2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

A kisvonat várakozik, mellékvágányra állt – Módosító javaslatok a város idei költségvetéséhez

Illés György Cinó  |  2022. 02. 18., 07:41

E hét kedd délután tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletét. A több mint kétórás vita során több képviselő – Király Róbert, dr. Bagó Zoltán és dr. Vincze András – módosító javaslatokkal állt elő. Az előbbi két képviselő azonos tartalommal javasolt változtatást, így ők végül közös módosító indítványt tettek, az útjavítás keretének emelést javasolva, míg Király Róbert a sportbizottság keretének emelésére tett indítványt, így erről a két módosításról kellett döntenie a grémiumnak a végszavazás előtt.

Miután az előterjesztő, dr. Filvig Géza polgármester visszavonta javaslatát, lekerült a napirendről a gumikerekes kisvonat vásárlásáról szóló előterjesztés.
Az eredetileg tervezett napirenden még szerepelt az előterjesztés, amely szerint a beszerzés érdekében mintegy 37,8 millió forint összegű önerőre volna szükség a 2022. évi költségvetés forrásaiból. Ez az összeg a beszerzési áron túl tartalmazta volna a közbeszerzési eljárás költségeit, műszaki szakértő bevonását, és egyéb – a tulajdonosváltás okán - felmerülő költségeket: az átíratás díját, biztosítási díjakat, adót, és más járulékos költséget.
E javaslatot a polgármester azzal az indokkal vonta vissza, hogy a jelentős költségigényre tekintettel pályázati forrást próbálnak keresni e célra, tehát a szándék nem, csak a naprakész javaslat került le a napirendről.
Ugyanakkor

EZZEL AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉSBEN FELSZABADULT KÖZEL 38 MILLIÓ FORINT.

Több képviselőnek be is indult a fantáziája, és javaslatokkal álltak elő, hogy ezt a forrást mire lehetne felhasználni, ezért módosító javaslatokat terjesztettek elő a költségvetéshez, míg a polgármester az erre szánt forrást a napirend visszavonásának bejelentésével egyidejűleg az általános tartalék növelésére javasolta fordítani.

Vincze András nem tért ki arra, hogy kívánatosnak, szükségesnek tartaná-e a kisvonat vásárlását, mondván, ez nem tartozik a tárgyhoz, de üdvözölte, hogy a beszerzéshez pályázati forrást keres a város, és az így felszabadult összeg célirányos átcsoportosítására tett javaslatot. Amint emlékeztetett, már a tisztázó kérdések sorában is szóba került az utak és hidak karbantartásának forrásigénye, tekintettel az úthálózat rossz állapotára.

Katasztrofális! Minden képviselőnek a körzetében van 6-8 olyan utca, amelyet teljes terjedelmében föl kellene újítani. Egyszer el kell kezdeni, haladjunk! Semmi pénz nem elég rá, tehát minél többet csoportosítsunk oda!”

 

A képviselő végül azt javasolta, hogy a felszabadult összeget ne az általános tartalékba helyezzék, hanem abból

 • 30 millió forintot a közutak, hidak karbantartása előirányzatába csoportosítsanak át, azt bő 57 millióra növelve,
 • a fennmaradó közel nyolcmilliót az„egyéb varosüzemeltetési feladatok” közt szereplő két előirányzathoz átcsoportosítva, abban a dologi kiadások általános keretét 3 millióval, mintegy 14 millióra, illetve
 • a beruházások során szereplő egyetlen tételt, a Szent István király úton új utcabútorok – pad, szemetes, kerékpártároló – elhelyezése céljára előirányzott 630 ezer forintos összeget 5,45 millióra növelve.


A polgármester erre azt javasolta, hogy az útjavítások kérdésével várják meg a Szentháromság teret elkerülő útszakaszra vonatkozó döntéseket.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedek lemaradását úgysem tudja a város egy csapásra behozni, később pedig arra is utalt, hogy az utak javításához szükséges forráshoz képest a szóban forgó összeg amúgy is eltörpül.

Bagó Zoltán örömét fejezte ki, hogy a kisvonat beszerzése lekerült a napirendről, amint fogalmazott: „mert minek?”

Csatlakozott viszont Vincze András javaslatához, mondván, képviselőtársa megelőzte őt. Amint mondta, ugyanebben a témában ugyanilyen tartalmú javaslatot szeretett volna tenni.

A belvárosi közlekedési helyzetre utalva üdvözölte a polgármester azon tájékoztatását, hogy az elkerülő úthoz egyedi kormánydöntéssel céltámogatást fog érkezni, ami mellé önerőt sem kívánunk beletenni, de ettől függetlenül a tér lezárásával a belváros forgalomterhelése elviselhetetlenül megnövekedett, amit az új óvoda – egyébként örvendetes – megnyitása csak fokozni fog, sőt még az építkezés is folytatódni fog, így az ott lévő utak kátyúzása előbb-utóbb akut probléma lesz.

teljesen mindegy, hogy a költségvetés melyik során fekszik ez a pénz, de úgy gondolom, (…) ha már fölszabadult ez a pántlika nélküli forrás, akkor előrelátó dolog azon a soron tartani ezt a pénzt.”Filvig Géza a képviselő azon megjegyzésre, hogy örült a kisvonat beszerzésére tett javaslat visszavonásának, így reagált:


Azt, hogy a kisvasútnak a beszerzését, amelyre egyébként közbeszerzési eljárást írt volna ki az önkormányzat, most lekerült a napirendről, és azt mondja, hogy ez nagy boldogság – csak a saját nevében tegye meg! Akik értesülnek erről, a legtöbben nagyon szomorúak lesznek. Csodálatos volt azt látni, amikor a Vidats utcai játszótér átadására eljöttek a kalocsai óvodások, ahogy várták a vonatot, és ahogy elmentek vele. Ha bárhová megyünk a gyerekeimmel, és ha van ilyen kisvasút, én se úszom meg, hogy felüljek rá.”


Forrás: KALOhírek


A polgármester elmondta, hogy a városban több mint ötszáz óvodás van. Minden óvodai közösséget megkérdeztek, mindenki örömmel venne egy ilyet.

Úgyhogy, én nem hiszem, hogy ez egy örömhír.”
Filvig Géza hozzátette, hogy a kisvonat beszerzésére továbbra is megvan a szándék, de annak forrását szeretnénk gazdaságosabban előteremteni.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a Hunyadi utcai fagallyazási munkák miatti útlezárás megmutatta, hogy a jelenlegi helyzetben milyen élhetetlen forgalmi helyzet alakul ki, ezért

A POLGÁRMESTER ÓVA INTETT ATTÓL, HOGY NAGY LÉPTÉKŰ ÚTJAVÍTÁSOKBA KEZDJENEK, MIELŐTT AZ ELKERÜLŐ ÚT MEGVALÓSULNA, HISZEN AZ UTAK FELÚJÍTÁSA HETEKIG TARTÓ LEZÁRÁSOKAT ÉS EZÁLTAL ELVISELHETETLEN KÖZLEKEDÉSI HELYZETEKET EREDMÉNYEZNE.

Az akut módon jelentkező problémákat, kátyúzásokat pedig, ahogy nemrégiben a Haynald Lajos utcában gyorsan el tudják végezni.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy 10-20 millió forint egy útépítési projekt költségvetésében nagyon kicsi tételt jelent.

Ez kátyúzásra jó, útépítésre nem.”Konkrét példaként elmondta: a tavalyi országos közbeszerzési tapasztalatok szerint 1 kilométer kerékpárút létesítése 160-180 millió forintba kerül.
Ezért a módosító javaslatokat nem támogatta, bár azzal egyetértett, hogy a belváros közlekedését meg kell oldani.

Király Róbert: Több pénzt a sportegyesületeknek

Király Róbert képviselő utalt a polgármester három évvel ezelőtt, akkor képviselőként tett módosító indítványára, amellyel sikerült kieszközölnie, hogy a sport 3,5 milliós többletforráshoz jusson, amivel összesen 18 millióra nőtt a sportbizottság rendelkezésére bocsátott összeg.

A képviselő elmondta: az idén az egyesületektől a bizottsághoz beérkezett igények több mint 22 millió forintra rúgnak, míg a tavalyi 15 milliós keretet csak egymillióval javasolja emelni a tervezet.
Ezért

KIRÁLY RÓBERT AZT INDÍTVÁNYOZTA, HOGY A SPORTBIZOTTSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁT 4 MILLIÓ FORINT ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁVAL EMELJÉK 20 MILLIÓ FORINTRA.

Ez még úgy sem elég az igények maradéktalan kielégítésére, és a bizottsági keret egy részéből tartalékot kell képezniük. A forrást ő is az általános tartalékból emelte volna ki, részben a Vincze András által már átcsoportosítani javasolt összeg más irányú átvezetésével, részben a szintén a tartalékkeretet növelő 2,5 millióval, amely a kórházi gyermekosztálynak a korábbi években nyújtott, de az orvosi bérrendezéssel okafogyottá vált, ezért idén nem kérvényezett támogatásból visszamarat összegből.

A polgármester pontosította a tavaly kifizetett támogatási összegeket, ami összesen 13,4 millióra rúgott, amihez képest a 16 millió forint kellő keretnövelést jelent, a beérkezett igényekből pedig kiemelte, hogy a Méhecskék igénylése a tavalyi bő 2,3 millióról 4 millióra nőtt, a Kalocsai Kézilabda Club igénye a tavalyi 1,5 millióról 2,5 millióra, a Gézengúz UKC által kért összeg 1,9 helyett 5,5 millióra emelkedett, és új sportegyesületünk is van, szintén kétmilliós igénnyel.

A SPORTEVGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT

– mondta a polgármester fölidézve azt is, hogy 2020-ban a még Király Róbert által elnökölt Kalocsai Futball Club az összesen 20 milliós keretből 10 milliós igénnyel állt elő.

Igen, ha ilyen nagy igények érkezne be, akkor elenyészőnek tűnhet a 16 millió forint, amit az önkormányzat sporttámogatásra ad.”Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az egyesületek a város sportlétesítményeit is díjmentesen vehetik igénybe.

Azt ugyanakkor kilátásba helyezte a polgármester, hogy amennyiben a város pénzügyi helyzete megengedi majd, úgy a négy előírt költségvetés-módosítás során később átcsoportosítsanak forrást a sport céljaira.

A polgármester kérdésére válaszolva a sportbizottság elnökeként Schmidt Rajmund elmondta, hogy a tavalyi évben végül minden beérkezett igényt ki tudott elégíteni a bizottság, egyetlen jogos kérelmet sem kellett elutasítaniuk forráshiány miatt. Az idei tervezetbe beépített előirányzatot ezért elegendőnek tartotta, és fölöslegesnek vélte az ide való forrásátcsoportosítást.
A bizottsági elnök úgy vélte, hirtelen felindulásból megváltoztatni azt a tervezetet, amelyet a testület munkáját segítő apparátus hónapok munkájával állított össze, nem volna helyes.


Hol, mire kell pénz?

Tihanyi Tiborné aznapi esetet idézett föl: a Vagyonhasznosítási Kft-hez balesetveszélyessé vált fákkal kapcsolatos feladatok elvégzését célzó kérelemmel kellett fordulnia, ami milliós nagyságrendű tétel lesz amely a Kft. büdzséjét – de végső soron a költségvetést – fogja terhelni.

ILYEN ÉS HASONLÓ, ELŐRE NEM LÁTHATÓ KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁL AZ ELLENZÉKI KÉPVISELŐK ÁLTAL SZÉTOSZTANI SZÁNT TARTALÉK

– mondta Tihanyi Tiborné ezért a képviselőtársaitól inkább a körzetükben jelentkező égető, sürgősen megoldandó feladatok összeírását kérte, hogy lehessen fontosság szerint rangsorolni, és lássák a halaszthatatlan feladatok forrásigényét.
Hiszen útépítésre a teljes tartalékkeret sem volna elegendő, viszont az igények ismeretében már lehetne dönteni az esetlegesen fennmaradó források felhasználásáról.


Forrás: KALOhírek


Ugyancsak a tartalékképzést tartotta célszerűnek dr. Körmendy Szabolcs, hiszen onnan a lehetőségek és szükségszerűségek figyelembevételével később a forrásokat át lehet majd csoportosítani a megfelelő helyre.


Forrás: KALOhírek


Filvig Géza ehhez csatlakozva emlékeztetett a
Kunszt Utcai Óvoda részleges felújításának előre nem tervezett forrásigényére, vagy a Mozgáskorlátozottak Egyesületének székhelyén leszakadt mennyezet javításával járó, előre nem látott költségekre.

Minden maradt ugyanúgy…

A költségvetésről szóló szavazás előtti felszólalásában

FILVIG GÉZA POLGÁRMESTER FURCSÁLLOTTA, HOGY A KÉPVISELŐK ELŐZETESEN, ÍRÁSBAN EGYETLEN MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT SEM ADTAK BE.

A HELYBEN, SZÓBAN ELŐTERJESZTETT MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOKAT ELŐKÉSZÍTETLENNEK, SZAKMAILAG MEGALAPOZATLANNAK VÉLTE.

Amint mondta, ő is szeretne több pénzt adni a sport céljaira, többet fordítani útépítésre, sőt, a hivatali apparátusnak is szeretne magasabb fizetést adni, még több és még színvonalasabb városi rendezvényeket szervezni, a lakosság rászoruló rétegének és a szépkorúaknak juttatott támogatásokat növelni, de kérte a képviselőket a költségvetés elfogadására a biztonságos, kiegyensúlyozott működés szavatolására, majd, ha sikerül a tervezettnél magasabb bevételeket realizálni, akkor lehet dönteni arról, hogy milyen célra, mekkora összeget fordítsanak.

Az előterjesztett módosító indítványokat az elhangzott érvek nyomán végül

 • 4 igen és 7 nem, illetve
 • 3 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett


elutasította a képviselő-testület.


Forrás: KALOhírek


Az ellenzék nem szavazta meg

[Szabó Balázs a vita során távozott, előre jelzett, más kötelezettségének ellátása miatt, így a döntéshozatalban 11 szavazásra jogosult vett részt – A szerk.]

A VÉGSZAVAZÁS SORÁN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

(betűrendben)

 • Filvig Géza,
 • Kákonyi István,
 • Körmendy Szabolcs,
 • Pécsi Vivien
 • Schmidt Rajmund,
 • Simon Zoltán,
 • Tihanyi Tiborné


7 TÁMOGATÓ SZAVAZATÁVAL,

az ellenzéki oldalról

 • Bagó Zoltán és
 • Király Róbert


2 ELUTASÍTÓ SZAVAZATÁVAL, ILLETVE KÉT KÉPVISELŐ,

 • Balogi József és
 • Vincze András


TARTÓZKODÁSA MELLETT ELFOGADTA.


Forrás: KALOhírek


A szavazás után a polgármester megköszönte a jegyző és aljegyző, az osztályvezetők, intézményvezetők, cégvezetők és a mögöttük álló apparátus munkáját, amelyet költségvetés összeállítása érdekében végeztek.

„BIZTOSÍTOTT A VÁROSNAK A MŰKÖDÉSE.”

– zárta a napirendi pontot dr. Filvig Géza, hozzátéve:

Nagyon sajnálom, hogy az ellenzéki képviselők egységesen nem támogatták és politikai kérdést csináltak a városi költségvetés elfogadásából.”

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>
2024. 06. 07., 09:32
Egy polgárőr kiszúrta, a rendőrök felderítették: a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kell felelnie egy 36 éves kalocsai és 28 éves bátyai lakosnak – közli a Police.hu. Még >>>
2024. 06. 05., 16:22
„Hogy nem tudtak volna közéjük dobni egy bombát!!!!” – Hogy kik közé? Ugye, nem ezen fog múlni az ilyen hozzászólás megítélése?! Még >>>
2024. 06. 05., 11:01
Avagy: kis hírünk a nagyvilágban... FRISSÍTVE! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK