2023. 12. 01. péntek
Elza
: 380 Ft   : 347 Ft Benzin: 603.6 Ft/l   Dízel: 651.3 Ft/l   Írjon nekünk

„Főtéri csata” – A status quo, valamint az érsek és a főmérnök álláspontja

Illés György Cinó  |  2021. 11. 25., 08:40

A hétfő délután két órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésről, amelyen az érsekségtől mint a főtér felújítási munkáinak kivitelezőjétől érkezett határidő-hosszabbítási kérelemről döntött – elutasítólag - a kalocsai önkormányzat grémiuma, dióhéjban már korábban írtunk. A város népe joggal tarthat igényt arra, hogy a döntés hátterében álló érveket és ellenérveket is megismerhesse. Ebben a cikkünkben a kérelmezők álláspontját ismertetjük, és vázoljuk a kialakult helyzetet dr. Filvig Géza bevezetőjének ismertetésével.

A mintegy háromórás, egyetlen napirendet tárgyaló testületi ülésről már aznap írtunk, ismertetve a meghozott határozatot, de azt is megígérve, hogy a részletekkel is jelentkezünk, hiszen számos fontos kérdés és érdekes észrevétel hangzott el, és hogy az elutasító döntés ténye mellett megismerhessük az egymásnak feszülő érveket. Hallgattassék meg most a másik fél is, nevezetesen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye képviseletében az ülésen jelen lévő dr. Bábel Balázs és az érsekségi főépítész, Vörös Márta által kérelmük alátámasztására, a testület meggyőzésére elmondott érvrendszer – noha ismert: a testület egyhangúlag utasította el a kérelmüket.

Az ülésen dr. Filvig Géza polgármester vitaindító beszédében köszöntötte Bábel Balázs érseket, megköszönve, hogy időt szakított arra, hogy a város is az érsekség közös munkájáról, a Szentháromság tér felújításáról személyes egyeztetésre kerülhessen sor. Hangsúlyozta, tisztában van vele, hogy az érsek különös tekintettel viseltetik városunk és fejlődése iránt, egyben megköszönte a Kalocsáért végzett munkáját, amihez további jó egészséget kívánt.
A polgármester felidézte, hogy az érsekség és a város története ősidőktől fogva összefonódik. Emlékeztetett, hogy a tatárjárás idején Csák Ugrin, a mohácsi vész idején Tomori Pál érsek írták be magukat és városunkat a történelemkönyvekbe, és kiemelte még Haynald Lajos városépítő munkásságát.

Mindig meghatározó volt az érsekség a városban, ez most is így van”- emelte ki Filvig Géza, hozzátéve

A SZENTHÁROMSÁG TÉR MEGHATÁROZÓ TERE VÁROSUNKNAK, EZ A FŐTÉR.

Itt található a főszékesegyház, az érseki palota és több emlékhely.

INNEN INDUL KALOCSA FŐUTCÁJA, VALAMINT A SZINTÉN NAGY FORGALMÚ KOSSUTH LAJOS UTCA, ÉS ITT TARTOTTUK SZÁMOS ÜNNEPÜNKET.

A polgármester fölidézte, 2011. augusztusában történt az az eset, amikor a főszékesegyház mennyezeti stukkóinak egy része lepotyogott, elindítva az egész főszékesegyház felújításához vezető folyamatot, majd dr. Bálint József polgármestersége alatt, 2016. február 25 én járult hozzá a város a Szentháromság szobor és a hősök szobra áthelyezéséhez.
Megjegyzendő, hogy ekkor már a templom apszisának északi oldalán több mint egy éve állt a fedetlen gödör, feltárt sírokkal, félig feltárt és az időjárás viszontagságainak kitett, időnként szó szerint vízben álló építészeti elemekkel, és már körbe volt bástyázva a tér a később a burkoláshoz használt kőelemekkel.

Később, 2019. február 28-án történt a következő testületi jóváhagyás, amelyet a jelenlegi városvezetés, benne ő maga mit polgármester így megörökölt. Érzékelve a lakosság igényét, a munkák ütemesebb folytatására - mint az érdekeiket képviselő, általuk választott testület feje - maga is felvette a kapcsolatot az érsekséggel, és

EZ ÉV JANUÁR 13-ÁN ÚJABB MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A VÁROS AZ ÉRSEKSÉGGEL, AMELYBEN IGYEKEZTEK PONTOSAN RÖGZÍTENI A FELEK JOGAIT ÉS KÖTELESSÉGEIT, VÁLLALÁSAIT, BELEÉRTVE A DECEMBER 31-EI HATÁRIDŐT.

Erről a járványhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben, de a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés után született döntés, később pedig, amikor erre mód nyílt, a testület megerősítette azt.


Forrás: KALOhírek


A főtér rekonstrukcióját sok részfeladat nehezíti, köztük a szovjet katonai sírok exhumálása, amellyel kapcsolatban határidő-halasztó kitétel is szerepelt a megállapodásban. Nevezetesen: amennyiben július 31-éig nem sikerül megszerezni hozzá a szükséges engedélyeket, akkor a késedelem időtartamával meghosszabbodik a kijelölt határidő is.
Azonban sikerült beszerezni az engedélyeket, és a sírok áthelyezése is megtörtént, amihez az önkormányzat a városi köztemetőben biztosított helyet, így ez az akadály elhárult.

A főtér rekonstrukciója munkálatainak befejezését 2021. december 31-ig vállalta az érsekség, és erre a határidőre tekintettel adta ki az önkormányzat a szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket, ez a megállapodás jelölte ki a határidőt, ami korábban nem volt ismert”– összegezte a kialakult jogi helyzetet a polgármester, hozzátéve, hogy korábban nem volt kijelölt kapcsolattartó sem a város részéről, amelynek feladatát a megállapodás értelmében most Boromisza Viktor, a műszaki osztály vezetője látja el; rendszeresen konzultál a munkálatok műszaki tartalmát illetően.

AZ EGYEZTETÉSEK SORÁN AZ ÉRSEKSÉG RÉSZÉRŐL ÉRKEZETT EGY JAVASLAT ELKERÜLŐ ÚT LÉTESÍTÉSÉRE

– tájékoztatott a polgármester, amit ő akkor tart esedékesnek, ha a jelenleg folyó munkálatokat sikeresen lezárták.

A jelenlegi úthálózat nem engedi meg, hogy ne nyissák meg a forgalom számára a főteret. Eredetileg is kétirányú forgalom volt a főtéren, mindenkinek ezzel kellett számolni, hogy ez egy kétirányú forgalmat bonyolító főtér, és a terveken is úgy szerepel.”– jelölte ki a párbeszéd partvonalát Filvig Géza, hozzátéve, hogy az önkormányzat nyitott minden jó javaslatra, így az elkerülő út megvalósításához is támogatólag áll hozzá. Ezt azonban nem lehet megtenni úgy, hogy közben a főtér forgalmát zárva tartják. Azt javasolta, kezdjék el az elkerülő út tervezését, a források fölkutatását.

Miközben még jelentős munkák folynak, illetve vannak hátra, ami már elkészült, azt a polgármester nagyon-nagyon szépnek mondta, és köszönetét fejezte ki érte. Amint fogalmazott, már körvonalazódik, hogy egy nagyon szép barokk főtere lesz a városnak és joggal várják az itteniek, hogy ezt birtokba vehessük és használhassák az itt élők, hiszen nekik készül, illetve az idelátogató vendégeknek, turistáknak.

A város támogató hozzáállásának bizonyítékául említette, hogy amikor az vetődött föl, hogy pár hetes csúszás miatt meg kell hosszabbítani a Katolikus Óvoda előtti útlezárás határidejét, megtették. A korábban tervezett váltott irányú forgalom helyett hozzájárultak a tér teljes lezárásához, mert ez gyorsítja és költséghatékonyabbá teheti a munkálatokat.

Úgyhogy most egy kicsit kényelmetlen helyzet előtt állunk”– értékelt a polgármester, reményét fejezve ki, hogy nem lesznek további kényelmetlenségek, és hogy december 31-éig a teret és annak közlekedési útvonalát birtokba tudja venni a lakosság.


Dr. Bábel Balázs érvei

A továbbiakban, majd később is több felszólalásban az érsek ismertette álláspontját. Ezekre több képviselő is reagált, amire most nem térünk ki, a képviselők által hangoztatottakról külön cikkben számolunk be.

Bábel Balázs elöljáróban elmondta, hogy mióta kinevezték kalocsai érseknek, folyamatosan arra ösztönözték, hogy székhelyét tegye át Kecskemétre, ahogyan az esztergomi érsek is áttette a székhelyét Budapestre. Ám ő ennek erőteljesen ellenállt. A tárgyra térve elmondta: az egyházi épületek felújítása az egyház feladata, de a főtér felújítása már nem lett volna kötelességük.

Ha valaki behunyja a szemét és visszagondol arra a macskaköves térre, ami volt, akkor látja, hogy ami már elkészült, mennyivel nagyobb és szebb. És amit akartunk, amibe belevágtunk egy nagy fejszével, hogy visszahozzuk Kalocsa ezer éves múltját.”Az érsek úgy vélte, a város az ezeréves múltját épp azáltal tudja bizonyítani, hogy belevágtak a székesegyház padlózata alatti részek és a külső részek feltárásába. E munkára és amit elértek, arra nem kértek a várostól egy forintot sem.

Hozzáteszem, nem is kaptunk. Ezt mind vagy az állami költségvetésből, vagy a saját pénzünkből tettük” – mondta Bábel Balázs, hozzátéve, hogy pontos kimutatása van arról, hogy mennyit költöttek a térre, és ezt mind a városért, Kalocsáért tették, hiszen ez lesz és eddig is ez volt a húzóágazata a kalocsai turizmusnak és zarándoklatoknak.
Az érsek arról is szólt, hogy a munkákat hátráltatta pénzhiány és más akadály is:


Forrás: KALOhírek


Már nem kaptunk elegendő pénzt. Mindig könyörögtünk érte, de nem kaptunk. Nagyon sok hátráltató tényező volt, csak ezen a szakaszon, amit most készítettünk: egyrészt előre nem láthattuk, hogy egy város temetője van azon az úton, amin jártunk évszázadokon keresztül. Eddig kiszedtek vagy 800 csontvázat. Nem számítottunk arra, hogy az orosz exhumálások ilyen sokáig elhúzódnak. (…) Azt mondják az oroszok, hogy akkor szabadul fel egy város, amikor az utolsó katonát eltemetik. Hát, akkor Kalocsát mi szabadítottuk fel négy évi munka után, ahogy kikerültek az oroszok”– mondta az érsek, hozzátéve: ha maradnak, föl kellett volna állítani a szétszedett emlékművet a város közepén. A vízvezetékek kiváltása is időigényes volt, ők hozták Debrecenből a csöveket.

És most, amikor így előttünk áll a kép, akkor látjuk azt, ahogy ezt, amit feltártunk, és ami még megmaradt, ezt nem szabad lerombolni, mert az a legnagyobb fokú barbárság volna, hogyha mi a kinti részeket lerombolnánk” – mondta Bábel Balázs, holott a romok lerombolására senki sem tett utalást, az örökségvédelmi törvény is tiltja, ahogyan a száz évvel ezelőtti ásatások során, amikor ugyanígy feltárták az egykori templom alaptestét, sem merült föl a lerombolásuk.
Az érsek dicsérte a régészek munkáját, akik az időjárás viszontagságaival dacolva dolgoztak a feltáráson.

Nem szabad veszni hagyni ezt a területet! Erre nem lehet rátenni egy utat, ha rátesszük, vége van, (…) a múlt elveszett!” – fejtette ki a metropolita, hozzátéve, hogy ki kell kerülni ezt a területet, és erre egy javaslatot is tett, az érsekség áldozatvállalásával.

Két udvarrészünket adjuk oda útnak. Erről már korábban is szó volt, még Török Gusztáv polgármester úr mondta, hogy adjuk oda, de én azt mondtam, hogy ingyen nem adhatjuk oda.” Most azonban az érsekség felajánlotta a Katona-ház és a Huber-ház udvarát, hogy azokon átvezetve az utat, kikerüljék a teret, ahogy például Pécsett is le van zárva a tér, és oda autók nem mennek be.

Most is megy az élet, ki lehet kerülni. Mi ezért jöttünk, mert amit nem láttunk előre, most látjuk, hogy milyen értékek vannak itt. Mert ha ezt úttal borítjuk, vége van.” Bábel Balázs érsek levelét megírta

A polgármester felolvasta azt a levelet, amelyet az érsek írt neki és a képviselőtestületnek az ülés napján: „Kérelem a Szentháromság tér főszékesegyház és Katona István-ház közötti terület építésével kapcsolatosan” címmel.


Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt képviselő testület!

A tér munkálatai februárban kezdődtek kormány támogatásból. Célja volt a templom körüli műemlékek további feltárása és rekonstrukciója, a térfelújítás folytatása. A munkálatok a részben a nagyon nagy munkát adó feltárások, az orosz temető exhumálása, a közművek, infrastruktúra többletmunkái miatt hosszadalmasak, és mind a mai napig tartanak. 
Előre nem látott volt, hogy azon a területen egy teljes temetőrendszer húzódik, amelyen közlekedett Kalocsa népe. A feltárás által nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak Kalocsa, hanem a nemzet számára is jelentős épített örökség emlékei kerültek elő. Ezt azon személyiségek mint dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr, dr. Kásler Miklós miniszter úr, egyben a Magyarságkutató Intézet alapítója és Füleki Zsolt, a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára is megállapította, ők is mindhárman a megőrzést támogatják. 
Nemcsak a Kiskunságban, hanem az egész Alföldön nincs olyan város, amelyik ilyen műemlékkel tudná bizonyítani ezeréves múltját, ezért azt javasoljuk, hogy a Szentháromság forgalom alól mentessé kell tenni! Ideiglenes út építése is maradandó és visszafordíthatatlan károsodást okozna, ezért a javaslatunk az, hogy épüljön ki elkerülő út, amelyhez az érsekség két udvarából való kialakításával hozzájárul.
Az út elkészítésének kiadásaihoz maga Kásler miniszter úr is támogató segítséget ajánlott a kormánynál, így lenne egységes, szép történelmi terünk, ami még jobban vonzaná a zarándokokat és turistákat, amit bizonyít az is, hogy a COVID-járvány előtt is a székesegyházba, a múzeumba és a könyvtárunkba látogatók száma meghaladta a negyvenezer főt. 
Kérjük, hogy javaslatunkat a város múltjának megőrzése és jövőjének érdekében fogadják el!

dr. Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érsek

Felolvasták a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságától Bábel Balázs érsek részére megküldött levelet is, amely az érsekével egybehangzó álláspontot fogalmazott meg.

Vörös Márta érseki főépítész bemutatta a jelen lévő dr. Bertók Gábort, a pécsi múzeum igazgatójává nemrég kinevezett régészt – aki 2014-ben a székesegyház belső terében talajradar-vizsgálatot végzett, megalapozva ezzel a székesegyház belső terében folytatott régészeti munkákat –, valamint a szintén jelen lévő Szűcs Zoltán régészt, és megemlítette Belényesy Károly nevét, akik a Szentháromság tér régészeti munkáit végzik, illetve felügyelik, majd a tárgyra tért:

Mi is a probléma? – kezdte vázolni álláspontját a mérnök asszony. Feltárták a második, XIII. század eleji székesegyháznak kápolnakoszorúja falait a jelenlegi szentély mögött. Ezek a korábbi út feléig, sőt tovább is benyúlnak - mondta.


Forrás: KALOhírek


Itt ásatás nem zajlott korábban” – mondta a mérnök asszony. Bár több mint száz éve Henszlmann Imre is Foerk Ernő is végzett itt ásatásokat, Vörös Márta úgy vélte, a korábbi felmérések és rajzi rekonstrukciók ennél kisebb mértékű alányúlást feltételeztek. Ezért, amint mondotta, ő szakmailag sem építészként, sem az épített örökség szempontjából nem tudja képviselni azt, hogy ez eltűnjön.

Ez egy vulkáni kőzet, és ezért nem tud megmaradni, akármilyen fedést is alkalmaznak fölötte, a belőle készült faltestnek nagy szilárdsága van, de nem a kőelemeknek – fejtette ki véleményét.

Ezt az építészeti emléket nem tudjuk eltemetni. Sok álmatlan éjszakát és gyomorgörcsöt okozott a város hozzáállása, de kitartunk, 2014 óta, és 2016-ban és ’19-ben is kitartottunk!”Ez nem egy egyszerű munka, hanem annak az ezer évnek a megmutatása. Nem csak a megszokott napi kényelemről van szó, hogy arra járunk kétirányú forgalommal, és az megmaradjon, hanem az az örökség, amit kaptunk a múltból, az a történelmi hely, az a történelmi helyzet, az a szent hely megmaradjon teljes valóságában. Éppen ezért ülünk ma itt - mondta a mérnök.

A fizikai környezetről azt mondta, a romok a Katona István-háztól öt méterre, a másik irányba, a mai templomtól valamivel kevesebbre húzódnak. Így összesen kilenc méter a teljes szélesség.

A problémát a Katona-ház okozza, azzal, ahogy benyúlik a térbe, de nem tudjuk elkerülni hiszen a ház nem tolható odébb semmilyen módon, fűrészeléssel sem, sehogyan.”A mérnök asszony elmondta, hogy a COVID-járvány ellenére folyamatosan dolgoztak tavaly és idén is, de az előrehaladást sok többletmunka hátráltatta. Köztük példaként a „hidroglóbuszhoz” vezető 500-as ivóvíz főnyomócső cseréjét említette, tavaly pedig forrás híján nem tudtak a téren haladni.

Korábban már ugyan úgy nyilatkozott, hogy a közmű kiváltások megtörténtek – idézte föl, de sajnos most megint azt tudja mondani, hogy még mindig nem, mert most derült ki, hogy annak a szennyvíz nyomócsőnek, amely a rendőrségtől érkező nyomott szennyvizet hozza, egy aknája pontosan egy méterre van a most feltárt alapfaltól. Ennek a téren átvezető részét már kicserélték, de ezt a nyomott szakaszt el kell mozdítaniuk, mert pontosan a rom mellett van, az út alatt, olyan helyen, amit támfallal sem tudnának megvédeni.

A közműmunkák során előfordult olyan is, ahol a gázvezeték a víz nyomóvezeték fölött helyezkedett el, és még szalag sem jelölte a gázvezetéket, csak a vízvezetéket, alatta. Új bekötést kapott a zeneiskola és több más intézmény.

A régészetre visszatérve elmondta, hogy régészeink jelenleg kilenc réteg sír maradványain dolgoznak. Ezt azért kell elvégezni, mert egyrészt műszakilag a támfalak alatt vannak, és egy temetőre nem tudnak fizikai szerkezeteket építeni, még egy lépcsőt sem, másrészt a mérnök nő elmondása szerint a régészeti törvény előírja, hogy régészettel érintett területen le kell menni a legalsó régészeti rétegig.

Eljutottunk egészen vaskorig. A legkorábbi éremlelet Krisztus előtt 229-ből való. Egy római császári érem, amely mutatja, hogy az itt élő lakosság folyamatos kapcsolatban volt a Limes-en túli római területekkel. Megtaláltuk egy vaskori szövőműhely maradványait, ahol még a szövőszéknek a súlyai is megvannak és a keretnek egy darabja is.”Összefoglalásképp Vörös Márta elmondta, hogy több mint kétezer év leleteit tárták föl, köztük az avar kor, majd – a honfoglalás korának kivételével – több későbbi időszakokról is számos lelet már trezorban várakozik a feldolgozásra. Most, amint tíz éve is már, azt ígérte, hogy a leletanyagot mind ki fogják állítani.

Egy templomromot nem lehet elszelni mint egy szalámit! Magyarországon egyedülálló az a kápolnakoszorú, amelynek az alapjait most feltártuk, és számos kisebb faragott kőlelet igazolja, hogy Kalocsa egy európai szintű város volt akkor”– mondta vörös Márta, hozzátéve: nemcsak az érsekség számára fontos, hogy ezt bizonyítsuk, hanem a városnak is, mert

KALOCSA ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGBELI ÉRTÉKEI, KULTURÁLIS ÉRTÉKEI RENDKÍVÜL MAGASAK, AMINT EZT MINDIG IS TUDTUK.

A képviselők sok mindenben egyetértettek a mérnök asszonnyal és az érsekkel, számos ponton azonban árnyalták álláspontjukat, megjelenítve a város lakosságának érdekeit. Jó néhány kérdést tettek föl, majd az azokra kapott válaszok ismeretében meghozták a korábbi cikkünkben már ismertetett döntést, amely szerint a teret a városnak január elsejével, kétirányú forgalomra alkalmas kialakítással vissza kell adnia az érsekségnek.

A képviselők által elmondott véleményekre és kérdésekre visszatérünk!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2023-11-24 10:01:49
Érkezik a Mikulás, puttonya pedig ajándékcsomagot rejt minden résztvevő gyermek számára! Sőt, pattanjatok fel ti is a Mikulás szánjára!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 12. 01., 08:45
Gyerekeink számára tenné izgalmasabbá az ünnepvárást idén is Simó Fanni. Első lépésként a versben furfangosan elrejtett címet kell megtalálni, majd az ablakban, esetleg az udvarban elhelyezett számot. Az első feladvány a cikkben! Még >>>
2023. 11. 29., 09:20
A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kórház fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítésére az ambulánsan is ellátható betegektől. Még >>>
2023. 11. 28., 15:15
Dr. Filvig Géza: az önkormányzati választás tétje, hogy a kalocsai laktanyában migránsokat fognak elhelyezni, vagy az épülő Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó feladatokat fogja kiszolgálni. Még >>>
2023. 11. 27., 12:03
Fenyőtermesztésből Magyarországon csaknem 600-700 családi gazdaság él meg. Még >>>
2023. 11. 24., 12:30
A mák és a sajt meglepően jól passzol egymáshoz, így nem csoda, ha tortában köt ki mindkét alapanyag. A meggyes réteg pedig már szinte elengedhetetlen, ha mákos süti készül. Még >>>
2023. 11. 22., 12:15
A vendégek fogadása miatt egy nagytakarítás beütemezése például mindenképpen hasznos, de ha nem akarod túlterhelni magad, az a biztos, ha elosztod több hétre a teendőidet. Így ha december elején nekilátsz a rendrakásnak, szentestére már biztosan minden szép lesz. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK