2021. 12. 01. szerda
Elza
: 364 Ft   : 322 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

„Miénk itt a tér”- heves, elhúzódó politikai vita az egyidejű területfoglalásról – Bolvári-Bagó egyre jobban egymásra találnak?

2020. 10. 12., 09:47

A kalocsai képviselő-testület legutóbbi, szeptember 29-i ülésén tárgyaltak a közterületek használatának rendjét szabályozó rendelet módosításáról. A rendelet felülvizsgálatát elsősorban azok az egyre gyakoribb lakossági észrevételek tették időszerűvé, amelyek a sétálóutca közlekedési rendjének megsértését kifogásolták. Oda eddig is csak áruszállítás miatt lehetett volna behajtani, és a gépjárművek mellett a kerékpárosok számára is tilos volt a behajtás. A rendelkezések most tovább szigorodtak, de egyúttal hozzányúltak a közterületi árusítás szabályaihoz is. A legnagyobb vitát az a pont váltotta ki, amely a polgármester egyszemélyes mérlegelési jogkörébe utalja az egy időben, ugyan arra a helyre beadott közterület-használati kérelmeknek az elbírálását.

A Fidesz-KDNP-Kalocsa Jövőjéért Egyesület színeiben mandátumot szerzett képviselők egységesen támogatták a javaslatot, az ellenzéki képviselők azonban az egy óra és öt perc hosszan elnyúlt vita során - annak szerény jelentősége ellenére - egységfrontban támadták a tervezett, rendkívüli és igen ritka esetekre vonatkozó egyszemélyes döntéshozatalt. Mint kiderült, Bagó Zoltán egy esetet elferdítve tálalt, amelyről előtte nyilvánvalóan Bolvári Ferdinánddal beszélt, vagy egyeztetett. 

A polgármester méltatlannak tartotta a bizalmatlanságot. A jegyző számos kérdés tisztázásában segédkezett. Végül két módosító indítvány közül az egyik beépítésével elfogadták a határozatot a közterület-használat rendjéről. 

Az ezen a testületi ülésen is nyilvánvalóbbá vált: ha nincs élő videóközvetítés - a bizottsági üléseken elhangzott vélemények, majd szavazás után – egyesek aligha bocsátkoznának gyakran semmitmondó, parttalan vitákba, „azért én is felszólaltam, hú, de okosakat mondtam”- jellegű, inkább a nyilvánosságnak, mint az ügynek szóló felszólalásokba, erőltetnék ezt az időhúzó, korántsem konstruktív játékot. 

Ez a fajta ellenzéki képviselői viselkedés az önkormányzatiság óta leginkább a jelenlegi testület működése alatt csúcsosodik ki, és má-már alaposan feszegeti az önkormányzati ülés műfajának határait. 
Inkább egy politikai pamflet, ami egyeseknél teátrális, néha bohózatba illő felszólalásokban csúcsosodik ki. Nem baj, ha néha ugyanazt ismételve, ugyanarra rákérdezve, de csakazértis, és persze az előterjesztő polgármester ellenében összefogva. 

Kedves olvasó! Ilyen előzmények mellett hosszú beszámolóra számíthatsz!


Két nyomos ok a rendeletmódosításhoz


A közterület használat rendjének módosításáról szóló rendelethez két okból nyúltak hozzá: egyrészt a sétálóutca és a Negyvennyolcasok tere behajtási rendjének módosítása, másrészt a közterületen történő árusítás szabályainak módosítása miatt - mondta bevezetőjében dr. Filvig Géza polgármester. Hozzátette: egy ilyen szabályozás során az életviszonyokat, az élet adta szituációkat vizsgálja a jogalkotó testület, hogy 

minél kisebb érdeksérelmekkel, minél inkább ki tudják elégíteni a felmerülő igényeket."


Forrás: KALOhírek


A sétálóutcában a behajtó járművek nagyon megszaporodtak az utóbbi időben, sokszor körbe kell nézni, hogy nem jön-e autó. A járművek zavarják az ott élők nyugalmát és veszélyeztetik a sétálóutcát rendeltetésszerűen használók biztonságát, ezért ezt szigorítani volt szükséges – ezen igényt kérdőíves kutatás is megerősítette: a kiküldött hívek közül több mint 711 érkezett vissza, és a válaszadók túlnyomó többsége egyetértett azzal, hogy az áruszállítást céljából behajtani jogosultak számára időkorlátot állítsanak fel, míg ezt csak 16 százalék ellenezte. A rendelettervezetbe a többségi véleményt építették be – ismertette a polgármester az előzményeket.

A sétálóutcai kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, amely jelenleg is tilos, a válaszadók 70 százaléka a további tiltás mellett tette le voksát. Szintén nagy többség támogatta a sétálóutca zöldítését. 

Az utcai, út menti árusítás szabályozása, illetve tiltása azért most került napirendre, mert addig nem akartak szigorításokat végezni, amíg nem alakítanak ki olyan helyet, ahol ezt a tevékenységet legálisan lehet folytatni. Most az Eperföldi-saroknál megfelelő mennyiségű hulladéktárolóval ellátott, kulturált hely áll az utcai árusok rendelkezésére, akiknek tevékenységét ez a rendelet szabályozza.

A tisztázandó kérdések között Szabó Balázs utalt a városi rendőrkapitánynak a testületi ülés elején elhangzott beszámolójára, amelynek kapcsán arra a kérdésre, hogy a rendőrség adott e szakmai véleményt a gyalogos forgalmú sétálóutca kerékpáros használatával kapcsolatban, az ezredes igennel válaszolt, de a szakvélemény tartalmát nem részletezte. Ezért most a polgármestertől kérdezte a képviselő: a rendőrség milyen szakmai állásfoglalást adott ki a kérdéssel kapcsolatban. A válaszból megtudtuk, hogy a vélemény szerint vannak olyan terek más városokban, ahol kerékpársávot alakítanak ki, és ezt megfontolásra javasolták. Amint Filvig Géza elmondta, ezt megfontolták, és úgy találták, hogy itt túl szűk a tér kerékpársáv kijelölésére.
Mivel a lakosság is a kerékpáros forgalom további tiltását támogatta, ezért döntöttek így.

Szabó Balázs második feltevése szerint nem két, hanem három fontos kérdésről szól a javaslat, ugyanis a közterületnek rendezvények céljára történő bérbeadása is a rendelet részét képezi. Ezzel kapcsolatban az szerepel, hogy csakis a polgármester hatáskörébe tartozik a rendezvények minőségének és társadalmi hasznosságának megítélése, így ő dönthet egy személyben arról, hogy melyik rendezvényt lehet, és melyiket nem megtartani.
Ezért azt kérdezi: a minőségre és a társadalmi hasznosságra van-e egy olyan kidolgozott kritériumrendszer, amelynek alapján a polgármester objektívan tud erről a kérdésről dönteni, válogatva a beérkező kérelmek között?

FILVIG GÉZA SZERINT SZABÓ BALÁZS EZZEL A HOZZÁSZÓLÁSÁVAL MEGTÉVESZTI A KÖZVÉLEMÉNYT, 

mivel a rendelet tervezetben az szerepel, hogy 

A POLGÁRMESTER AKKOR DÖNTHET, HA EGY IDŐBEN, EGY HELYEN SZERETNÉNEK MEGTARTANI TÖBB KÜLÖNBÖZŐ RENDEZVÉNYT. 

Nem sok ilyen szokott lenni - mondta a polgármester, és remélte, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Hozzátette: ez neki egyáltalán nem hiányzik, és jobban örülne, ha találnának egy másik megoldást. A döntést előkészítő ülésen is elmondta, hogy ez a jogkör illetve kötelesség nem segíti a munkáját.

Azonban 

HIÁNYOLTA, HOGY SZABÓ BALÁZS AZON AZ ÜLÉSEN - HOLOTT JELEN VOLT - NEM MONDTA EL EZT A VÉLEMÉNYÉT, A RÉSZLETESEBB JOGI INDOKLÁSHOZ PEDIG A JEGYZŐNEK ADTA MEG A SZÓT.

Dr. Kiss Csaba gyakorlatias szempontból közelítve rámutatott: nagyon ritkán, évente legföljebb egyszer-kétszer fordul elő ilyen eset. Ilyenkor először a hivatal egyeztetni próbál. Általában ez sikerül is. 

A RENDELETMÓDOSÍTÁSSAL AZT A HELYZETET SZÁNDÉKOZNAK FELOLDHATÓVÁ TENNI, HA NEM SZÜLETIK EGYEZSÉG. EKKOR UGYANIS VALAHOGY DÖNTENI KELL, EZÉRT KERÜLT EZ A KITÉTEL RENDELETBE.
SZABÓ BALÁZS EZT A VÁLASZT ELFOGADTA.


Forrás: KALOhírek


Dr. Bagó Zoltán képviselő egyetértett Szabó Balázzsal abban, hogy ez a „salátatörvény” valóban három kérdéskört érint: a módosítás a behajtással, az árusításról és a rendezvényekről. Megköszönte a polgármesternek, hogy ezzel a módosító javaslattal nem a testületi ülésen kellett szembesülniük, hanem egy előkészítő ülésen megismerhették azt.

Bagó Zoltán azt a módosító javaslatot nyújtotta be: amennyiben előállna az az általa tréfás helyzetnek titulált eset, hogy a Kalocsa Jövőjéért Egyesület (KJE) és a Békés Kalocsáért Egyesület (BKE) kérelme közül kellene választani a polgármesternek, akkor ne [a KJE-elnök] Filvig Gézának kelljen eldöntenie, hogy melyik a minőségibb és nagyobb társadalmi hasznosságú rendezvény.
Azt indítványozta, hogy a polgármester egyszemélyes döntése helyett az időben korábban beérkezett kérelemnek legyen elsőbbsége, a másik kérelmezőnek pedig másik időpontot, vagy másik helyszínt kelljen választania – ezt a módosító javaslatot azonban később a képviselők többsége elvetette.


Forrás: KALOhírek


Filvig Géza szerint nagyon jó volt ez a példa, és kijelentette: 

AMENNYIBEN A KALOCSA JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ÉS A BÉKÉS KALOCSÁÉRT EGYESÜLET UGYANABBAN AZ IDŐBEN, UGYANAZON A HELYEN TARTANA RENDEZVÉNYT, AKKOR BÉKÉSEN ELFÉRNEK MAJD EGYMÁS MELLETT, ESETLEG KISEBB TERÜLETRE ÖSSZEHÚZVA MAGUKAT.

Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy közösen tartanának rendezvényeket. Most két nagyon jó szervezetet mondtam. De az is lehet, hogy a Kalocsai Lokálpatrióták Egyesülete is bejelentkezik, ha addigra bejelentkezik a Törvényszéken is, és működőképes egyesület lesz. Akkor meg hárman leszünk.”Filvig Géza a képviselőhöz fordulva a kérdés összetettségét egy másik példával is megvilágította:

Ha mi ketten mint Jókai utcai lakosok beadunk egy közterület-használati kérelmet, mert egy rendezvény tartunk, beadjuk mondjuk egy hónappal előtte, és utána jön a Mentőszolgálat, hogy ugyanarra a helyre szeretnének egy országos elsősegély-nyújtási bemutatót tartani, mi pedig meg szeretnénk mutatni, hogy (…) kinek milyen kutyusa van, és egy simogató délutánt szeretnénk a gyerekeinknek tartani. Melyik rendezvényt tartaná hangsúlyosabbnak?! 

Higgyék el, nagyon átgondoltuk, megfontoltuk. Én ezt nem kértem, viszont településvezetőként, polgármesterként fel kell vállalnom olyan döntéseket, amelyek esetleg érdeksérelemmel fognak járni”
– mondta a polgármester, aki arra is utalt, hogy hála a közösségi médiának, az ellenzéki képviselők és szimpatizánsaik figyelő szemeinek, ha bármi sérelem éri bármelyik kérelmező szervezetet, akkor azt jelezik majd, ő pedig vállalni fogja érte a felelősséget.

Azonban a polgármester szerint a rendelet valójában még több pontot érint, így a sétálóutcai behajtást, az ott lakóknak a parkolókártya kiadását, az árusítást, összességében hat-nyolc pontot, de a fő pont az a sétálóutcába behajtás és a közterületi árusítás.

FILVIG GÉZA ÉRTÉKELTE, HOGY AZ ELLENZÉKI KÉPVISELŐK RÉSZT VETTEK AZ ELŐZETES ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGYALÁSON, DE FÁJLALTA AZ EGYEZTETÉSEK SORÁN BÉKÉSEN HALLGATTAK, EZZEL SZEMBEN A TESTÜLETI ÜLÉSEN KRITIKÁK ÉS MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK FOGALMAZÓDNAK MEG. HOZZÁTETTE, HOGY EZEN NEM LEPŐDIK MEG SZÁMÍTOTT IS RÁ, EZ „BENNE VAN A PAKLIBAN”.

Végül azt ígérte, nagyon körültekintően fog eljárni az esetleges ilyen ügyekben.

Dr. Körmendy Szabolcs, a belváros képviselője

Körmendy Szabolcs képviselő helyesbítette Bagó Zoltán salátatörvényes kiszólását, mondván, hogy salátatörvénynek azokat a javaslatokat nevezik, amelyek egyszerre több törvénynek a módosítását tartalmazzák, ez pedig csak egy rendelet módosítása.
A belvárosi választókerület képviselőjeként azt is elmondta, támogatja a sétálóutca forgalomcsökkentését, mert tapasztalata szerint is „keresztbe-kasul tartózkodik ott taxitól kezdve pénzszállító autóig mindenki”. Az ott lakók visszajelzései szerint van olyan hétköznap, amikor egyidejűleg öt-hat autó parkol sétálóutcában, amely így jobban hasonlít egy parkolóhoz.


Forrás: KALOhírek


A kerékpársáv fölvetésére kifejtette: azok mérete szabályozott, ezért nem fér el, figyelembe véve hogy az utca területére mindkét oldalról vendéglátó egységek teraszai is benyúlnak.
Ezekkel kapcsolatban olyan panasz is többször érkezett, hogy a teraszokon éjszakába nyúló hangoskodással zavarták a lakók éjszakai pihenését. Ezért,

amennyiben egy szórakozóhelyen többszöri figyelmeztetés ellenére sem tudnak eleget tenni ezeknek a kéréseknek, akkor az engedélyt vissza lehet vonni.”A Pénzügyi - és vagyonellenőrzése bizottság részéről azt tette hozzá: azzal a kiegészítéssel, hogy a vendéglátóhelyek teraszaira a korábbitól eltérően a téli időszakra is megállapítottak egy – természetesen a nyárinál jóval alacsonyabb – díjat, a tervezetet elfogadásra javasolták.

Tihanyi Tiborné képviselő

Tihanyi Tiborné a közterületi árusítással kapcsolatban szólt hozzá, mivel az e célra kialakított terület a Dózsa György és Széchenyi út sarkán az ő körzetében van. Elmondta: korábban sok gondja volt ezzel a területtel, mert volt ott egy használtruha gyűjtő konténer, amelyet rendszeresen feltörtek, tartalmát szétdobálták. Gyakran kellett takarítást kérni itt, ahol mindig is volt közterületi árusítás, ezért örömét fejezte ki, hogy mostantól kulturált körülmények között folytathatják az árusok.
A havi 550 forint négyzetméterenkénti asztalhasználati díjat méltányosnak értékelte, és arra is rámutatott, hogy az út túloldalán több parkolóhely került kialakításra az önkormányzat finanszírozásában, ami az ott működő üzletek miatt is fontos lépés.
Végül arról számolt be Tihanyi Tiborné, hogy a jogi és ügyrendi bizottság 3 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést.


Forrás: KALOhírek


Filvig Géza csatlakozva az előtte szólóhoz megerősítette, hogy az árusítók visszajelzései szerint elégedettek a kialakított árusítóhelyekkel.

Simon Zoltán alpolgármester

Simon Zoltán alpolgármester a sétálóutca ügyének rendezését időszerűnek mondta azzal a kijelentéssel: 

VÉGRE VISSZAADJÁK AZT AZ EREDETI FUNKCIÓJÁNAK. 

Felháborítónak nevezte, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy rájuk semmilyen szabály nem vonatkozik: autóval behajtanak, parkolnak órákon keresztül, sőt volt, aki – miután a sétálóutca városházi végén kiszedték a fizikai akadályokat – egyszerűen keresztülhajtottak a sétálóutcán. Ezeket minősíthetetlennek nevezte, hozzátéve, hogy- amint az a közvélemény-kutatásból kiderült - ezt a véleményét a lakosság jelentős része is osztja.
Simon Zoltán szerint a közterületen történő árusítás szabályozásának időzítése átgondolt volt, hiszen azután tiltja meg a közterületi árusítást, hogy megteremtette az ilyen tevékenység legális feltételeit. Annál is inkább, mivel a szóban forgó területen már évtizedek óta teljesen ellenőrizetlen és szabályozatlan módon folyt az árusítás, ami miatt sok megkeresést kapott az ott lakóktól és az ottani üzletek tulajdonosaitól. Ráadásul balesetveszélyes volt, rossz városképi hatással a rendezetlenség és a hátramaradt szemét miatt, és az ottani üzlettulajdonosok érdekeit is sértette a piacokat veszélyeztető, gyakran engedély nélküli, feketén történő árusítás.


Forrás: KALOhírek


Dr. Vincze András képviselő

Dr. Vincze András a rendezvények engedélyezésének problémaköréhez kanyarodott vissza, kifogásolva a polgármesteri döntési helyzetben rejlő szubjektív elemet. Másfelől amiatt is aggódott, hogy nem lesz-e visszatartó erő az esetleges kérelmezők előtt az a tudat, hogy előfordult, hogy hiába kérnek területfoglalást egy adott helyre, adott időben. Hiába adják be korábban a kérelmüket, korántsem biztos, hogy „ők lesznek a befutók”, mert szubjektív szempontok alapján a polgármester ezt fölülbírálhatja. Úgy vélte, hogy ez a megfogalmazás a szubjektív elemek miatt sem megfelelő, és a kérelmezők körében bizonytalanságot kelt, visszatartó erő lehet, pedig napjainkban a kiszámíthatóság és a biztonság a legfontosabb értékek közé tartozik – mondta a testület újonca.


Filvig Géza bizonytalan volt abban, hogy meglepődött-e azon, hogy épp ebbe „kapaszkodnak bele” az ellenzéki képviselők, 

AZT AZONBAN BESZÉDESNEK TARTOTTA, HOGY ERRE ENNYI FIGYELMET FORDÍT AZ ELLENZÉK, MIKÖZBEN SENKI SEM HOZZA SZÓBA PÉLDÁUL AZT, HOGY A TEMETŐ KÖRÜL A HALOTTAK NAPI VÁSÁR MIKÉNT LESZ SZABÁLYOZVA. ENNÉL FONTOSABBNAK TARTOTTÁK, HOGY A POLGÁRMESTERI DÖNTÉS OBJEKTÍV VAGY SZUBJEKTÍV.

Én erről annyit mondtam, hogy ez nekem nyűg.”
Filvig Géza megkérdezte a jegyzőt, hogy más településeken is van-e ilyen szabályozás, és ha igen, van-e precedens. Mindazonáltal leszögezte, hogy valamilyen döntést kell hozni, hogy a kérdést szabályozni tudják. Kifejtette: miután tavaly ősszel a város lakosságától ő kapott felhatalmazást a polgármesteri teendőkre, arra kérte az ellenzéket, hogy bízzanak benne, hogy ezt a feladatot is el fogja tudni látni.
Azt kérte továbbá, ha egyetlen egy panasz is lesz a közterület-használat engedélyezésének rendje kapcsán, akkor azt hozzák vissza a testületi ülésre, és akkor tárgyalják át, vizsgálják meg a polgármester munkáját.

De Önök eleve csupán politikai szándékból ebbe kapaszkodnak bele, és a kerékpározás, a temető rendje, a közterületi árusítás az mind huszadrangú, csak a polgármesternek ne legyen szubjektív eleme. Nincsen.”– mondta Filvig Géza.

Hozzátette: erre kapott felhatalmazást a várostól, és most arra kéri a képviselőktől is, hogy ez legyen benne a rendeletben. Ha egyszer is hibázik, akkor azt tárgyalják át, és vonják le a következtetéseket, mondta Filvig Géza, aki azt azonban fájlalta, hogy ennyi bizalmat sem kap az ellenzéktől.

Erre reagálva Bagó Zoltán elmondta, hogy a temető rendje azért nem került most szóba, mert azt az előzetes egyeztetéseken átbeszélték, és az azzal kapcsolatos javaslatot egyhangúlag támogatták. Nem azért nem beszélnek a temetőről, amit a polgármester mondott, hogy nem tartják fontosnak, hanem azért, mert egyetértenek a javaslattal, konszenzus volt róla már az előkészítő tárgyaláson – mondta Bagó Zoltán. 
Amellett azonban kitartott, hogy nem helyes hogy a következő években bármikor előfordulhasson, ha több szervezet ugyanoda, ugyanakkorra kér közterület-foglalási engedélyt, akkor a polgármester szubjektíven, egy személyben dönthessen.
Bagó Zoltán fönntartotta azt a véleményét, hogy a tervezett fölösleges szubjektív mérlegelési jogkört adna a polgármesternek, amiből véleménye szerint „a későbbiekben probléma lehet”.
A Mentőszolgálat példáját populárisnak nevezte, hozzátéve, lehetnének szájjal-lábbal festők, vagy óvodások is, de szerinte az ilyen eseteket informálisan lehetne rendezni. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy volt olyan eset a legutóbbi választási kampányban, de nem őt érintette, amikor valaki egy rendezvényt tartott, és a polgármester telefonos fényképekkel igazolta, hogy a rendezvény nem volt szabályszerű.

Konkrétumot! Konkrétumot!”– szólt közbe a polgármester, amire Bagó Zoltán elmondta, hogy Bolvári Ferdinánd elmondása szerint egy rendezvényén ment oda Filvig Géza Bolvárihoz és „mutatta a képeket, hogy ejnye-bejnye”. Ezért szerinte az időrendiséget kellene figyelembe venni, tehát módosító indítványát fenntartotta.

A konkrét esetre reagálva Filvig Géza rámutatott, 

a Békés Kalocsáért Egyesület területfoglalási engedélyt kért tavaly, amelyet természetesen megadtak neki. A közterület-kezelő kollégák kijelölték a helyet, de az egyesület utána nem arra a helyre települt ki a sátrával, ahová a közterület-foglalási engedély szólt, hanem mintegy 200 méterrel odébb, közvetlenül a Tiszti Klub elé, és onnan, egy önkormányzati fenntartású épületből hozták ki az áramot, szabálytalanul, engedély nélkül.”Azt is kijelentette a polgármester, hogy ő maga nem ment oda fotózni, ez egy téves utalás. Ő

fényképfelvételeket kapott erről a telefonján, azzal, hogy felháborító, hogy egy magánrendezvényhez egy önkormányzati épületből húzták ki a hosszabbítót, engedély nélkül, és onnan vételezték az áramot, amelyet azóta sem térítettek meg.

Hozzátette: 

ezt ő jó szándékkal jelezte Bolvári Ferdinándnak,

mondván, hogy ő nem kíván foglalkozni ezzel, de kapott egy ilyen jelzést, amit ő is jelzett az érintett felé.

Örülök, hogy ő megosztotta önnel ezt a gondolatot! Azt érzékelem, hogy egyre jobban egymásra találnak, és megosztják egymással gondolataikat, úgyhogy ezért szeretném pontosítani, hogy ez az eset így történt”
Visszavetítve a polgármester szubjektív döntési jogkörére, ez a történet nem arról szólt, hogy valaki nem kapott engedélyt, hanem, hogy kapott, és nem oda települt, ahova az engedélye szólt, és engedély nélkül önkormányzati épületből vételezték az áramot, amit én jószándékkal mondtam Bolvári Ferdinándnak, gondolván, hogy vagyunk olyan jó viszonyban. Ez történt, semmiféle korlátozás!”– szögezte le a polgármester, nehezményezve, hogy a történteket ennyire elferdítve – nyilvánvalóan Bolvári Ferdinánddal történt háttéregyeztetést követően – Bagó Zoltán ezt neki próbálja felróni.

Kiss Csaba jegyző újra szót kérve figyelmeztetett, hogy a vita olyan szintre lépett és olyan irányt vett és politikai színezetet kapott, amihez nekik a hivatal részéről semmi közük.
Nem azért terjesztették be a módosítást, hiszen ilyen nagyon ritkán fordult elő.


Forrás: KALOhírek


Csupán annyit szeretnénk, hogy ilyen esetben legyen egy gyors döntési lehetőség, akár a polgármesternek, akár egy bizottságnak, vagy akárkinek. De mivel a polgármester adja ki a közterület foglalási engedélyeket, ezért ésszerűen neki”– mondta Kiss Csaba, reményét fejezve ki hogy senki nem fog már csak azért is kérelmet beadni ugyanarra a helyre és időre, ha megtudja, hogy valaki közterület-foglalási engedélyt kért, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hozza a polgármestert. 

Hozzátette: 

Eddig még sohasem kellett ilyen ügyben dönteni kampányidőszakban vagy politikai rendezvények vonatkozásában, amihez a polgármester annyit fűzött hozzá, visszautalva a Bagó Zoltán által említett esetre, hogy az sem politikai kampányrendezvény volt, hanem a BKE év végi gulyásosztása.Bagó Zoltán mondandójára válaszolva még elmondta, hogy 

az is ferdítés, hogy az előkészítő ülésen konszenzus lett volna, hiszen ott semmilyen döntést nem hoztak, csupán informális gyűlés volt, amelyen ismertették a tervezet tartalmát.

Szabó Balázs örömét fejezte ki, hogy részt vehettek a döntés-előkészítésben, és reményének adott hangot, hogy ez a későbbiekben is így lesz a sarkalatos kérdésekben. Voltak is kifogásai, például az árusításra kapcsolatos szabályozást illetően, de végül meggyőzték, hogy szükséges a tervezett szabályozás. 
Szintén egyetértés mutatkozott a sétálóutca forgalmának szabályozása kérdésében, hiszen a kialakult viszonyok mindenki szerint tarthatatlanok voltak. Feszegette a kerékpározás kérdését is, de engedett a többség véleményének, viszont most elbizonytalanította a rendőrkapitány neki adott válaszán, összevetve annak a később a polgármesteri válaszból megismert tartalmával, miszerint a kerékpározás lehetővé tételét megfontolásra javasolták. Ő is úgy gondolja, hogy ki lehetne ott jelölni olyan kerékpársávot, amely – különösen miután megszokták – balesetmentesen biztosítaná a kerékpárosok áthaladás át és a gyalogosok kényelmét és biztonságát.
Szabó Balázs szerint ő nem politikai élű, hanem eljárásjogi kérdésként vetette fel: nem áll-e fenn majd összeférhetetlenség, ha a polgármester kérelmezői oldalon érintett egy ilyen vitás helyzetben.

A félreértések elkerülése végett a jegyző tisztázta, hogy egy beadott kérelem elbírálását követően a kiadott és jogerőre emelkedett engedély már nem lesz visszavonható, arra az időpontra ezt követően már nem lehet beadni másnak engedélykérelmet.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy amint az eljárásnak van egy határideje, úgy a kérelemnek is: azt a rendezvény előtt legalább 8 nappal korábban kell beadni.

A polgármester még fontosnak tartotta elmondani, hogy a közterület-foglalási engedélykérelemnek tartalmaznia kell a várható létszámot és a rendezvény által elfoglalt területet négyzetméterben.

Kalocsán van hely bőven, elférünk”mondta.

Arra a felvetésre, ha saját szervezete fölött kellene döntenie, egyetértett a képviselővel, hogy az még sokkal kellemetlenebb lenne számára, de kijelentette: 

semmilyen körülmények közt nem döntenék a saját szervezetem javára.”Nem vagyok az a típus, hogy magam felé hajlik a kezem, delegáltatom magam egy szervezetbe, és utána egy olyan szervezetnek juttatok pályázati támogatást, amelyben szintén tag vagyok.”Tihanyi Tiborné arra a figyelmeztetett, előfordulnak olyan esetek, amikor gyors döntést kell hozni, amire a javaslatban szereplő megoldás a garancia.

Király Róbert még egyszer rákérdezett a jegyző által korábban már egyértelműen, félreérthetetlenül kifejtettekre: ha valaki benyújt egy kérelmet, majd azt határidőn belül elbírálják, azt követően más már ugyanoda, arra az időpontra nem nyújthat-e be kérelmet, még ha ezt a rendelet így kimondva nem is tartalmazza.


A jegyző válaszában elmondta, hogy jogszerűen visszavonni egy határozatot csak nagyon szigorú és különleges feltételek mellett lehet. Az, hogy valaki más később bead egy kérvényt, nem tartozik ebbe. Végül tisztázásképp leszögezte, hogy a rendeletnek ez a kitétele csak arra az esetre vonatkozik, ha valaki bead egy kérelmet, és amíg azt nem bírálják el, abban az időben érkezik még egy kérelem ugyanarra az időpontra és ugyanarra a helyre, ami nagyon ritkán fordul elő.
Eddig ezekről a hivatalnak kellett egyeztetnie, és az egyeztetések szinte mindig sikerre vezettek. A közterek általában elég nagyok, hogy meg is oszthatóak legyenek, vagy más terület felajánlásával lehetett orvosolni a problémát. A polgármesteri döntésre csak akkor volna szükség, ha ezek a kísérletek nem vezetnek eredményre. Kiss reményét fejezte ki, hogy ezután nem fognak szervezetek szándékosan rászervezni egymás eseményre, mert az – idézzük – „nagyon ciki lesz.”

Simon Zoltán szerint az ellenzéki képviselők aggodalma nem életszerű: ritka és akkor is valószínűleg könnyen dűlőre vihető ügyekről van szó, ezért úgy vélte, 

a megszólalásokból süt a politika és süt a bizalmatlanság.”Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a választók egy személyre helyezték a polgármester új feladattal járó felelősséget, őt bízták meg ezzel, ezért kérte az ellenzék képviselőket, hogy hadd hozzon döntéseket,. majd a közmondással szólva azt mondta: mindenki magából indul ki. Abból, hogy az ellenzéki képviselők azt feltételezik, hogy a polgármester nem képes objektívan mérlegelni, és mindenképpen politikai döntést hoz majd, arra lehet következtetni, hogy ők valóban így tennének.

Engedjék már meg a város első számú vezetőjének azt, hogy egy ilyen rendkívül ritka dologban döntsön! Tételezzük már föl róla, hogy objektíven és reálisan fog dönteni!”Körmendy Szabolcs módosító javaslatot terjesztett be, amely szerint a polgármesteri mérlegelés lehetősége csak az azonos időpontra és helyszínre, de egy héten belül beadott kérelmek esetében legyen érvényes – ezt később meg is szavazta a testület, így a javaslatot beépítették a rendelettervezetbe.

Szabó Balázs visszautasította, hogy politikai indítékai lettek volna hozzászólásának. Szerinte az összeférhetetlenség kérdését is pusztán jogi szempontból firtatta, nem konkrétan Filvig Gézával kapcsolatban akarta volna ezt felvetni, azonban erre nem kapott választ, ahogy arra sem, van-e olyan kidolgozott kritérumrendszer, amelynek alapján a polgármester objektív szempontok szerint mérlegelve hozhatja majd meg döntését.


Forrás: KALOhírek


Végül Bagó Zoltán és Körmendy Szabolcs képviselők módosító javaslatairól bő egy óra elteltével szavaztak, majd az utóbbinak a beépítésével kiegészült közterületi rendeletmódosítást 7 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadta.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 11. 27., 14:25
A kalocsai Török „Töce” Tibor, A-MAFOSZ-fotóművész 16 éves pályafutása legeredményesebb évét zárta. A fotográfus 2021-ben 30 díjat nyert. A több mint 150 kiállításra javasolt képe négy földrészen és 20 különböző országban került bemutatásra. A pályázatokon díjazott képeinek 90 százaléka Kalocsán és annak vonzáskörzetében készült!

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 12. 01., 16:17
Hatodik alkalommal rendezik meg Kalocsán a Mikulásfutás és sétát, ami idén, ezen a héten vasárnap, 2021. december 5-én a Kubikus parkban lesz! Még >>>
2021. 12. 01., 11:50
Ma megnyílt az Információs Pont Kalocsán, a Szent István út 35. szám alatt! Még >>>
2021. 12. 01., 11:14
A jelenlegi trend elemzése szerint 460-465 forintos literenkénti benzinár, valamint 465-470 forintos gázolajár is lehet a kutakon. Még >>>
2021. 12. 01., 09:05
Íme az első feladvány, játékra fel! ♥ Még >>>
2021. 11. 30., 20:27
Dulakodás közben még az áruvédelmi-kaput is kidöntötték, amivel több százezer forint kárt okoztak az üzletnek. Még >>>
2021. 11. 30., 15:26
Úgy tudjuk, a motoros sérülései súlyosak, őt a tűzoltók szabadították ki a munkagép alól. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

hirdetés