2024. 05. 23. csütörtök
Dezső
: 386 Ft   : 356 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Közmeghallgatás 2022 – Volt, aki közérdekű észrevételekkel és volt, aki személyes panasszal érkezett

Közmeghallgatás 2022 – Volt, aki közérdekű észrevételekkel és volt, aki személyes panasszal érkezett
Illés György Cinó  |  2023. 01. 11., 13:08

A tavalyi közmeghallgatáson a legtöbb hozzászóló érintette a Szentháromság tér, illetve annak lezárása miatt kialakult közlekedési káosz ügyét, de sok más kérdés is terítékre került, amelyeket a vaskos terjedelemre tekintettel több részletben közlünk. Az előbbi témakörben elhangzott hozzászólásokat külön cikkben foglaljuk össze, ebben a további két részre bontott cikkben az egyéb témákat vesszük sorra, amelyek közt a teljesség igénye nélkül a város sakkélete a múzeum és az iskolák fenntartásának kérdései, közlekedéssel kapcsolatos észrevételek, a kertvárosi csapadékvíz-beruházás anomáliái, a temetővel kapcsolatos problémák, illetve a roma kisebbség kérései is szóba kerültek.

A szokásoknak megfelelően az ülés az azt levezető polgármester beszámolójával kezdődött, amelynek keretében dr. Filvig Géza összefoglalta az elmúlt év sikereit és nehézségeit, valamint vázolta a következő időszakban a város előtt álló feladatokat és kihívásokat – ezeket önálló cikkben már ismertettük.

Újraéledő sakkmozgalom Kalocsán

A polgármesteri beszámoló utáni első felszólaló, Ruppáner János az újjászülető kalocsai sakkéletről szólt, emlékeztetve, hogy Kalocsa a nyolcvanas években az ország egyik jelentős sakkcentruma volt, ám ez a későbbi időszakban elsikkadt. Nemrégiben azonban a régi tagokkal, fiatalokkal kibővülve megalakult a Kalocsai Sakk Egyesület, amelynek munkájához kérte mindenki támogatását, aki tenni tud érte.

Filvig Géza polgármester a sakkegyesületnek sok sikert kívánt. Hozzátette: az önkormányzat az elvi támogatását már a névhasználat engedélyezésével is kinyilvánította.

Roma szegregáció, szegregált területek, szociális ügyek

Sztojka Katalin rokkanttelepi lakóként az Obsitos köz, illetve az ott élő roma családok problémáiról szólt először, mondván: az utcában nincs gáz, nincs csapadékelvezetés, nagyon rossz az út állapota is, csőtörés és a kábelfektetés munkái után is rendezetlenül maradt a terület.
Második kérdése a Viola Utcai Óvodára vonatkozott, ahol 15 cigány gyermek nevelkedik szegregált körülmények között, ezért kérte, hogy őket a város más óvodáiban helyezzék el, mert iskolába kerülve ezeknek a gyerekeknek beilleszkedési problémáik vannak.
Harmadjára a temetési segéllyel kapcsolatban elmondta: rászoruló családonként 80.000 forint juttatható, ugyanakkor ez közel sem fedezi a költségeket, mivel a cigány hagyományok szerint hamvasztás nem, csak koporsós temetés lehetséges, ami jóval drágább, ezért a rendelet felülvizsgálatát kérte.
Hasonlóképpen a szociális tűzifa esetében, amelyet a leginkább rászorulók nem tudnak igényelni, mivel ők áramtámogatásban is részesülnek.
Végül a Malomszögben élők nevében megköszönte az ott megvalósult szociális bérlakás fejlesztést, ugyanakkor emlékeztetve a barakk ’90-es években történt felszámolása után tapasztalt, a lakáshasználatot érintő problémákra, és a lakások állagmegőrzésének fontosságára hívta fel az önkormányzat figyelmét, ugyanakkor felhívta a figyelmet a valóság 6/B alatt korábban lakott személyek lakhatási gondjaira, akik közül kettőt az egykori TSZ majorban, egy sufniban helyeztek el, a harmadik pedig, aki becenevén, Bohóc néven említett, hajléktalanként a temetőben él.

A polgármesteri válasz szerint sok más út állaga is kifogásolható Kalocsán, azonban a város 2011. óta a tavalyi évben nyert támogatást először belterületi út fejlesztésre, ami más településeket is érintőprobléma. Ám megígérte, hogy személyesen is tájékozódni fog a területen, és az önkormányzati fejlesztési tervekbe ezt a területet is be fogják vonni. A Viola Utcai Óvodával kapcsolatban már több egyeztetés is történt, ám azokon az érintett gyermekek szülei közül az egyik megbeszélésre két szülő ment el, a legutóbbi egyeztetésen pedig egy szülő vett részt, így a szülők véleményét sajnos még nem ismeri. Ugyanakkor úgy vélte, a cigányság felzárkóztatására való törekvés soha nem volt olyan erős, mint amilyen napjainkban, és amelyik gyermek szülei kérik a gyermek más intézménybe való felvételét, annak ezt a lehetőséget biztosítani fogják, de ezt a törvényi határidőn belül kell megtenniük, mert közvetlenül az a tanévkezdés előtt erre már nincs mód, hiszen a csoportbeosztások hónapokkal korábban elkészülnek. Ezért amelyik családnak milyen szándéka van, annak ezt a lépést január-februárban kell átgondolni a következő tanévre vonatkozóan.
A polgármester azt is elmondta, hogy az óvópedagógusok beszámolói szerint sok cigány gyermek fejlődési elmaradása arra vezethető vissza, hogy nagyon sok a hiányzás. Ha pedig két-három hétig nem megy egy gyermek óvodába, az már hátrányosan befolyásolja az ő előmenetelét.
A temetési segély felülvizsgálatára való lehetőségeket föl fogják mérni – ígérte Filvig Géza, akárcsak a szociális tűzifa rendelet vonatkozásában. A lakhatási támogatás havi 4000 forint, ami éves szinten közel 50.000 forintos támogatást jelent.
Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvásának ellenőrzésére a Vagyonhasznosítási Kft. már kidolgozott egy protokollt – jelentette ki a polgármester.

Bohóccal találkoztam ma. A főutcán megállított. Elmondta, hogy honnan jött. Ezt most nem akarom mondani, de nyilvánvaló, hogy nem tud gondoskodni magáról. Mondtam, hogy a szociális irodához forduljon egyedi segélyért, úgyhogy meg fogják nézni, ha nincs jogi akadálya, akkor napokon belül meg fogja tudni kapni"– mondta a polgármester, akinek válasza után a Rokkanttelep képviselője, Tihanyi Tiborné is szót kért. Elmondta: az Obsitos közzel már maga is foglalkozott: egy lakótól kapott egy videót, amelyen látszik, hogy valóban nagy sár és víz áll az utcában, ahol hat család lakik. Volt itt csőtörés is, amely után még nem történt meg a helyreállítás, ugyanakkor nagyon sok volt a csapadék, ami miatt áldatlan állapotok alakultak ki. A képviselő elmondta, hogy a videót továbbküldte a városgazdáknak, amire Szűcs Zsolt válaszlevélben közölte, hogy a Kiskunvíz Kft.-t kérte, hogy a korábbi csőtörés környezetét mielőbb állítsa helyre, a kábelfektetéssel kapcsolatosan pedig azt kérte a beruházótól, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre, illetve a talajtömörítést végezzék el. Emellett javaslatot tett arra, hogy idén épüljön itt járda, és az ott élők részéről is felajánlás érkezett, hogy a munkában részt vennének.
Ezt kiegészítve Tihanyiné azt kérte, hogy mérjék fel, hogy járdalapok lehelyezésével ideiglenesen milyen megoldást lehet találni, hogy az ott lakók száraz lábbal közlekedhessenek.

Diego-kereszteződés, ÖKOpont, Erdei Ferenc utca csatornázása

Szalmay László az 51-es út, Kinizsi út, Meszesi út hármas kereszteződésének közlekedését javító megoldás kidolgozását sürgette.
Későbbi Illés György e témához a Meszesi út Kinizsi útba való becsatlakozásának balesetveszélyességét hangsúlyozva kapcsolódott, azt javasolva, hogy a Meszesi út becsatlakozó szakaszát a sofőrt figyelmeztető útburkolati közlekedéstechnikai eszközzel tegyék biztonságosabbá, mert bár tábla jelzi az elsőbbségadási kötelezettséget, de az utak geometriából adódóan ezt a figyelmetlen vezető könnyen elnézheti, ami tragédiához vezethet. A probléma néhány olcsó burkolati elem beépítésével orvosolható volna.
Szalmay László a régi sportcsarnok sorsa felől is érdeklődött, mert jelenleg borzasztóan leromlott állapotban van.
Rákérdezett továbbá az ÖKOpont hasznosításának terveire, illetve a buborékcsarnok leeresztésének okát firtatta.
A temető útjainak egy része megújult, ám a hátrafelé vezető szakaszok balesetveszélyesek, ezért azt kérdezte, mikor javíthatják ki ezeket.
A Kertvárosban megtörtént a csatornázás, de az Erdei Ferenc utca kimaradt – mikor történet ez meg? – kérdezte.
Ugyanakkor elismerően szólt a Csajdakert új játszóteréről, és tetszését fejezte ki a város karácsonyfája iránt, amiért mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a díszítésében, illetve felajánlotta.

A polgármester elmondta, hogy a Diego melletti, valóban veszélyes útkereszteződés problémájának orvoslására az önkormányzatnak jelenleg nincs koncepciója, de az 51-es út nem is tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Azt azonban elismerte, hogy a kereszteződés balesetveszélyes, és köszönettel vette a jelzést.
A régi sportcsarnokot a Bajai SZC hasznosítja a szakképzésben részt vevő diákok számára, és valóban rossz az állapota, amiről Virág Tibor kancellárral folyamatos az egyeztetés, és keresik a megoldást a felújításra. Hozzátette. a szomszédos épület, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének székháza szintén szégyenteljes állapotban van, ám annak felújítása ár szerepel az önkormányzati tervek között.

Az ÖKOpontot a Nebuló EGYMI diákjai számára adják át, a téli időszakban testnevelésórák megtartására. A jelenleg használaton kívül álló létesítmény korábban oltópont volt ott.
A buborékcsarnok működtetéséről a Kalocsai Kézilabda Clubbal van megállapodása a városnak. A polgármester információi szerint műszaki hiba miatt eresztették le, és a javítása folyamatban van.
A temető körülbelül hathektáros területen fekszik, nagyon hosszú a belső útrendszere és valóban komoly problémát okoz, főleg ahol nagy fák vannak, és azok gyökere felnyomta a járdát, ott nagy szintkülönbségek alakultak ki, de ennek orvoslására folyamatos törekvés.
Az Erdei Ferenc utca csapadékvíz-elvezetéséről Boromisza Viktor elmondta: az nem fért bele ennek a projektnek a pénzügyi keretébe, de nincs elfelejtve, keresik rá a lehetőséget.

Másfélmilliós kártérítés három gyümölcsfáért?

Mák Zoltán egyéni problémáját vetette föl, a polgármester felé személyeskedő hangot megütve. Elmondta: a kertvárosi csapadékvíz-projekt keretében több gyümölcsfáját kivágták, ami miatt kártérítési igénnyel fordult az önkormányzathoz, és személyesen is fölvette a kapcsolatot a polgármesterrel, ám mindig csak ígéreteket kapott. Már többször egyeztetett a polgármesterrel, de eredménytelenül, és beadványára érdemi választ szerinte nem kapott.

A személyeskedő hangvételt a polgármester elutasította, és nem is vette át, ugyanakkor elmondta, hogy valóban megérkezett a kártérítési igény, amely a három fára 1.440.000 forintos igényt támasztott, amire a jegyző érdemben válaszolt, mondván az igény túlzott mértékű. Amennyiben fönntartja ezt az igényt, akkor mód van arra, hogy bíróság előtt tisztázza a várossal való vitáját, de a városnak nincsen módja arra, hogy ilyen összegű kártérítést megfizessen, főleg ha az igénnyel nem is ért egyet.

Temető és környéke: közlekedés, közvilágítás, hulladéktároló,

Marokity Győző a kápolna-felújítással kapcsolatban hiányolta a fedett terasz fölötti tető javítását, amelyről esőben több helyen csöpög a víz.
A környéken a közvilágítással kapcsolatban is vannak gondok. Emellett javasolta, hogy a szeméttároló konténereket a temetőn kívül helyezzék el, szilárd burkolaton, mert a temetőben gyakran beleragad a sárba, és alig bírják kihúzni.
A Béke utca csapadékelvezető rendszerében is vannak hiányosságok – több áteresz eltömődött.
A Béke utca forgalma is nagyon megnőtt. A hozzászóló úgy vélte, azért, mert errefelé próbálják meg elkerülni az 51-esen lévő közlekedési lámpákat, ezért nagy sebességgel mennek végig az úton. Ezért valamilyen módon csillapítani kellene itt a forgalmat.
Ugyanakkor az egykori Újvárosi óvoda előtti fekvőrendőr az óvoda el költöztetésével jelentőségét vesztette, ezért azt meg lehetne szüntetni, ha az óvoda nem kerül felújításra óvodaként.

A polgármester ígéretet tett a ravatalozó tetejének megvizsgálására, valamint a temető bejárat közvilágításának javítására, azonban a szeméttároló temetőn kívül helyezésétől elzárkózott, mondván hogy a tapasztalatok szerint nagyon hamar kommunális hulladékkal töltenék meg, így a temetői hulladék rendeltetésszerű befogadására nem volna alkalmas.
Szintén ígéretet tett a Béke utca és Tavasz utca csapadékvíz-elvezető rendszerének az ellenőrzésére.
Az Alkony utcai óvodaépületet, amennyiben a gyermeklétszám ezt indokolja, a későbbiekben óvodaként szeretnék felújítani. Ennek ellenére megfontolják, hogy ésszerű-e addig is funkcióban tartani azt a fekvőrendőrt.

Tartsák becsben a Viski Károly Múzeumot!

Péteri Dénes nem mint a múzeum dolgozója, hanem művészetkedvelő, amatőr alkotó és kultúrakedvelő kalocsai lakosként szólalt föl a Viski Károly Múzeum érdekében. A múzeum közvetíti két hungarikumunk értékeit, és több százezer múzeumi tárgyat őriz, amire ő kalocsaiként büszke.
2021 márciusában a múzeum költségvetését és létszámkeretét lecsökkentették, aminek következtében a programok száma is csökkent, és a jelenlegi, alacsony intenzitású fűtés is veszélyezteti az őrzött értékek állagmegóvását. Arra kérte ezért az önkormányzatot, hogy a város múzeumát tartsa fönn, és tartsa becsben.

A 2021-es költségvetési megszorításoknál a cél a múzeum fenntarthatóságának megőrzése volt – válaszolt a polgármester, hozzátéve, hogy idén már egy fővel bővült a múzeum létszámkerete, és a felszólalót biztosította arról, hogy a múzeummal kapcsolatban a város a lehetőségei szerint a legtöbbet nyújtja, tehát nem a szándék hiányzik.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 05. 21., 12:57
A kerek évforduló alkalmából rendezett pénteki ünnepséghez – három vendég fotókör meghívásával – fotóklubok találkozója is kapcsolódott. Köszöntőt mondott Simon Zoltán alpolgármester és Péjó Zoltán klubelnök. A Művelődési Ház folyosóin berendezett kiállítást Lakatos György fagottművész nyitotta meg.
2024. 05. 21., 10:49
A nukleáris iparra jellemző biztonságtudatosság az építést ugyanúgy jellemzi, mint a működtetést, ennek szellemében épül Pakson a két új blokk is. A reaktortartály például a teljes gyártási folyamat során hozzávetőleg hétszáz minőségellenőrzésen esik át. (x)
2024. 05. 20., 08:52
Május 12-én, vasárnap a már bajnok Decs otthonában ültek asztalhoz a Kalocsai Sakk Klub versenyzői a 2023/2024-es bajnoki évad utolsó fordulójában, ahol 10-2-es vereséget szenvedtek az Asztalos csoport NB II-es csapatbajnoki találkozóján. A dr. Czibulka Zoltán vezette mieink ezzel csoportjuk 9. helyén végeztek, ám minden bizonnyal prolongálják NBII-es tagságukat a tízcsapatos csoportban a jövőben is.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 05. 22., 14:09
A díjköteles útszakaszokat - 91 fuvar során - a kamerás ellenőrző rendszer kijátszásával vette igénybe. Még >>>
2024. 05. 21., 14:01
A családi kirándulások alkalmával érdemes gondolni a kullancsokra is. Még >>>
2024. 05. 21., 13:00
Az áldozat a családsegítőhöz fordult a problémával, aki segített neki elköltözni. Még >>>
2024. 05. 21., 08:48
A ma délelőtt 10 órára meghirdetett bábszínház technikai okok miatt elmarad. Még >>>
2024. 05. 20., 08:50
A tényeket a társaság nem vitatta, hanem lemondva fellebbezési jogáról, több mint 7 millió forint adót fizetett be az állami költségvetésbe. Még >>>
2024. 05. 20., 08:48
A 14 éves fiú jobb kezéhez egy kést nyomott, miközben ráfogott a bal kezében tartott telefonjára. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK