2024. 04. 22. hétfő
Csilla, Noémi
: 395 Ft   : 370 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Egyhangúlag elfogadták a Vagyonhasznosítási Kft. üzleti tervét – Egyetértés van a géppark fejlesztésében

Illés György Cinó  |  2021. 09. 28., 07:40

A 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Vagyonhasznosítási Kft-t tavaly február óta vezető Dr. Jéri Tamást is meghallgatta a hiánytalan létszámmal összeülő képviselő-testület a szeptember 23-án, csütörtökön megtartott ülésen. A Városháza dísztermében zajló tanácskozáson a képviselők - néhány kérdés tisztázása után - az előterjesztés szerinti formában - egyhangúlag elfogadták a gazdasági társaság üzleti tervét. A fordulatokban gazdag vitában számos eddig nem ismert, a cég működését érintő tény, adat látott napvilágot.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. átalakította a korábban a polgármester részére megküldött, de átdolgozni kért üzleti tervét. Az így megszületett dokumentumot a cég felügyelő bizottsága szeptember 15-én tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Filvig Géza az üzleti tervet ezt követően terjesztett elő, annak húszoldalas mellékletével együtt.

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az év elején még nem voltak láthatóak a források, mivel a járvány is sok bizonytalanságot okozott úgy az adóbevételek, mint a támogatások terén. Ezért akkor még polgármesteri határozattal, de a képviselőkkel egyeztetve nem fogadta el az üzleti tervet, így - a jogszabály értelmében - az előző évi támogatási rend szerint folyt a cég finanszírozása.


Forrás: KALOhírek


Filvig Géza rámutatott: a társág számos kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot végez. Ám hogy ezeket milyen mértékben tudják elvégezni, az a finanszírozástól függ. Az utóbbiak közt említette a fűnyírások gyakoriságát, a zöldfelületek gondozását, az uszoda üzemeltetését, a téli síkosságmentesítést, valamint a társaság kezelésében lévő ingatlanoknál szükséges karbantartási feladatokat, javításokat.
Az ezekre fordított költségeknél van mozgástere az önkormányzatnak.

ROSSZ PLETYKÁNAK NEVEZTE UGYANAKKOR A POLGÁRMESTER, AMIT MÁR Ő IS HALLOTT, HOGY A JELEN FINANSZÍROZÁS MELLETT A CÉG DOLGOZÓINAK FIZETÉSÉRE NINCS MEG A FEDEZET.

Természetesen a dolgozók fizetésével számolt az önkormányzat, azokat rendezni tudtuk.”mondta, majd azzal folytatta:

Mivel már láthatók a 2021. év finanszírozásának forrásai, ezért most döntenek a Kft. üzleti tervéről. Tehát nem hanyagságból, halogatás miatt – szögezte le a polgármester, aki egyben elismerését fejezte ki a társaság dolgozóinak a város rendezettségéért végzett munkájáért, mondván, sok pozitív visszajelzést kap ezzel kapcsolatban.

Nyilvánvaló, hogy ezt tovább szeretnénk fokozni, még több virágos területet, még több parkosított közterületet szeretnénk, hogy még sűrűbben nyírják a fák lombjait, de azt gondolom, hogy most sincs szégyenkeznivalónk.”A polgármester büszkeséggel a hangjában idézte föl, hogy a kalocsai focigála alkalmából városunkban tartózkodó, neves ferencvárosi focista, Telek András milyen elismerően nyilatkozott a sporttelep rendezettségéről.

A társaság ügyvezető igazgatója, Dr.Jéri Tamás hozzászólásában rámutatott:

A VÁROSBAN BEKÖVETKEZŐ BÁRMILYEN PROBLÉMA ESETÉN A VAGYONHASZNOSÍTÁSI KFT-T HÍVJÁK, HOGY SEGÍTSEN ANNAK ORVOSLÁSÁBAN.

A teljesség igénye nélkül, ha valami elromlik, rendezetlen, koszos, gazos, szemetes, vagy ha az ingatlanokban rendellenesség tapasztalható, ha költöztetni kell, ha a piacon valami nem jó, ha a Covid miatt fertőtleníteni kell, ha sátorra van igény, ha balesetveszélyes egy fa - és még hosszasan lehetne sorolni, mindig a város nagyobbik cégét hívják segítségért – sorolta az ügyvezető a feladatokat, amelyek megoldásához

ELENGEDHETETLEN

  • a hozzáértő humán erőforrás,
  • a megfelelő, használható eszköz és,
  • az erre fordítandó működési költség.


A humán erőforrás főállású munkavállalókból és a közfoglalkoztatási létszámból tevődik össze. Itt a bérstatisztika főbb adatait is ismertette Dr.Jéri Tamás.

A főállású dolgozók 65%-nak a fizetése nem haladja meg a minimálbért, azaz a bruttó 219.000 Ft-ot, továbbá a főállású dolgozók 85%-nak a bére nem haladja meg a bruttó 240.000 Ft-ot. Ezek a fizetések nem versenyképesek a piaccal, és ezektől a munkavállalóktól várjuk el az állandó önzetlen segítséget és rendelkezésre állást.”A közfoglalkoztatásról szólva elmondta: annak célja, hogy előkészítse a munkavállalók elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A 2016-os év bázisán 2021-re 46%-ra esett vissza a betölthető keretlétszám, és 34%-ra a ténylegesen feltöltött létszám. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatásra fordítható költség is csökkent.

A szezonális munkák függvényében körülbelül 30 fő közfoglalkoztatott áll a cég rendelkezésére, akiknek reggeli munkahelyre érkezése teljesen bizonytalan. Szeretném kiemelni, hogy a köztisztaság fenntartásában nagyrészt a közfoglalkoztatottakra támaszkodunk.”
A HUMÁN ERŐFORRÁSNÁL TEHÁT ALULFIZETETT FŐÁLLÁSÚ ÉS LÉTSZÁMUKBAN FOGYÓ KÖZFOGLALKOZTATOTTAKRA SZÁMÍTUNK.

„Nagykorú” gépállomány, milliós nagyságrendű lefutott kilométer

Hasonlóan borús kép bontakozott ki a gépjárműpark vonatkozásában.
A gépjárműpark összetétele nagyon heterogén, abból a napi munkavégzés szempontjából leginkább releváns tehergépjárművek statisztikai adatait is ismertette a cégvezető.

A kis-tehergépjárművek átlagban 18,5 évesek és 260.000 km-t futottak. A normál tehergépjárművek átlagéletkora 20,5 év, és 333.000 km-t futottak.” EZEK AZ ESZKÖZÖK EGÉSZ ÉVBEN FEDETLEN HELYEN PARKOLNAK, KITÉVE AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAINAK, AMI NYOMOKAT IS HAGY RAJTUK.

Ugyanakkor a 11 önjáró fűnyíróból 5 annyira elavult, hogy alkatrész már nem szerezhető be hozzájuk, selejtezésre várnak, átlagéletkoruk 18 év.

Ezzel a személyi összetétellel és ezzel a gépparkkal kellett megoldanunk áprilistól számolva azt a több mint 470 különböző feladatot amely a városgazdáktól, az önkormányzattól, a lakosságtól, illetve a szerződött partnerektől érkezett.”
Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a múlt év végére hatékonyságnöveléssel ugyan a korábbi 23 milliós veszteséget lefaragták,, változatlan költségvetés mellett pozitívra billentve a mérleget, de béremelésre és géppark fejlesztésre nem jutott. A mostani üzleti tervben sem a humán erőforrás bővítéséhez, sem a gépjárműpark modernizálásához szükséges forrás ne szerepel, de a későbbiekben nélkülözhetetlen, hogy erről is döntést hozzon a testület.

A polgármester elmondta: Dr. Jéri Tamástól azt várta, hogy tegyen rendet a Kft.-ben, ami megtörtént. Most a hatékonyság növelése a cél, amihez mindenkinek az összefogására szükség van, a cég életben tartása és jövőbeni fejlesztése végett, hogy a lakosság még elégedettebb lehessen a város képével, és továbbra is számíthasson az önkormányzat az ott dolgozók segítségére és munkájára. Mindezért háláját és köszönetét fejezte ki.

A tisztázó kérdések sorában dr. Bagó Zoltán képviselő a szabadtéri színpad székeinek cseréjére kért 4,5 milliós tételre kérdezett rá.

Mindannyian tudjuk, hogy azért, mert elkorhadtak a székek. Ön is leírja, hogy tízesével mennek tönkre, és, hogy ennek az az oka, hogy nem alkalmasak kültérre, és hogy balesetveszélyesek” – mondta a képviselő, aki emlékeztetett, hogy a nézőtér a jelenleg még fenntartási időszakában lévő Kalocsa Szíve projekt keretében épült. A beterjesztett anyagból arra a kitételre kérdezett rá, amely szerint bizonyos „szerződéseket akár jogi útra tereléssel újra kell kötni és a költségek racionalizálása szükséges”.
Bagó Zoltán azt kérdezte: ez azt jelenti-e, hogy amiatt kezdeményeznének jogi eljárást, mert beltéri székeket építettek be, holott kültéri székeket kellett volna beépíteni.

Dr. Jéri Tamás elmondta, hogy a székekkel kapcsolatos költségigény a költségvetésben nem szerepel, csak egy információ, hogy a kérdéssel foglalkozni kell, hiszen elodázhatatlan beruházás. Ezért kértek egy előzetes árajánlatot, hogy tudják, hozzávetőleg mennyibe kerülne. A Kalocsa Szíve tudomása szerint egy lezárult program, utánkövetési szakaszban, így ő annak jogi kérdéseit nem vizsgálja.

A lakáskérdésről virágnyelven

A hivatkozott utalás elsősorban az élő, hatályos szerződésekre vonatkozik, amelyekből olyan kitételek hiányoznak, amelyek lehetőséget adnának a Kft.-nek és általa az önkormányzatnak, hogy megvédje az érdekeit."– mondta Dr. Jéri Tamás.

Az elhangzottakat Bagó Zoltán úgy összegezte:

Tehát, akkor ez a lakásgazdálkodásra vonatkozik.”


Forrás: KALOhírek


Ezt az ügyvezető megerősítette.
Filvig Géza azt fűzte hozzá, hogy a Kalocsa Szíve projektet már többször ellenőrizték, alaposan megvizsgálták, így ha ott szabálytalanság történt volna, azt bizonyára föltárják az ellenőrök.

Nehéz időszak előtt a Kft.

Dr. Bagó Zoltán későbbi kérdésére kapott válaszból kiderült, a várható minimálbér emelés hatására a jövő évi büdzséhez 20-30 millióval mélyebben zsebbe kell majd nyúlnia az önkormányzatnak.

Dr. Vincze Andrásnak arra a kérdésére, a géppark, eszközállomány megújítására vannak-e pályázatok, lehetséges-e ilyen forrást becsatornázni, illetve, hogy van-e a Kft-nél, vagy az önkormányzatnál célirányos, naprakész pályázatfigyelés a géppark fejlesztésére a polgármester válaszolt.

Filvig Géza elmondta: folyamatosan figyelik a pályázatokat, és többek közt illegális hulladéklerakók felszámolására is nyertek támogatást. Az első lépéseket már megtették annak érdekében is, hogy teljesen megújulhasson a cég gépparkja, amihez a legelőnyösebb támogatási formákat keresik.

A gépparkot működőképes állapotba kellett hozni, hogy az üzemeltetés műszaki és a jogszabályban előírt feltételei meglegyenek, a szükséges karbantartást elvégezték – mondta válaszában Dr. Jéri Tamás ügyvezető, hozzátéve, hogy a gépek cseréje azonban szükségszerű, és ennek a fedezete ebben a tervben nem szerepel.

Pontosabb becslés a várható költségekre nem hangzott el, de a polgármester hozzáfűzött megjegyzése szerint

„300 MILLIÓT NAGYON JÓL EL TUDNA KÖLTENI ERRE A KFT.”

Dr. Körmendy Szabolcs azoknak az illegális hulladéklerakóknak a problémájára és költségeire kérdezett rá, amikre milliók mennek el, nem csak az erről elhíresült területeken, hanem városszerte több felé.
Dr. Jéri Tamás újra elismételte a sokéves tapasztalatot:

BÁRMENNYI SZEMETET ELHORDANAK, AKÁRHÁNYSZOR FÖLSZÁMOLNAK EGY ILLEGÁLIS LERAKÓT, ÚJRA ÉS ÚJRA KELETKEZIK.


Forrás: KALOhírek


A szemétszállítási cégtől egyoldalú szerződésmódosítást kapott a Kft. a gazdasági társaságokkal szemben várható – tervezett – áremelkedésekről, amit csak tudomásul venni tud a társaság, változtatni nem.

MINDEZ NAGYON SOK PÉNZÉBE KERÜL AZ ADÓFIZETŐKNEK.

Több millió forint ennek a költsége, ezeket jegyzik, a költségekre irányuló kérdésre pontos választ írásban tud adni.

A polgármester szerint a lakosságnak meg kellene értenie, nem megoldás az, ha például egy használt gépet, vagy bútort kihelyez– tegyük hozzá, gyakran szétaprított, veszélyes hulladék formájában –, amit aztán a városnak jelentős költségen kell elszállítani, emellett szabálysértés is.

Ha valaki úgy érzi, hogy megunt, használt holmiját valaki még hasznosítani tudná, akkor keresse meg azt a célszemélyt, és ne a közterületre tegye ki” – kérte a polgármester.

Filvig Géza utalt rá, hogy aznap délelőtt egy sajtótájékoztató keretében ismertették a szegregált területek felzárkóztatására, fejlesztésére elnyert pályázatot, amelynek forrásaiból, az ott élők kérésére, egyik kiemelt feladat a szemétlerakás problémájának tartós megszűntetése.
A polgármester ugyanakkor arra is rámutatott, hogy nagyon sok szeméthalom magánterületen, mezőgazdasági területeken, vagy vízügyi fenntartású területeken, csatornák mentén található, így annak felszámolása nem önkormányzati feladat, hanem a tulajdonos, kezelő kötelessége.

Filvig Géza is kérdezett, mégpedig Király Róberttől.

Fölidézte: még 2017-ben vásárolt a Kft. egy homlokrakodó gépet 7,5 millió forintért, amelynek a forgalomba helyezése körül problémák voltak, így négy éven át nem tudtak rá rendszámot tenni. A képviselő korábban azt ígérte, hogy segíteni fog a gép üzembe helyezésében, ezért, mivel ez is egy nagy könnyebbség volna a vállalatnak, azt kérdezte:

Ez hogy áll?”Király Róbert inkább a jegyző kompetenciájának tartotta ezt, de utalva arra, hogy egy korábbi testületi ülésen a polgármester „meg is rótta”, hogy „hogyan adta el azt a gépet”.

Azt azért tudni kell, hogy ez egy közmunka-pályázatos projekt része volt, és abban az elképzelésben még nem volt benne, hogy ezt mobilizálni fogják.” Tehát csak telephelyen belüli használatra szánták.
A jegyzőtől a kérelem tavaly év vége felé érkezett meg hozzá – mondta a képviselő. Ekkor ő fölvette a kapcsolatot az importőrrel, akitől a gépet vásárolták.
A kért dokumentáció, közte nehezen beszerezhető szakanyagok, két-két és fél hónapja megérkeztek, és azokat a jegyző felé továbbította, így ő tud tájékoztatás adni az ügy állásáról – mondta a képviselő.

Filvig Géza azonban nem emlékezett rá, hogy a gép adásvételi szerződése a telephelyen belüli használatra tartalmazott volna utalást. A közmunkaprogramban dolgozók amúgy is gyakran közterületen tevékenykednek, és

ABBÓL, HOGY EZT A GÉPET NEM TUDJÁK KÖZTERÜLETEN HASZNÁLNI, JELENTŐS VESZTESÉGE VAN A CÉGNEK

– jegyezte meg a polgármester, kérdezvén:

Jegyző úr! Hogy áll a rendszámozási ügy, négy év után?”Dr. Kiss Csaba jegyző elmondta, a gép jelenleg származásellenőrzés alatt áll, ami feltétele annak, hogy a gép rendszámot kaphasson. Az erre vonatkozó kérelmet két-három hete küldték el a Belügyminisztériumhoz az Okmányirodán keresztül. Ha azt megkapják, akkor tudnak rá rendszámot igényelni.

A képviselők elismeréssel szóltak a Kft. munkájáról

Szabó Balázs rámutatott: ez a tervezet igen szűkös, az eredeti tervnél mintegy negyvenmillióval kisebb önkormányzati szerepvállalással számol, ami épp csak a legszükségesebb feladatellátásra, a működésre elég. Mivel jelenleg nem a fejlesztésre kell gondolni, hanem a fenntartás a cél, ezért a tervezetet támogatásra javasolta, azonban sajnálatát fejezte ki, hogy az önkormányzat nem tud még több támogatást nyújtani a Kft-nek.


Forrás: KALOhírek


A negyvenmilliós többletigényről a polgármester elmondta, ahhoz tartozott egy tízfős létszámbővítés, amire azonban – szemben az ideivel, amikor segítséggel hét főnyi takarító személyzettel bővítették a közmunkások létszámát– a következő évben nincs lehetőség, csak a meglévő feladatok elvégzésére, mivel nagyon feszesen működik az önkormányzat. Ám összehasonlításképp megjegyezte, vannak önkormányzatok, ahol csak elbocsátásokkal tudják orvosolni a helyzetet, nálunk ez nincs így.

Mondják, hogy lassan 500 millió forintos működési igényű a Kft. Igen, és pár év múlva 600 millió lesz, mert ebbe az irányba megyünk.”Nehezítés, hogy mind a közmunka támogatásában, mind a dologi támogatásokban csökkennek az elérhető források.

Filvig Géza méltatta, hogy Szabó Balázs gondos képviselőként ily nagy figyelmet fordít a cég ügyeire, jelezvén, hogy megfelelő rálátása is van, mivel annak felügyelő bizottsági tagja 2015 óta. A polgármester örült volna, ha 2019 októbere előtti időszakban is ilyen alapossággal tette volna észrevételeit.
Szabó Balázs nehezményezte a polgármester megjegyzését, hiszen mellette ülve hallania kellett, hogy a cég ügyeiben számtalan esetben kiállt és véleményt mondott.
Most elmondta, a bizottság ugyan támogatta, de ő személy szerint tartózkodott, mert sokallotta, hogy több mint százmillióval nagyobb finanszírozási igényt mutat a tavalyihoz képest az üzleti terv.

A képviselő ugyanakkor osztotta a polgármesternek az ügyvezető munkáját méltató álláspontját, mint mondta, „kellemesen csalódott” benne.
Megértését fejezte ki, hogy

erre a finanszírozásra szükség van, ezért az önkormányzat feladata pedig az, hogy erre a forrást előteremtse.”A polgármester üdvözölte a kérdésben kialakult konszenzust, és remélte, hogy az ügyvezető munkájának elismerésében a többi képviselő is hamarosan csatlakozik majd.

A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot.

A felügyelő bizottság álláspontját Tihanyi Tiborné, a bizottság elnöke ismertette.
A felügyelőbizottság az üzleti tervet az önkormányzatnak elfogadásra javasolta.

Az FB. elnöke hangsúlyozta, hogy a Kft. a szokásos feladatain túl tőlük, képviselőktől is sok feladatot kap – esetében leggyakrabban a rendkívül gyorsan újraképződő illegális hulladéklerakók fölszámolására –, amelyeket az említett nehézségek ellenére igyekeznek megoldani, lehetőség szerint teljesítve a képviselői kéréseket, amiért egyúttal köszönetét fejezte ki Tihanyi Tiborné.

Schmidt Rajmund csatlakozott az előtte szólóhoz, és gratulált a cégnél folyó munkához az ott dolgozóknak.

Király Róbert részletes és alapos anyagnak mondta az üzleti tervet, így nem is a számokról vitáznak, hanem az azokhoz vezető körülményeket vizsgálják. A bizottsági ülésen rengeteg kérdésüket sikerült kielégítően tisztázni, amelyekre így a testületi ülésen már nem szükséges kitérni – mondta a képviselő, aki a géppark elavultságát több ciklus óta húzódó problémának mondta. Király Róbert remélte, hogy hamarosan sikerül megoldást találni a felújítására, és szintén elismerően szólt a Kft. tevékenységéről.

Kákonyi István, a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság álláspontját ismertetve elmondta: tárgyalták és elfogadásra javasolják az üzleti tervet, majd a maga nevében is megköszönte elsősorban a körzetében, de város más részein is végzett munkát.

Pécsi Vivien az önkormányzati szervezésű városgazda szolgáltatással való, gyors és eredményes munkavégzést eredményező együttműködést méltatta, a szociális bizottság elnökeként pedig előre is megköszönte a szociális bérlakások helyzetének rendezésében a Kft által nyújtandó segítséget.

Egyhangúlag szavazták meg

Miután Filvig Géza polgármester összefoglalta és megköszönte a tartalmas hozzászólásokban elhangzott gondolatokat, szavazásra bocsátotta az üzleti tervet, valamint a végrehajtásához szükséges jogi, adminisztratív és pénzügyi, költségvetési eszközöket.
A terv 458 millió 148 ezer forint önkormányzati finanszírozási igényt mutat.

Ebből

  • általános feladatokra 381 millió 835,
  • uszoda üzemeltetésére 63 millió 140 ezer,
  • közfoglalkoztatásra 5 millió 304 ezer,
  • a Kalocsa TV-re 7 millió 869 ezer forint


kerül felhasználásra.

A javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a testület, ami Filvig Géza szerint jó visszajelzés, hogy helyes választás volt erre a feladatra Dr. Jéri Tamás kinevezése, aki ugyan a büntetés-végrehajtásban tevékenykedett korábban, de sokoldalú rálátását és tájékozottságát is jelezve az informatikai biztonság tárgyában doktorált, amely tudományos fokozatához ezúton is gratulált.

Dr. Jéri Tamás végül megköszönte a testület egyhangú támogatását, mondván:

Nagyon jól esett!”


Forrás: KALOhírek

 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 19., 14:23
Kalocsai vállalkozás nyerte a kivitelezésre kiírt közbeszerzést, és az alvállalkozók, beszállítók nagy része is kalocsai, vagy környékbeli vállalkozás. A „Lurkópalota” második ütemének beruházásáról a kivitelező cég ügyvezetője és Kalocsa város polgármestere közös sajtótájékoztatón közölt részleteket.
2024. 04. 19., 14:27
Ellátásbiztonságról, megfizethető energiáról és fenntarthatóságról szólt a Business Talks ’24 kerekasztal beszélgetése, amelyen a Paks II. projektet Jákli Gergely elnök-vezérigazgató képviselte. A Magyar Zene Házában megrendezett eseményen kiemelte, ha a prognosztizált extrém időjárási viszonyok között kell majd villamos energiát előállítani, akkor a stabil nukleáris energia megkerülhetetlen. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 04. 22., 09:49
A Duna Aszfalt által kivitelezett projekt felkerült egy londoni központú szakmai magazin címlapjára. Még >>>
2024. 04. 22., 08:52
Április 22-én, a Föld napján indul az ország legnagobb hulladékszedési programja, melyhez városunk az idei évben is csatlakozik. Még >>>
2024. 04. 20., 22:00
A drogéria biztonsági kamerájának a felvételén jól látszik, hogy a luxustermékekre utazó nő összehangoltan tüsténkedett csemetéivel. Még >>>
2024. 04. 20., 05:55
A Google Utcakép autói idén tavasszal újra visszatértek a magyar utakra. A következő hónapokban az ország számos pontját érintik, hogy frissítsék a városok, utak és autópályák nézetét a Google Térképen. Még >>>
2024. 04. 19., 09:33
Jákob Zoltán: Hihetetlen élmény. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer így fogadnak majd a szülőfalumban. Pedig – hosszú kihagyás után – váratlanul jelentem meg a volt általános iskolámban nosztalgiázni. Még >>>
2024. 04. 18., 09:43
A víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomáscsökkenéssel kell számolni. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK