2024. 05. 19.
Ivó, Milán
: 388 Ft   : 358 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban
2021. 11. 21., 07:50

A Magyar Közlöny 2021. évi 209. számában jelent meg a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete, amely a november 20-án, szombattól bevezetett, zárt térre vonatkozó kötelező maszk használat szabályait részletezi. A jogszabály tartalmát rövidítve és teljes terjedelmében is ismertetjük.

A kötelező maszkhasználat főbb szabályai rövidítve:

 • az üzletekben és a bevásárlóközpontokban - a vevőknek és az eladóknak is kötelező;
 • moziban, színházban, koncerten, egyéb előadásokon, zenés-táncos eseményeken kötelező - a fellépők kivételével;
 • múzeumokban, könyvtárakban, egyéb kulturális intézményekben;
 • postán, bankban, bármilyen ügyintézéskor, ügyfélszolgálati irodákban;
 • sportrendezvényeken a nézők számára kötelező;
 • edzőtermekben, uszodákban, közfürdőkben, például Kalocsán a Nagyszeminárium udvarán hamarosan nyíló korcsolyapályán az ott dolgozóknak kötelező maszkot viselniük;
 • szállodákban, éttermekben, egyéb vendéglátóhelyeken kötelező a dolgozók számára;
 • bölcsődében, óvodában, iskolában, felsőfokú tanintézetekben az intézmény vezetője döntése szerint;
 • fodrásznál, kozmetikusnál akkor kell maszkot viselni, ha az ott dolgozókkal együtt általában 5-nél többen tartózkodnak a helyiségben, azaz kis fodrászatokban nem, nagyobbakban viszont kötelező;
 • a fentiekben fel nem sorolt munkahelyen a munkáltató dönt;
 • templomokban, vallási szertartásokon akkor kötelező, ha az egyház elrendeli, ami a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén megtörtént;
 • Aki nem veszi fel a szájat, orrot eltakaró maszkot már a belépéskor vásárlóként, vendégként, ügyfélként, őt a tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek ki kell utasítania a helyiségből;

 


Íme a jogszabály teljes szövege!

Magyar Közlöny 2021. évi 209. szám, 2021. november 18.

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében, az 1/A. §-ban, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt."

4. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)-n) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)
„c) az üzletben történő vásárlás, illetve - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - az üzletben történő munkavégzés során,
d) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével -
a bevásárlóközpont területén,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától - így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
f) - az irodák és az üzemi helyiségek kivételével - a mozi területén,
g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i) ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során" (maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)

(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás - így különösen kozmetikai szolgáltatás - nyújtása másképpen nem lehetséges."

(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)-n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja."

5. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.

Orbán Viktor s.k miniszterelnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 15., 19:59
Font Sándor: Azt gondolom, Kalocsa városa a folytonosságban érdekelt, hiszen látjuk a megkezdett és majdan befejeződő beruházásokat; az óvoda esetében ez 1,5 év, és a programtervek is, amiket felsoroltam szinte kézzel foghatók. Nagy baj lenne, ha bármilyen oknál fogva ezek megakadnának, mert egy új városvezetés újra gondolhatja, nem azt tartja a legfontosabbnak, amit a jelenlegi, és minden kezdődik elölről.
2024. 05. 15., 06:58
Az összes kalocsai polgármesterjelölt határidőig, kellő számban leadta ajánlószelvényeit, azokat a választási bizottság ellenőrizte, majd a jelölteket bejegyezte a nyilvántartásba. Ezt a bizottság határozatba foglalta, amely már mindegyikük esetében – a nyolcadik jelölt vonatkozásában múlt csütörtökön – jogerőre is emelkedett.
2024-05-15 10:51:52
E hét pénteken ünnepli a Dunatáj Fotókör fennállásának 20. évét, melynek keretében Fotóművészeti Napra invitálnak minden érdeklődőt. Az eseményen fellép a Kalocsa Kamarakórus, a Kalocsai Református Kórus és Lakatos György fagottművész is.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 05. 17., 09:21
Az egyik körzeti megbízott a kezét is megégette, miközben segített egy bajba jutott asszonynak. Még >>>
2024. 05. 16., 09:41
Mézes tészta, főzött csokis krém és sok kókusz: a békebeli édességnek nem lehet ellenállni. Még >>>
2024. 05. 15., 10:26
A járőrök és körzeti megbízottak több egységgel indultak az elkeseredett fiatal keresésére. Még >>>
2024. 05. 13., 12:43
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársainak kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt folytatott nyomozása vezetett eredményre. Még >>>
2024. 05. 13., 11:19
Csalás követte az együttlétet, de hamar beazonosították, majd őrizetbe vették a bácsalmási rendőrök azt a 24 éves nőt, aki 4 millió forintot emelt el kuncsaftja számlájáról. A pénzből viszont akkorra már jó pár „menetre” való összeg hiányzott. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK