2022. 10. 02.
Petra
: 421 Ft   : 429 Ft Benzin: 754.8 Ft/l   Dízel: 786.9 Ft/l   Írjon nekünk

Egyhangúlag elfogadták a Vagyonhasznosítási Kft. üzleti tervét – Egyetértés van a géppark fejlesztésében

Illés György Cinó  |  2021. 09. 28., 07:40

A 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Vagyonhasznosítási Kft-t tavaly február óta vezető Dr. Jéri Tamást is meghallgatta a hiánytalan létszámmal összeülő képviselő-testület a szeptember 23-án, csütörtökön megtartott ülésen. A Városháza dísztermében zajló tanácskozáson a képviselők - néhány kérdés tisztázása után - az előterjesztés szerinti formában - egyhangúlag elfogadták a gazdasági társaság üzleti tervét. A fordulatokban gazdag vitában számos eddig nem ismert, a cég működését érintő tény, adat látott napvilágot.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. átalakította a korábban a polgármester részére megküldött, de átdolgozni kért üzleti tervét. Az így megszületett dokumentumot a cég felügyelő bizottsága szeptember 15-én tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Filvig Géza az üzleti tervet ezt követően terjesztett elő, annak húszoldalas mellékletével együtt.

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az év elején még nem voltak láthatóak a források, mivel a járvány is sok bizonytalanságot okozott úgy az adóbevételek, mint a támogatások terén. Ezért akkor még polgármesteri határozattal, de a képviselőkkel egyeztetve nem fogadta el az üzleti tervet, így - a jogszabály értelmében - az előző évi támogatási rend szerint folyt a cég finanszírozása.


Forrás: KALOhírek


Filvig Géza rámutatott: a társág számos kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot végez. Ám hogy ezeket milyen mértékben tudják elvégezni, az a finanszírozástól függ. Az utóbbiak közt említette a fűnyírások gyakoriságát, a zöldfelületek gondozását, az uszoda üzemeltetését, a téli síkosságmentesítést, valamint a társaság kezelésében lévő ingatlanoknál szükséges karbantartási feladatokat, javításokat.
Az ezekre fordított költségeknél van mozgástere az önkormányzatnak.

ROSSZ PLETYKÁNAK NEVEZTE UGYANAKKOR A POLGÁRMESTER, AMIT MÁR Ő IS HALLOTT, HOGY A JELEN FINANSZÍROZÁS MELLETT A CÉG DOLGOZÓINAK FIZETÉSÉRE NINCS MEG A FEDEZET.

Természetesen a dolgozók fizetésével számolt az önkormányzat, azokat rendezni tudtuk.”mondta, majd azzal folytatta:

Mivel már láthatók a 2021. év finanszírozásának forrásai, ezért most döntenek a Kft. üzleti tervéről. Tehát nem hanyagságból, halogatás miatt – szögezte le a polgármester, aki egyben elismerését fejezte ki a társaság dolgozóinak a város rendezettségéért végzett munkájáért, mondván, sok pozitív visszajelzést kap ezzel kapcsolatban.

Nyilvánvaló, hogy ezt tovább szeretnénk fokozni, még több virágos területet, még több parkosított közterületet szeretnénk, hogy még sűrűbben nyírják a fák lombjait, de azt gondolom, hogy most sincs szégyenkeznivalónk.”A polgármester büszkeséggel a hangjában idézte föl, hogy a kalocsai focigála alkalmából városunkban tartózkodó, neves ferencvárosi focista, Telek András milyen elismerően nyilatkozott a sporttelep rendezettségéről.

A társaság ügyvezető igazgatója, Dr.Jéri Tamás hozzászólásában rámutatott:

A VÁROSBAN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN PROBLÉMA ESETÉN A VAGYONHASZNOSÍTÁSI KFT-T HÍVJÁK, HOGY SEGÍTSEN ANNAK ORVOSLÁSÁBAN.

A teljesség igénye nélkül, ha valami elromlik, rendezetlen, koszos, gazos, szemetes, vagy ha az ingatlanokban rendellenesség tapasztalható, ha költöztetni kell, ha a piacon valami nem jó, ha a Covid miatt fertőtleníteni kell, ha sátorra van igény, ha balesetveszélyes egy fa - és még hosszasan lehetne sorolni, mindig a város nagyobbik cégét hívják segítségért – sorolta az ügyvezető a feladatokat, amelyek megoldásához

ELENGEDHETETLEN

  • a hozzáértő humán erőforrás,
  • a megfelelő, használható eszköz és,
  • az erre fordítandó működési költség.


A humán erőforrás főállású munkavállalókból és a közfoglalkoztatási létszámból tevődik össze. Itt a bérstatisztika főbb adatait is ismertette Dr.Jéri Tamás.

A főállású dolgozók 65%-nak a fizetése nem haladja meg a minimálbért, azaz a bruttó 219.000 Ft-ot, továbbá a főállású dolgozók 85%-nak a bére nem haladja meg a bruttó 240.000 Ft-ot. Ezek a fizetések nem versenyképesek a piaccal, és ezektől a munkavállalóktól várjuk el az állandó önzetlen segítséget és rendelkezésre állást.”A közfoglalkoztatásról szólva elmondta: annak célja, hogy előkészítse a munkavállalók elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A 2016-os év bázisán 2021-re 46%-ra esett vissza a betölthető keretlétszám, és 34%-ra a ténylegesen feltöltött létszám. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatásra fordítható költség is csökkent.

A szezonális munkák függvényében körülbelül 30 fő közfoglalkoztatott áll a cég rendelkezésére, akiknek reggeli munkahelyre érkezése teljesen bizonytalan. Szeretném kiemelni, hogy a köztisztaság fenntartásában nagyrészt a közfoglalkoztatottakra támaszkodunk.”
A HUMÁN ERŐFORRÁSNÁL TEHÁT ALULFIZETETT FŐÁLLÁSÚ ÉS LÉTSZÁMUKBAN FOGYÓ KÖZFOGLALKOZTATOTTAKRA SZÁMÍTUNK.

„Nagykorú” gépállomány, milliós nagyságrendű lefutott kilométer

Hasonlóan borús kép bontakozott ki a gépjárműpark vonatkozásában.
A gépjárműpark összetétele nagyon heterogén, abból a napi munkavégzés szempontjából leginkább releváns tehergépjárművek statisztikai adatait is ismertette a cégvezető.

A kis-tehergépjárművek átlagban 18,5 évesek és 260.000 km-t futottak. A normál tehergépjárművek átlagéletkora 20,5 év, és 333.000 km-t futottak.” EZEK AZ ESZKÖZÖK EGÉSZ ÉVBEN FEDETLEN HELYEN PARKOLNAK, KITÉVE AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAINAK, AMI NYOMOKAT IS HAGY RAJTUK.

Ugyanakkor a 11 önjáró fűnyíróból 5 annyira elavult, hogy alkatrész már nem szerezhető be hozzájuk, selejtezésre várnak, átlagéletkoruk 18 év.

Ezzel a személyi összetétellel és ezzel a gépparkkal kellett megoldanunk áprilistól számolva azt a több mint 470 különböző feladatot amely a városgazdáktól, az önkormányzattól, a lakosságtól, illetve a szerződött partnerektől érkezett.”
Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a múlt év végére hatékonyságnöveléssel ugyan a korábbi 23 milliós veszteséget lefaragták,, változatlan költségvetés mellett pozitívra billentve a mérleget, de béremelésre és géppark fejlesztésre nem jutott. A mostani üzleti tervben sem a humán erőforrás bővítéséhez, sem a gépjárműpark modernizálásához szükséges forrás ne szerepel, de a későbbiekben nélkülözhetetlen, hogy erről is döntést hozzon a testület.

A polgármester elmondta: Dr. Jéri Tamástól azt várta, hogy tegyen rendet a Kft.-ben, ami megtörtént. Most a hatékonyság növelése a cél, amihez mindenkinek az összefogására szükség van, a cég életben tartása és jövőbeni fejlesztése végett, hogy a lakosság még elégedettebb lehessen a város képével, és továbbra is számíthasson az önkormányzat az ott dolgozók segítségére és munkájára. Mindezért háláját és köszönetét fejezte ki.

A tisztázó kérdések sorában dr. Bagó Zoltán képviselő a szabadtéri színpad székeinek cseréjére kért 4,5 milliós tételre kérdezett rá.

Mindannyian tudjuk, hogy azért, mert elkorhadtak a székek. Ön is leírja, hogy tízesével mennek tönkre, és, hogy ennek az az oka, hogy nem alkalmasak kültérre, és hogy balesetveszélyesek” – mondta a képviselő, aki emlékeztetett, hogy a nézőtér a jelenleg még fenntartási időszakában lévő Kalocsa Szíve projekt keretében épült. A beterjesztett anyagból arra a kitételre kérdezett rá, amely szerint bizonyos „szerződéseket akár jogi útra tereléssel újra kell kötni és a költségek racionalizálása szükséges”.
Bagó Zoltán azt kérdezte: ez azt jelenti-e, hogy amiatt kezdeményeznének jogi eljárást, mert beltéri székeket építettek be, holott kültéri székeket kellett volna beépíteni.

Dr. Jéri Tamás elmondta, hogy a székekkel kapcsolatos költségigény a költségvetésben nem szerepel, csak egy információ, hogy a kérdéssel foglalkozni kell, hiszen elodázhatatlan beruházás. Ezért kértek egy előzetes árajánlatot, hogy tudják, hozzávetőleg mennyibe kerülne. A Kalocsa Szíve tudomása szerint egy lezárult program, utánkövetési szakaszban, így ő annak jogi kérdéseit nem vizsgálja.

A lakáskérdésről virágnyelven

A hivatkozott utalás elsősorban az élő, hatályos szerződésekre vonatkozik, amelyekből olyan kitételek hiányoznak, amelyek lehetőséget adnának a Kft.-nek és általa az önkormányzatnak, hogy megvédje az érdekeit."– mondta Dr. Jéri Tamás.

Az elhangzottakat Bagó Zoltán úgy összegezte:

Tehát, akkor ez a lakásgazdálkodásra vonatkozik.”


Forrás: KALOhírek


Ezt az ügyvezető megerősítette.
Filvig Géza azt fűzte hozzá, hogy a Kalocsa Szíve projektet már többször ellenőrizték, alaposan megvizsgálták, így ha ott szabálytalanság történt volna, azt bizonyára föltárják az ellenőrök.

Nehéz időszak előtt a Kft.

Dr. Bagó Zoltán későbbi kérdésére kapott válaszból kiderült, a várható minimálbér emelés hatására a jövő évi büdzséhez 20-30 millióval mélyebben zsebbe kell majd nyúlnia az önkormányzatnak.

Dr. Vincze Andrásnak arra a kérdésére, a géppark, eszközállomány megújítására vannak-e pályázatok, lehetséges-e ilyen forrást becsatornázni, illetve, hogy van-e a Kft-nél, vagy az önkormányzatnál célirányos, naprakész pályázatfigyelés a géppark fejlesztésére a polgármester válaszolt.

Filvig Géza elmondta: folyamatosan figyelik a pályázatokat, és többek közt illegális hulladéklerakók felszámolására is nyertek támogatást. Az első lépéseket már megtették annak érdekében is, hogy teljesen megújulhasson a cég gépparkja, amihez a legelőnyösebb támogatási formákat keresik.

A gépparkot működőképes állapotba kellett hozni, hogy az üzemeltetés műszaki és a jogszabályban előírt feltételei meglegyenek, a szükséges karbantartást elvégezték – mondta válaszában Dr. Jéri Tamás ügyvezető, hozzátéve, hogy a gépek cseréje azonban szükségszerű, és ennek a fedezete ebben a tervben nem szerepel.

Pontosabb becslés a várható költségekre nem hangzott el, de a polgármester hozzáfűzött megjegyzése szerint

„300 MILLIÓT NAGYON JÓL EL TUDNA KÖLTENI ERRE A KFT.”

Dr. Körmendy Szabolcs azoknak az illegális hulladéklerakóknak a problémájára és költségeire kérdezett rá, amikre milliók mennek el, nem csak az erről elhíresült területeken, hanem városszerte több felé.
Dr. Jéri Tamás újra elismételte a sokéves tapasztalatot:

BÁRMENNYI SZEMETET ELHORDANAK, AKÁRHÁNYSZOR FÖLSZÁMOLNAK EGY ILLEGÁLIS LERAKÓT, ÚJRA ÉS ÚJRA KELETKEZIK.


Forrás: KALOhírek


A szemétszállítási cégtől egyoldalú szerződésmódosítást kapott a Kft. a gazdasági társaságokkal szemben várható – tervezett – áremelkedésekről, amit csak tudomásul venni tud a társaság, változtatni nem.

MINDEZ NAGYON SOK PÉNZÉBE KERÜL AZ ADÓFIZETŐKNEK.

Több millió forint ennek a költsége, ezeket jegyzik, a költségekre irányuló kérdésre pontos választ írásban tud adni.

A polgármester szerint a lakosságnak meg kellene értenie, nem megoldás az, ha például egy használt gépet, vagy bútort kihelyez– tegyük hozzá, gyakran szétaprított, veszélyes hulladék formájában –, amit aztán a városnak jelentős költségen kell elszállítani, emellett szabálysértés is.

Ha valaki úgy érzi, hogy megunt, használt holmiját valaki még hasznosítani tudná, akkor keresse meg azt a célszemélyt, és ne a közterületre tegye ki” – kérte a polgármester.

Filvig Géza utalt rá, hogy aznap délelőtt egy sajtótájékoztató keretében ismertették a szegregált területek felzárkóztatására, fejlesztésére elnyert pályázatot, amelynek forrásaiból, az ott élők kérésére, egyik kiemelt feladat a szemétlerakás problémájának tartós megszűntetése.
A polgármester ugyanakkor arra is rámutatott, hogy nagyon sok szeméthalom magánterületen, mezőgazdasági területeken, vagy vízügyi fenntartású területeken, csatornák mentén található, így annak felszámolása nem önkormányzati feladat, hanem a tulajdonos, kezelő kötelessége.

Filvig Géza is kérdezett, mégpedig Király Róberttől.

Fölidézte: még 2017-ben vásárolt a Kft. egy homlokrakodó gépet 7,5 millió forintért, amelynek a forgalomba helyezése körül problémák voltak, így négy éven át nem tudtak rá rendszámot tenni. A képviselő korábban azt ígérte, hogy segíteni fog a gép üzembe helyezésében, ezért, mivel ez is egy nagy könnyebbség volna a vállalatnak, azt kérdezte:

Ez hogy áll?”Király Róbert inkább a jegyző kompetenciájának tartotta ezt, de utalva arra, hogy egy korábbi testületi ülésen a polgármester „meg is rótta”, hogy „hogyan adta el azt a gépet”.

Azt azért tudni kell, hogy ez egy közmunka-pályázatos projekt része volt, és abban az elképzelésben még nem volt benne, hogy ezt mobilizálni fogják.” Tehát csak telephelyen belüli használatra szánták.
A jegyzőtől a kérelem tavaly év vége felé érkezett meg hozzá – mondta a képviselő. Ekkor ő fölvette a kapcsolatot az importőrrel, akitől a gépet vásárolták.
A kért dokumentáció, közte nehezen beszerezhető szakanyagok, két-két és fél hónapja megérkeztek, és azokat a jegyző felé továbbította, így ő tud tájékoztatás adni az ügy állásáról – mondta a képviselő.

Filvig Géza azonban nem emlékezett rá, hogy a gép adásvételi szerződése a telephelyen belüli használatra tartalmazott volna utalást. A közmunkaprogramban dolgozók amúgy is gyakran közterületen tevékenykednek, és

ABBÓL, HOGY EZT A GÉPET NEM TUDJÁK KÖZTERÜLETEN HASZNÁLNI, JELENTŐS VESZTESÉGE VAN A CÉGNEK

– jegyezte meg a polgármester, kérdezvén:

Jegyző úr! Hogy áll a rendszámozási ügy, négy év után?”Dr. Kiss Csaba jegyző elmondta, a gép jelenleg származásellenőrzés alatt áll, ami feltétele annak, hogy a gép rendszámot kaphasson. Az erre vonatkozó kérelmet két-három hete küldték el a Belügyminisztériumhoz az Okmányirodán keresztül. Ha azt megkapják, akkor tudnak rá rendszámot igényelni.

A képviselők elismeréssel szóltak a Kft. munkájáról

Szabó Balázs rámutatott: ez a tervezet igen szűkös, az eredeti tervnél mintegy negyvenmillióval kisebb önkormányzati szerepvállalással számol, ami épp csak a legszükségesebb feladatellátásra, a működésre elég. Mivel jelenleg nem a fejlesztésre kell gondolni, hanem a fenntartás a cél, ezért a tervezetet támogatásra javasolta, azonban sajnálatát fejezte ki, hogy az önkormányzat nem tud még több támogatást nyújtani a Kft-nek.


Forrás: KALOhírek


A negyvenmilliós többletigényről a polgármester elmondta, ahhoz tartozott egy tízfős létszámbővítés, amire azonban – szemben az ideivel, amikor segítséggel hét főnyi takarító személyzettel bővítették a közmunkások létszámát– a következő évben nincs lehetőség, csak a meglévő feladatok elvégzésére, mivel nagyon feszesen működik az önkormányzat. Ám összehasonlításképp megjegyezte, vannak önkormányzatok, ahol csak elbocsátásokkal tudják orvosolni a helyzetet, nálunk ez nincs így.

Mondják, hogy lassan 500 millió forintos működési igényű a Kft. Igen, és pár év múlva 600 millió lesz, mert ebbe az irányba megyünk.”Nehezítés, hogy mind a közmunka támogatásában, mind a dologi támogatásokban csökkennek az elérhető források.

Filvig Géza méltatta, hogy Szabó Balázs gondos képviselőként ily nagy figyelmet fordít a cég ügyeire, jelezvén, hogy megfelelő rálátása is van, mivel annak felügyelő bizottsági tagja 2015 óta. A polgármester örült volna, ha 2019 októbere előtti időszakban is ilyen alapossággal tette volna észrevételeit.
Szabó Balázs nehezményezte a polgármester megjegyzését, hiszen mellette ülve hallania kellett, hogy a cég ügyeiben számtalan esetben kiállt és véleményt mondott.
Most elmondta, a bizottság ugyan támogatta, de ő személy szerint tartózkodott, mert sokallotta, hogy több mint százmillióval nagyobb finanszírozási igényt mutat a tavalyihoz képest az üzleti terv.

A képviselő ugyanakkor osztotta a polgármesternek az ügyvezető munkáját méltató álláspontját, mint mondta, „kellemesen csalódott” benne.
Megértését fejezte ki, hogy

erre a finanszírozásra szükség van, ezért az önkormányzat feladata pedig az, hogy erre a forrást előteremtse.”A polgármester üdvözölte a kérdésben kialakult konszenzust, és remélte, hogy az ügyvezető munkájának elismerésében a többi képviselő is hamarosan csatlakozik majd.

A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot.

A felügyelő bizottság álláspontját Tihanyi Tiborné, a bizottság elnöke ismertette.
A felügyelőbizottság az üzleti tervet az önkormányzatnak elfogadásra javasolta.

Az FB. elnöke hangsúlyozta, hogy a Kft. a szokásos feladatain túl tőlük, képviselőktől is sok feladatot kap – esetében leggyakrabban a rendkívül gyorsan újraképződő illegális hulladéklerakók fölszámolására –, amelyeket az említett nehézségek ellenére igyekeznek megoldani, lehetőség szerint teljesítve a képviselői kéréseket, amiért egyúttal köszönetét fejezte ki Tihanyi Tiborné.

Schmidt Rajmund csatlakozott az előtte szólóhoz, és gratulált a cégnél folyó munkához az ott dolgozóknak.

Király Róbert részletes és alapos anyagnak mondta az üzleti tervet, így nem is a számokról vitáznak, hanem az azokhoz vezető körülményeket vizsgálják. A bizottsági ülésen rengeteg kérdésüket sikerült kielégítően tisztázni, amelyekre így a testületi ülésen már nem szükséges kitérni – mondta a képviselő, aki a géppark elavultságát több ciklus óta húzódó problémának mondta. Király Róbert remélte, hogy hamarosan sikerül megoldást találni a felújítására, és szintén elismerően szólt a Kft. tevékenységéről.

Kákonyi István, a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság álláspontját ismertetve elmondta: tárgyalták és elfogadásra javasolják az üzleti tervet, majd a maga nevében is megköszönte elsősorban a körzetében, de város más részein is végzett munkát.

Pécsi Vivien az önkormányzati szervezésű városgazda szolgáltatással való, gyors és eredményes munkavégzést eredményező együttműködést méltatta, a szociális bizottság elnökeként pedig előre is megköszönte a szociális bérlakások helyzetének rendezésében a Kft által nyújtandó segítséget.

Egyhangúlag szavazták meg

Miután Filvig Géza polgármester összefoglalta és megköszönte a tartalmas hozzászólásokban elhangzott gondolatokat, szavazásra bocsátotta az üzleti tervet, valamint a végrehajtásához szükséges jogi, adminisztratív és pénzügyi, költségvetési eszközöket.
A terv 458 millió 148 ezer forint önkormányzati finanszírozási igényt mutat.

Ebből

  • általános feladatokra 381 millió 835,
  • uszoda üzemeltetésére 63 millió 140 ezer,
  • közfoglalkoztatásra 5 millió 304 ezer,
  • a Kalocsa TV-re 7 millió 869 ezer forint


kerül felhasználásra.

A javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a testület, ami Filvig Géza szerint jó visszajelzés, hogy helyes választás volt erre a feladatra Dr. Jéri Tamás kinevezése, aki ugyan a büntetés-végrehajtásban tevékenykedett korábban, de sokoldalú rálátását és tájékozottságát is jelezve az informatikai biztonság tárgyában doktorált, amely tudományos fokozatához ezúton is gratulált.

Dr. Jéri Tamás végül megköszönte a testület egyhangú támogatását, mondván:

Nagyon jól esett!”


Forrás: KALOhírek

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 10. 02., 09:27
Az intézkedés során 10 fő külföldit talált a rendőr a gépkocsi fülkéjében kialakított rejtekhelyen. Még >>>
2022. 10. 02., 08:39
2022. 10. 01., 10:41
A rezsiválság miatti intézkedéscsomag keretében egyre több uszodát zárnak be országszerte. Még >>>
2022. 09. 30., 18:19
Az észak, északkelet felé távozó felhő- és csapadékzóna mögött az ország nagyobb részén átmenetileg szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, és a délután nagyobb részében már csak kevés helyen lehet záporeső, északkeleten, keleten zivatar. Még >>>
2022. 09. 30., 16:15
Az asszony sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az egyik kézfejét amputálni is kellett. Még >>>
2022. 09. 30., 09:40
Két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a roncsok közül. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK