2023. 03. 26.
Emánuel
: 388 Ft   : 362 Ft Benzin: 607.3 Ft/l   Dízel: 613.2 Ft/l   Írjon nekünk

Jó ütemben haladnak a CLLD pályázatok – Simon Zoltán alpolgármester sajtótájékoztatója

Illés György Cinó  |  2021. 02. 25., 16:04

Múlt pénteken délelőtt 11 órakor Simon Zoltán alpolgármester a városházán tartott sajtótájékoztatót, amelynek témáját az összesen negyedmilliárd forintos CLLD pályázatok adták. A forrás felhasználását az e célra megalakult helyi akciócsoport (hacs) koordinálta, a közösen megalkotott helyi fejlesztési koncepcióban kijelölt célokra fordítható pályázatok kiírásával.

Az így felosztott forrásból, összesen 15 projekt keretében építési, eszközbeszerzési célok valósultak, illetve valósulnak meg.

A pályázatok keretében jelentős összeg fordítható különféle rendezvények szervezésére is. Ez utóbbiak a koronavírus-járvány miatt késedelmet szenvedtek, de amint a helyzet engedi, pótolni fogják – derült ki a Simon Zoltán által elmondottakból, aki az önkormányzat és a civil szféra további együttműködésének erősítéséről is szólt, illetve ismertette a nyertes pályázatokat.

Kalocsa város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetekkel való együttműködésre, és ez a jövőben is így marad – jelentette ki Simon Zoltán alpolgármester, méltatva a civilszervezetek közösségformáló erejét.


Forrás: Illés György Cinó / KALOhírek


A tájékoztató témájával kapcsolatban Simon Zoltán elöljáróban elmondta: a CLLD pályázatok – a tekintélyes, 250 milliós összegen túl – azért különösen fontosak, mert az öt évvel ezelőtt útjára indított pályázati rendszert megelőzően a civil szféra hosszú éveken át nem jutott hasonló támogatásokhoz.
Az alpolgármester továbbiakban a CLLD pályázati konstrukció sajátosságait ismertette.

Mint elhangzott, a CLLD pályázat alulról jövő kezdeményezések finanszírozására szolgál, maga a név is körülbelül annyit jelent, közösségileg vezérelt helyi fejlesztések.

A pályázatok végrehajtása, lebonyolítása öt éve zajlik, és ebben az évben, vagy a következőben fog lezárulni. A civil szféra határozhatta meg előre azokat az irányokat, amelyekre pályázni lehetett.
A pályázat keretében megvalósuló építményekre öt éves fenntartási kötelezettség áll fenn, míg a rendezvények esetében ilyen megkötés nincs.

Formálisan a pályázatok kiírója Magyarország Kormánya, és az unió mellett egyben társfinanszírozója is a programnak.  Az irányító hatóság a Pénzügyminisztérium, de a pályázatok ennek az alulról szerveződő pályázati rendszernek a keretében jelentek meg, amelynek a létrehozásához vezető első lépés az egész folyamat mozgatórugójaként tevékenykedő helyi akciócsoport (HACS) öt évvel ezelőtti megalakulása volt – vázolta Simon Zoltán az előzményeket.

HACS – helyi fejlesztési stratégia – pályáztatás

A helyi akciócsoport három nagy szféra – a civil, a vállalkozói és a közszféra – együttműködésével létre jött, 13 tagból, azaz 13 szervezetből, és az azokat képviselő 13 személyből álló szervezet. Annak tagja Kalocsa város önkormányzata is, és mint konzorciumvezető szerepel ebben a közösségben, a háromtagú elnökséget pedig dr. Törökné Moczár Györgyi, Bolvári Ferdinánd, valamint az önkormányzat delegáltjaként a választásokat megelőzően Lakatos Melinda alpolgármester, azt követően pedig Simon Zoltán alpolgármester alkotja.

A HACS feladata volt, hogy első lépésként egy helyi közösségi fejlesztési stratégiát állítsanak össze, amelyben összefoglalták a különféle helyi hagyományokra, célkitűzésekre, elvárásokra, igényekre épülő palettát, amire ezt követően majd pályázni lehetett. Ez a helyi stratégia fogalmazta meg a pályázatok benyújtásának feltételeit is.

A 250 milliós támogatási keretösszeget már korábban kiosztották, a pályázatnak ez a szakasza lezárult, a projektek megvalósítás szakaszában vannak, illetve részben már le is zárultak.

Kétlépcsős elbírálás

A pályáztatás folyamatáról Simon Zoltán elmondta: a helyi akciócsoport a fejlesztési stratégia alapján kiírta a helyi felhívásokat, kijelölve a különböző pályázati területeket. Erre bármely kalocsai civil szervezet beadhatta pályázatát, azonban más pályázatoktól eltérően itt két lépésben történt az elbírálás.

Elsőként a HACS vizsgálta meg, hogy a beadott igények megfelelnek-e a helyi fejlesztési stratégiában megfogalmazott céloknak. Ezt követően a Magyar Államkincstár és irányító hatóságként a Pénzügyminisztérium is megvizsgálta, hogy a tervezett projektek megfelelnek-e az Európai Unió vonatkozó előírásainak, illetve a kormányzat által előzetesen megfogalmazott kritériumoknak.

A mindkét lépcsőn sikerrel átesettek lettek a győztes pályázatok, mégpedig Kalocsán összesen 15 projekt. A továbbiakban 

AZ EGYES SZERVEZETEK LEBONYOLÍTOTTÁK, ILLETVE LEBONYOLÍTJÁK A SAJÁT BERUHÁZÁSAIKAT, ELKÉSZÍTIK A MEGFELELŐ DOKUMENTÁCIÓT, ELVÉGZIK AZ ELSZÁMOLÁST, ÉS LEZÁRJÁK A PÁLYÁZATOKAT.

Dicséret az önkormányzat apparátusának

Simon Zoltán a továbbiakban méltatta annak az önkormányzat fejlesztési csoportja tagjaiból álló munkaszervezetnek a tevékenységét, amely közreműködött a fejlesztések tervezése, lebonyolítása, lezárása során, mindvégig segítve, tanácsokkal látva el a lebonyolító szervezeteket.

Állandóan bábáskodott ez a munkaszervezet a pályázatok körül, és az ő munkájuknak nagymértékben köszönhető, hogy ezek a pályázatok sikerrel működnek, amelyik pedig már befejeződött, sikerrel lezárult."Külön köszönetet mondott az önkormányzat Fejlesztési csoportjában tevékenykedő kolleganőknek a magas szakértelmükért, segítőkészségükért.

Ezt követően Simon Zoltán a nyertes pályázatokat részletesebben is bemutatta, hangsúlyozva, a felsorolás azért is tanulságos, mert abból kiderül, hogy milyen szervezetek nyertek, milyen összeget, és ezt milyen célokra fordíthatják.

Ebből is láthattuk ennek a pályázati rendszernek a rendkívüli sokrétűségét, azt hogy a városnak milyen sok területen sikerült ezeknek a pályázatoknak köszönhetően fejlődést elérnie” – vezette be a nyertes projektek fölsorolását az alpolgármester.

 

Kalocsa városának futó CLLD-projektjei

 • Kalocsa Város Önkormányzata - Vízparti közösségi ház építésére 78,7 millió forintot nyert, a kivitelezés már le is zárult, a projektzárás folyamatban van.
 • A Küzdősport És Kulturális Egyesület a Kubikus Parkban létesített sportcélú szabadtéri közösségi teret, kondigépeket telepített, amire célra 9,9 millió forintot nyertek.
 • A Küzdősport és Földharc Egyesület a Molnár Ferenc Városi Sporttelepen építhetett hasonló létesítményt, 13,9 millió forint értékben.
 • A Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület komplex közösségi infrastruktúra megteremtésére 15 millió forintot nyert.
 • Kalocsa város önkormányzata Skate-pálya létesítésére jutott 11,4 milliós forráshoz. Simon Zoltán személyes tapasztalataként mondta el, hogy a már megvalósult beruházás eredményeképpen létrejött pályát örömmel vették használatba a fiatalok, minden nap több tíz gyerek élvezi áldásait.
 • A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár - Legyen a zene mindenkié címmel népzenei találkozót szervezett, 15,8 millió értékben.
 • A Logikusnak Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a kalocsai családok mentális egészségének a fejlesztése nyert hatmillió forintot.
 • A Kalocsai Gerillakertész Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület „Sárkányos élet a Vajason című projektjére nyert 17,3 millió forintot értékben
 • A Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár a Városi Sportcsarnok kulturális célokra történő felhasználására való kialakítására kapott 13 millió forintot
 • A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület „Elődeink nyomában” című programjára 15 millió forintot fordíthat. A cél a hagyományok megismerése, megőrzése, fejlesztése továbbadása.
 • A Kalocsa és Térsége Hírnevéért Vendégváró Egyesület a népi kézművesség, népi mesterségek megismertetése céljára négymillió forintot nyert.
 • A Kalocsai Főszékesegyházi Alapítvány a cserkészmozgalom 100 éves fennállásának alkalmából tartandó ünnepi programsorozatának finanszírozására nyert pályázati forrást 2,8 millió forint értékben.
 • A Méhecskék Sportegyesület Kalocsa családi és testvérvárosi sportrendezvények lebonyolítására 1,5 millió forint értékben nyert.
 • A Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület „Táncházak kicsiknek és nagyoknak” című programja egymillió forint támogatásban részesült.
 • A Kalocsa Jövőjéért Egyesület „Az együtt töltött idő kincs” közösségi rendezvények szervezésére 6 forint értékben kapott pályázati támogatást.


Mindenkinek jutott belőle

Simon Zoltán rámutatott: amint a felsorolásból is kitűnik,

A CIVIL SZFÉRÁNAK SZINTE MINDEN SZEGMENSE KAPOTT TÁMOGATÁST CÉLJAI MEGVALÓSÍTÁSÁRA,
MÁSFELŐL A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK MINDEN RÉTEGE, MINDEN KOROSZTÁLYA KAPOTT VALAMIT, AMI AZ Ő IGÉNYEIT SZOLGÁLJA KI.

A pályázatok részben már lezárultak, nagyrészt folyamatban vannak, és egy részük ezután fog megvalósulni. Egyetlen pályázat van, amely még a szerződéskötések fázisában vannak, a támogatói okirat még nem érkezett meg, de a pályázó már szinte minden szükséges jóváhagyás birtokában van.

Őszre rendezvénydömping ígérkezik

Sajnos a programokhoz kapcsolódó rendezvények megtartása az ismert okokból rengeteg problémába ütközött, és szenvedett késedelmet a koronavírus járvány okozta, jelenleg is érvényben lévő tilalmak és korlátozások miatt.
Simon Zoltán reményét fejezte ki, hogy talán a nyártól már eljön az az idő, amikor újra a megszokott életünket élhetjük, és a tiltások feloldása után a rendezvények szabadon megtarthatóak lesznek.

Ezért valószínűsíthető, hogy – feltehetőleg főképp az ősz során – rendkívül sok rendezvénnyel fog találkozni a városban Kalocsa lakossága. Az alpolgármester hozzátette:

EZ NEM BAJ, SŐT NAGYON JÓ DOLOG, HISZEN ÍGY NAGY LESZ A PALETTA, AMELYBŐL A VÁROS LAKOSSÁGA VÁLASZTHAT.

AZONBAN EZ A BŐSÉG ZAVARÁT IS OKOZHATJA, EZÉRT SZÜKSÉG VAN NÉMI KOORDINÁLÓ TEVÉKENYSÉGRE IS.

Ennek érdekében Kalocsa város önkormányzatának és az itt működő civil szervezetek közti együttműködés további javítása érdekében a múlt héten megbeszélést folytatott Zsikó Zoltánnal, a Kalocsai Innovációs Központ ügyvezető igazgatójával. A cél, hogy az Innovációs Kft., az önkormányzat és a civilszervezetek közötti együttműködést minél szorosabbra fűzzék, párbeszédet alakítsanak ki, illetve létrehozzanak esetleg egy programnaptárt, hogy a civil szerveződések egyesületek minél eredményesebben folytathassák tevékenységüket, és elérjék céljaikat – zárta mondandóját Simon Zoltán.

Simon Zoltán végül a sajtó képviselőinek kérdésekre válaszolt

A sajtó részéről egy kérdés arra irányult, hogy az építési beruházások fenntartási ideje mikortól érvényes, és – különös tekintettel a Vízparti Közösségi Házra – azt kik, és milyen feltételek mellett fogják majd használni.
Erre Simon Zoltán elmondta, hogy mindez testületi döntést igényel, és mivel jelenleg a képviselő testület a járványügyi szabályok miatt nem tud működni, ezért e kérdésekre később lehet majd választ adni, ahhoz a képviselő testületet meg kell várni.

Szintén kérdésre válaszolva Simon elmondta, hogy 4-5 pályázat zárult le eddig, a többi még folyamatban van, annyit azonban hozzátett, hogy az eszközvásárlások, építési beruházások nagy része már lezajlott, és jobbára csak a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokban van elmaradás. Ám ez is jelentős részét képezi a pályázati rendszerben támogatott céloknak.
E programok esetében vis maior helyzet miatt nem lehetett a tervezet időben megvalósítani a pályázatokat – mutatott rá az alpolgármester, hozzátéve: ezért határidő módosítási kérelmek vannak folyamatban, és a vis maiorra tekintettel, nagy valószínűséggel ezekhez az irányító hatóság hozzájárul majd, hiszen nem a pályázó hibájából történt a rendezvények elmaradása.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2023-03-21 13:01:32
A Kalocsai Városi Balesetmegelőzési Bizottság első alkalommal rendezi meg a Szelidi-tó kerülő túrát, melyre nevezni a Holdfény Campingben lehet reggel 9 órától. Az utolsó túrázók 12 órakor indulnak útnak.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2023. 03. 25., 11:49
Magánszemély belföldön csak nemzeti dohányboltban szerezhet be dohánygyártmányt, azaz "snüsszt" is. Még >>>
2023. 03. 25., 08:37
Szombaton rendezik meg az idei Föld órája akciót: 20 óra 30 perctől a bolygó számos nevezetessége elsötétül egy órára. Még >>>
2023. 03. 24., 11:24
Elektromos hálózatépítési munkálatok miatt huzamosabb időre hol részlegesen, hol teljes egészében lezárnak több járdaszakaszt. Az Az időszakos korlátozások egy parkolót is érintenek. MVM Démász tájékoztatása! Még >>>
2023. 03. 24., 09:06
A két vádlottat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével, társaikat bűnpártolás és lopás bűntettével, valamint sikkasztás vétségével vádolják. Még >>>
2023. 03. 24., 08:29
Csapadékosabbra fordul az időjárás a hétvégére és lehűlés kezdődik. Még >>>
2023. 03. 23., 17:46
Tavaly kifejezetten súlyos aszály pusztított az ország mezőgazdasági területeinek 80 százalékán, melyből 1,45 millió hektárra jelentettek be aszálykárt. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK