2023. 03. 29. szerda
Auguszta
: 385 Ft   : 356 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Büntetés-végrehajtás szóvivője: Kiskunhalason célszerű a kalocsai személyi állomány egy részét foglalkoztatni – Nem mézesmadzag, hanem előrelépés a magasabb beosztásokba

Zsiga Ferenc  |  2018. 09. 27., 17:13

Hétfőn délelőtt egy időre bizonyosan nyugvópontra jutott az a Kalocsai Fegyházat és Börtönt hónapok óta körüllengő találgatás, amiről pénteken, egy Kiskunhalason, az ott létesítendő börtönről tartott sajtótájékoztatón derült ki, hogy nem minden alapot nélkülöz. Miközben a szeptember 21-i cikkünk nyomán Orosz Zoltánnal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) szóvivőjével megbeszélt találkozóra vártunk, az első kedvező hírt 10 órakor Font Sándor országgyűlési képviselő Facebook bejegyzésében olvashattuk: A Kalocsai BV Intézet marad, funkciójában is! Miután ilyenformán alapvetően választ kaptunk az érintettek által kapacitált, a BV Országos Parancsnokságához intézett kérdéseinkre, nem titkolt megnyugvással ültünk egy asztalhoz a szimpatikus, a szakmaiságot a nyitottsággal jól ötvöző őrnaggyal.

– Őrnagy úr! Összefoglalná, hogy a mai kalocsai állománygyűlésen mi volt dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagynak, a Büntetés-végrehajtás országos parancsnokának a legfontosabb bejelentése?

– Vezérőrnagy úr egyértelművé tette, hogy Kalocsán mind a Büntetés-végrehajtási Intézet, mind a hozzá tartozó belső és külső foglalkoztatás, tehát az Adorján-Tex Kft. megmarad, a BVOP mindenki munkájára számít. Lesznek strukturális változtatások, amelyek egyfelől a büntetés-végrehajtás profiltisztításából, másfelől a Kalocsai Fegyház és Börtön belső felújításából adódnak. A pénteki kiskunhalasi sajtótájékoztató következtében annak már nem volt hír értéke, hogy Kiskunhalason várhatóan a jövő év elején egy új börtön kezdi meg működését, nyilvánvalóan lesz elszívó hatása más büntetés-végrehajtási intézetek, így például a kalocsai felé. Kiskunhalason jelenleg nincs állomány, holnap indul egy igen jelentős toborzó kampány a térségben, beleértve Kalocsát is. Az országos parancsnok tájékoztatójának szűkszavúan ez volt a lényege.

Orosz Zoltán bv. őrnagy, a BVOP szóvivője
Forrás: KALOhírek

– A Kalocsai Fegyház és Börtön külső felújításáról éppen Ön adott tájékoztatást portálunknak, de sem akkor, sem azóta sehol nem volt elérhető információ arról a kedvező hírről, hogy a Kalocsai Fegyház és Börtön belülről is megújul. Úgy tudjuk, ilyen tétel a BVOP költségvetésében nem szerepel. Talán éppen ez, és a belső felmérési munkák indították el a megszűnéssel kapcsolatos híreszteléseket?

– A Kalocsai Fegyház és Börtön belső felújítási munkálatainak finanszírozása még nem eldöntött kérdés. A kalocsai állomány találkozott olyan Budapestről érkező szakemberekkel, akik kérdezősködtek, mértek, terveket vettek elő. Akik részt vettek ebben az előkészítő munkában, nem volt felhatalmazásuk arra, hogy arról tájékoztatást adjanak. Ebből adódóan óhatatlanul keletkeztek mendemondák, szóbeszédek, vélt, vagy valós tartalmú információk. Kétségtelen, ezt nem érzékelte a BVOP, ahogy az is, hogy a tervekben az is szerepelt, amikor aktuálissá válik, akkor sor kerül az érintett állomány tájékoztatására. Nem azért, mert ezt elvárja a belügyminiszter – egyébként elvárja –, hanem azért is, mert ez az Országos Parancsnokság részéről nem gesztus, hanem kötelesség. Ebben a vonatkozásban igaz, amit megfogalmazott a cikkében, és úgy értelmezhető: „homokszem került a gépezetbe.” Nem gondoltuk, hogy ez helyben ilyen jellegű problémát generál. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy országos parancsnoka van a BVOP-nek, és egy sajtófőnöke a Belügyminisztériumnak. A tárca sajtófőnöke nem tud úgy „gazdálkodni” a rendelkezésére álló lehetőségekkel, hogy egy vezető egy időben több helyszínen tudjon eleget tenni az ilyen horderejű bejelentéseknek. A sajtófőnök felállított egy saját szavai szerint utólag más szempontok szerint okkal bírálható prioritást, és vállalja a döntéséért a felelősséget. Rákérdeztem a szempontjaira, elmondta, hogy Kiskunhalast azért sorolta előre, mert ott egy vadonatúj büntetés-végrehajtási intézet jön létre. Ennek a bejelentése történt meg pénteken. Az azt követő első alkalommal már Kalocsán volt az országos parancsnok. Az állománygyűlés 1 óra 20 percig tartott rendhagyó aktivitás mellett, a résztvevők 12 kérdést tettek fel.

A Szent István király utca felőli homlokzat teljes befejezését követően az ott lezárt járdaszakaszt várhatóan hamarosan, elsőként adják át a gyalogosoknak.
bővebben ...

– Akik kérdeztek, mennyire voltak megelégedve a válasszal, ha egyáltalán ezt egy szoros alá-fölé rendeltségi viszony esetén mérni lehet.

– Ahogy én tapasztaltam, a BV hivatásos állományába tartozók elégedettek voltak a kapott válaszokkal. Korrekt tájékoztatást kaptak, természetesen a kiskunhalasi és a kalocsai beruházás jelenlegi állásának megfelelőt. Mindez nem jelenti azt, hogy az állomány tagjai további kérdéseket nem tehetnek fel. Akár ma, holnap, bármikor, minden kérdésre érdemi választ adunk. Értelemszerűen konkrét időpontokat felelősen nem tudtunk mondani, ahogy döntés hiányában a felújításhoz rendelkezésre álló forrás pontos összegét sem tudtuk közölni. Az ugyanakkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy a jövőjéről a humán szolgálat munkatársaival egyeztethet. Azt ma még nem tudtuk megmondani, hogy a kiskunhalasi BV Intézetet napra pontosan mikor fogják átadni, azt viszont igen, hogy azon a napon, amikor Kiskunhalason megkezdi működését az új BV intézet, Kalocsán mi fog történni.

– Ha megkezdődik a fogvatartottak átszállítása, és addig Kiskunhalason nem sikerül elegendő számú BV alkalmazottat toborozni, akkor a kalocsai bv-seket utaztatják?

– Azt nem tudjuk mondani, hogy nem. Bizonyosan lesznek olyanok, akik a kalocsai állományból önként kérik a Kiskunhalasra történő áthelyezésüket, vállalják, hogy ott teljesítenek szolgálatot. Tegyük hozzá, ez többségüknek előrelépést is jelenthet, hiszen gyakorlott büntetés-végrehajtási tisztként, tiszthelyettesként nyilván magasabb beosztásba kerülhetnek. Ezek a kollégák felszállnak majd a bv reggeli buszára és a szolgálat végeztével hazaszállítják őket. Ez így működik a Harta-Állampusztai, vagy a Solti BV Intézetek esetében is. Amit a jogszabály az ilyen esetekre előír, természetesen biztosítjuk az állománynak. Az utazási idő túlórának számít, a túlóráért ellenszolgáltatás jár. Tehát egyfelől a magasabb beosztás, másfelől az utazással töltött idő megtérítése magasabb jövedelmet jelent. Aki itt Kalocsán osztályvezető-helyettes volt, és megállta a helyét, Kiskunhalason osztályvezető lehet, hiszen ilyen beosztásokba is keresünk embereket. A gyakorlattal rendelkező kalocsai kollégák közül mindenki előreléphet, ami az illetményében is megmutatkozik. Ezzel együtt arra számítunk, hogy a rendészeti hagyományokkal és képzéssel rendelkező Kiskunhalason nagyon sok jelentkező lesz, de nekik még tanulni kell a szakmát, amelyhez tapasztalt kollégákra van szükség. Ebben az összefüggésben azt is fontos hangsúlyozni: szó nincs arról, hogy Kalocsán bárkinek is a munka- vagy szolgálati viszonya veszélybe kerülne, és most nem csak a büntetés-végrehajtásnál, hanem az Adorján-Texnél alkalmazottakról is beszélek. Tehát senkinek a munkahelye nincs veszélyben azzal, hogy a Kiskunhalasi BV Intézet megnyitja kapuit. Mindenkire számítunk, mindenkinek lesz munkája. Ugyanakkor előfordulhat, hogy ennek ellenére lesz, aki azt mondja, leszerel, mert úgy ítéli meg, hogy a munkakörülményeiben bekövetkező változást a család, a kötődések vagy bármilyen más körülmény nem viseli el. Értelemszerűen azon vagyunk, hogy ez ne következzen be. A kalocsaiaknál maradva azt se felejtsük el, hogy itt egy jó közösség van, egy évről-évre jó szakmai mutatókkal rendelkező BV Intézetről beszélünk. Nincs fogolyszökés, nem csempésztek be mobiltelefonokat, és még sorolhatnám. Nem az itt dolgozók tehetnek arról, hogy a BV-nél egy profiltisztítás megy végbe, ami valójában egy szakmai kényszer.

Az államtitkári bejelentés szerint az új kiskunhalasi börtönt várhatóan jövő év februárjában nyitják meg, első körben a kalocsai női börtönből érkeznek fogvatartottak.
bővebben ...

– Pontosan mit jelent a profiltisztítás?

– A hagyományos felosztásnak való jobb megfelelést, amit a fogház, a börtön és a fegyház szavak fejeznek ki. A kalocsai intézet nevében most is fegyház és börtön szerepel, és az is marad. Ez a főprofilt jelenti, de a kisegítő feladatok ellátására továbbra is lesznek itt fogház büntetésre ítélt fogvatartottak. Közismert a magyar börtönök túlzsúfoltsága, ezen enyhít az új kiskunhalasi intézet, amely alapvetően a börtönbüntetésre ítélt fogvatartottakat fogadja majd be.

– A Kalocsai Fegyház és Börtön felújítása kinek szól elsősorban, a bv alkalmazottaknak, vagy a fogvatartottaknak?

– Az intézeteink korszerűsítésénél is van prioritás. Kalocsa felújítása elsősorban a személyi állomány munka és elhelyezési körülményeit fogja érinteni. Természetesen ha felújítjuk a konyhát, az elektromos hálózatot, az közvetlenül a fogvatartottakra is kihat. Ám ha az állomány elhelyezési körleteit, pihenő helyeit, tisztálkodási lehetőségeit nézzük, az elsősorban az állományt érinti, s csak másodlagosan a fogvatartottakat. Személyi állomány nélkül egy büntetés-végrehajtási intézet sem fenntartható, tehát első és legfontosabb cél az ott szolgálatot teljesítők, dolgozók komfortérzete. Országos parancsnok úr szinte minden egyes értekezletet, személyes beszélgetést azzal kezd: fontos, hogy elsősorban a személyi állománynak teremtsük meg azokat a körülményeket, amelyek között megfelelően tudnak dolgozni, ezt követi a fogvatartottak elhelyezése, egyéb igényeik kielégítése. Számos intézkedés, jelentős előrelépés történt a személyi állomány megtartása, megbecsülése érdekében. Itt és most csak a 2019. január 1-jével befejeződő 50 százalékos illetményemelésre és a hivatásos életpálya modell bevezetésére emlékeztetek. Mindezek alapján az állomány minden egyes tagja érzékeli, hogy a hivatásos szolgálat megbecsülése, elismertsége nem stagnál, hanem növekszik.

– Az állománygyűlésen az országos parancsnoknak feltett kérdésekről mi is hallhatunk valamit?

– Szinte ugyanazok, amit korábbi cikkében ön is felvetett: Marad-e a Kalocsai Fegyház és Börtön, mi lesz a gyerekesekkel, hiszen nagyon sok a gyermeket nevelő munkatársunk, szállítjuk-e az állományt, de legfőképpen, hogy mindenkinek tudunk-e munkát biztosítani? Erre a válasz egyértelmű volt: mindenkire szükség van!

– Mit tudnak a kalocsaiak a leendő halasi börtön szervezetrendszeréről?

– Talán a legfontosabb, hogy módjuk lesz megismerni a halasi állománytáblát. Arra kértük az itt szolgálatot teljesítőket, nézzék meg a halasi lehetőségeket, gondolják át, beszéljék meg a családdal, de a döntést semmiképpen ne kapkodják el. Már csak azért sem, mert garantálni tudjuk, hogy a munkahelye itt sincs veszélyben senkinek. A kiskunhalasi intézet a nulláról indul, a tudást, a tapasztalatot az ott újonnan belépőknek is meg kell majd szerezniük. Ha már a fogvatartottak egy része úgyis innen kerül átszállításra, célszerűnek látszik a személyi állomány egy részét is Kalocsáról vinni. Ez nem egyfajta mézesmadzag, hanem előrelépési lehetőség a Kalocsán szolgálatot teljesítőknek. Ha jön a fogvatartott, jön vele az őr, a felügyelő, a nevelőtiszt, akik nem mellesleg még többet is tudnak majd Halason keresni, mert magasabb beosztásba kerülnek. Ezzel nyer a BV szervezete, nyer a hivatásos állomány tagja, és mindezzel együtt a fogvatartott is. Azt le kell szögezni: ha Kalocsán befejeződik a belső felújítás, nem biztos, hogy valamennyi átszállított fogvatartott visszakerül ide, mert ebben az esetben nem sokat tettünk volna, ugyanúgy zsúfolt maradna a Kalocsai Fegyház és Börtön – mondta Orosz Zoltán bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szóvivője.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 28., 16:57
Már nagyban zajlanak a Paprikfaesztivál előkészítő munkálatai! Még >>>
2023. 03. 28., 16:19
A legalább 20 főt foglalkoztató cégek közel háromnegyede véli úgy, hogy árat fog emelni a közeljövőben egy kutatás szerint. Még >>>
2023. 03. 28., 13:33
Nem kell hozzá PhD kelt tésztából, sőt komolyabb felszerelés sem, csak egy kis idő. Kicsit több, mint amennyi idő alatt a boltban levennénk a polcról, de az eredmény kárpótol. Még >>>
2023. 03. 28., 09:52
Hét gyanúsítottból álló bűnbanda ügyében fejezték be a nyomozást a kalocsai rendőrök. Még >>>
2023. 03. 28., 09:45
A kisfiú keresésében jelenleg is több százan vesznek részt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK