2021. 12. 01. szerda
Elza
: 367 Ft   : 323 Ft Benzin: 480 Ft/l   Dízel: 480 Ft/l   Írjon nekünk

Forró nyár a Menzánál és a Vagyonhasznosítónál – Intézkedési terv készül a két Kft.-nél

Illés György Cinó  |  2016. 06. 19., 21:29

Az önkormányzati testület elfogadta a Menza és a Vagyonhasznosítási Kft. után a Parkgondozó Kft., valamint a végelszámolás alatt álló Városfejlesztési Kft. beszámolóját. Kiderült: mégsem az előző vezetés dilettantizmusa, hanem a kötelező, de forrás híján alulfinanszírozott önkormányzati feladatok okozták a sokmilliós hiányokat. A legsúlyosabb helyzetben lévő Menza és a Vagyonhasznosító ügyvezetőjét a tőkehelyzet egyensúlyának megteremtését célzó intézkedési tervek kidolgozására kötelezték másfél hónapos határidővel.

Korábban már írtunk a Kalocsa Menza Kft. beszámolójának elfogadását megelőző vitáról, és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. beszámolójáról folyt vitáról is külön cikkben számoltunk be. Most a maradék két társaság, a Kalocsai Parkgondozó Kft. és a Kalocsai Városfejlesztési Kft. kerül terítékre – mindezekről még május végén, a legutóbbi rendes testületi ülésen tárgyalt az önkormányzati képviselő-testület.

A Parkgondozó sima ügy volt

A Parkgondozó Kft. beszámolójának elfogadását a pénzügyi és a jogi, ügyrendi és EU-kapcsolatok bizottsága egyaránt támogatta, amint arról Katus Attila és dr. Angeli Gabriella bizottsági elnökök tájékoztatták a testületet.
Kérdés nem volt, a vitára hozzászóló nem jelentkezett. Így a levezető dr. Bálint József polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést. A testület a beszámolót 8 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett el is fogadta.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Városfejlesztési Kft. – Finisben a végelszámolás

Angeli Gabriella a végelszámolóhoz, Tóth Ágneshez több kérdést is intézett a jogi bizottság tárgyalásain elhangzott fölvetések alapján.
Közülük a legfajsúlyosabb az volt, hogy a rendelkezésre álló vagyontárgyak fedeztet jelenthetnek-e a 2.560.000 forintos hiányra, ha pedig nem, akkor szükségessé válik-e önkormányzati pénzügyi beavatkozás a végelszámolás eredményes lezárásához, vagy felszámolásba fordul-e az eljárás. A válaszból kiderült, hogy a Kft.-nek vagyona nincsen, ám a beszámolóban rögzített adatok 2015. február 1-től 2016. január 31-ig terjedő időszakra vonatkoznak, és az ebben jelzett hiány a következő hónapban helyreáll. Az önkormányzat ugyanis már korábban döntött a Kft.-nek nyújtandó, szükséges támogatásról, amely ez év február hónapban már átutalásra is került, így további önkormányzati pénzügyi beavatkozásra nem lesz szükség.

Szintén fontos, hogy milyen jövőbeni kifizetésekre kel számítani. A végelszámoló elmondta, a társaságnak NAV tartozás nincs, a vele szemben támasztott, mintegy 38 ezer forint követelést a társaság tudja rendezni, illetve még fönnállhat tartozása az iparűzési adó vonatkozásában is, amit a zárómérleg készítésekor lehet majd tisztázni. Ez rövidesen elkészül – tájékoztatott a végelszámoló, hozzátéve, hogy a cégnek követelései nincsenek.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Végül azt is megkérdezte Angeli, hogy május 31-gyel lezárul-e a végelszámolás. A válaszból kiderült, hogy nem tervezik tovább húzni, a zárómérleget és záró bevallást átadják a NAV-nak, de a további ütemezés a hatósági eljárás gyorsaságán múlik. Amint kiadják a megfelelő határozatot, megkezdik a cég megszüntetését.

A vita során először Török Ferenc szólalt föl. Mint hangsúlyozta: végigvárva mind a négy Kft. ügyének tárgyalását, az elhangzottak ismeretében rámutatott:

Másfél éve az új önkormányzati vezetés alatt működnek ezek a Kft.-k, és látszik, hogy a jelenlegi vezetés és ügyvezetők legnagyobb jószándéka mellett is nagyon nehéz ezeket a Kft.-ket az adott körülmények közt üzemeltetni.Biztos, hogy nehéz lesz önöknek ezt kimondani, de nem biztos, hogy az előző vezetés teljes analfabetizmusa és hozzá nem értése volt [a cégek sanyarú pénzügyi helyzetének az oka]. Jól látható, hogy a Kft.k működtetésének meghatározó eleme az önkormányzati támogatás. Ez mindig is így volt, és eztán is így lesz. Ezeket a feladatokat el kell látni, mert az önkormányzat kötelező feladatai, amikről eldöntheti, hogy Kft.-k keretei közt, vagy intézményekkel old meg. Amikor az előző önkormányzat a Kft.-k létrehozásáról döntött, akkor számos más város példáját vették alapul, ahol már Kft.-kbe szervezve látták el e feladatokat, és a tapasztalatok szerint néhány év alatt e társaságok elérték, hogy az önkormányzati feladatokat megfelelően ellátták, természetesen úgy, hogy a kötelező feladatokra az önkormányzattól támogatást kaptak. Pénz nélkül a Kft.-k nem tudják ezt megoldani. Ha nem kapnak elegendő pénzt, akkor tartozásaik keletkeznek. Ha pedig év végén nem jön az állami segítség, amit már többször megkapott a város, akkor hiány keletkezik, amit orvosolni kell – fejtette ki Török Ferenc.


Forrás: Illés György / KALOhírek


Mindenkinek meg kell érteni, hogy a város közfeladatait ellátó Kft.-k nem nyereségtermelésre vannak, hanem arra, hogy a rájuk bízott feladatot elvégezzék. Ettől függetlenül a vezetőiknek és a bennük dolgozóknak felelősen gazdálkodni kell, odafigyelve a kiadásokra, és megpróbálni bevételekhez is jutni, hogy az önkormányzat részéről szükséges támogatás legalább ne nőjön évről évre, hanem ha lehet, csökkenjen.

Mindig megpróbálják azt mondani, hogy intézményi rendszerben lehet, hogy jobb lenne. Nem! A feladat ugyanannyiba kerül, sőt lehet, hogy többe, de olcsóbb intézményi rendszerben sem lesz. A rendszer szerinte működőképes, csak megfelelően működtetni kellene. Üdvözölte a Menza Kft. folyamatban lévő vizsgálatát, és várja annak eredményét, amiből szerinte kiderül majd, hogy a társaságnak olyan alacsony árakkal kell dolgoznia, ami által csak veszteséget tud termelni, mivel a város nem akarja emelni a különböző szolgáltatások díjait. Ebben a helyzetben nincs más lehetősége az önkormányzatnak, mint megpróbálni faragni a költségeken, vagy újabb pénztermelő tevékenységeket rendelni e társaságokhoz, a hiányzó pénzt pedig befizetni a Kft.-khez

Bár mindig azt mondják, hogy nem mutogatunk vissza, de azért mindig visszamutogatunk. Eltelt másfél év. A Kft.-k bizonyították, hogy ugyanazok a problémák jönnek elő ez a vezetés alatt is, ami a mi vezetésünk alatt is megvoltak – mondta Török, végül összegezte, hogy szerinte a Kft.-k működését kellene megfelelő vizsgálat után megjavítani.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Nincs visszamutogatási szándék – felelte Bálint József. Elmondta: az általa elmondottakkal azt akarta érzékeltetni, hogy a cégek által fölhalmozott tartozás nem keletkezhetett egy év alatt, és ennyit ledolgozni sem lehetett. Másrészt a Kft.-k működési hiányát nem sikerült pótolni senkinek, nekünk sem. A törvény előírása szerint a 2012-13-az alapítás után egy ideig nem kellett föltőkésíteni, ezért eddig nem jöhettek ki a tőkeproblémák. Ezek mostanára váltak láthatóvá, azt nem lehetett előre látni, bárki is volt az ügyvezető.

Másutt is hasonló problémák a káeftékkel

Harmadrészt, a Belügyminisztérium megvizsgálta az országszerte működő önkormányzati Kft.-k működését. A Kft-k zöme veszteséges, és oda lettek a hiányok prolongálva. A Belügyminisztériumtól olyan jelzést kaptunk, hogy ne számítsunk arra, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatások (korábbi ÖNHIKI) keretében a Kft.-k tőkepótlására bárminemű támogatást kapunk, így azt ki kell gazdálkodni. Ez nem csak Kalocsára vonatkozik – tette hozzá.
Majdnem nagyobb a 100%-os Kft.-k jelenlegi tartozásállománya, mint az önkormányzatok hitelállománya volt a pénzügyi konszolidáció előtt. Sok összetevős ez. „Nem tudunk mást csinálni, mint előremenekülni.” Vagyis: a fönntartott Kft.-k feladat-összetételét, a feladatellátás feltételeit, az esetleges bevételnövelés, illetve önköltségcsökkentés lehetőségét meg kell vizsgálni – fejtette ki Bálint József.

A feladatot el kell látni, azt megfelelő módon finanszírozni kellene. És, hát, az nem jött be egyiknél sem, egyedül a Kalocsakomnál volt olyan, illetve most a Parkgondozónál, hogy többletbevételeket okozott. A többi nem tudott olyan plusz bevételekre szert tenni, amelyekkel a támogatásokon felül valami eredményt tudott volna produkálni. Újra nehéz döntések jönnek?

Másfél év alatt ezt nem tudták ugyan megoldani, de némileg javult a helyzet – összegzett a polgármester, hozzátéve, hogy a Kft.-k helyzetének rendezéséhez a már meghozott döntések mellett hamarosan újabb, esetenként kellemetlen intézkedésekkel is szembe kell néznie majd a testületnek.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Egyhangú tartózkodás a bizottságban

Angeli Gabriella a jogi bizottság álláspontját ismertette: A bizottság 7 tartózkodással a határozati javaslat elfogadását nem támogatta.

És akkor szeretném mondani, hogy a bizottság tagjai tudják, mit jelent a tartózkodás. Egyes bizottsági tagok részéről a tartózkodás azt jelenti, hogy ennek a Kft.-nek a végelszámolását már rég le kellett volna zárni. – mondta a bizottság elnöke, visszautalva a korábbi résznapirend tárgyalásakor lefolytatott szóváltásukra a polgármesterrel, amikor szintén a bizottság elutasító álláspontját vonta kritika alá Bálint József, azt kérdezve, hogy tudja-e a bizottság, milyen következményekkel jár, ha a beszámolókat az égető, május végi határidőig nem fogadják el.
Akkor az Angeli Gabriella és Bálint József kettős szépen kivesézte ezt a kérdést, így a mostani bizottsági nyilatkozat kapcsán az érintettek nem tértek vissza erre. A korábban elhangzott érveket pedig már megírtuk.

 


A végelszámolásnak a dolgait nem bíráljuk – mondta az Angeli Gabriella által ismertetett álláspontra válaszként Bálint József.
A végelszámolás jogszabályok szabta keretek közt folyik, és az is hátráltatta a folyamatot, hogy projektek voltak még nyitva a cégnél, azoknak a pénzügyi zárásáig nem lehetett előrelépni ebben az ügyben, miközben sokszor a hatóságokra, NAV-ra, Cégbíróságra kell várni – érvelt magyarázatként a polgármester, hozzátéve, hogy nem tiszte védeni a végelszámolót, de nincs is szükség rá, mert tette a dolgát.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A végelszámoló ehhez azt a kiegészítést adta, hogy a Globál Kft. február vége óta nem számláz már a Városfejlesztési Kft. felé, az csak a könyvelési díjat fizeti, így az elhúzódás nem jelent komolyabb többletköltséget.

A pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a beszámolót – közölte Katus Attila, majd – több hozzászóló nem lévén – a polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület a beszámolót 8 igen 4 tartózkodás mellet végül elfogadta.

Kötelezés intézkedési terv készítésére

Kapitány Lászlóné és Loibl László ezután kapott egy kis házi feladatot a testülettől a nyári szünetre. Ezt követően ugyanis még egy, ötödik szavazás is következett az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft.-k helyzetét tárgyaló napirend keretében.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Korábban egyenként elfogadták a négy szóban forgó Kft. 2015. évről szóló beszámolóját, most, a napirend keretében hozott utolsó döntéssel közülük két társaság számára írtak elő plusz feladatot, az alábbiak szerint:

A képviselő-testület kötelezi a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. és a Kalocsai Menza Kft. ügyvezetőjét, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében készítsen intézkedési tervet. Az ügyvezetők az üzleti tervet és az intézkedési terveket kötelesek 2016. július 15.-éig a polgármester részére átadni. Ezt 12 igennel elfogadta a testület.

Figyelembe véve a határidőt, a készülő tervekről még nyáron hallunk majd tehát.
Mi is tájékoztatjuk majd olvasóinkat!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 2 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (2 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Ágika
2016-06-20 11:37:25
Egy intézkedésre van szükség, amihez csak a lapát méretében van értelme vitatkozni.
kisbéta
2016-06-20 10:02:28
Még hogy nincs visszamutogatási szándék. Csak az van, ez előző vezetésre kenni mindent amit csak lehet . Akkor bemásolom mit mondott Kapitányné beszámolójakor Bólint.
Egyébként nincs az az ember, aki ekkora hiányt, amit az előző Kft.-vezetés fölhalmozott, le tudta volna dolgozni. Szerencsére sikerült elérni, hogy nem döntötték be a céget, mert akkor egyetlen beszállító sem jutott volna a pénzéhez.
Nem akarja elismerni, hogy ha az előző vezetésben sem kapta meg a Menza a kötelező feladatokra a pénzt, akkor az hiány lesz mindig, mint ahogy a mostani vezetés alatt is az Habár az előző vezetés nem osztott ajándékpénzt , csak mert még sosem adtak. Ez nem ok arra .
Szóval ugyan az a probléma most is mint az előző vezetés alatt is. Csak akkor nem adtak ajándékpénzt a nincs-ből.

videok  legfrissebb videók

2019. 08. 09., 11:29
Terefere Pécsi Viviennel. Interjúalanyaink: kalocsai kötődésű, tehetséges fiatalok. Téma: vágyak, álmok, tervek, alkotások, aktualitások. Viven első beszélgetőtársa 18 éves koráig élt városunkban, amelynek közvéleménye röplabdacsapatunk erősségeként ismerhette meg őt. De mi van vele most, egy jó évtized után? Meg fognak lepődni!

Még több friss hír

2021. 11. 27., 14:25
A kalocsai Török „Töce” Tibor, A-MAFOSZ-fotóművész 16 éves pályafutása legeredményesebb évét zárta. A fotográfus 2021-ben 30 díjat nyert. A több mint 150 kiállításra javasolt képe négy földrészen és 20 különböző országban került bemutatásra. A pályázatokon díjazott képeinek 90 százaléka Kalocsán és annak vonzáskörzetében készült!
2021-11-26 08:05:04
Két napja, a közmeghallgatáson még hiányolták, máris megnyílik a kalocsai Infopont. Az iroda napi nyolc órán át tart majd nyitva. Feladatai között szerepel a turizmus kiszolgálása, kulturális és más rendezvények népszerűsítése és belépőjegyek árusítása, tájékoztatás, valamint az önkormányzattal való kapcsolattartásban is segítséget nyújt.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2021. 11. 30., 20:27
Dulakodás közben még az áruvédelmi-kaput is kidöntötték, amivel több százezer forint kárt okoztak az üzletnek. Még >>>
2021. 11. 30., 15:26
Úgy tudjuk, a motoros sérülései súlyosak, őt a tűzoltók szabadították ki a munkagép alól. Még >>>
2021. 11. 30., 13:37
A Mikulás természetesen idén is ellátogat Kalocsára. Még >>>
2021. 11. 30., 11:12
Iszonyú látványos és elképesztően izgalmas lett a League of Legends videójátékból készült sorozat Még >>>
2021. 11. 30., 11:04
A datolyaszilva ízletes és egzotikus gyümölcs, nemcsak édes és finom, hanem számos egészséges hatása is van, a szem egészségének védelmétől az anyagcsere javításáig. Különböző kultúrákban már évezredek óta ismerik és fogyasztják, és többek között az istenek gyümölcsének is nevezik. Még >>>
2021. 11. 30., 11:01
Advent második vasárnapján, december 5-én Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter Kövek a zsebben című, nagysikerű darabot nézhetik meg az érdeklődők! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK

  kiemelt hírei

hirdetés