2024. 04. 13. szombat
Ida
: 392 Ft   : 367 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Dunapatajra és Szelidre közel ötmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett az elmúlt öt évben – Nyílt, őszinte hangvételű Falugyűlés a nagyközségben

Zsiga Ferenc  |  2024. 03. 25., 15:00

Dunapataj képviselő-testülete a közelmúltban testületi ülés keretében tartotta meg a szokásos éves Falugyűlést, amelyen a tavalyi év értékelése mellett a választási ciklust záró 2024. évi költségvetésről és az elmúlt öt évben elért eredményekről is szó esett. A megye egyik-, a kalocsai járás számadatok tükrében is legdinamikusabban fejlődő településén Dusnoki Csaba polgármester az elért szép eredmények ellenére sem egyfajta győzelmi jelentéssel állt ki a Falugyűlés közönsége elé. A településvezető a nyílt, őszinte hangvételű értékelésében a fejlődés egyes stációiról szinte patikamérlegen mérve annyit beszélt, mint azokról a dunapataji önkormányzatot is hátrányosan érintő intézkedésekről, amelyek például a gépjárműadó központosításával, a további feladatellátás elvonásokkal- védőnői szolgálat, háziorvosi ügyelet– vagy éppen a víziközmű vagyon integrációjával csökkentették a helyhatóságok mozgásterét. Mint megtudtuk, valamennyi dunapataji lakost büszkeséggel töltheti el, hogy olyan nagyközségben élhet, ahol a lakosság száma emelkedik. Egy erre szakosodott intézet 2014-2021-ig tartó időszakot, 53 területet érintő elemzése alapján- például iparűzési adó egy főre vetítve, ivóvízhálózatba bekötött lakások száma, bűncselekmények száma, boltok száma, stb.- Magyarország 2883 darab 5000 fő alatti településéből Dunapataj és a Szelidi üdülőfalu az előkelő 72. (!) helyet foglalja el. Dusnoki Csaba polgármester szerint ez a szép eredmény valamennyi dunapataji lakos hosszú távú közös munkálkodásának az eredménye.

A Falugyűlést Dusnoki Csaba a rendezvénytermet megtöltő lakosság köszöntésével nyitotta meg, majd átfogó értékelését a demográfiai adatok ismertetésével kezdte.

Mint elhangzott, a népességi adatokat tekintve csekély növekedés tapasztalható. 2023-ban 3203 fő volt a község lakossága, ami a két évvel ezelőtti adathoz képest 41 fős emelkedést mutat. A fiatalok korosztályában 500 fő a 18 év alatti gyermek. 2023-ban 28 gyermek született, 48 fő hunyt el. A községbe költözők száma magasabb, mint az elköltözőké, így ebből adódik a lélekszám növekedése.

A polgármester rámutatott: a mindenkori lakosságszámot, a község lakosságmegtartó erejét az önkormányzat és a vállalkozások által biztosított szolgáltatások befolyásolják. Dunapatajon jól működő bölcsőde, óvoda, nyolcosztályos általános iskola, művészeti iskola és megfelelő egészségügyi ellátás járul hozzá a lakosság jobb komfortérzetéhez. A községben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás is teljes körű. Több olyan intézmény működik, ami szintén a helyben élő családokat segíti: gondozási központ az időseknek, önkormányzati konyha a fiatalok és idősek étkeztetéséhez. Ezek mellett a különböző egyesületek, szervezetek a sporton, a művészeteken keresztül teszik tartalmassá, színesítik a közösségi életet. A nem önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat példaértékűen a vállalkozók, vállalkozások széles rétege valósítja meg. Ezt a kört bővíti, élénkíti a Szelidi üdülőfalu, a Szelid-tó, és az ott található szolgáltatások sokasága

Képgaléria megtekintése (4 db kép)

Forrás: Balogh Edit

– mondta Dusnoki Csaba.

A 2023. év gazdálkodása

A polgármester az elmúlt év gazdaságáról szólva leszögezte:

A tavalyi év gazdálkodását is a biztonság jellemezte. Sem az energiaárak változása, sem a kimagasló infláció nem tudta megrendíteni az önkormányzatot. Ehhez kellett az elmúlt 10-15 év azon tudatos gondolkodása, hogy magunk teremtsük meg a működés feltételeit. Ennek köszönhetően intézményeinkben sok éve faaprítékkal fűtünk, mindenhol van napelemes rendszerünk, ami az elektromos áram szükséglet jelentős részét biztosítja. Ennek a gazdálkodási szemléletnek köszönhető, hogy Dunapatajon nem kellett korlátozni az intézmények működését– mondta a polgármester, hozzátéve:

Adóssága az önkormányzatnak nem keletkezett, mindent szerződés szerinti határidőben kifizettünk, és a kötelező, vagy az önként vállalt feladatok ellátására hitelt nem vettünk fel.”
Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy közben Dunapatajon hosszú évek óta nem történt adóemelés, holott a kormányzati megszorítások hiányokat is okoztak egyes területeken. Ilyen volt például a gépjárműadó még megmaradt részének elvonása, amit az önkormányzat más forrásokból, más úton igyekezett pótolni.Az önkormányzat gazdálkodásának hangsúlyos elemei az adóbevételek, amelyek alakulása elsősorban az iparűzési adót fizető vállalkozásokon múlik- fogalmazott Dusnoki Csaba, aki a folytatásban a Szelidi-tónál jelentkező idegenforgalmi adót és az építményadót részleteiben is ismertette. A polgármester aláhúzta, hogy

EZEK AZ ADÓNEMEK JÓVAL A KISZABHATÓ LEGMAGASABB MÉRTÉK ALATT VANNAK, ÉS MIVEL EZEKET AZ ADÓKAT HOSSZÚ ÉVEK ÓTA NEM EMELTE AZ ÖNKORMÁNYZAT, AZOK AZ ORSZÁGOS ÁTLAG ALATT MARADTAK.

Elhangzott az is, hogy Dunapatajon a legáltalánosabb adónem a magánszemélyek kommunális adója, ami 2009 óta változatlan.

A 2023. év fejlesztései

A 2023. év legfontosabb fejlesztése a Szelidi Sport és Szabadidő Centrum megépítése volt, amely 3 fő részére biztosít munkahelyet. A Centrum bevétel orientált, télen-nyáron rendelkezésére áll az érdeklődőknek. Ehhez a létesítményhez a régi futballpályán parkolót is építettek.
A továbbiakban a polgármester a fejlesztések között említette, hogy megújult a Dunapataji Szolgáltató Központ, a Művelődési Ház és a Piaccsarnok. Több önkormányzati épületre napelemes rendszereket telepítettek, a meglévőket bővítették, illetve felújítottak. 
A település több részén útfelújítások történtek, karbantartották a csapadékvíz-árkokat, a közterületek gondozására John Deere fűnyíró traktort szereztek be. Az önkormányzat segített abban is, hogy a különböző civil szervezetek, Dunapatajért Közalapítvány, Tűzoltó Egyesület részére pályázati támogatások érkezzenek. Dusnoki Csaba kitért arra is, hogy tavaly megújult az önkormányzati tulajdonú ravatalozó épülete, valamint a két temetőt összekötő önkormányzati út. Ebből adódóan az egyházi tulajdonú temetőben is megújult a „beékelődött” önkormányzati terület.

A 2024. év gazdálkodása

A 2024.év költségvetésének legfőbb szempontja a kiszámíthatóság és a stabilitás, és mindezt hiány nélkül kell teljesíteni! Nehéz évnek nézünk elébe, amelynek legfontosabb feladata az intézményi hálózat működtetése– hangsúlyozta az idei év költségvetéséről szólva a polgármester, hozzátéve:

Sajnos a kötelező feladatokra továbbra sem nyújt elegendő fedezetet az állam, a különbözetet az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani. Ez látható a béreknél is; az önkormányzat a pénzügyi lehetőségei figyelembe vételével mindenkinél tisztességes béremelést hajtott végre”– mondta Dusnoki Csaba, aki rámutatott, hogy más elvonások mellett például a szolidaritási adó terheli az önkormányzat költségvetését.

Ezt is kompenzálni kell, elő kell teremteni az így hiányzó pénzt a biztonságos működéshez.

Képgaléria megtekintése (4 db kép)

Forrás: Balogh Edit

– fejtette ki a polgármester.

A településvezető elmondta azt is:

Sajnos az önkormányzatoktól való feladatelvonás nem állt meg az iskolánál. 2023-ban a védőnői szolgálatot is elvették településünktől, és a kórházakhoz csatolták. Tavaly a víziközművek integrációja keretében megtörtént az ivóvízhálózat és az általunk épített szennyvízrendszer átadása az állami cég részére. Változás történt az orvosi ügyelet ellátásában is, amit az Országos Mentőszolgálat vett át. A számos feladatelvonással forráselvonások jártak, és ez a 2024. évi költségvetést is befolyásolja. Mindennek ellenére a költségvetés tervezésekor körültekintően járt el az önkormányzat, biztosítja az intézmények biztonságos működését és lehetőségei szerint további fejlesztését.”Várható fejlesztések 2024-ben

Dusnoki Csaba az idei fejlesztésekről szólva elmondta:

A várható fejlesztések közül az egyik legfontosabb, hogy az általános iskolát újra megújítsuk, amire egy 400 millió forintos ígéretünk van. Várhatóan két év alatt, pályázati forrásból megújulhat az iskola, amelynek főleg a tetőzete nagyon problémás. Szeretnénk tovább újítani a gondozási központot, befejezni az önkormányzati tulajdonú lőtér épületét, valamint felújítani, korszerűsíteni a horgászegyesület használatába adott önkormányzati tulajdonú épületet. Ezek mellett arra számítunk, hogy a településgondozással kapcsolatos költségekre és bérre is lesz pályázat, és egy humánfejlesztési pályázat is megvalósulhat.Mérlegen az elmúlt öt év

-Az elmúlt öt évet felölelő önkormányzati ciklusról néhány gondolat: sajnos ebben meghatározó volt a Covid- járvány, illetve a két éve elindult háború. Ezeket tetézte a jelentős mértékű infláció. A feladatelvonások, feladat kiszervezések községünkben is érezhetőek voltak. Mindezek ellenére a képviselő-testület a hivatallal és az intézményekkel a legjobb tudása szerint igyekezett szervezni a település életét.

ENNEK JELZŐSZÁMA, HOGY EBBEN AZ IDŐSZAKBAN KÖZEL ÖTMILLIÁRD FORINT ÉRKEZETT DUNAPATAJRA ÉS SZELIDRE, A LEGKÜLÖNBÖZŐBB TERÜLETEKRE

– mondta a polgármester, aki végezetül egy nagyon érdekfeszítő, egyben büszkeségre okot adó adatra hívta fel a figyelmet:

A Magyar Egyensúly Intézet Jövő települései Magyarországon címmel, különböző indikátorok szerint vizsgálatot végzett. A szakemberek a 2014-2021-ig tartó időszak adatai, 53 indikátor- például az iparűzési adó egy főre vetítve, ivóvízhálózatba bekötött lakások száma, bűncselekmények száma, boltok száma stb.- alapján Magyarország 2883 darab 5000 fő alatti településéből Dunapatajt és a Szelidet a 72. (!) helyre sorolták.Dusnoki Csaba polgármester a Falugyűlést azzal a megállapítással zárta:

Ez a teljes lakosság, tehát mindannyiunk hosszú távú, közös munkálkodásának az eredménye!”

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 09., 15:25
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi már korábban bejelentette polgármesteri ambícióit, mint a DK által támogatott jelölt. Hétfő délután hét további képviselőjelölttel együtt a Népművészeti Háznál tartottak sajtótájékoztatót a június 9-ei helyhatósági választásokra való felkészülésükről.
2024-04-07 13:47:00
A kampány célja kettős: nők számára hasznos eszközökből és intim higiéniás termékekből ajándékcsomagot összeállítani egy női táskában, melyet Pécsi Vivien a Szociális Bizottság, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve ad át rászoruló lányoknak és nőknek, továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon, így Kalocsán is rengeteg olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető női higiéniás termékeket.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 04. 13., 10:56
A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház székhelyén és telephelyein (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa) a járóbeteg szakellátásokra a bejelentkezés minden esetben a betegfelvételi pontokon történik. Még >>>
2024. 04. 12., 17:28
Mostmár akik a piacra mennek, azok tapasztalhatják a változást. Még >>>
2024. 04. 09., 12:52
A mester a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának tagja lett, székfoglalóját a Pesti Vigadó Makovecz-termében tartotta meg. Még >>>
2024. 04. 08., 08:05
24 fok körüli nyárias meleg valószínű. Még >>>
2024. 04. 07., 13:51
A biztonsági övet nem használó utas maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett. Még >>>
2024. 04. 05., 11:42
A NAV munkatársai vásároltak két aranygyűrűt, melyeket az eladó lakásán vettek át, majd felfedték kilétüket. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK