2024. 07. 20. szombat
Illés
: 391 Ft   : 360 Ft Benzin: 616.4 Ft/l   Dízel: 623.5 Ft/l   Írjon nekünk

Pályázat-beadási vita vicces közjátékkal – Négyszáz milliós pályázatból építenének új óvodát az Úttörőház udvarára

Illés György Cinó  |  2017. 03. 27., 20:19

Hogy az új, 125 férőhelyes, hatcsoportos óvoda valóban létrejöhessen, még meg kell nyerni az e célra kiírt pályázatot, amelyen 400 millió forintot szerezhet városuk az óvoda megépítésére. A pályázatok beadására május 29-től lesz lehetőség, a mostani szakaszban a testület a pályázat előkészítéséről határozott, és elvi döntést hozott a kivitelezés helyszínéről, hogy arra vonatkozóan elkészíthessék a pályázati dokumentációt, amely a beadás előtt még visszakerült a testület asztalára.

Nem megszűntetésről, hanem kiváltásról van szó – hangsúlyozta a napirendi pont fölvezetésében a kérdést tárgyaló, múlt szerdai testületi ülésen dr. Bálint József polgármester –, hiszen a megszűnő férőhelyek helyett újak létesülnek, új épületben, méltóbb körülmények között. A több alternatíva műszaki vizsgálata után, lényegében egyedül lehetségesként kiválasztott helyszínként az Ifjúsági Házra, vagyis az Úttörőházra esett a választás, amely még korábban Tiszti Kaszinóként is üzemelt, amint azt fölidézte a polgármester.

Korábban is tárgyalta már ezt a kérdést a testület, de akkor nem jutottak dűlőre. Több alternatív javaslat is elhangzott a helyszínre vonatkozóan, és megalapozó vizsgálatokat várt a szakmától a testület.

Jelentjük: megkapták!
A napirendi pont szokatlanul alaposan került kidolgozásra, tételesen végigjárva az alternatívák lehetőségeit és korlátait, jelentősen megkönnyítve a képviselők döntését – ezt a korábban maga is aggályokat megfogalmazó Simon Zoltán is elismerte és hangsúlyozta hozzászólásában. Az alternatív javaslatokkal vagy tulajdonszerkezettel összefüggő, vagy méretbeli aggályok merültek föl jellemzően. A lehetséges, a most elfogadott helyszíntől eltérő helyeken csak kisebb óvodák épülhettek volna, ezekből pedig több is kellett volna a szükséges férőhelyszám megteremtéséhez.


Forrás: KALOhírek

Bálint József azt is elmondta, hogy a régi épület használatát – a KLIK-kel, konkrétan a táncosokkal kötött megállapodás értelmében – szabályozni kell majd, az épület időbeni megosztását illetően.

A kérdésben egyébként mindenki egyetértett, végül csont ékül meg is szavazták – mindössze az igazoltan távol lévő Filvig Géza szavazata hiányzott – a vitát mégis egy érdekes közjáték tarkította.

Megkérdezzük?

A kérdést dr. Angeli Gabriella vetette föl, tudakolván a polgármestert, hogy az előkészítés során kikérték-e a Kunszt és Újvárosi óvodák vezetőinek véleményét arról, hogy mi a kollektíva és az odajáró gyerekek szüleinek meglátása az óvodák kiváltásáról és arról, hogy a terv megvalósulása esetén azokban az épületekben megszűnne az óvodai nevelés, és az új intézményben folytatódna tovább.

Én nem tehetek föl kérdéseket a teremben lévő hallgatóságnak, de Ön föltenné-e a kérdést a Kunszt Utcai Óvoda vezetőjének, aki itt ül a teremben, hogy … – mondta Angeli Gabriella, de nem folytathatta, mert szavába vágtak:

Nem teszek föl kérdést, majd a tervezési folyamat során lehetőségük nyílik véleményezni. De egyébként az, hogy hol helyezzük el, nem a vezető óvónő és a beosztott vezető óvónő vagy másod vezető óvónő kérdésköre, sem a szülőké, egy ekkora beruházás kérdése – mondta a polgármester, majd később kifejtette, hogy a vezető óvónő részt vett az előkészítő folyamatban, elmondta a véleményét, és támogatja az új óvoda létesítését és ezt a helyszínt is.


Forrás: KALOhírek

Bálint József azt is elmondta, hogy a funkciók kialakítása során figyelembe veszik majd a véleményüket, de a feltételeket nem tudjuk máshol teljesíteni. „Reálisan döntünk, mert két régi épületet nem szándékozunk fölújítani, nincs is értelme” – mondta. Más helyszínek is szóba kerültek, de a polgármester rámutatott, hogy a szabványok értelmében ott csak 75 férőhelyest tudnánk építeni, ahol ráadásul nem biztos, hogy kijönnének az építési költségből.

ÓVODAI FÉRŐHELYEK VAGY ÓVÓPEDAGÓGUSI MUNKAHELYEK MEGSZŰNÉSÉRŐL NINCS SZÓ, HISZEN A KÉT KIVÁLTANDÓ ÓVODA GYERMEKLÉTSZÁMÁT BIZTOSÍTANI KELL, ÍGY A LÉTSZÁMHOZ KÖTÖTTEN A MUNKAHELYEK IS MEGMARADNAK AZ ÚJ HELYSZÍNEN.

Most tehát csak arról döntöttek, hogy mely helyszín legyen az – amint azt a polgármester hangsúlyozta Angeli Gabriellának adott válaszában.

Később Szabó Balázs szintén azt kérdezte: meghallgathatnák-e az ott ülő, érintettet…

– Mondtam, hogy nem
– Miért nem
– Azért
– De miért?
– Mert a vezető óvónőt hallgattuk meg.
– De ha most szeretnénk valami érintettet…
– De nem ő a vezető óvónő
– Jó, én csak kérdezem, hogy ha van vélemény
– Még egyszer mondtam, hogy majd a tervezés folyamán megkérdezzük, be fogjuk őket vonni. A dadákat is megkérdezzük? Nem kérdezem meg. (kisebb nyugtalanság a képviselők közt) Jó, szavazásra bocsátom a kérdést: Aki egyetért azzal, hogy kérdezzük meg a tagóvoda vezetőt, akkor fölteszem kérdésnek.

– Tehát én nem azt mondtam, hogy mi kérdezzük meg – szólt közbe Szabó Balázs, hanem, hogy ha szeretné elmondani a véleményét, akkor adjunk neki lehetőséget. Nem kötelező!
– Gondolom, a vezető óvónő megkérdezte őket, hogy mi a véleményük, nem önmagát képviselte az intézményvezető. Fölteszem szavazásra.
– Jó, akkor tegyük föl szavazásra, de legyen szíves ne úgy tegye föl, hogy „kérdezzük meg”, csak ha van vélemény, adjunk-e lehetőséget, hogy elmondja.
– Volt lehetősége hogy elmondja az intézményvezetőnek, az intézményvezető pedig följogosított, hogy képviseljem azt az önkormányzat felé.


Forrás: KALOhírek

E kis, kedélyes dialódus után szavazásra bocsátotta a kérdést a polgármester, amelyre nyolc igen érkezett három tartózkodás mellett, így megkérdezték Benke Mónikát az óvónők véleményéről.

Nyolc igen, három tartózkodás, tessék parancsolni a mikrofonhoz jönni! – mondta a polgármester, hozzátéve: „Csak az a bajom, hogy a másik tagóvoda vezető meg nincs itt, akkor őt is meg kellene hívni”.

Képviselői közbeszólások szerint meg is kellett volna hívni, amiről – a polgármesteré kivételével –kikapcsolt mikrofonok mellett – néhány másodperces időkeretben, de – élénk vita bontakozott ki. Ezt a közben a mikrofonnál ácsorgó tagóvoda-vezető szakította félbe, udvariasan:

Kérem, hadd szóljak hozzá. Úgy jöttem ide, mint az intézmény általános intézményvezető-helyettese, mivel Katus Györgyné nem tartózkodik Kalocsán. 
A kollégáim nevében mondhatom, és nem csak saját óvodámat képviselem itt, hanem a többit is, hogy igenis szükség van arra, hogy új óvoda épüljön.
A vezető úgy vélte, a jelenlegi óvodaépületeknek a fölújítása is nagyobb költség lenne, mint új óvoda építése, de nem is alkalmasak e célra igazán:

Ezek a gyerekek, én úgy gondolom, hogy méltatlan körülmények közt vannak
– mondta, majd még egyszer megerősítette, hogy az óvópedagógusi kollektíva nevében támogatja az új óvoda létesítésének ügyét.


Forrás: KALOhírek

– Örülök, hogy egyetért, de ha úgy gondolja a képviselő testület, akkor még a dadákat is megkérdezzük – mondta a polgármester, nyilvánvaló iróniából, majd megadta a szót Simon Zoltánnak, aki tőle szokatlan módon megdicsérte a napirend előkészítését.

„Ez az a napirend, amely rendkívül alaposan elő volt készítve – mondta, hozzátéve, hogy nem kérdés előtte, hogy a testület támogatni fogja az előterjesztett javaslatot. Örömét fejezte ki, hogy a pedagógus szakma is egyetért a szándékkal, majd fölidézte, hogy az előzetes megbeszélések során ugyanilyen értelemben nyilatkozott a vezető óvónő is.

KATUS GYÖRGYNÉ NEMCSAK A LÉTESÍTÉS KÉRDÉSÉT TÁMOGATTA, HANEM A HELYSZÍNNEL IS EGYETÉRTETT.

Üdvözölte Simon azt a szándékot is, hogy az Úttörőház épületét tovább használhatják a táncosok, az eddiginél méltóbb körülmények közt, hiszen az az épület is részlegesen megújul. Szerencsés megoldásnak vélte, hogy míg az épület jól szolgálhatja az óvoda céljait délelőtt, délutánonként a táncosok számára is méltó helyet biztosít majd.

Angeli Gabriella szerint nagyban megkönnyíti a döntést a helyettes vezető óvónő nyilatkozata. A képviselő a terepbejárás során megkérdezte a táncosok véleményét is, akik három dolgot kértek, amire megnyugtató választ kaptak, s ez után a tankerületi vezető is egyetértett a tervezett hasznosítási formával.

AZ IFJÚSÁGI HÁZ ÉPÜLETÉT DÉLUTÁN FÉL KETTŐTŐL HASZNÁLHATJÁK MAJD A TÁNCOSOK A JELENEGI FELTÉTELEKKEL.

Két helyiség áll majd rendelkezésükre, továbbá két raktár, utóbbiakat legrosszabb esetben más helyszínen biztosítanak majd számukra.


Forrás: KALOhírek

Bálint József ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy a táncosok által fölsorolt igényeknek megfelelően ma is ott áll az alkalmas próbahelyük, az egykori járásbíróság épületében. Ott van két kibővített, parkettázott helyiség tükrökkel, öltözőkkel, ruhatárral. Így nem értette, hogy az a helyszín miért nem felelt meg, és furcsállotta a vezetőjük hozzáállását, de örömmel nyugtázta, hogy végül sikerült megállapodni a táncosokkal. Hozzátette:

A TÖBBI CIVIL SZERVEZETNEK MEG KELL ÉRTENIE, HOGY A VÁROSNAK NINCSEN ELHELYEZÉSI KÖTELEZETTSÉGE.

Segíteni segítünk, most is megoldottuk a problémát, de hogy valakinek tetszik egy hely, vagy nem tetszik, nem azon múlik. Bolvári Ferdinánd tisztázó kérdésként azt szegezte Bálint Józsefnek:

Igennel vagy nemmel tessék nekem válaszolni! Az Ifjúsági Ház területe így, ebben a formában alkalmas-e az új óvoda megépítésére? A képviselő kérdésére a polgármester kijelentette, hogy

a terület maga igen, amellett, hogy föl kell újítanunk az épületet.


Forrás: KALOhírek

Szabó Balázs a kezdetektől fogva egyetértett az óvoda létesítésének céljával, de a választott helyszínnek laikusként először „nem örült”. Fölidézte a vezető óvónő által az előkészítés során hangoztatott véleményt, amely szerint

VALÓBAN NEM IDEÁLIS A HELYSZÍN AZ ÓVÓPEDAGÓGIAI SZAKMA SZEMPONTJAI SZERINT, DE A LEHETŐSÉGEK ÉS FORRÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL BELÁTTA, HOGY KÉT KÜLÖN ÓVODA LÉTESÍTÉSÉRE AZ ELNYERHETŐ 400 MILLIÓ FORINT NEM ELÉG.

A lehetséges helyszínnel kapcsolatban az elvárt paraméterek szerint legalább 4500 négyzetméteres területtel kell, hogy rendelkezzen a hely a szabványok szerint, a célul tűzött 125 fős létszámnak megfelelően. Amikor korábbi testületi ülésen szóba került ez a kérdés, akkor

SZABÓ BALÁZS AZ MONDTA, HA NEM TUD A KRITÉRIUMOKNAK MEGFELELŐ ALTERNATÍVÁT TALÁLNI, AKKOR MEGSZAVAZZA. ÉS NEM TUD, ÍGY REMÉLI, HOGY EL IS NYERI KALOCSA A SZÜKSÉGES FORRÁSOKAT!

A pénzügyi bizottság „egyhangúlag, teljes vállszélességgel” támogatta az óvodaépítés szándékát és helyszínét, a kulturális, oktatási és szociális bizottság hasonlóképpen – amint arról tájékoztatást adtak a bizottsági elnökök, Katus Attila, illetve Bolvári Ferdinánd.

A határozat arról szólt tehát, hogy adjanak be pályázatot az új óvoda építésére, valamint e célra kijelölték a Petőfi Sándor utcai helyszínt – ezt egyhangúlag meg is szavazta a testület 11 jelenlévő tagja.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 3 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (3 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Lufi
2017-03-30 22:05:27
Már most elcseszett ez a pályázat. 119 település van Bács Kisunban erre a pályázatra 1.6 milliárd ennnek 1/4-t nem fogják odaadni Kalocsának. A helyszín szar. A családokat kell megkérdezni! A Jóska fejében óriási baj van! Arrogáns bunkó!
m.drienn
2017-03-28 18:01:22
Ez már a sokadik "erre nyújtunk be pályázatot" hír. Nyerhetnénk is végre egyet.
Ágika
2017-03-29 14:57:45
Van rá esély, hogy ezt megnyerik. Már csak azért is mert ezt még az előző önkormányzat alatt kellett előkészíteni, és a megyei TOP pályázatok közé belobbizni. Remélem, ezt nem cseszik el!

Még több friss hír

2024. 07. 16., 14:32
Életének 77. évében elhunyt a Kalocsai SE hajdani elnöke, szakosztályvezetője, edzője és nagyszerű játékosa Farkas András, a „Bandika”. Mert mindenki csak így ismerte és nevezte nyugdíjasként is a sütőipari vállalat egykori gazdasági igazgatóját, aki ekkor már több száz embert irányított.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 07. 20., 09:43
Az állatok egyre gyakrabban támadnak emberre, ennek ellenére civil szervezetek tiltakoznak a törvény ellen. Még >>>
2024. 07. 19., 19:28
Az üzletvezető felismerte, a kecskeméti rendőrök pedig elfogták a tolvajokat. Még >>>
2024. 07. 19., 18:16
Itt megtudhatja, hogyan alakult folyóink vízállása szerdán. Még >>>
2024. 07. 19., 11:31
A új pszichoaktív anyagok a legveszélyesebb kábítószerek. A rendőrség látókörébe egyre több ilyen szert áruló társaság kerül. Ezúttal Jánoshalmán csaptak le az egyenruhások - VIDEÓVAL! Még >>>
2024. 07. 19., 09:46
Rendőrök, katonák és a lánglovagok közös erővel mentették az állatokat. Még >>>
2024. 07. 17., 15:33
A helyszínre több mentőautót és mentőhelikoptert, valamint a kiskőrösi és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltókat riasztották. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK