2024. 06. 13. csütörtök
Anett, Antal
: 395 Ft   : 366 Ft Benzin: 615.4 Ft/l   Dízel: 656.6 Ft/l   Írjon nekünk

„OKOPONT” – A Városházáról jelentjük: végül a kukac is a helyére került

Illés György Cinó  |  2017. 05. 24., 12:30

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (és városi televízió és Ökopont és közösségi ház) szervezeti és működési szabályzatának új, egységes szerkezetbe foglalt változata elkészítését és elfogadását az elmúlt időszakban történt számos, a telephelyeket és a feladatkört is érintő változás tette indokolttá. A csúcsintézmény öt egységet tömörít, az új szabályzat elfogadását megelőző vita során mégis csak az Ökopontról esett szó. Az erre vonatkozó részek ugyanis nem kevés kiegészítésre és helyesbítésre szorultak, ami kritikát vont maga után a tervezet előkészítettségét illetően. A problémát itt-ott már-már kezdték elkomolytalankodni a grémium tagjai, derültséget keltve a hallgatóság és a testület körében egyaránt. Sikerült egyezségre jutni a kukac ügyében is, így végül az is a helyére kerülhetett tehát.

2015-ben a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (KKKK) telephelyek közé felvételre került az Ökopont Iroda (Kossuth L. u. 50.), 2016-ban jogszabályváltozásra tekintettel módosították az intézmény funkcióit, a Tomori Pál Városi Könyvtár költözködése miatt törölték a Kossuth Lajos utca 22. szám alatti telephelyet, idén pedig a Hunyadi János u. 82. szám alatti közösségi ház is a KKKK fennhatósága alá került, így ezt a telephelyet, valamint az ott ellátandó feladatokat is befoglalták az új SZMSZ tervezetébe.


Forrás: Illés György / KALOhírek

A KKKK égisze alatt működik a Művelődési Központ és Színház sétálóutcai komplexuma mellett a Szent István király út 2-4. szám alatti épületben működő Tomori Pál Városi Könyvtár, valamint a Kalocsa Televízió, továbbá az Ökopont és a volt SZDSZ székházból lett Közösségi ház. A vita során lényegében csak az Ökoponttal kapcsolatban hangzottak el észrevételek.

Itt-ott módosításra szorult

Az előterjesztett intézményi alapokmány elfogadásának vitája során elsőként dr. Angeli Gabriella kért szót a jogi bizottság nevében, bizonyos módosításokat, illetve javításokat indítványozva az írásban kiadott anyagokhoz képest.
Ezek szerint

Az Ökopont Irodának a pontos elnevezése ’Ökopont – Fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért’. Szeretnénk kiegészítést tenni a telefonszámoknál, a mobil szám mellett van egy vezetékes szám is, a 78-as körzet 678-983-as szám. Az E-mail cím nem pontos. Az Ökopont Irodának az E-mail címe kalocsa-pont-ökopont-kukac-gmail-pont-com. 
[Az eredeti előterjesztésben ’kalokultura@kalocsa.hu’ cím szerepel – A szerk.] 
A következő javításunk, amit szeretnénk, az a tizedik oldalon van. A tizedik oldalon az igazgató szakmai munkáját segítők közt az Ökopontban nincs klímareferens. Volt ugyan egy munkatárs még a tavalyi évben, aki elvégzett egy tanfolyamot, ahol klímareferenssé képeztek ki, de ő már nem dolgozik az Ökopontban, tehát nincs ilyen alkalmazott.
Ekkor dr. Bálint József polgármester azt javasolta, hogy a ’klíma-’ előtag törlésével maradjon a szövegben ez a kitétel, csak referensként. Angeli azonban úgy vélte, hogy így az SZMSZ szerint ez a referens létező személy, aki a gyakorlatban nincs, mivel

Ökopont referens sincs, ugyanis egy fő dolgozik az Ökopont Irodában, a többiek nem. Végül annyiban maradtak, hogy ezt az egy személyt a szövegben főmunkatársként jegyzik.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ha eddig nem tudtuk volna, a későbbiek során a teremben elhangzottakból az is kiderült, hogy

EZ AZ EGY SZEMÉLY TÖRTÉNETESEN DR. ANGELI GABRIELLA.

A továbbiakban Angeli folytatta a javasolt módosítások tételes fölsorolását:

A 25. oldalon a feladatkörök tekintetében az Ökopont Iroda feladatkörei kissé pontatlanul lettek meghatározva. Az Ökopont Iroda nem foglalkozik sem rajzpályázatokkal, sem túraszervezéssel. A „TeSzedd!” akció egy állami pályázat volt, amely vagy kiírásra kerül évenként, vagy nem. A tavalyi évben ugyan volt egy ilyen akciónk, de rendszeresnek azért nem mondható– tájékoztatott Angeli Gabriella.
A bizottsági elnök minden képviselőnek és a média jelenlévő munkatársainak is adott egy A/4-es formátumú, nyomtatott kiegészítést, amelyben pontosan össze volt foglalva, hogy az Ökopont Iroda milyen feladatokkal foglalkozik, de ezt szóban is elmondta a képviselő.

Mit csinál az Ökopont?

Az Ökopont Iroda célja,

  • hogy a lakosság pontos ismereteket szerezzen arról, hogy a jelenlegi szokásai, életmódja milyen mértékben szennyezi a környezetet, hogy egyszerű változtatásokkal mindennapi életvitelük során a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével hogyan alakíthatnak ki fönntartható életmódot;
  • hogy a beruházást igénylő változások, építészeti megoldások, elektromos berendezések mennyibe kerülnek, milyen pénz takarítható meg általuk;
  • hogy a lakosság egy környezettudatosabb életvitelt alakítson ki, az élet minden területén vegye figyelembe a fenntarthatóság szempontrendszerét.

Így Angeli tájékoztatása szerint

AZ IRODA FELADATA ELSŐSORBAN A PÁLYÁZATFIGYELÉS, TANÁCSADÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

az országosan meghirdetett, a fenntartható életmódhoz és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző projektek, az energiahatékonysággal és környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok esetén.

A MÁSIK FONTOS FELADATKÖR ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE

a kapcsolódó témakörökben.

A PROJEKT FŐ CÉLJA A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA A FENNTARTHATÓSÁGI PROBLÉMÁKRÓL, KIALAKULÁSUKRÓL, SÚLYOSSÁGUKRÓL, VALAMINT AZ EGYÉN SZINTJÉN ADHATÓ MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL.

A közösségi ház használatával kapcsolatban azt javasolta a bizottság, hogy ne foglalják SZMSZ-be egyetlen jelenleg ott tevékenykedő egyesület épülethasználatát sem, hogy ha esetleg távozni kívánnak az épületből, akkor ne kelljen minden alkalommal testület elé hozni a szabályzatot módosításra.

Az elhangzott javaslatokat az előterjesztő Bálint József magáévá tette, így ezekkel a kiegészítésekkel javasolta elfogadni az SZMSZ-t.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Simon Zoltán megköszönte a négyperces hibakorrekciót képviselőtársának, bár elég furcsának tartotta, hogy a testület elé kerül egy anyag, amely ekkora javításra szorul, mivel „a legalapvetőbb elírások és félreértelmezések tömege van az anyagban”. A képviselő emlékeztetett, hogy az előterjesztések előkészítettségével kapcsolatban már nemrégiben is voltak viták.

Simon úgy vélte:

Nagyon sok fenntartásunk lehet ezen túl a testületi anyagok precizitását és szakszerűségét illetően, ha ilyen hibákkal bejöhet egy javaslat döntésre. Miről döntöttünk volna, ha a képviselő asszony nem korrigál? Egy csomó rossz és téves információról. Ami több mint vicces, és a komolyságát megkérdőjelezi az egésznek.Föltétlenül kell klímareferens?

Simon úgy emlékezett, hogy a klímareferens ennél a pályázatnál előírás volt, ezért annak lennie kell, ha szabályosan akarják végigvinni a projektet. De egyébként is úgy vélte, hogy a létesítmény küldetéséből fakadóan az ésszerűség is azt diktálja, hogy ilyen szakember foglalkoztatása feltétlenül szükséges.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Az intézményvezető, dr. Magóné Tóth Gyöngyi a polgármester fölkérésére tájékoztatott a klímareferens kérdéséről. Az intézményvezető elmondta: klímareferensi végzettséget Szabó Nikolett szerezett, aki azonban átkerült az önkormányzathoz, így maradt dr. Angeli Gabriella. Magóné két megoldást is javasolt a helyzetre:

Vagy elfogadjuk, hogy az önkormányzatnál van klímareferens, hiszen itt dolgozik, ha nem is az Ökopontnál, vagy dr. Angeli Gabriellát beíratjuk klímareferensi képzésre, és akkor meglesz a végzettsége. Mint elmondta, e kétféle megoldási lehetőséget már korábban is jelezte a jegyzőnek, hogy utána kellene nézni, hogy elegendő-e, ha az önkormányzatnál van klímareferens, vagy az Ökopontban dolgozó egy embert kell kiképezni klímareferenssé.

Másrészt fölhívta a figyelmet, hogy a jelenleg tárgyalt, új SZMSZ készítését a telephelyek változása tette szükségessé, és a dokumentum tervezetét Angeli képviselő asszony már korábban is láthatta, így fejezve ki értetlenségét a hosszú hibalistával kapcsolatban.

Ha most azt mondja, hogy az Ökopont feladatrendszerébe tegyük be azt a sok mindent, amit ő elmondott, azt természetesen be lehet tenni, de képviselő asszony ezt látta már körülbelül egy hete, tehát, ha szeretné, hogy ezt betegyük akkor nyilvánvalóan be is tettük volna, tehát a világon ezzel semmi probléma. Ez jegyző úrnál, aljegyző úrnál, nálam megvolt. Semmi kifogás, hogy ezeket a mondatokat betegyük, hiszen igazából miért ne lenne benne az Ökopont feladatkörében?


Forrás: Illés György / KALOhírek

Angeli válaszképpen elmondta, hogy az ötéves fönntartási időszakban kell majd egy klímareferenst alkalmazni az előírások szerint, pillanatnyilag azonban nem szükséges.

Viszont mi rendszeresen részt veszünk klímakonferenciákon. Legutóbb április 24-én Szegeden voltunk egy ilyen klímakonferencián, ahol az információkat megszereztük előadás formájában, az előadókat pedig ide is meg szeretnénk hívni – mutatott rá Angeli, majd kijelentette, hogy az előterjesztett tervezettel egy hete szembesült először, amikor a testületi ülés anyagait kiküldték a képviselőknek.

Van másik!

A jegyző, dr. Kiss Csaba beszámolt arról, hogy a „zöldpont-iroda” megalakulása után nyílt lehetőség egy fő klímareferens képzésére, amin emlékei szerint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felhívására vett részt az önkormányzat. Így akkor önkormányzati szinten találtak járható utat, azonban megkérte a „zöldpont-iroda”, illetve az intézmény vezetőit, hogy nézzék meg pontosan a pályázatot, hogy milyen határidővel milyen formában kell az Ökopontnak klímareferenssel rendelkeznie, mivel az a képzés az irodától függetlenül valósult meg. A kiképzett munkatárs jelenleg az önkormányzatnál áll alkalmazásban, de akkori kérdésükre a kormányhivatal azt válaszolta, hogy az önkormányzat ilyen irányú feladatait elegendő intézményi szinten is ellátni.


Forrás: Illés György / KALOhírek

Kiss Csaba Simon Zoltán fölvetéseire is reagált, fölhívva a képviselő figyelmét, hogy az előterjesztés megfelel annak a követelménynek, hogy tartalmazza az SZMSZ elfogadásához szükséges elemeket. Rámutatott, hogy az ő feladatuk az anyagok jogi szempontból történő ellenőrzése, amit elvégeztek.

Azt, hogy adott esetben nem történt meg a belső egyeztetés, kérem a képviselőt, hogy azt ne ránk tolja mint hivatalra! Bálint József, bár furcsállotta a kormányhivatali fölkérést a klímareferens-képzés kapcsán, de összefoglalva az elhangzottakat, leszögezte, hogy ha szükséges, akkor egy főt beiskoláznak ilyen tanfolyamra.

Kukacot a helyére!

Szabó Balázs nem értett egyet azzal, hogy egy önkormányzati intézményi alszervnek gmail-es E-mailje legyen, amit bárki létrehozhat. Úgy vélte, meg kellene adni ennek is a hivatalos formát, amit egy kalocsa.hu végződésű elektronikus levelezési cím létrehozásával tehetnek meg, ezért a módosított változatot rosszabbnak tartotta az eredetileg előterjesztettnél, így azt, hogy egy „magán gmail-es fiók” kerüljön be az SZMSZ-be, nem támogatta.

Angeli Gabriella erre elmondta: abban a jegyző már megelőzte a képviselőt, mert fölajánlotta, hogy létrehoz egy kalocsa.hu végződésű e-mail címet, így az ő ígérete alapján már azzal együtt is elfogadhatják az SZMSZ-t. Így a cím

ökopont-kukac-kalocsa-pont-hu mondta Angeli, Filvig Géza azonban – mikrofon nélkül közbeszólva javította ki, mondván:

Helyesbítek: okopont!


Forrás: Illés György / KALOhírek

Ezt a polgármester azzal tetézte, hogy

Elfelejtettem megkérdezni, hogy kis kukac, vagy nagy kukac, de lényeg, hogy a helyére került! BÁLINT JÓZSEF EZZEL VÉGLEGESSÉ TETTE A HALLGATÓSÁGNAK AZON ÉRZÜLETÉT, HOGY A TESTÜLET MÁR AZ ÉPP AZNAP ESTI DUMASZÍNHÁZI ELŐADÁSRA ALAPOZ.

Ezt követően – az Angeli Gabriella által indítványozott kiegészítésekkel, illetve módosításokkal egybehangzó szavazatokkal fogadták el a KKKK új SZMSZ-ét, majd a napirend eme pontját a polgármester e szavakkal zárta le:

Köszönöm, hogy egyezség született az e-mail cím ügyében!


Forrás: Illés György / KALOhírek


 

Ha tetszett a cikk, kövesse a Kalohíreket
a Facebookon!
Ehhez a cikkhez 4 darab hozzászólás érkezett. A kommentekhez gördítsen lejjebb.
Hozzászólások (4 db)
Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá a cikkhez:
• Regisztrációhoz kattintson IDE.
• Amennyiben már regisztrált felhasználónk, a weblap legtetején lévő menüsávból elérheti a bejelentkezés panelt.
kisbéta
2017-08-09 10:02:33
Miért kell az angelinek még ez az állás is?, gondolom fizuért .Miért nem alkalmaznak valakit ? Egymás zsebét tömik és még ők szólják meg a Fideszt?
Lufi
2017-05-29 15:15:20
Gáz ez a nő! Mikor rúgják már ki?
Ágika
2017-05-27 15:23:44
Ezen a képen is munkaidőben vesz részt egy helyi konferencián Angeli. De tényleg mit keresett ott? https://www.facebook.com/FontSandor/photos/rpp.222720184518334/575731849217164/?type=3&theater
Tora Tora Tora
2017-05-24 15:31:31
Igaz lehet az a városi pletyka, hogy a gigaintézmény igazgatója nemrég írásbeli figyelmeztetésben részesítette az Ökopont vezetőjét????? :):):)

Vagyis a Magóné megfedte az Angeli Gabit, amiért az munkaidőben MSZP feladatokat végez. Erre a képviselő jelölt asszony teátrálisan széttépte a megrovást??????????:):):)

Még több friss hír

  Legfrissebbek most

   NAPI GYORS
2024. 06. 10., 13:24
A nagy érdeklődésre tekintettel két eredetileg nem hirdetett, délutáni turnus is indul Kovács László kalocsai Fazekas Alkotóházban. Még >>>
2024. 06. 08., 08:08
Kalocsán, június 10-én 6 órától 16-án 18 óráig felújítás miatt lezárják a közúti forgalom elől az 51. számú főút és a vasút kereszteződésében lévő Pataji úti átjárót. Még >>>
2024. 06. 08., 07:53
Hosszú ideje nem volt példa ekkora harcsatelepítésre a Dunán, 6 ezer szürkeharcsa kerül a folyamba. Még >>>
2024. 06. 07., 09:32
Egy polgárőr kiszúrta, a rendőrök felderítették: a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt kell felelnie egy 36 éves kalocsai és 28 éves bátyai lakosnak – közli a Police.hu. Még >>>
2024. 06. 05., 16:22
„Hogy nem tudtak volna közéjük dobni egy bombát!!!!” – Hogy kik közé? Ugye, nem ezen fog múlni az ilyen hozzászólás megítélése?! Még >>>
2024. 06. 05., 11:01
Avagy: kis hírünk a nagyvilágban... FRISSÍTVE! Még >>>

  NÉPSZERŰ HÍREK