2023. 03. 29. szerda
Auguszta
: 385 Ft   : 356 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Közmeghallgatás 2022 – Volt, aki közérdekű észrevételekkel és volt, aki személyes panasszal érkezett

Közmeghallgatás 2022 – Volt, aki közérdekű észrevételekkel és volt, aki személyes panasszal érkezett
Illés György Cinó  |  2023. 01. 11., 13:08

A tavalyi közmeghallgatáson a legtöbb hozzászóló érintette a Szentháromság tér, illetve annak lezárása miatt kialakult közlekedési káosz ügyét, de sok más kérdés is terítékre került, amelyeket a vaskos terjedelemre tekintettel több részletben közlünk. Az előbbi témakörben elhangzott hozzászólásokat külön cikkben foglaljuk össze, ebben a további két részre bontott cikkben az egyéb témákat vesszük sorra, amelyek közt a teljesség igénye nélkül a város sakkélete a múzeum és az iskolák fenntartásának kérdései, közlekedéssel kapcsolatos észrevételek, a kertvárosi csapadékvíz-beruházás anomáliái, a temetővel kapcsolatos problémák, illetve a roma kisebbség kérései is szóba kerültek.

A szokásoknak megfelelően az ülés az azt levezető polgármester beszámolójával kezdődött, amelynek keretében dr. Filvig Géza összefoglalta az elmúlt év sikereit és nehézségeit, valamint vázolta a következő időszakban a város előtt álló feladatokat és kihívásokat – ezeket önálló cikkben már ismertettük.

Újraéledő sakkmozgalom Kalocsán

A polgármesteri beszámoló utáni első felszólaló, Ruppáner János az újjászülető kalocsai sakkéletről szólt, emlékeztetve, hogy Kalocsa a nyolcvanas években az ország egyik jelentős sakkcentruma volt, ám ez a későbbi időszakban elsikkadt. Nemrégiben azonban a régi tagokkal, fiatalokkal kibővülve megalakult a Kalocsai Sakk Egyesület, amelynek munkájához kérte mindenki támogatását, aki tenni tud érte.

Filvig Géza polgármester a sakkegyesületnek sok sikert kívánt. Hozzátette: az önkormányzat az elvi támogatását már a névhasználat engedélyezésével is kinyilvánította.

Roma szegregáció, szegregált területek, szociális ügyek

Sztojka Katalin rokkanttelepi lakóként az Obsitos köz, illetve az ott élő roma családok problémáiról szólt először, mondván: az utcában nincs gáz, nincs csapadékelvezetés, nagyon rossz az út állapota is, csőtörés és a kábelfektetés munkái után is rendezetlenül maradt a terület.
Második kérdése a Viola Utcai Óvodára vonatkozott, ahol 15 cigány gyermek nevelkedik szegregált körülmények között, ezért kérte, hogy őket a város más óvodáiban helyezzék el, mert iskolába kerülve ezeknek a gyerekeknek beilleszkedési problémáik vannak.
Harmadjára a temetési segéllyel kapcsolatban elmondta: rászoruló családonként 80.000 forint juttatható, ugyanakkor ez közel sem fedezi a költségeket, mivel a cigány hagyományok szerint hamvasztás nem, csak koporsós temetés lehetséges, ami jóval drágább, ezért a rendelet felülvizsgálatát kérte.
Hasonlóképpen a szociális tűzifa esetében, amelyet a leginkább rászorulók nem tudnak igényelni, mivel ők áramtámogatásban is részesülnek.
Végül a Malomszögben élők nevében megköszönte az ott megvalósult szociális bérlakás fejlesztést, ugyanakkor emlékeztetve a barakk ’90-es években történt felszámolása után tapasztalt, a lakáshasználatot érintő problémákra, és a lakások állagmegőrzésének fontosságára hívta fel az önkormányzat figyelmét, ugyanakkor felhívta a figyelmet a valóság 6/B alatt korábban lakott személyek lakhatási gondjaira, akik közül kettőt az egykori TSZ majorban, egy sufniban helyeztek el, a harmadik pedig, aki becenevén, Bohóc néven említett, hajléktalanként a temetőben él.

A polgármesteri válasz szerint sok más út állaga is kifogásolható Kalocsán, azonban a város 2011. óta a tavalyi évben nyert támogatást először belterületi út fejlesztésre, ami más településeket is érintőprobléma. Ám megígérte, hogy személyesen is tájékozódni fog a területen, és az önkormányzati fejlesztési tervekbe ezt a területet is be fogják vonni. A Viola Utcai Óvodával kapcsolatban már több egyeztetés is történt, ám azokon az érintett gyermekek szülei közül az egyik megbeszélésre két szülő ment el, a legutóbbi egyeztetésen pedig egy szülő vett részt, így a szülők véleményét sajnos még nem ismeri. Ugyanakkor úgy vélte, a cigányság felzárkóztatására való törekvés soha nem volt olyan erős, mint amilyen napjainkban, és amelyik gyermek szülei kérik a gyermek más intézménybe való felvételét, annak ezt a lehetőséget biztosítani fogják, de ezt a törvényi határidőn belül kell megtenniük, mert közvetlenül az a tanévkezdés előtt erre már nincs mód, hiszen a csoportbeosztások hónapokkal korábban elkészülnek. Ezért amelyik családnak milyen szándéka van, annak ezt a lépést január-februárban kell átgondolni a következő tanévre vonatkozóan.
A polgármester azt is elmondta, hogy az óvópedagógusok beszámolói szerint sok cigány gyermek fejlődési elmaradása arra vezethető vissza, hogy nagyon sok a hiányzás. Ha pedig két-három hétig nem megy egy gyermek óvodába, az már hátrányosan befolyásolja az ő előmenetelét.
A temetési segély felülvizsgálatára való lehetőségeket föl fogják mérni – ígérte Filvig Géza, akárcsak a szociális tűzifa rendelet vonatkozásában. A lakhatási támogatás havi 4000 forint, ami éves szinten közel 50.000 forintos támogatást jelent.
Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvásának ellenőrzésére a Vagyonhasznosítási Kft. már kidolgozott egy protokollt – jelentette ki a polgármester.

Bohóccal találkoztam ma. A főutcán megállított. Elmondta, hogy honnan jött. Ezt most nem akarom mondani, de nyilvánvaló, hogy nem tud gondoskodni magáról. Mondtam, hogy a szociális irodához forduljon egyedi segélyért, úgyhogy meg fogják nézni, ha nincs jogi akadálya, akkor napokon belül meg fogja tudni kapni"– mondta a polgármester, akinek válasza után a Rokkanttelep képviselője, Tihanyi Tiborné is szót kért. Elmondta: az Obsitos közzel már maga is foglalkozott: egy lakótól kapott egy videót, amelyen látszik, hogy valóban nagy sár és víz áll az utcában, ahol hat család lakik. Volt itt csőtörés is, amely után még nem történt meg a helyreállítás, ugyanakkor nagyon sok volt a csapadék, ami miatt áldatlan állapotok alakultak ki. A képviselő elmondta, hogy a videót továbbküldte a városgazdáknak, amire Szűcs Zsolt válaszlevélben közölte, hogy a Kiskunvíz Kft.-t kérte, hogy a korábbi csőtörés környezetét mielőbb állítsa helyre, a kábelfektetéssel kapcsolatosan pedig azt kérte a beruházótól, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre, illetve a talajtömörítést végezzék el. Emellett javaslatot tett arra, hogy idén épüljön itt járda, és az ott élők részéről is felajánlás érkezett, hogy a munkában részt vennének.
Ezt kiegészítve Tihanyiné azt kérte, hogy mérjék fel, hogy járdalapok lehelyezésével ideiglenesen milyen megoldást lehet találni, hogy az ott lakók száraz lábbal közlekedhessenek.

Diego-kereszteződés, ÖKOpont, Erdei Ferenc utca csatornázása

Szalmay László az 51-es út, Kinizsi út, Meszesi út hármas kereszteződésének közlekedését javító megoldás kidolgozását sürgette.
Későbbi Illés György e témához a Meszesi út Kinizsi útba való becsatlakozásának balesetveszélyességét hangsúlyozva kapcsolódott, azt javasolva, hogy a Meszesi út becsatlakozó szakaszát a sofőrt figyelmeztető útburkolati közlekedéstechnikai eszközzel tegyék biztonságosabbá, mert bár tábla jelzi az elsőbbségadási kötelezettséget, de az utak geometriából adódóan ezt a figyelmetlen vezető könnyen elnézheti, ami tragédiához vezethet. A probléma néhány olcsó burkolati elem beépítésével orvosolható volna.
Szalmay László a régi sportcsarnok sorsa felől is érdeklődött, mert jelenleg borzasztóan leromlott állapotban van.
Rákérdezett továbbá az ÖKOpont hasznosításának terveire, illetve a buborékcsarnok leeresztésének okát firtatta.
A temető útjainak egy része megújult, ám a hátrafelé vezető szakaszok balesetveszélyesek, ezért azt kérdezte, mikor javíthatják ki ezeket.
A Kertvárosban megtörtént a csatornázás, de az Erdei Ferenc utca kimaradt – mikor történet ez meg? – kérdezte.
Ugyanakkor elismerően szólt a Csajdakert új játszóteréről, és tetszését fejezte ki a város karácsonyfája iránt, amiért mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a díszítésében, illetve felajánlotta.

A polgármester elmondta, hogy a Diego melletti, valóban veszélyes útkereszteződés problémájának orvoslására az önkormányzatnak jelenleg nincs koncepciója, de az 51-es út nem is tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Azt azonban elismerte, hogy a kereszteződés balesetveszélyes, és köszönettel vette a jelzést.
A régi sportcsarnokot a Bajai SZC hasznosítja a szakképzésben részt vevő diákok számára, és valóban rossz az állapota, amiről Virág Tibor kancellárral folyamatos az egyeztetés, és keresik a megoldást a felújításra. Hozzátette. a szomszédos épület, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének székháza szintén szégyenteljes állapotban van, ám annak felújítása ár szerepel az önkormányzati tervek között.

Az ÖKOpontot a Nebuló EGYMI diákjai számára adják át, a téli időszakban testnevelésórák megtartására. A jelenleg használaton kívül álló létesítmény korábban oltópont volt ott.
A buborékcsarnok működtetéséről a Kalocsai Kézilabda Clubbal van megállapodása a városnak. A polgármester információi szerint műszaki hiba miatt eresztették le, és a javítása folyamatban van.
A temető körülbelül hathektáros területen fekszik, nagyon hosszú a belső útrendszere és valóban komoly problémát okoz, főleg ahol nagy fák vannak, és azok gyökere felnyomta a járdát, ott nagy szintkülönbségek alakultak ki, de ennek orvoslására folyamatos törekvés.
Az Erdei Ferenc utca csapadékvíz-elvezetéséről Boromisza Viktor elmondta: az nem fért bele ennek a projektnek a pénzügyi keretébe, de nincs elfelejtve, keresik rá a lehetőséget.

Másfélmilliós kártérítés három gyümölcsfáért?

Mák Zoltán egyéni problémáját vetette föl, a polgármester felé személyeskedő hangot megütve. Elmondta: a kertvárosi csapadékvíz-projekt keretében több gyümölcsfáját kivágták, ami miatt kártérítési igénnyel fordult az önkormányzathoz, és személyesen is fölvette a kapcsolatot a polgármesterrel, ám mindig csak ígéreteket kapott. Már többször egyeztetett a polgármesterrel, de eredménytelenül, és beadványára érdemi választ szerinte nem kapott.

A személyeskedő hangvételt a polgármester elutasította, és nem is vette át, ugyanakkor elmondta, hogy valóban megérkezett a kártérítési igény, amely a három fára 1.440.000 forintos igényt támasztott, amire a jegyző érdemben válaszolt, mondván az igény túlzott mértékű. Amennyiben fönntartja ezt az igényt, akkor mód van arra, hogy bíróság előtt tisztázza a várossal való vitáját, de a városnak nincsen módja arra, hogy ilyen összegű kártérítést megfizessen, főleg ha az igénnyel nem is ért egyet.

Temető és környéke: közlekedés, közvilágítás, hulladéktároló,

Marokity Győző a kápolna-felújítással kapcsolatban hiányolta a fedett terasz fölötti tető javítását, amelyről esőben több helyen csöpög a víz.
A környéken a közvilágítással kapcsolatban is vannak gondok. Emellett javasolta, hogy a szeméttároló konténereket a temetőn kívül helyezzék el, szilárd burkolaton, mert a temetőben gyakran beleragad a sárba, és alig bírják kihúzni.
A Béke utca csapadékelvezető rendszerében is vannak hiányosságok – több áteresz eltömődött.
A Béke utca forgalma is nagyon megnőtt. A hozzászóló úgy vélte, azért, mert errefelé próbálják meg elkerülni az 51-esen lévő közlekedési lámpákat, ezért nagy sebességgel mennek végig az úton. Ezért valamilyen módon csillapítani kellene itt a forgalmat.
Ugyanakkor az egykori Újvárosi óvoda előtti fekvőrendőr az óvoda el költöztetésével jelentőségét vesztette, ezért azt meg lehetne szüntetni, ha az óvoda nem kerül felújításra óvodaként.

A polgármester ígéretet tett a ravatalozó tetejének megvizsgálására, valamint a temető bejárat közvilágításának javítására, azonban a szeméttároló temetőn kívül helyezésétől elzárkózott, mondván hogy a tapasztalatok szerint nagyon hamar kommunális hulladékkal töltenék meg, így a temetői hulladék rendeltetésszerű befogadására nem volna alkalmas.
Szintén ígéretet tett a Béke utca és Tavasz utca csapadékvíz-elvezető rendszerének az ellenőrzésére.
Az Alkony utcai óvodaépületet, amennyiben a gyermeklétszám ezt indokolja, a későbbiekben óvodaként szeretnék felújítani. Ennek ellenére megfontolják, hogy ésszerű-e addig is funkcióban tartani azt a fekvőrendőrt.

Tartsák becsben a Viski Károly Múzeumot!

Péteri Dénes nem mint a múzeum dolgozója, hanem művészetkedvelő, amatőr alkotó és kultúrakedvelő kalocsai lakosként szólalt föl a Viski Károly Múzeum érdekében. A múzeum közvetíti két hungarikumunk értékeit, és több százezer múzeumi tárgyat őriz, amire ő kalocsaiként büszke.
2021 márciusában a múzeum költségvetését és létszámkeretét lecsökkentették, aminek következtében a programok száma is csökkent, és a jelenlegi, alacsony intenzitású fűtés is veszélyezteti az őrzött értékek állagmegóvását. Arra kérte ezért az önkormányzatot, hogy a város múzeumát tartsa fönn, és tartsa becsben.

A 2021-es költségvetési megszorításoknál a cél a múzeum fenntarthatóságának megőrzése volt – válaszolt a polgármester, hozzátéve, hogy idén már egy fővel bővült a múzeum létszámkerete, és a felszólalót biztosította arról, hogy a múzeummal kapcsolatban a város a lehetőségei szerint a legtöbbet nyújtja, tehát nem a szándék hiányzik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 28., 16:57
Már nagyban zajlanak a Paprikfaesztivál előkészítő munkálatai! Még >>>
2023. 03. 28., 16:19
A legalább 20 főt foglalkoztató cégek közel háromnegyede véli úgy, hogy árat fog emelni a közeljövőben egy kutatás szerint. Még >>>
2023. 03. 28., 13:33
Nem kell hozzá PhD kelt tésztából, sőt komolyabb felszerelés sem, csak egy kis idő. Kicsit több, mint amennyi idő alatt a boltban levennénk a polcról, de az eredmény kárpótol. Még >>>
2023. 03. 28., 09:52
Hét gyanúsítottból álló bűnbanda ügyében fejezték be a nyomozást a kalocsai rendőrök. Még >>>
2023. 03. 28., 09:45
A kisfiú keresésében jelenleg is több százan vesznek részt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK