2024. 05. 24. péntek
Eliza, Eszter
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Dr. Kálóczi Norbert: A Kalocsai Járásbíróságon az ügyek 93,5 százaléka egy éven belül befejeződik

Zsiga Ferenc  |  2020. 02. 11., 14:38

Dr. Kálóczi Norberttel, a Kalocsai Járásbíróság elnökével, a Kecskeméti Törvényszéken másodfokon is eljáró büntetőbíróval, a Kecskeméti Törvényszék Bírói Tanácsa és Büntető Kollégiumának tagjával február 5-én ültünk egy asztalhoz, hogy a járásbíróság munkájáról a 2019. évi bírósági statisztika tükrében beszélgessünk. Az időpontválasztás talán annyiban szerencsés, hogy a 2018. év, áthúzódóan a 2019. esztendőre nagy erőpróbája volt a bírósági szervezetnek. Az értékelt időszakban már másfél-két éve hatályos az új Polgári perrendtartásról szóló törvény, az új Büntetőeljárási törvény, „fűszerezve” a kötelező elektronikus kapcsolattartással, amelyek komoly változásokat hoztak az igazságszolgáltatás és a bírósághoz fordulók életében. Mindamellett, hogy mindez nagy kihívást jelentett a bíróknak, bírósági vezetőknek, igazságügyi alkalmazottaknak, immár látszik: a bázisévnek tekintett 2017-es esztendőt nézve kevesebb ügy kerül bíróság elé. Ez alól a Kalocsai Járásbíróság sem kivétel, ahol 2019-ben a polgári, a büntető és szabálysértési peres ügyszakban indult ügyek 93,5 százaléka egy éven belül befejeződött, az összes ügy csupán 1,8 százaléka húzódott két éven túl, ami így is csupán 6 ügyet jelent. Talán mondani sem kell, ezért nagyon komolyan és nagyon sokat dolgoztak a bírók.

- Elnök úr! Önnek amellett, hogy a Kalocsai Járásbíróságon első fokon büntetőügyekben jár el, kirendeléssel másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntetőbírója, a Kecskeméti Törvényszék Bírói Tanácsának és Büntető Kollégiumának tagja, elnöki feladatköréből adódóan fontos igazgatási, szervezési feladatai vannak. Egy olyan változásokkal teli, izgalmas időszak után, mint amilyen a 2018-as és a 2019-es év volt, hogyan értékeli, a Kalocsai Járásbíróságnak miként sikerült megfelelni a kihívásoknak?

Elöljáróban talán annyit, természetesen jogos társadalmi igény a belátható időn belüli, minél gyorsabb igazságszolgáltatás, de a szakmai megalapozottság és az időszerűség közül mindig a megalapozottságé a prioritás. A 2019-es statisztikai adatok tükrében sommázva az a véleményem: a Kalocsai Járásbíróságon alapvetően az elmúlt évben is szakszerű és időszerű ítélkezés zajlott.

Örömmel tapasztalom, hogy a bíróságok, a Kalocsai Járásbíróság munkáját közbizalom övezi, amely a mi esetünkben az első fokon jogerősen befejezett ügyek számában is kifejezésre jut. Az ön által említett két fontos jogszabály hatálybalépése óta eltelt idő tapasztalatait összegezve arról számolhatok be: az új Pp. és az új Be összességében pozitív változást hozott, ami a bírságok elé kerülő ügyek csökkenő számában is megmutatkozik. Továbbá abban is, hogy elenyésző mértékre csökkent az egy éven túli ügyek száma, így egy-egy bíró a szakmailag megalapozott ítéletre több időt tud szánni.

A járásbíróság elnökeként az a feladatom, hogy biztosítsam a bírósági munka zavartalanságát, a munkahelyi infrastruktúrát, és legfőképpen, a lehetőségekhez mérten a bírók egyenletes munkaterhelését. Mindemellett munkám része a többi bírósággal, az ügyészséggel, a rendőrséggel való szakmai együttműködés, kapcsolattartás.

-Kalocsán hogyan épül fel a járásbíróság szervezete?

A Kalocsai Járásbíróságra hagyományosan három polgári ügyszakos és három büntető ügyszakos bíró van kinevezve. A múlt év elején két polgári ügyszakos bírót meghatározott számú ügyek intézésére a Kiskőrösi Járásbíróságra rendeltek ki. A kalocsai bírók közel 60 ügyet intéznek e kirendelés keretében, de ebből már csak 3-5 van folyamatban, tehát mondhatni, a saját ügyeik mellett nagyon jól haladnak.

A büntető ügyszakban eljáró kalocsai bírók száma szintén három, de egy büntetőbíró 2018. május 1-től teljes kirendeléssel a Kiskőrösi Járásbíróságon dolgozik. Maradt kettő, de a másik bírónak, nevezetesen nekem, a Kecskeméti Járásbíróságra van kirendelésem egy gazdasági ügyben, illetve tavaly szeptembertől a törvényszék másodfokára is kirendelést nyertem.

Büntető ügyszakot tekintve az a helyzet állt elő, hogy tárgyaló bíróként gyakorlatilag egy büntetőbíró, dr. Schön Ferenc bíró úr, a járásbíróság korábbi elnöke van Kalocsán. Azon egy-két esetet kivéve, amikor vele szemben merül fel valamilyen kizárási ok, továbbá az általam nemperesként intézett, de peressé váló ügyeket tárgyalom én itt helyben, Kalocsán.


Ami a létszám szempontjából még lényeges változás, hogy 2019 őszéig, majdnem végig kettő bírósági titkárunk volt, de szeptember 1-jén egyikük polgári ügyszakba nyert bírói kinevezést a Kiskőrösi Járásbíróságra. A másik titkárunk pedig kirendelés keretében a Kunszentmiklósi Járásbírságnak segít be.

Az arányos munkateher kialakítása a járásbíróságok elnökeinek a feladata, ám ha ez valamilyen akadályba ütközik, a szükséges korrekciók elvégzéséhez a törvényszék elnöke nyújt segítséget. Ez nem könnyű feladat, mert a bírói kinevezések szigorú procedúrája miatt ilyen helyzetben szinte kizárólag a bírói kirendelésekkel lehet operálni.

Az elmúlt évben, az új eljárási törvények hatására az egész országban, így nálunk is ügyszámcsökkenés következett be. Ennek is köszönhető, hogy a ránk háruló feladatokat – különösen az ismertetett személyi feltételek mellett - ha feszített munkával is, de elvégeztük, az ügyek ésszerű határidőn belüli befejezése valósult meg a Kalocsai Járásbíróságon.

- Az új polgári perrendtartás jelentősen megváltoztatta, átalakította a perindítást. Az ügyszámcsökkenés az első időszakban látványos volt, de mi most a helyzet?

Az új polgári perrendtartás 2018 januári bevezetésével országosan drasztikusan lecsökkent a polgári ügyszakba érkező keresetek száma. Az ügyfeleket és képviselőiket a legnagyobb kihívás elé az állította, hogy az új eljárási kódex részletesen szabályozza a keresetlevéllel szembeni követelményeket, és szigorúbban kezeli a nem szabályszerű beadványokat. Ugyanez igaz az alperesre: a védekezést első körben nem szóban, az első tárgyaláson kell előadnia, hanem előzetesen, írásban, még a perfelvételi szakban, és erre az alperesnek 45 napja van.

Az első fokon törvényszéki hatáskörbe tartozó pereknél minden ügyben kötelező a jogi képviselet, vagyis az ügyvéd alkalmazása, ugyanakkor a járásbírósági és munkaügyi perekben ez továbbra sem kötelező. Eleinte ez is nehezítette a jogszabályoknak mindenben megfelelő nyilatkozatok megtételét.

A beérkező ügyek száma ennek megfelelően alakult. Míg 2017-ben az összes polgári peres és nem peres ügyérkezés 2807, 2018-ban pedig 2020, addig 2019-ben 1990 darab volt.

- A bírói munka talán legfőbb fokmérője, hogy mennyi a fellebbezés, és ennek következtében mi az első fokon hozott ítélet további sorsa. Ez tavaly hogyan alakult a Kalocsai Járásbíróságon?

A járásbíróság - törvényszék viszonyát nézve, a 2019-es évre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy a Kalocsai Járásbíróságon 141 büntető peres ügy fejeződött be, és ezekből 33 fellebbezés folytán került a Törvényszékre. Civilisztikai ügyszakban, tehát a polgári és a gazdasági ügyek együtt, 528 peres ügy fejeződött be, és 23 ügy került másodfokra.

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felek, ha nem is mindig jó szájízzel, hiszen bíróságon nem lehet olyan döntést hozni, aminek mindenki örül, de javarészt elfogadják a Kalocsai Járásbíróságon hozott ítéleteket. A kérdésre adandó konkrét válasz érdekében itt érdemes szólni a fellebbezés folytán a Törvényszékre felkerült ügyek sorsáról, ami az ítélet helybenhagyása, megváltoztatása és hatályon kívül helyezése lehet.

Tavaly büntető ügyszakban 46 ügyben született másodfokú döntés, ebben a számban a 2018-ról áthúzódó ügyek is benne vannak. A másodfokra került ügyek 33 százaléka helybenhagyással, 63 százaléka megváltoztatással zárult. A törvényszék egyetlen ítéletet helyezett hatályon kívül, ami az összes ügyet tekintve elenyésző százalék.

Ugyanez a polgári ügyszakra vonatkozóan: 2019-ben a törvényszék a Kalocsai Járásbíróság összesen 30 ítéletét bírálta felül. Ennek 30 százaléka helybenhagyó, 30 százaléka megváltoztató döntés volt, három esetben helyezték hatályon kívül az ítéletet. Mint látszik, van itt egy fennmaradó, nagyjából további 30 százalék, ami azt fedi le: a törvényszék az ügy felterjesztésekor észlelt valamilyen hiányosságot és ezért érdemi elbírálás nélkül az elsőfokú bíróságnak küldte vissza az iratokat.

A lényeg, és ami az ítélkezési tevékenység minőségét alapvetően mutatja: a felterjesztett 46 büntető, illetve 30 polgári ügyből egy büntető és három polgári ítélet került hatályon kívül helyezésre. Ezek között olyan esetek vannak, amikor a bíróság esetleg nem tett eleget maradéktalanul az indokolási kötelezettségének, vagy a tényállást nem derítette fel teljes körűen. A törvényszék mások mellett ezért is hatályon kívül helyezhette az ítéletet. A munka minőségén nyilvánvalóan mindig lehet javítani, de ezekre a számokra megnyugvással tekintek, mert az ítélkezés jellegéből adódóan a bírói munka jó színvonalát alapvetően nem ez a néhány, százalékos arányban elenyésző számú ügy befolyásolja.

Azt azért leszögezem, hogy a hatályon kívül helyezéseknél jogszabályváltozásból adódóan, tehát az új Polgári perrendtartásból és az új Büntetőeljárásból fakadó esetleges hiányosságok nem voltak tetten érhetők. A kalocsai bírók jól felkészültek. Itt emlékeztetnék, hogy ugyan az új Pp. 2018. január 1-jén lépett hatályba, de a folyamatban lévő ügyekre nem volt alkalmazandó. Jelenleg már nagyon kevés, még 2018. január 1-je előtt indult polgári peres ügy van folyamatban. Az új Be-nél a hatályba léptetést másként történt: az 2018. július 1-től lépett hatályba, és alkalmazandó volt a folyamatban lévő ügyekben is.

Amit érdemes tudni, járásbíróságoknál másodfokon a törvényszék a rendes jogorvoslati fórum, a Kúriának felülvizsgálati joga van. Ilyen felülvizsgálatra azonban nem került sor 2019-ben. Ez azt is mutatja, ha adott esetben a járásbíróság nem is, de a törvényszék a felek számára megnyugtató döntést hozott. Úgyis fogalmazhatok, valamennyi ügyünk „megyén belül maradt”.

- Elnök úr! A 2019. évi bírósági statisztika nagy számai hogyan alakultak?

Az Országos Bírósági Statisztika mindig három év viszonylatában mutatja az adatokat, ami szinte azonnali értékelésre ad lehetőséget. A 2017-es év adatai azért is érdekesek, mert az utóbbi három év legkiugróbb érkezési számait mutatják.

Mint már említettem, a Kalocsai Járásbíróságra érkezett összes peres és nem peres ügy száma 2017-ben 2807, 2018-ban 2020, 2019-ben 1990 volt. Tehát tavaly már a 2018-as évhez képest is kis csökkenés tapasztalható. Figyelemre méltó, hogy 2017-ben 740 civilisztikai peres ügy érkezett. Ehhez képest 2018-ban, az új Pp. hatására csak 507 (!), de mert már kezdi megszokni az új Pp.-t a társadalom, 2019-ben 609 civilisztikai peres ügyet iktattunk.

A büntető ügyek száma viszont a peres ügyeket tekintve, három év távlatában fokozatos csökkenést mutat. 2017-ben 264, 2018-ban 186, 2019-ben 142 büntető peres ügy érkezett.

Érdekességként megemlítem: 2019-ben volt egy emlékezetes hónap. Mivel nem érkezett, munkatársaim áprilisban egyetlen egy büntető peres ügyet sem iktattak. Az, hogy büntető ügy peres vagy nemperes eljárás keretében indul, nagyban a vádhatóság döntésén is múlik. Amint az szakmai berkekben ismert, már az új Be. bevezetését megelőzően, de azt követően még inkább e téren koncepcióváltás történt az ügyészségen.

Büntető nemperes ügyből 2017-ben 274, 2018-ban 374, 2019-ben 343 indult. Az összehasonlításból kiderül, míg 2017-ben körülbelül fele-fele arányban volt nemperes, illetve peres büntető ügyérkezés, addig ez az arány 2018-ban jócskán megfordult: a büntető ügyérkezés harmada peres, kétharmada nemperes. 2019-ben ez az olló tovább nyílt: 142 peres ügy és 343 nemperes ügy érkezett.

A büntető nemperes eljárásokban benne vannak a magánvádas eljárások is, melyek száma hosszú évek óta közel azonos. A magánvádas eljárások számát a megváltozott kodifikáció sem tudja befolyásolni, ugyanis ezekben az ügyekben nincs nyomozás, a bizonyítás a felekre hárul.

Ami a büntetőügyek érkezésében komoly fordulatot hozott, az nyilvánvalóan az ügyészég vádemelési gyakorlata. Ez a peres (tárgyalásos) eljárástól a nemperes (tárgyalás mellőzéses) eljárási forma irányába mozdult el. Az új Be. még tágabban szabályozza a nemperes, azaz a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás alkalmazhatóságát, mellyel az ügyészség élt is, néhány kivételtől eltekintve az ügyészség a korábban gyakorta alkalmazott bíróság elé állítás lehetőségével nem élt. A friss hírek szerint kicsit ismét visszafordulás lesz a bíróság elé állításos ügyek irányába, de erről jövőre tudok majd részletesebben beszámolni.

- Az interjú elején szó esett az időszerű ítélkezésről. E tekintetben hogyan teljesít a Kalocsai Járásbíróság?

A Kalocsai Járásbíróságon tavaly befejezett polgári peres ügyek 92,9 százaléka egy éven belül fejeződött be. Polgári vonalon, részben abból adódóan, hogy ott olyan magánszemélyek is föllépnek, akik a jogban nem járatosak, elég jelentős az az ügyszám, ami azért nem jut el a tárgyalásig, mert visszautasításra kerül a kereset. Ilyenkor az üggyel érdemben nem foglalkozik a bíróság.

A tavaly befejezett büntető peres ügyek 90,1 százaléka volt egy éven belül indult. Az összes szabálysértési ügy egy éven belül befejeződött.

ÖSSZESSÉGÉBEN, MINDEN ÜGYSZAKOT ÉRINTŐEN AZ EGY ÉVEN BELÜLI BEFEJEZÉS, A PERES ELJÁRÁSOKAT TEKINTVE 93,5 SZÁZALÉK.

Az időszerűséghez kapcsolódóan talán még annyit, hogy a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma a polgári peres ügyeknél 2019-ben 5 darab volt, ami az összes ügy 2 százaléka. Büntető ügyszakban ugyan ez a szám 1,6 százalék, ami egyetlen egy ügyet jelent.

Úgy gondolom, mind a polgári, mind a büntető ügyszak mutatószámi magukért beszélnek, de azért ki is mondom: ezért nagyon komolyan és nagyon sokat dolgoztak a Kalocsai Járásbíróság bírói, bírósági titkárai és a bíróság valamennyi munkatársa.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 22., 14:27
A rendezvényen a Békés Kalocsáért Egyesület és a Kalo Lokálpatrióta Egyesület polgármester- és képviselőjelöltjeit láttuk Bolvári Ferdinánd és dr. Bagó Zoltán vezetésével, de a szónok az ő politikai ambícióikat direkt módon egyetlen szóval nem támogatta, még csak meg sem említette.
2024. 05. 22., 10:42
Az új atomerőművi blokkok alatti talaj megerősítése érdekében 17 hektáron összességében 75 ezer furat, vagyis egymással átfedésben lévő cementált talajoszlop készül, melyek összessége alkotja a vízzáró lemezt és annak oldalfalait. (x)
2024. 05. 21., 10:49
A nukleáris iparra jellemző biztonságtudatosság az építést ugyanúgy jellemzi, mint a működtetést, ennek szellemében épül Pakson a két új blokk is. A reaktortartály például a teljes gyártási folyamat során hozzávetőleg hétszáz minőségellenőrzésen esik át. (x)
2024-05-20 08:52:00
Május 12-én, vasárnap a már bajnok Decs otthonában ültek asztalhoz a Kalocsai Sakk Klub versenyzői a 2023/2024-es bajnoki évad utolsó fordulójában, ahol 10-2-es vereséget szenvedtek az Asztalos csoport NB II-es csapatbajnoki találkozóján. A dr. Czibulka Zoltán vezette mieink ezzel csoportjuk 9. helyén végeztek, ám minden bizonnyal prolongálják NBII-es tagságukat a tízcsapatos csoportban a jövőben is.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 05. 23., 13:15
A Reels műfaj sajátossága miatt dr. Filvig Gézának másfél percbe kellett sűríteni az elmúlt évek eredményeit. Még >>>
2024. 05. 22., 14:09
A díjköteles útszakaszokat - 91 fuvar során - a kamerás ellenőrző rendszer kijátszásával vette igénybe. Még >>>
2024. 05. 21., 14:01
A családi kirándulások alkalmával érdemes gondolni a kullancsokra is. Még >>>
2024. 05. 21., 13:00
Az áldozat a családsegítőhöz fordult a problémával, aki segített neki elköltözni. Még >>>
2024. 05. 21., 08:48
A ma délelőtt 10 órára meghirdetett bábszínház technikai okok miatt elmarad. Még >>>
2024. 05. 20., 08:50
A tényeket a társaság nem vitatta, hanem lemondva fellebbezési jogáról, több mint 7 millió forint adót fizetett be az állami költségvetésbe. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK