2024. 03. 05. kedd
Adorján, Adrián
: 394 Ft   : 363 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

Kinyóné elnökölt, Angeli kivonult – Rendkívüli testületi ülés nem várt izgalmakkal

Illés György Cinó  |  2016. 06. 03., 07:58

Két pályázat beadásához szükséges döntések meghozatalára hívták össze a testületi ülést csütörtök reggel nyolc órára. Simának ígérkezett, és a javaslatokat egy perc alatt el is fogadták, de előtte indulatos ügyrendi vita, majd rövid szünet után dr. Angeli Gabriella elhagyta a termet, maga mögött hagyva az amúgy is foghíjas, de még így is határozatképes testületet.

A Bem apó utcai tagóvoda épületének energetikai korszerűsítésére, valamint a Csalogány utca és a hozzá kapcsolódó utak burkolatainak fölújítására kívánt pályázni a város a Belügyminisztérium pályázatán, amelyet önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztések támogatására írtak ki. Mindkét pályázat beadásáról döntött már a testület május 26-ai ülésén, azonban a dokumentációba hiba csúszott.

A Bem apó utcai tagóvoda fölújításának tervezett összköltsége mintegy 31,5 millió forint. Ebből a kivitelezés közvetlen költségei 30 milliót tesznek ki, és ezt a pályázat keretében 100%-os, vissza nem térítendő támogatásból tervezték megszerezni.
Az összességében 35,1 milliós bekerülési költségű útfelújításokra 29,9 milliós, 85%-os, vissza nem térítendő támogatást igényeltünk volna, mellé 5,2 milliós önerőt kellett volna biztosítani a terv szerint.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ám az utolsó pillanatban vették észre a pályázat sikerét veszélyeztető hibát: a kiírás szerint 100%-os, illetve az utak esetében 85%-os támogatásra azok a települések pályázhattak a megjelölt célokra, amelyek esetében az adóerő-képesség értéke nem haladja meg a fejenkénti 18 ezer forintot. Azonban Kalocsa városa ezen a határon éppen átcsúszott: az egy lakosra jutó adóerő-képesség itt jelenleg 18,448 forint, így csak a kisebb mértékű támogatást vehetjük igénybe, ami az óvodai projekt esetében legföljebb 85%-os, az útfelújítás tekintetében maximum 75%-os vissza nem térítendő támogatást jelent.
Így az óvodára 26,85 milliós támogatást igényelhetünk, de mellé 4,75 milliós önerőt kell biztosítanunk, az utakat tekintve pedig 26,37 milliós támogatáshoz 8,78 milliót kell az önkormányzatnak az asztalra tennie.

De mit lehetett ezen annyit vitatkozni?

A sebtében összehívott, rendkívüli ülésen több képviselő – Lakatos János és Kati László –, valamint a polgármester sem tudott jelen lenni, így a levezető elnök szerepét Kinyóné Lakatos Melinda vette át, és szerdán a meghívók is az ő aláírásával kerültek a képviselőkhöz. Már ez is történelmi pillanatnak számított, hiszen az alpolgármester asszony még a vitákhoz is csak igen ritkán szól hozzá, ezért szokatlan lehetett számára a levezető elnöki szerep. Pedig, mint kiderült egyből mélyvízbe pottyant.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az ülés elején, még a napirendi kérdésekről szóló vita előtt dr. Angeli Gabriella kért szót, ügyrendi kérdésben.

Szabálytalan, és jogszabályba ütközik a mai testületi ülés összehívása – kezdte mondandóját dr. Angeli Gabriella, majd kifejtette, hogy a testületi ülést a vonatkozó törvény és az SZMSZ szerint is a polgármester vezeti le, és összehívni is neki van joga.

ÚGY VÉLTE, AZ ALPOLGÁRMESTER MÁR NEM ELŐSZÖR KÍVÁNJA ELVONNI A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉT.

Most úgy járt volna el helyesen, ha a meghívókat dr. Bálint József nevével küldték volna ki, amelyet már aláírhatott volna az alpolgármester is, neve után „h” betűvel jelezvén, hogy a polgármestert helyettesítve járt el – vélekedett a képviselő.


Forrás: Illés György / KALOhírek

„Azért alpolgármester valaki”

Dr. Kiss Csaba jegyző erre úgy reagált, hogy ezt az eljárásmódot a lejáró – június 2-ai – határidőkre tekintettel ő javasolta, de ez az ő véleménye szerint nem aggályos jogilag, hiszen

Ha Önnek az a gondja, hogy a meghívón az szerepelt, hogy alpolgármester, azt direkt én mondtam, hogy ő legyen ott, mert miért lenne ott a polgármester? Nem a polgármester hívta össze a testületet, hanem az alpolgármester, pont azért, mert a polgármester külföldön van. Tehát a polgármester akadályoztatva van, ezt a pályázatot pedig be kell adni. – érvelt a jegyző amellett, hogy Kinyóné jogszerűen hívta össze az ülést, majd összefoglalásképp hozzátette:

Bocsánat! Ezért alpolgármester valaki, hogy a polgármester helyettesítése céljából akadályoztatása esetén eljárjon.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Angeli Gabriella törvényi hivatkozásokkal megismételte korábbi álláspontját, majd javaslatot tett, hogy miként tehetnék törvényessé az ülést:

Ehhez az kell, hogy most fölhívjuk a polgármester urat telefonon, mert megtehetjük, [az utasítása alapján] nyomtatunk egy új meghívót, amelyben polgármester úr neve szerepel, alpolgármester asszony ezt aláírja, mondjuk egy 8 óra 30 perces időpontra – javasolta Angeli Gabriella, de értetlenségre talált. Pedig, ha ezt nem teszik meg, és ha a kormányhivatal utólag szóvá teszi, hogy szabálytalanul összehívott testületi ülésen hozott döntés alapján adták be a pályázatot, akkor emiatt azokat visszadobhatják. Mivel a határidő lejár, ezzel elbukna a város két fontos projektet – fejtette ki aggodalma okát a képviselő.

Ügyrendi kérdésben nincs vita

Ezzel a kijelentéssel indította mondandóját a válaszadó jegyző, majd arról tájékoztatott, hogy szerdán beszélt dr. Bálint Józseffel, tájékoztatta őt a kialakult helyzetről, és az ő tudomásával, akaratával egyezően jártak el.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az alpolgármester asszony ekkor ügyrendi kérdésben megadta a szót dr. Filvig Gézának, aki két perc szünetet kért, de előtte gyorsan véleményt is mondott a jogi helyzetről.

Tiszteletben tartom képviselő asszony javaslatát. Mi most kaptuk ezt meg, tehát itt volt az asztalon. Önnek gratulálok a gyors felkészüléshez! – mondta Filvig, majd emlékeztetett, hogy voltak már olyan ügyek, amikor szabálytalanságot sejtettek, mégis végigvitték az ügyet, ugyanakkor ez az eset, ha valóban szabálytalan, nem olyan súlyú kihágás, amely a pályázatokat veszélyeztetné. Ugyanakkor nem is kényes témáról, például személyi kérdésről van szó, ezért szerinte nyugodtan meg lehet előlegezni a bizalmat. Ezért arra kérte képviselőtársát, hogy vonja vissza a törvényességgel kapcsolatos indítványát, tartsák meg a testületi ülést – véleménye szerint az általános helyettesítés elveire tekintettel szabályosan, és utólag kérjék a törvényesség kérdéséről a kormányhivatal állásfoglalását, amit volt, amikor ő maga is megtett.

Mi népképviseletként ülünk a testületben. Előttünk van egy szakmai anyag, a szakmai anyagot azok állítják össze, akik a hivatalban főállásban látják el ezt a feladatot, maximális felelősséggel – mondta végül a képviselő és azt javasolta, döntsön a kérdésről a testület.

Szünet után jött a meglepetés

A levezető elnök Kinyóné némi hezitálás után két perc szünetet rendelt el. A szünetben a jegyző fölhívta telefonon a kormányhivatalt. Ennek álláspontja az, hogy amennyiben a polgármester akadályoztatva van, és a meghívó kiküldésekor már nem tartózkodott Kalocsán, külföldön volt, akkor az alpolgármester összehívhatja természetesen a testületi ülést – tájékoztatott Kiss Csaba.


Forrás: Illés György / KALOhírek


Én ilyen törvénytelen eljárásban nem veszek részt – mondta erre dr. Angeli Gabriella – igaz, kikapcsolt mikrofon mellett – és kivonult az ülésteremből, noha előzőleg őt választották meg a jegyzőkönyv egyik hitelesítőjéül.
A képviselő asszony távozása után a hüledező testület – immár csak 8 jelenlévő tagjának szavazataival – Bolvári Ferdinánd személyében új jegyzőkönyv-hitelesítőt választott, majd a tárgyra tért.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Két napirend, teljes egyetértés

A napirendekhez szóbeli magyarázatot Boromisza Viktor, a műszaki osztály vezetője fűzött. Az osztályvezető elnézést kért a kellemetlenségért, amit azzal okoztak a pályázat előkészítése során, hogy elkerülte a figyelmüket, hogy a város adóerő-képesség szerinti besorolása megváltozott, és eszerint már nem vagyunk jogosultak az igényelhető legmagasabb támogatásra. Ez a hiba csak a pályázatok feltöltése során tűnt föl az egyik munkatársnak.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az adóerő-képességnek a 18 ezer alatti szintről 18.448 forintos szintre emelkedését így kommentálta Boromisza:

Egyrészt dicséretes, másrészt pedig szomorú, mert annak köszönhető, hogy a lakosságszám ezzel arányosan csökkent. A korábbi években rendre 18 ezer alatt maradt az adóerő-képesség, tavaly 17.475 volt fejenként.

Az előterjesztésben foglalt javaslatot végül 8 igennel elfogadták. Az első napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem is érkezett, a történtek után már nem volt kedvük vitatkozni.
A második napirendi pontnál sem volt kérdés, így a vita következett. Csak Bolvári Ferdinánd kért szót, aki így kezdte hozzászólását:

Az lenne kérdésem, hogy ez miért pont most derült ki?
Azt is tudakolta, mióta tudható ez a szám, és a támogatási szintek határai?


Forrás: Illés György / KALOhírek

Boromisza Viktor egyenes választ adott:

Nincs szükség szerintem arra, hogy mellébeszéljünk. Sajnos az illetékes kolléga és az osztályunk a korábbi évek mintájára készítette elő azt az előterjesztést és nem vette figyelembe, elkerülte a figyelmét [városunk e mutató szerinti besorolása]. Filvig Géza – csak úgy, mikrofon nélkül megköszönte az osztályvezetőnek az őszinte választ, majd Kinyóné Lakatos Melinda szavazásra bocsátotta ezt a kérdést is, amely szintén egybehangzó 8 igennel kapott zöld utat.

Úgy tudjuk, dr. Angeli Gabriella képviselőasszony hivatalos formában is kikérte a kormányhivatal állásfoglalását az ülés összehívásának körülményeire vonatkozó kérdésekről. Ha a válaszról hírt kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat!

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 13 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (13 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
Ágika
2016-06-08 14:26:48
Az utcabeliek azt mondják, hogy a nagyon megutáltatta magát ez az Angeli "álpolgármester" a választókörzetében. Amióta megválasztották, azóta nem látták, pedig hogy fogadkozott a választások előtt, most meg csak saját érdekei szerint cselekszik, nem érdekli már azok véleménye akik megválasztották. Ilyenek ezek a kommunisták.
kisbéta
2016-06-03 19:53:27
Az előttem szólók mindent elmondtak, 2 buta nő harca ,és csakugyan ki nem állhatják egymást , ez már tény sokfelé beszélik, és ez szörnyű, hogy ki vagyunk téve a butaságuknak , a színpadias viselkedésüknek . Botrányos. Szerintem nincs még egy ilyen város az országban ahol ilyen buták , idétlenek, hozzá nemértők kezében van a hatalom, Szégyen rájuk nézve. De az őt választókéra is .És az a szörnyű, hogy ez a buta angeli meg van arról győződve ez jól csinálta, Szóljon már neki valaki , h egyáltalán nem ide való viselkedése van. 55éves létére . Infantilis !!!
Kalotroll
2016-06-03 21:33:05
Nem gondoltam volna, hogy ilyet mondok, de legalább a Guszti ideje rend volt. Sok rosszat láttam tőle, még többet el tudok róla képzelni, de szerintem szétcsapott volna a képviselői közt, ha ilyen szégyenteljes események történnek. Fejetlenség.

Közben a város lakossága fogy.
Kalotroll
2016-06-03 20:11:39
Nem gondoltam volna, hogy ilyet mondok, de legalább a Guszti ideje rend volt. Sok rosszat láttam tőle, még többet el tudok róla képzelni, de szerintem szétcsapott volna a képviselői közt, ha ilyen szégyenteljes események történnek. Fejetlenség.

Közben a város lakossága fogy.
Pumukli
2016-06-03 15:34:20
Miközben más városokban ilyen és ehhez hasonló dolgokon dolgozik a vezetés:
Kedvezményes telekértékesítési programot indít Kecskemét önkormányzata a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére és a városban történő hosszú távú letelepedés elősegítésére – tájékoztatta a város polgármestere az MTI-t.
http://magyaridok.hu/belfold/kedvezmenyes-telekertekesitesi-programot-indit-kecskemet-onkormanyzata-720619/
ForzaKalocsa
2016-06-03 15:47:54
Ehhez hosszútávú stratégiai gondolkodásra lenne szükség! Ahogy olvasom a fejleményeket, nem erről szólnak a testületi ülések...
Joco
2016-06-03 16:14:35
En is ugy latom a varos hosszutavu celjai helyett rövidtávú túlélés és a vagyon felélése folyik.Közben a városi közmunkás térkőből kerül a hivatalnokok elé, garazskapuk és komplett házak újulnak meg. Egyre inkább szégyen Kalocsán élni és kalocsainak lenni. Ezek a viták egyre jobban megerősítenek abban hogy a választók rosszul döntöttek.
Joco
2016-06-03 14:09:05
Ez tetszik! Cicaharc! Jelentéktelen ügyekben jelentéktelen hatalmi viták. Ezek jellemzik az egész várost! Két buta nő vitája a semmiről. Ebből nagyon látszik az hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi lenne a fontos ebben a városban.
A számok azok valóban érdekesek ebből egyértelmű hogy a városból sok száz ember már máshol él és nem Kalocsán. Ha továbbra is ilyen szinten marad a testület és maga a hivatal akkor súlyos problémák elé néz az egész város.
Lufi
2016-06-03 11:11:30
Az a meglátásom hogy ez a 2 nő útálhatja egymást. Ez az ő személyes vitájuk. Ha meg az adózási képessége Kalocsának nőtt az egesz jo lenne ha ez nem a lakosság csökkenésből állna össze.
Tora Tora Tora
2016-06-03 10:42:28
Kutyakomédia :)

Közben a város meg beledöglik a kilátástalanságba :)
m.drienn
2016-06-03 09:44:04
Médiacirkusz! Azt írják, hogy szerdán kapták meg a képviselők a meghívót, akkor miért nem jelezte már szerdán a képviselő asszony, hogy szerinte ez törvénytelen? Miért kellett megvárni ezzel a csütörtök reggelt, és ilyen színpadias jelenetet rendezni a média jelenlétében?!
Kalotroll
2016-06-03 09:42:30
Kabaré!
"ÚGY VÉLTE, AZ ALPOLGÁRMESTER MÁR NEM ELŐSZÖR KÍVÁNJA ELVONNI A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉT."

Bagoly mondja...
Még szerencse, hogy egy ilyen cicaharc vagy szőrszálhasogatás miatt nem hiúsult meg a pályázat beadás.

Boromisza Viktornak pedig a legnagyobb tiszteletem! Az ilyen nagyon ritka -főleg az államigazgatásban-, hogy valaki kimondja: Hibáztunk. Világos beszéd, emberek vagytok ti is. Bárcsak többen követnék Viktor példáját!

Az adóerő növekedés ebben az esetben pedig igen szomorú...

Még több friss hír

2024. 03. 01., 13:21
Magyarország elkötelezett a zöld energia mellett, ezért a megújulók mellett a nukleáris energia használatra épít. Az országnak nagy szüksége van az új atomerőműre. Minderről Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszélt Pakson miután a Paksi Atomerőműben járt, ahol a 4-es blokk karbantartása folyik éppen, majd az új blokkok építési területét tekintette meg, ahol Jákli Gergely elnök-vezérigazgató tájékoztatta a projekt aktualitásairól. (x)
2024-02-28 08:54:51
A szavalóverseny létszáma korlátozott, de még lehet jelentkezni – tudtuk meg Bolvári Ferdinándtól a kedd délelőtti sajtótájékoztatón, míg Bolváriné Gärtner Anikó az esemény kapcsán egyesületük tevékenységéről szólt, az ezt kiegészítő Király Róbert egyebek mellett a 6300.hu internetes oldalt népszerűsítette.

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 03. 02., 15:19
Lássuk milyen fontos ünnepek, szünetek várnak ránk idén tavasszal. Még >>>
2024. 03. 01., 07:30
Egyre több európai reptéren törlik el a kézipoggyászokban való folyadék szállítás tilalmát. Még >>>
2024. 02. 29., 12:05
A díjak ez esetben sem lehetnek magasabbak, mint a normál átutalások díjai. Még >>>
2024. 02. 29., 11:14
A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt törekvése a hátrányos helyzetű járások, így a Jánoshalmai, a Bácsalmási, a Kunszentmiklósi, a Kiskunmajsai, a Tiszakécskei járás, valamint a Kalocsai, a Kiskunfélegyházi, a Kiskunhalasi, a Kiskőrösi és a Bajai járás vállalkozásainak fejlesztése. Még >>>
2024. 02. 28., 13:59
25 ezer liter szeszes folyadék került elő földalatti tartályokból és különböző helyekről, amelyek értéke 150 millió forint volt. Még >>>
2024. 02. 28., 13:35
Március elsején ismét megnyitja kapuit a kalocsai uszoda, és előreláthatólag egész évben várja majd a látogatókat. Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK