2024. 06. 23.
Zoltán
: 398 Ft   : 372 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Közmeghallgatás – Fókuszban a közlekedés, a fejlesztések és tervek

Borbély-Juhász Ágnes  |  2016. 12. 06., 13:33

Múlt csütörtökön délután négy órai kezdettel tartották Kalocsa város idei közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A szokásosnál kevesebb hozzászólóval és érdeklődővel zajlott esemény a város megvalósult és tervezett fejlesztéseiről, illetve az azokhoz kapcsolódó ellenőrzések lefolyásáról szóló polgármesei beszámolóval vette kezdetét, majd lakossági fölvetések és az azokra adott válaszok következtek a közlekedés különböző aspektusai, a zöldfelületek, közterületek használata és kezelése, a szemétszállítás és hulladék díj mértéke, illetve az örökségvédelem tárgykörében.

Az ülést dr. Bálint József polgármester nyitotta meg, részletesen beszámolva a városban megvalósult fejlesztésekről, valamint a beadott pályázatokról és előmenetelükről, illetve a város későbbi projektterveiről.

Megvalósult fejlesztések

Szeptemberben Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatással a Kalocsai Uszoda és Gyógyfürdő energetikai fejlesztése valósult meg, amely magában foglalta hőcserélő berendezések cseréjét a kapcsolódó gépészeti munkákkal együtt, valamint a szigeteletlen vezetékek hőszigetelését is.
A polgármester elmondása szerint a beruházás következtében nő az üzembiztonság, míg a remények szerint csökken a karbantartás költsége és a villanyszámla.

A Kalocsa Szíve program keretében elkészült attrakciókhoz kapcsolódóan további beruházások váltak szükségessé, így önerőből végezték el az Érsekkert kapujának átalakítását, a Csilás parki buszfelhajtó átépítését és szalagkorlát-hosszabbítását, a Foktói úti híd villámvédelmi beruházását és a hídkorlát hosszabbítását, az Asztrik téren kerékpártárolók létesítését és térburkolat kiépítését, a Platán szökőkútja körüli korlát kiépítését és egy tűzcsap áthelyezését.

2016 májusában készült el a Csilás parki honvédségi emlékmű, emléket állítva Kalocsa katonavárosi múltjának.

Lakossági igényekhez igazodva önerős fejlesztésként valósult meg a Csokonai utcai szennyvíz-hálózat fejlesztése, ennek átadására a napokban kerül sor.

Ősszel zárult a Malom utcai Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőszerkezetének felújítása, ennek keretében héjazatcsere valósult meg teljes mértékben saját forrásból.

A napokban készült el a Miskei úti záportározóhoz az olajfogó műtárgy, amely a horgászati fejlesztések alapfeltétele volt. A fejlesztés az RHKK [Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.] által nyújtott támogatásból valósult meg. A tó kezelését a bérlő ugyanazon a napon délután vette át.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az év folyamán kizárólag önerőből valósultak meg a Városháza épületén kisebb fejlesztések, így a Szent István utcai és a Tomori utcai bejárat, az udvaron térelválasztó falak és kerékpártárolók létesültek, a tetőn a hófogók kiegészítése történt meg.

Önerős beruházásként kátyúzási beavatkozási beruházások történtek. A Búzapiac téren a vízmegállásos nyomvályút szűntették meg vízelvezetési és burkolatjavítási munkálatokkal, több kerékpárút egyes szakaszain a burkolat javítását, az időzónás parkolókban fatelepítéshez szigetek kialakítását, a növények betelepítését és favédő kalodák kihelyezését végezték el, orvosolták a Martinovics utca végén lévő híd vízelvezetési problémáit, ugyanitt, valamint a Vigadó-sori hídon korlátfelújítást végeztek.

Beadott pályázatok

A továbbiakban a benyújtott pályázatokról szólt dr. Bálint József

Tavasszal 800 milliót igényelt a város TOP 1.1.1-15 kódszámú pályázat keretében iparterület fejlesztésére, a Foktői úti laktanya területéhez kapcsolódó, mintegy 3,5 hektáros területrészen. A pályázat elbírálása még nem történt meg. A területre vonatkozó megegyezés ugyanakkor megszületett a Honvédelmi Minisztériummal. A terület megosztásának bejegyzése folyamatban van, ennek zárultával a Vagyonhasznosítási Kft. veszi át a területet, még nem biztos, hogy ingatlancsere útján, vagy ingyenesen.

Nyáron sportparkok létesítésére adott be pályázatot a város, a Kossuth Lajos utcai KRESZ-park, a Vidats, Erdei Ferenc, Veres Péter utcák határolta közpark, a Bem Apó utca, Eperföld út, Dózsa György utca határolta közpark helyszíneire vonatkozóan, a pályázatok elbírálására várunk.

Az Országos Kézilabda Szövetség tornaterem-felújítási programja keretében pályáztunk novemberben az Eperföldi Általános Iskola tornatermének felújítására, benne sportpadló létesítésére, nyílászárók cseréjére, tetőzet javításra. Az elbírálás jövő év elején várható.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán igényeltünk forrást a Zöldfa Utcai Tagóvoda melegítő, tálalókonyha és étkező felújítására. A megpályázott 17,8 millió forintos támogatás mellé bő hárommilliós önrész lett volna szükséges a 21 milliót meghaladó beruházáshoz, ám igényünk nem részesült kedvező elbírálásban.

Az önkormányzatokért és az államháztartásért felelős miniszter által meghirdetett pályázat keretében a Csalogány utcai és kapcsolódó utak útburkolat-felújításának céljára pályázott Kalocsa, 35,1 milliós bekerülési költség mellett 26,3 milliós támogatásra, valamint a Bem Apó utcai tagóvoda 31,5 milliós épületenergetikai beruházására is igényelt a város 26,8 milliónyi támogatást, de a pályázatok nem részesültek kedvező elbírálásban.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Tervezett projektek

Az előkészítés alatt álló, a közeljövőben beadandó pályázatokról, fejlesztési tervekről is beszélt a polgármester.

A Városi Sportcsarnok fűtéskorszerűsítésére idén készült műszaki tanulmányterv.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség a Bejárható Magyarország program keretében vízitúra-útvonalak fejlesztésére ad be pályázatot, ebben Kalocsa konzorciumi tagként venne részt, a Meszesi Duna-parton lehetséges közel ötvenmilliós fejlesztéssel.

A testület döntése nyomán Kalocsán is létesülhet elektromos töltőállomás, az erre szolgáló pályázat a Bátyai úti helyszínre vonatkozóan előkészítés alatt áll.

Májusban 16 konzorciumi taggal közösen megalakult a Kalocsáért Helyi Akciócsoport, amely a nyár folyamán elkészítette az „Értékeink mentén” című helyi közösségi fejlesztési stratégiát. Ez közel félmilliárdnyi fejlesztés vázát határozza meg. A kapcsolódó pályázat benyújtásának határideje december 31., annak kedvező elbírálása esetén a helyi pályázatok kiírása következhet. Ezek nyomán infrastrukturális fejlesztések és rendezvények valósulhatnak majd meg városunkban.

Mintegy 46 milliós összköltséggel tervezik a Bem utcai tagóvoda korábban támogatást nem nyert, teljes energetikai felújítását. Ez a JETA pályázat keretében – már korábban meghozott testületi döntés nyomán – benyújtandó pályázat kedvező elbírálása esetén valósulhat meg.

Folynak a tervezési munkálatai a Malom utca 3. szám alatti, nemrég megüresedett épület mintegy 220 milliós összköltségű fölújításának. A TOP 4.2.1. pályázati forrásból remélt támogatás fölhasználásával megújuló épületben kapna helyet a szociális alapszolgáltatás, a család és gyermekjóléti szolgálat, az idősek nappali klubja, valamint a házi segítségnyújtás.

Ugyanebből a forrásból pályáznának egy 400 milliós összköltségű óvodafejlesztésre, amelynek jelenleg a tervezése folyik.
Szintén TOP forrásra pályázunk a vízvédelmi rendszerek további, mintegy 200 milliós összköltségű fejlesztése érdekében. Ennek tervdokumentációja a közelmúltban elkészült.

A Paks II beruházás előkészítéseként a Miniszterelnökség fölkérte az erőmű közelében lévő 70 települést, hogy dolgozzák ki a gigantikus fejlesztéshez kapcsolódó projektjeiket. Kalocsa városi és térségi beruházásokat tartalmazó listáját – 40 fejlesztési célterületet megjelölve – májusban küldte meg a Társadalmi Tanácsnak, majd októberben ezt kiegészíteni, pontosítani kellett.
A tervezett közlekedési, egészségügyi, turisztikai, és oktatási programokat magában foglaló, mintegy 107 milliárd értékű projektötlet került benyújtásra, ezek elbírálását várjuk.

Lezárt pályázatok helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok

Április hónapban történt meg a Szent István Gimnáziumot, a Bem Utcai Szociális Otthont, a Zöldfa és Csokonai utcai óvodákat és a Városházát magában foglaló épületenergetikai pályázat záró helyszíni ellenőrzése. Az 560 milliós pályázat a fönntartási szakaszba lépett.

Májusban hat napon át végezték a 10 település részvételével zajlott, vízvédelmi rendszerek fejlesztését megvalósító pályázat ellenőrzését. A 438 milliós pályázat a fönntartási szakaszba lépett.

A hat éve elkészült autóbusz-pályaudvar utánkövetéses, záró helyszíni ellenőrzése során mindent rendben lévőnek találtak.
A 2008-ban elkészült Kossuth Lajos – Esze Tamás – Ecetgyár utcán és Paksi közön át az ipari parkig tartó belterületi út utánkövetéses ellenőrzésén is mindent rendben lévőnek találtak.
Novemberben a Tüdőgondozó 2010-ben elkészült akadálymentesítését vizsgálták, itt sem találtak hibát, hasonlóképp a szintén 2010-ben megvalósult Zöldfa és Tóth Mike utcák útrekonstrukcióihoz.

November végén kétnapos vizsgálat keretében folyt a közvilágítási projekt ellenőrzése. Az erről készült jelentés még nem érkezett meg, a végleges jelentés megismerését követően további tájékoztatást fognak nyújtani.

A közmeghallgatás napján történt meg a JETA-pályázat keretében az Uszodában elvégzett energetikai beruházás utóellenőrzése, negatív észrevétel nélkül.

Hiányzó nagyprojektek, a jövő kilátásai

Sokan hiányolják a nagy beruházásokat. Ezekkel kapcsolatban dr. Bálint József jól ismert okokként hivatkozott arra, hogy az Unió fölfüggesztett kifizetési eljárásokat, a kapcsolódó projekteket pedig a kormányzat befagyasztotta. A hírek szerint ezt föloldják, és folytatódhatnak a fejlesztések. A területi operatív fejlesztési alap szintén felfüggesztésre került, csak a 2016-os év pályázatait hirdették meg, de döntés nem született.
A 2017-18-19-es évek pályázatait jövő tavaszra írják ki.

A továbbiakban a lakossági fölvetések és az azokra adott azonnali válaszok következtek.

Egyirányúsítás, parkolási gondok

Kádár Sándor a Petőfi Sándor utcából előrebocsátotta, hogy a környék lakói és a városban közlekedők nevében is szól a Batthyány utca egyirányúsításával kapcsolatban. Ez tavasszal történt, a lakosság megkérdezése nélkül, később (pár hónapja) viszont tiltakozó jegyzéket is eljuttattak a jegyzőnek. Azt válaszolták, hogy lehetséges, hogy ezt fölülvizsgálják, most azt kérdezte, hol tart ez az ügy.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Hosszútávon a teljes környék közlekedése változni fog, mert az érsekség a Szentháromság-tér teljes lezárását kéri a forgalom elől, amelynek rendezési tervben való megjelenítése folyamatban van. Erre korábban a város részéről is volt szándék, ám akkor épp az érsek úr nem járult hozzá a területcseréhez, amely a Petőfi utca felé való átkötéshez szükséges lett volna, az óta pedig magánszemélyek szereztek ingatlanokat a kérdéses területen. Ezért hosszú és nehéz út lesz addig, hogy ez megoldható legyen, de a tervbe beleveszik – mondta a polgármester, majd a konkrét válasz megadására Boromisza Viktor műszaki osztályvezetőt kérte föl.

Az osztályvezető fölidézte, hogy ez a kifogás már fölvetődött az időkorlátos parkolás fölülvizsgálatának előkészítésére tartott lakossági fórumon is, majd emlékeztetett, hogy a forgalmirend-módosítás lakossági beadványra, a környező intézmények kollektíváinak megkérdezésével, testületi döntés alapján történt. Azon a fórumon emlékei szerint csak a zónás parkolási rend fölülvizsgálatára tettek ígéretet, ez az egyirányúsítás kérdésére nem vonatkozott. Boromisza hozzátette, ő a maga részéről nem érzi ennek szükségességét, hiszen a változtatás is lakossági kérésre történt – e véleményével azonban most egyedül maradt, amint mindjárt láthatjuk.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az alkalmat a polgármester nem tartotta alkalmasnak, hogy vitát nyissanak, de ígéretet tett, hogy meg fogják vizsgáltatni a kérdést.

A Batthyány utca egyirányúvá tételének kérdésére később többen is visszatértek a felszólalók közül, kivétel nélkül kifogásolva az utca egyirányúvá tételét, ám többnyire – esetenként fönntartásokkal – üdvözölve az időkorlátos parkolás bevezetését.

Réfy Anita sem értette, miért kell lezárni egy széles utat, amikor az idő nagy részében egyáltalán nem parkol ott senki. Furcsállotta, hogy egyetlen intézményhez igazodik a város, de a párhuzamos parkolók kijelölésével az ott dolgozók igényét is kielégíthetőnek vélte.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ehhez csatlakozott az utolsóként fölszólaló Illés György is, akinek megfigyelései szerint hivatali időben sem parkolnak ott többen, mint ahány személyautó párhuzamosan is elférne, teret engedve e kétirányú forgalomnak.
Réfy Anita még tovább ment, szerinte a gyermekotthon dolgozói számára az épülettömb udvarán is lehetne parkolókat kiépíteni.

Baczúr László – az Arizona Ételbár tulajdonosa – a zónás parkolási rend hatására a Tomori utcában kialakult helyzetet drámainak írta le. Az időkorlátos parkolás nem kívánt mellékhatásaként a hozzászóló üzlete előtti parkolók váltak egész nap foglalttá. A vendéglátós ennek kiküszöbölésére a zóna ide történő kiterjesztését kérte.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Szabóki László számos, neki szakmába vágó, közlekedéssel kapcsolatos kérdést érintett. Fölszólalása felütéseként hiányolta az ülésről a rendőrség tavaly is távol maradt közlekedési szakembereit, főképp, mert a térség közlekedése nem javult, továbbra is sok a baleset.
Üdvözölte, hogy előző évi javaslatának megfelelően tervezik az elektromos autótöltő állomás létesítését, de kérte, hogy a lehető legkorszerűbb megoldást válasszák, mert mire elkészül, az is elavult lesz.
A hozzászóló a kórház környéki parkolási gondok orvoslására is az időkorlátos parkolást tartaná jó megoldásnak. Ehhez kapcsolódott később Marokity Győző, egy lehetséges hibára figyelmeztetve, mondván:

HA A KÓRHÁZNÁL IDŐKORLÁTOS PARKOLÁS LESZ, AKKOR NE KÉTÓRÁS KORLÁTOZÁS LEGYEN!

Kérését így indokolta:

Tegnap negyed kilencre volt időpontom, és negyed egykor végeztem.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ehhez a polgármester annyit ette hozzá, hogy a kórházi parkolók helyzetének rendezésére a kórházi beruházás lezárulta után kerülhet sor.

Gazdátlan kampányígéret: Paksi-közi vasúti átkelő

Szabóki László Török Ferencnek címezve azt kérdezte, hogy nyugodtan alszik-e, mert megígérte, hogy a Paksi-közi vasúti átjárónál lámpás átkelőt alakítanak ki, „addig nem nyugszik”. Ez ugyanis nem történt meg, az 51-es úti átkelőnek pedig az állaga nagyon leromlott. Egyszer kellene időtálló módon fölújítani ezeket az átkelőket – mondta Szabóki. Az útjavítások módszerére azt kérdezte, megfelelő-e, olcsó-e, és jó-e, hogy közmunkásokkal csináltatjuk, akiknek a munkatempóját igen gyengének találja.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A megszólított Török Ferenc úgy emlékezett, hogy

2014-ben [Kinyóné Lakatos Melinda] alpolgármester asszony és [Bálint József, jelenlegi] polgármester úr választási anyagaiban volt benne, hogy ha az akkori vezetés „ilyen töketlen”, hogy nem tud egy vasúti átjárót elintézni, akkor ők majd megteszik. Török hivatkozott a MÁV-val általa folytatott levelezésre, amelyről tájékoztatta akkor az ott élőket. A MÁV válasza szerint az adott helyzetben nincs más mód átkelő létesítésére. Ugyanakkor az alpolgármester asszony zajvédő falat is ígért oda, és új játszóteret az épületek és a sínek közé, mindez nem valósult meg két év alatt. A neki címzett észrevételt ezért továbbpostázta az alpolgármester asszonynak, mondván, épp neki volt ez húzóígérete a kampányban.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Bálint József visszautasította az elődje minősítésére szájába adott jelzőt, és ő is úgy emlékezett, hogy Török Ferenc kampányígérete volt, hogy ezt elintézi.
Ám később ő is fölvállalta ezt, tárgyalt a MÁV-val és az ipari szárnyvonalat fönntartó német céggel is. Ők elmondták, hogy a kitáblázáson túlmenő beruházásra nem tudnak fedezetet biztosítani.

A vasútállomás átadása során a Szegedről érkezett MÁV-vezetőséggel is tárgyalt a kérdésről, és a MÁV vezérigazgatójával is találkozik egy rendezvényen a jövő héten, ahol szintén kérni fogja, hogy ezt a kérdést oldják meg.

51-es rekonstrukció, elkerülő út

Szabóki László hozta szóba az 51-es út rekonstrukcióját is, fölróva a közútkezelőtől ez ügyben kapott méltatlan hangú válaszlevelet, illetve a késlekedő elkerülő út és a híd kérdését vetette föl, értetlenkedve, hogy „egy országos vállalat nem tud egy közbeszerzést meghirdetni.”

Az 51-es út nem a város hatásköre, de már rég kész kellene lennie – válaszolta Bálint József, elismerve, hogy az 51-es út ügyében valóban cinikus választ kapott az egyesület.

Eklatáns példája volt annak, hogy hogyan nem lehet megválaszolni egy ilyen beadványt – mondta.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Szintén Szabóki László vetette föl az 51-es főút Kalocsát elkerülő szakaszának kérdését. Erről a polgármester azt mondta, hogy be van építve a Paks II kapcsán induló térségfejlesztési keretpályázatunkba.

Később az elkerülőút kérdéséhez hozzászólt a településmérnökként fölszólaló Illés György is, aki arra hívta föl a figyelmet, hogy a terítéken lévő, Ny-i elkerülő út nem oldja meg a város gondjait, mert a város tartalék iparterületeinek föltárására alkalmatlan. Alternatívaként az átmenő forgalom érdekeit is jobban figyelembe vevő, a meglévő hajósi, illetve a szeméttelepre vezető utak fölhasználásával az északi, keleti és déli iparterületeket fölfűző, egyúttal Bátyát is elkerülő út megépítése melletti lobbizásra hívott föl, rámutatva arra is, hogy az átmenő forgalomból élő szolgáltatók és kereskedők érdeksérelmeinek orvoslására, vagy tompítására is volna lehetőség, ha van erre szándék.

A polgármester szerint minden pénz kérdése. A javasolt koncepciót személy szerint elfogadja, ám erről nem önkormányzati szinten születik döntés. Ugyanakkor javasolta, hogy a felszólaló tegyen észrevételt a rendezési terv módosítását készítő tervezőknek, hiszen a civileknek van hozzászólási jogosultságuk.

Kell-e újabb gyalogátkelő a Kinizsi utcára?

Váczi Attila egy gyalogátkelőhely létesítését kérte a Kinizsi és a Király Ilus utca kereszteződésébe. Az igényt már korábban is jelezte, számos aláírással megerősített petíció birtokában. A felszólaló úgy vélte, két tábla kihelyezése nem lehet akkora költség, hogy a város büdzséje ne bírja el, de ellenkező esetben „szívesen fölajánlja e célra a nyugdíjasoknak beígért, karácsonyi 2000 forintját, sőt, még meg is tetézi másik kétezerrel.”


Forrás: Illés György / KALOhírek

A kérdésre először – saját kérésére – Filvig Géza képviselő válaszolt.
Elmondta: Tájékozódott a kérdésben, Boromisza Viktorral is beszélt erről, és megtekintették közösen a helyszínt. A képviselő rámutatott, hogy a javasolt „kéttáblás” megoldás nem megfelelő, mert közterületen csak a vonatkozó szabályoknak megfelelően lehet gyalogos átkelőhelyet kialakítani, aminek komoly költségvonzata van. Azonban nem ez a visszatartó tényező.

Az indokoltsága volna kétséges Filvig szerint, mivel ezen az utcán van átkelőhely a Diegónál, a Gábor Lajos utcánál, vagyis az egykori Korsós-kocsmánál, illetve az Árendás utcai kereszteződésben, tehát mintegy 500 méteres szakaszon három helyen. Egy negyedik hely kialakítása forgalomtechnikailag nem javasolt sem a rendőrség, sem a műszaki osztály szerint. A gyalogátkelő létesítése a szükséges közvilágítással és az egyéb szükséges kiegészítőkkel mintegy kétmillió forintba kerülne. A lakók körében végzett véleménycsere során úgy látta, hogy a lakók nem egyértelműen állnak ki a gyalogátkelő szükségessége mellett, sem közlekedőként nem tapasztalt olyan veszélyes helyzetet ezen a helyen, ami ezt indokolná. Filvig megköszönte a fölszólaló körültekintő eljárását és a problémafölvetést, de megértését és toleranciáját kérte, mivel pillanatnyilag nem látja indokoltnak az átkelő létesítését. Váczi Attila erre úgy reagált, hogy évekkel ezelőtt történt már ott baleset, egy idős asszonyt ütöttek el.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Boromisza Viktor elmondta: a polgármester továbbította a kérést felé, a helyszínen megvizsgálták a levélben leírtakat, majd a döntést kizárólag műszaki-szakmai, és nem pénzügyi szempontok alapján hozták meg. A fölszólaló észrevételét írásban megválaszolták, mint mondta: „ezt a választ tartja a kezében”.

A polgárok számos egyéb fontos kérdést feszegettek még, köztük a mindenkit érintő kalocsai szemétdíj-anomáliákat és az Érsekkertben talált rejtélyes kövek titkát, hogy csak a két legfontosabbat emeljük ki, továbbá volt egy fölszólaló, aki azt követelte:
A képviselő-testület mondjon le!

Részletek még ma!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 1 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (1 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Kalotroll
2016-12-06 15:21:07
Tetszettek volna Török Ferit megválasztani polgármesternek. Úgy jogos lenne a számonkérés.

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 23., 09:30
Az idősebb vádlottnak még egy lopásért is felelnie kell, ugyanis pár héttel a rablás előtt betört egy házba. Még >>>
2024. 06. 21., 18:00
Az ügyészség a nőt többrendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja Még >>>
2024. 06. 21., 16:51
Bock József életműve példa arra, hogy szívós, kitartó munkával milyen eredményeket lehet elérni. Még >>>
2024. 06. 20., 09:01
Három év alatt 12 magyar és 4 cseh gazdasági társaságot vontak be az adóelkerülő tevékenységbe. Még >>>
2024. 06. 19., 14:34
Két bajai rendőr és mentős húzták vissza a hídra az öngyilkossággal fenyegetőző férfit. Még >>>
2024. 06. 19., 10:56
Az asszonnyal szemben több körözés volt érvényben. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK