2024. 06. 15. szombat
Jolán, Vid
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Jó ütemben haladnak a CLLD pályázatok – Simon Zoltán alpolgármester sajtótájékoztatója

Illés György Cinó  |  2021. 02. 25., 16:04

Múlt pénteken délelőtt 11 órakor Simon Zoltán alpolgármester a városházán tartott sajtótájékoztatót, amelynek témáját az összesen negyedmilliárd forintos CLLD pályázatok adták. A forrás felhasználását az e célra megalakult helyi akciócsoport (hacs) koordinálta, a közösen megalkotott helyi fejlesztési koncepcióban kijelölt célokra fordítható pályázatok kiírásával.

Az így felosztott forrásból, összesen 15 projekt keretében építési, eszközbeszerzési célok valósultak, illetve valósulnak meg.

A pályázatok keretében jelentős összeg fordítható különféle rendezvények szervezésére is. Ez utóbbiak a koronavírus-járvány miatt késedelmet szenvedtek, de amint a helyzet engedi, pótolni fogják – derült ki a Simon Zoltán által elmondottakból, aki az önkormányzat és a civil szféra további együttműködésének erősítéséről is szólt, illetve ismertette a nyertes pályázatokat.

Kalocsa város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetekkel való együttműködésre, és ez a jövőben is így marad – jelentette ki Simon Zoltán alpolgármester, méltatva a civilszervezetek közösségformáló erejét.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


A tájékoztató témájával kapcsolatban Simon Zoltán elöljáróban elmondta: a CLLD pályázatok – a tekintélyes, 250 milliós összegen túl – azért különösen fontosak, mert az öt évvel ezelőtt útjára indított pályázati rendszert megelőzően a civil szféra hosszú éveken át nem jutott hasonló támogatásokhoz.
Az alpolgármester továbbiakban a CLLD pályázati konstrukció sajátosságait ismertette.

Mint elhangzott, a CLLD pályázat alulról jövő kezdeményezések finanszírozására szolgál, maga a név is körülbelül annyit jelent, közösségileg vezérelt helyi fejlesztések.

A pályázatok végrehajtása, lebonyolítása öt éve zajlik, és ebben az évben, vagy a következőben fog lezárulni. A civil szféra határozhatta meg előre azokat az irányokat, amelyekre pályázni lehetett.
A pályázat keretében megvalósuló építményekre öt éves fenntartási kötelezettség áll fenn, míg a rendezvények esetében ilyen megkötés nincs.

Formálisan a pályázatok kiírója Magyarország Kormánya, és az unió mellett egyben társfinanszírozója is a programnak.  Az irányító hatóság a Pénzügyminisztérium, de a pályázatok ennek az alulról szerveződő pályázati rendszernek a keretében jelentek meg, amelynek a létrehozásához vezető első lépés az egész folyamat mozgatórugójaként tevékenykedő helyi akciócsoport (HACS) öt évvel ezelőtti megalakulása volt – vázolta Simon Zoltán az előzményeket.

HACS – helyi fejlesztési stratégia – pályáztatás

A helyi akciócsoport három nagy szféra – a civil, a vállalkozói és a közszféra – együttműködésével létre jött, 13 tagból, azaz 13 szervezetből, és az azokat képviselő 13 személyből álló szervezet. Annak tagja Kalocsa város önkormányzata is, és mint konzorciumvezető szerepel ebben a közösségben, a háromtagú elnökséget pedig dr. Törökné Moczár Györgyi, Bolvári Ferdinánd, valamint az önkormányzat delegáltjaként a választásokat megelőzően Lakatos Melinda alpolgármester, azt követően pedig Simon Zoltán alpolgármester alkotja.

A HACS feladata volt, hogy első lépésként egy helyi közösségi fejlesztési stratégiát állítsanak össze, amelyben összefoglalták a különféle helyi hagyományokra, célkitűzésekre, elvárásokra, igényekre épülő palettát, amire ezt követően majd pályázni lehetett. Ez a helyi stratégia fogalmazta meg a pályázatok benyújtásának feltételeit is.

A 250 milliós támogatási keretösszeget már korábban kiosztották, a pályázatnak ez a szakasza lezárult, a projektek megvalósítás szakaszában vannak, illetve részben már le is zárultak.

Kétlépcsős elbírálás

A pályáztatás folyamatáról Simon Zoltán elmondta: a helyi akciócsoport a fejlesztési stratégia alapján kiírta a helyi felhívásokat, kijelölve a különböző pályázati területeket. Erre bármely kalocsai civil szervezet beadhatta pályázatát, azonban más pályázatoktól eltérően itt két lépésben történt az elbírálás.

Elsőként a HACS vizsgálta meg, hogy a beadott igények megfelelnek-e a helyi fejlesztési stratégiában megfogalmazott céloknak. Ezt követően a Magyar Államkincstár és irányító hatóságként a Pénzügyminisztérium is megvizsgálta, hogy a tervezett projektek megfelelnek-e az Európai Unió vonatkozó előírásainak, illetve a kormányzat által előzetesen megfogalmazott kritériumoknak.

A mindkét lépcsőn sikerrel átesettek lettek a győztes pályázatok, mégpedig Kalocsán összesen 15 projekt. A továbbiakban 

AZ EGYES SZERVEZETEK LEBONYOLÍTOTTÁK, ILLETVE LEBONYOLÍTJÁK A SAJÁT BERUHÁZÁSAIKAT, ELKÉSZÍTIK A MEGFELELŐ DOKUMENTÁCIÓT, ELVÉGZIK AZ ELSZÁMOLÁST, ÉS LEZÁRJÁK A PÁLYÁZATOKAT.

Dicséret az önkormányzat apparátusának

Simon Zoltán a továbbiakban méltatta annak az önkormányzat fejlesztési csoportja tagjaiból álló munkaszervezetnek a tevékenységét, amely közreműködött a fejlesztések tervezése, lebonyolítása, lezárása során, mindvégig segítve, tanácsokkal látva el a lebonyolító szervezeteket.

Állandóan bábáskodott ez a munkaszervezet a pályázatok körül, és az ő munkájuknak nagymértékben köszönhető, hogy ezek a pályázatok sikerrel működnek, amelyik pedig már befejeződött, sikerrel lezárult."Külön köszönetet mondott az önkormányzat Fejlesztési csoportjában tevékenykedő kolleganőknek a magas szakértelmükért, segítőkészségükért.

Ezt követően Simon Zoltán a nyertes pályázatokat részletesebben is bemutatta, hangsúlyozva, a felsorolás azért is tanulságos, mert abból kiderül, hogy milyen szervezetek nyertek, milyen összeget, és ezt milyen célokra fordíthatják.

Ebből is láthattuk ennek a pályázati rendszernek a rendkívüli sokrétűségét, azt hogy a városnak milyen sok területen sikerült ezeknek a pályázatoknak köszönhetően fejlődést elérnie” – vezette be a nyertes projektek fölsorolását az alpolgármester.

 

Kalocsa városának futó CLLD-projektjei

 • Kalocsa Város Önkormányzata - Vízparti közösségi ház építésére 78,7 millió forintot nyert, a kivitelezés már le is zárult, a projektzárás folyamatban van.
 • A Küzdősport És Kulturális Egyesület a Kubikus Parkban létesített sportcélú szabadtéri közösségi teret, kondigépeket telepített, amire célra 9,9 millió forintot nyertek.
 • A Küzdősport és Földharc Egyesület a Molnár Ferenc Városi Sporttelepen építhetett hasonló létesítményt, 13,9 millió forint értékben.
 • A Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület komplex közösségi infrastruktúra megteremtésére 15 millió forintot nyert.
 • Kalocsa város önkormányzata Skate-pálya létesítésére jutott 11,4 milliós forráshoz. Simon Zoltán személyes tapasztalataként mondta el, hogy a már megvalósult beruházás eredményeképpen létrejött pályát örömmel vették használatba a fiatalok, minden nap több tíz gyerek élvezi áldásait.
 • A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár - Legyen a zene mindenkié címmel népzenei találkozót szervezett, 15,8 millió értékben.
 • A Logikusnak Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a kalocsai családok mentális egészségének a fejlesztése nyert hatmillió forintot.
 • A Kalocsai Gerillakertész Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület „Sárkányos élet a Vajason című projektjére nyert 17,3 millió forintot értékben
 • A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár a Városi Sportcsarnok kulturális célokra történő felhasználására való kialakítására kapott 13 millió forintot
 • A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület „Elődeink nyomában” című programjára 15 millió forintot fordíthat. A cél a hagyományok megismerése, megőrzése, fejlesztése továbbadása.
 • A Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület a népi kézművesség, népi mesterségek megismertetése céljára négymillió forintot nyert.
 • A Kalocsai Főszékesegyházi Alapítvány a cserkészmozgalom 100 éves fennállásának alkalmából tartandó ünnepi programsorozatának finanszírozására nyert pályázati forrást 2,8 millió forint értékben.
 • A Méhecskék Sportegyesület Kalocsa családi és testvérvárosi sportrendezvények lebonyolítására 1,5 millió forint értékben nyert.
 • A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület „Táncházak kicsiknek és nagyoknak” című programja egymillió forint támogatásban részesült.
 • A Kalocsa Jövőjéért Egyesület „Az együtt töltött idő kincs” közösségi rendezvények szervezésére 6 forint értékben kapott pályázati támogatást.


Mindenkinek jutott belőle

Simon Zoltán rámutatott: amint a felsorolásból is kitűnik,

A CIVIL SZFÉRÁNAK SZINTE MINDEN SZEGMENSE KAPOTT TÁMOGATÁST CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA,
MÁSFELŐL A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK MINDEN RÉTEGE, MINDEN KOROSZTÁLYA KAPOTT VALAMIT, AMI AZ Ő IGÉNYEIT SZOLGÁLJA KI.

A pályázatok részben már lezárultak, nagyrészt folyamatban vannak, és egy részük ezután fog megvalósulni. Egyetlen pályázat van, amely még a szerződéskötések fázisában vannak, a támogatói okirat még nem érkezett meg, de a pályázó már szinte minden szükséges jóváhagyás birtokában van.

Őszre rendezvénydömping ígérkezik

Sajnos a programokhoz kapcsolódó rendezvények megtartása az ismert okokból rengeteg problémába ütközött, és szenvedett késedelmet a koronavírus járvány okozta, jelenleg is érvényben lévő tilalmak és korlátozások miatt.
Simon Zoltán reményét fejezte ki, hogy talán a nyártól már eljön az az idő, amikor újra a megszokott életünket élhetjük, és a tiltások feloldása után a rendezvények szabadon megtarthatóak lesznek.

Ezért valószínűsíthető, hogy – feltehetőleg főképp az ősz során – rendkívül sok rendezvénnyel fog találkozni a városban Kalocsa lakossága. Az alpolgármester hozzátette:

EZ NEM BAJ, SŐT NAGYON JÓ DOLOG, HISZEN ÍGY NAGY LESZ A PALETTA, AMELYBŐL A VÁROS LAKOSSÁGA VÁLASZTHAT.

AZONBAN EZ A BŐSÉG ZAVARÁT IS OKOZHATJA, EZÉRT SZÜKSÉG VAN NÉMI KOORDINÁLÓ TEVÉKENYSÉGRE IS.

Ennek érdekében Kalocsa város önkormányzatának és az itt működő civil szervezetek közti együttműködés további javítása érdekében a múlt héten megbeszélést folytatott Zsikó Zoltánnal, a Kalocsai Innovációs Központ ügyvezető igazgatójával. A cél, hogy az Innovációs Kft., az önkormányzat és a civilszervezetek közötti együttműködést minél szorosabbra fűzzék, párbeszédet alakítsanak ki, illetve létrehozzanak esetleg egy programnaptárt, hogy a civil szerveződések egyesületek minél eredményesebben folytathassák tevékenységüket, és elérjék céljaikat – zárta mondandóját Simon Zoltán.

Simon Zoltán végül a sajtó képviselőinek kérdésekre válaszolt

A sajtó részéről egy kérdés arra irányult, hogy az építési beruházások fenntartási ideje mikortól érvényes, és – különös tekintettel a Vízparti Közösségi Házra – azt kik, és milyen feltételek mellett fogják majd használni.
Erre Simon Zoltán elmondta, hogy mindez testületi döntést igényel, és mivel jelenleg a képviselő testület a járványügyi szabályok miatt nem tud működni, ezért e kérdésekre később lehet majd választ adni, ahhoz a képviselő testületet meg kell várni.

Szintén kérdésre válaszolva Simon elmondta, hogy 4-5 pályázat zárult le eddig, a többi még folyamatban van, annyit azonban hozzátett, hogy az eszközvásárlások, építési beruházások nagy része már lezajlott, és jobbára csak a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokban van elmaradás. Ám ez is jelentős részét képezi a pályázati rendszerben támogatott céloknak.
E programok esetében vis maior helyzet miatt nem lehetett a tervezet időben megvalósítani a pályázatokat – mutatott rá az alpolgármester, hozzátéve: ezért határidő módosítási kérelmek vannak folyamatban, és a vis maiorra tekintettel, nagy valószínűséggel ezekhez az irányító hatóság hozzájárul majd, hiszen nem a pályázó hibájából történt a rendezvények elmaradása.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

Még több friss hír

2024. 06. 12., 15:53
Családias légkört, magas színvonalú szakmai munkakörnyezetet és mások mellett munkába járási támogatást is kínálnak leendő munkatársuknak. (x)

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 14., 12:18
A Bács-Kiskun vármegyében lévő többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Még >>>
2024. 06. 14., 08:36
A kulturális, művészeti tematikájú portál a ma kezdődő Kék Madár Fesztivál kapcsán készített interjút a fesztiváligazgatóval. Még >>>
2024. 06. 13., 15:53
Az ösztöndíjat a KIMBA Birkózó Akadémia, a Birkózószövetség és a Testnevelési Egyetem által alapított ösztöndíj évente egy személynek ítélhető oda. Még >>>
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK