2022. 08. 09. kedd
Emőd
: 393 Ft   : 385 Ft Benzin: 754.8 Ft/l   Dízel: 786.9 Ft/l   Írjon nekünk

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban
2021. 11. 21., 07:50

A Magyar Közlöny 2021. évi 209. számában jelent meg a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete, amely a november 20-án, szombattól bevezetett, zárt térre vonatkozó kötelező maszk használat szabályait részletezi. A jogszabály tartalmát rövidítve és teljes terjedelmében is ismertetjük.

A kötelező maszkhasználat főbb szabályai rövidítve:

 • az üzletekben és a bevásárlóközpontokban - a vevőknek és az eladóknak is kötelező;
 • moziban, színházban, koncerten, egyéb előadásokon, zenés-táncos eseményeken kötelező - a fellépők kivételével;
 • múzeumokban, könyvtárakban, egyéb kulturális intézményekben;
 • postán, bankban, bármilyen ügyintézéskor, ügyfélszolgálati irodákban;
 • sportrendezvényeken a nézők számára kötelező;
 • edzőtermekben, uszodákban, közfürdőkben, például Kalocsán a Nagyszeminárium udvarán hamarosan nyíló korcsolyapályán az ott dolgozóknak kötelező maszkot viselniük;
 • szállodákban, éttermekben, egyéb vendéglátóhelyeken kötelező a dolgozók számára;
 • bölcsődében, óvodában, iskolában, felsőfokú tanintézetekben az intézmény vezetője döntése szerint;
 • fodrásznál, kozmetikusnál akkor kell maszkot viselni, ha az ott dolgozókkal együtt általában 5-nél többen tartózkodnak a helyiségben, azaz kis fodrászatokban nem, nagyobbakban viszont kötelező;
 • a fentiekben fel nem sorolt munkahelyen a munkáltató dönt;
 • templomokban, vallási szertartásokon akkor kötelező, ha az egyház elrendeli, ami a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén megtörtént;
 • Aki nem veszi fel a szájat, orrot eltakaró maszkot már a belépéskor vásárlóként, vendégként, ügyfélként, őt a tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek ki kell utasítania a helyiségből;

 


Íme a jogszabály teljes szövege!

Magyar Közlöny 2021. évi 209. szám, 2021. november 18.

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében, az 1/A. §-ban, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt."

4. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)-n) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)
„c) az üzletben történő vásárlás, illetve - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - az üzletben történő munkavégzés során,
d) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével -
a bevásárlóközpont területén,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától - így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
f) - az irodák és az üzemi helyiségek kivételével - a mozi területén,
g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i) ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során" (maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)

(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás - így különösen kozmetikai szolgáltatás - nyújtása másképpen nem lehetséges."

(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)-n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja."

5. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.

Orbán Viktor s.k miniszterelnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 08. 08., 17:46
Nagy területen lángra kapott a száraz fű Kecskemét külterületén. Még >>>
2022. 08. 08., 16:35
A célok között szerepel az ittas vezetők kiszűrése. Még >>>
2022. 08. 08., 13:50
Dr. Temesvári Péter 2018 májusától a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője volt. Még >>>
2022. 08. 08., 09:49
Egy héten át fokozott sebességellenőrzések jönnek az ország egész területén. Még >>>
2022. 08. 07., 18:27
Egy nigériai férfi és két magyar nő alkotta csaló banda hálózta be az eddig ismeretlen számú áldozatokat, összesen több tízmillió forintos értékű kárt okozva nekik. Még >>>
2022. 08. 07., 09:17
Személyautó és motoros ütközött össze Kecskemétnél. Egy 21 éves férfi életét vesztette. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés