2022. 01. 19. szerda
Márió, Sára
: 356 Ft   : 314 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

„A víz urai” – Kétfordulós döntés a meszesi kikötő lejáró Mahart-szerződésének újrakötéséről

Illés György Cinó  |  2016. 11. 30., 10:38

December 31-ével lejár a városnak mind az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal a meszesi kikötő partfalszakaszának, illetve a hozzá tartozó parti sáv vízfelületének használatára, mind a Mahart-Passnave-val a kikötő használatára kötött szerződése. A megújítás a korábbiakhoz hasonló feltételekkel történik, mégsem volt „sima ügy”: a legutóbbi testületi ülésen csak a vízüggyel kötendő megállapodásról tudott érdemben határozni a testület, a Maharttal kötendő szerződést csak az előkészített dokumentum ismeretében szavazták volna meg. A vita az előteljesítés – illetve az ennek kapcsán lehetséges pénz-visszafizetési kötelezettség –, illetve a bérleti díj inflációkövetésének kérdése körül élesedett ki. A garanciák belekerültek a szerződésbe. Az eredeti, Török Gusztáv Andor vezetése alatt kötött szerződést az előző önkormányzat összecsupálta – ennek máig ható anyagi vonzata van –, majd új, az önkormányzat számára előnyösebb szerződést kötött – ennek is máig ható, de pozitív az anyagi vonzata. Ezért Török Ferenc kikérte magának a visszamutogatást.

A két héttel korábbi előterjesztés elvi döntést készített volna elő, amellyel a Mahart Passnave, illetve az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ajánlata alapján fölhatalmazták volna a polgármestert szerződés megkötésére. A testület azonban ilyen ’biankó’ fölhatalmazást a Passnave esetében nem adott, mivel több olyan pontot találtak az ajánlatban, amelynek részletes tisztázása előtt nem tudtak felelősen dönteni.

Előleg, pénz-visszafizetési kötelezettség, inflációkövetés

Az egyik ilyen sarkalatos kérdés a megajánlott előleg, illetve előteljesítés kérdése volt. Ez egyrészt fölveti, hogy az önkormányzatnak az egyszerre jelentkező, nagyobb mozgásteret biztosító, jelentősebb összegű előteljesítés az előnyösebb, vagy az évről-évre, kiszámíthatóan – és ciklusváltástól függetlenül – folyamatosan bevételezett forrás.
Ez egyébként évi nyolcmilliót – vagy ötévi negyvenet – jelent, amit a társaság azzal a megkötéssel fizetne ki előre, hogy a szerződés megszűnése esetén az önkormányzat erre az előlegre visszafizetési garanciát vállal.

Épp ez a garancia volt a másik vitatott pont, mivel az ajánlat ara nem tér ki, hogy ha a szerződés megszűnése nem az önkormányzatnak fölróható okból – hanem például a másik fél általi fölmondás miatt – történik, akkor is érvényes-e ez a visszafizetési kötelezettség.

Harmadrészt a bérleti díj inflációkövetésének kérdését feszegették a képviselők, erre vonatkozó tételt ugyanis a Mahart-Passnave ajánlata nem tartalmazott.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A víz urai

A vízügy a lejáró szerződésben foglalt bérleti díjtól százezer forinttal magasabbat kért, a várost azonban még e szerény növekedés sem terheli, mivel a bérleti díjat továbbszámlázzuk a kikötőt hasznosító bérlőnek, aki ezt szerződés szerint átvállalja, így e terhet ő viseli.

Az előterjesztő, dr. Bálint József a testületnek az ajánlat elfogadását javasolta, mondván:

Így gyakorlatilag a képviselő-testület a víz ura
A polgármester ki is fejtette, hogy a szerződés nyomán az önkormányzat nélkül senki nem csinálhat se kikötőt, se egyéb dolgot a meszesi partszakaszon a bérleti szerződés tízéves futamideje alatt.

A Mahart-Passnave ajánlata szintén tíz évre vonatkozik, és lényegében megtartja a Török Ferenc stábja által öt éve kialkudott évi nyolcmilliós bérleti díjat, a vízügynek fizetendő bérleti díj átvállalása mellett. Ez a díj a minimális díj, évi legföljebb 300 kikötésre vonatkozóan, de a kikötésszám növekedésével a díj is arányosan növekszik.

Volt más ajánlat is

A polgármester elmondta: érkezett más ajánlat is a part hasznosítására. Azzal keresték meg, hogy egy vállalkozáson keresztül hirdessék meg a partot – magasabb bérleti díj mellett, részben más célokra – de a garanciák és a jogi háttér áttekintése és megvitatása után Bálint József nem látta értelmét, hogy a járt utat a járatlanért elhagyva megváltoztassák a hasznosítási konstrukciót, ezért azt javasolta a testületnek, hogy a Duna-part idegenforgalmi hasznosítása továbbra is az eddigi formában történjen.
A polgármester ezen érveit nem is vitatta senki.

Vita kétségekkel és javaslatokkal

Ellenben az előteljesítés miatt lehetséges díj-visszafizetési kötelezettség kétségeket ébresztett Szabó Balázsban, magát az előteljesítés lehetőségét is kifogásolta a jogi bizottság, emellett a díj indexálását javasolták az infláció követésére, Török Ferenc a szerződéstervezetet hiányolta az előerjesztésből, és fölidézte a kontraktus eddigi, kacskaringós útját [lásd keretes írásunkat alul! – A szerk.], Filvig Géza szerint pedig van még idő, ha nem is sok, hogy alaposabban is átgondolják a kérdést.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Szabó Balázs szerint az ajánlat alapján nem egyértelmű, hogy az önkormányzatnak az előre kifizetett negyvenmilliós díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor is fönnáll-e, ha neki föl nem róható okból – akár a másik fél fölmondása miatt – szűnik meg.
A polgármester szerint erre az esetre azonban ez nem vonatkozik.

A jogi bizottság azt javasolta, hogy nem két negyvenmilliós részletben, hanem évente nyolcmilliónként térítse meg a díjat a bérlő – ismertette álláspontjukat dr. Angeli Gabriella bizottsági elnök.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy most is csak számlázunk és nem fut be pénz, mert előre kifizette a Mahart-Passnave – mondta válaszában a jelenlegi szerződés hasonló megoldására utalva Bálint József, aki szerint ugyanakkor a mostani, egyszeri nagyobb összeg nagyobb mozgásteret biztosítana pillanatnyilag, ráadásul az ötször nyolcmillió jelenértéken többet ér most, mintha a következő években nyolcmilliónként folyna be.

Ennek kapcsán hozta szóba Szabó Balázs a bérleti díj inflációkövető meghatározását. Erre a KSH inflációs mutatója alapján történő indexálás nyújt lehetőséget, amint azt a jogi bizottság ülésén dr. Kiss Csaba jegyző ki is fejtette – derült ki az elhangzottakból. Ez az előterjesztésből szintén nem tűnt ki egyértelműen, és az ajánlat sem tartalmazta, de a jegyző által elmondottak szerint az indexálást a tárgyalópartner korábban már elfogadta.

Kiss Csaba ezen kívül az ajánlatnak egy fontos részletére is fölhívta a figyelmet, amelyet szó szerint idézett:
„A kikötők üzemeltetési engedélyének meghosszabbítása természetesen társaságunk üzleti kockázatát képezi.”

A kikötő ugyanis csak 2012-ig rendelkezik jogerős engedéllyel. Ezt a jegyző úgy értelmezi, hogy ha előre kifizetné a bérleti díjat, akkor is az ő kockázata volna, ha esetleg nem lesz a kikötőnek működési engedélye.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Félig elnapolva

Ennyi bizonytalansági pont után Filvig Géza úgy vélte, hogy célszerű volna visszahozni testület elé a szerződést, amire van elegendő idő is.
Bálint József számára ez az eljárás furcsának és újszerűnek tűnt, de nem zárkózott el előle.

Többször is kijelentette, hogy a szerződéstervezetet vissza fogja hozni a képviselők kérésének megfelelően, noha az ő véleménye szerint ez nem volna szükséges, és nem is szokás. Álláspontját így indokolta:

Amennyiben a képviselő-testület nem bízik meg a polgármesterben, hogy a megtett ajánlatok alapján szerződést kössön, akkor minden egyes 40-50 oldalas jogi szerződést vissza kell hozni, és minden egyes szerződési ponton végig fog menni a testület, majd végül laikus szervezet fog dönteni arról, hogy mi kerüljön be a szerződésbe, „mint az angolszász időszakban”.

Ezért nem szokták behozni. Sehol se divat egyébként. De ha kéri a képviselő-testület, be fogjuk mutatni. De ha aggályaik vannak, akkor most mondják el, hogy a szerződésbe bele tudják foglalni az aggályokat. Az elhangzottak után csak a vízüggyel kötendő szerződést bocsátotta döntéshozatalra a polgármester, azt 12 igen szavazattal elfogadták.

ÍGY 10 ÉVEN ÁT A KALOCSAI ÖNKORMÁNYZAT A „VÍZ URA”.

A javaslat szavazásra bocsátása előtt még egyszer megismételte a másik, Mahart-Passnave szerződéssel kapcsolatban a képviselők által szorgalmazott eljárás szokatlanságáról alkotott véleményét a polgármester, de megígérte, hogy visszahozza a szerződést, mondván:

ha ennyi bizalmat nem érdemlek.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Második menet

A Mahart-Passnave-val kötendő szerződés ennek megfelelően újra a testület asztalára került a múlt csütörtöki ülésen, ahol azonban már könnyebben dűlőre jutottak a képviselők, hiszen időközben elkészült a szerződés tervezete, amely a testületi véleményeket is figyelembe vette.

A javaslatok alapján kiegészült szerződés kitételeit a másik fél el is fogadta, „annál is inkább, mert őrájuk nézve ez kedvezőbb”

– tájékoztatott az előterjesztő polgármester.

A jogi bizottság nevében dr. Angeli Gabriella köszönetet mondott dr. Bálint Józsefnek azért, hogy a bizottság minden észrevételét és javaslatát elfogadták a szerződés előkészítésekor. Az előterjesztést egyhangúlag támogatták.
Katus Attila a pénzügyi bizottságnak szintén egyhangú támogató álláspontját tolmácsolta.

A polgármester a javaslatról szóló szavazás előtt még hozzátette:

A SZERZŐDŐ FÉL AZT IS FÖLAJÁNLOTTA, HOGY A KALOCSAI GYEREKEKET ÉVENTE KÉTSZER ELVISZIK SÉTAHAJÓKÁZINI.

Ezek után a testület kétségek és aggályok nélkül, 12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, ezzel jóváhagyva Mahart-Passnave és az önkormányzat közt a Kalocsa-Meszes partfal – ezzel együtt a kikötő – és a hozzá tartozó vízfelület 10 éves bérletére vonatkozó szerződés tervezetét.


Forrás: Illés György / KALOhírek


Török Ferenc: Az előző vezetés új, jobb szerződést kötött

Török Ferenc volt polgármester magára vette, és kikérte magának a polgármester azon szavait, amelyekkel dr. Bálint József az előteljesítésből eredő aggályok tekintetében a felelősséget elődeire hárította, azt mondván:

„Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy most is csak számlázunk és nem fut be pénz, mert előre kifizette a Mahart-Passnave."

A képviselő szerint ezzel Bálint József azt a látszatot keltette, hogy ez a konstrukció a Török Ferenc féle városvezetés műve.

„Kétszer is úgy beszélt és úgy válaszolt [a polgármester], hogy sugallja, hogy az én polgármesterségem alatt ugyanezt csináltuk. Nem, kérem! 2011-ben, 5 évvel ezelőtt a Mahartot tetemre hívtuk, egy új szerződést kötöttünk vele, fölemeltük a bérleti díjat, és jelenleg ötmillió forint bérleti díjat fizet, és azért nem nyolcat, mert azt a 30 millió forintot 10 éven keresztül hárommillió forintjával törlesztjük" – mondta a volt polgármester, arra a 30 millióra utalva, amelyet a Török Gusztáv Andor vezette önkormányzat vett föl a korábbi, Török Ferenc szerint igen előnytelen szerződés nyomán.

A magasabb bérleti díj mellett kiemelte Török, hogy ők kötötték ki a 300 kikötés fölött fizetendő többletdíjat, így megváltoztatva egy előnytelen Mahart-szerződést.

„Ezért kérem, [mellőzzük] ezeket a sugallásokat és arra utalásokat, hogy az előző önkormányzat is előleget vett föl. Nem vett föl, új szerződést kötött” – mondta a képviselő, még egyszer nyomatékosan kérve, hogy ne sugallják azt, hogy olyasmi történt az előző önkormányzat idején, ami valójában nem történt.


Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 0 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (Legyen Ön az első)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 01. 14., 09:01
A beruházás során egy 5.300 négyzetméteres csarnok létesül, melyben egy 1600 négyzetméteres üzem és gyártórész, egy 3700 négyzetméteres logisztikai raktár, valamint egy 500 négyzetméteres irodarész kerül kialakításra. A kivitelezési munkálatok heteken belül indulnak és a tervek szerint 2023 júniusában fejeződnek be.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 01. 19., 17:01
Dollenstein László polgármester úr, Fröhlich Henrikné, a Hartai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonyának és Vejtei András a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának meghívásra látogatott Hartára Font Sándor országgyűlési képviselő. Még >>>
2022. 01. 19., 13:11
Kiszli Vandának, az Atomerőmű Sportegyesület kajakosának neve is felkerült a magyar kajak-kenu sport örökös bajnokainak márványtáblájára – tájékoztatott az egyesület. Még >>>
2022. 01. 19., 10:43
Online kérdőíves kutatás keretében kérdezik a kalocsai ifjúságot. Most mondjátok, srácok, lányok! Még >>>
2022. 01. 19., 07:37
A Kalocsa Vagyon Kft. munkatársai a mai napon is folytatják a vegetációs időszakra ütemezett fagondozásokat. Még >>>
2022. 01. 18., 19:06
Főképp az ország északi, északnyugati részén okozott károkat a viharos szél. Folyamatosan csörögtek a Katasztrófavédelem telefonjai. Még >>>
2022. 01. 18., 18:11
Ez a szám még tovább nőhet, az adatok ugyanis még nem tartalmazzák a decemberi bér- és járulékadatokat. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés