2022. 05. 24. kedd
Eliza, Eszter
: 383 Ft   : 358 Ft Benzin: 479.3 Ft/l   Dízel: 479.5 Ft/l   Írjon nekünk

Pályázat-beadási vita vicces közjátékkal – Négyszáz milliós pályázatból építenének új óvodát az Úttörőház udvarára

Illés György Cinó  |  2017. 03. 27., 20:19

Hogy az új, 125 férőhelyes, hatcsoportos óvoda valóban létrejöhessen, még meg kell nyerni az e célra kiírt pályázatot, amelyen 400 millió forintot szerezhet városuk az óvoda megépítésére. A pályázatok beadására május 29-től lesz lehetőség, a mostani szakaszban a testület a pályázat előkészítéséről határozott, és elvi döntést hozott a kivitelezés helyszínéről, hogy arra vonatkozóan elkészíthessék a pályázati dokumentációt, amely a beadás előtt még visszakerült a testület asztalára.

Nem megszűntetésről, hanem kiváltásról van szó – hangsúlyozta a napirendi pont fölvezetésében a kérdést tárgyaló, múlt szerdai testületi ülésen dr. Bálint József polgármester –, hiszen a megszűnő férőhelyek helyett újak létesülnek, új épületben, méltóbb körülmények között. A több alternatíva műszaki vizsgálata után, lényegében egyedül lehetségesként kiválasztott helyszínként az Ifjúsági Házra, vagyis az Úttörőházra esett a választás, amely még korábban Tiszti Kaszinóként is üzemelt, amint azt fölidézte a polgármester.

Korábban is tárgyalta már ezt a kérdést a testület, de akkor nem jutottak dűlőre. Több alternatív javaslat is elhangzott a helyszínre vonatkozóan, és megalapozó vizsgálatokat várt a szakmától a testület.

Jelentjük: megkapták!
A napirendi pont szokatlanul alaposan került kidolgozásra, tételesen végigjárva az alternatívák lehetőségeit és korlátait, jelentősen megkönnyítve a képviselők döntését – ezt a korábban maga is aggályokat megfogalmazó Simon Zoltán is elismerte és hangsúlyozta hozzászólásában. Az alternatív javaslatokkal vagy tulajdonszerkezettel összefüggő, vagy méretbeli aggályok merültek föl jellemzően. A lehetséges, a most elfogadott helyszíntől eltérő helyeken csak kisebb óvodák épülhettek volna, ezekből pedig több is kellett volna a szükséges férőhelyszám megteremtéséhez.


Forrás: KALOhírek

Bálint József azt is elmondta, hogy a régi épület használatát – a KLIK-kel, konkrétan a táncosokkal kötött megállapodás értelmében – szabályozni kell majd, az épület időbeni megosztását illetően.

A kérdésben egyébként mindenki egyetértett, végül csont ékül meg is szavazták – mindössze az igazoltan távol lévő Filvig Géza szavazata hiányzott – a vitát mégis egy érdekes közjáték tarkította.

Megkérdezzük?

A kérdést dr. Angeli Gabriella vetette föl, tudakolván a polgármestert, hogy az előkészítés során kikérték-e a Kunszt és Újvárosi óvodák vezetőinek véleményét arról, hogy mi a kollektíva és az odajáró gyerekek szüleinek meglátása az óvodák kiváltásáról és arról, hogy a terv megvalósulása esetén azokban az épületekben megszűnne az óvodai nevelés, és az új intézményben folytatódna tovább.

Én nem tehetek föl kérdéseket a teremben lévő hallgatóságnak, de Ön föltenné-e a kérdést a Kunszt Utcai Óvoda vezetőjének, aki itt ül a teremben, hogy … – mondta Angeli Gabriella, de nem folytathatta, mert szavába vágtak:

Nem teszek föl kérdést, majd a tervezési folyamat során lehetőségük nyílik véleményezni. De egyébként az, hogy hol helyezzük el, nem a vezető óvónő és a beosztott vezető óvónő vagy másod vezető óvónő kérdésköre, sem a szülőké, egy ekkora beruházás kérdése – mondta a polgármester, majd később kifejtette, hogy a vezető óvónő részt vett az előkészítő folyamatban, elmondta a véleményét, és támogatja az új óvoda létesítését és ezt a helyszínt is.


Forrás: KALOhírek

Bálint József azt is elmondta, hogy a funkciók kialakítása során figyelembe veszik majd a véleményüket, de a feltételeket nem tudjuk máshol teljesíteni. „Reálisan döntünk, mert két régi épületet nem szándékozunk fölújítani, nincs is értelme” – mondta. Más helyszínek is szóba kerültek, de a polgármester rámutatott, hogy a szabványok értelmében ott csak 75 férőhelyest tudnánk építeni, ahol ráadásul nem biztos, hogy kijönnének az építési költségből.

ÓVODAI FÉRŐHELYEK VAGY ÓVÓPEDAGÓGUSI MUNKAHELYEK MEGSZŰNÉSÉRŐL NINCS SZÓ, HISZEN A KÉT KIVÁLTANDÓ ÓVODA GYERMEKLÉTSZÁMÁT BIZTOSÍTANI KELL, ÍGY A LÉTSZÁMHOZ KÖTÖTTEN A MUNKAHELYEK IS MEGMARADNAK AZ ÚJ HELYSZÍNEN.

Most tehát csak arról döntöttek, hogy mely helyszín legyen az – amint azt a polgármester hangsúlyozta Angeli Gabriellának adott válaszában.

Később Szabó Balázs szintén azt kérdezte: meghallgathatnák-e az ott ülő, érintettet…

– Mondtam, hogy nem
– Miért nem
– Azért
– De miért?
– Mert a vezető óvónőt hallgattuk meg.
– De ha most szeretnénk valami érintettet…
– De nem ő a vezető óvónő
– Jó, én csak kérdezem, hogy ha van vélemény
– Még egyszer mondtam, hogy majd a tervezés folyamán megkérdezzük, be fogjuk őket vonni. A dadákat is megkérdezzük? Nem kérdezem meg. (kisebb nyugtalanság a képviselők közt) Jó, szavazásra bocsátom a kérdést: Aki egyetért azzal, hogy kérdezzük meg a tagóvoda vezetőt, akkor fölteszem kérdésnek.

– Tehát én nem azt mondtam, hogy mi kérdezzük meg – szólt közbe Szabó Balázs, hanem, hogy ha szeretné elmondani a véleményét, akkor adjunk neki lehetőséget. Nem kötelező!
– Gondolom, a vezető óvónő megkérdezte őket, hogy mi a véleményük, nem önmagát képviselte az intézményvezető. Fölteszem szavazásra.
– Jó, akkor tegyük föl szavazásra, de legyen szíves ne úgy tegye föl, hogy „kérdezzük meg”, csak ha van vélemény, adjunk-e lehetőséget, hogy elmondja.
– Volt lehetősége hogy elmondja az intézményvezetőnek, az intézményvezető pedig följogosított, hogy képviseljem azt az önkormányzat felé.


Forrás: KALOhírek

E kis, kedélyes dialódus után szavazásra bocsátotta a kérdést a polgármester, amelyre nyolc igen érkezett három tartózkodás mellett, így megkérdezték Benke Mónikát az óvónők véleményéről.

Nyolc igen, három tartózkodás, tessék parancsolni a mikrofonhoz jönni! – mondta a polgármester, hozzátéve: „Csak az a bajom, hogy a másik tagóvoda vezető meg nincs itt, akkor őt is meg kellene hívni”.

Képviselői közbeszólások szerint meg is kellett volna hívni, amiről – a polgármesteré kivételével –kikapcsolt mikrofonok mellett – néhány másodperces időkeretben, de – élénk vita bontakozott ki. Ezt a közben a mikrofonnál ácsorgó tagóvoda-vezető szakította félbe, udvariasan:

Kérem, hadd szóljak hozzá. Úgy jöttem ide, mint az intézmény általános intézményvezető-helyettese, mivel Katus Györgyné nem tartózkodik Kalocsán. 
A kollégáim nevében mondhatom, és nem csak saját óvodámat képviselem itt, hanem a többit is, hogy igenis szükség van arra, hogy új óvoda épüljön.
A vezető úgy vélte, a jelenlegi óvodaépületeknek a fölújítása is nagyobb költség lenne, mint új óvoda építése, de nem is alkalmasak e célra igazán:

Ezek a gyerekek, én úgy gondolom, hogy méltatlan körülmények közt vannak
– mondta, majd még egyszer megerősítette, hogy az óvópedagógusi kollektíva nevében támogatja az új óvoda létesítésének ügyét.


Forrás: KALOhírek

– Örülök, hogy egyetért, de ha úgy gondolja a képviselő testület, akkor még a dadákat is megkérdezzük – mondta a polgármester, nyilvánvaló iróniából, majd megadta a szót Simon Zoltánnak, aki tőle szokatlan módon megdicsérte a napirend előkészítését.

„Ez az a napirend, amely rendkívül alaposan elő volt készítve – mondta, hozzátéve, hogy nem kérdés előtte, hogy a testület támogatni fogja az előterjesztett javaslatot. Örömét fejezte ki, hogy a pedagógus szakma is egyetért a szándékkal, majd fölidézte, hogy az előzetes megbeszélések során ugyanilyen értelemben nyilatkozott a vezető óvónő is.

KATUS GYÖRGYNÉ NEMCSAK A LÉTESÍTÉS KÉRDÉSÉT TÁMOGATTA, HANEM A HELYSZÍNNEL IS EGYETÉRTETT.

Üdvözölte Simon azt a szándékot is, hogy az Úttörőház épületét tovább használhatják a táncosok, az eddiginél méltóbb körülmények közt, hiszen az az épület is részlegesen megújul. Szerencsés megoldásnak vélte, hogy míg az épület jól szolgálhatja az óvoda céljait délelőtt, délutánonként a táncosok számára is méltó helyet biztosít majd.

Angeli Gabriella szerint nagyban megkönnyíti a döntést a helyettes vezető óvónő nyilatkozata. A képviselő a terepbejárás során megkérdezte a táncosok véleményét is, akik három dolgot kértek, amire megnyugtató választ kaptak, s ez után a tankerületi vezető is egyetértett a tervezett hasznosítási formával.

AZ IFJÚSÁGI HÁZ ÉPÜLETÉT DÉLUTÁN FÉL KETTŐTŐL HASZNÁLHATJÁK MAJD A TÁNCOSOK A JELENEGI FELTÉTELEKKEL.

Két helyiség áll majd rendelkezésükre, továbbá két raktár, utóbbiakat legrosszabb esetben más helyszínen biztosítanak majd számukra.


Forrás: KALOhírek

Bálint József ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy a táncosok által fölsorolt igényeknek megfelelően ma is ott áll az alkalmas próbahelyük, az egykori járásbíróság épületében. Ott van két kibővített, parkettázott helyiség tükrökkel, öltözőkkel, ruhatárral. Így nem értette, hogy az a helyszín miért nem felelt meg, és furcsállotta a vezetőjük hozzáállását, de örömmel nyugtázta, hogy végül sikerült megállapodni a táncosokkal. Hozzátette:

A TÖBBI CIVIL SZERVEZETNEK MEG KELL ÉRTENIE, HOGY A VÁROSNAK NINCSEN ELHELYEZÉSI KÖTELEZETTSÉGE.

Segíteni segítünk, most is megoldottuk a problémát, de hogy valakinek tetszik egy hely, vagy nem tetszik, nem azon múlik. Bolvári Ferdinánd tisztázó kérdésként azt szegezte Bálint Józsefnek:

Igennel vagy nemmel tessék nekem válaszolni! Az Ifjúsági Ház területe így, ebben a formában alkalmas-e az új óvoda megépítésére? A képviselő kérdésére a polgármester kijelentette, hogy

a terület maga igen, amellett, hogy föl kell újítanunk az épületet.


Forrás: KALOhírek

Szabó Balázs a kezdetektől fogva egyetértett az óvoda létesítésének céljával, de a választott helyszínnek laikusként először „nem örült”. Fölidézte a vezető óvónő által az előkészítés során hangoztatott véleményt, amely szerint

VALÓBAN NEM IDEÁLIS A HELYSZÍN AZ ÓVÓPEDAGÓGIAI SZAKMA SZEMPONTJAI SZERINT, DE A LEHETŐSÉGEK ÉS FORRÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL BELÁTTA, HOGY KÉT KÜLÖN ÓVODA LÉTESÍTÉSÉRE AZ ELNYERHETŐ 400 MILLIÓ FORINT NEM ELÉG.

A lehetséges helyszínnel kapcsolatban az elvárt paraméterek szerint legalább 4500 négyzetméteres területtel kell, hogy rendelkezzen a hely a szabványok szerint, a célul tűzött 125 fős létszámnak megfelelően. Amikor korábbi testületi ülésen szóba került ez a kérdés, akkor

SZABÓ BALÁZS AZ MONDTA, HA NEM TUD A KRITÉRIUMOKNAK MEGFELELŐ ALTERNATÍVÁT TALÁLNI, AKKOR MEGSZAVAZZA. ÉS NEM TUD, ÍGY REMÉLI, HOGY EL IS NYERI KALOCSA A SZÜKSÉGES FORRÁSOKAT!

A pénzügyi bizottság „egyhangúlag, teljes vállszélességgel” támogatta az óvodaépítés szándékát és helyszínét, a kulturális, oktatási és szociális bizottság hasonlóképpen – amint arról tájékoztatást adtak a bizottsági elnökök, Katus Attila, illetve Bolvári Ferdinánd.

A határozat arról szólt tehát, hogy adjanak be pályázatot az új óvoda építésére, valamint e célra kijelölték a Petőfi Sándor utcai helyszínt – ezt egyhangúlag meg is szavazta a testület 11 jelenlévő tagja.

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 3 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (3 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Lufi
2017-03-30 22:05:27
Már most elcseszett ez a pályázat. 119 település van Bács Kisunban erre a pályázatra 1.6 milliárd ennnek 1/4-t nem fogják odaadni Kalocsának. A helyszín szar. A családokat kell megkérdezni! A Jóska fejében óriási baj van! Arrogáns bunkó!
m.drienn
2017-03-28 18:01:22
Ez már a sokadik "erre nyújtunk be pályázatot" hír. Nyerhetnénk is végre egyet.
Ágika
2017-03-29 14:57:45
Van rá esély, hogy ezt megnyerik. Már csak azért is mert ezt még az előző önkormányzat alatt kellett előkészíteni, és a megyei TOP pályázatok közé belobbizni. Remélem, ezt nem cseszik el!

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2022. 05. 21., 08:52
Katonai tiszteletadás mellett, katonazenekar közreműködésével és a Dózsa György technikum rendészeti szakos tanulóinak részvételével tartották meg a magyar hősökről, a magyar honvédelem daliás időszakairól és fájdalmas veszteségeiről és Kalocsa katonavárosi múltáról való megemlékezést a honvédelmi nap keretében.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2022. 05. 24., 08:24
Vasárnap délután kérték a mentők gyors segítségét, ahhoz a 45 év körüli férfihez, aki biciklizés közben lett rosszul Kecskeméten. Még >>>
2022. 05. 23., 18:45
A nagy többséggel megválasztott öt Fidesz-KDNP-s képviselő a főpásztornál tett látgatást. Még >>>
2022. 05. 23., 10:20
A 70 éves doktornő pénzért állított ki hivatalos igazolást a sóoldatot kapó betegeknek, így megkaphatták a védettségi igazolványt. Még >>>
2022. 05. 22., 19:07
Nyárias, de változékony idő lesz a jövő héten. Még >>>
2022. 05. 22., 10:15
Belgiumban három majomhimlő által fertőzött embert vettek nyilvántartásba. Emellett már Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, Portugáliában, Olaszországban, Svédországban, Franciaországban, sőt a szomszédos Szlovákiában és Ausztriában is megjelent a vírus. Még >>>
2022. 05. 21., 11:34
A 49 éves férfi elkövető élettársa az eladás során működött közre, neki fizették a vételárat. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

hirdetés