2024. 05. 19.
Ivó, Milán
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Új adózási szabályokkal kezdődött az új év, új évtized – Lényegesen szigorúbb szabályok a számlázásban

Zsiga Ferenc  |  2020. 01. 05., 09:00

Több fontos adóváltozás lépett hatályba 2020. január 1-jétől, a sor július 1-jétől továbbiakkal folytatódik. Ez utóbbiak érintik leginkább a vállalkozásokat, ugyanis szigorodik az online számlázás és új társadalombiztosítási járulékfizetést vezetnek be. Az új évvel induló új évtized elején megszűnik az eva, csökken a kiva, a munkaerőpiacon jelentkező munkaerőhiány csökkentése érdekében járulékmentesek lesznek a nyugdíjak mellett szerzett munkajövedelmek. A nagycsaládosoknak kedvez elsősorban, hogy növekszik a családi járulékkedvezmény, a négy vagy több gyereket nevelő anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Összeszedtük a január 1-jével és július 1-jével kezdődő fontosabb változásokat.

Minimálbér és garantált bérminimum

Idén január elsejétől a

MINIMÁLBÉR BRUTTÓ ÖSSZEGE 161 000 FORINTRA, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 210 600 FORINTRA EMELKEDIK,

a növekedés a 2019. évhez képest 8-8 százalékos.


Júliustól járulékmentesek a nyugdíjak

Július 1-től általános járulékmentesség illeti meg a saját jogú nyugdíjasokat, függetlenül a foglalkoztatás formájától, a nyugdíjasnak kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell majd megfizetnie. A járulékmentesség azt jelenti, hogy nem csak a munkaviszonyban állókra terjed ki, hanem például a megbízás keretébe munkát végzőkre is. A változás mind a foglalkoztatónak, mind a munkát végző nyugdíjasnak hasznot hoz, de a leglényegesebb ösztönző, hogy nyugdíjast kérjenek fel a munka elvégzésére: a megbízónak július 1-jétől nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettsége.


Növekszik a családi kedvezmény összege

Növekszik a gyermekek után igénybe vehető családi kedvezmény legmagasabb összege, mert az összevont járulékok miatt a jövőben a családi járulékkedvezmény a teljes, 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékkal szemben válik érvényesíthetővé. A 2019-ben hatályos szabályozás szerint a 17 százalékos járulékkal szemben lehetett csak érvényesíteni a családi járulékkedvezményt, az 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékkal szemben nem.


Négy vagy több gyereket nevelő anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót

Nyilvánvalóan népesedéspolitikai célkitűzéseket szolgál, hogy

NÉGY VAGY TÖBB GYEREKET NEVELŐ ANYÁK ESETÉBEN A MUNKAVISZONYBÓL VAGY MÁS HASONLÓ, NEM ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁN A JÖVŐBEN NEM KELL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT FIZETNI,

a járulékokat azonban továbbra is fizetni kell. A kedvezmény első alkalommal a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható.


Egységes társadalombiztosítási járulék július 1-jétől

JÚLIUS 1-TŐL EGYKULCSOS, 18,5 SZÁZALÉKOS LESZ AZ EGYSÉGES, ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK MÉRTÉKE, MELY A NYUGDÍJJÁRULÉKOT, A TERMÉSZETBENI ÉS A PÉNZBELI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOT, VALAMINT A MUNKAERŐPIACI JÁRULÉKOT VONJA MAJD ÖSSZE.

A nyugdíjjárulékot azonban továbbra is külön nevesítik, mert egyes ellátások, például gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj, álláskeresési támogatás után a jövőben is csak nyugdíjjárulék lesz fizetendő.


Járulékalap minimum

A változásokkal összhangban egy járulékalap minimumot is bevezetnek,vagyis a társadalombiztosítási járulékot minden hónapban legalább a minimálbér 30 százaléka után kell megfizetni még akkor is, ha a foglalkoztatott tényleges havi jövedelme ezt az összeghatárt nem éri el.

A társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem, de legalább a mindenkori minimálbér vagy garantált bérminimum után kell majd megfizetni az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék jelenlegi 150 százalékos alapja helyett.


A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MINIMUMA NEM VÁLTOZIK, AZT TOVÁBBRA IS A MINIMÁLBÉR VAGY GARANTÁLT BÉRMINIMUM 112,5 SZÁZALÉKA UTÁN KELL MAJD FIZETNI.
A megbízási jogviszonyban dolgozók, a nem főfoglalkozású társas és egyéni vállalkozók, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelők társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége a beolvadó munkaerő-piaci járulék mértékével, 17 százalékról 18,5 százalékra nő. Ennek ellentételezésére szánják, hogy 2020. július 1-je után ezek a természetes személyek is jogosultak lesznek az álláskeresési ellátásokra.


Emelkedett
az egészségügyi szolgáltatási járulék napi és havi összege

Emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege: 7 500 forintról (napi 250 forint) 7 710 forintra (napi 257 forint) nőtt már január 1-jétől.

Az adóhatóság 8 napon belül értesíti a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezik.

HA EZ MEGHALADJA A HÁROM HAVI ÖSSZEGET, AKKOR A MAGÁNSZEMÉLY TAJ KÁRTYÁJA ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLIK ÉS EZÁLTAL A TB TÁMOGATOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKAT TÉRÍTÉSMENTESEN NEM VEHETI IGÉNYBE MINDADDIG, AMÍG A TARTOZÁST MEG NEM TÉRÍTI.


Megszűnik az eva, csökken a kiva

2020. január 1-től csökken a kisvállalati adó (kiva), illetve adóelőleg mértéke, 13 százalékról 12 százalékra, amelynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

2020. JANUÁR 1-TŐL MEGSZŰNT AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (EVA).


Több áfa szabály változott

JANUÁR 1-JÉTŐL A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁST A KORÁBBI 18 HELYETT 5 SZÁZALÉKOS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ TERHELI.

Ezzel párhuzamosan az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom mellett 2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is bekerül a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások körébe. A 4 százalékos hozzájárulás alapja változatlanul a szálláshely szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke.

Több áfaszabály is változik az Európai Unión belüli termékértékesítéssel összefüggésben. Ezek közül kiemelésre érdemes, hogy

A TERMÉKEXPORT ADÓMENTESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A TERMÉK ELHAGYTA AZ UNIÓ TERÜLETÉT. A JÖVŐBEN A KIVITELI VÁMHIVATAL IS IGAZOLHATJA A KILÉPTETÉST, NEM CSAK A KILÉPTETŐ HATÓSÁG.


JANUÁR 1-TŐL KÜLÖNLEGES ADÓVISSZATÉRÍTÉS KERETÉBEN KÉRHETI VISSZA AZ ADÓALANY AZT AZ ADÓT, AMI NEKI FEL NEM RÓHATÓ OKBÓL, MÁS MÓDON NEM TÉRÜL MEG.

Jellemző példa erre, ha az üzleti partner megszűnik.

Ezzel összefüggő változás, hogy a jövőben utólagos adóalap-korrekciós lehetőség nyílik behajthatatlan követelés jogcímén.

A BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEK ÁFÁJÁNAK VISSZAIGÉNYLÉSEKOR A NAV BIZTOSÍTANI FOGJA A NAGY ÖSSZEGŰ ADÓHIÁNYOSOK LISTÁJÁNAK LEKÉRDEZÉSÉT AZ ELÉVÜLÉSI IDŐRE VISSZAMENŐLEG.


Online számlázás - fontos változások

Az áfával kapcsolatos lényeges változás:

2020. JÚLIUS 1-ÉTŐL MÁR NEM CSAK A 100 EZER FORINTOS ÁFATARTALMAT ELÉRŐ, HANEM MINDEN EGYES, BELFÖLDI ADÓALANY KÖZÖTTI ÜGYLETRŐL ADATOT KELL SZOLGÁLTATNI A NAV FELÉ, MÉG AZ ÁFAMENTES VAGY FORDÍTOTT ADÓVAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁKRÓL IS.

Egy év múlva, 2021. január 1-től kibővítik ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget minden olyan ügyletre is, amelynek teljesítési helye Magyarország, tehát a termékexportra és a közösségen belüli termék értékesítésre is. Egy év felkészülési idő után

2021-TŐL A MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁKAT IS JELENTENI KELL.
Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódva, az 500 ezer forintot el nem érő áthárított adót tartalmazó számlatömbös számlákra vonatkozó adatszolgáltatás határideje öt napról négy napra csökken. Ha a teljesítés előtt előleget fizetnek, akkor a végszámlát illetően az előleggel csökkentett összegről kell adatot szolgáltatni.

Az online adatszolgáltatással kapcsolatban fontos változás, hogy

2020. JÚLIUS 1-JÉTŐL AZ ADÓ ÖSSZEGÉTŐL FÜGGETLENÜL KÖTELEZŐ LESZ A VEVŐ ADÓSZÁMÁT IS FELTÜNTETNI A SZÁMLÁKON, HOGY AZ ADÓHATÓSÁG EL TUDJA KÉSZÍTENI AZ ÁFA BEVALLÁSI TERVEZETEKET A VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA.


Számlaadási kötelezettség

2020. JÚLIUS 1-JÉT KÖVETŐEN AZ EDDIGI 15 NAPOS SZÁMLA-KIÁLLÍTÁSRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ 8 NAPRA CSÖKKEN A TELJESÍTÉSTŐL SZÁMÍTVA.

A változás nem érinti a közösségen belüli termékértékesítésről, vagy a külföldön teljesülő fordított adózás alá eső szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, ezekre a határidő továbbra is a teljesítés hónapját követő hónap 15. napja.

Ugyancsak 2020. július 1-jétől egyes tárgyi adómentesség alá eső szolgáltatásnyújtásokról, termékértékesítésekről kötelező számlát adni (már nem lesz elegendő másfajta számviteli bizonylat).

A SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉRINTI A HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKAT, A FOGORVOSI, FOGTECHNIKUSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK SZOLGÁLTATÁSAIT, AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG ÁLTAL A TAGJAI RÉSZÉRE, A KÖZÖS CÉL ELÉRÉSÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKAT, TOVÁBBÁ A BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTETLEN INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉT. AZ EGYÉB OKTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ADÓMENTES SZOLGÁLTATÁSOKRÓL IS SZÁMLÁT KELL MAJD KIÁLLÍTANI.


Helyi iparűzési adóbevallás a NAV-nál is

AZ ADÓFELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG CSAK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓNÁL MARADT MEG, AMENNYIBEN NETTÓ 100 MILLIÓ FORINTOT ELÉRT A BEVÉTEL A MEGELŐZŐ ADÓÉVBEN.

A 2020. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül is benyújtható a helyi iparűzési adóbevallás.

FONTOS VÁLTOZÁS, HOGY AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS JÚLIUS 1-TŐL MINDEN EGYES SZÁMLÁRA KITERJED MAJD, MÉG AZ ÁFAMENTES SZÁMLÁKRA IS.


Tovább bővül a banki, postai tranzakciók illetékmentessége

2020. JANUÁR 1-TŐL ILLETÉKMENTESSÉ VÁLIK A 20 EZER FORINT ALATTI POSTAI CSEKKES BEFIZETÉS, E FELETT PEDIG AZ ILLETÉK 3 EZRELÉKES MÉRTÉKE 6 EZER FORINTBAN VAN MAXIMALIZÁLVA.

Januártól mentességet kaptak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlák terhére történő fizetési műveletek csakúgy, mint a magánszemélyek befizetései a kincstári állampapír-forgalmazás érdekében vezetett számlára akár bankszámláról, akár postai csekkel.


Őstermelők éves adómegállapítása

A mezőgazdasági őstermelők számára jelentősebb módosítás az éves adómegállapítási időszak bevezetése a szociális hozzájárulási adó-fizetési kötelezettség esetében a mezőgazdaságra jellemző szezonalitás miatt.

AZ ADÓELŐLEG FIZETÉSRE KÖTELEZETT ŐSTERMELŐKNEK NEGYEDÉVENTE ADÓELŐLEGET KELL FIZETNIÜK, A BEFIZETETT ADÓELŐLEGEKKEL AZ ÉVES SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSUKBAN KELL ELSZÁMOLNIUK.

Az adóelőleg megállapítására nem kötelezett őstermelőknek az éves személyi jövedelemadó bevallásukban kell számot adniuk az őket terhelő szociális hozzájárulási adóról. A szabályokat már a 2019-es adóév vonatkozásában is alkalmazni kell.


Termőföld átruházása

Adómentesnek minősül a jövőben a termőföldek átruházása keretében az az eset, amikor az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület átruházása tulajdonostárs részére történik.

A cikk írásakor a NAV, a BPO Kft.és az OrienTax Zrt. cégek weboldalán található információkat is felhasználtuk.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 15., 19:59
Font Sándor: Azt gondolom, Kalocsa városa a folytonosságban érdekelt, hiszen látjuk a megkezdett és majdan befejeződő beruházásokat; az óvoda esetében ez 1,5 év, és a programtervek is, amiket felsoroltam szinte kézzel foghatók. Nagy baj lenne, ha bármilyen oknál fogva ezek megakadnának, mert egy új városvezetés újra gondolhatja, nem azt tartja a legfontosabbnak, amit a jelenlegi, és minden kezdődik elölről.
2024. 05. 15., 06:58
Az összes kalocsai polgármesterjelölt határidőig, kellő számban leadta ajánlószelvényeit, azokat a választási bizottság ellenőrizte, majd a jelölteket bejegyezte a nyilvántartásba. Ezt a bizottság határozatba foglalta, amely már mindegyikük esetében – a nyolcadik jelölt vonatkozásában múlt csütörtökön – jogerőre is emelkedett.
2024-05-15 10:51:52
E hét pénteken ünnepli a Dunatáj Fotókör fennállásának 20. évét, melynek keretében Fotóművészeti Napra invitálnak minden érdeklődőt. Az eseményen fellép a Kalocsa Kamarakórus, a Kalocsai Református Kórus és Lakatos György fagottművész is.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 05. 17., 09:21
Az egyik körzeti megbízott a kezét is megégette, miközben segített egy bajba jutott asszonynak. Még >>>
2024. 05. 16., 09:41
Mézes tészta, főzött csokis krém és sok kókusz: a békebeli édességnek nem lehet ellenállni. Még >>>
2024. 05. 15., 10:26
A járőrök és körzeti megbízottak több egységgel indultak az elkeseredett fiatal keresésére. Még >>>
2024. 05. 13., 12:43
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársainak kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt folytatott nyomozása vezetett eredményre. Még >>>
2024. 05. 13., 11:19
Csalás követte az együttlétet, de hamar beazonosították, majd őrizetbe vették a bácsalmási rendőrök azt a 24 éves nőt, aki 4 millió forintot emelt el kuncsaftja számlájáról. A pénzből viszont akkorra már jó pár „menetre” való összeg hiányzott. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK