2022. 01. 20. csütörtök
Fábián, Sebestyén
: 357 Ft   : 315 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

„Érdekes szerződések” – Szabó Balázs nem elég képzett ideológiailag

Illés György Cinó  |  2015. 11. 25., 14:03

A polgármester egy sajtóközleményében az előző önkormányzat „érdekes szerződéseit” lebegtette, Török Ferenc most konkrétan rákérdezett. Simon Zoltán Török Gusztáv megbízását ekézte. Filvig javasolta a képviselők, köztük saját SZMSZ-szel kapcsolatos ismeretinek mélyítését szervezett formában, és ennek szükségessége később nyilvánvalóvá is vált, amikor az önkormányzat egyik cégének kommunikációs szerződéséről föltett kérdése az SZMSZ kereteit feszegető vitába torkollt. Szabó Balázs „nem elég képzett ideológiailag” – tudtuk meg hozzászólásából. Angeli Gabriella Filvig Gézának az előző önkormányzattal kötött állítólagos szerződéséről szólt. Mindezt napirend előtt. Filvig viszontválaszra nem kapott szót. Vagy mégis. Pedig nem is járt neki. De a többieknek se. A jegyző is szót kért (neki járt): lesz továbbképzés.

Próbáltuk volna könnyen fogyasztható, falatnyi adagokra osztani a legutóbbi, november 12-én tartott testületi ülés alábbi történéseit, amelyek a napirend előtti és az egyebek közt elhangzott fölszólalásokat fűzik logikai láncolatba, de mivel – mint egy jó krimiben – itt is minden mindennel összefügg, kénytelenek voltunk egyben lenyelni. Vágjanak bele Önök is bátran, hátha a végére mindnyájan kicsit képzettebbek leszünk ideológiailag!

Filvig: Fölháborodott Kalocsa lakossága

Filvig a Vagyonhasznosítási Kft. 2015. január 30. óta érvényes szerződéséről szólt, amely alapján a cég havi 645.922 forintot fizet ki kommunikációs feladatok ellátására.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Filvig elmondta: erről már tartott egy sajtótájékoztatót is, és maga is meglepődött, hogy milyen sokan keresték meg, nem csak jobboldali szavazók, amiből arra következtetett, hogy Kalocsa lakossága nagy meglepődéssel és felháborodással vette tudomásul e szerződést. A Vagyonhasznosítási Kft. berkeiből is érkeztek hozzá panaszok, fölsorolva, hogy mi minden fontos dologra nincsen pénz, miközben ezt kifizetik.

Hangsúlyozta: ez a szerződés törvényes, nem ütközik jogszabályba, viszont tisztességtelen szerződésnek és kifizetésnek tartja, főleg úgy, hogy épp a megbízott cég foglalkoztatja az egyik képviselőt. A felügyelő bizottság, illetve annak képviselő tagjai, Szabó Balázs és Katus Attila ellenőrző szerepére is kitért, mivel nem volt információja arról, hogy tárgyalták-e ezt a szerződést, illetve annak teljesítéseit, de ezt szerinte mindenképpen meg kellene vizsgálni – vélekedett Filvig, majd indítványozta, hogy

vizsgálják fölül ennek a szerződésnek a szükségességét, amely szerinte fölösleges kiadásokkal jár, ezért annak megszüntetését tartaná indokoltnak.

Bálint József ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy ez a Kft. hatásköre, ezért ő nem kíván vele foglalkozni, nincs is több hozzáfűznivalója.

Simon: Mit csinál Török Gusztáv, és meddig még?

Simon Zoltán az előzőekhez kapcsolódva szintén a Filviggel közös sajtótájékoztatóra hivatkozva kezdte mondandóját, azzal, hogy ott több igen furcsa és visszás, pazarló foglalkoztatásra derült fény, így ő mutatott rá, hogy Török Gusztáv Andor fogalakoztatása gyakorlatilag indok nélküli, hiszen a sajtótájékoztatón bebizonyította, hogy a feladatkört, amely a volt polgármester megbízási szerződésében, megállapodásában benne van, gyakorlatilag a polgármesteri hivatal két alkalmazottja végzi.
Ezért azt kérdezte, hogy az évi közel három és fél millió forintot milyen feladatok elvégzésére fizeti ki az önkormányzat, és megkérdezte a polgármestert, hogy a jövőben fönn kívánja-e tartani ezt a szerződést, és ha igen, akkor milyen feladatot kíván neki adni, mert a jelenlegi faladatait nem ő tátja el.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József válaszában rámutatott: ez az ő hatásköre, és

továbbra is indokoltnak látja Török Gusztáv megbízását,

aki koordinációs szerepkört lát el a megyei „fejlesztési top” és Kalocsa városa között.

Meglepődve tapasztalta ugyanakkor, hogy a Fidesz kalocsai szervezete kezébe került az a levél, amelyben ő arra a kérdésre válaszolt a megye felé, hogy kik a szakemberek két megadott témában, akik a koordinációt végzik. Beszélt erről a megyei közgyűlés elnökével, fölhívva a figyelmét, hogy még ha a szerződések nyilvánosak is, ez azonban egy belső levél, amihez másnak semmi köze, és vannak sejtései, honnan került ki a levél, de nem a Városházáról – tette hozzá a polgármester.

De nem foglalkozom vele, mert nem tartozik a lényeghez, és én továbbra is úgy látom, hogy Török Gusztáv alkalmazása a jövőben is fönnáll, és nem azt a [levelében írott] jogkört, hanem általános koordinációs feladatokat lát el. „Érdekes szerződések”? Elő a farbával!

Török Ferenc is az előtte szólókhoz kapcsolódott, azzal, hogy az előzőekben hivatkozott sajtótájékoztatót követően Bálint József kiadott egy sajtóközleményt, amelyben azt sugallja, hogy az ő vezetése alatt is voltak „érdekes szerződések” az önkormányzatnál. Ezért azt kérte a polgármestertől, hogy mutassa be ezeket az előző ciklusban kötött, szerinte szabálytalan szerződéseket, aminek ő nagy örömmel, bátran áll elébe. Kérte továbbá, hogy ha egy képviselőnek már van, akkor az ő képviselőcsoportjuknak is biztosítsanak egy hasonló szinten fölszerelt irodát a Városházán.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Képviselőcsoportnak nem biztosít, személyeknek igen – mondta Bálint József. De miért kaptak korábban irodát olyanok, akik nem voltak a testület tagjai, például „a sajtóosztály képviselője és a többi”? – kérdezett vissza Bálint.

A szerződésekről pedig ő nem azt mondta, hogy törvénytelenek, hanem, azt, hogy érdekesek, „például a Filvig Géza úr megbízatása a [Vagyonhasznosító] Kft.-nél, még egy megnevezni nem kívánt személy, illetve a sajtó képviselőinek kommunikációs szerződése. De nem kíván foglalkozni vele” – mondta Bálint.

[Ekkorra félmondatos megjegyzésekből álló, kedélyes párbeszéd alakult ki a polgármester és Filvig között, azonban sajnos csak Bálint önmagában értelmezhetetlen szavai voltak hallhatóak a képviselő kikapcsolt mikrofonja miatt.]

Filvig személyes megszólíttatása révén kiharcolta, hogy megszólalhasson, noha Bálint kijelentette: „nem adok szót, mert nincs vita”. Miután mégis szót kapott, kijelentette:
Személyesen Filvig Gézának soha nem volt szerződése egy önkormányzati céggel sem. Meg kell nézni az okiratot, hogy ki a szerződő fél: a Filvig Ügyvédi Iroda, amely egy társaság, nem személy szerint ő, a feladatot is az iroda látta el.

Bálint József nem akart mást hozzáfűzni, de szót kívánt adni Angeli Gabriellának, mivel megszólították.

„Ki szólította meg? Senki!” – vetette közbe Filvig Géza.
– Hát, dehogynem, a szerződések kapcsán – így Bálint, ám mivel Filvig meggyőzően állította, és meg is felelt a valóságnak, hogy nem említette Angelit, ezért mégsem adott szót neki a polgármester.

Szabó Balázs ideológiailag nem elég képzett

A napirend előtt nincs vita – az SZMSZ e kitételének érvényessége Szabó Balázs képviselő hozzászólása nyomán siklott ki végleg. Ő ugyanis jelezte, hogy személyes megszólíttatása kapcsán kér szót. A polgármester jelezte, hogy a felügyelő bizottság önkormányzati képviselő tagjaként említették őt, bár név szerint, de személyes megszólíttatás nem történt, ezért nem ad szót.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Szabó azonban – kikapcsolt mikrofon mellett – körvonalakban azzal győzte meg a polgármestert, hogy mégis meghallgassa fölszólalását, hogy a bizottság tagjaival tárgyaltak a kérdésről, és arról számolna be. Bálint József először leintette a képviselőt, hogy formálisan nem tárgyalt még erről a bizottság, majd csak aznap fog, a magánvéleményét pedig elmondhatja az egyebek között. Ennek ellenére a polgármester végül mégis szót adott neki három percben, és ezzel az eszmecsere újabb nem várt magaslatokba emelkedett.

– Köszönöm a pót... szót! – kezdte némi freudi fordulattal Szabó Balázs, majd rámutatott:

a Filvig által bolygatott szerződés január 30-án jött létre, Loibl László vállaltvezetői kinevezéséről pedig február végén döntött a testület.

– Hogy lehet az, hogy az előző városvezetés által a vállalat élére megválasztott ügyvezető megbíz egy olyan céget ilyen visszás feladatokra, pedig biztos vagyok benne, illetve föltételezem, hogy tudta, hogy dr. Angeli Gabriella ennél a cégnél dolgozik? – tette föl a költői kérdést Szabó, majd levonta az alábbi konzekvenciát:

Még egyszer mondom, én ideológiailag nem vagyok elég képzett most már ehhez a témához, mert nagyon nem tudom, hogy ki kivel van. – Jó, nagyon örülök, hogy ilyen dolgokon rágódunk még mindig – mondta válaszában Bálint József, majd a Szabó által megnevezett képviselőhöz fordult.
[a „rágódunk” helyett eredendően más, kevésbé mérsékelt, inkább köznyelvi kifejezés hangzott el, amiért a polgármester elnézést kért a hallgatóságtól – A szerk.].

Angeli Gabriella! – szólította Bálint a folytatásban az érintett képviselőt. Most már szót adok, mert kimondtad [a nevét]. Kár volt, mert nincs értelme, nincs vita [napirendek előtt] – folytatta a polgármester, amikor szavába vágva, talán véletlenül, de már bekapcsolt mikrofonnal így vette át a szót dr. Angeli Gabriella:


Forrás: Illés György / KALOhírek


Köszönöm, Balázs! – majd a polgármesternek is megköszönte, hogy szót kapott.

[Okkal tette, mivel a jegyző által később elmondottak szerint valószínűleg senki, jóindulattal esetleg Filvig napirend előtti fölszólalásában nevén nevezett – de nem személyesen megszólított – Szabó Balázs (és Katus Attila) szólhatott volna az SZMSZ szerint, Angeli már semmiképp, de erről később – A szerk.]

Angeli a pót-szót ellentámadásra lövi el

A továbbiakban a tárgyra térve a képviselő asszony elmondta: a szóban forgó szerződést Búcsú Lajos írta alá, az akkori ügyvezető igazgató, majd hozzátette, hogy a Vagyonhasznosítási Kft.-nek nem ez az első kommunikációs szerződése, 2012-ben és 13-ban egy kecskeméti illetőségű médiabirodalommal volt szerződése, ahol több mint hárommillió forintot fizettek ki kommunikációs, egyéb marketing tevékenységre és tanácsadásra.

[Tehát, ha jól értelmezzük a képviselő által elmondottakat, a kecskeméti médiabirodalom az előző ciklusban két év alatt hárommilliót kapott, a jelenlegi partnercég, az Angeli Gabriellát havonta 360 ezerért foglalkoztató társaság évi több mint hét és félmillió forintot kap a Vagyonhasznosítási Kft.-től kommunikációs jellegű feladatokért. Ezek számok, így könnyű lehetne őket összehasonlítani, azt azonban sajnos egyelőre nem tudjuk, hogy milyen fölmutatható, tényleges teljesítmények állnak a kifizetések mögött, így a két adat összevetése mégis torzíthat! – A szerk.]

A továbbiakban Angeli Gabriella a korábban a polgármester által is emlegetett szerződésre tért rá.

Az a szerződés, ami önnek volt, illetve az ön irodájának a Vagyonhasznosítási Kft.-vel, ezt a dr. Filvig Ügyvédi Iroda kötötte, és igen, képviselőtársam, az ön aláírása szerepel rajta! Megjegyezte továbbá, hogy „ez egy bizonyos megbízási szerződés”, amelyben „nem írhatunk olyant, hogy számla ellenében” – mutatott rá kollégaként a jogi lehetőségekre, hozzátéve, hogy akkor vállalkozói szerződést kellett volna kötniük. Nézete szerint a szerződés így érvénytelen, és Filvig érvénytelen szerződés alapján vette föl azt a bizonyos 100 ezer forintot havonta.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Hozzászólása zárásaként megmutatta azt az engedélyt, amelyet a polgármester neki tavaly október 31-én adott, majd hosszan sorolta, hogy a képviselői feladatok mellett milyen, jellemzően kommunikációs feladatok ellátásával bízta meg őt a polgármester.
Hozzátette: ezért díjazás, bérezés és egyéb pénzbeli juttatás nem jár. Ha valaki pedig személye körül törvénytelenséget szimatol, akkor azt konkrétan nevezze meg! – zárta fölszólalását Angeli.

Mivel ez napirend előtti, ezért nincs vita, tehát nem adok több szót – mondta Bálint József.

Csak az élve boncolt nem kaphat szót?

[Filvig Géza sem a vállalat nevét, sem Angeli Gabriella nevét nem hozta szóba napirend előtti fölszólalása során, sem semmiféle személyes névmással nem fordult felé, csupán általánosságban szólt „egy képviselőtársáról” (0).
Angeli nevét egy „kegyelemből” szót kapott, nem személyesen, hanem betöltött közmegbízatása kapcsán megszólíttatott hozzászóló említette – így Angeli „vígaszágon” kapott szót, az SZMSZ-szel talán nem is tökéletes összhangban.
Angeli Gabriella ellenben a föntebb nem teljes terjedelmében idézett fölszólalásában egyszer kimondta a Filvig nevet, a Dr. Filvig Ügyvédi Iroda is konkrétan nevesítésre került, az „ön” egyes szám harmadik személyű névmás használatával pedig három alkalommal is megszólította Filviget, szó szerint személyesen, további egy esetben az „ön” névmás részeshatározós esete, újabb egy esetben az „önök” névmás is szerepelt az Angeli által elmondottakban (5). Újabb könnyen összehasonítható számadatok (5-0), bár lehet, hogy ehhez már mi sem vagyunk eléggé képzettek ideológiailag – A szerk.]


Forrás: Illés György / KALOhírek

A polgármester határozott kijelentése ellenére azonban Filvig mégis jelezte, hogy szólni szeretne, és amikor ettől Bálint újfent elzárkózott, ha kikapcsolt mikrofonnal is, de csak nekilátott kifejteni Angeli fölkérésére, hogy egy szóval sem állította, hogy a szerződések törvénytelenek lennének. Erre Bálint József úgy reagált: ő sem állítja ezt [föltehetőleg az ügyvédi iroda szerződésére utalva]. Patt.

A rövid közjáték végén Filvig mégis elmondhatta reakcióját a mikrofonba is, az alábbiak szerint:

… Senki nem állítja, hogy törvénytelenek lennének [a szerződések], de ha azt tisztességesnek tartja, hogy a Vagyonhasznosító kifizet 645 ezret, és abból ön kap 360 ezret, számomra nem az, de tiszteletben tartom az álláspontját. Végül az ügyvédi irodája megbízása mögött álló valós teljesítményről szólt, és még egyszer hangsúlyozta, hogy a megbízást nem ő, Filvig Géza, hanem a Filvig Ügyvédi Iroda kapta, és bonyolult, nyolchónapos jogi eljárás keretében érték el a Vigadó-sor 2. szám alatti társasház kiürítését.

jogászként a szerződő felet tudjuk már beazonosítani! Ez egy társaság. Nem egy magánszemély. És nem az történt, hogy egy önkormányzati cég kifizeti valakinek, és én attól kapom, ez közvetlen, erre mondja meg valaki, hogy mi a törvénytelen ebben?! (…) Az eredményt azt hiszem, lehet látni, nem biztos, hogy képviselőtársam átlátja, hogy milyen jogi eljárás kellett ahhoz, hogy most a helyi újságunk címlapján lehessen látni, hogy milyen patinás társasház lesz. – tette hozzá. Mindez olvasóinknak már nem újdonság, hiszen erről már írtunk, amikor közöltük Filvig képviselőnek a történtek kapcsán hozzánk is eljuttatott sajtóközleményét, amely nagy átfedést mutat az ülésen elhangzottakkal. Abban a képviselő azt is elmondta, hogy amióta ezzel a kommunikációs szerződéssel foglalkozik, 2015 nyara óta, azóta folyik a lejáratási kampány ellene, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az emberektől sok támogatást kap. Most Angeli Gabriella támadt ellene, ügyvédi irodájának szerződéseit összemosva személyével – fejtette ki sajtóközleményében a képviselő, aminek okát a képviselő asszony 360 ezres szerződésének kiteregetésében látja.

Bálint József az elhangzottak kapcsán azt jegyezte meg, hogy látta az iroda szerződését, és abban nem volt konkrét tárgy megjelölve. Végül még hozzátette, hogy emlékei szerint a kilakoltatás bizottsági, illetve jegyzői hatáskör.


Forrás: Illés György / KALOhírek


Köszönöm a szót – mondta ekkor váratlanul a mikrofonjába Angeli Gabriella a polgármester szavába vágva, utóbbi azonban kijelentette, hogy nem ad szót, nincs vita. Majd a napirendet lezárandó a jegyzőnek adott hozzászólási lehetőséget.

Nincs vita!

Dr. Kiss Csaba elmondta, szerinte is

szükség lesz arra az SZMSZ-szel kapcsolatos továbbképzésre,

amelynek egyebek közti fölvetését Filvig Géza az ülés elején előre jelezte. Az egyebek közt Filvig alaposabban is megindokolta az SZMSZ-szel kapcsolatos ismereteket a képviselőknek átadó gyorstalpaló szükségességét, de nyitott kapukat döngetett, hisz az ülés menete már épp elég érvet szállított e nélkül is, azzal a fejtágítás levezetésére fölkért dr. Kiss Csaba jegyző is egyetértett, aki már korábban is jelezte a polgármesternek, hogy igény esetén szívesen vállalkozna egy ilyen tájékoztató megtartására.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ebből a jegyző pillanatnyi tűzoltásként azt osztotta meg a képviselőkkel, hogy az SZMSZ szerint a napirend előtti felszólalásra csak a levezető elnök, és a napirend előtti fölszólalásban érintett személy reagálhat, senki más. A szabályzat kiköti: napirend előtti felszólalásról nincs vita, most nemkívánatos módon mégis ebbe az irányba sodródott el az ülés menete, ezért kért szót. Ha a kérdésről a képviselők vitázni akarnak, arra is van lehetőség: az egyebek napirendjei közé föl lehet venni ezeket a témákat, ahol lehetőség van vita kialakítására. A jelenlegi SZMSZ azonban a viszontválaszt nem teszi lehetővé.

Így aztán a képviselők nem folytathatták eszmecseréjüket az érdekesnél érdekesebb szerződésekről, hanem az első napirenddel folytatták, de később, az egyebek alatt sem tértek már vissza rá, hiszen elég jól kivesézték a témát a közel félórás társalgás során.

[Hiszen napirend előtt vita nincs – A szerk.]

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 18 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (18 db)
Joco
2015-11-26 20:01:31
Ma videós kedvemben vagyok...https://youtu.be/vDO6IxYEl28 az egesz Polgármester és jegyző és csapata.
Lufi
2015-11-26 14:35:16
En sem tudnam szebben irni mint prominens. 80% nan en is telefonomrol irok. Itt sem a helyesirasra sem a telefon onjavito funkciojara sem szoktam figyelni, de ez szerintem elfogadhato. De visszaterve a témara igaza van forzának 20 evig ment a megfelelmlites es most megint előjött, csak most van ez a fránya net ami viszonylagos anonimitast tesz lehetővé. Én is élek ezzel mert ugye ez egy szabad orszag ellentetben A DK altal sugalltaktol. Nem kivanok en sem bemutatkozni. A téma pedig azert szornyű mert ahelyett hogy fiatalokkal ertelmes palyazatokat adjanak be a 6-8 oraban foglalkoztatott partkatonák erre alkalmatlanok. A Guszti meg semmit sem csinal.... es igen nagyon sok minden tortént ebben a lefle meno varosban az elmult 4 evben de most tartunk megint az AngeliLoiblBalintGuszti művek miatt a posvanyba. Ötletek es szakmaisag helyett sajat zsebek és partkatonak zsebeinek tömese es ezt meg ki is kéri maganak a polgarmester hogy valaki hogy meri ezt nyilvanosságra hozni! Nagy itt a baj főleg fejben oriasi problémák vannak. Mintha kocsmában lennén olyan dolgokat enged meg maganak ez az ember. Es igen Vili jol latja a varosert kellene dolgozni de ezt először csak a DK iranyítású függetlennek mondott polgarmesternek kellene saját magával elszámolva elkezdeni úgy hogy még szembefordul akár a sajátjaival is egy ilyen ügy kirobbanása után mint az Angeli. De hát sajat fejétől bűzlik a hal!
Prominens1
2015-11-26 13:30:42
Ez a nem ír helyesen tipikusan a másik lejáratására, a magam felmagasztalására alkalmas szöveg. Aki telefonról írja a hozzászólását, az könnyen vét helyesírási hibát, ez a legkevesebb. "Akkor nem látná a média" dolgot meg szóba se kellene hozni, mert a Kalohíreken kívül a TEIT és más pénzeken tartott, nem sorolom, mindenki tudja melyik hírforrások, a közszolgálati(?) városi televízióról nem is beszélve, egy szó nem hangzik el ezekről. Dr. Filvig éppen ezt kifogásolta, amikor sajtótájékoztatót hívott Simon Zoltánnal az "Itt a piros hol a piros" témában. Nem vagyok se fideszes, se mszp-s, de bárki, legyen az DK, Jobbik, ha sajtótájékoztatót tart egy ilyen horderejű ügyben, arról kutya kötelessége mindenkinek beszámolni. Az előző ciklusban ha egy párt, dr. Bálint sajtótájékoztatót tartott, mindig tudósítottak róla. Ez így volt korrekt, még ha az arányokról lehet is vitatkozni. Most meg a nagy csönd van! Ennek az ülésnek a részleteiről sem tudunk meg semmit, ha itt nem olvassuk! Kutyakomédia volt az egész, nem tudnak rendet tartani az ülésen, az a polgármester, jegyző dolga lenne. Ezekről is olvasnánk a T. kommentelőtől. Megkérdezhetné azt is, ha már ő nem "ellenség", mi van ezekkel a szerződésekkel, a megbízást, a vele járó pénzt a választások után néhány nappal miért egy kaposvári cég kapta? Hátha neki elmondják az őszintét. Az sem volt jó, ha valaki Szekszárdra ment Suzukit venni, ha itt volt, van kereskedő,ennyire lehet, legyen mindenki lokálpatrióta. Ha baj van, úgyis itt köt ki. Ezért sem kellene egy kaposvári céget bármilyen előnyben részesítenie egy kalocsai polgármesternek, ha csak nincs lekötelezve, vagy nincs rá valami nyomós oka. Ha nem nyújtanak be pályázatokat,nem nyernek, ugyan miről vitatkozzanak? Eladni már nem lesz mit, négy évig lassan leépül minden, elnéptelenedik a város, és annyi... Szerintem aki itt hozzászól, csak véleménye van, nem( lehet) ellensége senkinek és főleg nem a városnak!
Kalotroll
2015-11-26 14:46:32
Az előző ciklusban kérdezgettem a TV-nél dolgozó ismerőseimet, hogy miért nem lehet az ellenzéket látni (amit az akkori ellenzék is egyébként élesen bírált a blog oldalán), mire azt a megdöbbentő választ kaptam, hogy nem hajlandóak nekik nyilatkozni semmiről, meghívót sem küldenek nekik ha valamilyen rendezvényt tartanak. A mostani ellenzék meghívta mindegyik orgánumot, akik elmentek, majd megvágták vagy elhallgatták az ott elhangzottakat. Ez mindkét médium szégyene, illetve nyomora...
Mihály
2015-11-26 13:20:11
Hú, de nagy a baj. Filvig jól megkavarta az állóvizet. Bólint Jóska így kiáll Török Gusztáv és Angeli Gabriella mellett, akkor nagyon függhet tőlük. Pedig ahogy hallom sokan örülnek a hivatalban a képviselő asszony kiköltöztetésének. Mikor dolgozik Angeli a munkahelyén, ha állandóan a hivatalban van? Vagy csak a fizut kell felvennie??? Vicc!!!!
geronimo
2015-11-26 19:53:40
Kiköltözik a főkommunikátor a villából?? Nocsak, nocsak... A hivatalban biztosan pezsgőt bontottak, Jóskával az élen! :) Remélem jó messzire költözik, legalább Kaposvárra! :P
m.drienn
2015-11-26 13:31:28
Kiköltözik? Nofene. Igaz ez? És hol fog székelni? Az Öko pontban? Jó reklámarca lenni, főleg mikor kimenne elé dohányozni.
Pumukli
2015-11-26 11:17:06
Mikor megkapták a kormányzati támogatást polgármester úr azt mondta, innentől nincs visszamutogatás. Ahhoz képest, az első adandó alkalommal, amikor felmutatnak róluk valami kompromittálót, kiad egy közleményt, hogy hát az előző vezetésnek milyen "érdekes szerződései" voltak. Azóta meg sem állt az egymásra mutogatási lavina. És sajnos az óvodás hasonlat közelebb van az igazsághoz, mint az elvárható volna. Mint ahogy egy város első emberétől is elvárható volna, hogy betartsa és betartassa a rendet.
Egy másik kommentező írására reagálva: a vélemény szabad. El kell fogadni, hogy sok a sértett a városban. Rengetegen elveszítették a munkájukat, hallani olyat is, hogy többen közülük csakis politikai okokból. Bizonyára ez nem csak az elmúlt egy évben fordult elő, mint ahogy az sem, hogy különböző fórumokon ez elleni felháborodásuknak többen adnak hangot, ki-ki valódi nevét elhallgatva. E tekintetben az itt kommentelők megfogalmazásai messze elmaradnak, sőt köszönő viszonyban sincsenek azoktól a mocskolódásoktól, amiket bizonyos internetes felületeken lehetett olvasni. Valljuk be, ebben a városban sajnos bevett módszer volt, hogy akár burkoltan, akár nyíltan megfenyegessenek embereket, csak mert (ellen)véleményüknek hangot adtak. Sokan ezt látják újra testet ölteni. Inkább ezzel a problémával kellene valamit kezdeni.
Pumukli
2015-11-26 11:19:34
Úgy értem, ennek a problémának a GYÖKERÉVEL kellene foglalkozni.
m.drienn
2015-11-26 11:25:03
Megmondom én mi a probléma gyökere. Aki első megérti, az gondolkodjon el rajta, hogy miből értette meg: TRIUMVIRÁTUS.
Réfy Vilmos
2015-11-25 23:27:50
"– Jó, nagyon örülök, hogy ilyen dolgokon rágódunk még mindig – mondta válaszában Bálint József, majd a Szabó által megnevezett képviselőhöz fordult.
[a „rágódunk” helyett eredendően más, kevésbé mérsékelt, inkább köznyelvi kifejezés hangzott el, amiért a polgármester elnézést kért a hallgatóságtól – A szerk.]."
Réfy Vilmos vagyok. Igaza van a Polgármesternek, hogy ez bas....akodás (így mondhatta, kb.). Hozzátenném, cirkusz is. Nem is kellene - egy képviselőnek sem - ehhez a cirkuszhoz "ideológiailag felnőni". Fontosabb - a várost előre segítő - döntések meghozatalára választottuk a képviselőket. Egymást zaklatását elintézhetnék a folyosón is, a szabadidőjükben, igaz akkor nem látná a média. Joco! Ezeknek igen nagy ellensége vagy, igaz? Ha a nevedet kiírnád, és csak egy kis figyelmet fordítanál a helyes fogalmazásra és a helyesírásra, talán nem nézne ki a hozzászólásod sunyinak, rosszindulatúnak és primitívnek. ŁMaximus! Te is szégyelled a becsületes neved? Azt hiszitek, hogy Ti vagytok a titkos jótevők, vagy mi a Jóisten?
Kalotroll
2015-11-25 23:54:14
Személyi igazolványszámunkat is megadjuk? Vagy egy névsort, hogy melyik hozzátartozónk dolgozik önkormányzatnál vagy valamelyik cégénél, intézményénél? Hogy könnyebben lehessen zaklatni, kirúgni és megfélemlíteni, feljelenteni minket és szeretteinket? Ez nem más mint véleményterror. Nem mindegy, hogy kik vagyunk? Így legalább nem zavarják az előítéleteink az eszmecserét, ugyanis csak a szövegre figyelünk, nem arra, hogy ki mondja. Szerintem maradjunk a témánál: véleményem szerint a polgármester szóhasználata nem méltó a városhoz, a testülethez. Ez nem kocsma! A másik pedig, hogy Filvig Gézának igaza van. Ezek a szerződések a politikai szövetségesek kifizetéséről szólnak, valós teljesítmény nagyon kevés van mögöttük. Aki ezt nem látja az nem is akarja látni, meggyőzni nem fogjuk tudni egymást.
ForzaKalocsa
2015-11-26 11:42:02
Vili bátyám! Én most ki fogom írni a nevem, amúgy is csak az nem tudta eddig, akit nem érdekelt. Kb. öt éve kommentelek erről a névről és felvállalom a véleményem, csak hát a műfaj....
Borbély Gábornak hívnak. Az előző ciklusban négy évig dolgoztam Török Ferenc közvetlen munkatársaként (köztisztviselői viszonyban, rögzített munkaköri leírás mellett, számos feladatcsoporttal). Előtte négy évig önkormányzati képviselő voltam, azt megelőzően puszta érdeklődésből jártam be a testületi ülésekre, mert tanulni akartam és mert már akkor is érdekelt, hogy mi lesz a városunkkal! Nyíltan felvállaltam a véleményem, kiálltam a meggyőződésem mellett. Aztán egyszer csak jöttek a névtelen feljelentések, a NAV vizsgálatok, a munkaügyi vizsgálatok, majd a vádlottak padján találtam magam egy olyan ügyben, amit második hallásra mindenki megmosolygott és felmentés lett a vége. Hazafinak és lokálpatriótának tartom magam. Többek között ezért élek még itt. Az előző négy évben napi 10-12 órát dolgoztam a város gyarapításáért, fejlődéséért! Egy ciklus alatt eddig még nem jött annyi fejlesztési pénz, mint az elmúlt években, csak körbe kell nézni a városban most is! Ennek ellenére csak a szitkot, az aljas támadásokat és a lejáratást kaptam cserébe! Egyet értek, a testületiknek nem ilyen meddő vitákról kellene szólni! Agyrém az egész! Arról kellkene szólni, hogy lassan 13 ezren lakjuk ezt a várost, elöregedőben van Kalocsa! Arról kellene szólni, hogy ki tud idehozni fejlesztési, beruházási, innovációs pénzeket! Hogyan tudjuk kivédeni az agyelszívást és hogyan tudjuk itt tartani a fiatal szakembereket! És sorolhatnám!
ForzaKalocsa
2015-11-26 08:22:38
Vili bátyám! Én most ki fogom írni a nevem, amúgy is csak az nem tudta eddig, akit nem érdekelt. Kb. öt éve kommentelek erről a névről és felvállalom a véleményem, csak hát a műfaj....
Borbély Gábornak hívnak. Az előző ciklusban négy évig dolgoztam Török Ferenc közvetlen munkatársaként (köztisztviselői viszonyban, rögzített munkaköri leírás mellett, számos feladatcsoporttal). Előtte négy évig önkormányzati képviselő voltam, azt megelőzően puszta érdeklődésből jártam be a testületi ülésekre, mert tanulni akartam és mert már akkor is érdekelt, hogy mi lesz a városunkkal! Nyíltan felvállaltam a véleményem, kiálltam a meggyőződésem mellett. Aztán egyszer csak jöttek a névtelen feljelentések, a NAV vizsgálatok, a munkaügyi vizsgálatok, majd a vádlottak padján találtam magam egy olyan ügyben, amit második hallásra mindenki megmosolygott és felmentés lett a vége. Hazafinak és lokálpatriótának tartom magam. Többek között ezért élek még itt. Az előző négy évben napi 10-12 órát dolgoztam a város gyarapításáért, fejlődéséért! Egy ciklus alatt eddig még nem jött annyi fejlesztési pénz, mint az elmúlt években, csak körbe kell nézni a városban most is! Ennek ellenére csak a szitkot, az aljas támadásokat és a lejáratást kaptam cserébe! Egyet értek, a testületiknek nem ilyen meddő vitákról kellene szólni! Agyrém az egész! Arról kellkene szólni, hogy lassan 13 ezren lakjuk ezt a várost, elöregedőben van Kalocsa! Arról kellene szólni, hogy ki tud idehozni fejlesztési, beruházási, innovációs pénzeket! Hogyan tudjuk kivédeni az agyelszívást és hogyan tudjuk itt tartani a fiatal szakembereket! És sorolhatnám!
Kalotroll
2015-11-26 10:27:59
Gábor! Elő lehet venni a 4 évvel ezelőtti híreket. A ti kommunikációtok arról szólt, hogy milyen fejlesztési terveket szeretnétek megvalósítani, hogy mentitek meg a kórházat. Most másról sem szól csak az előző időszak szapulásáról, illetve az eredmények lenyúlásáról. Mint megtudtuk, hogy BÁBlint József intézte el a hidat 1 hónap alatt. Ki hiszi ezt el?
Akik titeket szapultak a Kalocsa Szíve miatt, vagy a 10-12 órás munkáért felvett fizetés miatt, azok tapsolnak vagy legalábbis megpróbálják elbagatellizálni a most kibukott, kamu munkáért kötött szerződéseket. (koordinációs szerepkör, „fejlesztési top", muhahaha, ezt valaki beveszi???)
Akik a legjobban leszólták és ellenezték a Kalocsa Szíve programot, most nem győznek kapkodni, hogy első sorban álljanak a hétvégi bejáráson... szánalmas.
Joco
2015-11-25 20:58:24
Gaz ami történik Kalocsán. Ezek az arrogáns vezetők mindent megtesznek azért hogy lenyúlják a kalocsaiakat. Ez a buta nő meg mindent megenged maganak a DK kapcsolataival együtt. Ki merem mondani amit senki sem mer, ezek gusztustalanul atvernek mindenkit. A polgármester egyre arrogansabb, csak nem tudom mire? Semmihez sem ert csak kocsmai stilusban tud vitatkozni. Azt gondolja mindenkinél okosabb, miközben egy buta nő és egy fogatlan idióta rángatja hátulról. Ő meg csak bólogat. Etikátlan szerződések hozzá nem értés és arrogancia ez jellemzi őket.
m.drienn
2015-11-25 15:10:32
"Óvó néni, kérem! Én is csak ugyanazt csináltam, amit Pistike. Na jó egy picivel többet. De akkor is... a Pistike is... na meg a Gizi is..."
Ez nekem már sok(k).
Maximus
2015-11-25 20:28:07
Cinikus ez az egész! A lényeg a Tiszta Kéz, meg a Tiszta Kalocsa

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 20., 18:02
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr már második alkalommal érkezett körzetünkbe annak érdekében, hogy a vezetése alatt álló Magyar Falu Programról személyesen tájékoztassa településeink polgármestereit. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
Az utóbbi hat évből négyben hullott hó a világ legnagyobb sivatagában, de 2017. előtt 1979. óta nem volt ilyen. Nálunk a meteorológusok cudar hidegre figyelmeztetnek. Még >>>
2022. 01. 20., 09:36
A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Még >>>
2022. 01. 19., 19:54
Filvig Géza polgármester és kísérete a TOP Plusz források adta lehetőségekről a megyei közgyűlés elnökével és a megyei fejlesztési ügynökség képviselőivel egyeztetett a megyeszékhelyen. Még >>>
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés