal rendelkező tanárembert elsősorban arról kérdeztük, a merőben új kihívásnak mennyire tudnak megfelelni a városban működő, a térségből is tanulókat fogadó intézmények?

Simon Zoltán elmondta: A Kormány a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében1102/2020. számú határozatával, március 16-i hatállyal rendelte el az iskolákban a tantermen kívüli digitális oktatást, a digitális munkarend bevezetését. Úgy gondoltam, elérkezett az idő, hogy a város lakossága átfogó tájékoztatást kapjon az elmúlt három és fél hét történéseiről, tapasztalatairól. A fenntartókon túl az online oktatásról több szülőt és diákot is megkérdeztem.

A tapasztalatokat közleményben foglaltam össze, de az árnyaltabb kép érdekében, az interjú adta tágabb keretekkel élve, mindezt bővebben is szívesen kifejtem.


Mielőtt intézményenként belemennék, elöljáróban annyit, az elmúlt időszak azt igazolja: köszönhetően az elektronikus naplónak, a Kréta-rendszernek, és hogy mind a tanulók, mind a szülők már jó ideje digitális felületeken tájékozódhatnak mind a tananyag, mind a házi feladat, a kapott érdemjegyek, a hiányzásokat illetően, az új elektronikus felületeken történő oktatás talán a vártnál is rugalmasabban történt..

Természetesen az új oktatási forma váratlanul ért mindenkit, komoly kihívást jelentett fenntartónak, pedagógusnak, diáknak és szülőnek egyaránt.

ÁM PRÓBÁLJUNK RÁ ÚGY TEKINTENI, MINT A MAGYAR OKTATÁST ÉRT LEGNAGYOBB INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGRE!

Innováció. Ön szerint az innováció miben mutatkozik meg azon felül, hogy a digitális eszközök készség szintű használatát segíti?

Most ugyan a gyakorlati megvalósítást vizsgáltam, de természetesen van létjogosultsága a kérdésnek. Az új, a kihívások iránt nyitott pedagógusok szerint számos jó oldala is van ennek a kényszerűségből bevezetett, de a távoktatást tekintve már régóta megcélzott rendszernek.

Például hetek óta célzottabb felkészítés történik. Különösen a középiskolákban nagyobb hangsúlyt fektetnek a tananyag saját feldolgozására, az összefüggések felismerésére. Közvetlenebb lett az értékelés a gyors visszacsatolás, tanári reagálás következtében.

Pedagógusként is vallom, minél több érzékszervünk vesz részt az ismeretek megszerzésében, annál hatékonyabb a tanulás. A pedagógiai protokollok és ajánlások is azt szorgalmazzák, a tanulók saját cselekvésének bevonása a tanulás, az ismeretszerzés folyamatába, az teljesebbé teheti a felkészültség szintjét.

A tanárok eddig nagyon sok helyzetben láthatták már a tanulóikat, de most ebben a helyzetben is tesztelhetik, értékelhetik őket, mert nem csak hibátlanul kell elmondani, leírni, megoldani valamit, hanem mindezt a 21. század informatikai kihívásaihoz igazítva kell tenni. Tehát az oktatás ezen formája egészen új távlatokat is nyithat és nyit is.

Március 16-a a kisgyermekes családokat hozta a legváratlanabb helyzetbe. Egy-két nap alatt kellett gondoskodni a gyermek felügyeletéről, de a nagyszülőt, annak veszélyeztetett életkora miatt nem ajánlották.

Mivel önkormányzatunk hangsúlyosan felelősségtudattal foglalkozik minden a családokat, gyermekeket érintő kérdéssel, halaszthatatlanul hoztuk meg a döntését a bölcsőde, az óvodák bezárásáról, csökkentve ezzel is a járványveszélyt, és hogy ezzel is kisebb kockázatnak tegyük ki a családokat. Ugyanakkor aki szorult helyzetbe került, annak biztosítottuk, biztosítjuk a gyermek felügyeletét.

A váratlan helyzet miatt

KOMOLY FELADATOT JELENTETT A DIÁKÉTKEZTETÉS MEGSZERVEZÉSE, KÜLÖN ODAFIGYELVE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÉTKEZÉSÉNEK FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA.

Az új feladatra a bejelentést követő egy-két nap alatt kellett felkészülniük az intézményeknek, amelyhez a fenntartó Bajai Tankerületi Központ és a Bajai Szakképzési Centrum komoly szakmai segítséget nyújtott.

Az Oktatási Hivatal honlapján több olyan módszertani ajánlás jelent meg, amely alapján a pedagógusok kiválaszthatták a legmegfelelőbb online oktatási formát.

Melyek a leggyakoribb online felületek?

Az iskolák tájékoztatása szerint a leggyakoribb platformok a Google Cloassroom, a Zoom, Discort, és a Facebook zárt csoportok.

Az E-Kreta rendszeren keresztül tájékoztatják a pedagógusok a szülőket az oktatás folyamatáról, az elvégzett feladatokról, értékelésekről. Az intézmények csökkentett órarendet vezettek be.

Az online felületek használatához internetre és digitális eszközökre van szükség. Mindenhol rendelkezésre állnak ezek?

Természetesen mindez nem volna lehetséges, ha az iskolák, a pedagógusok és a diákok többsége – köszönhetően az erre komoly hangsúlyt fektető kormányzati oktatásfejlesztésnek, a családok növekvő jövedelmének - nem rendelkezik digitális eszközökkel.

Minden iskolában vannak azonban olyan hátrányos helyzetű tanulók, akiknek az eszközhiányát az iskolák részben megtudták oldani. A probléma megoldását segítette Pécsi Vivien, a Kulturális és Szociális Bizottság elnökének digitális eszközök gyűjtésére irányuló felhívása, kezdeményezése. Ennek eredményeként három iskolába is tudtak eszközöket vinni, továbbá számítógépekkel segítették a kalocsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot is.

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan szervez kiscsoportos foglalkozásokat a közösségi házban, ezzel is elősegítve a gyerekek online oktatásban való részvételét. Az iskolák egy része a hátrányos helyzetű tanulóknak postán juttatja el a feladatlapokat. Nem feledkezhetünk meg természetesen azokról a cégekről sem, amelyek elektronikus eszközök adományozásával segítették a helyzet kezelését.

Milyenek a tapasztalatok a felső tagozatos, a középiskolás diákok körében?

Azt kijelenthetem, az általános iskolák helyzete nehezebb. A pedagógusoknak főleg az alsó tagozatban kell körültekintőbben összeállítani a tananyagot, mivel az életkori sajátosságokból adódóan a gyerekekre sokkal nagyobb feladat hárul. Esetükben a szülők részvétele szinte nélkülözhetetlen az oktatás folyamatában.

Az iskolák igyekeznek kihasználni az online órák előnyeit; a tanulók azonnali választ kapnak a felmerülő kérdésekre, konzultálhatnak egymással. Az interaktív felületek motiválóak, a játékos tanulóprogramok szintén kedveltek a gyerekek körében.

GYAKORI A TELEFONON ELMONDOTT VERS, A TELEFONON KIKÉRDEZETT SZORZÓTÁBLA, MINDEZ AZ ÉRTÉKELÉST IS SEGÍTI.

A felső tagozatban a diákok már sokkal biztosabban kezelik a digitális eszközöket, ezért itt már a tanár - diák közti folyamatos kommunikáció is megoldható.

A középiskolák helyzete a tapasztalatok alapján még könnyebb, mert a tanulók nem szorulnak szülői segítségre, otthonosan mozognak az online térben. A tanárok nagyon jó tapasztalatokról számoltak be. A diákok jó partnerek, élvezik az új oktatási formát.

Szent István Gimnázium

A Szent István Gimnáziumban egy nap három- négy kontakt óra van, amelyek 30 percesek. Gyakoriak a videó órák, ahol még dolgozatírás is lehetséges, folyamatos tanári ellenőrzés mellett. Az oktatás Google Classroomon keresztül zajlik, így adják át az új tananyagot, osztják ki a feladatokat a tanárok. Az oktatás segítése érdekében minden pedagógus egy héten két alkalommal délután 60 perces konzultációt tart.

A Bajai SZC Dózsa és Kossuth szakképző intézményei

A Bajai Szakképzési Centrum kalocsai szakképző intézményeiben (Dózsa, Kossuth) azt a már meglévő távoktató portált alkalmazzák, amely az iskola honlapjáról érhető el. Minden tanuló időben bejelentkezett, a gyakorlati oktatás minden szakma esetében videós portálon keresztül történik. Az intézmények informatikai eszközökkel segítették a hátrányos helyzetű diákokat.

A TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐK AZ ONLINE OKTATÁS INDULÁSAKOR TÖBB, MINT EZER SMS-SEL KERESTÉK MEG A SZÜLŐKET A JOBB INFORMÁLÁS ÉRDEKÉBEN.

Az iskolák a végzősök számára folyamatosan, tantárgyanként tematikus napokat szerveznek.Katolikus intézmény

A Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben a tanárok változatos, sokszor egyéni módszereket alkalmaznak az online oktatásban. A szülőkkel nagyon jó az együttműködés, a tanulók aktívan bekapcsolódnak a digitális oktatásba. A tanítás mellett a számonkérésre is nagy figyelmet fordítanak. A diákok témazáró dolgozatot, esszét írnak, amelyet kijavítva, értékelve elektronikusan kapnak vissza a tanártól. Az intézmény egyértelmű pozitív tapasztalatokról számolt be.

Önkormányzatunk vezetésének fontosak az oktatási intézményeink, éppen ezért folyamatos kapcsolatot tartunk velük, figyelemmel kísérjük munkájukat, és ha szükséges, segítünk.

Egyértelmű, hogy a kötelező otthonmaradás nagymértékben segíti a digitális oktatást.

TANÁROK, SZÜLŐK, GYEREKEK KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK, ÉS MOST EGYÜTT VIZSGÁZNAK ÖSSZETARTOZÁSBÓL ÉS EMPÁTIÁBÓL IS.

Összegezve: a kezdeti nehézségek ellenére egyértelműen pozitívak a városi tapasztalatok az online oktatásról – sommázta tapasztalatait Simon Zoltán alpolgármester.

Hozzátette: megköszönöm a pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak az együttes munkát, amely lehetővé teszi a digitális oktatás színvonalas működését városunkban.

Jó egészséget, az április 9-én, csütörtökön kezdődő, egy hétig tartó tavaszi szünet idejére - ha korlátozott keretek között is -, de jó kikacsolódást, pihenést kívánok a tanároknak, tanulóknak és ezúttal a szülőknek is! – zárta gondolatait Simon Zoltán alpolgármester a város oktatási intézményiben folyó digitális oktatás tapasztalatainak összegzésekor.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 10. 21., 15:31
Még az előző kiállítás – Magyar Zita kerámiái – is látható volt a Fazekas Alkotóházban vasárnap délután, ahol a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai által a krumplis pogácsa készítésének tudományával, egyúttal, a házigazda Kovács László jóvoltából a kemencés sütés-főzés fortélyaival ismerkedhettek az érdeklődők.
2021. 10. 20., 13:18
Az ellátásbiztonságot garantáló Paks II. beruházáshoz jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul. A beruházási terület elérését, a munkaerő- és áruszállítást elősegítő közút-, illetve vasútfejlesztés, amelynek már látható eredményei vannak, csak egy kis szelete a feladatoknak – tájékoztatott Dr. Becskeházi Attila államtitkár. (x)
2021. 10. 20., 08:21
Gépész-, vegyész-, villamosmérnök-hallgatók sora kereste fel a Paks II. standját a BME jubileumi állásbörzéjén. Más műszaki, illetve egyéb szakokon tanulók közül is sokan érdeklődtek a szakmai gyakorlati lehetőség, valamint a nyitott pozíciók iránt. (x)
2021. 10. 19., 14:50
A nyár folyamán a kalocsai Cigány Szív Egyesület és a Kultúrpart csapata szervezésében, pályázati forrás felhasználásával négy alkalommal utazhattak roma gyerekek és felnőtt kísérőik a fővárosba, hogy ott megtekintsék a főbb látványosságokat, izgalmas programokon vehessenek részt. A kirándulásokról egy vidám videofilm készült, amelyet most tettek közzé – tekintsék meg a KALOhíreken!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 10. 23., 09:38
Országszerte és a határokon túl is tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 65. évfordulóján. Még >>>
2021. 10. 23., 09:33
Az egészségügyi szakértők egyre inkább hangsúlyozzák, hogy lehet valaki fitt és kissé túlsúlyos egyszerre, a testtömegindex nem mérvadó és ez alapján nem lehet megfelelő képet kapni valakinek az egészségi állapotáról. Még >>>
2021. 10. 22., 15:40
A Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Tagiskolájának 7. és 8. osztályos diákjai rendhagyó történelemóra keretei között mutatták ma be a 65 évvel ezelőtt történteket. Még >>>
2021. 10. 22., 11:23
A legfőbb változás a temető főbejárata felöl elhelyezkedő Béke utcát érinti, melynek forgalma a Petőfi Sándor utca felöl egyirányúsításra kerül, az Alkony utca felé. Még >>>
2021. 10. 22., 10:03
Az eseményen a megye legjobb borászai és pincészetei mutatkoznak be egy borkóstolóval egybekötött különleges borkiállításon. Még >>>
2021. 10. 21., 16:12
A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

Az Európai Védelmi Ügynökség égisze alatt futó Helikopter Harcászati Oktatói Kiképzés (Helicopter Tactics Instructor Course, HTIC) vette kezdetét az MH Pápa Bázisrepülőtéren október elején.
Második alkalommal rendezték meg Balatonakarattyán a helikopter pilóták és fedélzeti technikusok találkozóját, ahol - a műszaki állomány mellett - a polgári szakszolgálatnál tevékenykedő pilóták is tiszteletüket tették október 9-én, szombaton.
Az Air France Nizza és Párizs – Orly között teljesített járatot az eddigieknél jóval nagyobb arányban, 30 százalékban fenntartható kerozint használó repülőgéppel.
Friss hírek a KC-390-es gyártósoráról, ezúttal azonban még nem a magyar szállítógépekről, hanem az első portugál példányról. Mutatjuk az Embraer videóját!
hirdetés