2021. 11. 30. kedd
András, Andor
: 369 Ft   : 327 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban

Szombattól ezeken a zárt helyeken kötelező a maszk használata! – November 20-tól visszavonásig van hatályban
2021. 11. 21., 07:50

A Magyar Közlöny 2021. évi 209. számában jelent meg a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete, amely a november 20-án, szombattól bevezetett, zárt térre vonatkozó kötelező maszk használat szabályait részletezi. A jogszabály tartalmát rövidítve és teljes terjedelmében is ismertetjük.

A kötelező maszkhasználat főbb szabályai rövidítve:

 • az üzletekben és a bevásárlóközpontokban - a vevőknek és az eladóknak is kötelező;
 • moziban, színházban, koncerten, egyéb előadásokon, zenés-táncos eseményeken kötelező - a fellépők kivételével;
 • múzeumokban, könyvtárakban, egyéb kulturális intézményekben;
 • postán, bankban, bármilyen ügyintézéskor, ügyfélszolgálati irodákban;
 • sportrendezvényeken a nézők számára kötelező;
 • edzőtermekben, uszodákban, közfürdőkben, például Kalocsán a Nagyszeminárium udvarán hamarosan nyíló korcsolyapályán az ott dolgozóknak kötelező maszkot viselniük;
 • szállodákban, éttermekben, egyéb vendéglátóhelyeken kötelező a dolgozók számára;
 • bölcsődében, óvodában, iskolában, felsőfokú tanintézetekben az intézmény vezetője döntése szerint;
 • fodrásznál, kozmetikusnál akkor kell maszkot viselni, ha az ott dolgozókkal együtt általában 5-nél többen tartózkodnak a helyiségben, azaz kis fodrászatokban nem, nagyobbakban viszont kötelező;
 • a fentiekben fel nem sorolt munkahelyen a munkáltató dönt;
 • templomokban, vallási szertartásokon akkor kötelező, ha az egyház elrendeli, ami a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén megtörtént;
 • Aki nem veszi fel a szájat, orrot eltakaró maszkot már a belépéskor vásárlóként, vendégként, ügyfélként, őt a tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek ki kell utasítania a helyiségből;

 


Íme a jogszabály teljes szövege!

Magyar Közlöny 2021. évi 209. szám, 2021. november 18.

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében, az 1/A. §-ban, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg."

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt."

4. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)-n) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)
„c) az üzletben történő vásárlás, illetve - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - az üzletben történő munkavégzés során,
d) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével -
a bevásárlóközpont területén,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától - így különösen színház, tánc-, zeneművészet -,
f) - az irodák és az üzemi helyiségek kivételével - a mozi területén,
g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i) ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,
m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) - a (3a) bekezdés szerinti kivétellel - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során" (maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)

(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás - így különösen kozmetikai szolgáltatás - nyújtása másképpen nem lehetséges."

(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)-n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja."

5. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.

Orbán Viktor s.k miniszterelnök

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 11. 27., 14:25
A kalocsai Török „Töce” Tibor, A-MAFOSZ-fotóművész 16 éves pályafutása legeredményesebb évét zárta. A fotográfus 2021-ben 30 díjat nyert. A több mint 150 kiállításra javasolt képe négy földrészen és 20 különböző országban került bemutatásra. A pályázatokon díjazott képeinek 90 százaléka Kalocsán és annak vonzáskörzetében készült!
2021. 11. 26., 08:05
Két napja, a közmeghallgatáson még hiányolták, máris megnyílik a kalocsai Infopont. Az iroda napi nyolc órán át tart majd nyitva. Feladatai között szerepel a turizmus kiszolgálása, kulturális és más rendezvények népszerűsítése és belépőjegyek árusítása, tájékoztatás, valamint az önkormányzattal való kapcsolattartásban is segítséget nyújt.
2021. 11. 25., 08:40
Évekig valóban csatatérre emlékeztetett Kalocsa főtere. Mire egyre nagyobb felületen készül el az új díszburkolat, hétfőn megütközött a városházán a képviselő-testület és a kivitelező érsekség. Egy újabb határidő-hosszabbítási kérelem volt a casus belli. A testület nem engedett. Eben a cikkben a kérelmezők érvrendszerét ismertetjük, dr. Filvig Géza polgármester bevezetőjével.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 11. 29., 16:21
Öltöztesd ünneplőbe az ablakot is, varázslatos hangulatot kölcsönöz az egész szobának! Még >>>
2021. 11. 29., 15:23
Szerdán a nap első felében nem valószínű csapadék, később azonban kisebb mennyiségű melegfronti csapadék érkezik, északon, északkeleten elsősorban hó, míg délnyugat felé haladva már inkább havas eső, eső formájában. Még >>>
2021. 11. 29., 09:54
A baromfi ágazatot érő kár mérséklése érdekében minden könnyítő intézkedést elrendelnek a szakemberek, amint azt a járványhelyzet lehetővé teszi. Még >>>
2021. 11. 29., 09:48
A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ szervezésében ezúttal a Kolompos együttes mulatságára! Még >>>
2021. 11. 28., 16:00
Az ANDA Present Kft. 10 000 db gyermekmaszkot adományozott a Kertvárosi Általános Iskoláért-Gyermekeinkért Alapítványnak. Még >>>
2021. 11. 28., 14:56
A vádlott szándékosan segítséget kívánt nyújtani 4 szír migráns személynek abban, hogy a szerb-magyar államhatár közeléből Nyugat-Európába, Ausztriába eljussanak. A sikeres szállítást követően Belgrádban 1000 eurót kapott volna fizetségül. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei