2024. 04. 17. szerda
Rudolf
: 395 Ft   : 372 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Kalocsa pénztárcáját jóval meghaladó víziközmű-beruházás indulhat városunkban

Illés György Cinó  |  2024. 03. 28., 07:50

Kalocsa város víziközmű vagyonának a Magyar Állam részére történő átadásáról és működtetéséről, valamint a 2024-ben Kalocsán tervezett víziközmű rekonstrukciókról, tervezett fejlesztésekről tartott közös sajtótájékoztatót március 21-én, csütörtökön reggel fél tíz órai kezdettel a Városháza kis házasságkötő termében dr. Filvig Géza polgármester, Font Sándor országgyűlési képviselő, szakmai oldalról pedig Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű Kft. ügyvezetője, valamint Volencsik Zsolt, a Nemzeti Víziközmű Zrt. vezérigazgatója.

Emlékezetes: tavaly döntött a kalocsai képviselő testület arról, hogy a város víziközmű vagyonát, vele együtt az üzemeltetés és fenntartás kötelező feladatait városunk átadja a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek. Ezt a döntést sokan kritizálták a városházi patkó ellenzéki oldalán és a városi közvéleményben is, a vagyon és a feladatok átadását „vagyonvesztésként” aposztrofálva. A másik oldal érvei szerint viszont a rendszer fenntartása és a szükséges fejlesztések jóval meghaladják városunk pénzügyi lehetőségeit, a vízközmű vállalat bevételei és e célra fenntartott kerete is jócskán elmarad a szükségestől. Ezt jól példázza az is, hogy városunk hiába nyert félmilliárdos nagyságrendű pályázatot az egyik városrész vízvezetékrendszerének cseréjére, mivel a szükséges saját forrás nem állt rendelkezésre – derült ki többek közt a Városházán a víz világnapja tiszteletére rendezett szakmai konferenciához kapcsolódóan tartott sajtótájékoztatón elhangzottakból, pedig épp e pályázat „visszaadását” is nehezményezték a víziközmű-reform kritikusai.

A sajtótájékoztatót Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezetője nyitotta meg, aki elmondta: a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz), a Nemzeti Vízművek Zrt. és a Magyar Hidrológiai Társaság közös rendezésében egy víz világnapi konferenciát szerveztek, immár hagyományosan Kalocsán, az előzetes sajtótájékoztatón pedig a Kiskunvíz Kft.-nek az állami tulajdonú Nemzeti Vízművek Zrt. csatlakozásáról, valamint a 2024-ben Kalocsán megvalósuló víziközmű-rekonstrukciókról adnak tájékoztatást.

Képgaléria megtekintése (20 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


Ez után dr. Filvig Géza polgármester vette át a szót, örömét fejezve ki, hogy a Kiskunvíz a korábbi évekhez hasonlóan Kalocsán, a Városházán tartja a víz világnapja alkalmából szervezett rendezvényét.

Településvezetőként szem előtt tartja, hogy jó minőségű vizet tudjanak fogyasztani a kalocsaiak, amihez minden adott. E mögött nagyon sok munka van – mutatott rá. Ugyanilyen fontos a szennyvíz-hálózat is, ezért széles körű tervezési munkákba fogtak, különböző városrészekre készíttettek kiviteli terveket, hogy az víziközmű hálózat rekonstrukciója mielőbb, minél hatékonyabban megvalósulhasson.

A továbbiakban fölidézte az elmúlt négy év hálózatrekonstrukciós munkálatait, elmondva:

AHOL ÚTBURKOLAT CSERÉRE KERÜLT SOR, OTT AZ IVÓVÍZHÁLÓZATOT IS FELÚJÍTOTTÁK.

Így a teljes ivóvíz hálózatot megújították

  • a Kubinsky utcában,
  • a Malömszögi utcában, és
  • az Arany János utcában is.


Ezek még önkormányzati beruházásként valósultak meg, és sok további projektet előkészítve terveket készíttettek, miközben elindult – és Kalocsa vonatkozásában már be is fejeződött – e kötelező feladat és a víziközmű infrastruktúra állami átvétele, az állami integráció a zökkenőmentesen megtörtént, és ebből fogyasztók semmiféle hátrányt nem szenvedtek – jelentette ki.

Az elmúlt időszakban 30-35 millió forintot kellett évente különböző javításokra, csőtörésekre fordítani Kalocsa költségvetéséből, ami immár nem terheli a városunk költségvetését.”– folytatta a polgármester, hozzátéve, az átadás kapcsán egyetlen jelzés sem érkezett, az ivóvíz ugyanolyan jó minőségű, és külön öröm, hogy az ügyfélszolgálat is megmaradt Kalocsán, és a hibák elhárítását is ugyanazok a kalocsai szakemberek végzik, akik eddig. Az önkormányzat és a társaság vezetése közt nagyon jó és közvetlen az együttműködés.


Képgaléria megtekintése (20 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


– Örömmel hallom, hogy

TOVÁBBI FEJLESZTÉSI TERVEK IS VANNAK [EZEKRŐL ALÁBB – A SZERK.] AMELYEK MÁR IDÉN MEG FOGNAK VALÓSULNI KALOCSÁN.

Úgyhogy én nyugodt vagyok, hogy Kalocsa lakossága továbbiakban is hozzájut ehhez a jó minőségű vízhez, és ennek a fogyasztására is bíztatok mindenkit!”„NAPI SZINTEN ELLENŐRZÖM AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGÉT, UGYANIS ÉN IS CSAPVIZET ISZOM”

– zárta mondandóját Filvig Géza.

Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő rámutatott: Kalocsa város és a térségbeli települések nagy dilemma előtt álltak, amikor meghozták a döntést, hogy a települési fenntartásból átlépnek a vízszolgáltató rendszer állami holdingjához.
Kifejtette: a tulajdonos települések nem bírták már anyagilag a vízszolgáltató cégek finanszírozását, ezért kijelentette: jó döntést hoztak, annál is inkább, mert az állami vízszolgáltató holding cég több 100 milliárd forint közvetlen támogatást kap az állami költségvetésből, annak érdekében, hogy a magyar lakosság legjobb minőségű ivóvízhez juttatásának ne legyen pénzügyi akadálya.

Rámutatott: komoly költségek árán juthatnak a fogyasztók Európa legjobb minőségű ivóvizéhez, nem utolsó sorban a rendszerek elavultsága, rossz műszaki állapota okán, ugyanis a csőtörések és állandó szivárgások miatt a kutakból felhozott víznek mintegy 30%-a nem jut el a fogyasztókhoz, azaz a vizünk közel harmada elvész.

Ezért a Kormány fejlesztési programjaiban az egyik legnagyobb fejezet, hogy Magyarország teljes területére kiterjedően elvégezzék a hálózati rendszer rekonstrukcióját. Hogy ebben a munkából térségünk is részesülhessen, fájó szívvel, de racionális fejjel jó döntést hoztak a településvezetők, amikor a Kiskunvíz tulajdonjogáról lemondva csatlakoztak az állami szervhez – mondta Font Sándor, hozzátéve:

Én állítom, hogy Kalocsa város lakói nyertesei lettek az állami szolgáltató működésének.”

Képgaléria megtekintése (20 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


Ezen a napon az élethez nélkülözhetetlen egyik kincsünket, a vizet ünnepeljük, de nem csak a vizet, hanem az ellátásban dolgozókat is, azokat, akik hóban-fagyban, hétvégén is állnak a fogyasztók rendelkezésére. Azt gondolom, hogy ezen a napon előttük is fejet kell hajtani!”– kezdte ezzel az ünnepi gondolattal tájékoztatását Volencsik Zsolt, a Nemzeti Víziközmű Zrt. vezérigazgatója, aki az előtte szólóhoz azzal csatlakozott: meggyőződése, hogy a tulajdonosok jól döntöttek, hiszen már az elmúlt évben is számos előremutató intézkedés történt a víziközmű-integrációs folyamat első lépéseként.

Később kijelentette: a korábbi tulajdonosok, köztük Kalocsa Város Önkormányzata kiváló tulajdonosa volt a rendszernek és a Kft.-nek is.

A konkrétumokra térve elmondta: az átadás-átvétel zökkenőmentes volt, a vagyonelemek állami tulajdonba vétele kapcsán vagyonnyilvántartást egységes rendszerbe integrálták, és a már működő állami HR stratégia kiterjesztése megtörtént a Kiskunsági Vízműveknél.

A Nemzeti Vízművek koordinálásával és az Energiaügyi Minisztérium támogatásával biztosították a forrásokat a hiányzó, vagy elavult működtető eszközpark, gépek, számítástechnikai és folyamat irányítás-technikai eszközök pótlására, a vízművek legfontosabb és legszükségesebb fejlesztésire, illetve a szolgáltatótól független vízminőségi problémák megoldására is.

A vezérigazgató kiemelte: az intézkedések végrehajtásához elengedhetetlen a társaság munkavállalóinak magas színvonalú munkája. Ehhez kapcsolódóan szólt a munkavállalók 2023-as, első körös bérfelzárkóztatásáról, amely intézkedéshez szintén a Nemzeti Vízművek biztosított forrást, a dolgozók anyagi megbecsülésének fokozására.

A tervezett beruházások közül egy konkrétumot is kiemelt: egy csatornatisztító és szippantó kombi berendezést, köznapi nevén

WOMA CSATORNATISZTÍTÓ GÉPET SZEREZNEK BE A KALOCSAI FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁRA, AMELYNEK A BESZERZÉSE ELKEZDŐDÖTT, A FORRÁST AZ ÁLLAM BIZTOSÍTOTTA.


Képgaléria megtekintése (20 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


Végezetül Mátyus Zoltán további konkrétumokat jelentett be a Kiskunvíz Kft. központilag ez évre biztosított forrásokról és azok felhasználásáról.

A Nemzeti Víziközmű egymilliárd forintos forrást biztosít 2024-ben a forráshiány miatt sok éve elmaradt, a szolgáltatási terület 54 településén az ellátás biztonsága szempontjából legsürgetőbb fejlesztések és beruházások megvalósítására.

A Woma berendezést, amely kifejezetten itt, Kalocsa térségében fog dolgozni, szintén e központi forrásból sikerül beszerezniük 150 millió forint értékben, reményei szerint már ebben az évben.

A víziközmű-rendszer régóta húzódó felújítási munkái közt a következőket nevesítette:

  • A Malom utcában, ahol jelenleg szinte hetente föl kell vonulniuk csőtörés elhárítása végett, körülbelül 800 méter hosszú és 63 ivóvíz bekötést érintő teljes közműhálózati rekonstrukciója valósul meg ez év utolsó negyedévében, körülbelül 40 millió forintos beruházási értékkel
  • Kalocsán az önkormányzattal közös projektben a Szent István király úton egy tervezett parkoló alatt 90 méter hosszban kicserélik a teljes vízhálózatot idén 
  • A Móra Ferenc utcánál egy 400-as távvezeték út alatti átvezetése okoz problémát nagyon régóta, most erre is megoldás születhet.
  • A Széchenyi és a Kossuth utca kereszteződésében körülbelül egy nettó egymillió forint értékben szintén egy komoly csomópont felújítása fog megtörténni
  • és egy nagyon lényeges problémát megoldva, körülbelül 20 millió forint értékben az egész kistérség ivóvizét előállító, a vízbeszerzés terén már igen szűkös barákai vízbázison egy vadonatúj vízellátó kutat fognak fúrni.


Mindezzel – nem számolva a csatornamosó árával – hozzávetőleg 90 millió forintos beruházás valósulhat meg a Nemzeti Vízművek forrásából, ami többszöröse az eddig városunkban e célra fordított, évi 30-35 millió forintnak.

E rekonstrukciók vélhetően már ez évben lezárulhatnak, bár most még az engedélyezési és közbeszerzési eljárások folynak, de várhatóan a második félévben megvalósulnak – tájékoztatott Mátyus Zoltán, hozzátéve: a pontos kezdési időről mind az önkormányzatot, mind az érintett lakosságot idejében értesítik.

Képgaléria megtekintése (20 db kép)

Forrás: Illés György / KALOhírek


A sajtótájékoztató végén lehetőség volt kérdéseket föltenni, amit munkatársunk arra használt ki, hogy a cikk elején említett pályázat sorsa felől érdeklődjön.
A meghiúsult pályázatról Filvig Géza polgármester elmondta: az önkormányzat valóban pályázott az egyik városrész mintegy négy km-es ivóvízhálózatának felújítására, amire 70%-os vissza nem térítendő támogatást nyert. A felújítás körülbelül 140 millió forintos önkormányzati önerőt igényelt volna. Ugyanakkor megkezdődtek a tárgyalások az állami integrációról, ezért az önkormányzat nem tartotta célszerűnek egy ekkora önerő igényű fejlesztés megvalósítását úgy, hogy ezt a rendszert utána az állam átveszi.
További nyomós ok, hogy nem állt rendelkezésre Kalocsa város önkormányzatának ez a 140 millió forint – fogalmazott a polgármester.

A Mátyus Zoltán által válaszként elmondottakból pedig kiderült: Az általa részletezettektől függetlenül, a paksi projekthez kapcsolódóan mind a barákai vízműtelep, mind a Kalocsa szennyvíztisztító telep fejlesztésére, ehhez kapcsolódóan a városban lévő szennyvízátemelők cseréjére, illetve a Baráka-Kalocsa távvezeték kiváltására is vízjogi létesítési engedéllyel, kiviteli tervvel rendelkező beruházás, de más a forrása és jelenleg az előkészítése fázisában van.

A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó, Kalocsán megvalósuló víziközmű fejlesztésekről épp ugyanaznap tartott testületi ülésen tájékoztatott az erőműépítéshez kapcsolódó „kerítésen túli fejlesztéseket” koordináló PIP Kft. küldöttsége.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 04. 11., 15:30
„Ez a park szimbolizálja a városért végzett munkámat, amelyben mindig a legfontosabb szerep annak jutott, hogy mi az, amire szüksége van az embereknek, hol kell és lehet azokat megvalósítani, és hogyan tudom előteremteni rá a fedezetet.”

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 04. 16., 16:11
A NAV ellenőrei gyakorlatilag mindent ellenőriznek, amire a helyszínen lehetőségük van. Még >>>
2024. 04. 15., 11:40
A sporttörténelmet író világbajnok egy nemzetközi verseny miatt nem tudott részt venni a március 15-i ünnepségen. Még >>>
2024. 04. 15., 11:36
A 85 évvel ezelőtt mért 28,7 fokos rekordot múlta felül az új napi rekord. Még >>>
2024. 04. 15., 07:22
Részletfizetés – maximum öt részletben – 2024. június 30-ig kérhető. Még >>>
2024. 04. 14., 09:50
Öt helyszínen 7 embert fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint új pszichoaktív anyaggal kereskedtek Kecskeméten. Még >>>
2024. 04. 13., 10:56
A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház székhelyén és telephelyein (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kalocsa) a járóbeteg szakellátásokra a bejelentkezés minden esetben a betegfelvételi pontokon történik. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK