2017. 10. 19. csütörtök
Nándor
: 308 Ft   : 261 Ft Benzin: 363 Ft/l   Dízel: 352 Ft/l   Írjon nekünk

Megtartaná-LAK –Kilakoltathatják a lejárt szerződésű, szociális alapon lakást bérlőket?

Illés György Cinó  |  2017. 08. 02., 19:51

A szociális bérlakásokban élők számára szigorítást jelent a módosítás, ami által a megfelelő indokoltsággal lakásra váróknak nőhet az esélye a szociális bérlakáshoz jutásra. A határozott idejű, lejáró szerződések legföljebb egyszer, egy évre hosszabbíthatóak meg a jövőben a rendeletmódosítás szerint, amely a költségelven bérelt lakásoknak a hatályos szerződés lejáratán túlmenő, további bérlése kérdését is újraszabályozza. A változás valamennyire mobilizálhatja a lényegében befagyott önkormányzati bérlakások „piacát”, ezzel javítva némileg a lakásigénylők kilátásait. A bentlakók a hatályos szerződésük lejárta után még egy évig maradhatnak, nekik a maradás szándékáról a szerződések lejárta előtt kell nyilatkozniuk, ellenőrizzék a dátumot!

A lakásbérleti szerződések felülvizsgálata kapcsán merült föl több bérlő részéről az az igény, hogy a – főként költségelven, vagy piaci alapon bérbe adott – lakást továbbra is bérelni szeretnék. Ennek azonban a korábbi rendelet alapján bizonyos, indokolt esetekben nem voltak meg a jogszabályi feltételei. Egyrész ezt rendezte a nyári szünet előtti utolsó testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítás.

A piaci elven, magasabb bérleti díjért kiadott lakásokkal kapcsolatban az előterjesztés kiemelte, hogy a tapasztalatok szerint az ilyen lakások bérlői pontosan fizetik a lakbért, és a piaci ár miatt többletbevétel keletkezik.
Ezért a tervezet a pályáztatás mellőzésével, a bérlő kérelméhez és a bérbeadó döntéséhez kötve javasolta lehetővé tenni az ilyen bérlemények szerződéseinek ötéves időtartamú meghosszabbítását. Ezzel a ponttal kapcsolatban nem is érkezett észrevétel a napirendi vita során.

A módosítás másik oka az az anomália volt, hogy míg a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint a szociális bérlakásokban kétéves szerződéssel élők a szerződésük lejártáig beadott kérelemmel igényelhetik további két évre a szociális alapon kötött bérleti szerződés meghosszabbítását, amennyiben továbbra is fönnállnak a szociális rászorultság kritériumai, addig arról az esetről, ha – például a béremelések hatására – időközben megszűntek a szociális bérlakáshoz jutás feltételei, nem rendelkezett a jogszabály. Így az ilyen bérlőknek ki kellene költözniük, vagy jogi következményekkel szembesülni.

Ha a fizetésemelés nem elég lakásra…

A korábban hatályos rendelet tehát nem szabályozta azt az esetet, amikor a bérlő részéről a szociális rászorultság már nem áll fönn – pár ezer, vagy akár néhány forinton is múlhat az összeghatár átlépése – de a lakhatása továbbra se megoldott, ezért a lakásban kíván maradni.
Az ilyen esetek rendezése volt a rendeletmódosítás másik fő indoka. Ugyanis az előterjesztésben foglaltak szerint az ilyenkor, kényszerű helyzetben – a bérleti szerződés lejárta után már jogcím nélkül – lakásban maradókkal szemben eljárásokat kell indítani a lakások kiürítésére, azok bérletbe adással való hasznosítására pályázatot kiírni, aminek következtében az önkormányzatnál bevételkiesés jelentkezne.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az előterjesztett javaslat szerint az ilyen esetekben – a bérlőnek a szerződése lejárata előtt tett kérelme, és a szociális bizottság döntése alapján – további két évre, költség alapon lett volna bérbe adható. Ennek feltétele, hogy a bérlőnek sem a kérelmezéskor, sem a szerződés futamideje alatt ne legyen két hónapot meghaladó lakbértartozása.

Az e javaslatról folytatott vita során Lakatos János a gazdasági bizottság egyhangú, támogató álláspontjáról adott számot, azonban a jogi bizottság véleményét tolmácsolva aggályokat fogalmazott meg – és a bizottság két igen szavazat mellett két tartózkodással kialakított, nem kellő mértékű támogatásáról számolt be – dr. Angeli Gabriella, Bolvári Ferdinánd pedig a szociális bizottság módosító javaslatát terjesztette elő, amelyet be is építettek a rendelettervezetbe.

A szociális bizottság szigorít

A jogi bizottság úgy vélte, hogy a módosítás elutasításából adódó többletmunka vállalható volna, ugyanakkor a bizottság egyes tagjai nem látják biztosítottnak, hogy szociális alapon adják majd ki e lakásokat, hiszen ha a rászorultság megszűnik, akkor a szociális szempontból megalapozottan beadott igénylőktől veszik el a helyet, akik költségelven bérlik majd a lakást további két évre.

Ehhez kapcsolódott Bolvári, a kulturális, oktatási és szociális bizottság módosító javaslatának interpretálásával. A bizottság úgy látja, hogy kicsi a szociális bérlakások forgása, ezért azt javasolta, hogy amikor a határozott idejű szerződés lejár, a következő időszakra megkaphassa a bérlő a lakást, ha igényli, de ne kettő, hanem csak egy évre.

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy egy életre be tudnak rendezkedni szociális alapon. Azt szeretnénk ezzel a módosítással, hogy több rászoruló juthasson azonnali segítséghez, de tudja már az elején, hogy záros határidőn belül meg kell oldania a [lakhatási] problémáját, és úgy gondoljuk, így ezzel ösztönözve lesz, hogy maga is sokat tegyen ezért. A jegyző, dr. Kiss Csaba összefoglalta a javasolt módosítást, és a képviselővel egyeztetve pontosította, hogy a hosszabbítás egy alkalommal, egy évre lehetséges, annak lejárta után pedig a bérlőnek ki kell költöznie a lakásból, illetve, ha a feltételek adottak, újra pályázhat.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ezt a módosítási indítványt dr. Bálint József polgármester befogadta előterjesztésébe.
Angeli Gabriella – üdvözölte a módosítást, egyben a bizottság előtt fölmerült aggályoknak is orvoslatát látja benne, hiszen így hamarabb szabadulnak föl a lakások, és kerülhetnek vissza a szociális alapon igénylők használatába.

Ezek után a polgármester föltette szavazásra a szociális bizottság indítványa szerint módosított módosító javaslatot, és azt 11 igen szavazattal el is fogadta a testület.

Eszerint, a 11/2006. (VI.22) számú, a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet 6. paragrafusának 10. bekezdése így változik:

AMENNYIBEN A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS LAKÓJA A SZERZŐDÉSE LEJÁRTAKOR NEM JOGOSULT SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRA, AKKOR A LEJÁRATIG BEADOTT KÉRELMÉRE ÚJ SZERZŐDÉST LEHET VELE KÖTNI PÁLYÁZTATÁS NÉLKÜL KÖLTSÉGELVEN, LEGFÖLJEBB EGY ALKALOMMAL, EGY ÉVRE, AMENNYIBEN NINCS, ÉS KORÁBBAN SEM VOLT KÉT HÓNAPOT MEGHALADÓ LAKBÉRTARTOZÁSA.

A rendelet új, 11. paragrafussal is kiegészül:

Az a bérlő, akinek szerződése a (9) (10) bekezdés alapján nem hosszabbítható meg és a lakásból nem költözik ki, az jogcím nélküli használónak minősül, és vele szemben a rendelet 19. paragrafusa szerinti eljárást kell alkalmazni.E passzus szerint "A Bérbeadó a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számítot 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres elárást, illetőleg önkényes lakásfoglalás esetén az Ltv. 90/A. paragrafusában szabályozott közigazgatási eljárást megindítani."

A rendelet 7. – a piaci elvű lakásbérletekre vonatkozó – paragrafusa olyan értelemben egészül ki, hogy

A HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉS LEJÁRTA ELŐTT A BÉRLŐ KÉRELMÉRE LEGFELJEBB ÖT ÉVRE ÚJ SZERZŐDÉST LEHET KÖTNI PIACI ALAPON, PÁLYÁZTATÁS NÉLKÜL, AZZAL A FELTÉTELLEL, HOGY A BÉRLŐNEK NINCS, ÉS A SZERZŐDÉS FUTAMIDEJE ALATT NEM IS VOLT 2 HÓNAPOT MEGHALADÓ LAKBÉRTARTOZÁSA.

A rendelet teljes, hatályos szövege ITT elérhető!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

 legfrissebb videók

2017. 10. 16., 20:40
Bár ezt az egyszerű „lebirkázást” a juhtenyésztők valószínűleg kikérnék maguknak, pláne ezen OMÉK-nagydíjjelölt tenyészjuhoknak az esetében. Izguljunk együtt Tóth Danival, hogy az uszódi juhtenyésztő, Holló Mátyás jószágai – akik felkészítésének utolsó nagyon izgalmasra sikerült pillanatait is nyomon követhetjük – hogyan szerepeltek az ország egyik legrangosabb, és legrégebbi mezőgazdasági seregszemléjén! Kövessük végig Danival és a #DOKU harmadik epizódjával együtt az utat a hanyatt eséstől (szó szerint) a döntőig. Nézzük meg együtt, ott mi történt!
2017. 09. 27., 19:08
Itt az új Patron! Falunap, pályaavató focimeccs. Az első helyzet kimarad. Hogyan lehetett volna gól? Egyszerű. Megjön az univerzális ember. Az ellenfél elesik baráti tűzben. Süsü is belendül. Pedig már előző nap is lendületben volt! Tóth Dani legújabb videójából nem utolsó sorban az is kiderül, hogy honnan ered a bizonyára legismertebben csengő nevű dunapataji kőműves legendája, hogyan lehetett volna gól az első kimaradt helyzet, és egyáltalán, mi az összefüggés a patron és egy falunapi focimeccs közt.
2017. 09. 07., 13:07
Kitalálta, ki az? Aki ismeri őt, meg fogja nézni ezt a filmet. A többiek, ha rákattintanak Tóth Dani legújabb rövidfilmjére, meg fognak lepődni, nem csak a világszínvonalú, egyedi szemléletű szobrokon. A filmben nyilatkozik régi mestere, a rajztanár Kiss István is, akinek megláthatjuk a fejfáját is. Nem vicc! Pedig nem is ő a főszereplő. Hanem Farkas Tibor, aki 4:15-nél, csak úgy visszakézből elkapja a babakocsit is. De a lényeg nem ez, hanem… Ám ezt mondja el ő maga!

Még több friss hír

2017. 10. 16., 19:35
Múlt hét csütörtökön az El Camino és számos más nagy sikerű könyv szerzője Sándor Anikó volt a Városi Könyvtár vendége. Az írónő színes előadásában ismerhettük meg könyvei keletkezésének és magának az írói indulásnak a történetét.
2017. 10. 16., 16:57
Filvig Géza és egy barátja, párttársa, Farkas Péter nem bírta tovább nézni az üveghegyet, amely a Diego melletti szelektív konténer környékét lepte el. Kezükbe vették a dolgot, meg a hulladéküveget, és azokat a szeméttelepre szállították, egyben azt is demonstrálva, hogy nem ördöngösség. Ami nem megy, ne erőltessük, de legalább figyeljünk oda jobban, főleg, ha van rá apparátus – sürgeti Filvig, aki a problémát már testület előtt is fölvetette, nem is egyedül.
2017. 10. 16., 18:38
A télre való felkészülésről tanácskozott a Helyi Védelmi Bizottság a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán megtartott ülésén, amelyen a védelmi igazgatásban résztvevők, a polgármesterek, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a vízügyi igazgatóság, a gáz- és áramszolgáltató, a közútkezelő vezető beosztású képviselői voltak jelen.
2017-10-18 20:55:05
Egy francia kutatócsoport azt állítja, hogy megtalálták a diszlexia okát. A gyógyíthatónak látszó kiváltó okot az emberi szem fényérzékelő sejtjeinek apró hibája okozhatja. A diagnózis viszonylag egyszerűen felállítható: csak meg kell vizsgálni a páciens szemét.
2017-10-17 19:22:48
Október 17-én 45 éves lett az 1972-ben született Marshall Mathers, vagyis Eminem, aki már több mint húsz éve van a pályán. Díjakat nyert, filmekben szerepelt, és bár évek óta nem jelent meg új albuma, folyamatosan turnézik. Hogyan jutott el az egyedülálló anya által nevelt srác egy apró kis házból odáig, hogy világsztár és Oscar-díjas rapper legyen?

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2017. 10. 18., 21:03
Kati László, dr. Angeli Gabriella és Balogh Imre lemondtak tiszteletdíjukról. Még >>>
2017. 10. 17., 15:08
2 alkalom, a legfontosabb tudnivalókról minden leendő anyukának. Itt az összes felmerülő kérdésre választ kaphatsz. Még >>>
2017. 10. 17., 12:18
Aki ma délután akarta kézbe venni a Kalocsai Járási Hivatal Kormányablakában intézendő ügyeit, kénytelen lesz elhalasztani ezt a programot. Még >>>
2017. 10. 17., 11:00
Múlt szombati bemutatkozó rendezvényük után újra hallatott magáról a Momentum kalocsai szervezete, akik a párt országos plakátátragasztó-kampányához csatlakoztak ezzel a megmozdulásukkal. Még >>>
2017. 10. 16., 17:14
Folyamatosan várja az önéletrajzokat az Emika. Is. Még >>>
2017. 10. 15., 19:55
A „dead bedroom”, vagyis a „halott hálószobák” jelenség kapcsán olyan párokról beszélünk, akik együtt élnek ugyan, de a kapcsolatukból eltűnik, vagy eltűnt a szexuális élet. Miért és hova tűnik el a vágy? - erre keresi a választ e cikk. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

SZÓLJON HOZZÁ

 kisbéta
 2017-10-19 10:38:16
 3 Milyen játszóterek ? Azonkívül, hogy fodrászhoz jár , nem nagyon csinál semmit . A körzetében lakom, de nem nagyon hívott össze lakosság...

Botka László miniszterelnök-jelölt hétvégi lemondása után Angeli Gabriella is visszaadta az MSZP felkérését a jövő évi választásokon országgyűlési képviselőjelöltként történő megmérettetésre – erről szóló sajtónyilatkozatát ma délután küldte meg portálunknak.

 MrSmith
 2017-10-10 11:24:18
 5 Botka fabotkat sem ert es el is tunt,

Pénteken Botka László országjáró kampányának keretében jelöltbemutató utcafórumot tartott az MSZP a sétálóutcában. A párt miniszterelnök-jelöltje Angeli Gabriella támogatására biztatott. Angeli a Fidesz intézkedéseit bíráló, győzelem esetén népszerű intézkedések sorát ígérő beszédet mondott, majd másnap a párt országos rendezvényén is bemutatkozott.

 kisbéta
 2017-09-15 07:26:37
 5 Igen , követeljük, hogy számoljon el a Kalocsa-Kom pénzzel !!!!!!! Az a baj , hogy a sok seggnyalói csak a vastagon szedett részt olva...

Kinyóné Lakatos Melinda kérdésére válaszolt a napirendek lezárulta után dr. Bálint József polgármester, hírbe hozva egy kalocsai szövetkezetet és súlyos gyanút lebegtetve az előző városvezetéshez köthető magánszemélyek vonatkozásában.

  JETfly Magazin kiemelt hírei

2017. október 17-én 2 darab F-22 Raptor és egy KC-135 Stratotanker landolt a lengyelországi Powidz légibázison. A Raptorok kiszolgálásra egy 10 fős műszaki csapat is érkezett.
Negatív következményekkel jár a pilóták motivációját tekintve a bolgár parlament illetékes bizottságának azon döntése, mely szerint újra kell tárgyalni a vadászgéptendert.
A Lufthansa Csoport légitársaságai mintegy 12,7 millió utast szállítottak 2017 szeptemberében, 17,8%-kal többet, mint az előző év hasonló időszakában. A rendelkezésre álló utaskilométerek száma 11%-kal haladta meg az előző évit, miközben az árbevétel 12,9%-kal nőtt.
Az Iraki Légierő pilótáinak harmadik csoportja is végzett az L-159-es elméleti átképzéssel a Prága melletti Aero Vodochody üzemben. Az átképzés most a műszaki szakemberek és az oktató pilóták felkészítésével folytatódik.